Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Bez głosowania nad odwołaniem Jarosława Pękali z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec

115

W porządku obrad poniedziałkowej sesji Rady Gminy Tarnowiec znalazło się rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania jej przewodniczącego. Do głosowania jednak nie doszło. Wniosek o ściągnięcie projektu z porządku obrad złożyli sami wnioskodawcy. Powodem takiej decyzji miało być stanowisko samego Jarosława Pękali, który nie zwołał sesji w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z wnioskiem złożonym przez radnych jeszcze 19 marca bieżącego roku.

Jarosław Pękala (w środku) podczas sesji Rady Gminy Tarnowiec/fot. Marcin Dziedzic (archiwum)

Przypomnijmy, że 19 marca 2021 r. do biura Rady Gminy Tarnowiec wpłynął wniosek do Jarosława Pękali – przewodniczącego rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Wnioskodawcy dołączyli do niego projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego z pełnionej funkcji. W jej uzasadnieniu radni wskazywali, że „Działania prowadzone przez Pana Jarosława Pękalę pokazały, że nie spełnia on należycie funkcji Przewodniczącego, tj. nie potrafi stanąć ponad podziałami w Radzie Gminy reprezentując interesy tylko części Radnych, co przyczyniło się do utraty zaufania wobec jego osoby. Mając na uwadze dobro Gminy Tarnowiec uznać należy, że dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec przez Pana Jarosława Pękalę nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.”

W myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym przewodniczący rady gminy zobowiązany jest w takim przypadku zwołać sesję organu uchwałodawczego na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Tak się jednak nie stało. Brak decyzji o zwołaniu sesji w ustawowym terminie Jarosław Pękala tłumaczył m.in. sytuacją epidemiczną oraz zarządzeniem pełniącego obowiązki wójta Gminy Tarnowiec Miłosza Leszkiewicza „w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu”. O sprawie wniosku o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec pisaliśmy w artykule - Radni Rady Gminy Tarnowiec chcą odwołania przewodniczącego Jarosława Pękali.     

Projekt uchwały, o którym mowa znalazł się jednak w porządku obrad sesji rady, zwołanej przez Jarosława Pękalę na dzień 12 kwietnia 2021 r. Procedowanie nad nim poprzedził ostatecznie wniosek radnego Michała Dłuskiego o zdjęcie go z porządku obrad. Dlaczego wnioskodawcy zdecydowali się na taki krok? Głównym powodem takiej decyzji ma być działanie samego przewodniczącego, który nie zdecydował się na zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z wnioskiem grupy radnych, a następnie pomimo przedłużenia przez rząd obostrzeń zwołał sesję zwykłą. Warto również zaznaczyć, że w przypadku sesji zwołanej na wniosek radnych, w trybie nadzwyczajnym, wszelkie zmiany w porządku obrad wymagają zgody wnioskodawców. Ci z kolei mogli spodziewać się, że podczas poniedziałkowej sesji, zwołanej w trybie zwykłym padnie wniosek o ściągnięcie projektu uchwały z porządku obrad. Jego odrzucenie w głosowaniu jawnym pokazałoby, kto konkretnie popiera wniosek o odwołanie przewodniczącego, co w przypadku niektórych radnych miało budzić obawy. Samo głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego zgodnie z przepisami prawa odbywa się trybie tajnym. Tym samym wnioskodawcy zdecydowali się złożyć wniosek o ściągnięcie projektu z porządku obrad uprzedzając niejako ruch zwolenników Jarosława Pękali. Próba odwołania przewodniczącego zakończyła się więc fiaskiem.

Pomimo, iż radni większością głosów zdecydowali o ściągnięciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego, swoje stanowisko w tej sprawie postanowił wyrazić między innymi radny Tadeusz Śmietana. W blisko półgodzinnym emocjonalnym wystąpieniu bronił Jarosława Pękali. – Dobrze się stało, że to sama grupa radnych, która wnioskowała o odwołanie przewodniczącego rady gminy prosi o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Nie możemy przejść do dalszego obradowania bez pewnych wyjaśnień i analizy tego, co się stało. O współpracę apelowałem kilkukrotnie na wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady gminy, tylko po to, żeby ten problem załatwić we własnym gronie, ale kilku radnych do dzisiaj tego nie zauważyło. Dopiero dzisiaj zwrócili się o zdjęcie z porządku posiedzenia tego punktu. Nie dlatego, że zrozumieli swój błąd, a dlatego, że się przeliczyli, że to nie przejdzie, że nie uzyska się bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. Znaczna część radnych zrozumiała, że przewodniczący nie zasłużył na odwołanie […] Czy przewodniczący rady zdradził radę? Czy był przeciwko radzie? Nie. Wykonywał tylko obowiązki, jakie do niego należały – przekonywał.

Tadeusz Śmietana/fot. archiwum

Radny Śmietana sugerował, że wniosek grupy radnych o odwołanie Jarosława Pękali powodowany jest nienawiścią do przewodniczącego i negatywnym nastawianiem do władz Powiatu Jasielskiego. W tym kontekście uderzył w zmarłego w ubiegłym roku wójta Jana Czubika. – Takich inwestycji, o takim zasięgu nie było w ciągu sześciu lat. Nie było, bo były kłótnie między wójtem a starostą. Należy się cieszyć z tego, że w tym roku będą takie duże inwestycje. Ale część radnych uznała to za zdradę przewodniczącego. Dziwne rozumowanie. Uważają pewno, że będziemy warczeć na powiat, a oni i tak będą robić na terenie naszej gminy. Nie będą, gdy nie będzie zgody z powiatem. Inwestycje byłyby skromne lub wcale. Mam na myśli drogi powiatowe i chodniki przy drogach powiatowych, mosty, przepusty – mówił.

