Strona główna

Czym jest islam i w co wierzą muzułmanie

60
Napisany dnia: 09.10.2017, 09:30 , Tagi: Brak

„Islam – wyzwanie czy przyszłość” to tytuł wykładu wygłoszonego w maju przez dr Marię Szańcę w Jasielskim Domu Kultury. W każdy kolejny poniedziałek października prezentować będziemy państwu jego fragmenty. Dzisiejszy mówi o tym, czym jest islam i w co wierzą muzułmanie.

dr Maria Szańca/fot. Jadwiga Steliga

Czym jest islam i w co wierzą muzułmanie

Czy słusznie obawiamy się islamu i jego wyznawców? Śledząc ekspansywność tej religii na przestrzeni wieków i wstrząsające Europą zamachy terrorystyczne, można by śmiało odpowiedzieć, że mamy do tego prawo.

Twórca Islamu - Mahomet, urodzony w 570 r. w Mekce, zajmował się handlem, do czasu, gdy miał doznać wizji i zaczął głosić zasady nowej religii. Objawienie za sprawą archanioła Dżibrila (Gabriela) miało mieć miejsce w 610 r. Nie wszystkim jednak spodobały się nauki głoszone przez Mahometa. Przeciwnicy zmusili go wkrótce do ucieczki do Medyny. Od daty tej ucieczki, przypadającej w 622 r. po narodzinach Chrystusa, liczone są kolejne lata islamskiego kalendarza. Ustne nauki proroka Mahometa zebrane zostały w 653r. w Koranie. Stopniowo zaczęto także spisywać prawa, oparte na wzorze postępowania Mahometa, zwane Sunną. Ich uzupełnieniem są hadisy - opowieści przytaczające wypowiedzi proroka Mahometa, bądź sławiące jego czyny. Słowo „islam” w języku arabskim oznacza poddanie się woli Boga. Według muzułmanów, Allah jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i niczego nie można z nim porównywać. Islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci.

Do dogmatów islamu należą: wiara w Allaha jedynego Boga; wiara w stworzone przez niego Anioły; wiara w świętą księgę Koran; wiara w proroków - m.in. Mahometa, Jezusa, Mojżesza, Abrahama, Adama; wiara w Dzień Ostatni - czyli Dzień Sądu Ostatecznego; wiara w Bożą całkowitą władzę nad przeznaczeniem - dobrym lub złym; wiara w życie po śmierci w raju lub piekle.

Każdy muzułmanin ma również 5 obowiązków, nazywanych filarami islamu. Są to: wyznanie wiary; modlitwa odprawiana 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki; jałmużna; post w miesiącu ramadan; pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.

Po śmierci Mahometa w 632r. na czele muzułmanów stanął jego teść Abu Bakr. Jego przeciwnicy twierdzili, że Mahomet przed śmiercią wskazał na swego następcę kuzyna Alego, męża swej córki Fatimy. Od tej chwili w świecie islamu, mimo wspólnego uznawania głównych założeń, nie ma jedności poglądów, dotyczących szczegółów wiary.

Z tego względu religia ta dzieli się na trzy główne ortodoksyjne odłamy: sunnizm (85-90 proc. wyznawców), szyizm (10-15 proc.), charydżyzm (mniej niż 1 proc.). Te z kolei dzielą się na szkoły koraniczne, interpretujące na swój sposób sury Koranu.

Jednymi z najbardziej znanych nurtów i ruchów islamu są mistyczny sufizm i postulujący powrót do fundamentów islamu salafizm. Podziały na nurty i szkoły są w większości zarzewiem konfliktów zbrojnych w krajach, gdzie muzułmanie stanowią większość.

Świat, według Koranu, ma naturę dwoistą, jest skrajnie dychotomiczny: jeden - to ten dobry, sprawiedliwy; drugi jest wrogi i pełen nieprawdy. W jednym panuje światłość, w drugim - duchy zła i ciemność.

U samego zarania istnienia islamu dokonano rozróżnienia między: „daral-islam” - terytorium islamu - i „daral-harb” - terytorium wojny, które dopuszcza stosowanie dżihadu (tzw. świętej wojny), a nawet skrajnych form terroryzmu. „Daral-islam” to świat muzułmański, świat przyjaciół Boga. „Daral-harb” to świat niewiernych i pogan, świat bezbożnych nieprzyjaciół. Linia podziału jest prosta i nie wymaga ani pouczeń, ani komentarzy. Każdy doskonale wie, jak się zachować wobec nieprzyjaciół, a jak traktować wrogów.

