Strona główna

Kodeks wyborczy. Teraz do podpisu przez prezydenta

26
Napisany dnia: 12.01.2018, 08:32 , Tagi: Brak

Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Umożliwiają one m.in. głosowanie korespondencyjne osobom niepełnosprawnym.

Parlament zakończył głosowania w tej sprawie w czwartek tuż po północy. Jedna z przyjętych poprawek przewiduje umożliwieniem głosowania korespondencyjne osobom niepełnosprawnym. Nowela Kodeksu wyborczego przyjęta pierwotnie przez Sejm znosiła taką możliwość.

Przyjęte przez Sejm poprawki senatu zwiększają też rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa KBW (zgłosił je Marek Pęk z PiS, argumentując, że mają one wyjść naprzeciw uwagom PKW). 

W noweli uchwalonej przez Sejm zapisano, że kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na szefa KBW ma przedstawiać PKW minister spraw wewnętrznych. Przewodniczący PKW zwracał w Senacie uwagę, że można sobie wyobrazić sytuację, że w przypadku, gdy PKW nie poprze żadnej z kandydatur przedstawionych przez szefa MSWiA, minister odczeka przewidziany nowelą termin - w przypadku szefa KBW 30 dni, a komisarzy 60 dni - i sam powoła przedstawionych kandydatów.

Szef PKW mówił też, że nowe przepisy „wiążą ręce” PKW, bo „w sytuacji, kiedy szef KBW działa nieudolnie, nie spełnia pokładanych na nim obowiązków, nie jesteśmy w stanie tego szefa odwołać".
Zgodnie z senackimi poprawkami popartymi przez Sejm, „w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń”, zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Ponadto poparta została senacka poprawka, która zapewnia PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.
Posłowie przyjęli też zaproponowany przez Senat zapis, wprowadzający dodatkowy warunek, który będzie musiała spełnić osoba powoływana na komisarza wyborczego: powinna ona dawać „rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”.

Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. 

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. - co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.

Teraz nowelizacja zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
Artykuł dostępny w serwisie pod adresem: 
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/180257/Kodeks-wyborczy--Teraz-do-podpisu-przez-prezydenta

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ f
dnia 12.01.2018, 15:05. Identyfikator użytkownika: 1xdvsa9n2VtR
Ocena
komentarza:
-39
czyli w jasle znowu 7 okregow wyborczych i na liste wciagamy wszystkich kto chce:):):)

natomiast 300 obywateli ma moc uchwalodawcza i moze zlozyc wnoisek o uchwale!!!

