Strona główna

Przyszli nauczyciele z coraz słabszymi wynikami

80
Napisany dnia: 10.04.2017, 11:36 , Tagi: Brak

Studia pedagogiczne wybierają coraz słabsi maturzyści. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że zawód nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego i powinien być otoczony szczególną troską ze strony państwa. To właśnie ta grupa zawodowa kształtuje kolejne pokolenia uczniów.

Nieaktualizowane są programy kształcenia dla przyszłych nauczycieli, brak mechanizmów i narzędzi do selekcji kandydatów na studia pedagogiczne to jedne z wielu kwestii, które zdaniem NIK nie przyczyniają się do rozwoju zawodowego nauczycieli. Dane zebrane przez NIK wskazują, że ponad 9 % ogółu osób przyjętych na kierunki ze specjalnościami nauczycielskimi to absolwenci szkół ponadgimnazjanych, którzy zdali maturę z bardzo niskim wynikiem. Niepokojący jest również wzrost liczby osób ( o 10 %) , które nie obroniły w terminie pracy dyplomowej i magisterskiej na studiach stacjonarnych (37 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 47 proc. w roku 2014/2015) i niestacjonarnych (47 proc. w roku akademickim 2012/2013 do 56 proc. w roku 2014/2015).

Blisko 24 % absolwentów studiów pedagogicznych uznało, że ich przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu jest "znikome" i "niskie", dlatego podkreślają, że w procesie kształcenia potrzebne są zmiany m.in. dotyczące zwiększenia wymiaru zajęć praktycznych kosztem zajęć teoretycznych. Ważne dla nich jest także przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkole.

Zdaniem NIK proces rozwoju zawodowego nauczycieli sprowadza się do uzyskiwania wyższych stopni awansu. - Plany rozwoju zawodowego nauczycieli-stażystów nie były zaś ukierunkowane na przyrost konkretnych umiejętności nie uwzględniały również istotnych kompetencji, niezbędnych w rozwoju zawodowym. Plany miały z reguły charakter ogólny i schematyczny, najczęściej były zbiorem pojedynczych, niespójnych działań, co utrudniało monitorowanie postępów uzyskiwanych przez stażystów, a także dokonanie wymaganej w Karcie Nauczyciela oceny dorobku zawodowego – podkreśla Najwyższa Izba Kontroli.

Zdaniem kontrolujących dostęp do kolejnych stopni awansu został zautomatyzowany i odbywa się to bez rzetelnego sprawdzenia osiągnięć zawodowych. Uważają również, że komisja kwalifikacyjna przeprowadzająca postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego nie spełnia swojej roli i może być nieobiektywna m.in ze względu na brak wskaźników na podstawie których komisja uznałaby, że wymagania zostały spełnione, dlatego w konsekwencji wydaje wyłącznie pozytywne rozstrzygnięcia.

NIK wnioskuje do MEN o wprowadzenie zmian w ustawie Karta Nauczyciela m.in o wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jak również do ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie oceny na temat systemu kształcenia kadry nauczycielskiej. Więcej na www.nik.gov.pl

