Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Blisko 3,5 mln zł na inwestycję w Dębowcu. Czy te pieniądze przepadną?

69

Wójt Marcin Bolek spotkał się z mieszkańcami gminy, aby porozmawiać o planach inwestycyjnych związanych z budową zaplecza sanitarnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębowcu. Z uwagi na fakt, iż od pewnego czasu w społeczeństwie pojawiły się niepokoje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia, włodarz gminy postanowił osobiście porozmawiać z mieszkańcami na ten temat i zdementować plotki dotyczące spalarni i wysypiska odpadów. Zaznaczył również, że jeżeli inwestycja nadal będzie blokowana, blisko 3,5 mln zł, które gmina uzyskała w ramach dofinansowania trafi do kosza.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w miniony wtorek w Urzędzie Gminy w Dębowcu. Wzięło w nim udział około 50 mieszkańców. Tematem dyskusji była planowana inwestycja dotycząca budowy zaplecza sanitarnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębowcu. Jak przypomniał zgromadzonym wójt Marcin Bolek, głównym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie godnych warunków pracy dla pracowników ZGK wraz zapleczem na sprzęt. - W tym momencie wykonujemy potężny zakres inwestycji na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową. Powstało już niecałe 19 km sieci kanalizacyjnej. Kończymy budowę kanalizacji w Majscowej i Łazach Dębowieckich. Mamy już przygotowaną dokumentację na skanalizowanie całych Kopanin i przysiółka Dębowca. Docelowo wykonamy 21 km sieci kanalizacyjnej. To sprawi, że osiągniemy drugi wynik skanalizowania w powiecie jasielskim – mówił wójt Marcin Bolek. - Biorąc pod uwagę zakres tych prac, niezbędnym elementem jest budowa zaplecza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. My potrzebujemy halę na sprzęt, sanitariaty dla pracowników i to było głównym celem inwestycji – dodał.

 Połączą ZGK z PSZOK-iem

W 2020 r. gmina zakupiła działkę w Dębowcu w kierunku Łazów Dębowieckich, która w połączeniu z terenem do niej należącym wynosi łącznie 65 arów. W międzyczasie pojawiły się możliwości uzyskania dofinansowania na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. - Po dokonaniu analizy z ekspertami, którzy się na tym znają doszliśmy do wniosku, że połączenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z PSZOK-iem będzie najlepszym rozwiązaniem – podkreśla wójt gminy.

Obecnie firma, która wygrała przetarg odbiera śmieci od mieszkańców gminy, niemniej patrząc na podwyżki cen produktów i usług, wywóz odpadów z czasem może ich drogo kosztować. Stąd pomysł na punkt selektywnej zbiórki, do którego będzie można oddać m.in. odpady wielkogabarytowe za darmo. PSZOK ma być otwarty raz w tygodniu przez cztery godziny. Zdaniem włodarza lokalizacja inwestycji jest najdogodniejsza, gdyż po pierwsze będzie w centrum Dębowca, a po drugie na terenie oddalonym od pierwszych zabudowań o 130 m, kolejnych o 250 m.

Składowisko śmieci? Spalarnia? - "To nieprawda" mówi wójt

Kiedy gmina podjęła temat związany z przygotowaniem dokumentacji, w eter poszła informacja o tym, że w Dębowcu ma powstać składowisko śmieci. Mieszkańcy otrzymali do skrzynek kartki z krzykliwym tytułem „ UWAGA SKŁADOWISKO ŚMIECI W DĘBOWCU!!!”. Anonimowy autor informacji zawartych w ulotkach skierowanych do mieszkańców napisał cytuję: „Najbardziej niepokoić powinien fakt, że w razie zrealizowania punktu PSZOK w planowanej lokalizacji można mieć pewność, że inne tego typu inwestycje ( np. spalarnia śmierci, sortownia śmieci, wysypisko itp.) będą planowane już w tym rejonie, a cały pobliski teren w przypadku tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (którego nadal w gminie nie ma) będzie z góry przeznaczony na tego typu obiekty i wyłączony zostanie z możliwości zabudowy jednorodzinnej czy rekreacyjnej, a mieszkańcy Dębowca, w szczególności przyległych terenów będą zmuszeni do ponoszenia konsekwencji negatywnego oddziaływania tych inwestycji” – czytamy.

Budowa PSZOK-u oprotestowana

Niedługo potem wpłynęło pismo od Komitetu „Nasz Dębowiec”, który wyraził  sprzeciw wobec realizacji inwestycji w planowanej lokalizacji, która spowoduje, że pobliskie działki stracą na atrakcyjności. Ponadto obawiają się takich frakcji jak leki i chemikalia, baterie i akumulatory mogących stanowić negatywny wpływ na okolicę, nieruchomości i środowisko. Kolejne argumenty, które mają świadczyć o szkodliwości PSZOK-u jest m.in. hałas, nieprzyjemny zapach, pojawienie się gryzoni oraz ogólne zanieczyszczenie terenu. Najbardziej jednak niepokoi ich fakt, że w przyszłości będzie to teren, na którym lokalizowane będą nowe inwestycje związane z odpadami. Pod dokumentem zebrano 258 podpisów. Jak podkreślił wójt Bolek na listę wpisane były m.in. czteroletnie dzieci.

