Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Budżet Jasła przyjęty z wyrzutami opozycji w tle

110

Budżet miasta na 2020 r. został przyjęty, a wszystkie poprawki zgłoszone przez trzech radnych zostały w całości odrzucone. To wywołało falę ich niezadowolenia, a emocje wzięły górę. Padło wiele gorzkich słów pod adresem władz miasta i radnych, którzy przyjęli tegoroczny budżet miasta.

 fot. UM w Jaśle

Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła, do której wpłynęły wnioski radnych dotyczące przesunięć środków i utworzenie nowych zadań inwestycyjnych nie wydała pozytywnej opinii w tych sprawach.

Wnioski zostały odrzucone

Dla przypomnienia Radnych Krzysztof Czeluśniak wnioskował o przesunięcie 150 tys. zł z wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Jaśle i przeznaczenie ich na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Szopena, Grota Roweckiego i Szkolnej. Drugi wniosek dotyczył przesunięcia 35 tys. zł ze środków przeznaczonych na promocję gospodarczą miasta i przeznaczenie ich na zadanie z zakresu kultury fizycznej i dotacje celowe dla klubów sportowych. Radna Maria Kluz złożyła również dwie poprawki. Pierwsza dotyczyła przesunięcia wydatków na promocję miasta Jasła w mediach o kwotę 50 tys. zł z przeznaczenie na wykonanie projektu budowy parkingu i chodnika przy ZSM nr 2 w Jaśle. Wnioskowała również o przesunięcie 30 tys. zł z promocji miasta Jasła w mediach z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy boiska sportowego przy ZSM nr 2 w Jaśle. Radny Jan Pierzchała wystąpił o przesunięcie 40 tys. zł z puli środków wydzielonych dla zarządów osiedli – Osiedle Górka Klasztorna z przeznaczeniem na dokonanie prac inwestycyjnych na drodze przy ul. Faustyny Kowalskiej. Zwrócił się także, aby z działu promocja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy zagranicznej miasta zmniejszyć budżet o 25 tys. zł i przeznaczyć tę kwotę na prace inwestycyjne na drodze przy ul. Faustyny Kowalskiej. Trzecia poprawka dotyczyła zmniejszenia o 80 tys. zł dotacji celowej dla JDK na organizację Dni Jasła i przeznaczenie tych środków na prace inwestycyjne drogi przy ul. Bolesława Prusa w Jaśle. W kolejnych dwóch wnioskach zwrócił się o zmniejszenie wydatków w działach promocja miasta Jasła w mediach oraz pozostałe zadania w zakresie kultury,zakupu usług i materiałów po 50 tys. zł i łączną kwotę 100 tys. zł przeznaczyć na dokończenie prac inwestycyjnych drogi przy ul. Mikołaja Reja w Jaśle.

Radni większością głosów nie przyjęli żadnej z tych propozycji i ostatecznie przyjęli budżet miasta Jasła na 2020 r. w pierwotnej, proponowanej przez burmistrza wersji. Uchwała budżetowa została przyjęta 15 głosami „za” (Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Lech Polak, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora. Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba), 3 „przeciw” (Krzysztof Czeluśniak, Maria Kluz, Jan Pierzchała) oraz 3 „wstrzymującymi się” (Elżbieta Bernal, Robert Hap, Leszek Znamirowski). Radnym Janowi Pierzchale i Marii Kluz puściły nerwy. Zbulwersowani odrzuceniem wszystkich ich wniosków nie pozostawili tej sprawy bez słowa komentarza.

 „Jasło upada coraz bardziej”

- Jestem zaskoczony, gdyż radni głosując przeciwko przyjęciu moich i pozostałych wniosków to chyba nie chcą, aby burmistrz właściwie realizował politykę rozwoju miasta Jasła. W każdym jednym dziale szuka się jednego grosza, a tu lekką ręką drodzy radni odrzucacie nie całość tylko 80 tys. zł żeby nie przeznaczyć na prace remontowe pierwszej potrzeby dla mieszkańców, tylko chcecie dofinansowanie do prywatnych przedsięwzięć takich jak Dni Wina. To jest niedopuszczalne. Zdaje się sprawę, że wyjazdy za granicę muszą być dofinansowane, bo burmistrz reprezentuje całe miasto, ale nie możemy szastać pieniędzmi na prawo i lewo, albo na Dni Jasła. Trzeba szukać tych pieniędzy na organizację tej imprezy również u sponsorów. Zrobią to, kiedy zobaczą, że wykonujemy uczciwą pracę dla mieszkańców, bo po to nam dali mandat, żebyśmy racjonalnie gospodarowali pieniędzmi – grzmiał Jan Pierchała. - Za jakiś czas będą podwyżki wody, prądu, a nie ma pieniędzy na dofinansowanie. Musimy się liczyć z tym, że na sto procent będzie podwyżka za śmieci. Oby nie za pół roku, ale żeby chociaż rok przetrwać. To jest nieuniknione. Cieszę się, że jest dofinansowanie na muzeum, ale dzisiaj aż się prosi, żeby rozwijać miasto. Ja tego nie widzę w tym budżecie – dodał.

