Strona główna

Wezbrane wody w rzece Ropie nie spędzą już więcej snu z powiek mieszkańcom

86
Napisany dnia: 07.08.2018, 11:00 , Tagi: Brak

Mieszkańcy Pustej Woli, Siedlisk Sławęcińskich, Przysiek i Trzcinicy, mogą czuć się bezpieczniej. Dzięki budowie lewego obwałowania rzeki Ropy, przy intensywnych opadach deszczu i w obliczu wzbierających wód na rzece Ropie będą spać spokojniej. Wczoraj odbyło się uroczyste oddanie zadania inwestycyjnego, którego wartość wyniosła blisko 8,4 mln zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą  „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” jest pierwszym projektem zrealizowanym przez RZGW w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekonuje, iż inwestycja, o której mowa była zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, że rzeka Ropa – stanowiąca lewostronny dopływ Wisłoki, w czasie zjawisk powodziowych generowała wysokie straty powodziowe, m.in. na terenie gminy Skołyszyn i miasta Jasła.

Zrealizowane roboty o wartości blisko 8,4 mln zł polegały na budowie 6,22 km nowych obwałowań rzeki Ropy i jej dopływu – potoku Młynówka, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepusty, przejazdy i drogi przywałowe).

Powstała infrastruktura przeciwpowodziowa przyczynić ma się do zwiększenia odporności obszarów gminy Jasło oraz gminy Skołyszyn na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. W założeniu, efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 812 mieszkańców, zamieszkałych na obszarze ok. 195 ha jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarze zalewowym.

Wczoraj, w Przysiekach, odbył się uroczysty odbiór zadania inwestycyjnego. Na koronie wału przeciwpowodziowego pojawili się przedstawiciele inwestora, wykonawcy robót, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy miejscowości, które dzięki realizacji projektu uzyskały ochronę przed powodzią.

O znaczeniu, jakie dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności ma inwestycja, mówił w Przysiekach Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Gratuluję przede wszystkim sprawnego wykonania tej inwestycji. Jej realizacja trwała blisko półtora roku. Cieszę się, że prace udało się wykonać w sposób sprawny, za co należy podziękować wykonawcy, polskiej firmie z polskim kapitałem. Dziś możemy cieszyć się gotową inwestycją, która w sposób znaczący przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w regionie. Rzeka Ropa szczególnie w ostatnich latach stanowiła zagrożenie dla położonych w jej dolnym biegu obszarów. Mieszkańcy tego obszaru dotkliwie odczuwali skutki wezbrań powodziowych. Częste podtopienia i powodzie powodowały zniszczenia budynków mieszkalnych, gospodarstw, pól uprawnych a także infrastruktury drogowej i technicznej. Tym bardziej cieszy fakt, że budowa obwałowań rzeki Ropy zapewni ochronę życia i mienia ponad ośmiuset mieszkańców. – przekonywał.

Grzegorz Witkowski

Oceny znaczenia projektu dokonała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. – Bezpieczeństwo jest kluczową sprawą dla dobrego funkcjonowania i rozwoju nawet dla najmniejszej miejscowości. Istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie w terenie górskim i podgórskim. Tutaj, gdzie rzeki, na co dzień nie napawają strachem, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, mogą przynieść zagrożenie dla mieszkańców i ich domostw. To niezwykle ważna inwestycja. Bardzo cieszymy się, że te sześć kilometrów wału na rzece Ropie powstało. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana dzięki zaangażowaniu Małgorzaty Wajdy, dyrektor Podkarpackiego, kiedyś Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Troszczymy się o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i mając to na uwadze, w każdej części naszego województwa, to bezpieczeństwo budujemy między innymi przez takie inicjatywy. – mówiła.

Ewa Leniart

Ewa Leniart, przekonywała również, że inwestycji mających podnieść standardy bezpieczeństwa powodziowego będzie w przyszłości więcej. Zaznaczyła, że jednym z priorytetowych projektów, planowanych do realizacji w kolejnych latach, będzie zbiornik Kąty-Myscowa. - Wiele jest jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie przystąpimy do prac wykonawczych w kontekście realizacji budowy zbiornika Kąty-Myscowa. Oby jego realizacja się powiodła, może nie w tak krótkim czasie jak półtora roku, bowiem to potężna inwestycja, która na pewno gwarantować będzie zwiększenie bezpieczeństwa w tej części województwa podkarpackiego i całej południowej Polski  – zapewniła.   

W imieniu władz samorządowych województwa podkarpackiego, z kolei, głos zabrała Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego. – Oddanie tego odcinka wałów dla Przysiek jest tym, na co okoliczni mieszkańcy czekali od zawsze. Rozmawiając z jednym z mieszkańców, powiedział mi, że w ciągu 27 lat, gdy tutaj mieszka, osiem razy miał wodę w domu. Możemy, zatem wyobrazić sobie, stan życia tutejszych ludzi, gdy nie ma spokojnej chwili, bowiem zawsze istnieje perspektywa nadejścia wielkiej wody. Urząd Marszałkowski dofinansował tę inwestycję w kwocie 6 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Powstało w sumie sześć kilometrów wałów. To bardzo dużo. Co ważne zabezpieczono mienie mieszkańców, których dobytek zalewała Młynówka. – mówiła.  

Maria Kurowska

Punktem kulminacyjnym uroczystego odbioru technicznego inwestycji było odsłonięcie tablicy informacyjnej. Wcześniej poświęcenia wałów dokonał ks. Marek Cesarz, proboszcz w Parafii Sławęcin, pw. św. Katarzyny.