zobaczymy w praktyce jak to bedzie;)
@ XXX
dnia 17.01.2018, 11:38. Identyfikator użytkownika: DffGxrRW8NHi
Ocena
komentarza:
6
No to wójt Pankiewicz będzie rządził jeszcze 10 lat to gmina cofnie się jeszcze o 50 lat
@ Inicjatywa dla Jasła
dnia 12.01.2018, 19:08. Identyfikator użytkownika: KlwJqv6GdUww
Ocena
komentarza:
46
Powstaje w Jaśle i w sześciu innych rejonach Polski, nowe ugrupowanie polityczne "Inicjatywa dla Jasła". Wszyscy wybrani radni zrzekają się gratyfikacji finansowych diet, delegacji, wyjazdów służbowych na kosz podatnika, nagród itp. przez całą kadencję. Każdy radny finansuje się sam. Szczegóły wkrótce na plakatach informujących o spotkaniu organizacyjnym.
Ps. Dlaczego posiedzenia Rady Miasta odbywają się o 15-tej ? To jest chore. Radny po 8 godzinach pracy w firmie, zakładzie, myśli tylko o tym aby się napić, zjeść i wyspać, a nie współrządzić miastem.
@ Inicjatywa dla Jasła
dnia 12.01.2018, 19:10. Identyfikator użytkownika: KlwJqv6GdUww
Ocena
komentarza:
30
W innych rejonach ugrupowanie nazywa się zgodnie z nazwą miejscowości.
@ wyborca
dnia 13.01.2018, 02:48. Identyfikator użytkownika: 8BoEJWj7wIAD
Ocena
komentarza:
39
Ciekawa inicjatywa. Życzę powodzenia ! Zastanówmy się przed głosowaniem i głosujmy na ludzi z wyższym wykształceniem, a nie tych, tylko po maturze, czy bez matury, bo robimy z miasta pośmiewisko. A potem narzekamy.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 07:28. Identyfikator użytkownika: P7Pj6oFBvzEC
Ocena
komentarza:
-21
To wykształcenie świadczy o inteligencji? Nigdy bym nie przypuszczał.
@ do@tricykle
dnia 15.01.2018, 07:59. Identyfikator użytkownika: 8DIJEHFwmRoY
Ocena
komentarza:
24
Dlaczego mam głosować na człowieka bez wyższego wykształcenia? Na prostaka. Dlaczego nie skończył studiów ? Nie poszedł na studia, bo nie dał rady i on ma teraz rządzić.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 08:28. Identyfikator użytkownika: cukugjqOuZjO
Ocena
komentarza:
-16
A dlaczego mam głosować na kogoś, kogo jedynym argumentem uzasadniającym start w wyborach jest posiadanie wyższego wykształcenia? Bo to "intelektualista"?
@ Nikki
dnia 15.01.2018, 12:43. Identyfikator użytkownika: rReONwq8ETcQ
Ocena
komentarza:
21
Posiedzenia odbywają się po prostu po godzinach pracy, co wydaje mi się logicznym i rozsądnym rozwiązaniem. Dlaczego pracodawca ma pokrywać koszty czyjejś pseudospołecznej (bo płatnej) działalności?
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 13:56. Identyfikator użytkownika: jvKkX649GHu4
Ocena
komentarza:
-20
Pracodawca ma tylko obowiązek udzielić zwolnienia od pracy radnemu na udział w sesji i posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. Zwolnienie udzielane jest bez zachowania prawa do wynagrodzenia! Dieta wypłacana za udział w pracach rady ma na celu zrekompensowanie utraconych zarobków w miejscu pracy radnego. Generalnie posiedzenia rady gmin czy czy miasta powinny odbywać sie w godzinach pracy urzędu. To, co przedstawiam, to tzw. wiedza minimalna. Wypadałoby wpierw zdobyć przynajmniej to minimum, by się nie kompromitować na forum. Nie sądzisz?
@ Nikki
dnia 15.01.2018, 14:08. Identyfikator użytkownika: rReONwq8ETcQ
Ocena
komentarza:
24
Nie sądzę. Po prostu jeśli będziesz kiedyś pracodawcą i będziesz mieć pracownika - radnego, który 4 razy w tygodniu będzie się udzielał na komisjach i sesjach, to zapewne zmienisz zdanie. Dodatkowym problemem jest to, w jaki sposób wypłacane są diety radnych - czy ryczałtowo, czy od posiedzenia np. danej komisji. Jeśli to drugie, to oczywiście takie posiedzenia się mnożą jak króliki. Oczywiście, jeśli kiedyś będziesz pracodawcą, to zauważysz, że jak radny poszedł obradować, no to najczęściej trzeba kogoś innego zaangażować do wykonania jego pracy. Jak rozwiązać ten problem? Umowa o pracę? Umowa cywilno - prawna? A jeśli takowa nosi znamiona umowy o pracę to będziesz się narażać na kary ze strony ZUS i PIP? Z drugiej strony, sam radny - jeśli ma wykonywać swoje obowiązki pracownicze, to może nie pojawiać się w pracy np. 2 dni w tygodniu? Będzie to robił po godzinach? Itd., itp. Ale to zapewne wykracza poza tzw. wiedzę minimalną. Pozdrawiam.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 16:57. Identyfikator użytkownika: FuqadyvNP1rk
Ocena
komentarza:
-20
Dziecko! Sesję odbywają się najczęściej raz w miesiącu, a komisje mają swoje posiedzenia albo tuż przed sesją albo po 15-tej. Najczęściej powoływane jest 3 komisje + komisja rewizyjna, a liczba komisji w których radny może zasiadać jest ograniczona, najczęściej do dwóch. Dieta radnego stanowi ryczałt, który jest obniżany o odpowiednią kwotę w sytuacji, gdy radny nie wziął (bez usprawiedliwienia) udziału w sesji lub posiedzeniu komisji! Z całym szacunkiem, ale masz wiedzę poniżej minimalnej i mam nadzieję, że to sugerowaniu przez ciebie, że prowadzisz biznes to tylko żart :)
@ do@tricykle, do@inicjatywa dla Jasła
dnia 16.01.2018, 07:59. Identyfikator użytkownika: JkbI8tFuGZMr
Ocena
komentarza:
17
Sprawa Sesji Rady Miasta o godzinie 15-tej jest jasna. Nasi radni są bardzo biedni i nie chcą stracić ani złotówki. Nie o współrządzenie miastem tu chodzi. Radnymi są po to aby się wzbogacić. Trzeba mieć nadzieję, że żaden/a z obecnych radnych już nim w następnej kadencji nie będzie.
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 08:05. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-15
Kiedy była sesja Rady Miasta Jasła o 15-tej? Datę poproszę...
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 08:08. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-17
I tak przy okazji: rozróżniasz sesje zwyczajne od sesji nadzwyczajnych? Rozumiesz róznicę? :)
@ do@tricykle
dnia 16.01.2018, 08:18. Identyfikator użytkownika: JkbI8tFuGZMr
Ocena
komentarza:
16
Jak już, to nie na Ty do mnie, biedaku radny.
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 09:56. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-14
Ależ chłopczyku użyłeś argumentu! Całe gimnazjum będzie z ciebie dumne :)
@ Nikki
dnia 17.01.2018, 11:57. Identyfikator użytkownika: UKojFzn5gb6C
Ocena
komentarza:
7
Jasne, tricykle. Tak dla przykładu, Rada Miejska Jasła:
Komisja Rewizyjna,
Finansowo Budżetowa,
Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Spraw Społecznych,
Samorządowo - Satutowa,
Inwentaryzacyjna