id/NIK

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ Ja
dnia 10.04.2017, 14:00. Identyfikator użytkownika: f4q2HaIAeBWO
Ocena
komentarza:
22
Nauczyciel oprócz wiedzy powinien umieć ją jeszcze przekazać uczniowi!
@ kkk
dnia 10.04.2017, 15:05. Identyfikator użytkownika: U0qytw3VUtKj
Ocena
komentarza:
-9
Nauczyciele stosuja prawo ochrony swojej wiedzy i nie naucza uczniow na tyle zeby umieli , po szkolach zawsze jest tak ze na sprawdzinach kartkowkach sa inne pytania niz przerobiony material zreszta nie potrzebnie bo za duzo uczniow po klasach na 1 , 2 . Za granica Polski tacy nauczycile wylecieli by z wielkim hukiem z szkol a nie tak jak w polsce pastwia sie nad uczniami i uchodzil im to bezkarnie.
@ dragoness
dnia 23.04.2017, 18:09. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-1
Może przed sprawdzianem mamy podać pytania i jeszcze odpowiedzi? Albo w ogóle napisać sprawdzian za ucznia?
@ MATKA
dnia 25.04.2017, 00:02. Identyfikator użytkownika: 3bxaga9iyxMH
Ocena
komentarza:
16
A co pani @dragones odpowie na temat oceniana uczniów w I LO: z niektórych przedmiotów uczniowie mają tylko jedną ocenę i to z kartkówki (7 pozytywnych- dopy i jeden dostat, a reszta z klasy 35 osobowej- ndst). Pytania "z tabelką w tle" ("leszcze" już wiedzą o kogo chodzi;)), nauczyciel nawet nie raczył rozwiązać tej tabelki, żeby uczniowie czasami nie wiedzieli, jak przygotować się na poprawę. Oceny z poprawy podobne, bo tym razem też nie o takie rozwiązania profesorowi chodziło. Odpowiedzi ustnych nie ma. Przepraszam, to gdzie tu mowa o systematycznym i sprawiedliwym ocenianiu ucznia? Czy istnieje jeszcze coś takiego, jak hospitacje lekcji przez dyrektora? I czym taki nauczyciel się zmęczy? Jedna kartkówka na cały semestr. A potem w ostatniej chwili zrobi drugą? Więc proszę się nie dziwić, że nauczycielstwo ma taką kiepską opinię.
@ kolo
dnia 25.04.2017, 08:51. Identyfikator użytkownika: 2AHsL0QBqcBP
Ocena
komentarza:
-13
Świetnie, że na podstawie jednego nauczyciela, ocenia pani wszystkich, to primo. Secundo, zamiast wyżalać się na forum, pójść do p. dyrektor, podobno najlepszej na Podkarpaciu, promowanej przez były zarząd powiatu (PO-PSL) i zgłosić sprawę. Proste.
@ dragoness
dnia 25.04.2017, 08:56. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-4
pani dragoness się na TEN temat nie wypowie, bo jej uczniowie mają po 6-8 ocen w semestrze. Dostają wcześniej materiały, aby się przygotować i... nierzadko wyniki są takie jak Pani napisała, bo po prostu nie chce się im do nich zajrzeć. Co do opisanej sytuacji, popieram przedmówce w całej rozciąglości. Takie patologie się zdarzają, gdy rodzice ograniczaja swoje pretensje do internetu. I następnie uogólniają.
@ Do kolo
dnia 25.04.2017, 19:10. Identyfikator użytkownika: r7mnij5TzDIe
Ocena
komentarza:
16
Na podstawie jednego?! Takich tam jest więcej. Nie wspomnę o pedagogach, którzy przeklinają na lekcji. Do pani dragoness: uczniowie słabsi, poszli do technikum, więc uczą się słabo jak w gimnazjum (na pewno są pojedyncze wyjątki, nie uogólniam). Uczniowie z lepszymi świadectwami i lepszymi wynikami z egzaminu (większość, bo jak im się wykruszyły klasy z powodu kopernikowców, to brali co było) wybrali 1 LO. Problem nie polega na tym, że uczniowie się nie uczą, bo się większość uczy. Problem polega na tym, że facet wymyśla pytania takie, żeby uczniowie nie napisali. Nie dość, że uczniowie nie wiedzą o co mu chodzi, to korepetytorzy tych uczniów też niestety nie wiedzą. I na koniec: oczywiście, że w szkole są i porządni nauczyciele, ale tak już jest, że na opinie o szkole pracują przeważnie ci zafiksowani. Pozdrawiam wszystkich sumiennych i dbających o dobrą opinię nauczycieli :)
@ dragoness
dnia 25.04.2017, 19:20. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
2
Współczuję i powtórzę jeszcze raz; patologie należy tępić zgłaszając do odpowiednich organów. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany przez cały rok do wgladu rodziców, dyrektora, czy jak to nie poskutkuje, kuratorium. Życzę powodzenia w pomyślnym załatwieniu sprawy. Najważniejsze, to przestać się bać i przestać myśleć, że "TO NIC NIE DA".
@ Nikki
dnia 10.04.2017, 15:44. Identyfikator użytkownika: lOvNm1R4kZnA
Ocena
komentarza:
5
"Wstążka ma długość 20 cm. Należy pociąć ją na kawałki, z których każdy będzie miał długość 2 cm. Ile cięć należy wykonać?".

Z tym zadaniem poradziło sobie ok. 45 proc. polskich trzecioklasistów. Ale to nie jest największy problem. Większym jest to, że nie potrafiła go poprawnie rozwiązać również jedna czwarta ich nauczycieli. Popełnili dokładnie ten sam błąd, co uczniowie - podzielili 20 przez dwa.

Wypadek przy pracy? Niestety, nie. Specjaliści z Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych w latach 2012-14 przebadali 1139 nauczycieli (w tym 380 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 381 nauczycieli matematyki w klasach IV-VI i 378 z gimnazjów).

Mieli problemy nie tylko z zadaniem o cięciu wstążki. Na przykład aż 55 proc. nauczycieli klas I-III uznało za poprawną odpowiedź ucznia, który dokonał dzielenia przez zero.