MD

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ mieszkaniec
dnia 07.08.2018, 11:13. Identyfikator użytkownika: RqCAgDZludu8
Ocena
komentarza:
135
i znowu ta kiełbasa przedwyborcza - rzygać się chce patrząc na te gęby...
@ mie...
dnia 07.08.2018, 11:25. Identyfikator użytkownika: VDToMycp5lks
Ocena
komentarza:
-65
To znaczy, że jakby nic nie robili i jeszcze brali dla siebie, to by było lepiej? Już, tak było za rządów poprzednich i niech nigdy nie wróci!
@ wdfg
dnia 07.08.2018, 11:49. Identyfikator użytkownika: kZP7lDXVe0Ol
Ocena
komentarza:
28
Z jednej strony rz... się chce, ale z drugiej mogę się założyć, że w najbliższych wyborach dalej zostaną wybrani.
@ pitu pitu
dnia 07.08.2018, 12:08. Identyfikator użytkownika: nyp6MMtd6gE7
Ocena
komentarza:
10
Oddać za śniadanie bo po przeczytaniu artykułu wyrzygałem wszystko !
@ Tic-Tac
dnia 07.08.2018, 12:10. Identyfikator użytkownika: ZMCyTJXPgBax
Ocena
komentarza:
37
Każdemu należy się spokojny sen w czasie dużych stanów wód na rzekach Ropa,Wisłoka,Jasiolka. Ten przypadek wydłużenia obwalowania Ropy od Skolyszyna do Jasła bez suchych zbiorników retencyjnych jest zabojstwem dla Jasla i mieszkancow wzdluz rzek Wisloki i Jasiolki.Łamanie podstawowych praw fizyki,tj.zasady naczyń połączonych będzie się wkrótce srogo mscilo ,bo prawa natury nie lubia kpin .Dotychczas tereny ktore nie byly obwalowane stanowiły rozlewisko nadmiaru wód w rzece Ropa.a i tak przy obecnej wysokości starych wałów na rzece Wisłoka i Jasiolka wJaśle i jego okolicach były powodzie i podtopienia.Powtarza się ,że normy jednoznacznie stanowią przy takich inwestycjach jest obowiązek budowy suchych zbiorników retencyjnych.
@ pitu pitu
dnia 07.08.2018, 12:42. Identyfikator użytkownika: nyp6MMtd6gE7
Ocena
komentarza:
-1
[komentarz nie na temat]
@ pitu pitu
dnia 07.08.2018, 15:45. Identyfikator użytkownika: nyp6MMtd6gE7
Ocena
komentarza:
-1
O Pecu nie na temat?wszystkie babki z jajami i serami o nim na bazarku gadają!
Nie na temat!
@ klos
dnia 07.08.2018, 16:03. Identyfikator użytkownika: EZZl88QfMpow
Ocena
komentarza:
4
Wał jest połączony nie brakuje kawałka?
@ ;
dnia 07.08.2018, 16:17. Identyfikator użytkownika: VDToMycp5lks
Ocena
komentarza:
3
Kto dalej zostanie wybrany?
Wojewoda podkarpacka powoływana jest przez Rząd RP tak, jak wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie też podlega pod ministerstwo.
Najbliższe wybory, to wybory samorządowe.
Jedyną przedstawicielką urzędu marszałkowskiego czyli władzy wybieranej w najbliższej czasie była wicemarszałek województwa podkarpackiego, tzn. Maria Kurowska.
To wg Ciebie Urząd Marszałkowski miał nie odpowiedzieć pozytywnie na błagania mieszkańców i firm zatrudniających setki ludzi, głównie znajdujących się w Przysiekach a corocznie zalewanych?
@ dragoness
dnia 07.08.2018, 18:15. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
14
Widzę, że komentarz o śmieciach w powiązaniu z p. Kurowską zniknął jak sen zloty... zabolało, pani marszałkini?
@ Meliorant
dnia 07.08.2018, 21:30. Identyfikator użytkownika: ruAdkGscr6IT
Ocena
komentarza:
5
Lepiej wychodziła praca na stoisku mięsnym niż "marszałkowanie"
@ bercik
dnia 07.08.2018, 11:15. Identyfikator użytkownika: 5TL1e8d2m7LH
Ocena
komentarza:
32
Niedobrze się robi.
@ doktorek
dnia 07.08.2018, 17:37. Identyfikator użytkownika: 5aq9XMyFLlWV
Ocena
komentarza:
2
po co ty się pchasz do koryta doktorku ??? zrobiłbyś se dwójkę dzieci i dostałbyś 1000+
@ łodyniec
dnia 07.08.2018, 18:52. Identyfikator użytkownika: v0yYVgWwEgQx
Ocena
komentarza:
5
Trzymaja sie szarfy bo wiatr wial łokrutny