Z opinią Tadeusza Śmietany nie zgadza się między innymi radny Michał Dłuski. W rozmowie z naszym portalem przekonuje, że wniosek o odwołanie Jarosława Pękali w żadnym wypadku nie jest powodowany nienawiścią i nie ma charakteru osobistego. Wynika wyłącznie z merytorycznej oceny działalności przewodniczącego. Nie zgadza się również z zarzutem, że wnioskodawcy mają negatywny stosunek do władz Powiatu Jasielskiego, czego dowodem mają być wyniki głosowań nad uchwałami dotyczącymi między innymi udzielenia przez gminę Tarnowiec pomocy finansowej na realizację zadań polegających na przebudowie lub modernizacji dróg powiatowych. Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Tarnowiec uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację dwóch zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Czeluśnica – Tarnowiec” na blisko siedmiusetmetrowym jej odcinku (pierwszy etap) zostały przez radnych podjęte jednogłośnie.

Wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego skomentował również sam Jarosław Pękala. – Jest to dla mnie bardzo trudne bronić swojej osoby, kiedy moje działania zawsze były skierowane dla dobra naszej społeczności lokalnej, dla dobra mieszkańców gminy Tarnowiec […] Jako przewodniczący rady nigdy nie reprezentowałem i nie będę reprezentował interesów żadnego radnego. Ja reprezentuję interesy mieszkańców gminy Tarnowiec. Uważam też, że stoję ponad podziałami, chociażby dlatego, że nie poparłem oficjalnie żadnego kandydata na wójta oraz nie należę do żadnego komitetu wyborczego […] Współpracuję też z pełniącym obecnie obowiązki wójta Miłoszem Leszkiewiczem, gdyż chcę, aby wszystkie sprawy gminy przebiegały należycie i bez niepotrzebnych komplikacji – przekonywał.  

MD

Napisany dnia: 13.04.2021, 14:43
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ łodyniec
dnia 13.04.2021, 14:53
Ocena
komentarza:
-4
Na drugim zdjęciu wszyscy bez masek , brawo panowie !
@ Kato
dnia 13.04.2021, 15:01
Ocena
komentarza:
9
Bo to zdjęcie archiwalne sprzed pandemii. Nawet napisali.
@ łodyniec
dnia 13.04.2021, 15:09
Ocena
komentarza:
5
Cóż , przynajmniej na pierwszym zdjęciu jeden normalny .
@ telewizja kłamie i oszukuje
dnia 13.04.2021, 19:32
Ocena
komentarza:
2
czyli sa jeszcze ludzie normalni z mózgiem zamiast telewizora i holyłut
@ Darek
dnia 13.04.2021, 22:32
Ocena
komentarza:
10
To pokazuje jakim gospodarzem był Jan Czubika -, gdy on rządził gmina działała jak szwajcarski zegarek a teraz burdel, bałagan, kłótnie i tyle.
@ in
dnia 13.04.2021, 23:28
Ocena
komentarza:
20
Państwo radni , niestety muszę to powiedzieć , jesteście strachem podszyci.
Jeśli powiedziało się A trzeba powiedzieć B , tragiczne tchórzostwo , jaki to argument ,że ktoś się dowie kto chciał odwołać , wstyd , dzieci nie radni.

Jak w szkle powiększającym widać charaktery.
Piaskownica a nie urzędy.
@ Proste i żałosne
dnia 14.04.2021, 07:01
Ocena
komentarza:
13
Rozumowanie T. jest proste: głosujcie na tego, który obieca kasę z powiatu, tj. z rządzącej partii PIS i gra muzyka: spłynie wtedy kasa z powiatu na wszystkie bolączki gminy.
Niby proste ale jednocześnie żałosne, bo niejeden wyborca wybierając notabli z PISu z Jasła się przeliczył: po wyborze podziękowali nic nierobieniem dla tego miasta.
Osiągnęli co chcieli i cicho sza, okażą aktywność w obietnicach przed następnymi wyborami, a ciemny lud to kupi, po raz n-ty.
Nie należy "warczeć" na powiat ale trzeba oczekiwać tego samego z tamtej strony .
Partnerstwo nie może być na kolanach, a powiat nie taki znowu bogaty, by ozłocił gminę Tarnowiec.
Służalczość nie popłaca.
@ fardenza
dnia 14.04.2021, 13:23
Ocena
komentarza:
2
szwajcarski zegarek z chińskim mechanizmem. na zewnątrz Rolex a w środku paździerz
@ Tadek
dnia 15.04.2021, 14:33
Ocena
komentarza:
2
Nie przeceniaj ŚP Czubika. Taki super nie był. O zmarłych źle się nie mówi.
@ Maurycy z Dębicy
dnia 13.04.2021, 15:04
Ocena
komentarza:
34
Ostatnie artykuły o Tarnowcu jednym zdaniem? Kłótnie, chore ambicje i nienawiść - jak na katolików przystało.
@ Śmiatana stary ale jeszcze nie zmądrzał
dnia 13.04.2021, 17:05
Ocena
komentarza:
39
Panie Śmietana nie będzie żadnych inwestycji. To są mrzonki przedwyborcze Pawlusia. Naobiecują wszystko żeby tylko pisiego Muzykę u was upchnąć. Zaraz po wyborach ze wszystkiego sie wycofają.
@ znajomy
dnia 14.04.2021, 15:26
Ocena
komentarza:
-4
ale kogo pawluś do zarządu powiatu wezmie za muzyke ? gdzie on znajdzie takiego stratega i mistrza zarządzania z mba ? pawlus sie modli zeby muzyka nie wygrał i został w starostwie bo bez niego wszystko sie posypie
@ Do Maurycy z Debicy
dnia 17.04.2021, 14:34
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Towarzysz
dnia 13.04.2021, 15:08
Ocena
komentarza:
23
Co cwaniaczki, jakby trzeba było podnosić łapcie, kto za odwołaniem to strach obleciał ???

