Strona główna

Kodeks wyborczy. Teraz do podpisu przez prezydenta

44
Napisany dnia: 12.01.2018, 08:32 , Tagi: Brak

Sejm zaakceptował wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Umożliwiają one m.in. głosowanie korespondencyjne osobom niepełnosprawnym.

Parlament zakończył głosowania w tej sprawie w czwartek tuż po północy. Jedna z przyjętych poprawek przewiduje umożliwieniem głosowania korespondencyjne osobom niepełnosprawnym. Nowela Kodeksu wyborczego przyjęta pierwotnie przez Sejm znosiła taką możliwość.

Przyjęte przez Sejm poprawki senatu zwiększają też rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa KBW (zgłosił je Marek Pęk z PiS, argumentując, że mają one wyjść naprzeciw uwagom PKW). 

W noweli uchwalonej przez Sejm zapisano, że kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na szefa KBW ma przedstawiać PKW minister spraw wewnętrznych. Przewodniczący PKW zwracał w Senacie uwagę, że można sobie wyobrazić sytuację, że w przypadku, gdy PKW nie poprze żadnej z kandydatur przedstawionych przez szefa MSWiA, minister odczeka przewidziany nowelą termin - w przypadku szefa KBW 30 dni, a komisarzy 60 dni - i sam powoła przedstawionych kandydatów.

Szef PKW mówił też, że nowe przepisy „wiążą ręce” PKW, bo „w sytuacji, kiedy szef KBW działa nieudolnie, nie spełnia pokładanych na nim obowiązków, nie jesteśmy w stanie tego szefa odwołać".
Zgodnie z senackimi poprawkami popartymi przez Sejm, „w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń”, zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Ponadto poparta została senacka poprawka, która zapewnia PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.
Posłowie przyjęli też zaproponowany przez Senat zapis, wprowadzający dodatkowy warunek, który będzie musiała spełnić osoba powoływana na komisarza wyborczego: powinna ona dawać „rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”.

Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. 

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie - jak do tej pory - delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. - co najmniej 200, w gminie powyżej 20 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. - 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.

Teraz nowelizacja zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
Artykuł dostępny w serwisie pod adresem: 
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/180257/Kodeks-wyborczy--Teraz-do-podpisu-przez-prezydenta

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ f
dnia 12.01.2018, 15:05. Identyfikator użytkownika: 1xdvsa9n2VtR
Ocena
komentarza:
-40
czyli w jasle znowu 7 okregow wyborczych i na liste wciagamy wszystkich kto chce:):):)

natomiast 300 obywateli ma moc uchwalodawcza i moze zlozyc wnoisek o uchwale!!!