„Gamrat otrzymał trzeci palec”

Rozczarowania głosowaniem radnych nie kryła również Maria Kluz. - Pamiętam spotkanie przedwyborcze, na którym pan, razem z ludźmi, których chciał wprowadzić do rady był na osiedlu Gamrat i gwarantował swoim słowem „wybierajcie państwo radnych z mojej opcji, oni zawsze będą głosować za osiedlem”(...) i pokazaliście państwo radni z okręgu wyborczego nr 3 trzeci palec mieszkańcom osiedla Gamrat. Moje dzieci i wnukowie nie chodzą ani do przedszkola ani do Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle, bo wszyscy są za granicą, ale jak pan wie panie burmistrzu nawet jesienią na spotkaniu widział pan, że matki mają straszny żal odnośnie braku chodnika w kierunku szkoły czy przedszkola. Przewodniczący Andrzej Dybaś organizował wyjazdowe spotkanie. Widzieliście, w jakim stanie jest boisko, które od wielu lat jest zamknięte. Dlaczego wy tylko widzicie ludzi wtedy, kiedy chcecie ich głosy, aby zasiadać w radzie miasta Jasła. Przecież tam też są dzieci, które chodzą do szkoły. Rodzice, którzy je prowadzą nie mają gdzie zostawić samochodów - mówiła zdenerwowana M. Kluz. - A wy państwo radni żebyście wiedzieli, że głosowanie będzie wywieszone na tablicy i wrzucone na Facebook'u, aby każdy mieszkaniec osiedla widział, że zrewanżowaliście się za głosy – dodała załamana.

Jeden z wniosków radnego Krzysztofa Czeluśniaka odnosił się do wprowadzenia zadania dotyczącego przygotowania projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Szkolnej, Grota Roweckiego i Szopena. - To rondo jest do realizacji od wielu lat i nie znalazło się w budżecie. Nic by się nie stało, gdyby biednej Straży Miejskiej ubyło 150 tys. zł. Rozwój miasta na ten moment przy tym budżecie to jest sięganie do kieszeni przeciętnego Kowalskiego: Śmieci, woda, parkometry, wzrost wydatków na administrację, miękkie projekty dla winiarzy. Zamiast porozmawiać, to sprowadzacie klub Jaślan do parteru – skwitował. Jak wiadomo drogę powiatową przy ul. Szkolnej w Jaśle z dniem 1 stycznia 2020 r. przejęło miasto, które planuje w tym roku przystąpić do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Szopena, Szkolna i Grota Roweckiego w najbliższym czasie ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej.

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości: 182,9 mln złotych, w tym dochody bieżące: 168,8 mln zł i majątkowe: 14 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 191,4 mln zł, w tym wydatki bieżące blisko 165 mln zł i wydatki majątkowe 26,4 mln zł. Planowany deficyt na 2020 rok (8,4 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, pożyczki NFOŚiGW oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2020 roku będzie wynosiło ponad 21,5 mln zł - to jest 11,79 proc. planowanych dochodów. - Chciałem podziękować za podjęcie tej uchwały, która pozwoli nam funkcjonować w 2020 r. i realizować zadania postawione przed samorządem miejskim zarówno te obowiązkowe nałożone na nas ustawami, ale również inwestycyjne, które przywidzieliśmy na niemałą kwotę ponad 26 mln. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy kolejne dofinansowanie na modernizację Muzeum Regionalnego. Wniosek był na liście rezerwowej, a z dużym prawdopodobieństwem zostanie dopuszczony do realizacji, więc jeszcze jedno zadanie czeka nas do uruchomienia w roku bieżącym. Zapraszam do współpracy, bo przed nami trudny rok, w którym pewnie będziemy musieli się wielokrotnie pochylać nad budżetem miasta i realizować dodatkowe zadania – powiedział na koniec do radnych burmistrz Ryszard Pabian.