łohohohohohohohohohohohoho
@ Widok
dnia 08.08.2018, 18:24. Identyfikator użytkownika: oenWJ1AnYJGZ
Ocena
komentarza:
-1
Jak w bajce "Rzepka"..
@ Marcin
dnia 07.08.2018, 11:20. Identyfikator użytkownika: HC9ExlmmiAH3
Ocena
komentarza:
47
Wstążka dłuższa niż nowe wały.
@ Kasiek
dnia 07.08.2018, 13:03. Identyfikator użytkownika: RkirJloVO9aS
Ocena
komentarza:
-2
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Wstążka
dnia 07.08.2018, 15:29. Identyfikator użytkownika: oenWJ1AnYJGZ
Ocena
komentarza:
-1
Wygląda jak powróz wisielczy..
@ Jan
dnia 07.08.2018, 16:19. Identyfikator użytkownika: VDToMycp5lks
Ocena
komentarza:
-10
Gdzie tam widzisz 7 km wstążki. Co ty dzisiaj paliłeś?
@ wały
dnia 07.08.2018, 11:33. Identyfikator użytkownika: 7w6ioaWF5Fy6
Ocena
komentarza:
32
Widać jaka bieda na tych stołkach... może by sobie podwyżkę diet przyznali za tak znaczacy sukces!!!
@ stary
dnia 07.08.2018, 11:48. Identyfikator użytkownika: Nwimw2EuZYsl
Ocena
komentarza:
47
wspaniała nasza władza cała już nas woda nie zalej,jedynie krew może zalać, widząc jak miasto pustoszeje a do koryta kolejka nie maleje..
@ Dociekliwy Stefan
dnia 07.08.2018, 11:53. Identyfikator użytkownika: dqvQxLmgX3vo
Ocena
komentarza:
48
1. Skoro, według słów jasielskiej klasy politycznej, wszelkie problemy z Wisłoką zlikwiduje zbiornik Kąty-Myscowa, to dlaczego konieczna była budowa wałów na Ropie, która ma zbiornik w Klimkówce?

2. Jaka jest gwarancja, że dodatkowo spiętrzona nowym wałem pod Przysiekami Ropa nie zaleje jeszcze bardziej Jasła?

3. Dlaczego mieszkańcy Pustej Woli, Siedlisk Sławęcińskich, Przysiek i Trzcinicy wybudowali się na terenach zalewowych?
@ łodyniec
dnia 07.08.2018, 18:56. Identyfikator użytkownika: v0yYVgWwEgQx
Ocena
komentarza:
3
800+ moeszkancow x 10000zl = łosiym baniek
Za waly z ziemi