Dychotomiczna wizja wzajemnie wykluczających się światów dobra i zła, Boga i bezbożności, muzułmanów, czyli ze swej istoty ludzi rozumnych oraz niewiernych głupców przekłada się na cały system społeczny, polityczny i gospodarczy. Ten radykalny podział jest dzisiaj wzmacniany przez manifestowany - w sposób wulgarny i obraźliwy dla każdej religii - ateizm kultury zachodniej. Muzułmanin - a postawa ta jest niezrozumiała dla świata zachodniego - jest bezgranicznie zdumiony zjawiskiem ściśle związanym z historią chrześcijaństwa, jakim jest ateizm.

Dla muzułmanina wiara w Boga jest czymś oczywistym, przedmiotem wiary nie jest Bóg jako taki, lecz fakt, że jest On jedyny. Dla muzułmanina nie istnieje coś takiego jak rozumowe dowody na istnienie Boga, wystarczy przecież kontemplacja kosmosu, stworzenia, by być pewnym przed wszelkim rozumowaniem, że Bóg czy też to, co boskie, istnieje. Dla muzułmanina niewiara w Boga jest nie tylko oznaką głupoty, lecz także negowaniem natury ludzkiej.

Kto nie wierzy, ten nie jest człowiekiem.

Dla muzułmanina ateizm jest czymś niezrozumiałym, ale także wiara chrześcijańska jest sprzeczna z naturą, dlatego z punktu widzenia islamu nie ma nic dziwnego w tym, że chrześcijaństwo przerodziło się w ateizm. Dlaczego? Dla muzułmanina moralne wymagania Chrystusa np. „miłujcie waszych wrogów”, przekraczają moralne możliwości człowieka i dlatego są bezrozumne i głupie. Jeszcze większą zbrodnią intelektualną chrześcijaństwa jest dogmat o Trójcy Świętej, ponieważ neguje on „jedność” Boga i polega na dodawaniu Mu „towarzyszy”, co jest grzechem nie do odpuszczenia. Z punktu widzenia islamu chrześcijaństwo jest religią tajemnic (co muzułmanin potępia) i dlatego w świetle nauk Mahometa nauki Chrystusa są całkowicie irracjonalne. Tymczasem islam określa się jako racjonalny, jako jedyna racjonalna religia. W tej konstatacji - nieukrywanej przez muzułmanów - pobrzmiewa nuta groźby, ponieważ - jeżeli rozum stanowi cechę natury ludzkiej - chrześcijański irracjonalizm oznacza porzucenie statusu istoty ludzkiej. Wniosek jest paradoksalny, ale prawdziwy: z punktu widzenia islamu ten, kto wierzy w nauki Chrystusa, wyrzeka się natury ludzkiej, przestaje być człowiekiem.

Wszystko, co nie jest islamem, jest obce, groźne, głupie i wrogie.

dr Maria Szańca

Już za tydzień (16.10.2017 r.) opublikujemy drugi fragment wykładu pt. "Chrześcijaństwo a islam".

Maria Szańca, dr nauk humanistycznych, filolog - slawista, historyk, teolog, oligofrenopedagog i tłumaczka, która w swoim dorobku ma przełożenie na język bułgarski dwóch książek papieża Jana Pawła II: „Przekroczyć próg nadziei” oraz „Dar i tajemnica”, islamem zaczęła interesować się w czasie studiów teologicznych i historycznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz filologicznych na Uniwersytecie św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii (Bułgaria), gdzie pierwszy raz zetknęła się ze światem muzułmanów. Doktoryzowała się w Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Na jakiś czas została w Bułgarii. Pracowała tam jako wykładowca literatury polskiej oraz historii Polski i Słowian na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie.

