Strona główna

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2017/2018

Zespół Szkół nr 3

im. Stanisława Pawłowskiego

ul. Szkolna 23, 38-200 Jasło

tel.: (013) 44 83 542, fax: (013) 44 83 547

e-mail: zs3@pronet.jaslo.pl,   http://www.zs3.jaslo.pl

 

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2017/2018

Drodzy Gimnazjaliści:

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, popularny „Chemik” jest szkołą dla każdego. Staramy się dostosować proces dydaktyczny do indywidualnych możliwości edukacyjnych naszych uczniów. Naszą rolą jest pomagać
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających zdobycie zawodu lub kontynuację nauki na wyższym poziomie.

Wymiana międzynarodowa:

Szkoła organizuje wymiany grup młodzieży w ramach międzynarodowej współpracy eTwinning. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wizytach partnerskich: Nyíregyháza, Węgry 2005,  Castellanza, Włochy 2009, Veendam, Holandia 2009 i 2012.

Lot orłów:

Corocznie najlepsi uczniowie z każdej klasy biorą udział w całości sponsorowanej przez Radę Rodziców, dwudniowej wycieczce znanej jako „LOT ORŁÓW”.

Perspektywy:

Absolwent szkoły posiada wiedzę dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, który wykazuje rosnące zapotrzebowanie na osoby o wykształceniu  technicznym. Wiadomości i umiejętności nabyte w szkole pozwalają na kontynuację nauki na uczelniach wyższych lub podjęcie działalności gospodarczej.

TECHNIK ANALITYK – analiza medyczna i farmaceutyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą

i umiejętnościami jest przygotowany do pracy w laboratoriach:

 • klinicznych, medycznych, farmaceutycznych,  kryminalistycznych,
 • przemysłowych do kontroli procesów technologicznych,
 • toksykologicznych i naukowo-badawczych.

Może podjąć również pracę w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego przy badaniu jakości surowców i produktów spożywczych, w laboratoriach kontroli jakości przemysłu kosmetycznego, w laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska oraz  pracujących na rzecz rolnictwa, dla potrzeb archeologii, geologii i innych.

Wykształcenie zdobyte na kierunku technik analityk –analiza medyczna i farmaceutyczna otwiera drogę na wybrane  studia wyższe:

 • farmacja, medycyna, kosmetologia, analityka medyczna i kryminalistyczna,
 • ochrona środowiska, towaroznawstwo, biotechnologia, biochemia, technologia chemiczna,
 • chemia w medycynie, chemia medyczna i inne.

Szkoła posiada nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone laboratorium chemiczne, organizuje praktyki zawodowe w: laboratoriach medycznych w szpitalach i przychodniach,  stacjach uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w laboratoriach przemysłowych oraz ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami np. WSiZ w Rzeszowie i Politechniką Rzeszowską.

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – technologia kosmetyków

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej

będzie mógł zaprojektować swoją ścieżkę zawodową związaną z:

 • przygotowaniem do studiów na kierunkach: kosmetologia,

chemicznych,  przyrodniczych, technicznych i medycznych,

 • przygotowaniem do kontynuowania nauki w policealnych szkołach na kierunkach związanych, z kosmetologią, odnową biologiczną i wizażem,
 • przygotowaniem zawodowym do pracy w firmach branży kosmetycznej.

Możliwość zatrudnienia w:

 • laboratoriach przemysłowych, analitycznych i badawczych,
 • zakładach produkcyjnych chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych,
 • własnej firmie produkującej materiały chemiczne, kosmetyki, środki chemii gospodarczej.

Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych we współpracy z WSiZ w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. Zajęcia dotyczą technologii wytwarzania kosmetyków, pielęgnacji ciała, wizażu. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania zabiegów leczniczych, upiększających oraz różnorodnych technik masażu.

 

TECHNIK MECHATRONIK – z elementami mechatroniki samochodowej

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z:

 • montażem i demontażem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowaniem i użytkowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowaniem i konstruowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyką czujników stosowanych w technice samochodowej.

Możliwość zatrudnienia jako:    

 • konstruktor, technolog, mistrz, kierownik działu obsługi i napraw,
 • zaopatrzeniowiec, sprzedawca sprzętu mechatronicznego,
 • diagnostyk i serwisant sprzętu mechatronicznego oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 Mechatronika obejmuje całkiem nowy obszar projektowania i produkcji wyrobów, w którym wykorzystuje się mechanikę, elektronikę czy informatykę, a także wiele innych dyscyplin: jak inżynieria materiałowa, optyczna, a nawet biologiczna.  Cechą charakterystyczną jest integracja zespołów mechanicznych z czujnikami sterowanymi komputerowo.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – z grafiką komputerową

Przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski

Absolwent szkoły w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej będzie przygotowany do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do

wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,

 • planowania, organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej, obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami
  w zakresie energetyki odnawialnej.

Możliwość zatrudnienia w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • firmach instalacyjnych, produkcyjnych i serwisowych urządzeń energetyki odnawialnej,
 • firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, w ramach własnej działalności gospodarczej.

Rozwój sektorów związanych z energetyką odnawialną i energooszczędnością umożliwi utworzenie tysięcy miejsc pracy w perspektywie do 2035 roku i kolejnych latach.

TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 •  zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwość zatrudnienia jako:

 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta,
 • koordynator zaopatrzenia i zbytu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • administrator taboru i organizator transportu, magazynier.

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, handlowych i produkcyjnych lub kontynuować naukę w szkole wyższej. Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć laboratoryjnych we współpracy z WSiZ w Rzeszowie.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • produkcja potraw codziennych, regionalnych i okolicznościowych,
 • przechowywanie żywności,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
 • stosowanie zasad racjonalnego żywienia ludzi zdrowych i chorych,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
 • organizacja i prowadzenie zakładów gastronomicznych.

Kucharz może być zatrudniony:

 • jako specjalista w zakładach gastronomicznych różnego typu, takich jak: restauracje, bary, kawiarnie, pizzerie, puby, jadłodajnie,
 • w gastronomii hotelowej, gastronomii sieciowej (Mc Donalds, KFC),
 • w zakładach gastronomicznych w szkołach, przedszkolach, sanatoriach, szpitalach, firmach cateringowych,
 • w gastronomii na statkach i innych środkach transportu,
 • może podejmować własną działalność gospodarczą.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia uzyskując średnie wykształcenie, tytuł technika i świadectwo dojrzałości. Szkoła posiada nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne do obsługi konsumenta. Zajęcia odbywają się również bezpośrednio w zakładach gastronomicznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJUM

KLIKNIJ I ABY POWIĘKSZYĆ ULOTKĘ

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105