id

Napisany dnia: 07.01.2020, 12:50
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 07.01.2020, 13:20
Ocena
komentarza:
2
Panie Radny Czeluśniak, pierwsze podstawowe pytanie jest takie: po co tam to rondo?
@ mieszkaniec
dnia 07.01.2020, 13:44
Ocena
komentarza:
42
Bo ja i inni tego chcemy, ponieważ bardzo poprawi to ruch i bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Jeśli od Gądek pójdzie ruch przez nowy most, to korki będą od mostu do tego skrzyżowania. A po za tym ten budżet to kpiny.
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 07.01.2020, 13:52
Ocena
komentarza:
-33
W jaki sposób poprawi to ruch i bezpieczeństwo? Co wskazuje na to, że rondo poprawi tam ruch i bezpieczeństwo, a na przykład sygnalizacja świetlna nie? Po za tym jak pokazuje przypadek Rzeszowa, przytłaczająca większość korków bierze się z tego, że kierujący samochodami nie znają przepisów ruchu drogowego i do nich się nie stosują.
@ Grzegorz
dnia 07.01.2020, 14:04
Ocena
komentarza:
96
Czudec, Strzyżów, Krosno, Lesko, Sanok, Tarnów, Mielec, Dębica mają obwodnicę. Tym się szanowni radni zajmijcie a nie jakimiś głupotami! Zero nagród dla urzędników którzy nieudolnie rządzą. A w Jaśle to prawie wszyscy od Starostwa po UM!
@ robbo
dnia 07.01.2020, 14:54
Ocena
komentarza:
-38
Kolo biedronki na szkolnej odkad zrobili rondo jest ruch o wiele wiekszy niz wczesniej kiedy ronda nie bylo
@ Referendum
dnia 07.01.2020, 15:06
Ocena
komentarza:
-4
Kiedy referendum? W naszym mieście nigdy. Weźmy ubiegłoroczny strajk nauczycieli. W całym kraju strajkowal trzy tygodnie u nas trzy dni. Takie jest nasze Jasło.
@ OBYWATEL JASŁA
dnia 07.01.2020, 15:48
Ocena
komentarza:
22
Ja do głosowania nie idę niech idą głosować Ukraińcy pracujący w Nowym Stylu .
@ Popieram
dnia 07.01.2020, 15:55
Ocena
komentarza:
25
Popieram Grzegorza! Radnych zapakować w samochód powozić starymi drogami chociażby Czudec, Strzyżów, a potem obwodnicami njech zobaczą - można zrobić? Małe mieściny w trudnym terenie dały rady? U nas kolejna porażka-czekjąca na nożyczkowców nitka od ronda Solidarności,która nic nie zmieni od Kłaczyc do w/w ronda! A strażak niech się zastanowi na co głosuje, powinien wiedzieć jaka jest infrastrutura dróg, ale co go to obcodzi, wyspinał sę po drabinie na wysoką emeryturę i dalej chce rządzić-wybierajmy dale takich radnych i będziemy szybciej się cofać!
@ faxu do Referendum
dnia 07.01.2020, 16:34
Ocena
komentarza:
4
Kłamiesz jak z nut, w Jasle 2 szkoły strajkowały prawie 2 tygodnie aż zostały zaszczute przez rodziców czyli mieszkańców Jasła i Powiatu.Chemik i 2 LO .
@ Referendum
dnia 07.01.2020, 16:57
Ocena
komentarza:
-5
Co to jest dwa tygodnie w stosunku do kraju. Żadnego referendum nie będzie bo się boicie zaszczucia. Śmiech i wstyd. O kłamstwo mnie nie oskarżaj nauczycieli jeden.
@ gianni
dnia 07.01.2020, 17:27
Ocena
komentarza:
4
Za każdy dzień strajku odbijali pieniążki z wypłaty więc tym ludzi zaszczuli! Jedynie przy[...]sy ze związków nie strajkowali oraz szamani w czarnych sukienkach i katecheci.
@ seba
dnia 07.01.2020, 17:29
Ocena
komentarza:
6
strażak głosuje jak mu zawieje..ostatnio mu coś od mosiru śmierdzi
@ R
dnia 07.01.2020, 17:30
Ocena
komentarza:
3
Klasyczny przykład półgłówka!
@ WALEC
dnia 07.01.2020, 17:38
Ocena
komentarza:
5
[komentarz usunięto ze względu na wulgaryzmy]
@ Tak. Do obywatela
dnia 07.01.2020, 17:48
Ocena
komentarza:
1
Jest potrzebne chyba nie jezdzisz autem a tam zgineło dziecko
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 07.01.2020, 18:09
Ocena
komentarza:
-3
Czyli to, że tam zginęło dziecko ma być koronnym argumentem do tego, by przebudować skrzyżowanie?
@ mniej imprez więcej konkretów
dnia 07.01.2020, 18:25
Ocena
komentarza:
20
Pieniądze na obwodnicę to powinna załatwić Posełka M. Kurowska. To wydatek rzędu kilkuset mln zł na co Jasła nie stać. Jak sobie dobrze przypominam to Premier Morawiecki przed wyborami obiecał chyba 100 obwodnic. Dlaczego więc nie Jasło. Politycy do dzieła. Czas na realizację obietnic wyborczych.
@ niki nik
dnia 07.01.2020, 19:11
Ocena
komentarza:
6
To weź mały bohaterze i zorganizuj to referendum! Pokaż odwagę! :)
@ Sp
dnia 07.01.2020, 19:57
Ocena
komentarza:
3
Bo nie wpuszczają za friko!
@ Sp
dnia 07.01.2020, 19:59
Ocena
komentarza:
2
To było do Seby.
@ W punktach
dnia 07.01.2020, 20:06
Ocena
komentarza:
15
1. Inwestycje nie rozwiązują najpilniejszych problemów i potrzeb miasta; trwoni się kasę na głupoty, a sprawy obwodnic, odpadów, zaciemnienia miasta, infrastruktury (parkingi), bazy sportowej, braku perspektyw dla młodych itp. itd. - leżą bez zainteresowania,
2. Wydanie dużych kwot z budżetu nie rodzi pytań - emocje pojawiają przy kwotach 20 czy 50 tysięcy - im mniejsza kwota tym większe emocje,
3. Po co wydawać kasę na muzeum, jeżeli to miast w porównaniu z innymi zaczyna przypominać skansen?
4. "Wizytówkami" są np. : szkieletor przy ul. Kościuszki, ruina przy ul. Lwowskiej,
dworzec PKP (nabytek A.C.), budy na placu targowym itp. itd.