A aż 90 proc. twierdziło, że jedyną figurą, która "ma wszystkie kąty równe i wszystkie boki równej długości", jest kwadrat. A to własności wszystkich wielokątów foremnych.

Z kolei co czwarty nauczyciel matematyki klas IV-VI uważał, że z tego, iż suma liczb jest podzielna przez trzy, wynika, że każdy ze składników jest podzielny przez trzy. Około 16 proc. miało trudności z obliczeniami procentowymi (podwyżki, obniżki cen).

Nauczyciele rozwiązywali też zadania konkursowe dla uzdolnionych uczniów. Z jednym z nich poradziło sobie tylko 21 proc. badanych, a nawet najłatwiejsze miało rozwiązywalność 51 proc. Może to oznaczać, że nauczyciele rozwiązują z uczniami uzdolnionymi tylko wybrane typy zadań lub w ogóle z nimi nie pracują.

To niepokojące, bo zdecydowana większość nauczycieli na tym etapie edukacji to osoby z tytułem magistra, stopniem nauczyciela dyplomowanego i uprawnieniami do nauczania matematyki nie tylko w podstawówce.

Zdecydowana większość badanych nauczycieli zdaje sobie sprawę ze swoich problemów. Dokształca się aż 90 proc. badanych.

- Problem polega na tym, że nie pomaga im to w podnoszeniu kwalifikacji - zauważa Marcin Karpiński, jeden z autorów badania. - Mamy sztywny i sformalizowany system szkoleń. Zajęcia są planowane niezależnie od faktycznych potrzeb. W efekcie nauczyciele często traktują je jako coś do odhaczenia. Czasem można później powtórzyć jakieś podpatrzone zadanie czy metodę, ale to absolutnie nie zmienia stylu pracy. Nasi nauczyciele wracają do szkół i zabijają u dzieci zainteresowanie matematyką.

Poza tym rażące braki w dydaktyce na ogół występują u tych samych nauczycieli, którzy mają niskie kompetencje matematyczne.

Do tego z ubiegłorocznego raportu o stanie polskiej edukacji wynika, że największym grzechem nauczycieli jest uczenie schematów. Jego autorzy alarmowali: "Uczeń nie ma szans stać się odkrywcą rozwiązania. Jest jedynie wykonawcą prostych instrukcji".

Podobne wnioski można wyciągnąć z międzynarodowego badania TIMSS, w którym sprawdzane są umiejętności czwartoklasistów. Polska zajęła w nim 34. miejsce na 50 państw.