Inwestycja pod znakiem zapytania

Niedawno włodarz gminy odebrał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 mln 325 tys. zł na realizację budowy stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pytanie jakie się nasuwało podczas spotkania, to czy uda się wykonać to przedsięwzięcie. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego może przedłużyć termin budowy. Gmina ma pół roku, aby zrealizować tę inwestycję, inaczej ponad 3 mln zł przepadnie na dobre. Takich zadań, które są oprotestowane jest więcej. - Stacji benzynowej nie będzie, firmy chcą budować cztery wieże telekomunikacyjne najprawdopodobniej nie będzie. Myjnia samochodowa również była przez rok oprotestowana – jakoś idzie. Budujemy oświetlenie w gminie, które chcemy dokończyć je do cmentarza. Niestety jest problem. Sprawa trafiła do SKO. I często jest tak, że robią to mieszkańcy, którzy nie są ściśle związani z naszą gminą, mieszkają gdzieś indziej, ale mają tutaj np. działkę – tłumaczy wójt Bolek – Ciągle jest pod górkę. Przychodzą chwile zniechęcenia, kiedy po tygodniu, dwóch, miesiącu, trzech cały czas musimy walczyć, żeby coś zrobić w gminie to ręce opadają. Podałem tylko kilka tematów, ale jest ich mnóstwo - dodaje.

 "Zostaliśmy wprowadzeni w błąd"

Większość mieszkańców zebranych na spotkaniu pozytywnie odbiera plany inwestycyjne, o których mówił włodarz gminy podkreślając, że zostali wprowadzeni w błąd. Jak sami przyznali, informacje jakie do nich docierały mocno ich zaniepokoiły. Kiedy usłyszeli o spalarni czy wysypisku odpadów była to dla nich informacja szokująca i nie do przyjęcia stąd podpisy i taka reakcja. Jedna z pań będąca na sali oznajmiła, że podpisała się pod petycją przeciwko realizacji budowy PSZOK-u i ZGK, niemniej chce się z tego wycofać. - Niestety nieopatrznie również podpisałam tę petycję i od razu chciałam się z tego wycofać, niestety nie miałam takiej możliwości. Te wiadomości, które pani przekazała były dość tendencyjnie powiedziane, że w przyszłości ma powstać spalarnia oraz wysypisko śmieci . Znam kilkanaście osób, które są w podobnej sytuacji jak ja i chciałyby się z tych podpisów wycofać– podkreśliła mieszkanka, która skierowała te słowa do inicjatorki protestu.

Kolejny dębowczanin uważa, że działania podejmowane przez gminę to dobry kierunek. - Całym sercem jestem za tym, żeby to zrobić. Gdybym mógł to u siebie pozwoliłbym to zrobić, bo jest to bezproblemowa i bezzapachowa inwestycja. Myślę, że to jest jakaś dywersja. Dlaczego my mieszkańcy mamy cierpieć? Żyję w Dębowcu 58 lat. Jestem z tym miejscem związany i jeśli ktoś przychodzi i mówi, że działka straci na wartości, bo tam będzie wysypisko śmieci to już mówi nie prawdę i wrobił w to 250 osób – mówił zbulwersowany. - Uważam, że nie zrobienie tego byłoby to bandytyzmem – dodał.

Głos zabrała również inicjatorka protestu. - Uważam, że jeżeli ten PSZOK w tym miejscu powstanie to będzie to miejsce przemysłowe. Słyszałam, że z dawien dawna była tam dzielnica przemysłowa. Nie tak dawno wydawano pozwolenie na budowę. To nie o to chodzi, że jest 200 m czy 250 m. Ludzie pobrali kredyty, będą je spłacać przez 30 lat – zaznaczyła. - Ten PSZOK jak powstanie to na pokolenia. Tak nam pan wójt powiedział, że odpowiada pan za własne decyzje. Ile pana wójta tutaj? Przepraszam najmocniej, ale kadencja jest ograniczona. Przyjdzie inny wójt i nie wiadomo co będzie. A to już będzie dzielnica przemysłowa. Nie chcę, żeby mnie przypisano do dzielnicy przemysłowej. Ani benzyna mi nie pachniała ani pole elektromagnetyczne nie jest mi obojętne ani śmieci mi nie pachną – dodała. Podkreśliła również, że udała się do miejscowości, gdzie obecnie funkcjonują PSZOK-i m.in. w Nowym Żmigrodzie. Jak twierdzi, mieszkanka potwierdziła jej, że czasami śmierdzi. Obawia, że w przypadku wycieku z PSZOK-u skutki będą opłakane. Zwróciła uwagę, że niedaleko jest stacja uzdatniania wody. - Przeze mnie przemawiają własne interesy, ale nie chce się przenosić w dzielnicę przemysłową – skwitowała.

Na sali była druga pani, która twierdzi, że od niedawna mieszka w Dębowcu. Zaznaczyła jednak, że reprezentuje interesy swoich rodziców, którzy posiadają działkę w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji inwestycji i pomagała w zbieraniu podpisów pod petycją. Pozwoliła sobie zadać kilka pytań do wójta Marcina Bolka m.in. o to, jak długo mogą być magazynowane odpady w PSZOK-u? Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach magazynowanie odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych może trwać nie dłużej niż przez 1 rok, z kolei w przypadku magazynowania pozostałych odpadów do 3 lat. - Ustawa określa, jak długo można je magazynować i niektóre odpady mogą mieć dłuższy okres. Ale np. odpady zielone należy zabrać dużo szybciej w ciągu 2-3 dni, natomiast baterie można przechowywać dłużej. Jasną rzeczą jest to, że nie będziemy przetrzymywać odpadów 3 lata, bo żaden PSZOK tego nie robi – wyjaśnia wójt Bolek.