Banda wsiowych tchórzy, tfu !!!
@ XYZ
dnia 13.04.2021, 19:17
Ocena
komentarza:
4
To są typowi " polaczki " , tak z ukrycia kogoś obrzucić błotem a nuż cos zostanie !
Oficjalnie jesteś ładny super a za Twoimi plecami tak ci [...] obrobią ze ho ho
Żaden z podpisanych we wniosku radnych nie wstał i oficjalnie nie powiedział co go boli , nie przedstawiła żadnych konkretów czy dowodów tylko z ukrycia cos powiedzieć a nuż widelec coś zostanie
@ Viki
dnia 13.04.2021, 15:10
Ocena
komentarza:
15
Dawno nie było o kłótniach w gminie Tarnowiec... Dajcie spokój radni .. nie dość że nowy wójt teraz nowa skarbnik teraz odwołać chcecie przewodniczącego rady... Gmina ostatnimi czasy za ś.p. Czubika widniała na pierwszych stronach ale jako gmina zaradna, ciągle inwestycje a teraz co wy robicie zastanówcie się czy to dobrze świadczy ...
@ Do viki
dnia 17.04.2021, 14:57
Ocena
komentarza:
3
Jeśli źle świadczy, to tylko o nowym komisarzu , a Czubik chciał dobrze dla Gminy to i była zgoda w Radzie, Natomiast skąd się wzięła skarbnik -z Jasła od paw lusia, a co z miejscowych nikt się nie nadawał??? To jest wg. Ciebie w porządku?? Brawo tym radnym ktorzym leży na sercu dobro Gminy ! !
A wstyd sprzedawczykom i leszkowiczowi, którego nikt nie wybierał a chce sprzedać gminę. Całe szczęście, że już niedługo, a będziemy go wspominać jak z najgorszej strony. FEEEEEE
@ do viki
dnia 19.04.2021, 14:00
Ocena
komentarza:
3
Masz rację że za śp. Czubika wszyscy działali zgodnie dla gminy i były efekty. Teraz to horror odkąd nasadzili leszkowca, wroga gminy i mieszkańców a wazeliniarza powlukiewicza. !!! Brawo i szacunek dla tych którzy walczą z hamstwem. Brawo A wsyd dla lizusów i sprzedawczyków i im podziękujmy przy urnach, bo oni myślą o sobie, a nie o wyborcach. Włącz myślenie viki
@ Natural Born Leader
dnia 13.04.2021, 15:18
Ocena
komentarza:
-11
Chciałem powiedzieć, że kiedyś znany kurier, ten sam, którego samolot rozbił się w filmie "Castaway" zagubił moja paczkę i pracujący tam Pan Jarek zrobił wszystko żeby się znalazła więc uważam, że nie ma lepszego kandydata na stanowisko przewodniczącego, a być może Tarnowiec na niego nawet nie zasługuje.
@ ania
dnia 13.04.2021, 19:52
Ocena
komentarza:
9
co cię tak ten "kurier" szczypie po gałach... coś w tym złego? jak jesteś taki bystry to zgłoś swoja kandydaturę, a nie szyderczo kpisz z ludzi mądralo
@ Do natural
dnia 17.04.2021, 15:08
Ocena
komentarza:
3
Och prawda jaki wspaniały, prawda brawo, brawo. Nikt nie mógł znalezc paczki, a on wiedział gdzie położył i znalazł!!!, prawdziwy bochater???.
No i tak mu pozostało do dzisiaj umiem się slizgac. A skoro tarnowiecc nie zasługuje na niego, to trzeba przenieść tarnowiecc, a jego zostawić. OK? Pasuje ci to naiwna
@ Pisior
dnia 13.04.2021, 15:20
Ocena
komentarza:
8
Ale jaja ustawka Jarek Agata Miłosz królowie ustroju komunistycznego i pisu
@ Obserwator
dnia 13.04.2021, 20:10
Ocena
komentarza:
2
Ustawka? Do czego?
@ QQrQ
dnia 13.04.2021, 15:24
Ocena
komentarza:
39
Mam nadzieję, że w najbliższych wyborach
pokażecie środkowy palec pawlusiowi i jego kandydatowi,
który teraz wstydzi się pisu.
@ Śmiatana stary ale jeszcze nie zmądrzał
dnia 13.04.2021, 17:12
Ocena
komentarza:
13
można też ściągnąć gacie i pokazać im 4 litery
@ MIŁOŚNIK PIS
dnia 13.04.2021, 16:16
Ocena
komentarza:
1
Wzruszająca ta sesja rady gminy dostępna na YoU Tube z 12 .04 21r przejdzie do historii ,prawda wychodzi po latach , wzruszające słowa Pana Radnego Śmietany pokazują prawdę . .Taką sesję powinien oglądnąć brat Św ,pamięci wójta .Po kilku latach odważył się Pan i opowiedział prawdę co z Panem chciano zrobić ,to się w głowie człowiekowi nie mieści .Młodzi ludzie i urzędnicy GMINY zapamiętajcie te wzruszające słowa waszego kolegi radnego i nie róbcie nikomu co WAM NIE MIŁO ,
@ Do miłośnika PIS
dnia 17.04.2021, 15:17
Ocena
komentarza:
3
Który to ten śmietana??? Ten na zdjęciu ?ile lat temu??Bo on nie powinien czasema przemawiać z za za za zamiast być radnym??
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 13.04.2021, 16:30
Ocena
komentarza:
7
[Komentarz nie na temat]
@ oro
dnia 13.04.2021, 16:44
Ocena
komentarza:
8
W Tarnowcu wielka wojna trwa. Dajcie spokój i nie piszecie o tym.
@ oro
dnia 13.04.2021, 16:46
Ocena
komentarza:
11
W innych gminach spokój a w Tarnowcu bitwa.
@ do oro
dnia 17.04.2021, 15:26