łohohohohohohohoho
@ Meliorant
dnia 07.08.2018, 12:01. Identyfikator użytkownika: ruAdkGscr6IT
Ocena
komentarza:
23
Mateuszek ładnie wstążeczkę trzyma. Tatuś zapewne jest dumny.
@ Sandra
dnia 07.08.2018, 12:02. Identyfikator użytkownika: ecVya6lhIAD4
Ocena
komentarza:
31
Szkoda, że Pan Starosta nie zaprosił władzy i nie pokazał jaki dostęp mają mieszkańcy
Przysiek / dawniejsi jego sąsiedzi/ do głównej drogi, trzeba jechać przez Skołyszyn,
a przejść można przez dziurawą wiszącą ławę . Niegdyś obiecywał skromny most
ale zapomniał skąd pochodzi.
@ ups
dnia 07.08.2018, 12:12. Identyfikator użytkownika: R5NFqATLl6H3
Ocena
komentarza:
12
Tych co się Jasłem interesują nie trzeba zapraszać a jak komuś wszystko jedno to po co przychodzić ludzie otworzcie oczy przecież o tym wszyscy wiedzieli!!! Czas na zmiany!
@ doktorek
dnia 07.08.2018, 17:38. Identyfikator użytkownika: 5aq9XMyFLlWV
Ocena
komentarza:
6
Starosta podobno podchodzi z Ameryki
@ powodzianin
dnia 07.08.2018, 12:08. Identyfikator użytkownika: 2TLM2KBuLWB7
Ocena
komentarza:
27
To teraz przy takim poziomie wody jak 2010 pół Jasła zaleje bo woda się spiętrzy o kilka metrów!
@ kat
dnia 07.08.2018, 12:16. Identyfikator użytkownika: 2TLM2KBuLWB7
Ocena
komentarza:
24
W 2010 była o 0,5m wyższa od wałów bo rozlała się wcześniej zalewając kilkadziesiąt domów przed Jasłem a teraz będzie o kila metrów wyższa i zaleje dodatkowo kilkaset domostw. Dobra kalkulacja kosztów ?
@ Tic-Tac
dnia 07.08.2018, 15:07. Identyfikator użytkownika: ZMCyTJXPgBax
Ocena
komentarza:
9
@kat dla zainteresowanych .Dobrze będzie zrobić ksero tego artykułu i jeśli będą wystepowac pogorszenia powodziowe już przy sredniowkach,to będzie to dowód na zbiorowe pozwy za naruszenie stosunków wodnych.
@ Do Tic-Tac
dnia 07.08.2018, 16:12. Identyfikator użytkownika: oenWJ1AnYJGZ
Ocena
komentarza:
5
Myślę tak samo.Ma być śnieżna i ostra zima,więc wiosna przyniesie powodzie,aż przerażenie ogarnia.
@ Jancio Wodnik
dnia 07.08.2018, 12:20. Identyfikator użytkownika: 4nQ39LoGZ1lF
Ocena
komentarza:
21
Wartosc inwestycji to blisko 8,4 mln.zlotych.A moze poda ktos,jaka kwota zostala na ten cel przekazana przez ta paskudna UE,bo sie nie doczytalem.Lansik potrzebny,bo wybory blisko ale o kasie z UE nikt nie wspomni.
@ Kasiek
dnia 07.08.2018, 13:04. Identyfikator użytkownika: RkirJloVO9aS
Ocena
komentarza:
-9
A Polska nie płaci składek do UE? Za darmo UE daje kasę?
@ kama
dnia 08.08.2018, 06:09. Identyfikator użytkownika: 7Z9gpoaGMNPk
Ocena
komentarza:
4
Pokaż mi mądralo ile zbudowano przed wejściem do UE ?
@ MILAN
dnia 07.08.2018, 12:36. Identyfikator użytkownika: ShHbPL0GqBzj
Ocena
komentarza:
40
Rzeki występują czasem z koryta - ludzie nigdy!!!
@ doktorek
dnia 07.08.2018, 17:40. Identyfikator użytkownika: 5aq9XMyFLlWV
Ocena
komentarza:
5
Jednak spróbujmy ich odstawić - przynajmniej ja spróbuję - nie mówcie że się nie da
@ Zniesmaczony
dnia 07.08.2018, 22:51. Identyfikator użytkownika: Tcr4AnWSaCw6
Ocena
komentarza:
9
Też tak uważam.
Tylko Pani Senator i jej syn Wojtek. Może i porządny człowiek z syna - ale nie dobrze się robi od robienia "gwiazdy" na siłę.
Może niech Pan Radny Sejmiku zrobi aplikację prawniczą i sam zacznie działać tak jak każdy inny normalny człowiek - a nie ślizgać się po zasługach śp. Senatora ...
Panie Wojtku myślę że ma Pan w sobie odrobinę ambicji i pokaże że wart jest stanowiska na które go wybraliśmy.
Uważam,że jest Pan zacnym człowiekiem - a nie tylko statystą sterowanym przez ... innych ..
@ Krakus
dnia 07.08.2018, 12:38. Identyfikator użytkownika: EHRi1XkuDBmg
Ocena
komentarza:
22