Gmina Dębowiec posiada duże środki na realizację inwestycji, która z jednej strony rozwiąże problem pracownikom Zakładu Gospodarki Odpadami, z drugiej powstałby obiekt przyjmujący odpady takie jak: opony, odpady elektroniczne i elektryczne, kwasy, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, przeterminowane leki, meble i odpady wielkogabarytowe, tekstylia, ubrania, oleje samochodowe, lustra i szkło gospodarcze, doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe, ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne i inne, które często można znaleźć wyrzucone w lasach. Czy powstanie PSZOK w Dębowcu? Czas pokaże.

id

Napisany dnia: 25.11.2021, 13:11
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Klaput
dnia 25.11.2021, 13:55
Ocena
komentarza:
-34
Staniszewski rządził teraz Bolek rządzi i tak to wygląda jak się wybiera nauczycieli do gospodarowania naszą ojczyzną!
@ mieszkaniec
dnia 25.11.2021, 15:14
Ocena
komentarza:
29
Panie Wojcie niech się Pan ani chwili nie zastanawia.
W Dębowcu zawsze tak było WSZYSTKO ŹLE!!!
Teraz ruszyły inwestycje, powoli stajemy na nogi co widać.
Brawo, tak trzymać.
Te kilka krzykliwych osób nie może zdominować całej gminy!
@ Rudek
dnia 25.11.2021, 15:37
Ocena
komentarza:
22
Co Ci są winni nauczyciele pewnie miałeś pod górkę do szkoły . To zawód godny zaufania choć na codzień zmagają się z jestem ze strony nieudaczników którym się wydaje ze pozjadali wszystkie rozumy. Nie widzę problemu poslijcie dzieci czy wnuków na studia nauczycielskie
@ Do Wójta
dnia 25.11.2021, 16:22
Ocena
komentarza:
7
Panie Wójcie. Kiedy będzie kanalizacja w Cieklinie i Józefowie obiecana od 2000 roku? Budowa kanalizacji to jest ekologia.
@ Do
dnia 25.11.2021, 16:24
Ocena
komentarza:
-13
Chce Pan wybudować składowisko połamanych krzeseł. Ludzie ratunku.
@ Kłaput
dnia 25.11.2021, 17:29
Ocena
komentarza:
25
Mieliście wójta z Cieklina 16 lat więc się go zapytaj
@ e tam
dnia 25.11.2021, 17:29
Ocena
komentarza:
8
Który to wójt obiecywał? Macie chodnik
@ dzis 3.5mln za miesiac 3.0mln inflacja
dnia 25.11.2021, 18:05
Ocena
komentarza:
0
smierdzaca sprawa z ta spalarnia
@ pl
dnia 25.11.2021, 18:07
Ocena
komentarza:
6
nie przepadnie tylko pojdzie w gigantyczna dziure budzetowa
@ brak rozsądku kosztuje
dnia 25.11.2021, 18:11
Ocena
komentarza:
13
Nie pytajcie się ludzi tylko róbcie, jeśli przepisy pozwalają. Jest pewne grono ludzi których nie da się przekonać racjonalnymi argumentami, podobnie jak ze szczepieniami. Kiedyś w Gamracie też był projekt zakładu utylizacji za prawie 40 mln Euro. Też były projekty ekspertyzy i wszystko na nic, bo znaleźli się politycy którzy podczas kampanii wyborczej na Burmistrza Jasła nastraszyli ludzi i sprowokowali protest. Nic z tego nie wyszło, bo Rada Miasta wsłuchując się w protesty zaniechała realizacji projektu. Oczywiście ludzie mają krótką pamięć i nie kojarzą problemów śmieciowych Jasła i drastycznych podwyżek cen odbioru śmieci z tamtą decyzją.
@ rrr
dnia 25.11.2021, 18:19
Ocena
komentarza:
-2
rozsadek sobie pod domem wybuduj
@ Realia
dnia 25.11.2021, 21:14
Ocena
komentarza:
3
Należy pamiętać i wiedzieć że kij ma zawsze dwa końce. Więcej nie trzeba pisać i komentować.
@ Bombowiec
dnia 26.11.2021, 07:16
Ocena
komentarza:
7
Czytając opinie "protestantów" stwierdzam, że "nawiedzenie" pseudoekologiczne nie jest tylko cechą znanej posłanki ale jest zaraźliwe , conajmniej jak covid.
Wg klasyka Kononowicza najlepiej jest tak zrobić, aby nie było niczego.
Ciekawe, czy protestujące panie wytwarzają odpady, gdzie zamierzają je przetwarzać, czy składować i czy nie narzekają na ceny za ich utylizację.
Ich wiedza w tym temacie opiera się na tym, co jedna pani powiedziała drugiej pani
(czyli ploty i banialuki + straszenie apokalipsą) i merytoryczne argumenty nie trafiają.
Szkoda czasu: zostawcie Bombowiec ich w tym zacofaniu ekologicznym i dajcie kasę innym: W Rzeszowie czy w Krośnie budują zakłady przetwarzania odpadów z prawdziwego zdarzenia, a w Bombowcu nie można postawić banalnego PSZOKu.
Niech wywożą swój dorobek do lasów i przydrożnych rowów, tylko niech potem nie narzekają.
@ Diagnoza
dnia 26.11.2021, 07:58
Ocena
komentarza:
3
Dolegliwość: nie zagospodarowane odpady i rosnące koszty ich utylizacji
Diagnoza: zacofanie ekologiczne suwerena