Obszar niemocy jest znaczny i powiększa się.
@ yozef
dnia 07.01.2020, 21:06
Ocena
komentarza:
7
obywatelu miasta jasla [wiadomo kim pan jest ] rondo na ulicy szkolnej grota roweckiego to koniecznosc ,,,prosze przyjechac na tydzien i obserwowac ,,,same wypadki ,,,wyjazd z ulicy szopena to klopot ,,,dobrze ze koskowej wycieli troche tych tui ,,, obywatelu widze ze nie jestes obywatelem tylko jkims innym ,,, obywatel miasta jasla ,,,kocha jaslo ,dba o interes ludzi ,,,wstyd ,,,dzieki panie czelusniak ,,,pytanie gdzie w tym temacie pierzchala i znamirowski ,,,slyszalem jak pan prof kolo kosciola franciszkanow prosil radnych i nic ,,,jedynie uczciwy czelusniak ,,,brawo panie krzysztofie ,,,a budzet wgmnie to kpina ,,,
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 07.01.2020, 22:31
Ocena
komentarza:
-2
To kim jestem?
To uproszczę Panu problem jaki widzę. Przyczyną każdorazowego wypadku na tym skrzyżowaniu jest nieostrożna jazda kierowców i niestosowanie się do znaków drogowych czy brak ronda?
@ nauczyciel
dnia 07.01.2020, 23:39
Ocena
komentarza:
7
Bo za dni strajku nie otrzymujemy wynagrodzenia a rodzina musi żyć z naszych poborów. Organizator strajku nie ucierpiał finansowo tylko my klaskacze.
@ yozef
dnia 08.01.2020, 04:37
Ocena
komentarza:
-6
widze i slysze ,,,sloma z butow ,dyskusja nie ma sensu ,,,jak pan to tak widzi
@ mieszkaniec
dnia 08.01.2020, 13:27
Ocena
komentarza:
9
Moim zdaniem to rondo zda tam egzamin. Ronda to najbezpieczniejsze skrzyżowania, zresztą koło biedronki ruch odbywa się płynnie, kierowcy zwalniają przy dojeżdżaniu do tego ronda co poprawia bezpieczeństwo,włączając się do ruchu ustępuję tylko tym których mam po lewej stronie, i nie widzę tam żadnych korków a przejeżdżam tak kilka razy dziennie. Jak pisałem ten budżet to kpina. Nie może być tak że miasto dofinansowuje prywatne biznesy a na poprawę bezpieczeństwa na drogach się oszczędza. I jeszcze do tego jakiś jasielski sikacz zamiast wina kosztuje 50zł.
@ Do obywatelea
dnia 08.01.2020, 19:47
Ocena
komentarza:
5
Jeśli śmierć dziecka nie jest dla ciebie argumentem to proponuję wizytę u psychologa
@ Do obywatel
dnia 08.01.2020, 21:13
Ocena
komentarza:
3
Na sygnalizację też by nie dali :))).
Przejdźcie się obywatelu szopena od gadek i spróbujcie skręcić w lewo w szkolna. Wcześniej lub w trakcie wykonywania tego manewru mudlcie sie, bo ani wy ani was skręcających z podporządkowanej nadjeżdżających przepisowo 40kmh od grota Roweckiego dalej w szkolna właśnie nie będzie widać. Jak pół biedy zniszczycie tylko wasz pojazd to może będziecie wiedzieć po co. I to przed tym jak most zrobi z tej powiatowej ulicy przejętej przez miasto paraobwodnice jadła na drodze od Gorlic do Pilzna.