Jaślanie ile czasu jeszcze potrzebujecie żeby odsunąć od koryta te pacynki betonujące wasze upadające miasto w maraźmie i degradacji?
@ Sceptyczny
dnia 07.08.2018, 23:11. Identyfikator użytkownika: dSdt7a2xUQsr
Ocena
komentarza:
9
niestety wydaje się, że Jaślanom wystarcza to, żę poseł/senator/wojewoda zostanie poklepany/poklepana przez Jarosława, który zadowolony może wystawi ich do europarlamentu, albo da jeszcze lepszy urząd.
Jasło jest marginalizowane akurat wtedy kiedy poseł z Jasła jest szefem sejmowej komisji ds. infrastruktury.
@ Kiełbasa wyborcza
dnia 07.08.2018, 12:40. Identyfikator użytkownika: K9jIVMTQoahb
Ocena
komentarza:
30
Na gęby z nożyczkami z powyższych fotografii nie głosujemy.
@ Vff
dnia 07.08.2018, 14:31. Identyfikator użytkownika: FDJGgqN3i8qz
Ocena
komentarza:
-6
To sie jeszcze okaże :)
@ Nikki
dnia 07.08.2018, 13:07. Identyfikator użytkownika: 1qgNdaHLylDD
Ocena
komentarza:
26
Czy ktoś w ogóle wziął pod uwagę, jaki będzie efekt budowy dodatkowych wałów na Wisłoce i Ropie PRZED Jasłem? Jakie będą skutki spiętrzania i przyspieszania wód Wisłoki i Ropy przed ich napłynięciem w granice Jasła? Czy były wykonane odpowiednie symulacje i ekspertyzy? Obwałowania w granicach miasta będą musiały przyjąć większe i szybciej płynące masy wody. Jakie z tego wynika zagrożenie powodziowe dla Jasła, skoro przy wałach na terenie miasta nie zrobiono nic?

Fragment artykułu pt. "Antropogeniczne przyczyny powodzi" ze strony RZGW we Wrocławiu:
..."Obwałowanie odcinka rzeki chroni – w pewnych granicach - tereny do niego przyległe, z drugiej jednak strony, poprzez zmniejszenie retencji dolinowej oraz zmniejszenie przepustowości obwałowanego koryta, powoduje wzrost maksymalnego poziomu fali powodziowej i przyspieszenie jej przebiegu. W rezultacie, przy wielu wezbraniach woda przerywała wały lub przelewała się nad nimi. Budowano zatem wyższe wały, ale i te nie dawały pewnej ochrony, gdyż przyspieszenie odpływu wód w górnej części zlewni powodowało często wzrost wysokości fal powodziowych na rzece w niższych partiach dorzecza. Należy dodać, że groźne jest również długie utrzymywanie się wysokiego poziomu wody w międzywalu. Wewnętrzna, nasiąknięta strona wałów staje się miękka, co może spowodować osunięcie się zewnętrznej, suchej części wałów i utworzenie wyrwy otwierającej drogę wezbranej wodzie. W samej Małopolsce liczba osuwisk w czasie powodzi w 2001 roku przekroczyła 1600"...
..."Praktyka pokazała, że zbiorniki retencyjne oraz wały przeciwpowodziowe chronią tereny zurbanizowane w dolinie tylko przed małymi i średnimi wezbraniami. W przypadku dużych wezbrań następuje zalanie terenów zawala, co często powoduje olbrzymie straty. Fakty dowodzą, że im większe są techniczne zabezpieczenia przeciwpowodziowe, tzn. im wyższe są wały, bardziej uregulowana rzeka i więcej zbiorników tym tragiczniejsze skutki przynoszą powodzie. Techniczna zabudowa rzek obraca się przeciwko człowiekowi, nie daje mu spodziewanych efektów i nie zapewnia bezpieczeństwa"...
..."Panuje błędne przekonanie, że zbiorniki zaporowe, obwałowania i uregulowanie rzek zapewniają całkowite bezpieczeństwo terenom dolinowym. W rezultacie, przy istnieniu budowli ochronnych tereny zawala, nawet te leżące w depresji w stosunku do rzeki, są traktowane jako bezpieczne tereny budowlane, a człowiek zakładając tu swoje osiedla, lokalizując zakłady przemysłowe i pola uprawne, podejmuje ryzyko i naraża się na straty będące następstwem mogących wystąpić powodzi. Z powyższych rozważań wynika odpowiedź na pytanie, dlaczego mimo wzrostu nakładów na ochronę przed powodziami, systematycznie rosną straty przez nie powodowane"...