Leczenie: uświadamianie dzieci (nie starczych, bo oni już wszystko "wiedzą"), że są technologie zagospodarowania, utylizacji, przetwarzania i odzysku odpadów stosowane powszechnie na całym cywilizowanym świecie i są na to środki finansowe- kasy nie brakuje, brakuje rozumu;

Zakładany efekt leczniczy: Gdy dorośnie młode pokolenie, może pozwoli zagospodarować odpady zgodnie z ekologią, a nie "ekoterroryzmem"

Profilaktyka i działania na dziś: pilnowanie lasów, rowów przydrożnych, przydomowych spalarni w kotach c.o. itp. "urządzeń" aby nie zatruto całkiem środowiska i następne pokolenia nie mały prawdziwej klęski ekologicznej.
@ mieszkaniec
dnia 26.11.2021, 08:25
Ocena
komentarza:
0
A kto będzie odbierał te odpady ( również niebezpieczne) , za co i kiedy. A najważniejsze dokąd będzie woził, czy będą leżały latami i zagrażały środowisku?
Dlaczego nie może firma wywozić tak jak to jest dotychczas? Zdaje się, że nie ma gdzie wozić, więc najlepiej magazynować i trzymać w pszoku nie wiadomo do kiedy. Właściwie to wiadomo , do przyszłych wyborów na wójta. Ceny wywozu śmieci i tak wzrosną, niezależnie od tego gdzie będą przetrzymywane. W końcu i tak trzeba je wywieść. A może podpalić?
@ mieszkaniec
dnia 26.11.2021, 08:34
Ocena
komentarza:
4
Kiedy będzie kanalizacja w Dębowcu, bo na razie od lat podobno brak przepompowni, więc może najpierw to budować, ciekawe są dane z oczyszczalni ścieków na Foluszu, tak mało ścieków tam trafia. A gdzie reszta, rozlana na polach? Brak faktur za wywóz szamb, więc co się z tym dzieje?
A co z gazyfikacją reszty gminy? Nawet nie jest nią objęty cały Dębowiec. , że to jest ekologia, a nie miejsce gromadzenia śmieci na terenie gminy i czekanie latami na ich wywózkę.
@ mieszkaniec
dnia 26.11.2021, 08:36
Ocena
komentarza:
1
Nie można nic robić bez konsultacji społecznych i zgody mieszkańców.
@ echh
dnia 26.11.2021, 08:39
Ocena
komentarza:
2
Jak w każdym zawodzie trafiają się ludzie mądrzy ale są i głupi!
@ Happy
dnia 26.11.2021, 08:39
Ocena
komentarza:
5
Można robić bo każdy sołtys przytaknie wojtowi stojąc w służebnej pozycji trzymając czapkę na piersiach bo to chłop ma w genach.
@ do 'mieszkaniec"
dnia 26.11.2021, 17:59
Ocena
komentarza:
4
A kto będzie odbierał te odpady, które kłaputy odwożą do lasu?( również niebezpieczne) i kiedy.
A najważniejsze: czy nie będą tal leżały latami i zagrażały środowisku?
A kto pali odpadami w Kłaputowie?
Może ci sami co protestują przeciw inwestycjom proekologicznym?
Może ci sami protestują przeciw budowie profesjonalnej spalarni odpadów, bo wolą mieć dziesiątki spalarni domowych?
A kto nie wywozi ścieków z domowego szamba i zatruwa nimi wody podziemne?
Protestować może każdy ale nie każdy ma czyste sumienie w tych tematach.
@ As
dnia 26.11.2021, 19:02
Ocena
komentarza:
10
W powiecie jasielskim to tylko protestują
Telefony by chcieli mieć ale wieże już nie
Kanalizacje chcieliby mieć ale żeby nie kopać
Śmieci produkują ale składowiska żeby nie było
Droga żeby była ale nie koło mojego domu.
@ Awa
dnia 26.11.2021, 20:15
Ocena
komentarza:
2
Szkoda że poprzedni wójt nie budował kanalizacji w Cieklinie .Chyba za krótki był wójtem!
@ mila
dnia 27.11.2021, 18:27
Ocena
komentarza:
0
minusują oczywiście nauczyciele
@ mati
dnia 25.11.2021, 13:57
Ocena
komentarza:
-1
jak wpadna do kosza,to Mateusz je wyciagnie i pisda;)
@ Xyz
dnia 25.11.2021, 14:29
Ocena
komentarza:
8
Nauczyciele sa wybierani tylko dlatego ze sie ich zna I tyle ale rzadzic I gospodarzyc to Nie potrafia
@ mieszkaniec
dnia 26.11.2021, 08:37
Ocena
komentarza:
3
Idą dla kasy, patrz pensja nauczyciela , a wójta gminy, nawet najmniejszej i zadłużonej.
@ japie...
dnia 25.11.2021, 14:41
Ocena
komentarza:
16
Dźwignąć cenę wywozu śmieci 300% zobaczycie pszoki w lasach i niezadowolenie
Budować źle nie budować źle posadzić las wybudować mur i dokarmiać wożąc turystów i opowiadając że w powiecie jadielskim mamy 2 skanseny archeologiczne
@ 1990
dnia 25.11.2021, 14:48
Ocena
komentarza:
9
Podnieść śmieci w Dębowcu o 300% bo im nic nie odpowiada sortowania to nie spalarnia A jak nie to kasa przekierować do innej gminy
@ pl
dnia 25.11.2021, 22:25
Ocena
komentarza:
7
w ciągu 2 lat podnieśli 300% z 10 zl do 30 zl w Jasle
@ Woytazzz
dnia 25.11.2021, 14:58
Ocena
komentarza:
15
"Ile pana wójta tutaj? Przepraszam najmocniej, ale kadencja jest ograniczona. Przyjdzie inny wójt i nie wiadomo co będzie. A to już będzie dzielnica przemysłowa. Nie chcę, żeby mnie przypisano do dzielnicy przemysłowej. Ani benzyna mi nie pachniała ani pole elektromagnetyczne nie jest mi obojętne ani śmieci mi nie pachną"