@ Do referendum
dnia 08.01.2020, 21:17
Ocena
komentarza:
2
Jak osłanka bodaj w pierwszym głosowaniu głosuje przeciw partii rządzącej z której list startowała, to jak ma załatwić środki pieniężna na inwestycje w tym obwodzie wyborczym? Co jej nie dadzą bo po co i tak wygrają tu zwłaszcza fenomen bo za niż, a tamci po zmianie rządów też nie bo to samo i tak PiS tu wygra :))).
@ Do obywatel
dnia 08.01.2020, 21:21
Ocena
komentarza:
4
Jeśli śmierć dziecka jest dla was mniej istotna od np. promocji w mediach, to gratulacje. Tak silnego poparcia rada miasta oby już nigdy nie miała.
@ Do mniej...
dnia 08.01.2020, 21:26
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Do w punktach
dnia 08.01.2020, 21:32
Ocena
komentarza:
-1
Taki jest cel 90% rady reprezentujących nie Gamrat, nie górkę klasztorna i nie szopena. Jest realizowany znakomicie, a będzie jeszcze w postępie geometrycznym.
Nie dziwię się takim dużym środkom kierowanym na promocję miasta w mediach (publicznych tylko ?), bo czy takim pr jaki jak widać ma gmina miejska Jasło, trzeba ogromnych pieniędzy żeby to wybielić.
@ Do obywatel
dnia 08.01.2020, 21:39
Ocena
komentarza:
2
Ty chyba jesteś tym wydatkiem na promocję Jasła w mediach. Oby nikt z twoich bliskich nie miał nigdy tam kłopotów, na skutek niezastosowania się do np. nieistniejącej sygnalizację.
To nie kwestia co poprawi tam bezpieczeństwo, tylko na co najlepiej wydawać budżet, na dni wina, czy naukowo i empirycznie sprawdzone metody poprawy bezpieczeństwa. Obywatelu jesteście wspaniałym kandydatem na bezradnego jasielskiego. Zrobicie co każą.
@ ...
dnia 08.01.2020, 22:21
Ocena
komentarza:
0
Jest już obwodnica lacznica wystarczy
@ ...
dnia 08.01.2020, 22:26
Ocena
komentarza:
0
To dla Polaków za duże wymagania tam mają i zUA muszą sprowadzać ciekawe
@ Leszek_Beata
dnia 10.01.2020, 09:48
Ocena
komentarza:
0
Rondo źle zrobione: powinno być 2 pasy, mimo okazji do jego naprawienia przy okazji budowy łącznika, zbudowano drugie rondo na końcu łącznika równie złe z jednym pasem. KORKI W JAŚLE ZAWSZE BĘDĄ. Gdzie są PABIAN, CZERNECKI absolwenci wydziałów budownictwa Politechniki, jako mieszkańcy, osoby publiczne, osoby wykształcone w tym kierunku - nie zrobili nic, aby po mieście jeździło się lepiej. Gdzie ONI byli jak trzeba było dać założenia projektowe? Każdy z Jaślan, który wjeżdża na A4 w Tarnowie widzi jak ronda dwujezdniowe rozładowują KORKI.
@ Woytazzz
dnia 07.01.2020, 13:27
Ocena
komentarza:
6
Po co niby komuś jakieś tam ronda, boiska, chodniki czy parkingi? Ważne, że na inkubator przedsiębiorczości jest 5 baniek!