Rozumiem, że wszyscy są w przedwyborczej euforii i radują się, że 812 mieszkańcom gminy Jasło i Skołyszyn powódź nie będzie spędzać snu z powiek. A co z mieszkańcami Jasła?
@ sss3
dnia 16.08.2018, 14:33. Identyfikator użytkownika: WI5JVpNLmkL2
Ocena
komentarza:
0
Problem w tym, że każdy bardziej dba o siebie niż o tych poniżej. Dlatego regulację rzek trzebaby ograniczyć ustawowo.
@ .
dnia 07.08.2018, 13:09. Identyfikator użytkownika: YDGcHatdfNRD
Ocena
komentarza:
11
[...] pomysł z ta błękitna tasiemką, ale musieli gest wykonać i te ruchy dłoni! wow!
@ Mieszkaniec Jasła
dnia 07.08.2018, 14:23. Identyfikator użytkownika: Lz5jyxMfBdDX
Ocena
komentarza:
9
Ciemny lud kupi
@ Jorg
dnia 07.08.2018, 14:24. Identyfikator użytkownika: B2BCpXARcP01
Ocena
komentarza:
4
Pamiętam widok znoszonego drewnianego mostu w Brzyściu (uwaga: wałów nie było woda szorowała starorzeczem, kilka domów -Żydek, Wierzawicki, Juszczyk ???. Ciekaw czy dożyję podobny widok z betonowym mostem. ALE ...!!!
@ Seba
dnia 07.08.2018, 14:36. Identyfikator użytkownika: Rumh2yCLMnPm
Ocena
komentarza:
14
Najważniejszy jest lans wyborczy. Nie ważne że nic nie zrobili
ważne że się pokazali...
@ qpas
dnia 07.08.2018, 14:54. Identyfikator użytkownika: oBkq3cEN4dmH
Ocena
komentarza:
6
Chwyćcie się tak linii wysokiego napięcia najlepiej
@ a,lechowski
dnia 07.08.2018, 15:59. Identyfikator użytkownika: tswbia02yWcp
Ocena
komentarza:
10
Mieszkańcy Pustej Woli, Siedlisk Sławęcińskich, Przysiek i Trzcinicy, mogą czuć się bezpieczniej.Ale czy czy mieszkańcy Jasła też.
@ a,lechowski
dnia 07.08.2018, 16:16. Identyfikator użytkownika: tswbia02yWcp
Ocena
komentarza:
8
Flagi Unijnej PiS boi się jak diabeł święconej wody, ale pod tablicą z godłem UE, informująca skąd pochodzi kasa stoją jak barany.
@ Janusz
dnia 07.08.2018, 18:50. Identyfikator użytkownika: kcLIIZhkJYea
Ocena
komentarza:
5
Ciekawe czy te wały wytrzymają pierwszą konkretną ulewę?
@ Henryk
dnia 12.08.2018, 10:00. Identyfikator użytkownika: qVO68Z14jict
Ocena
komentarza:
1
Tylko Święty co na moście Mickiewicza stoi może uchronić miasto przed efektami głupoty,nieodpowiedzialności władzy,Amen
@ Lekarz
dnia 07.08.2018, 19:13. Identyfikator użytkownika: jyxHlra7peJ2
Ocena
komentarza:
7
I ZNOWU Jerzy który ściągnął młodzież z Anglii Ty kto Jerzy
@ stary
dnia 07.08.2018, 19:33. Identyfikator użytkownika: FqRxKaxr3XE0
Ocena
komentarza:
5
pis-owskie jaja
@ Mieszkaniec
dnia 07.08.2018, 20:18. Identyfikator użytkownika: hoehMeiogEhz
Ocena
komentarza:
7
Jasło postawilo bezwarunkoo na soly(niez)darnosc i teraz siedzi w głową w nocniku
@ Kierowca
dnia 07.08.2018, 20:44. Identyfikator użytkownika: gHiCm6iQCF6b
Ocena
komentarza:
-5
Wszystko jest potrzebne. Wały też.
Kto osobiście nie przeżył powodzi ten nie rozumie,
co to są zniszczenia powodziowe.
Nawet jak ogląda się w telewizji dramaty spowodowane powodzią to jest przykre,
ale jak ta powódź powoduje zniszczenia osobistego własnego majątku
to jest dopiero tragedia.
Powódź w 2010 roku dotknęła mnie osobiście i nie mogę zrozumieć,
głupich komentarzy wyśmiewających oddanie wałów na Ropie przed Jasłem.
Wyśmiewa się że to jest kiełbasa przedwyborcza.
Ja jestem za tym, żeby takich kiełbas było jak najwięcej.
Jeżeli tylko na tym ludzie korzystają, i zwiększa się zabezpieczenie
życia, zdrowia i majątku, na które pracuje się całe życie.
@ Furman
dnia 07.08.2018, 21:56. Identyfikator użytkownika: WzLkev1mgp4p
Ocena
komentarza:
-7
Sory, ale na powodzi 2010 nikt nie stracił, a wiele zyskał. A ile rupieci wyciagnieto z piwnic i zrobił się porzadek, że ho,ho. Masz rację Wszystko jest potrzebne. Powodzie też!!!
@ Do Kierowcy
dnia 07.08.2018, 22:35. Identyfikator użytkownika: tlh3OjomMpcY
Ocena
komentarza:
6
Chodzi o to, że budowanie wałów na Wisłoce i na Ropie przed Jasłem oznacza, że do Jasła napłynie woda bardziej spiętrzona i szybsza. A to oznacza dla Jasła zwiększenie zagrożenia powodziowego. Dodając do tego, że żadna z instytucji wymienionych powyżej nie wykonała żadnej analizy na ten temat jak również to, że stan obwałowań samego Jasła nie uległ zmianie na lepsze, można zakładać, że rok 2010 się powtórzy stosunkowo niedługo. Czy wszyscy ci, którzy przecinali wstęgi, przyjadą wtedy do Jasła?
@ kama
dnia 08.08.2018, 06:10. Identyfikator użytkownika: 7Z9gpoaGMNPk
Ocena
komentarza:
0
A o terenach zalewowych nie słyszałeś?
@ Henryk
dnia 12.08.2018, 09:55. Identyfikator użytkownika: qVO68Z14jict
Ocena
komentarza:
1
W razie powodzi pozew zloży się zbiorowy,i te powiatowe,miejskie genialne rozwiązania pyskiem wzięte nie mózgiem i sztychem o odszkodowania...Mam nadzieję,że z torbami pójdą i te instytucje,i te osobniki,co fizyki w szkole z podstaw nawet nie łyknęli...
@ UE
dnia 07.08.2018, 21:23. Identyfikator użytkownika: Ah0EpY2aFdf7
Ocena
komentarza:
3
Jak nie wstyd śmietance lokalnego PiS fotografować się na tle (jak to ich klubowa koleżanka określiła flagę UE) szmaty ? Czyżby judaszowskie srebrniki nie śmierdziały gdy wybory za pasem? Co będzie jak się posłanka dowie ? Wachlarzem po zdradzieckich mordach strzeli ?
@ ksiądz Mateusz
dnia 08.08.2018, 16:21. Identyfikator użytkownika: 660KxWLnFyp6
Ocena
komentarza:
0
Polska płaci składki więc ta kasa się nam należy.
@ BOLEK
dnia 07.08.2018, 23:03. Identyfikator użytkownika: fDCjUbNWAlbI
Ocena
komentarza:
5
W poniedziałek Pani senator i kilku innych aktywistów lansowało się na odbiorze jakiś wałów. A w niedzielę - w założeniu - odbyła się patriotyczna uroczystość z okazji Akcji "Pensjonat" Z jednej strony powaga i zaduma, a z drugiej żal patrzeć jak nasi pseudo-politycy olali tą uroczystość. Dlaczego brakowało - ZRESZTĄ NIE PIERWSZY RAZ - pani senator czy pana posła? ZAPAMIĘTAMY TĘ POSTAWĘ. Żenujące też było składanie wiązanek kwiatów.W imieniu pani senator była jakaś sekretarka biura poselskiego, a w imieniu dyrekcji JDK, to był chyba kierowca samochodu który przywiózł sprzęt. Sztampowa i na odwalenie imprezy organizacja !! ŻAL I KPINA !!!
@ Merry
dnia 07.08.2018, 23:03. Identyfikator użytkownika: zMikAcwSGjOq
Ocena
komentarza:
4
Jakie stanowisko zajmuje ten z lewej w czerwonym krawacie?