http://wyborcza.pl/1,75398,18942149,fatalne-wyniki-nauczycieli-matematyki-nie-potrafia-rozwiazac.html
@ ex belfer
dnia 10.04.2017, 21:19. Identyfikator użytkownika: jcyV1TSG46eF
Ocena
komentarza:
29
Wybierając te studia myślałem, że nauczyciele to inteligencja. Teraz już wiem 30% to wspaniali ludzie, gotowi poświęcić dużo dla cudzych dzieci, Niestety ich przełożeni należą do pozostałych 70 % i forują resztę nieudaczników, którzy potrafią tylko wpisać temat i tyle. Cały wolny czas poświęcają na knucie intryg jak udowodnić że osiągnięcia innych to zbieg okoliczności. A z resztą szkoda czasu .. Będą jeszcze gorsi to pewne.
@ Belfer
dnia 10.04.2017, 21:36. Identyfikator użytkownika: n3U2UJiJ0naP
Ocena
komentarza:
39
Przy takiej nagonce,słabiutkich zarobkach i rozwydrzonymi dzieciach oraz roszczenia tych rodzicach to jest pewne że ludzie wartościowe pójdą tam gdzie ich pracodawca doceni a pozostali zostaną za śmieszne pieniądze użerać się z dzieciakami
@ ex belfer
dnia 10.04.2017, 21:43. Identyfikator użytkownika: jcyV1TSG46eF
Ocena
komentarza:
22
Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o moich kolegach po fachu po studiach kierunkowych uniwersyteckich dziennych, których się wypycha żeby zrobić miejsce pseudonauczycielom po wieczorowych, podyplomowych, załocznych i innych "za jojka kapuletach".
@ ekonom
dnia 13.04.2017, 23:17. Identyfikator użytkownika: weXQWCtnrdD2
Ocena
komentarza:
2
Rozumiem, że "załocznych" napisałeś dla jaj ale gimnazjaliści nie zrozumieją, tak więc spieszę dla nich z informacją: prawidłowo piszemy zaocznych.
@ Do ex Belfra
dnia 17.04.2017, 15:33. Identyfikator użytkownika: DagpBeVcSjSW
Ocena
komentarza:
17
Liczą się układy a nie dobro dziecka i przyszłość Narodu.
@ Warczący
dnia 10.04.2017, 21:58. Identyfikator użytkownika: i4mD57XJrSTn
Ocena
komentarza:
9
Niestety po studiach pracę znajdują tylko ci najsłabsi sudenci. Bo ci którzy mają wysokie wyniki niestety są później zdani na siebie, a bez mamusi czy tatuśia w szkole to mogą iść do sklepu.
@ ex belfer
dnia 10.04.2017, 22:03. Identyfikator użytkownika: jcyV1TSG46eF
Ocena
komentarza:
-2
Moje kondolencje, niech każdy mówi o sobie.
@ aaa
dnia 10.04.2017, 22:09. Identyfikator użytkownika: LkgfBU59UKBF
Ocena
komentarza:
5
Jak mogą być dobrzy nauczyciele jak w lezynach w szkole jeden nauczyciel uczy biologi chemi techniki informatyki i fizyki w dodatku nie umie sie dzieciom wytłumaczy .c Ja posylam dziecko do szkol i tam nauczyciel dobry nauczyciel powinien nauczyć dziecko a nie potem wysylanoe na korki.
@ ja
dnia 11.04.2017, 17:21. Identyfikator użytkownika: rpEfFskLNZj6
Ocena
komentarza:
25
Będzie jeszcze gorzej po tej reformie. Myślicie, że przyjdzie ktoś po kierunkowej chemii albo biologii na 2 godziny? Np. Polonista "dorobi" sobie chemię i będzie "uczył".
@ 50-latek
dnia 10.04.2017, 23:53. Identyfikator użytkownika: 0KlbysC5hEte
Ocena
komentarza:
23
Za sprawą głupiutkich nauczycieli mury szkolne opuszcza głupia młodzież ku uciesze każdej władzy. Komuś to pasuje nieprawdaż? :)
@ rodzic
dnia 12.04.2017, 18:43. Identyfikator użytkownika: Nwimw2EuZYsl
Ocena
komentarza:
6
Rodzice powinni kontrolować kto uczy ich dzieci, parzcież są tzw. Rady Rodziców. Szkoda tylko że dyrektorzy zatrudniają słabych N, to o nich też swiadczy. Często reprezentują podobny poziom. Narobiło się specjalistów od wszystkiego a tak naprawdę od niczego. Uczniowie zaginają nauczycieli po kursach i byle jakich podyplomówkach. T
Rodzice powinni wziąć sprawy w swoje ręce dla dobra dzieci. Są dobrzy N, a wpycha się pseudo, bo musi taki mieć etat. Przewietrzyliby wreszcie te szkoły, bo rzeczywiście szkoda dzieci.
@ Wara
dnia 12.04.2017, 20:11. Identyfikator użytkownika: LnO2DYirYdjC
Ocena
komentarza:
32
Mylisz się,czasy się zmieniły i zawód nauczyciela nie jest powołaniem a normalnym zawodem.Dopoki nauczyciele będą traktowani jak wycieraczki do butów dotád nie będzie świetnych fachowców.Nauczyciel powinien zarabiać lepiej od policjanta i na równi z prawnikiem i lekarzem.Oczywiscie wtedy ostre kryteria na studiach i potem przy przyjęciach do pracy i szybko poziom każdego by wzrósł.W Warszawie,Wrocławiu czy Poznaniu brakuje chętnych do pracy w zawodzie nauczyciela i tyle w tym temacie