A może ktoś przy okazji sprawdzi ilu turystów w 2019 r. skorzystało z Centrum Informacji Turystycznej?
@ Winter
dnia 07.01.2020, 14:09
Ocena
komentarza:
20
Należy podejsc do CITiKu i zapytać takie proste
@ ciekawa
dnia 07.01.2020, 14:39
Ocena
komentarza:
-6
A jest tam kto żeby zapytać?
@ jasielska
dnia 07.01.2020, 15:01
Ocena
komentarza:
10
Jest, a dlaczego ma nie być.
@ Na 4 ręce
dnia 07.01.2020, 22:24
Ocena
komentarza:
-9
Podobno pracuje się tam na 4 ręce - taki natłok turystów.
@ Obserwator
dnia 08.01.2020, 08:29
Ocena
komentarza:
4
Był?Widział? Czy tylko snuje przypuszczenia?
@ Xyz
dnia 07.01.2020, 13:43
Ocena
komentarza:
33
Na straż miejską te 150 tys powinni wydać na poprawę dróg na terenie całego miasta !!! !
@ Jajo
dnia 09.01.2020, 12:38
Ocena
komentarza:
1
A gdzie jest ta straż miejska gdy od poczatku grudnia
zaczęli roboty pod budowę mostu na Szopena
i palą śmieci ,krzaki ,szope,i co się tylko da że świata
wokół nie widać?Spróbujcie wy palić smieci w ogrodz
ie,od razu są!Mieszkam w pobliżu i cały taras mam
w popiele,co bedzie w wietrzne dni?Zgroza!
A wyjechać z Szopena prez Grota Roweckiego
graniczy z cudem,wsxyscy kierowcy omijają miasto
jeżdżąc tą ulicą w kierunku Kopernika.Poobserwujcie
to zrozumiecie!!!
@ rafi
dnia 07.01.2020, 13:49
Ocena
komentarza:
33
Co tam postulaty mieszkańców, lepiej pieniądze wyrzucać w błoto mosir pod nieudolnym zarządzaniem dofinansowując go konkretnymi kwotami o czym była mowa na poprzedniej sesji. Gdzie sa ci bezpartyjni radni ,którzy mieli realizować postulaty mieszkańców?Gdzie sa ci nowi młodzi, obiecujący i ślubujący pracę dla społeczności jasielskiej? Czy miastu naprawdę najbardziej potrzebne są w obecnej sytuacji Dni Wina?
@ Do rafi
dnia 08.01.2020, 21:49
Ocena
komentarza:
1
Młodzi pewnie dali się za posady w miejskich spółkach, stąd siedzą cicho, bo teraz to jest w ich interesie, a Ty płać ich apanaże.
Dni wina są jedyną impeza, która zdaniem tylko bezradnych za głosujących jest udaną, bo już nawet dni Jasła nie a o np. sylwestrze nie ma co wspominać. Bezradni tylko nie widzą, że rujnują to jeszcze miasto.
@ wystarczy
dnia 07.01.2020, 13:52
Ocena
komentarza:
28
... spojrzeć na nazwiska radnych, którzy poparli budżet, sprawdzić stanowiska oraz miejsca pracy ich, ich rodzin i mamy wszystko jasne. Kolesie w Jaśle mają się dobrze!!!
@ Roman
dnia 07.01.2020, 14:12
Ocena
komentarza:
50
Panie radny Hap czy pan w jakiejkolwiek kontrowersyjnej tudzież kluczowej dla mieszkańców Jasła, w tym również jak mniemam swoich wyborców sprawie bedziesz w stanie zająć jednoznaczne stanowisko? Rozumiem, że z bycia radnym ucznill pan dodatkowe źródło dochodu, ale poziom pana oportunizmu i bylejakości stał się żenujący. Panie Hap czy pan ma jakieś zdanie w jakiejkolwiek sprawie? Albo pan nie glosuje(będąc na sesji), albo się pan "wstrzymujesz".
@ xtr
dnia 07.01.2020, 14:36
Ocena
komentarza:
30
Pan radny się zagubił coś go przerosło...
@ sport-women
dnia 07.01.2020, 17:43
Ocena
komentarza:
21
Radny Hao umie tylko strzelać fochy na sesjach że niby go ktoś tam ominął.. nie dopuścił do głosu..ale jeśli chodzi o głosowania to ogólnie ..i chciałby i boi się :)
@ Spejson
dnia 07.01.2020, 14:25
Ocena
komentarza:
14
Panie Czelusniak! Gdzie Pan chodził do szkoły?
Jest Pan bardzo mądry i asertywny.
@ xtr
dnia 07.01.2020, 14:34
Ocena
komentarza:
-1
do Spejson :Greta Tuneberg nie chodzi do szkoły a jaka "mąądrra" i asertywna...czyli szkoła nie czyni mądrego, a trzy literki może posiadać i mądry i głupek !!!
@ Spejson
dnia 07.01.2020, 15:24
Ocena
komentarza:
-6
Aluzja aluzja i jeszcze raz aluzja.
@ xtr
dnia 07.01.2020, 14:25
Ocena
komentarza:
33
No to mamy... Multikino, miejsca parkingowe-ale płatne,ścieżki rowerowe w centrum, dwie wielkie budujące się obwodnice,dwa pomniki,cztery mosty buduje się nowy czteropasmowy,-czego wy oczekujecie od Włodarzy Jasła??? żaglówek nad zalewem w Mysowej,samochodów elektrycznych przecież codziennie je ładują bo inaczej by nie wyjechały ...a mamy też skansen, i oazę zieleni w Sobniowie gdzie będziemy wypoczywać przy przy-akompaniamencie-muzycznych tirów...W nocy będziemy chodzili z latarkami bo tak świecą uliczne lampy...LUDZIE CZEGO WY WRESZCIE CHCECIE OD WYSOKIEJ RADY I WŁODARZY-proszę się okreslić.!!!