zobaczymy w praktyce jak to bedzie;)
@ XXX
dnia 17.01.2018, 11:38. Identyfikator użytkownika: DffGxrRW8NHi
Ocena
komentarza:
13
No to wójt Pankiewicz będzie rządził jeszcze 10 lat to gmina cofnie się jeszcze o 50 lat
@ Inicjatywa dla Jasła
dnia 12.01.2018, 19:08. Identyfikator użytkownika: KlwJqv6GdUww
Ocena
komentarza:
49
Powstaje w Jaśle i w sześciu innych rejonach Polski, nowe ugrupowanie polityczne "Inicjatywa dla Jasła". Wszyscy wybrani radni zrzekają się gratyfikacji finansowych diet, delegacji, wyjazdów służbowych na kosz podatnika, nagród itp. przez całą kadencję. Każdy radny finansuje się sam. Szczegóły wkrótce na plakatach informujących o spotkaniu organizacyjnym.
Ps. Dlaczego posiedzenia Rady Miasta odbywają się o 15-tej ? To jest chore. Radny po 8 godzinach pracy w firmie, zakładzie, myśli tylko o tym aby się napić, zjeść i wyspać, a nie współrządzić miastem.
@ Inicjatywa dla Jasła
dnia 12.01.2018, 19:10. Identyfikator użytkownika: KlwJqv6GdUww
Ocena
komentarza:
33
W innych rejonach ugrupowanie nazywa się zgodnie z nazwą miejscowości.
@ wyborca
dnia 13.01.2018, 02:48. Identyfikator użytkownika: 8BoEJWj7wIAD
Ocena
komentarza:
43
Ciekawa inicjatywa. Życzę powodzenia ! Zastanówmy się przed głosowaniem i głosujmy na ludzi z wyższym wykształceniem, a nie tych, tylko po maturze, czy bez matury, bo robimy z miasta pośmiewisko. A potem narzekamy.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 07:28. Identyfikator użytkownika: P7Pj6oFBvzEC
Ocena
komentarza:
-20
To wykształcenie świadczy o inteligencji? Nigdy bym nie przypuszczał.
@ do@tricykle
dnia 15.01.2018, 07:59. Identyfikator użytkownika: 8DIJEHFwmRoY
Ocena
komentarza:
25
Dlaczego mam głosować na człowieka bez wyższego wykształcenia? Na prostaka. Dlaczego nie skończył studiów ? Nie poszedł na studia, bo nie dał rady i on ma teraz rządzić.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 08:28. Identyfikator użytkownika: cukugjqOuZjO
Ocena
komentarza:
-18
A dlaczego mam głosować na kogoś, kogo jedynym argumentem uzasadniającym start w wyborach jest posiadanie wyższego wykształcenia? Bo to "intelektualista"?
@ Nikki
dnia 15.01.2018, 12:43. Identyfikator użytkownika: rReONwq8ETcQ
Ocena
komentarza:
28
Posiedzenia odbywają się po prostu po godzinach pracy, co wydaje mi się logicznym i rozsądnym rozwiązaniem. Dlaczego pracodawca ma pokrywać koszty czyjejś pseudospołecznej (bo płatnej) działalności?
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 13:56. Identyfikator użytkownika: jvKkX649GHu4
Ocena
komentarza:
-25
Pracodawca ma tylko obowiązek udzielić zwolnienia od pracy radnemu na udział w sesji i posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. Zwolnienie udzielane jest bez zachowania prawa do wynagrodzenia! Dieta wypłacana za udział w pracach rady ma na celu zrekompensowanie utraconych zarobków w miejscu pracy radnego. Generalnie posiedzenia rady gmin czy czy miasta powinny odbywać sie w godzinach pracy urzędu. To, co przedstawiam, to tzw. wiedza minimalna. Wypadałoby wpierw zdobyć przynajmniej to minimum, by się nie kompromitować na forum. Nie sądzisz?
@ Nikki
dnia 15.01.2018, 14:08. Identyfikator użytkownika: rReONwq8ETcQ
Ocena
komentarza:
32
Nie sądzę. Po prostu jeśli będziesz kiedyś pracodawcą i będziesz mieć pracownika - radnego, który 4 razy w tygodniu będzie się udzielał na komisjach i sesjach, to zapewne zmienisz zdanie. Dodatkowym problemem jest to, w jaki sposób wypłacane są diety radnych - czy ryczałtowo, czy od posiedzenia np. danej komisji. Jeśli to drugie, to oczywiście takie posiedzenia się mnożą jak króliki. Oczywiście, jeśli kiedyś będziesz pracodawcą, to zauważysz, że jak radny poszedł obradować, no to najczęściej trzeba kogoś innego zaangażować do wykonania jego pracy. Jak rozwiązać ten problem? Umowa o pracę? Umowa cywilno - prawna? A jeśli takowa nosi znamiona umowy o pracę to będziesz się narażać na kary ze strony ZUS i PIP? Z drugiej strony, sam radny - jeśli ma wykonywać swoje obowiązki pracownicze, to może nie pojawiać się w pracy np. 2 dni w tygodniu? Będzie to robił po godzinach? Itd., itp. Ale to zapewne wykracza poza tzw. wiedzę minimalną. Pozdrawiam.
@ tricykle
dnia 15.01.2018, 16:57. Identyfikator użytkownika: FuqadyvNP1rk
Ocena
komentarza:
-25
Dziecko! Sesję odbywają się najczęściej raz w miesiącu, a komisje mają swoje posiedzenia albo tuż przed sesją albo po 15-tej. Najczęściej powoływane jest 3 komisje + komisja rewizyjna, a liczba komisji w których radny może zasiadać jest ograniczona, najczęściej do dwóch. Dieta radnego stanowi ryczałt, który jest obniżany o odpowiednią kwotę w sytuacji, gdy radny nie wziął (bez usprawiedliwienia) udziału w sesji lub posiedzeniu komisji! Z całym szacunkiem, ale masz wiedzę poniżej minimalnej i mam nadzieję, że to sugerowaniu przez ciebie, że prowadzisz biznes to tylko żart :)
@ do@tricykle, do@inicjatywa dla Jasła
dnia 16.01.2018, 07:59. Identyfikator użytkownika: JkbI8tFuGZMr
Ocena
komentarza:
20
Sprawa Sesji Rady Miasta o godzinie 15-tej jest jasna. Nasi radni są bardzo biedni i nie chcą stracić ani złotówki. Nie o współrządzenie miastem tu chodzi. Radnymi są po to aby się wzbogacić. Trzeba mieć nadzieję, że żaden/a z obecnych radnych już nim w następnej kadencji nie będzie.
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 08:05. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-22
Kiedy była sesja Rady Miasta Jasła o 15-tej? Datę poproszę...
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 08:08. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-24
I tak przy okazji: rozróżniasz sesje zwyczajne od sesji nadzwyczajnych? Rozumiesz róznicę? :)
@ do@tricykle
dnia 16.01.2018, 08:18. Identyfikator użytkownika: JkbI8tFuGZMr
Ocena
komentarza:
20
Jak już, to nie na Ty do mnie, biedaku radny.
@ tricykle
dnia 16.01.2018, 09:56. Identyfikator użytkownika: UKjXyNkDbFUS
Ocena
komentarza:
-19
Ależ chłopczyku użyłeś argumentu! Całe gimnazjum będzie z ciebie dumne :)
@ Nikki
dnia 17.01.2018, 11:57. Identyfikator użytkownika: UKojFzn5gb6C
Ocena
komentarza:
18
Jasne, tricykle. Tak dla przykładu, Rada Miejska Jasła:
Komisja Rewizyjna,
Finansowo Budżetowa,
Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Spraw Społecznych,
Samorządowo - Satutowa,
Inwentaryzacyjna