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ alla
dnia 09.10.2017, 10:31. Identyfikator użytkownika: 6VbZ98rSNBUo
Ocena
komentarza:
-2
To ile lat miał teść mahometa, że po jego śmierci stanął na czele muzułmanów? Myślę, że coś się babie pomyliło. Tym bardziej, że mahomet miał starszą żonę od siebie Hadzibę.
@ gekkon
dnia 09.10.2017, 11:00. Identyfikator użytkownika: nU9nThHaiIyZ
Ocena
komentarza:
20
Miał tyle teściów, ile żon, geniuszu
@ Bhp
dnia 09.10.2017, 11:37. Identyfikator użytkownika: 9nSt2LhXQmKa
Ocena
komentarza:
20
Pytanie.Dla kogo i do kogo kierowane były te sury
Imam raczej potrzebny jest w Bułgarii bo tam jest dużo ludności tureckiej.Więc powrót do Bułgarii jest wskazany. Chyba że jako radna niema czym się wykazać a wybory tuż tuż to i takie publiczne wystąpienie wydaje się być potrzebne.
@ alla
dnia 09.10.2017, 11:48. Identyfikator użytkownika: UYQXVDxsQqEM
Ocena
komentarza:
-6
Żonę to akurat miał jedną to teścia też chyba jednego.
@ tedi
dnia 09.10.2017, 12:17. Identyfikator użytkownika: JW5mLCXypN1P
Ocena
komentarza:
7
Poczytaj o Mahomecie, zanim napiszesz coś głupiego. A Aisza?
@ alla
dnia 09.10.2017, 12:41. Identyfikator użytkownika: UYQXVDxsQqEM
Ocena
komentarza:
-4
Akurat Aisza to nie była jego żoną tylko nałożnicą. Pierwszy raz ożenił się jak miał 25 lat z 40 letnią wdową. Pozostałe jego związki były bardziej społeczno-polityczne niż matrymonialne.
@ morda
dnia 09.10.2017, 13:46. Identyfikator użytkownika: TFhj4jtLlWs8
Ocena
komentarza:
9
Taaa... nałożnica. Związki niematrymonialne :-D Zaprawdę niewiedza wasza powala. http://www.planetaislam.com/historia/zonywyslannika.html
@ WP
dnia 09.10.2017, 16:44. Identyfikator użytkownika: CSb0fx3FZfN1
Ocena
komentarza:
20
Kampanię wyborczą rozpoczęto...oby żyć za łatwe pieniądze z diety radnego.
@ Zośka
dnia 12.10.2017, 23:07. Identyfikator użytkownika: idpaWgWq1qpM
Ocena
komentarza:
2
" Wykład" był bardzo płytki, typu kopiuj, wklej.
@ krab
dnia 09.10.2017, 10:54. Identyfikator użytkownika: NEmnWY528Prw
Ocena
komentarza:
8
pomijając dogmat Trójcy Swiętej to czym się właściwie różni od katolicyzmu?
@ ja
dnia 09.10.2017, 12:37. Identyfikator użytkownika: lQn7D30PImsc
Ocena
komentarza:
8
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ ...
dnia 09.10.2017, 13:36. Identyfikator użytkownika: V6QYcdo89qGV
Ocena
komentarza:
5
Czy napisanie że dogmat Trójcy Świętej rózni sie tylko nazwą to jest dla was treść obraźliwa?!
@ ss
dnia 09.10.2017, 13:42. Identyfikator użytkownika: g64DlUmEZSxI
Ocena
komentarza:
4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ do krab
dnia 10.10.2017, 00:53. Identyfikator użytkownika: isUH6hnVk85D
Ocena
komentarza:
9
Między innymi tym że katolicy nie biegają po ulicy, krzycząc "Bóg jest wielki" a następnie obcinając głowy "niewernym"
@ helka
dnia 10.10.2017, 08:09. Identyfikator użytkownika: DhQhr2dFPgZH
Ocena
komentarza:
4
Już nie. Kiedyś obcinali nawet chrześcijanom.
@ Stary Glina
dnia 09.10.2017, 12:33. Identyfikator użytkownika: BYZe2rS9hL0C
Ocena
komentarza:
-9
Sugeruję Szanownej Redakcji aby wykład Pani dr zamieścić bez możliwości zamieszczania komentarzy. Przez szacunek dla Pani doktor i przez wzgląd na powagę tematu.
@ morda
dnia 09.10.2017, 13:46. Identyfikator użytkownika: TFhj4jtLlWs8
Ocena
komentarza:
23
Przez szacunek dla p. doktor nie skomentuję tych głupot.
@ propozycja
dnia 09.10.2017, 13:22. Identyfikator użytkownika: 3AeiHoEVqXri
Ocena
komentarza:
23
Proponuję, aby następny wykład był o tym czego nauczał Jezus. Sądząc z części komentarzy to będzie bardzo przydatny, w szczególności dla tych co siedzą w pierwszej ławce co niedziela z różańcem w ręku.
@ ...
dnia 09.10.2017, 13:31. Identyfikator użytkownika: V6QYcdo89qGV
Ocena
komentarza:
5
[Komentarz nie na temat]
@ aa
dnia 09.10.2017, 13:32. Identyfikator użytkownika: 1LREtwgoTobT
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ ss
dnia 09.10.2017, 13:33. Identyfikator użytkownika: g64DlUmEZSxI
Ocena
komentarza:
3
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Emeryt
dnia 09.10.2017, 13:44. Identyfikator użytkownika: RZJLdRzak3dL
Ocena
komentarza:
15