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ do oro
dnia 19.04.2021, 14:13
Ocena
komentarza:
2
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ asia
dnia 13.04.2021, 17:08
Ocena
komentarza:
16
Ale że co? radny sugeruje że inwestycje powiatowe w gminach tego powiatu są uzależnione nie od potrzeb tych gmin czy ich mieszkańców tylko od sympatii lub jej braku pomiędzy wójtami A starostą?
@ Śmiatana stary ale jeszcze nie zmądrzał
dnia 13.04.2021, 17:13
Ocena
komentarza:
9
Nie wystarczy naklejka Duda2020 ?
Krręciszowi wystarczyła
@ gianni
dnia 13.04.2021, 17:44
Ocena
komentarza:
17
Zrobienie kilometra drogi z dwoma przepustami i 400 metrów chodnika plus 6 lamp - to wg. radnego huczna inwestycja, o której się mówi już 2 lata i będzie się mówiło kolejne 5 lat - podkreślając i cmokając - " to ja załatwiłem, zrobiłem, dogadałem". O takich "inwestycjach" nawet nie powinno się mówić tylko robić z automatu. Mydlicie ludziom oczy, że jak się kogoś lubi i przytakuje to i "będzie porobione".
@ Obserwator
dnia 14.04.2021, 00:13
Ocena
komentarza:
3
Ale jak Pan Czubik załatwiał to się wszystkim podobało. Jak jeździł i dogadał to się wszystkim podobało. Teraz jak ktoś jedzie i dogada to źle. A i z rady jeździli. Jeden nadal pomaga a druga osoba teraz "niby" nie lubi ekipy rządzącej. Oj Boże i kto tutaj się przeinacza i zmienia zdanie?
@ do starego smietany
dnia 17.04.2021, 15:30
Ocena
komentarza:
3
A łęskiwicza ma zdjęcie z P.Premierem to się nie liczy
@ realista
dnia 13.04.2021, 18:12
Ocena
komentarza:
20
Panie Śmietana czas odejść, ty jesteś gorszy od Gowina, zwiążesz się z każdym, byle tylko tyłek ogrzaać
@ XYZ
dnia 13.04.2021, 20:30
Ocena
komentarza:
-9
Pan Czubik był wielkim zwolennikiem Gowina. Dajcie spokój Panu Przewodniczącemu Śmietanie.
@ Chłopak do..
dnia 14.04.2021, 00:21
Ocena
komentarza:
10
Gdyby dostał propozycję na szefa rady gminy to byłaby inna jego gadka. W tej sytuacji powołuje się. na komentarze ze zmarlych osób w sposób ich szkalujących.
@ Ziuk
dnia 14.04.2021, 07:17
Ocena
komentarza:
-14
Dajcie spokój Smietanie! On już podobno popiera Muzykę i PIS?Poswięcił się dla...Piękny gest?
@ Smok
dnia 13.04.2021, 18:29
Ocena
komentarza:
10
Szkoła w Brzezowce do sprzedania ?Jak tak to za ile?
@ zdalne poczuczanie
dnia 14.04.2021, 15:10
Ocena
komentarza:
6
Za 2.99 PLN ze sprzątaczkami i dyrektorką ale bez dzieci.
@ Samarytanin
dnia 13.04.2021, 18:34
Ocena
komentarza:
9
Mówią że krzywda wyrządzoną bliźniemu goni nawet 10 pokolenie .
@ DO samarytanin
dnia 19.04.2021, 14:42
Ocena
komentarza:
3
to chyba nie prawa,bo jalubowska by o tym wiedziala!!!
@ Samarytanin
dnia 13.04.2021, 18:45
Ocena
komentarza:
16
Ta Pani kandydatka na Wójta widzę że wczoraj na sesji nic nie mówiła
@ XYZ
dnia 13.04.2021, 19:21
Ocena
komentarza:
10
Po prostu wstydziła się powiedzieć co na prawdę mysli i taki człowiek chce być wójtem ?
@ POncjusz
dnia 13.04.2021, 19:46
Ocena
komentarza:
17
Problem tej gminy jest taki, że za śp. Czubika stworzył się monolityczny układ który w naturalny sposób się posypał z uwagi na śmierć jego twórców - Panów Czubika i Górczyka. Barański był gwarantem utrzymania tego układu i namaszczeńcem zmarłego wójta. Każdy ruch z zewnątrz na obalenie układu jest poczytywany jako bezwzględny atak na świątynię z dykty jaką stworzył Czubik. Przykłady? Proszę bardzo. Stadion w Czeluśnicy - proszę zobaczyć jak wygląda pomnik Jana Czubika - 5 mln złotych na podmokłej łące z bieżnią lekkoatletyczną na której mają biegać dzieci szkolne. Będą biegać ale dopiero jak dojadą na stadion co zajmie im 1 godzinę lekcyjną. Plusy - Czeluśnica zasłużony klub będzie mieć swoje godne miejsce do gry. Powinna tylko czy za taką cenę? Drugi pomnik - dwór w Tarnowcu - 1,5 mln zł - piękna inicjatywa - potrzebna - a jakże powiecie toż to kultura, dziedzictwo - tak tylko że doprowadzenie tego do stanu używalności kosztuje ok. 10 mln zł. Stać ich powiecie... Powiedzcie to mieszkańcom Łubna, Glinika Polskiego, Nowego, Łubienka, Łajsc które są częścią tej Gminy a nie mają wodociągów, kanalizacji, asfaltu na drogach, oświetlenia. Dwór to majaki niespełnionego szlachcica i opowieść spod znaku wąsa i szabli. Idźmy dalej peron w Brzezówce - koszt ponad 1 mln zł - ilu mieszkańców skorzysta z pociągu kiedy będą mieć otwarty most na Jasiołce i 1,5 km do peronu w Męcince. Kolejna rzecz - wszechobecne oszczędzanie na wszystkim co się da łacznie z tym aby mieszkańcy nie mieli zapewnionego choćby szczątkowego dojazdu do posesji - wszechobecne błoto na drogach i dziury. I na koniec ciągłe wymachiwanie szabelką do Powiatu który miał kłaniać się w pas wielmożnym z Gminy Tarnowiec. Nie tędy droga Panowie Szlachta. Aha no i jeszcze przechowalnia dla upadłych z innych samorządów - z całym szacunkiem dla Pana Augustyna ze Żmigrodu który był zastępcą wójta i dla śp. Pana Górczyka.