A oto np. fragment uchwały Rady Gminy Dobrzyń Wielki z 27 kwietnia 2017 r.:

1. Członkowi komisji stałej lub doraźnej Rady za udział w posiedzeniu tej komisji przysługuje dieta w wysokości 200 zł za każde posiedzenie.
2. Za udział w sesji Rady wszystkim radnym, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przysługuje dieta w wysokości 200 zł za każdą sesję.

Gmina Lubrza, uchwała z dnia 31 października 2017 r.:
§ 1. Radnemu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach:
1) sesji Rady Gminy;
2) stałej Komisji, do której został powołany;
3) doraźnej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do zbadania określonych spraw.
§ 2.
1. Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1.
2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

To przykłady z wielu, które można znaleźć w internecie.
To też wiedza powyżej minimalnej? Pozdrawiam.
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 12:21. Identyfikator użytkownika: trOMZSFrekzk
Ocena
komentarza:
-17
Brawo! Zaczynasz robić postępy i już nie będę mógł napisać, że masz wiedzę poniżej minimalnej. Moje gratulacje! Zwłaszcza za to przekopanie zasobów internetu :) Rozumiem, że piszesz swe posty z Dobrzynia Wielkiego bądź Lubrzy? Chociaż, przy Lubrzy zapomniałaś podać, ile ta dieta wynosi... Pewnie przez przeoczenie. Chociaż, dla pełni wiedzy, mogłabyś podać harmonogram pracy tych komisji oraz terminy sesji, by można było porównać, jakie rozwiązanie jest lepsze: te, w którym radny dostaje dietę, która za nieobecność jest mu potrącana czy to, że dostaje za obecność?

p.s.