Jaki udział w powstaniu tej części wałów mają osoby na zdjęciu?
@ Mierniczy
dnia 07.08.2018, 23:04. Identyfikator użytkownika: D5zk5Z8YN0ac
Ocena
komentarza:
4
Jednego klasycznego Wała
@ cytryna kwasna
dnia 08.08.2018, 03:02. Identyfikator użytkownika: Savnn0zmC0yP
Ocena
komentarza:
-1
na kogo oddac glos? - proste ... odwrucic liste do gory nogami i masz jedynke!
@ Land
dnia 08.08.2018, 07:12. Identyfikator użytkownika: wZwuO559eLQl
Ocena
komentarza:
1
Kiedy zaczną kosić trawę na wałach na Gądkach, bo nie można już przejść za wałami?
@ realista
dnia 08.08.2018, 08:36. Identyfikator użytkownika: zvxUUKivWKHx
Ocena
komentarza:
1
Podobna sytuacja jest w korycie rzeki Jasiołki.Między wałami metrowe trawy i chaszcze,krzewy i małe drzewa,które powodują zmniejszenie przestrzeni polderów.Utrzymanie właściwego stanu wałów i przestrzeni między nimi nie jest zadaniem Miasta,ale należy monitować do Zarządu Wodnego (czy jak go tam zwą),o właściwe wykonywanie swoich obowiązków.Ja wiem,że nawet przy największej wodzie UM nie podtopi,ale zatopić mogą zbliżające się wybory...
@ mrX
dnia 08.08.2018, 09:07. Identyfikator użytkownika: UkiEI60iKNmz
Ocena
komentarza:
5
Biorąc pod uwagę stan wałów na terenie Jasła - mieszkańcy Sikorskiego, Mickiewicza, Szajnochy i okolic, kupujcie pontony. Przyspieszenie spływu wód i spiętrzenie Ropy przypomni wam 2010 rok przy najbliższej okazji. Ciekawe, czy wtedy Maria K. znowu będzie jeździć na pace ciężarówki po zalanych ulicach z okrzykiem "Kocham was!"
@ Mieszkaniec
dnia 08.08.2018, 12:12. Identyfikator użytkownika: hoehMeiogEhz
Ocena
komentarza:
5
Czy wszyscy pisowxy są tacy "mądrzy" ? Przecież ich "radosna twórczość" skłania do tego aby ich wszystkich ubezwłasnowolnić!
@ Antypartyjna
dnia 08.08.2018, 13:07. Identyfikator użytkownika: SCpiYGSUsNws
Ocena
komentarza:
2
Aktualnie pisowska sitwa rządzi w Jaśle już ćwierć wieku. Czas na dobrą zmianę!!! Byle nie Pis!!!
@ Mieszkaniec
dnia 08.08.2018, 13:38. Identyfikator użytkownika: hoehMeiogEhz
Ocena
komentarza:
5
Nie byle kto, aby nie pis, bo platforma będzie jeszcze gorsza, a o pazernym peezelu nawet nie chcę wspominać. Trzeba wybrać wiarygodnego człowieka, który dotrzymuje słowa. Ani w pisie ani e żadnej innej duzej partii takiego mie widzę, a już na pewno nie w pierwszym szeregu.
@ xxx
dnia 08.08.2018, 13:48. Identyfikator użytkownika: wTC3GGVqKxm4
Ocena
komentarza:
3
No wreszcie zobaczyłam Panią Senator. Więcej taki imprez, bo tylko wtedy się uaktywnia.
@ ksiądz Mateusz
dnia 08.08.2018, 16:20. Identyfikator użytkownika: 660KxWLnFyp6
Ocena
komentarza:
11
Alicja przeznaczona do rządzenia zmieniła imprezy, zamiast stać pod pomnikiem z kwiatkami woli przecinać wstęgi chociaż sama dla Jasła nie zrobiła nic. Tylko jak to zniosą właściciele jasielskich kwiaciarni?
@ pik
dnia 08.08.2018, 18:06. Identyfikator użytkownika: FhLe1up5VHXp
Ocena
komentarza:
3
nie ma wałów, sciema, byłem nie ma zadnych wałów .
@ kapral
dnia 09.08.2018, 08:09. Identyfikator użytkownika: vtrvvH7DTFQi
Ocena
komentarza:
3
A teraz zaleje część Osobnicy.
@ Czy można?
dnia 09.08.2018, 19:44. Identyfikator użytkownika: oenWJ1AnYJGZ
Ocena
komentarza:
1
Może lepiej pogłębić i poszerzyć rzekę?
@ budowlaniec
dnia 09.08.2018, 22:20. Identyfikator użytkownika: rr75uWIXc2JI
Ocena
komentarza:
0
Materiał na tom inwestycje był w miedzy walu na miejscu,przepalono daremnie kilkadziesięt ton paliwa by nawieść drzewa do lasu
@ Kierowca
dnia 10.08.2018, 13:52. Identyfikator użytkownika: gHiCm6iQCF6b
Ocena
komentarza:
1
Zwykłe wody opadowe mieszczą się w wybudowanych wałach.
Powódź 2010 roku była skutkiem bezmyślnego utrzymywania wysokiego
stanu wody na zaporze retencyjnej w Klimkówce na rzece Ropie,
dla mających się tam odbyć w tych dniach regat.
Niestety obfite opady zagroziły przerwanie wału ziemnego zapory
i zmusiły natychmiastowy zrzut wielkiej ilości nagromadzonej wody.
Czyli czynnik ludzki był powodem błędu którego skutkiem była powódź w Jaśle.
Zwykłe wody opadowe mieszczą się w wałach i nie zagrażają powodzi w Jaśle.
Obwałowanie rzek jest dobrym kierunkiem zabezpieczenia siedzib ludzkich
przed powodziami.
@ Karol
dnia 10.08.2018, 16:40. Identyfikator użytkownika: qVO68Z14jict
Ocena
komentarza:
1
Jasło pływać będzie,a cieszyć się każą ,że 185 osób bedzie mieć wygodę,i pola suche.To po prostu może czlowieka nagła...zalać.I jeszcze świętują,bo wybory rychtują???Skandal.
@ adam
dnia 11.08.2018, 22:23. Identyfikator użytkownika: 5ajYPZMNZtZP
Ocena
komentarza:
2
Zającowa, pers, kurowska - niezły skład, jak to kampania zbliża ludzi...
@ eryk
dnia 12.08.2018, 12:43. Identyfikator użytkownika: VLIIGQANjNcp
Ocena
komentarza:
1
Dzięki tym wałom zatopicie Pustą Wolę.
@ q
dnia 12.08.2018, 21:47. Identyfikator użytkownika: QavP06CfH7RX
Ocena
komentarza:
2
część mieszkańców Trzcinicy będzie zalewana przez Młynówkę jak do tej pory .
mieszkańcy zgłaszali i co?
@ Ja
dnia 13.08.2018, 21:44. Identyfikator użytkownika: 5aQgyzfUe8Uc
Ocena
komentarza:
0
Szkoda ze nie pomysleli o Osobnicy bo gdzieś ta woda rozlać sie musi Jak zrobi cowke na bednarce to pływa pół Osobnicy
@ Kierowca
dnia 15.08.2018, 10:41. Identyfikator użytkownika: gHiCm6iQCF6b
Ocena
komentarza:
1
Na Młynówce też wybudowano obwałowania co widać z krajówki.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Bogdan Rzońca „dwójką” na liście do PE

