Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

70 lat minęło..... konkurs na tekst piosenki

5

Jasielski Dom Kultury, w ramach obchodów 70 - lecia istnienia, zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na tekst piosenki. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach JDK, a także spoza placówki.

Na teksty czekamy do końca kwietnia 2020 r. Regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne na www.jdkjaslo.pl, w zakładce „Regulaminy”.

REGULAMIN

1. Organizator:

Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło.

2. Cele:

zachęcenie utalentowanych literacko młodych ludzi do własnej twórczości

rozwijanie umiejętności poetyckich

pobudzanie muzycznej wyobraźni

3. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, uczęszczające na zajęcia do JDK oraz spoza placówki.

4. Tematyka tekstów:

powinna dotyczyć zagadnień muzyki, śpiewu, tańca, teatru, filmu, plastyki, artystycznych marzeń, przyjaźni i dobrych emocji związanych z uczestnictwem w zajęciach, koncertach a także życiu codziennym Domu Kultury.

teksty (jeden lub dwa) muszą być napisane w języku polskim.

nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani wykonywane. Muszą to być teksty premierowe, tworzone indywidualnie oraz powstałe specjalnie na konkurs (wykluczona praca zbiorowa).

5. Warunki uczestnictwa:

konkursowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jdksekretariat@gmail.com z dopiskiem „Konkurs na tekst piosenki” do dnia 30 kwietnia 2020 roku w formie pliku tekstowego PDF lub DOC.

Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

oraz scan podpisanego oświadczenia (do pobrania w załączniku).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

“Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu/tekstów piosenek pt.: 1).............................................................................................................................

2).............................................................................................................................

Zgłaszając się do konkursu:

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. Zostałem/am poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać przedmiotową zgodę poprzez wysłanie pisemnej informacji na adres mailowy: jdksekretariat@gmail.com. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do nadesłanej pracy i jej nazwy oraz ich wykorzystanie w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego, zamieszczanie całości lub części dzieła w wydawnictwach Organizatora, wprowadzanie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie w sieci.”

6. Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Organizator konkursu tj. Jasielski Dom Kultury z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres siedziby oraz telefonicznie: 13 44 351 50 lub pod adresem e-mail: jdksekretariat@gmail.com

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

Państwa dane zostaną opublikowane na Facebooku oraz stronie internetowej organizatora w celu poinformowania o wynikach konkursu.

Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody.

Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.

Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Organizatorzy Konkursu mają prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

7. Nagrody:

zwycięzców wyłoni jury powołane przez Jasielski Dom Kultury, a wyniki zostaną opublikowane na Facebooku oraz stronie internetowej organizatora do dn. 15 maja 2020 r.

nagrodzony tekst zostanie opublikowany w formie tekstu piosenki, do której będzie skomponowana muzyka oraz nagrany teledysk. Cała produkcja piosenki wraz z teledyskiem nagranym z udziałem uczestników zajęć JDK zostanie opublikowana na przełomie września i października 2020 r. w ramach obchodów 70-lecia Jasielskiego Domu Kultury.

Przyznane zostaną także wyróżnienia za najciekawsze teksty.

8. Postanowienia ogólne:

autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Jasielskiego Domu Kultury bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

Jury konkursowe może nie wybrać żadnego tekstu, jeśli walory literackie i artystyczne nie będą wystarczające, aby powstała piosenka. Organizatorzy mogą również dokonać drobnych korekt tekstu, żeby dopasować go do muzyki

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adresy email: jdksekretariat@gmail.com, ewagrzeb@wp.pl

(JDK)

Napisany dnia: 09.04.2020, 15:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Ale jaja
dnia 09.04.2020, 15:15
Ocena
komentarza:
-1
Cały tekst o bardzo potrzebnym mieszkańcom konkursie na tekst piosenki a plakat o konkursie plastycznym:-) Brawo organizator!
@ Ancymon
dnia 10.04.2020, 09:19
Ocena
komentarza:
11
Ludzie jak wy to nieudolnie piszecie. Za darmo was nauczę. Krotki komunikat i konkursie powinien zawierać temat, termin i wskazać organizatora. Jeśli nagroda jest atrakcyjna to też warto o tym wspomnieć. Takie informacje jak RODO, klauzule czy postanowienia ogólne zamieszczamy w załącznikach nie w tekście artykułu. Średnia wieku tych waszych piszących to ok. 60 lat a piszecie jak dzieci z podstawówki
@ Juska
dnia 10.04.2020, 10:43
Ocena
komentarza:
3
Teraz rządzą emeryty:))
@ Ixi
dnia 10.04.2020, 10:05
Ocena
komentarza:
1
Zmienili plakat i udają że wszystko było ok:-)
@ JDK
dnia 10.04.2020, 10:19
Ocena
komentarza:
-3
Informuję, że portal, tak jak pozostałe dostał dobre materiały. Niestety za zamieszczenie ich na stronie jaslo4u, organizator konkursu już nie odpowiada. Czasem warto się zastanowić, zanim się kogoś oczerni.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Czy Jasło potrzebuje linii kolejowej do Dębicy? Starosta jasielski uważa, że tak

   

  Dyskusje na temat budowy nowych dróg w Jaśle i powiecie jasielskim często wzbudzają olbrzymie emocje. Nie od dziś mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości domagają się między innymi budowy obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem, za sprawą władz samorządowych powiatu jasielskiego, na tapetę nieśmiało wchodzi pomysł budowy linii kolejowej łączącej Jasło z Dębicą. Zdaniem starosty Pawlusia, inwestycja ma szansę na realizację.