W ostatnim zdaniu to chyba chciałaś napisać inaczej? :)
@ Nikki
dnia 17.01.2018, 14:25. Identyfikator użytkownika: uj799DtQ0hj5
Ocena
komentarza:
18
Nie, nie piszę z Dobrzynia Wielkiego bądź Lubrzy. Przypominam tylko, że post nie dotyczył wad lub zalet poszczególnych rozwiązań określających sposób wynagradzania radnych, lecz po prostu wskazaniu, że nie zawsze masz rację. I zamiast silić się na dalsze - niepotrzebne raczej - złośliwości, mógłbyś zwyczajnie przyjąć ten fakt do wiadomości. Pozdrawiam.
@ tricykl;e
dnia 17.01.2018, 14:54. Identyfikator użytkownika: 52WUVFkvPYD7
Ocena
komentarza:
-13
Tylko idiota i geniusz ma zawsze rację i żadnych wątpliwości! Ale czasami ich trudno odróżnić :) Niestety, tak się przypadkiem składa, że należę do ludzi, którzy mają same wątpliwości, powiem wręcz, że jak stoję na schodkach to nigdy nie wiem, czy wchodzę czy schodzę! :)
@ h
dnia 13.01.2018, 10:19. Identyfikator użytkownika: SgEIaEvVmShP
Ocena
komentarza:
-37
nie jest wazne,czy ktos pobiera diete czy nie,wazne jest czy chce cokolwiek zrobic dla miasta i czy sie z tego wywiiaze
@ dragoness
dnia 17.01.2018, 18:31. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-14
Taaa, kodeks wyborczy, ktory likwiduje JOWy w radach gmin, przedłuża czas przy korycie do lat pięciu i wprowadza dwukadencyjność, aby dobremu gospodarzowi przestało zależeć, bo i tak bedzie musiał odejść. Będzie można zamazać kratkę przy nazwisku "niewygodnego" kandydata i oddać glos na "jedynie słusznego. Reszta "rewolucyjnych" zmian w linku. Zalecam poczytanie, zanim zaczniecie się kłócić o [...], jak wyżej http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/769032,Zmiany-w-Kodeksie-wyborczym-2018-r.html
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 21:58. Identyfikator użytkownika: iadl8odghzxv
Ocena
komentarza:
13
Pani dragoness - kodeks wyborczy nie likwiduje JOW-ów w gminach do 20 tys. mieszkańców. Chyba pani nie doczytała. A reszty pani przemyśleń to szkoda nawet komentować.
@ Geo
dnia 17.01.2018, 22:33. Identyfikator użytkownika: 6DAPcywAGjY3
Ocena
komentarza:
-12
To Pisowski beton w twojej osobie nie myśli. Czyli koniec z JOWami do RM, każdy może manipulować przy karcie, nie komentuje, bo prawda w oczy kole. No ale pycha kroczy przed upadkiem.
@ tricykle
dnia 17.01.2018, 22:57. Identyfikator użytkownika: 5ZOqzAZPyaGx
Ocena
komentarza:
11
A głupota fruwa jak gołębica. Dokąd ostatnio latałeś?
@ ferdek
dnia 18.01.2018, 06:43. Identyfikator użytkownika: p7ApRSY6856Q
Ocena
komentarza:
-11
Merytoryczny komentarz w stylu pisowskich gwiazd. Pawłowicz byłaby dumna.
@ dragoness
dnia 18.01.2018, 06:47. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-10
Konkrety, dziecinny rowerku. Będą JOWy do RM Jasła? Czy dobrzy gospodarze pokroju Przytockiego, czy Ferenca zostaną na stanowisku tak dlugo, jak zechcą ich obywatele? Czy bedzie można zamalować kratkę przy nazwisku kandydata i postawić twór krzyżykopodobny przy innym? Jeżeli pytania za trudnę, postaram się jeszcze uprościć, choć bedzie to prawie niewykonalne.
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 06:54. Identyfikator użytkownika: CRCl3O9O3HO2
Ocena
komentarza:
13
Nie będzie JOW-ów w wyborach do Rady Miasta Jasła. Przytocki z Ferencem mogą zostać wybrani jeszcze na 2 nastepne kadencje (zdania wśród mieszkańców Krosna czy Rzeszowa na ich temat są nieco bardziej podzielone niż wśród tych, którzy wiedze czerpią tylko z mediów). Podobnie jak tacy świetni prezydenci jak Paweł Adamowicz w Gdańsku czy Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie albo cała masa wójtów, którzy pełnią swe funkcje od 20 lat albo dłużej. Bedzie mozna zamalować kratkę przy nazwisku kandydata i postawić twór krzyzykopodobny przy innym i glos będzie ważny. Rozumiem, że jak można było postawić krzyżyk przy wybranym kandydacie, a następnie kreskę przy innym i glos był nieważny, to ci to nie przeszkadzało? Cos jeszcze chcesz wiedzieć?
@ dragoness
dnia 18.01.2018, 07:07. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-12
Taaa... Krosno i Rzeszów to dwa zaścianki. Jaslo za to pięknie się rozwija. Proszę czytać, napisałam "pokroju", proszę sprawdzić co to znaczy i nie zasłaniać sie Hanią, bo to śmieszne. Poza tym, że p Adamowicz nie jest z PiSu, to jest z nim jakiś problem?Rozumiem, ze zamalowanie znaku na karcie i dostawienie swojego w innym miejscu nie jest idealną pożywką dla fałszerstw? Ot, pisowska naiwności! A może zaślepienie? No właśnie. Nie ma JOWów W Jaśle. I znowu glosujemy na listę, ustaloną przez ludzi pokroju prezesa, posła i senatorzyny?
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 07:22. Identyfikator użytkownika: CRCl3O9O3HO2
Ocena
komentarza:
12
"Rozumiem, że jak można było postawić krzyżyk przy wybranym kandydacie, a następnie kreskę przy innym i glos był nieważny, to ci to nie przeszkadzało? Cos jeszcze chcesz wiedzieć?"