Niech ta Pani zajmie się różnymi sprawami Jaślan - jeżeli jest radną. Jak można nawoływać do islamu gdy się jest praktykującym katolikiem. A jak się tej Pani podoba islam, to niech sobie tam - gdzie on po prostu jest - wyjedzie i prowadzi szczęśliwe życie. Jak można bez żadnych konsekwencji gadać takie głupoty.Czy ta Pani nie ogląda telewizji. Proszę sobie wyobrazić paręset dzikusów w naszym Jaśle. Konrad Mazowiecki też sprowadził sobie Krzyżaków. Konsekwencje znamy z historii. Jak można wynajmować publiczny obiekt na takie cele. Może by Pan Dyrektor JDK błysnął inicjatywą i zorganizował imprezy interesujące większość Nas Jaślan. A dlaczego ta Pani, taka wierząca nie zorganizowała i nawoływała do obrony chrześcijan, mordowanych masowo własnie przez islamistów.Szkoda więcej słów.
@ morda
dnia 09.10.2017, 13:49. Identyfikator użytkownika: TFhj4jtLlWs8
Ocena
komentarza:
6
Przeczytałeś, ale nie zrozumiałeś.
@ o mordowaniu
dnia 09.10.2017, 14:26. Identyfikator użytkownika: XZW4jc4MZELo
Ocena
komentarza:
1
W ciągu ostatnich lat, począwszy od ataku na WTC, tylko w 3 krajach: Iraku, Afganistanie i Pakistanie, w wyniku wojen rozpoczętych przez chrześcijańskie wojska amerykańskie zostało zabitych około 1 milion 300 tysięcy ludności cywilnej, w tym kobiet, dzieci, wyznawców różnych wyznań, ale głównie muzułmanów. Nie piszcie więc o mordowaniu Chrześcijan, bo to wyznawcy tej religii mają dość krwi na rękach.
Już tylko dla formalności przypomnę, że nasza armia w tym uczestniczyła, zabijając również i cywilną ludność, jak w Nangar Khel w 2007 r.
@ Człowiek z lasu
dnia 09.10.2017, 17:45. Identyfikator użytkownika: kXNSnv6I8ciK
Ocena
komentarza:
5
Możesz rozwinąć tę myśl: chrześcijańskie wojska amerykańskie? Pierwszy raz ssłyszę o takich siłach zbrojnych.
@ odpowiedź
dnia 09.10.2017, 18:04. Identyfikator użytkownika: dLN1meFV5cfq
Ocena
komentarza:
0
A może oni są muzułmanami? W 99,99% to Chrześcijanie, a przysięga żołnierza US Army kończy się słowami "So help me God" i nie chodzi tu o Allaha.
@ dron
dnia 09.10.2017, 18:46. Identyfikator użytkownika: 3mYGXSm1C4aX
Ocena
komentarza:
5
A skąd wiesz, że nie chodzi o Allaha, skoro to ten sam Bóg?
@ do drona
dnia 09.10.2017, 18:54. Identyfikator użytkownika: dLN1meFV5cfq
Ocena
komentarza:
13
Byłem kiedyś w chrześcijańskim kościele na Bliskim Wschodzie na nabożeństwie i ksiądz w modlitwie zwracał się do Boga: Allah. Po prostu w języku arabskim słowo Allah oznacza Boga Abrahama, czyli dokładnie tego samego co w Żydowskiej Biblii.
Problem w tym, że dla większości Polaków to nie ten sam Bóg. Ich Bóg jest inny, a "Matka Jezusa była Polką i pochodziła z Częstochowy". Większość zapomniała już nawet, że Jezus był Żydem.
Religia dzisiaj dzieli ludzi nie mniej i nie bardziej niż wtedy, kiedy papieże organizowali wyprawy krzyżowe.
@ Człowiek z lasu
dnia 09.10.2017, 20:10. Identyfikator użytkownika: aWhXfb2d5lqL
Ocena
komentarza:
0
@ do tego z lasu
dnia 10.10.2017, 08:18. Identyfikator użytkownika: RwbB8pySfbF9
Ocena
komentarza:
1
Jak przyślesz jeszcze coś z radyjka i trwam, to wtedy już uwierzę na 100%!
Postawa dość typowa. Zawsze to nie my, ale nasi wrogowie: Żydzi, masoni, lewacy, cykliści i motocykliści są winni. Nas zawsze najbardziej atakują i prześladują, bo my jesteśmy ci prawdziwi, a oni nie. Jak ja to znam z naszego polskiego podwórka!
@ taka prawda
dnia 10.10.2017, 08:25. Identyfikator użytkownika: KgPsfrYCJmk5
Ocena
komentarza:
-3
Nie tyle rozpoczętych przez chrześcijańskie co przez judeoprotestanckie wojska z USA. To zasadnicza różnica. Protestantyzmowi to bliżej do Jehowitów niż do chrześcijan.
@ dragoness
dnia 10.10.2017, 08:27. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-2
Kolejny po p. Szańcy ekspert od religii. Obrodziło nimi latoś...
@ do tego z lasu
dnia 10.10.2017, 08:36. Identyfikator użytkownika: RwbB8pySfbF9
Ocena
komentarza:
-5
I jeszcze jedno. Autor tego pseudo-artykułu dopasował rzeczywistość do swojej tezy. Pewnie sądzi, że takie wojny jak ta w Iraku, czy Afganistanie wygrywa się wjeżdżając czołgiem pod bramę Branderburgską i wieszając na niej flagę. Amerykanie swoje cele zrealizowali, a to, że przy okazji zginęło 1.3 miliona cywili to dla nich nic nie znaczy. To są tak zwane straty konieczne.