A oto np. fragment uchwały Rady Gminy Dobrzyń Wielki z 27 kwietnia 2017 r.:

1. Członkowi komisji stałej lub doraźnej Rady za udział w posiedzeniu tej komisji przysługuje dieta w wysokości 200 zł za każde posiedzenie.
2. Za udział w sesji Rady wszystkim radnym, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przysługuje dieta w wysokości 200 zł za każdą sesję.

Gmina Lubrza, uchwała z dnia 31 października 2017 r.:
§ 1. Radnemu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach:
1) sesji Rady Gminy;
2) stałej Komisji, do której został powołany;
3) doraźnej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do zbadania określonych spraw.
§ 2.
1. Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1.
2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

To przykłady z wielu, które można znaleźć w internecie.
To też wiedza powyżej minimalnej? Pozdrawiam.
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 12:21. Identyfikator użytkownika: trOMZSFrekzk
Ocena
komentarza:
-6
Brawo! Zaczynasz robić postępy i już nie będę mógł napisać, że masz wiedzę poniżej minimalnej. Moje gratulacje! Zwłaszcza za to przekopanie zasobów internetu :) Rozumiem, że piszesz swe posty z Dobrzynia Wielkiego bądź Lubrzy? Chociaż, przy Lubrzy zapomniałaś podać, ile ta dieta wynosi... Pewnie przez przeoczenie. Chociaż, dla pełni wiedzy, mogłabyś podać harmonogram pracy tych komisji oraz terminy sesji, by można było porównać, jakie rozwiązanie jest lepsze: te, w którym radny dostaje dietę, która za nieobecność jest mu potrącana czy to, że dostaje za obecność?

p.s.