Nie zrozumiałaś? Mam to jeszcze raz napisać? Co ci stoi na przeszkodzie, bys załozyła własny komitet wyborczy i startowała? Bedziesz stanowić alternatywę.
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 07:23. Identyfikator użytkownika: CRCl3O9O3HO2
Ocena
komentarza:
11
Z Adamowiczem nie ma żadnych problemów. Oprócz tego drobnego, że ma problem ze złożeniem prawidłowego oświadczenia majątkowego.
@ Lolek
dnia 18.01.2018, 07:34. Identyfikator użytkownika: zpxRtb6ktJPg
Ocena
komentarza:
-5
Dalej tricykle nie odpowiada. Czy taka zasada nie będzie stanowiła pola do falszerstw? Będzie, ale oczywiście pisowi to nie przeszkadza. Przypadek?
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 08:49. Identyfikator użytkownika: q02OdPCjaySR
Ocena
komentarza:
7
Mogłeś uprzedzic, że jesteś trudnym odbiorcą... Jeszcze raz: w wyborach w 2014 roku było mnóstwo głosów nieważnych z tego powodu, że np. na karcie do głosowania znalazł się jakiś dopisek, czy np. kreska obok nazwiska innego kandydata albo zamiast krzyzyka było np. trzy przecinające sie kreski w kratce. By ograniczyc ilość nieważnych głosów, wprowadzono takie rozwiązanie. Czy ono uniemozliwia całkowite wyeliminowanie fałszerstw? sądzę, że nie ale fałszowanie na masową skalę znacząco utrudnia. Czy wytłumaczyłem ci to jasno?
@ metatron
dnia 18.01.2018, 09:38. Identyfikator użytkownika: 4W9QDs2ddwdO
Ocena
komentarza:
-5
Obawiam się, że wbrew płomiennej filipice, właśnie ułatwi głosowanie na swojego kandydata, eliminując w prosty sposób tego, który akurat nie odpowiada. Największa ilość nieważnych głosów była podczas wyborów uzupełniających do senatu na żonę p. Zająca. Była to reakcja na komunistyczne głosowanie na jedynego słusznego kandydata, co kręgi pisowskie usiłowały przedstawić jako głupotę wyborców. Uświadamiam; NIE jesteśmy głupi.
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 10:57. Identyfikator użytkownika: vmanWLYT9VKf
Ocena
komentarza:
11
Najwieksza ilość glosów nieważnych była w wyborach samorządowych w 2014 roku; było ich tak dużo, że powszechnie mówiono o sfałszowanych wyborach. Przypomne, że tamte wybory przyniosły fantastyczny wynik PSL-u. Wbrew sondażom i logice. Skoro nie jesteś głupi, to potrafisz oddać nieważny głos - nie zamierzam cie tego uczyć. Gdzieżbym smiał :)
@ abbadon
dnia 18.01.2018, 12:44. Identyfikator użytkownika: alK2R0TZ4ULz
Ocena
komentarza:
-2
Statystyka wyborcza dla wyborów uzupełniających do senatu:
2.
Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:
1)
liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 709 190.
2)
w głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 333 836 wyborców.
3)
frekwencja wyborcza wyniosła 47,07%.
4)
liczba kart ważnych wyniosła 330 920.
5)
liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 60 992, co stanowi 18,43% ogólnej liczby kart ważnych.
6)
liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 269 928, co stanowi 81,57% ogólnej liczby kart ważnych.
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 13:07. Identyfikator użytkownika: guZgLS7l3wv8
Ocena
komentarza:
5
W wyborach w 2014 roku było 5 mln nieważnych głosów! 5 milionów! Ty rozumiesz tę wielkość?
@ dragoness
dnia 18.01.2018, 15:57. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-1
Na ile głosujących?
@ dragoness
dnia 18.01.2018, 12:47. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-3
Pan tricykle za nic nie chce przyznać, że tak jak kiedyś łatwo było glos unieważnić, po zmianie, bedzie jeszcze łatwiej go sfałszować i "przerzucić" na innego kandydata. Reszty zmian widze, nie komentuje, bo obronić się nie dadzą. Podobnie jak ta.
@ tricykle
dnia 18.01.2018, 13:06. Identyfikator użytkownika: guZgLS7l3wv8
Ocena
komentarza:
3
Prosze wybaczyć, ale nie jestem w stanie dyskutować z pani wyobrażeniami. Nie przeszkadzało pani, gdy w 2014 roku unieważniono całą masę głosów, ale teraz a priori zakłada pani, że wybory będą fałszowane. Coż mogę pani powiedzieć? Nic!
@ dragoness
dnia 18.01.2018, 15:57. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-2
Skąd pan wie, że mi nie przeszkadzało? Jakiś cytacik, można prosić? I tak, biorąc pod uwagę manipulacje przy TK, SN i KRS, mam prawo zakładać, że matka partia bedzie chciała utrzymać wladzę za wszelką cenę. Przecież to duchowy spadkobierca PZPR.
@ tricykle
dnia 19.01.2018, 09:26. Identyfikator użytkownika: EjXmFvMLJ6aK
Ocena
komentarza:
-1
Z wszystkich zarzutów wobec PiS pozostał jeszcze kanibalizm. Proszę sie nie krępować, prosze skorzystać :)
@ neo
dnia 19.01.2018, 10:28. Identyfikator użytkownika: 1niP7NOXegqP
Ocena
komentarza:
-2
Biorąc pod uwagę, że może powodować gąbczaste zwyrodnienie mózgu, to całkiem prawdopodobne.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Grudzień miesiącem promocji!