Czy jest ktoś (najlepiej jakiś psychiatra) w stanie klarownie wytłumaczyć o co tej kobiecie chodzi?
@ ar
dnia 25.11.2021, 15:23
Ocena
komentarza:
12
Jeszcze słyszała lata temu o tym, że ma to być teren przemysłowy to po co robi teraz problemy. Prawda jest taka, że tutaj "jej" nie pasuje ale w innym miejscu komu innemu nie będzie pasowało.
@ Zbigniew
dnia 25.11.2021, 16:36
Ocena
komentarza:
8
Proponuję wybudować tej Pani rozlewnie perfum.
@ Psychiatra
dnia 25.11.2021, 20:50
Ocena
komentarza:
2
Diagnoza: typowa baba z polskiej wsi podkarpackiej
@ Www
dnia 25.11.2021, 15:13
Ocena
komentarza:
4
Super niech siedzą stadami.Szpital nie ma miejsca
@ Lep
dnia 25.11.2021, 16:32
Ocena
komentarza:
-4
Pan Wójt raczej powinien być świadomy sytuacji epidemicznej ,więc raczej mądrze nie zrobił.
@ Pielgrz
dnia 25.11.2021, 15:31
Ocena
komentarza:
0
Gdzie to w tak Sw. miejscu budować takie składowiska ?
@ Samarytanin
dnia 25.11.2021, 15:34
Ocena
komentarza:
3
Przyjmowali by odpady i co dalej ,? Jak je utylizować ?
@ Niki
dnia 25.11.2021, 15:34
Ocena
komentarza:
9
W Debowcu mieszkam od zawsze i jaksiegne pamiecia wstecz kazda inwestycja ktora tutaj powstawala miala tylu zwolennikow co przeciwnikow.Ale po wielu latach to sie docenia.Wojt nie robi tego dla siebie ale dla spolecznosci.Takie dzialania nalezy wspierac anie sabotowac
@ Samarytanin
dnia 25.11.2021, 15:39
Ocena
komentarza:
6
Będą nowe miejsca pracy dla urzędników?
@ Bacha
dnia 25.11.2021, 16:13
Ocena
komentarza:
3
Nie ,dla takich inwestycji,,Ci co mają w pobliżu ,,żałują
@ Bacha
dnia 25.11.2021, 16:13
Ocena
komentarza:
2
Wójt Niech sobie zrobi w swoim ogródku takie coś
@ Do
dnia 25.11.2021, 16:26
Ocena
komentarza:
-1
Brawo Bacha, ale on tego zrobić też nie potrafi
@ Zbigniew
dnia 25.11.2021, 16:39
Ocena
komentarza:
1
Bardzo merytoryczna i budująca dyskusja.
@ tek
dnia 25.11.2021, 17:06
Ocena
komentarza:
6
Budować nie pytać ludzi bo jeszcze nikt taki się nie urodził żeby w Dębowcu dogodził.
@ Xxx
dnia 25.11.2021, 17:32
Ocena
komentarza:
10
Jeszcze się taki nie urodził by kłaputom dogodził
@ QW1
dnia 25.11.2021, 17:14
Ocena
komentarza:
21
Jeżeli ktoś nie wie jak wygląda PSZOK niech jedzie do Nowego Żmigrodu i zobaczy... ten punkt to konieczność i powinien powstać w Dębowcu już dawno... STOP ciemnogrodowi... Brawa dla Wójta
@ Ekologia?
dnia 25.11.2021, 17:15
Ocena
komentarza:
3
Kilka miesięcy temu był artykuł o gminie Tarnowiec ,zalegające śmieci od ponad 5 lat i nie mogą sobie poradzić .jak to się skończyło ,sprzątnęli to składowisko śmieci? Kolejna Sw miejsce i śmiecib)
@ Ekologia?
dnia 25.11.2021, 17:17
Ocena
komentarza:
1
Kolejne Sw miejsce i śmieci ?
@ niki
dnia 25.11.2021, 18:00
Ocena
komentarza:
0
Tak to wygląda w J
aśle i przylegających gminach to wszystko św miejsca i najlepiej SKANSEN wybudować .
@ Gandalf
dnia 25.11.2021, 18:27
Ocena
komentarza:
5
Najlepsze w Dębowcu to jest to że wszyscy [...] w gacie jak słyszą o spalarni śmieci , ale gdyby większości z nich zrobić kontrolę w kotłowni czym palą w piecu i co spalają przy okazji w swoich piecach to by im już tak Wesolo nie było. Wystarczy tylko zobaczyć gdy są zbierane śmieci ile jest u co niektórych worków z plastikami. Latem mają po 5 worków i więcej a jak sezon grzewczy to absolutnie zero plastiku.
A i wystarczy wieczorem się zagłebic w zapach powietrza i zaraz wiadomo czym palą od szmat po stare meble z plyty
@ Ekolog
dnia 25.11.2021, 18:33
Ocena
komentarza:
2
Bo w lecie piją dużo bo jest gorąco ,taki kolej rzeczy .Ty w lecie palisz w piecu i pijesz więcej wody w zimie ?
@ keller
dnia 25.11.2021, 19:00
Ocena
komentarza:
6
wystarczy wyjść wieczorem na spacer po Dębowcu i spalarnia śmieci w każdym domu .
@ jas
dnia 25.11.2021, 19:08
Ocena
komentarza:
-1
Bądzcie przeciw, Wszyscy na podkarpaciu sa przeciw i jest OK.
@ Czytelnik
dnia 25.11.2021, 20:04
Ocena
komentarza:
-3
Panie Marcinie da Pan radę uda się wszystko zealizować
@ komentarz
dnia 25.11.2021, 20:11
Ocena
komentarza:
1
Jak zwykle: NIE, jak zwykle protest, standard. Jak się nic: źle, jak się coś dzieje: źle, standard. Więc jak zwykle może zostać po staremu, standard.
@ precz z tym
dnia 25.11.2021, 20:11
Ocena
komentarza:
-2
Jak mawiał abp Jędraszewski zagraża nam ideologia ekologizmu. Tak więc PSZOK to jest lewacki wymysł i my bogabojni mieszkańcy świętego Dębowca na to nie pozwolimy.
@ Wolf tdi
dnia 25.11.2021, 20:16
Ocena
komentarza:
7
Już po pierwszym akapicie artykułu doszedłem do wniosku że niech sobie weźmie te 3, 5 banki i... Ludzie nie poto mieszkają na wsi żeby nie mogli otworzyć okien
@ Fanatic Dulombka Boyz
dnia 26.11.2021, 14:15
Ocena
komentarza:
0
Jesteś przeciw budowie zaplecza sanitarnego dla pracowników zakładu komunalnego tłumoku z tdi? To co mają [...] w krzakach i myć ręce w kałuży ? to że ty się zapewne nie myjesz to nie znaczy że inni też muszą śmierdzieć!