@ ABSOLUT
dnia 07.01.2020, 19:06
Ocena
komentarza:
1
mamy to wszysko i spoko+
@ Do xtr
dnia 08.01.2020, 22:00
Ocena
komentarza:
0
Gdzie w Jaśle jest Multikino?
Chcemy więcej miejsc parkingowych, jak zwykle bezpłatnych tam gdzie parkują urzędnicy.
Ścieżek rowerowych też chcemy, zwłaszcza w cieniu drzew, a nie przez świeżo wykarczowane i wybetonowane całe place i ulice.
Jedną obwodnicę, bo te od dwie: chyba chodzi o od ronda solid.a druga do tego ronda w przeciwnym kierunku :))).
Sam zalew wystarczy jeśli ścieki z m.in. Osieka jasielskiego nie będą zasilały ujęcia wody dla Jasła.
Najlepsze, że działania rady w dziedzinie obwodnic, nie powodują oddawania obwodnic do użytku, ale powiększają skansen wokół którego powinna być obwodnica. Tym skansenem staje się Jasło i to nie dlatego że archeolodzy odkopali jakieś szczątki nieopodal cmentarza żydowskiego.
@ xtr
dnia 10.01.2020, 17:53
Ocena
komentarza:
0
mamy multikino... w Krosnie ,Rzeszowien to po co w Jasale
@ lehis
dnia 07.01.2020, 14:32
Ocena
komentarza:
24
a kiedy ktoś zajmie się tak na poważnie śmieciami , czy na drugi rok podwyżka znowu 100%
@ Odpady
dnia 07.01.2020, 20:14
Ocena
komentarza:
8
Jeszcze w tym roku radni będą lamentować, że ceny za odpady muszą wzrosnąć, miasto na nich nie zarabia i należy zmniejszyć ilość odpadów.
Dziwne, że w tym mieście wszystko musi być na opak i dyshonorem jest zapytać czy pojechać i zobaczyć jak rozwiązał to Rzeszów czy Krosno.
Z drugiej strony poparcie dla M.K. wskazuje, że jej "zagospodarowanie odpadów" czyli nicnierobienie w tej sprawie jest akceptowane- więc podwyżki są oczywistym tego skutkiem.
Jeszcze musi być kilka drastycznych podwyżek aby suweren i włodarze zaczęli myśleć inaczej, nie tylko w tej sprawie.
@ Kajetan B
dnia 07.01.2020, 14:36
Ocena
komentarza:
32
Radni Zięba,Sobczyk,Wegrzyn głosowali za odrzuceniem poprawki o wsparciu finansowemu o 35 tyś. sportu w Jasle. radnego Czelusniaka .No skoro ,,sportowcy,, glosują przeciwko dofinansowaniu sportu w Jaśle to świadczy to o tym ze liczy sie tylko korytko.
@ Olo
dnia 07.01.2020, 14:51
Ocena
komentarza:
6
Świadczy to o tym że wiedza co robią a czelusniak robi szum wokół siebie jak zawsze gość nawet nie wiedział z czego ściąga pieniądze hehehe i daje na sport
@ tenisista
dnia 07.01.2020, 21:18
Ocena
komentarza:
-1
nie ma takiego radnego jak Zięba
@ zapytaj
dnia 07.01.2020, 21:29
Ocena
komentarza:
10
gdzie pracuje radna Sobczyk i w jaki sposób dostała się do pracy na obecnym stanowisku, a zrozumiesz dlaczego tak głosuje.
@ odpowiedz jest blisko
dnia 08.01.2020, 08:06
Ocena
komentarza:
-2
dlaczego tak zagłosowała oglądnij sobie archiwum sesji wytłumaczyła dokładnie ale lepiej wszystkich zbluzgać och to kochane Jasełko
@ Do zspytaj
dnia 08.01.2020, 19:51
Ocena
komentarza:
-1
A kto to jest to sobczyk
@ Jajo
dnia 09.01.2020, 12:44
Ocena
komentarza:
1
Bo jest bezradny
@ Jasło
dnia 07.01.2020, 15:22
Ocena
komentarza:
27
Po góóó ta Straż Miejska jak z niczym sobie nie radzą. Psy srają na mieście jak srały a właściciele po nich nie sprzątają, widocznie statystyka złapania delikwenta = 0. Chamy palą liście w ogrodzie śmierdzi na 500 metrów i palą dalej jak palili od lat widocznie statystyka złapania delikwenta = 0. Barany od dawna parkują na zakazie pod Urzędem Miasta i na przejściu dla pieszych i nic, widocznie statystyka złapania delikwenta = 0.
20 chłopa zamiast ruszyć duuu w miasto to siedzi gdzieś w ukryciu. Jak była zabawka radarek to byli widoczni. Nie ma efektów zlikwidować i na zieloną trawkę.
@ OBYWATEL JASŁA
dnia 07.01.2020, 15:51
Ocena
komentarza:
23
Na Tkaczowej pełno gratów stoi koła na ulicy zmieniają a do przedszkola trudno dojechać