 • Uszkodzenia poprawią, ale na generalny remont drogi kierowcy będą musieli poczekać

   

  Ul. Mickiewicza, na jej kilkusetmetrowym odcinku, od dawna wymaga generalnego remontu. Na razie kierowcy nie mają jednak, co liczyć na kompleksową naprawę jej nawierzchni. Powiat Jasielski, w tym roku, zamierza jedynie usunąć uszkodzenia powstałe w wyniku czerwcowych nawałnic. Na ten cel władze powiatu zamierzają wydać 2 500 zł.  

 • Pierwsza ofiara koronawirusa w powiecie jasielskim. W szpitalu w Łańcucie zmarła 84-letnia kobieta

   

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała o kolejnych 37. potwierdzonych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Podkarpaciu. Niestety, w komunikacie znalazła się także informacja o zgonie kobiety z powiatu jasielskiego. W szpitalu w Łańcucie zmarła 84-letnia mieszkanka naszego powiatu. 

 • To było fascynujące widowisko! Jubileuszowy Memoriał "Hubala" za nami

   

  „Łąki Hubalowe” już po raz dziesiąty stały się miejscem fascynującego widowiska historycznego. 

 • Franciszkanie na kwarantannie. Jeden z duchownych zakażony koronawirusem

  - W związku z zachorowaniem na koronawirusa jednego z ojców i kwarantanny mających z nim styczność posługa duszpasterska w kościele została znacznie ograniczona – poinformowali ojcowie z klasztoru Franciszkanów w Jaśle. Jasielski Sanepid szuka osób, które początkiem sierpnia podczas odprawianych mszy przyjmowały komunię świętą.

 • Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 2

   

  W poprzednim artykule dowiedzieli się Państwo, jak ważnym dokumentem w przypadku dochodzenia odszkodowania są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek i zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, przyjrzymy się niektórym wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności, z którymi można spotkać się w ubezpieczeniach od skutków powodzi, ale i potencjalnym obowiązkom ubezpieczonego.

 • Oddział zakaźny w Jaśle zamknięty do odwołania. U jednej z pracownic wykryto koronawirusa

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną od 6 sierpnia 2020 r. wstrzymana zostaje do odwołania działalność Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i WZW, Poradni Chorób Zakaźnych, Punktu Konsultacyjnego – czytamy w oficjalnej informacji podanej przez dyrekcję szpitala.

   

 • OSP Tarnowiec z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

   

  Na wyposażenie jednostki OSP w Tarnowcu trafił nowy pojazd. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy służył będzie strażakom ochotnikom głównie do działań związanych z ratownictwem technicznym i powodziowym. 

 • CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie z nim uczniowie szkół z powiatu jasielskiego?

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W całej Polsce przystąpiło do niego 343 025 uczniów VIII klas szkół podstawowych. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 59 proc. punktów możliwych do otrzymania. W przypadku matematyki jest to 46 proc. Jak na tle uczniów w kraju wypadli ósmoklasiści z powiatu jasielskiego?

 • Trzy nowe przypadki zachorowań na COVID-19 w powiecie jasielskim

   

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała w dzisiejszym komunikacie o kolejnych 33. przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego. Na COVID-19 zachorowało kolejnych 3. mieszkańców powiatu jasielskiego (dwóch mężczyzn i jedna kobieta).

 • Groził pracownikom stacji paliw. Usłyszał prokuratorskie zarzuty

  Sobotniej nocy pracownicy trzech stacji paliw na terenie powiatu jasielskiego przeżyli chwile grozy. Młody mężczyzna grożąc im pobiciem zażądał wydania papierosów. Ostatecznie  został zatrzymany przez policjantów na stacji paliw Grosar w Jaśle...

 • Wakacje z tenisem – zapisy nadal trwają

   

  Dla wszystkich dzieci, które chciałyby aktywnie spędzić wakacje i nauczyć się grać w tenisa ziemnego Fundacja Aktywna Galicja zaprasza do Wakacyjnej Szkółki Tenisowej. Chętne osoby, które nie zdążyły z zapisem dziecka na zajęcia mamy świetną wiadomość!  Zajęcia będziemy prowadzić do końca sierpnia. Gorąco zachęcamy, gdyż pozostało już mało czasu. 

 • Blisko 500 tys. zł na remont drogi KG2

   

  Droga KG2 została oddana do użytku w styczniu bieżącego roku.  Szybko okazało się, że nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 posiada szereg usterek, które zostały usunięte w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót. Teraz, droga wymaga przeprowadzenia kolejnych prac remontowych, w związku ze skutkami czerwcowych nawałnic. PZDW w Rzeszowie szacuje, że koszt przewidzianych napraw wyniesie około 500 tys. zł.

 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazało blisko 2 mln zł do poszkodowanych w wyniku powodzi

  Po czerwcowych nawałnicach, jakie przeszły przez Podkarpacie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej ruszyło na pomoc powodzianom. Oprócz wsparcia rzeczowego poszkodowane rodziny otrzymały środki finansowe. W ramach zbiórki do puszek zorganizowanej w parafiach oraz od darczyńców udało się zebrać kwotę 1 744,800 zł...

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105