Przeczytałeś I akapit i zawirowało w głowie od tekstu i treści? Zawsze masz tak po czytaniu?
@ D
dnia 25.11.2021, 20:38
Ocena
komentarza:
-3
panie wojcie bdb.pomysl
@ Nauczyciel
dnia 25.11.2021, 20:59
Ocena
komentarza:
1
Od rządzących wymaga się światłego rozumu, perspektywicznego myślenia, kompetencji, żeby wspólnota mieszkańców żyła w godnych warunkach i rozwijała się cywilizacyjnie i kulturowo. Słuchanie nieuków i ciemnoty - gorzej: foliarzy, płaskoziemców, antyszczepów, czcicieli hochsztaplera Zięby zaprowadzi nas z powrotem do jaskiń.
@ Dbmwc
dnia 25.11.2021, 21:40
Ocena
komentarza:
0
Chyba nie ma w powiecie jasielskim inwestycji przeciwko którym nie protestują mieszkańcy zaczynając od McDonalda kończąc na spalarni śmieci. W Dębowcu nie dawno chodziła kartka z protestem przeciwko nadajnikowi telekomunikacyjnemu. Naprawdę polecam przeczytać zlepek informacji wyciągnietych z filmów z "amerykańskimi naukowcami z Youtube". Dziwie się zę nie dodawali do tego pisma czepków anty 5g. Najlepsze jest to że takie działania podejmują nie tylko w Dębowcu ale w calym powiecie osoby uważającę się za wyształcone, prowadzące biznesy
@ Miłośnik Debowca
dnia 25.11.2021, 23:34
Ocena
komentarza:
2
Państwowe pieniądze to się wydaje łatwo
@ bąbel
dnia 26.11.2021, 08:45
Ocena
komentarza:
4
zrobić z Dębowca gminny smietnik ...
@ pszok
dnia 26.11.2021, 09:04
Ocena
komentarza:
4
W Dębowcu wiatr wieje głównie od zachodu w tej części miejscowości lub od południa od strony cmentarza. Stąd w planowanej lokalizacji lub od strony Załęża smrody będą naganiane na pobliskie domy. Ja się nie dziwię, że ludziom nie pasuje. Dotychczas mieli/mają ładny widok na zielone pastwiska, gdzie latem barany się pasą i konie. Sielanka i spokój.
Będzie PSZOK, to dojdzie smród w wietrzne dni plus hałas od wózka widłowego, ciężarówek. Ciekawe jakie auta będą jeździć po odpady ?? duże zestawy TIR czy małe. Odpowiedź chyba każdy zna. Wprowadzany jest ruch ciężarówek do wąskiego centrum. To że PSZOK jest w centrum Dębowca to jest minus, a nie plus. Jak już to ludzie będą autem podjeżdżać z odpadami, a nie z reklamówką przez Dębowiec paradować.