   

  Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca wystartuje w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jaślanin otrzymał drugie miejsce na liście PiS.

 • Agrarny ambaras

  Rolnicy z powiatu jasielskiego żądają zatrzymania degradacji gruntów rolnych na terenie powiatu jasielskiego, spowodowanej zaprzestaniem użytkowania rolniczego, co w konsekwencji doprowadza do powstania „dzikich" zalesień. - My ponosimy z tego tytułu ogromne straty  – mówi wzburzony Piotr Kędzior, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jaśle.

 • W Nowym Żmigrodzie nie będzie karetki z lekarzem

  Od 1 kwietnia karetkę specjalistyczną w Nowym Żmigrodzie zastąpi karetka podstawowa. Nie pomogły apele samorządowców, którzy liczyli na to, że liczne argumenty przemawiające za funkcjonowaniem ambulansu z lekarzem wpłyną na decyzję wojewody podkarpackiego.

 • Studia podyplomowe

   

  Niepubliczna placówka doskonalenia PROTOTO we Wrocławiu przedstawia najnowszą ofertę studiów podyplomowych (3 semestry = 350 godzin).

 • Pies został postrzelony z wiatrówki. Miał 15 śrutów w ciele

  W okolicy osiedla Żółków w Jaśle ktoś znęcał się nad pięcioletnim Tolkiem. Piesek miał w ciele aż 15 śrutów. Właściciele psa zgłosili tę sprawę na policję. Funkcjonariusze ustalają, w jaki sposób doszło do postrzałów i kto jest za to odpowiedzialny.

 • Miasto ubiega się o Otwarte Strefy Aktywności

  Resort sportu i turystyki ogłosił 11 lutego nabór wniosków o dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjny tzw. Otwartych Stref Aktywności. Władze miasta również zgłosi swój akces w ubieganiu się o środki na powstanie pięciu siłowni w Jaśle.

 • Nowe ceny za śmieci już od kwietnia!

  Rada Miejska wyraziła zgodę na podniesienie stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu miasta Jasła, które będą obowiązywać mieszkańców od 1 kwietnia br. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe zwłaszcza, że od sześciu lat stawki znajdowały się na tym samym poziomie. Niemniej jednak nieustalenie nowych cen skutkowałoby...

 • Ponad pół miliona złotych trafi do klubów sportowych

   

  Burmistrz Jasła zdecydował, które z klubów sportowych i zgłoszonych przez nie przedsięwzięć otrzymają dotację celową z budżetu miasta. Do podziału było ponad pół miliona złotych.

 • Stawki za śmieci mocno w górę!

  W wielu polskich miasta wzrosły już opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Nie ominie to również Jasła. Śmieci jest coraz więcej, a regionalne instalacje podnoszą radykalnie ceny, co uderzy w nasze kieszenie. Szykuje się dwukrotna podwyżka opłat za odpady zmieszane.

 • W Błażkowej spłonął budynek gospodarczy

  W miniony piątek w Błażkowej po godzinie 22.00 na jednej z prywatnych posesji pojawiła się ogromna łuna ognia. W płomieniach stanął budynek gospodarczy. Niewiele rzeczy udało się z niego uratować. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny.

 • Konserwacja samochodu, czy warto?

   

  Prawdą jest, że kierowcy nie przepadają za zimą. Nie lubią jej również nasze samochody. Trudne warunki mocno dają się we znaki wszystkim pojazdom poruszającym się po polskich drogach. Korozja jest prawdziwą zmorą właścicieli samochodów. Czy można z nią skutecznie walczyć? Oczywiście, że tak!

 • Cleo zachwycona talentem Adriana!

  Adrian Bałucki, uczestnik programu The Voice Kids po raz kolejny zachwycił swym talentem wokalnym. W Bitwie na Głosy okazał się najlepszy w swojej grupie zdobywając uznanie Cleo.

 • Opowiedzieli o ludziach i psach ratujących życie

   

  Wczoraj, w Jasielskim Domu Kultury, odbyła się premiera filmu dokumentalnego pt. „Fuks”. Głównymi bohaterami produkcji są jaślanin Jacek Dubiel i jego czworonożny kompan, tytułowy Fuks. Film opowiada o pełnej pasji i poświęcenia pracy ratowników rzeszowskiego STORAT-u.

 • Giganci Programowania – nowa szkoła programowania w Jaśle

   

  Wystartowały zapisy na kursy programowania dla dzieci i młodzieży w semestrze letnim.

 • W maju 5. Nocna Jazda Ratowników. Tym razem dla ratownika medycznego Grzegorza

   

  5. edycja Nocnej Jazdy Ratowników odbędzie się w sobotę, 18 maja 2019 r w Jedliczu. Jest to wielka akcja charytatywna organizowana przez portal Krosno112.pl i OSP Dobieszyn, która łączy służby ratownicze z całej Polski. W tym roku celem imprezy jest wsparcie krośnieńskiego ratownika medycznego Grzegorza Karasia, który doznał rozległego udaru i potrzebuje funduszy na rehabilitację.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105