W konsekwencji przyrządzili nam emigracyjny pasztet, bo ludzie uciekają przed śmiercią i beznadziejnym życiem pod władzą kolejnych satrapów, tym razem nie ich, ale naznaczonych przez obcych. Cywilizacja zachodnia z czołgami i samolotami wpiep..yła im się do domu, więc z niego uciekają.
@ Do kolesia wyżej
dnia 10.10.2017, 08:43. Identyfikator użytkownika: iCGaCQ9p5CBL
Ocena
komentarza:
2
Ok. Wyślę Ci coś z tradycją, gdy nauczysz się poprawnie odczytywać zadane, proste pytania. Powodzenia;)
@ Do kolesia wyżej
dnia 10.10.2017, 08:44. Identyfikator użytkownika: iCGaCQ9p5CBL
Ocena
komentarza:
-1
Z radyjka*
@ ChrisUk
dnia 09.10.2017, 13:50. Identyfikator użytkownika: lNmQ15NL162s
Ocena
komentarza:
16
Zapamietajcie dobrze. Poprawnośc polityczna zniszczy Europe.
@ ss
dnia 09.10.2017, 14:53. Identyfikator użytkownika: kIEQE1UALwex
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Kierowca
dnia 09.10.2017, 18:01. Identyfikator użytkownika: RB9WOVSfZ4vq
Ocena
komentarza:
10
Jaki jest cel przybycia do Europy w takiej ogromnej ilości młodych
islamskich mężczyzn z nieznaną przeszłością.
@ do kierowcy
dnia 09.10.2017, 18:07. Identyfikator użytkownika: dLN1meFV5cfq
Ocena
komentarza:
-8
W większości przypadków cel jest taki sam, jak dla ogromnej ilości młodych polskich mężczyzn również z nieznaną przeszłością w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i paru innych krajów.
@ nb do .."do kierowcy"
dnia 10.10.2017, 19:48. Identyfikator użytkownika: h3rtkrArGb8V
Ocena
komentarza:
9
Maleńka różnica jest ..polscy męzczyżni nie dostają malpiego rozumu jak zobaczą babkę w mini...nie obmacują publicznie i nie dostają rui na widok dekoltu..
@ Orwell 1984 nadchodzi
dnia 11.10.2017, 08:32. Identyfikator użytkownika: 5JrgOJZKY0XC
Ocena
komentarza:
4
Jaki cel ? To wojna hybrydowa w celu zredukowania populacji. I nie ważne jest tutaj czy to Niemcy czy Fancuzi czy Angole . Inaczej mówiąc NWO przeróżnymi metodami (od zatrutego jedzenia w Śmierdzonkach poprzez epigenetyczne sterowanie babami w telewizorze, chemitrals, szczepionki itd) redukuje populację do tego stopnia aby można było na dnią zapanować poprzez znane im środki kontroli przymusu bezpośredniego i zamknąć to wszystko na małych powierzchniach miastach-farmach gdzie każda ludzka aktywność jest kontrolowana i śledzona.
@ Orwell 1984 nadchodzi
dnia 11.10.2017, 08:37. Identyfikator użytkownika: 5JrgOJZKY0XC
Ocena
komentarza:
1
Nawiasem mówiąc nas też szykują na wojnę z Ukrainą która spokojnie i po cichu przygotowana jest przez amerykańskiego polskojęzycznego agenta - Macierewicza który buduje "oddziały obrony terytorialnej". Na Ukranie bardzo silny kult Bandery i Suchewycza no i mega dozbrajanie (my jesteśmy rozbrojeni). Inaczej mówiąc Ci rodacy którzy nie dali się stąd wygnać za chlebem na zachód zgniną na froncie biegając po krzakach z kałachem (AK-47) w ręku. Amerykańce będą strzelać z dronów do naszych chłopców jak do kaczek.