PSZOK powinien być od strony mostu i Biedronki. Tam raz, wiatr zabiera potencjalne smrody (widać jak ustawiony jest wiatrowskaz), a dwa do drogi wojewódzkiej jest blisko i nie ma wprowadzania ruchu ciężarowego do miejscowości. No ale kto by sobie robił kuku pod nosem ?? jeszcze by wartość nieruchomości spadła.
@ Fanatic Dulombka Boyz
dnia 26.11.2021, 14:04
Ocena
komentarza:
0
Fanatic Dulombka Boyz w pełni popiera działania wielce szanownego pana wójta Marcina!
@ prawda
dnia 27.11.2021, 00:56
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Kate
dnia 27.11.2021, 07:56
Ocena
komentarza:
7
Tu nie chodzi o to, że protestujący nie chcą PSZOK-a. Chcą, ale w innym miejscu. Gmina jest duża i z pewnością da się to zrealizować.
@ domi
dnia 29.11.2021, 08:24
Ocena
komentarza:
1
ja tam wójta nie lubie bo to zwykły karierowicz i wcale nie jest za ludzmi i ich dobrem i bezpieczeństwem o czym miałam okazje przekonac sie osobiście nie głosowałam i nigdy nie zagłosuje na niego . co zwykły nauczyciel wf moze wiedziec o rządzeniu , dobrze ze ludzie mu stawiają kontre i wcale nie chodzi o to ze wszystkim nigdy nie dogodzi to jest oczywiste ale o jego postawe i brak szacunku do ludzi. A PSZOK powinien byc zbudowany ale nie koło ujęcia wody na litość boską ...człowieku czy ty myslisz ?
@ domi
dnia 29.11.2021, 22:17
Ocena
komentarza:
1
Jak tak czytam te wywody p.wójta to dopiero ręce opadają...W tej chwili chodzi jedynie o to aby w ogóle zaczepić się z tą inwestycją.Po jakimś czasie nikt nie będzie w stanie tego zatrzymać,i te wspaniałe walory krajobrazowe które są w tej chwili w Dębowcu zamienią się w przemożną chęć opuszczania tego miejsca...Zamiast śmieci panie wójcie może by tak zainwestować w coś co pozwoli wszystkim mieszkańcom być dumnymi z tego co jest w Dębowcu,nie wiem,infrastruktura turystyczna,hotel,czy coś w tym stylu,możliwości jest wiele,a wskazać pomysły mają ludzie którzy pracują w UG i biorą za to pieniądze...śmieci zawsze będą śmieciami...Przez 40 lat mieszkałem w pięknych okolicach i myślałem że nigdy nie znajdę czegoś fajniejszego,a tu proszę Dębowiec, i jego okolice,to jest magia krajobrazowa,i teraz próbuje się to wszystko
zniszczyć,powodzenia więc,tylko żeby pańska rodzina nigdy nie miała problemu jak ktoś na pańskim grobie w przyszłości zrobi kupę z wdzięczności...Tak jak Wincentemu Pstrowskiemu w Zabrzu,on też miał uczciwe intencje...
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • To nie mogło skończyć się inaczej. Ten chłopak jest stworzony do tego, żeby sięgać po najwyższe laury w karate kyokushin

   

  Kamil Mastaj to podręcznikowy przykład tego, jak skromny chłopak z małej miejscowości, dzięki olbrzymiej determinacji i ciężkiej pracy, może osiągnąć sukces sportowy. Lata treningu i wyrzeczeń, wychowanego w podjasielskiej Świerchowej chłopaka, zaprowadziły na sam szczyt kariery zawodowego sportowca. Dzisiaj Kamil z dumą może prezentować złote medale mistrzostw Polski, Europy oraz Świata w karate kyokushin. O swojej drodze do spełnienia sportowych marzeń i nie tylko opowiedział w obszernym wywiadzie udzielonym naszej redakcji.    

 • Ruszyła druga edycja Świątecznej Paczki dla Domu Dziecka w Kołaczycach

   

  Młody jaślanin Szymon Strączek po raz drugi jest inicjatorem zbiórki na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Kołaczycach. W ubiegłym roku za sprawą jego pomysłu została dla nich przygotowana świąteczna paczka. Podczas pierwszej edycji zebrano blisko 5 tysięcy złotych. Śladem ubiegłego roku ruszyła kolejna zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na najbardziej potrzebne rzeczy.

 • Kiedy Warto Wywiercić Studnię Głębinową?

   

  Czym są studnie głębinowe? Kiedy warto zdecydować się na odwiert? Jaką firmę wybrać, aby spełniała wszystkie nasze oczekiwania? Sprawdź koniecznie!

 • Dokonano odbioru wykonanych prac w budynku przy ul. Metzgera w Jaśle. Jutro wznowiony zostanie ruch na drodze krajowej nr 28

  Prace budowlano-naprawcze bloku przy ul. Metzgera w Jaśle po blisko dwóch tygodniach dobiegły końca. Dzisiaj komisja dokonała odbioru wykonanych prac związanych z zabezpieczeniem uszkodzonej konstrukcji nośnej budynku...