@ Samarytanin
dnia 13.04.2021, 20:26
Ocena
komentarza:
11
5 milionów za ten stadionie na łonie w Czelusnicy? Nie lepiej by było zrobić ludziom kanalizację i wodę bierzacą za te pieniądze?
@ Katolik
dnia 13.04.2021, 20:32
Ocena
komentarza:
2
...świątynia z dykty ,,,ale tekst ,.Dobre
@ XYZ
dnia 13.04.2021, 20:34
Ocena
komentarza:
-2
Pewno byłoby lepiej ...
@ ya
dnia 14.04.2021, 10:57
Ocena
komentarza:
3
Prawdę rzekłeś. No niestety, gmina kończy się na rondzie, a właściwie na górce w Umieszczu, bo tam jeszcze jest chodnik. W niektórych wsiach układają chodniki przy oświetlonej drodze, w innych nie ma jeszcze oświetlenia i jadące auto może cię zebrać z pobocza. Po macoszemu.
@ stadion
dnia 14.04.2021, 12:33
Ocena
komentarza:
8
Brak szatni. Brak trybuny z dachem. Brak oświetlenia. Za szatnie będą robić kontenery Ale 5 milonów wydane
@ Stadion
dnia 21.04.2021, 15:08
Ocena
komentarza:
2
Co do stadionu, to w jakiej formie i za ile powstał, można podziękować m.in. firmie która wykonała projekt. Zaznaczę, że firma zajmuje się projektowaniem domków jednorodzinnych (nie udało mi się odszukać postępowanie na wykonanie tej dokumentacji). Rozstrzygnięcie przetargu na budowę, nastąpiło dopiero w drugim postępowaniu, po tym jak w pierwszym podejściu firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę (3 965 000,00 zł brutto), nie wyraziła zgody na przedłużenie związania ofertą. Dlaczego urzędnicy nie wyrobili się w ustawowym czasie z rozstrzygnięciem postępowania? Można było zaoszczędzić 454 600,00 zł. Dokładnie o tyle zwiększyła się kwota tej samej firmy, wygrywając drugie postępowanie. Co do zasadności powstania "takiej" inwestycji, nie będę nawet próbował argumentować.
@ niki
dnia 13.04.2021, 19:57
Ocena
komentarza:
10
Typowa Polska Kłótnie i Nienawiść a w kieszeni różaniec . Prawda jest taka kogo wybraliście tego macie tak w gminie Jaśle jak i Polsce i tyle komentarza na dziś
@ Katolik
dnia 13.04.2021, 20:30
Ocena
komentarza:
6
Ja się dziwię kto się zgodził na ten stadion dla przykładu wypadnie pogrzeb na cmentarzu w Czelusnicy a na stadionie mecz i gwizdy ,ludzie kto to zatwierdził?
@ gianni
dnia 14.04.2021, 17:37
Ocena
komentarza:
1
Może piłką tam nie dokopią:) Nie takie kompleksy sportowe są blisko punktów sakralnych w Europie i nikt problemu nie robi. Na wsi najważniejsze - kościół, cmentarz, sklep i szkoła - bo jak żyć? Ba i jeszcze Dom Ludowy no bo za podatek i śmieci gdzieś trzeba zapłacić.
@ Sieka
dnia 13.04.2021, 20:53
Ocena
komentarza:
17
Kiedyś Tarnowiec był znany z sanktuarium teraz z brudnej, ochydnej,
biorącej na wymioty gry realizowanej przez Pisiwcow
@ Patriota
dnia 13.04.2021, 20:53
Ocena
komentarza:
-11
Brawo Jarek. Brawo Pan Śmietana. Zgoda buduje. Walka rujnuje. Walczcie Państwo radni i przeprowadzacie wywiady. Róbcie sesje nadzwyczajne. Jest o co walczyć. O dwa lata krótkiej kadencji po których i tak Was zlinczują. Walczcie bo jest o co. Przykre to wszystko.
@ Ojoj
dnia 14.04.2021, 22:18
Ocena
komentarza:
-3
Nie masz bladego pojęcia o sytuacji a chcesz sam zabłysnąć
@ do pseudo patrioty
dnia 17.04.2021, 15:43
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ @@@@
dnia 13.04.2021, 21:15
Ocena
komentarza:
6
Zachodzę w głowę, pewno nie potrzebnie, o co chodzi tak naprawdę radnemu Dłuskiemu? Radni dostosowali się do jego prośby. Zawiłe i polityczne to myślenie. Ale cóż jak się kto "politykiem" urodził to i "politykiem" umrze. Coraz więcej u nas w gminie tych "polityków". A guru umarł. Tak tak bierzcie z niego przykład. Oj bierzcie i czkawką się to odbije wszystkim. Nawet już się odbija.
@ Hi,hi
dnia 13.04.2021, 21:57
Ocena
komentarza:
-5
Zajść to może kobieta w ciążę ,ale nie w głowę
@ @@@@
dnia 13.04.2021, 22:26
Ocena
komentarza:
3
Można można i w głowę.
@ @@@@
dnia 13.04.2021, 22:50
Ocena
komentarza:
0
Zachodzić w głowę