@ Koko
dnia 20.04.2017, 20:32. Identyfikator użytkownika: KkaRwiC2g4oR
Ocena
komentarza:
2
@ rodzic - a kim Ty jesteś z zawodu? Możesz się przedstawić. Wypowiem się w stosunku do Ciebie...
@ Do koko
dnia 21.04.2017, 23:23. Identyfikator użytkownika: 4KXzNpHrENzd
Ocena
komentarza:
5
Ciekawy?włóż nos do kawy.Rodzic ma rację.
@ ja@
dnia 22.04.2017, 22:15. Identyfikator użytkownika: TZqAh1a855Zs
Ocena
komentarza:
3
Rodzice tez sa niedouczeni.Cala reorganizacja w szkolnictwie byla dobrze przemyslana,ale nie z mysla o tym ,zeby podniesc poziom nauczania.Komus sie nie podoba ten komentarz. F..y..
@ ja
dnia 23.04.2017, 11:38. Identyfikator użytkownika: DruzDq1UQONG
Ocena
komentarza:
1
Oj ,pasuje,pasuje
@ @ rodzic
dnia 24.04.2017, 13:58. Identyfikator użytkownika: v7ypNWqlo9nG
Ocena
komentarza:
-1
Pracuję w ZUS-ie i nie narzekam. Z ludźmi można sobie poradzić. Trochę pyskiem...
@ kiri
dnia 11.04.2017, 06:59. Identyfikator użytkownika: teSI80xISbHM
Ocena
komentarza:
-22
Nauczyciel to ciężka praca to pytam sie po co na niego idzie teraz co trzecia osoba to nauczyciel i zle w szkolach wykladaja lekcje przecierz uczniow jest coraz mniej 10 osob w klasie to jest najwiecej lekcja trwa45minut to sie chyba wytumaczy uczniowi a jak nie przecierz sa korepetycje prywatne to ich druga pensja tylko z fiskusem nie rozliczana niech tak juz nie placzą nauczyciele jak im to żle jest ile godzin w tygodniu pracują .
@ dragoness
dnia 11.04.2017, 07:50. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
9
Faktycznie, nie popisali się w pani przypadku. Ale ja za nich przepraszać nie bedę. Czasem po prostu nie da się nauczyć.
@ oesu
dnia 11.04.2017, 14:30. Identyfikator użytkownika: utLuar6Vbmfn
Ocena
komentarza:
40
Klasy do dziesięciu osób to niezwykle rzadka sprawa, w zasadzie spotykana jedynie na wsiach. Po drugie, kto bronił uczyć się i zostać nauczycielem? Zasmakowałby Pan tego miodu! Wspaniała sprawa! Wieczne wysłuchanie od rodziców, że ich dziecko to mały geniusz, że to nauczyciel jest zły, uwziął się na Aniołka.
@ poco loco
dnia 11.04.2017, 14:36. Identyfikator użytkownika: 8L7zg06gnvAF
Ocena
komentarza:
2
Kiri, a ciebie kto uczył? Bo coś mu nie wyszło.
@ gaga
dnia 12.04.2017, 18:02. Identyfikator użytkownika: pU6GqOeML1ku
Ocena
komentarza:
7
No właśnie!Coś mu nie wyszło.
@ eeek
dnia 11.04.2017, 11:48. Identyfikator użytkownika: wnPmKxzmJIIL
Ocena
komentarza:
-18
Nauczyciel zaczyna lekcje chemi i mówi tak dobrze ze do tej pory nalapalisciw dobrych ocen bo zaczynamy rozdział gdzie na pewno poleca same 1 bo zawsze lwca.I to jest właśnie podejscie do ucznia.Uwazam ze co jakiś czas powinnna być wymiana tych nauczycieli a nie jak Se kogo upodobaja to czy umie czy nie umie ma i tak fobra ocenę .
@ oj
dnia 12.04.2017, 09:50. Identyfikator użytkownika: P9bf0rYJR8V8
Ocena
komentarza:
-22
Widze że same osoby z grona nauczycielstwa piszą jak tak jest bardzo żle to proszę kwalifikacje w innej dziedzinie zrobic oj oj boli.
@ dragoness
dnia 12.04.2017, 09:54. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-1
Nie narzekam na swoje kwalifikacje, tylko na sposób ich weryfikacji. Proszę czytać ze zrozumieniem, dobrze? Nota bene, posiadam również kwalifikacje w innej dziedzinie.
@ Fach
dnia 12.04.2017, 10:52. Identyfikator użytkownika: 2ZYmpDAKDARf
Ocena
komentarza:
12
Permanentnego i berefleksyjnego wypowiadania sie na każdy możliwy temat ? Nie ma większego mistrza tutaj ..to fakt.
@ słonko
dnia 12.04.2017, 11:37. Identyfikator użytkownika: lGtQH8ON5Ek5
Ocena
komentarza:
-4
Zazdrość zżera, jak widzę.
@ bolo
dnia 12.04.2017, 19:27. Identyfikator użytkownika: hdFZJrTAe42q
Ocena
komentarza:
-13
Upada w nielicznych liceach? O co chodzi? Komuś faktycznie tu coś padło na mózg.
@ oj
dnia 12.04.2017, 10:04. Identyfikator użytkownika: P9bf0rYJR8V8
Ocena
komentarza:
-13