   

  W ofercie naszego salonu Visionoptyk mamy dla Państwa wiele ciekawych promocji. Zapraszamy także na bezpłatne badanie wzroku, które odbędzie się  18.12.2018 r.

 • KONKURS! Wygraj płytę z najpiękniejszymi kolędami

   

  Wraz z zespołem HIT Sanok przygotowaliśmy dla naszych Czytelników świąteczny konkurs, w którym do wygrania jest dziesięć płyt z najpopularniejszymi kolędami. Zasady konkursu są bardzo proste. Sprawdźcie sami.

 • Pracuj w Hucie Szkła w Jaśle – zdobywaj nowe kwalifikacje!

 • Z pomocą dla rodziny Labutów

  Państwo Alicja i Józef Labut z Bączala Dolnego, którym dwa dni temu doszczętnie spalił się dom potrzebują wsparcia i pomocy. Małżeństwo w podeszłym wieku nie marzy o niczym innym, jak o jego odbudowie.

 • Utrudnienia w ruchu na ulicy Czackiego w Jaśle

   

  Od 8 do 11 grudnia br. na ul. Czackiego odbędzie się wycinka drzew, spowodowana ich złym stanem biologicznym, zagrażającym bezpieczeństwu przechodniom i użytkownikom drogi. W związku z tym, w tych dniach nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu ul. Czackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kołłątaja i 3-go Maja. AKTUALIZACJA

 • Stracili dom i dorobek całego życia

  W kilka chwil życie państwa Labutów z Bączala Dolnego zamieniło się w istny koszmar. Ogień strawił cały ich dom, w którym wychowały się ich dzieci. To właśnie w nim każdego roku cała rodzina spotykała się w święta. Po pożarze, który wybuchł wczoraj popołudniu pozostało tylko pogorzelisko.

 • Rada wybrała prezydium i składy komisji

  Radni Rady Miejskiej Jasła wybrali dzisiaj dwóch wiceprzewodniczących rady. Krzysztof Czeluśniak zgłosił Elżbietę Bernal. Bogusława Wójcik, Andrzeja Dybasia, Henryk Rak zaś Lecha Polaka. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Mariola Mazur, Małgorzata Rymarz, Izabela Jankowska-Zawada, Jan Pierzchała (przewodniczący komisji).

 • Strażacy ochotnicy pomagają dzieciom z chorobami nowotworowymi

   

  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Z takim hasłem na ustach strażacy ochotnicy organizują zbiórkę rzeczy, które następnie trafią do dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych szpitali w całej Polsce.  Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce zrzeszają ochotników w tym również z Podkarpacia. Akcja ta została zorganizowana po raz pierwszy na Podkarpaciu i skierowana jest  dla  pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie.

Nadchodzące wydarzenia

Posiadasz informacje o jakimś wydarzeniu?
Poinformuj nas! Pisz na adres: redakcja@jaslo4u.pl

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105