Czyli: zastanawiać się, próbować zrozumieć. To zachodzenie nie wróży efektu pozytywnego. Pokazuje raczej bezskuteczność intensywnego zastanawiania się, a także, pośrednio, irracjonalność tego, nad czym właśnie się zastanawiamy, nad czym łamiemy głowę i w nią zachodzimy.
Głowa to dobre miejsce do patrzenia i zachodzenia, ona warunkuje roztropność konkluzji.
@ KOZA
dnia 13.04.2021, 21:23
Ocena
komentarza:
-7
Do wszystkich CAPÓW wy głupoki nie macie pojęcia za jakie pieniądze został wybudowany stadion w Czeluśnicy. Chcielibyście żeby z pieniędzy Ministerstwa Sportu budować kanalizacje. Dla was zamiast dworek to lepiej jabol wypić w krzakach za sklepem, taka to jest mętalność tych konusów.
@ Pleban
dnia 13.04.2021, 21:55
Ocena
komentarza:
8
To jest stadion ? Może stadionek ? Będzie na stadionie WC? Bo kanalizacji w Czelusnicy niema jeszcze? A ludzie na MARSA latają 21wiek
@ Wladik
dnia 13.04.2021, 22:39
Ocena
komentarza:
7
Do capow i kóz ... kuzynostwa capów.. ile ministerstwo sportu dalo ile gmina? ?? A ile kóz na tej lonce z koniczu by wypas tylko cap wie.
@ stadion
dnia 14.04.2021, 12:36
Ocena
komentarza:
4
już stary był lepszy przynajmniej cień pod drzewam był
@ Do KOZA
dnia 13.04.2021, 21:45
Ocena
komentarza:
5
Wiemy i nie jesteśmy CAPAMI. Trochę szacunku. Z gminnych pieniędzy prawie 3 mln złotych a z Ministerstwa 2 mln złotych. I ile jeszcze trzeba dołożyć??? A ludziom może chodzi o priorytety po prostu. Każdy ma prawo do swojego zdania.
@ Pleban
dnia 13.04.2021, 21:52
Ocena
komentarza:
3
A prezes w komunalnym jakie ma wykształcenie i gdzie pracował wcześniej?O jak sprawa z tą kobietą co ja za kartki ksero zwolnili?
@ Do słuchacza
dnia 14.04.2021, 22:15
Ocena
komentarza:
3
Kobietę zwolniły koleżanki , Pani sekretarz i wójt. Koza tylko podpisał co mu przygotowali
@ Ups
dnia 14.04.2021, 22:25
Ocena
komentarza:
5
Oj tak Oj tak koleżanki zwłaszcza ta czarna farbowana, ona po trupach do celu
@ do ups
dnia 17.04.2021, 15:51
Ocena
komentarza:
2
No no coś i ja słyszałem, że to ta Jakubowska? Czy cuś
@ Winetu
dnia 13.04.2021, 23:38
Ocena
komentarza:
11
Ten Radny pierwszy za odwołaniem na sesji się boi zabrać głos ale do mediów już leci pierwszy... żenada!!!
@ fardenza
dnia 13.04.2021, 23:38
Ocena
komentarza:
10
Radny Dłuski jeśli taki mądry to czemu nie miał odwagi wstać i na sesji powiedzieć co go boli do Pękali? Teraz się wypłakuje redaktorzynie ale żeby wstać i powiedzieć to już odwagi nie ma. Żenujące jak i całe to pisanie Dziedzica o Tarnowcu. Widać na kilometr z kim trzyma redaktorzyna. Jaslo4u schodzi na psy!
@ Obiektywny
dnia 13.04.2021, 23:43
Ocena
komentarza:
7
Tak patrzę i słucham i myślę tak. Muzyka niby PIS, Barański namaszczony przez Czubika, pyskata Katarzyna. A może by tak dla załagodzenia sytuacji wybrać spokojnego, wyważonego, mądrego człowieka którym jest czwarty kandydat Andrzej Płocic. Wiem wiem już niektórzy wylewają i na niego wiadro pomyj - a bardzo niesłusznie. Dajmy szansę na dwa lata osobie nie umoczonej i nie namaszczonej. Tak sobie myślę - byłby to najlepszy wybór!!!
@ fardenza
dnia 13.04.2021, 23:46
Ocena
komentarza:
5
popieram! w całym tym syfie może warto się przyglądnąć temu człowiekowi i postawić na niego w wyborach
@ Obserwator
dnia 13.04.2021, 23:56
Ocena
komentarza:
0
Co racja to racja. Janek i tak pomoże z perspektywy powiatu. Wiktor spalony "politycznie". Na Katarzynę jeszcze czas. Świeżej krwi potrzeba w gminie. Świeżego powiewu. Andrzej Wójtem. Niech pokaże co potrafi a drzwi ma wszędzie otwarte. I w sumie przystojny, to tak dla rozluźnienia atmosfery.
@ Mt
dnia 14.04.2021, 00:09
Ocena
komentarza:
7
Fajna sesja P.Śmietana się wygadał swoje stare wywody.
Brawo radni trochę gaciami potrzęsli.
@ do Mt
dnia 19.04.2021, 14:52
Ocena
komentarza:
3
Czy nie uwaźasz,ze ze wzgledu na wiek,to mogla być mowa pozegnalno-balwachwalcza,???
@ Obserwator
dnia 14.04.2021, 08:51
Ocena
komentarza:
2
Śp. Wójt Jan Czubik to był człowiek z charakterem. Zawsze miał swoje zdanie i zrobił dużo dla Gminy Panie radny
@ Hi,hi
dnia 14.04.2021, 10:01
Ocena
komentarza:
-2
Pan radny Śmietaną na ostatniej sesji opowiedział wzruszająca historię i przestrogę to wystarczy ,a charakter i zdanie ma każdy człowiek ,a propo kiedy będzie kanalizacja w Czelusnicy i innych wioskach bo 21 wiek na Marsa latają a kanalizacji jak nie było tak nie ma
@ Wladik
dnia 14.04.2021, 10:15
Ocena
komentarza:
8
Z takim charakterem jak wszyscy przed i Ci co będą po Nim. Jakoś trudno uwierzyć, ale chociażby droga w Gliniku Polskim na Magiel 20 lat temu robiona i nadal nie uregolowano własności gruntów przez które biegnie. Bądź kanalizacja w Umieszczu która krótko przed końcem zycia została przepchnieta. Inwestycja za kilka milionów tak po cichutku... ogarnij się.
@ fardenza
dnia 14.04.2021, 13:29
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ do hihi
dnia 17.04.2021, 15:58
Ocena
komentarza:
3
no co nie wiesz, że musicie wybrać innego radnego, bi ten choćby zaczął to kto skończy???
@ wyborca 2023
dnia 14.04.2021, 09:42
Ocena
komentarza:
16
No to nasi wybrańcy radni nas wyborców zawiedli, srodze zawiedli. Ale już za 2. lata wybory trzeba wybrać nowych, rześkich no i oczywiście mądrych, znających potrzeby współczesnej gminy członków organów samorządu terytorialnego. W nas wyborców siła i my wyorcy możemy to zmienić przy urnach wyborczych
@ do
dnia 14.04.2021, 09:48
Ocena
komentarza:
18
Smietana przemawiał jak komisarz ludowy tylko zapomniał ze czasy Stalina i Bieruta minęły a on znalazł się w czasie którego nie rozumie i samo lizanie dupska nic nie daje