Widze sumienną i rzetelną prace wykonywaną odpisywanie na każdy jeden komentarz moje gratulacje to się nazywa rozumowanie.
@ słonko
dnia 12.04.2017, 11:37. Identyfikator użytkownika: lGtQH8ON5Ek5
Ocena
komentarza:
8
Słyszałeś o przerwach międzylekcyjnych, okienkach i rozpoczynaniu pracy nie od siódmej?
@ oj
dnia 12.04.2017, 12:08. Identyfikator użytkownika: gAuXE3brCfYL
Ocena
komentarza:
-33
Każdy normalny człowiek pracuje po 8 godzin dziennie jak się ma swoją firme to i dłużej i nie ma czasu na takie [...] wypisywanie komentarzy jak z wieloma kwalifikacjami dragoness.
@ poco loco
dnia 12.04.2017, 12:17. Identyfikator użytkownika: UeWQRnF6e7GN
Ocena
komentarza:
14
Strasznie was jej komentarze bolą. Może to przez te doły intelektualne...
@ do oj
dnia 13.04.2017, 23:23. Identyfikator użytkownika: Kt2Zdw4rcxcW
Ocena
komentarza:
20
Co tzn "każdy normalny"? Kto Ty jestes by tak ludzi klasyfikować?
Nie wiedziałam, że wyznacznikiem "normalności" jest praca po 8 godz dziennie.
@ denat
dnia 13.04.2017, 09:28. Identyfikator użytkownika: 4YutEkZbPw5N
Ocena
komentarza:
-1
Awans zawodowy nauczycieli to porażka. Komisje pełne znajomków, pytania z listy, co akurat jest na fali, jedynie sluszne odpowiedzi. Nie wspomniec juz o tym, ze teczki przechodzą z rąk do rak, a o spełnianiu faktycznych wymogów można zapomnieć. Ktoś tu napisał, ze to fikcja i ja się z nim zgadzam w stu procentach.
@ wsiur
dnia 16.04.2017, 13:32. Identyfikator użytkownika: EwfdnDeJKiGV
Ocena
komentarza:
-9
jakie to szczescie dla wiecznie narzekajacych i zmeczonych nauczycieli ze po reformie pojda sie do urzedu pracy zarejestrowac bo 99% z nich nic innego nie potrafi w zyciu robic hahaha
@ org
dnia 16.04.2017, 13:49. Identyfikator użytkownika: jMG7hvHoZSqS
Ocena
komentarza:
-12
Dokładnie tak. Oni też będą pracować za połowę pensji bo nic innego nie potrafią, tylko proszę otworzyć podręcznik i przeczytać, 45 minut odpoczynku i tak 4 czy 3 godziny dziennie.
@ Do org
dnia 16.04.2017, 15:33. Identyfikator użytkownika: vCqsRTD4Y6kq
Ocena
komentarza:
18
Będą pracować za jeszcze większą pensję, bo będą mieć więcej czasu na udzielanie korepetycji dzieciom takich rodziców, jak Ty. Tutaj szczekasz, a dziecko na korki wyślesz, żeby dzieciątko dostało się na medycynę czy prawo :), albo żebyś mógł pochwalić się znajomym, że Twoja latorośl ma "pasek" w "koperniku" :):) Alleluja, polski katoliku!
@ skarbówka
dnia 16.04.2017, 16:13. Identyfikator użytkownika: uBGoaxYWsh46
Ocena
komentarza:
-5
Ty przestań oszukiwać i okradać państwo i z tych korepetycji zacznij płacić podatki. Nauczyciele którzy uczą oszustwa i kradzieży.
@ gerard
dnia 16.04.2017, 19:20. Identyfikator użytkownika: TnBOp5YWGOhU
Ocena
komentarza:
7
Oj jak was boli, że ktoś ma trochę lepiej, polaczki-cebulaczki.
@ dragoness
dnia 16.04.2017, 19:40. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ dragoness
dnia 16.04.2017, 19:46. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
1
[komentarz nie na temat]
@ Oxen
dnia 16.04.2017, 19:58. Identyfikator użytkownika: YSkucOqGn6Rm
Ocena
komentarza:
2
Wielka szkoda że zlikwidowano jasielskie SWP w którym poziom kształcenia i praktyki były na wysokim poziomie.Istniała selekcja- odpadały uczennice nawet zdolne,lecz bez predyspozycji i powołania do pracy z "Małym Człowiekiem".Uczniowie klas młodszych wzorują się na nauczycielu i cała ich przyszłość zależy od tego,jakim jest człowiekiem,co sobą reprezentuje,czy potrafi zmotywować do edukabilności,nauczy czerpać radość ucznia z edukacji..Szczęście dla klasy szk.w której uczy nauczyciel z powołania i skupiony na dobru dziecka.
@ Do Gerarda
dnia 16.04.2017, 20:13. Identyfikator użytkownika: YSkucOqGn6Rm
Ocena
komentarza:
13
Masz rację bo ciężka i odpowiedzialna jest praca nauczyciela-od niej zależy los przyszłych pokoleń, lecz przez królujący bezkarnie nepotyzm i mobbing niekompetentni uczący psują wizerunek szkole.Znam wspaniałych pedagogów którzy musieli ustąpić miejsca protegowanym i...
@ wsiur
dnia 17.04.2017, 12:33. Identyfikator użytkownika: LvX4BVkpzbhA
Ocena
komentarza:
0
idziesz na korki, czekaj na paragon - PROSTE, nie da - NIE PLACE. Tak samo do lekarza. Jedyna metoda zeby ten polski pazerny ustroj choc troche wyprostowac...
@ bolo
dnia 17.04.2017, 16:25. Identyfikator użytkownika: ifRH9Ag6C36S
Ocena
komentarza:
5
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ tonto
dnia 19.04.2017, 20:12. Identyfikator użytkownika: 0EkqsF4epPtW
Ocena
komentarza:
9
nie posyłaj na korki - PROSTE
@ Do@Oxygen
dnia 16.04.2017, 21:03. Identyfikator użytkownika: 0pSYfRIMogjE
Ocena
komentarza:
8
SWP to przedszkolanki po maturze i takie uczyły. Wstydzić się dziś tego trzeba. Nauczyciel to magister po studiach dziennych pedagogicznych i tacy nie mają pracy. Uczą po studiach zaocznych które robili od 10-20 lat.
@ Do Oxygena
dnia 17.04.2017, 09:58. Identyfikator użytkownika: ZHWg77rS9NQp
Ocena
komentarza:
4
W ówczesnym czasie Dyr.Szkół woleli naucz.po SWP niż po SN(żaden wstyd)później te "przedszkolanki"pokończyły zaocznie studia magisterskie nawet uniwersyteckie,taki był wymóg.Przytoczyłam przykład SWP,które można było np.przekształcić w uczelnię.Znasz obecną sytuację szkoda słów.
@ aso
dnia 17.04.2017, 20:10. Identyfikator użytkownika: FG5O1WwjN32H
Ocena
komentarza:
6
Te przedszkolanki porobiły zaocznie kursy i podyplomówki i maja sie za wybitne profesorki pracujące często w likwidowanych gimnazjach. Teraz wpychają się do przedszkoli i klas młodszych. Rodzice narzekają między sobą i na parkingach przed szkołami i na tym sie kończy. Trzeba bronić dobrych N, bo dziś jak sami wiecie profesjonalizm niestety nie wystarczy.
@ Hmm
dnia 17.04.2017, 20:26. Identyfikator użytkownika: xuI76vREBEmu
Ocena
komentarza:
7
"Aso" czy "rodzic", bo trochę się pogubiłam ;)
@ Do do oxygen
dnia 23.04.2017, 12:53. Identyfikator użytkownika: en61QLlmnMWG
Ocena
komentarza:
1
W 6-letnim SWP"przedszkolanki"pomaturze jeszcze przez 2 lata kształciły się i nabywały uprawnień do pracy w przedszkolu i klasach początkowych.
@ Poszkodowana
dnia 19.04.2017, 17:13. Identyfikator użytkownika: Y9vBzno7tdeE
Ocena
komentarza:
4
Pedagog powinien wspierać dziecko czy rodzica danego dziecka które ma problemy lecz niestety są tacy którzy robią odwrotnie nie nadają się . Dawniej to byli nauczyciele .
@ Poszkodowana2
dnia 19.04.2017, 18:19. Identyfikator użytkownika: 9F7XGbtcy6w3
Ocena
komentarza:
5
W pełni masz rację i wiem co się dzieje.Przez błędy nauczycieli dziecko pokutuje w dorosłym życiu a w każdym dziecku jest ukryty jakiś talent i zdolności-szczęście dla dziecka gdy ma prawdziwego nauczyciela(szeroki zakres jego wiedzy nie wystarczy jeśli nie potrafi zaspokoić psychologicznych potrzeb małego CZŁOWIEKA.
@ tonto
dnia 19.04.2017, 18:58. Identyfikator użytkownika: 0EkqsF4epPtW
Ocena
komentarza:
14
Od zaspokajania psychologicznych potrzeb sa rodzice. Nauczyciel ma nauczyć, no ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje.
@ Toncie
dnia 19.04.2017, 20:24. Identyfikator użytkownika: Cvd2Kq05OA0I
Ocena
komentarza:
4
Jesteś w błędzie bo uczeń to nie maszyna a szkoła to nie wtłaczają suchej wiedzyi gdyby dziecko przebywało tylko w domu nawet z Internetem to nie będzi przygotowane do życia w społeczeństwie.Szkoła we współpracy z Rodzicami ma wpływ na kształtowanie osobowości dziecka-dlatego zawód naucz.jest odpowiedzialny-tak jak lekarzy -za dalsze życie.
@ Toncie
dnia 19.04.2017, 20:37. Identyfikator użytkownika: Cvd2Kq05OA0I
Ocena
komentarza:
0
Użyłam słowa/wtłaczarka/słownik zmienił
@ detox
dnia 24.04.2017, 08:32. Identyfikator użytkownika: Mzfq1IdQJ8Vv
Ocena
komentarza:
5
@poszkodowana
Dziecko pokutuje w dorosłym życiu za głupotę rodziców, którzy wszystko za nie robią i za system, który każe szukać "mocnych stron" w każdym i za wszelką cenę.
@ Poszkodowana
dnia 24.04.2017, 22:57. Identyfikator użytkownika: f0TgHq4Ep0gw
Ocena
komentarza:
1
Detox-dołożę do Twojej racji że zgubne dla dzieci jest zbyt częste przebywanie"sam na sam"z komputerem a brakuje rozmów i wspólnie spędzanego czasu z rodzicami.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala

  Jasielski szpital wykazał na koniec 2017 r. stratę w wysokości blisko 1 mln 300 tys. zł. - Gdyby NFZ zapłacił nadwykonania w takiej wysokości jak za 2016 r. to strata byłaby na poziomie 700 tys. zł co jak na szpital powiatowy w naszym województwie jest bardzo dobrym wynikiem – wyjaśniał Michał Burbelka, dyrektor jasielskiego szpitala.

 • Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle

   

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka to jedyna tego typu placówka w Jaśle. Ośrodek obejmuje kształceniem dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Specjalizujemy się w kształceniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • Do wynajęcia lokale w atrakcyjnych lokalizacjach

   

  Szukasz miejsca na biuro lub powierzchni handlowej bądź usługowej? Lokale w atrakcyjnych punktach Jasła o różnym metrażu czekają. Oferujemy także wynajem w pełni wyposażonych warsztatów samochodowych.  

 • Nowotwór rozwija się po cichutku

  Lekarze apelują do kobiet, szczególnie tych będących w największej grupie ryzyka zachorowania na raka piersi, aby nie zapominały o badaniach profilaktycznych i nie odkładały ich na potem. Konsekwencje mogą być groźne...

 • Na krajowej 28 w Zimnej Wodzie spłonęła ciężarówka

   

  Na odcinku drogi krajowej 28 Zimna Woda - Szebnie spłonął samochód ciężarowy. W akcji gaśniczej udział brało kilka zastępów straży pożarnej.

 • Otwarcie salonu firmowego Carlson i Piechocki

   

  Już w najbliższą sobotę, 26 maja odbędzie się otwarcie salonu firmowego Carlson i Piechocki w Jaśle. Teraz ramki do fotografii, lustra oraz oprawy obrazów będą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wszystko w cenach producenta.

 • Kuchnia Twoich marzeń nie musi być droga - leddo.pl podpowiada jak odmienić wnętrze światłem.

   

  Marzysz o pięknej, przestronnej i jasnej aranżacji swojej kuchni? Z leddo.pl to żaden problem. Nie ważne czy Twój kulinarny raj przeszedł właśnie kapitalny remont czy dopiero powstaje projekt. A może jest to tylko mała kuchnia w niewielkim mieszkaniu na poddaszu? Wielkość nie ma znaczenia - liczy się oświetlenie.

 • 50-latek spłonął żywcem

  W jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Kościuszki w Jaśle doszło do tragedii. 50-letni mężczyzna zmarł w wyniku samopodpalenia.

 • Bezpłatne badanie wzroku 28 maja!

   

  Salon Vision Optyk zaprasza na bezpłatne badanie wzroku. Nie zwlekaj, zadzwoń i zarejestruj się. Liczba miejsc ograniczona.

 • Zderzenie poloneza z citroenem na "Pohulance"

   

  Na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Wojska Polskiego doszło dziś do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do szpitala trafiła pasażerka poloneza.

 • Walczyła ze Stasiowską. Teraz musi jej zwrócić pieniądze

  Magdalena Stasiowska złożyła zażalenie na postanowienie sądu I instancji. Małgorzata Salacha prawomocnym postanowieniem Sądu Apelacyjnego musi zwrócić radnej 6537 zł.

 • Otwórz drzwi Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach!

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105