W ostatnim zdaniu to chyba chciałaś napisać inaczej? :)
@ Nikki
dnia 17.01.2018, 14:25. Identyfikator użytkownika: uj799DtQ0hj5
Ocena
komentarza:
5
Nie, nie piszę z Dobrzynia Wielkiego bądź Lubrzy. Przypominam tylko, że post nie dotyczył wad lub zalet poszczególnych rozwiązań określających sposób wynagradzania radnych, lecz po prostu wskazaniu, że nie zawsze masz rację. I zamiast silić się na dalsze - niepotrzebne raczej - złośliwości, mógłbyś zwyczajnie przyjąć ten fakt do wiadomości. Pozdrawiam.
@ tricykl;e
dnia 17.01.2018, 14:54. Identyfikator użytkownika: 52WUVFkvPYD7
Ocena
komentarza:
-2
Tylko idiota i geniusz ma zawsze rację i żadnych wątpliwości! Ale czasami ich trudno odróżnić :) Niestety, tak się przypadkiem składa, że należę do ludzi, którzy mają same wątpliwości, powiem wręcz, że jak stoję na schodkach to nigdy nie wiem, czy wchodzę czy schodzę! :)
@ h
dnia 13.01.2018, 10:19. Identyfikator użytkownika: SgEIaEvVmShP
Ocena
komentarza:
-32
nie jest wazne,czy ktos pobiera diete czy nie,wazne jest czy chce cokolwiek zrobic dla miasta i czy sie z tego wywiiaze
@ dragoness
dnia 17.01.2018, 18:31. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-2
Taaa, kodeks wyborczy, ktory likwiduje JOWy w radach gmin, przedłuża czas przy korycie do lat pięciu i wprowadza dwukadencyjność, aby dobremu gospodarzowi przestało zależeć, bo i tak bedzie musiał odejść. Będzie można zamazać kratkę przy nazwisku "niewygodnego" kandydata i oddać glos na "jedynie słusznego. Reszta "rewolucyjnych" zmian w linku. Zalecam poczytanie, zanim zaczniecie się kłócić o [...], jak wyżej http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/769032,Zmiany-w-Kodeksie-wyborczym-2018-r.html
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 21:58. Identyfikator użytkownika: iadl8odghzxv
Ocena
komentarza:
0
Pani dragoness - kodeks wyborczy nie likwiduje JOW-ów w gminach do 20 tys. mieszkańców. Chyba pani nie doczytała. A reszty pani przemyśleń to szkoda nawet komentować.
@ Geo
dnia 17.01.2018, 22:33. Identyfikator użytkownika: 6DAPcywAGjY3
Ocena
komentarza:
0
To Pisowski beton w twojej osobie nie myśli. Czyli koniec z JOWami do RM, każdy może manipulować przy karcie, nie komentuje, bo prawda w oczy kole. No ale pycha kroczy przed upadkiem.
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 22:57. Identyfikator użytkownika: 5ZOqzAZPyaGx
Ocena
komentarza:
0
A głupota fruwa jak gołębica. Dokąd ostatnio latałeś?
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Uczniowie jasielskiego "Medyka" na praktykach zawodowych w Warszawie

   

  W dniach 8- 19 stycznia 2018 uczniowie w zawodzie Technik Farmaceutyczny jasielskiego „Medyka” odbywają praktyki zawodowe w aptece Ojców Bonifratrów „Salus Infirmorum” w Warszawie.

 • Samochód wjechał wprost w budynek

   

  Na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Krasińskiego doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kierująca chevroletem wjechała wprost w pobliski budynek.

 • Darmowy kurs języka angielskiego

   

  Zapraszamy na darmowy kurs języka angielskiego skierowany do osób niepracujących, emerytów, rencistów, stażystów ze środków PUP,  Kurs gwarantuje pozyskanie kompetencji komunikacyjnych oraz certyfikatu dzięki, którym będziesz mógł dostać pracę za granicą!

 • Jak w ranking najlepszych szkół w Polsce wypadły jasielskie szkoły?

  Miesięcznik „Perspektywy” po raz kolejny przygotował ogólnopolski ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Wśród wyróżnionych szkół znalazły się również technikum i liceum z Jasła. Zobaczcie, które miejsce i jaki tytuł zostały im przyznane.

 • Dobra zmiana, dobre zdrowie – nowa jakość odchudzania w Jaśle

 • Dane pedofilów i gwałcicieli są dostępne w Internecie

  Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się kim są, jak wyglądają i gdzie mieszkają najgroźniejsi gwałciciele i pedofile.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105