@ wilk
dnia 14.04.2021, 13:56
Ocena
komentarza:
12
Apel do mieszkańców tej Gminy - zróbcie to co musicie zrobić , czyli wymienić radnych ,wszystkich bez wyjątku
@ Hi,hi
dnia 14.04.2021, 16:11
Ocena
komentarza:
16
Kandydaci na wójta powinni wypowiedzieć się w internecie jaki mają plan wyborczy i co myślą o sytuacji w gminie ,i co planują że robić w przyszłości .Epidemia spotykać się nie można w gronie obcych to w mediach prosimy o wypowiedź
@ Demencja
dnia 14.04.2021, 16:30
Ocena
komentarza:
11
Starość ma to do siebie, że wraca pamięć z młodości !
@ do
dnia 14.04.2021, 17:52
Ocena
komentarza:
13
Pamieć wraca ale rozum odbiera i lizanie [...] nie pomorze
@ Kinder
dnia 15.04.2021, 05:30
Ocena
komentarza:
1
Radny wnioskodawca to niemowa czy co??? Aha sorry od następnej sesji ma przychodzić z mentorami z Jasła bo sam to na potrafi tylko guziki wciskać i to nie jestem pewien.
@ Laura
dnia 15.04.2021, 05:35
Ocena
komentarza:
2
W tym temacie szału już nie będzie. Jeśli któryś z redaktorów chce błysnąć i wypłynąć na szersze wody proponuję zająć się tematem przetargu i sprzedaży byłej budynku szkoły w Brzezince.
@ Gm
dnia 15.04.2021, 10:05
Ocena
komentarza:
15
Ciekawe co robił P.Śmietana przez ostatnie 6 lat skoro mówi że się nic nie robiło przez ostatnie 6 lat.Wszystko ustawione stanowiska przewodniczący skarbnik sekretarz no i wójt jedna wielka klika Pisiorów.
Śmietana jako człowiek doświadczony powinien temu się sprzeciwić już dawno A on pierwsze rękę dźwiga na sesji.
@ Mądry
dnia 15.04.2021, 16:37
Ocena
komentarza:
-3
Klika to Ty!
@ Kaja
dnia 15.04.2021, 10:08
Ocena
komentarza:
2
Odwołać Pękala powołać Śmietanę.
@ jego
dnia 15.04.2021, 10:52
Ocena
komentarza:
10
Smietana to szuja dawnego układu niema ambicji przeleciał wszystkie partie i udaje jak mu plują w ślepia że deszcz leje kupić mu klęczniki różaniec niech się zajmie tym co w jego wieku jest wskazane
@ Maja
dnia 15.04.2021, 16:35
Ocena
komentarza:
-3
Trochę szacunku. Może przykłady złego działania Pana Śmietany? Karma wraca i żeby Tobie różańca wcześniej nie trzeba było.
@ Ewa
dnia 15.04.2021, 21:50
Ocena
komentarza:
-2
Jeszcze się taki nie urodził żeby każdemu dogodził
@ Yozef
dnia 19.04.2021, 06:45
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ do yozef
dnia 20.04.2021, 19:47
Ocena
komentarza:
2
Nie pisz prawdy o tych du ka-ch bo cie wymaza
@ Yozef
dnia 19.04.2021, 06:48
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Yozef
dnia 19.04.2021, 18:58
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ duo
dnia 19.04.2021, 08:41
Ocena
komentarza:
4
rzeczywiście ,a zdawało się że będzie inaczej ,to co twierdzi pan Pękala że robi wszystko dla mieszkańców gminy to wierutne kpiny ,chyba dla tego okręgu właśnie pani Agata, pan Miłosz ,i cała reszta z tego okręgu łącznie z panią sołtys ,a to jakie są potrzeby nawet w samym Tarnowcu po za tym okręgiem nie interesuje ani przewodniczącego rady ,ani innych radnych z Tarnowca ,siedzą tylko na tych sesjach i chcą spokojnie dotrzeć do końca kadencji bez żadnej pracy dla mieszkańców ,zabrać dietę za udział w sesji i na tym kończy się ich praca ,jeżeli jest inaczej i komuś się to nie spodoba co napisałam to niech poda jakiś konkretny przykład jak działają radni ,i tylko proszę nie wspominać o sprzątaniu wsi ,bo to było tylko promowanie się ,na FACEBOOK zresztą widać kto w tym uczestniczył !!! właśnie ci o których wcześniej pisałam ,no i ten parking który jest na przeciwko domu pana Pękali ,to chyba prywatny pana przewodniczącego a dla wsi ,żenada ,obłuda i kłamstwa ,tyle .
@ @ Ups
dnia 19.04.2021, 21:15
Ocena
komentarza:
2
To ta czarna farbowana przez kilka lat brała pieniądze za póltora etatu i poprzedni wójt jej zabrał pół etatu i teraz pewno chciała za panią Terese zabrac cały etat to by miała dwa etaty.
@ jego
dnia 20.04.2021, 10:03
Ocena
komentarza:
1
Towarzystwo wzajemnej adoracji z jednego podwórka gra gupa z całej gminy i udaje że nic się nie dzieje
@ Yozef
dnia 20.04.2021, 10:44
Ocena
komentarza:
3
Masz racje jego .towarzystwo wzajemnejadoracji.z jednego podworka
@ od
dnia 21.04.2021, 09:43
Ocena
komentarza:
1
Powiedzenie Kurskiego ciemny lud to kupi bardzo pasuje do tej sytuacji
@ Janusz
dnia 21.04.2021, 12:25
Ocena
komentarza:
2
Najlepiej nic nie robić tylko d... obrabiać . Przestańcie zazdrość jeden drugiemu zajmijcie się swoim sprawami na swoim podwórku zróbcie porządek. Najlepiej przepracować parę lat albo i wcale wariata udawać dzieci naklepac i 500 plus brać i mieć w d... cały świat. Opamiętajcie się niektórzy.
@ @ Ups
dnia 22.04.2021, 21:10
Ocena
komentarza:
-1
Tak tak Pan Czubik zabrał pół etatu i przyjął do pracy dodatkowego pracownika.
@ Do ups
dnia 25.04.2021, 08:06
Ocena
komentarza:
1
Czubik nikogo w gpgk nie zatrudnił, proszę zainteresować się czym zajmuje się Pani która tam ostatnio została zatrudniona, takich ma prezes pracowników że nie potrafią najprostrzej wiedzy przyswoić po 20 latach pracy tylko trzeba zatrudniać nowych
@ Prawda wyzwoli
dnia 25.04.2021, 08:41
Ocena
komentarza:
1
Nie Pan Czubik zabrał pół etatu tylko panującą wtedy Pani skarbnik bo Wójt na początku kadencji pojęcia nie miał że coś takiego ma miejsce.
@ Do @ Prawda wyzwoli
dnia 02.05.2021, 20:47
Ocena
komentarza:
0
Tak Pan Czubik na początku kadencji nie wiedział że ktos w GPGk bierze pieniądze za półtora etatu ale jak sie dowiedzial po kilku latach to polecił zabrac te pól etatu i zostało to uczynione.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Rusza kolejny nabór do projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe”