@ s500
dnia 09.10.2017, 20:27. Identyfikator użytkownika: tyJKv7u8z2Hy
Ocena
komentarza:
5
Tylko mi się tutaj niepozagryzajcie. To nie wybory do parlamentu, chłopcy
@ Islam hmmmm :)
dnia 09.10.2017, 21:10. Identyfikator użytkownika: ZFtsL7ODq5ER
Ocena
komentarza:
7
Tak sobie pomarzyć CZTERY ŻONY i każda noc z inną. Każda w worku na głowie z zamkniętą jadaczką nie roszczeniowa i nie pazerna na kasę.
@ do@ Islam hmmmm :)
dnia 09.10.2017, 21:55. Identyfikator użytkownika: bandL0xeYKBx
Ocena
komentarza:
6
... a w dzień trzeba utrzymać dom, cztery żony nakarmić, ubrać, kupić kosmetyki a gdy będą dzieci, a będą to ... marzeń ciąg dalszy ;)
@ pokoż mi luloka
dnia 09.10.2017, 22:04. Identyfikator użytkownika: ZFtsL7ODq5ER
Ocena
komentarza:
1
no jasne tylko że w Islamie jest niźiutki podatek. Oni nie chołdują lichwie i bankierom. Tak żę utrzymać 4 żony to nie znowu taki wielkie aaajwaj
@ czytałem
dnia 10.10.2017, 10:19. Identyfikator użytkownika: R3NcesKDDNvt
Ocena
komentarza:
0
To o co chodzi w tym judaizmie?
@ ss
dnia 10.10.2017, 10:35. Identyfikator użytkownika: It8aqFBaqYs1
Ocena
komentarza:
0
[komentarz usunięto ze względu na wulgaryzmy]
@ nb
dnia 10.10.2017, 15:06. Identyfikator użytkownika: JVRNT5uLoZoi
Ocena
komentarza:
5
Z poważnego tematu jaja sobie robicie a nie stać niektórych na przyznanie się do NIEWIEDZY i ogólnie braku pojęcia o jednej z najliczniejszych religii świata... chetnie zagladnę w poniedziałek i posłucham ...
@ jasiu
dnia 10.10.2017, 17:31. Identyfikator użytkownika: Myo6ComPOoTB
Ocena
komentarza:
4
Pani radna a ja z przykrością stwierdzam,że zdecydowana większość chodzących do kościoła nie zna prawdziwej historii swojego kościoła a wypadało by ją znać
@ marek
dnia 10.10.2017, 18:05. Identyfikator użytkownika: y5UHw9rjsvtx
Ocena
komentarza:
4
bardziej bym sie bał prelegenta
@ mk
dnia 10.10.2017, 19:16. Identyfikator użytkownika: JQCMImiVRY4W
Ocena
komentarza:
3
Czy te prelekcje ciesza się jakimś zainteresowaniem?
@ Ateista
dnia 12.10.2017, 18:26. Identyfikator użytkownika: 75uyJHI86P3Q
Ocena
komentarza:
1
Każda religia została stworzona przez ludzi. Nie ważne czy chrześcijanństwo buddyzm czy islam. A na celu każda z religii ma jak największe ogumienie i poddanie sobie wiernych. Kiedyś chrześcijanie zabijał chrześcijan teraz islamisci zabijają islamistow. Jeden piernik każda z religii robi z Was idiot ów którzy nie umieją sami myśleć. Nikt nie musi mi mówić i dawać przykazań że nie wolno zabijać czy kraść. To są normy społeczne nie potrzeba do tego Wyimaginowanych bogów.
@ Kierowca
dnia 15.10.2017, 18:54. Identyfikator użytkownika: awCXPgZbmEH1
Ocena
komentarza:
1
Każda religia to są marzenia.
@ Ulan
dnia 17.10.2017, 14:11. Identyfikator użytkownika: htSZE7KwCDbz
Ocena
komentarza:
0
Szatańskie wersety
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • WSIiZ jednym z polskich liderów w międzynarodowym rankingu uczelni – U-Multirank