 • Oferta wigilijna Baru Mlecznego „Wojtek”

   

  Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Niedługo rozpoczniemy przygotowania do najbardziej radosnego święta w roku. Już dzisiaj wielu z nas zastanawia się, jakie potrawy pojawią się na wigilijnym stole. Będzie można je zamówić w Barze Mlecznym „Wojtek”, który przygotował specjalną ofertę wigilijną dla swoich klientów.

 • Pakiet alertowy obostrzeń. Nowe restrykcje w kraju

  Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił pakiet alertowy obostrzeń związany z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Od 1 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia w kraju. Zostaną również uszczelnione granice i będzie obowiązywał zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich.

 • Podwyżka dla burmistrza Jasła przegłosowana. Wyższe diety otrzymywać będą również miejscy radni

   

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Ryszarda Pabiana, Teraz, będzie on otrzymywał wyższą niż dotychczas pensję. Burmistrz zarabiał będzie niespełna 20 tys. zł brutto. Od stycznia przyszłego roku, wyższe diety otrzymywać będą także miejscy radni.

 • Wybrany asortyment pieczywa zamawiaj online. Odbierz je w sklepach Społem i Gama

   

  Poszukujesz wartościowego pieczywa? Znajdziesz je w sklepach sieci Społem i Gama. Teraz, chleby o obniżonej zawartości węglowodanów, wyższej zawartości białka i błonnika oraz o niskim indeksie glikemicznym można zamawiać online i odebrać w wybranym sklepie na terenie Jasła.  

 • MKS „Gamrat-MOSiR” Jasło z kolejny ligowym zwycięstwem. Jaślanie pokonali we własnej hali TKS Tychy

   

  Siatkarze MKS-u „Gamrat-MOSiR” Jasło idą za ciosem. Podopieczni Bartosza Kilara odnieśli trzecie zwycięstwo w ostatnich siedmiu dniach. Tym razem w pokonanym polu zostawili zespół TKS Tychy. Jaślanie wygrali we własnej hali 3:1. Spotkanie obfitowało w wiele zaciętych i emocjonujących wymian. Obie ekipy zaprezentowały przed jasielską publicznością kawał dobrej siatkówki. Fenomenalne zawody rozegrał Arkadiusz Kościółek.

 • Krzysztof Topolski został prezesem zarządu TBS-ABK Sp. z o.o.

  Konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki TBS-ABK Sp. z o.o. wygrał dr inż. Krzysztof Topolski, były prezes zarządu Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna w Jedliczu, obecnie pracownik Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz członek Zarządu Regionu Podkarpackiej PO na Podkarpaciu.

 • Podwyżki wynagrodzenia starosty i diet radnych stały się faktem. Niejednogłośna decyzja Rady Powiatu w Jaśle

   

  Zgodnie z przewidywaniami, decyzją Rady Powiatu w Jaśle znacząco wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego. Adam Pawluś zarabiał będzie 20 tys. zł brutto. Od grudnia wzrośnie również wysokość diet, jakie pobierają radni. W zależności od pełnionej funkcji na konta radnych powiatowych wpływać będzie od 2 240 zł do 3 500 zł w przypadku przewodniczącego rady. Decyzja organu uchwałodawczego w sprawie podwyżek nie była jednogłośna. Ich wysokość krytycznie oceniła grupa radnych opozycyjnych, którzy postępowanie władz powiatu określili mianem „skoku na kasę”. 

 • Blisko 3,5 mln zł na inwestycję w Dębowcu. Czy te pieniądze przepadną?

  Wójt Marcin Bolek spotkał się z mieszkańcami gminy, aby porozmawiać o planach inwestycyjnych związanych z budową zaplecza sanitarnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębowcu. Z uwagi na fakt, iż od pewnego czasu w społeczeństwie pojawiły się niepokoje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia, włodarz gminy postanowił osobiście porozmawiać z mieszkańcami na ten temat i zdementować plotki dotyczące spalarni i wysypiska odpadów..

 • Nowa stacja paliw MOYA w Jaśle

   

  W Jaśle, przy ul. Sroczyńskiego 42, została otwarta nowa, atrakcyjna stacja paliw – MOYA. Obiekt ten jest bogato wyposażony – oprócz najwyższej jakości paliw kierowcy mogą skorzystać m.in. z kompresora czy odkurzacza, a wielobranżowy sklep oferuje szeroki asortyment artykułów przydatnych zarówno na podróż, jak i do domu. To jednak nie wszystko, bo punkt gastronomiczny Caffe MOYA zachęca do spróbowania chrupiących hot-dogów, gorących zapiekanek, pizzy, stripsów z kurczaka w zestawach z frytkami oraz oczywiście aromatycznej i pobudzającej kawy. Z okazji otwarcia stacji paliw w Jaśle, przez najbliższy miesiąc wszyscy klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji.

 • Wielkie otwarcie firmowego sklepu rybnego "Delfin" w Jaśle

   

  Hurtownia rybna Delfin , która na mapie miasta Jasła znajduje się od 1990 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, już w najbliższą środę 24 listopada planuje otwarcie swojego sklepu firmowego.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105