   

  Uzyskaj dofinansowanie na wybraną Usługę Rozwojową. Nabór kandydatek/ów do projektu odbędzie się w dniach od 17.05.2021r. do 21.05.2021 r. w godz. 12.00-17.00.

 • Punkt szczepień powszechnych w JDK. Miasto nie uzyskało jeszcze decyzji wojewody na jego uruchomienie

  Początkiem maja w poradni przy ul. Szopena oraz w budynku, w którym do niedawna mieścił się rewir dzielnicowych przy ul. Kochanowskiego ruszyły masowe szczepienia zarejestrowanych pacjentów przeciw Covid-19. Mimo, iż miasto przygotowało w centrum miasta trzeci duży punkt i uzyskało pozytywną opinię NFZ, wciąż nie dopuszczono go do wykonywania szczepień.

 • Modernizacja stadionu przy ul. Śniadeckich wkracza w kolejny etap

   

  Od dnia, w którym na stadionie piłkarskim przy ul. Śniadeckich w Jaśle rozpoczęły się prace przygotowawcze w ramach modernizacji płyty głównej z naturalną nawierzchnią, minęło ponad pół roku. Na harmonogram realizacji zadania olbrzymi wpływ miały warunki atmosferyczne. Teraz jednak prace mają nabrać większego tempa. Wykonana ma zostać między innymi nawierzchnia trawiasta boiska.

 • Spróbuj pysznych dań wegańskich u "Wojtka"

   

  Nie samym mięsem żyje człowiek. Coraz częściej w codziennej diecie sięgamy po potrawy wegetariańskie i wegańskie. To nie tylko moda, lecz świadomy wybór.

 • Mieszkańcy skarżą się, że dostają mandaty. Jak jest naprawdę?

  Nowy most łączący centrum miasta z osiedlem Gądki wciąż nie został oddany do użytku i wzbudza wiele kontrowersji. Mieszkańcy nie zważając na znaki zakazujące poruszanie się przez nową przeprawę korzystają z niej skracając sobie drogę. W końcu pojawiła się w mediach społecznościowych informacja o wystawianych przez policjantów mandatach. Interwencję w tej sprawie podjął radny Jan Pierzchała, który wystąpił do burmistrza Jasła oraz komendanta KPP w Jaśle z pismem w tej sprawie.

 • W gminie Kołaczyce realizowane są ważne dla mieszkańców inwestycje

  Półmetek kadencji do dobry czas na podsumowanie samorządowych dokonań. Z burmistrzem Kołaczyc Stanisławem Żygłowiczem rozmawia Ilona Dziedzic

 • Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach na rok szkolny 2021/2022

   

  Kończysz szkołę podstawową! Zapoznaj się z naszą ofertą, opracowaną z myślą właśnie o Tobie! Oprócz  sprawdzonych  form, mamy dla Ciebie  nowe rozwiązania!

 • Czy zabytkowy parowóz TKt48-102 wreszcie doczeka się renowacji?

   

  Od chwili, w której zabytkowa Lokomotywa TKt48-102 wróciła na swoje miejsce po kilkumiesięcznym pobycie w Chabówce, minął ponad rok. Można ją podziwiać ustawioną na bocznym torze naprzeciw byłego spichlerza. Od chwili, w której po raz ostatni ten pomnik historii kolejnictwa został poddany renowacji minęło już ponad dziesięć lat. Niestety, od marca ubiegłego roku wymagający interwencji parowóz wciąż czeka na remont.

 • Zdewastowali budynek Sekcji Eksploatacji w Jaśle. Trzech nieletnich za swoje czyny odpowie przez sądem

  Wczoraj tuż przed godziną 19. w Tarnowcu doszło do zniszczenia mienia. Trzech nieletnich w wieku 12 i 13 lat dokonało dewastacji budynku tzw. schroniska dla drogowców należącego do ISE w Jaśle. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

 • Przy ul. Kochanowskiego w Jaśle uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych

   

  Wczoraj rozpoczął działalność Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Kochanowskiego w Jaśle. Zaszczepiono już pierwszych chętnych. W dwóch gabinetach każdego dnia może zostać tutaj zaszczepionych aż 300 osób. Od kilku dni Punkt Szczepień Powszechnych funkcjonuje również w przychodni przy ul. Szopena. Na otwarcie wciąż czeka ten zorganizowany w budynku Jasielskiego Domu Kultury. Choć wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, władze miasta nie mogą doczekać się stosownej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Polska 2050 Szymona Hołowni buduje struktury w powiecie jasielskim

   

  Z wyników sondażu opublikowanych dzisiaj na łamach internetowego serwisu dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że Polska 2050 Szymona Hołowni może cieszyć się poparciem blisko 20 proc. wyborców. Oznacza to, że nowa siła na polskiej scenie politycznej plasuje się w tej materii jedynie za Prawem i Sprawiedliwością. Rosnąca popularność ruchu społeczno-politycznego sprawia, że jego struktury rozszerzają się na wiele regionów Polski, w tym również w na Podkarpaciu. Dzisiaj na płycie jasielskiego rynku liderzy polityczni Polski 2050 poinformowali o powołaniu do życia klubu Polski 2050 w Radzie Powiatu Jasielskiego. Jego przewodniczącym został radny Jan Urban.

 • Wizualizacja wnętrza gratis w DOMUS Jasło

   

  Szykując się do remontu łazienki, z reguły najwięcej czasu poświęcamy wyborowi płytek ceramicznych. Nic w tym dziwnego. To one bowiem nadają wnętrzu oczekiwanego przez nas charakteru. Spodziewany efekt można zobaczyć zanim przystąpimy do remontu. Taką możliwość daje swoim klientom DOMUS Jasło, gdzie projektant przygotowuje dla klientów darmową wizualizację.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105