  Uzyskaliśmy najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” – aż w 13 podkategoriach. Dla kandydatów na studia to kolejny w tym roku dowód na to, że powierzając nam swoje wykształcenie wybierają...

 • Wypadek w Krajowicach, cztery osoby poszkodowane

  Dzisiaj około godz. 8.30 w Krajowicach, na drodze krajowej nr 73, doszło do czołowego zderzenia dostawczego busa z osobowym suzuki. W zdarzeniu ucierpiały cztery osoby. Policjanci pracują nad ustaleniem okoliczności wypadku...

 • Wypadek w Trzcinicy. Bez utrudnień na drodze krajowej nr 28

  Dzisiaj po godz. 12, dyżurny jasielskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Trzcinicy. Kierujący osobowym volkswagenem, jadąc DK 28 w kierunku Gorlic, stracił panowanie nad samochodem i zjechał do rowu. W zdarzeniu ranne zostały trzy osoby...

 • Mapa zagrożeń przynosi efekty

  Mieszkańcy powiatu jasielskiego częściej korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa niż w innych częściach na Podkarpaciu. Szybka jazda i niewłaściwe parkowanie to wykroczenia najczęściej przez nich zgłaszane...

 • Czy Jasło doczeka się KG2?

  Jaślanie coraz częściej pytają o budowę 1,4 km odcinka drogi wojewódzkiej łączącego dwie drogi krajowe. Choć wedle zapowiedzi samorządowców inwestycja miała być już zakończona na jesień br., tak do chwili obecnej nie ma mowy o żadnych pracach budowlanych...

 • Fotoradar skutecznie spowalnia kierowców

  W Kołaczycach przy drodze krajowej relacji Jasło-Pilzno, na jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w powiecie jasielskim pojawił się fotoradar. Urządzenie od początku sieje postrach. Z daleka widoczna żółta obudowa sprawia, że kierowcy chętniej ściągają nogę z gazu.

 • Sołtys Bieździadki oskarżony o kradzież drzewa

  Prokurator skierował akt oskarżenia do jasielskiego sądu wobec Jerzego M. sołtysa wsi Bieździadka. Mężczyzna od marca do maja br. według śledczych miał dokonywać kradzieży drzewa o wartości około 12 tys. zł. Co więcej policja z Brzostku prowadzi wobec niego postępowanie pod kątem kradzieży konia.

 • Do wynajęcia lokale w atrakcyjnych lokalizacjach

   

  Szukasz miejsca na biuro lub powierzchni handlowej bądź usługowej? Lokale w atrakcyjnych punktach Jasła o różnym metrażu czekają. Oferujemy także wynajem w pełni wyposażonych warsztatów samochodowych.  

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105