@ Lila
dnia 08.01.2020, 08:24
Ocena
komentarza:
3
A na Roweckiego jak palą śmieciami, to smród na całą okolicę. Kontroli 0, reakcji 0. Lepiej łapać kierowców koło galerii - czysto i bezpiecznie.
@ Do Jasło
dnia 08.01.2020, 22:08
Ocena
komentarza:
1
Pod um parkują urzędnicy co do zasady, regóły i zdrowego rozsądku.
Wiesz co się dzieje/robi jak pies kąsa swojego Pana i chlebodawcę? To czemu się dziwisz tej statystyce. Wiem logicznego działania ani po psie ani tym bardziej po SM Jasło nie oczekuje, ale w obu tych przypadkach jestem zaskoczony, bo w oby tak samo dobrze to działa.
@ EDCH
dnia 07.01.2020, 15:48
Ocena
komentarza:
22
Obecnemu Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta należy podziękować szybko w referendum bo doprowadza miasto i mieszkańców do ...
@ niki nik
dnia 07.01.2020, 19:13
Ocena
komentarza:
4
Na co chłopczyku czekasz? Zwołuj znajomych i organizujcie referendum! :)
@ OBYWATEL JASŁA
dnia 07.01.2020, 16:05
Ocena
komentarza:
32
Dni Wina niech winiarze zapłacą sobie sami .Ile to można promować kogoś, co miasto osiągnęło tym promowaniem ? Ile zarobiło?Winiarze płacą za śmieci,wyprodukowane butelki ,korki ,pudełka na wina?
@ winiarz
dnia 08.01.2020, 08:20
Ocena
komentarza:
2
winiarze płacą nie sobie ale miastu - można sprawdzić w regulaminie dostępnym na stronie dniwina.pl I płacą podatki, Vat, akcyzę, za jej wyprodukowanie, za zezwolenie tzw. stałe, za czasowe za każdy dzień obecności na imprezie, za pudełka, korki, butelki, za wywóz śmieci, za umowę z Organizacją Odzysku Opakowań, za użytkowanie własnej piwnicy na cele prowadzonej działalności, podatek od nieruchomości, dochodowy, za certyfikację rocznika i odmiany, za badania laboratoryjne...
@ Do obywatel
dnia 08.01.2020, 22:12
Ocena
komentarza:
1
Jasło od dosyć dawnae słynęło z produkcji wina. Trzeci największy przez dekady zakład w Jaśle słynął może z produkcji pektyny i frumentu, ale kto to jeszcze pamięta. No i może licząc zatrudnienie to szpital jest największy też już od kilku dekad będzie (.
@ Aj
dnia 07.01.2020, 16:23
Ocena
komentarza:
25
Gdzie są pieniądze na obwodnicę.
Cały ten rząd to jedni wielcy nieudaczniki.
@ xxx
dnia 07.01.2020, 17:37
Ocena
komentarza:
-9
To idz ty do rzadu i pokaz udacznika a nie szczekaj
@ ABSOLUT
dnia 07.01.2020, 19:02
Ocena
komentarza:
5
Obwodnica jest gotowa dla psow po walach, a koki dla reszty!
@ JANNN
dnia 07.01.2020, 17:53
Ocena
komentarza:
6
Panowie radni a gdzie w planach
Ul.Leśna czyżby pan burmistrz miał
SKLEROZE.
@ Leśna
dnia 07.01.2020, 20:20
Ocena
komentarza:
8
Ulica Leśna poszła się paść. Zamiast myśleć racjonalnie zaczęto robić tam hocki-klocki z planowaniem uszczęśliwienia zainteresowanych, posiadających tam działki - oczywiście bez ich zgody.
Wyszło jak zawsze: kasa poszła na rozkurz - a na drodze nadal znak: zakaz ruchu.
Jest to modelowy i symboliczny wręcz przykład jak nie należy załatwiać takich spraw.
@ Mieszkanies osiedla Zółków
dnia 08.01.2020, 11:22
Ocena
komentarza:
0
O ile pamiętam to 16.01.2015r w Domu Ludowym Osiedla Żółtków odbyło się spotkanie Pana Burmistrza R.Pabiana , Zastępcy Burmistrza Pana A.Pikula , Radnego Pana A.Dybasia oraz Pana Osiedlowego wraz z zainteresowanymi mieszkańcami Osiedla Żółtków. Spotkanie dotyczyło wykonania gruntownego remontu ul.Leśnej. Wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na podjęcie działań w celu przeprowadzenia koniecznego remontu. W efekcie skończyło się na wypalikowaniu geodezyjnym pasa ul. Leśnej .Lata mijały paliki się poprzewracały i temat się rozpłynął.I to jest typowy przykład działania obecnych nieudolnych władz Miasta Jasła
@ Do jannn
dnia 08.01.2020, 22:16
Ocena
komentarza:
-1
Ul leśna jest nawet na mapach ;))). Urzędnicy sa lepsi a propos osiedla p. Pierzchały:
Były pisma, że nowa ulice nazwa WIESŁAWY Szymborskiej. Ja nie oczekuje matury z polskiego po urzędnikach miasta Jasła, ale znajomość polskiej noblistki, która pisała wszak o obozie głodowym pod Jasłem do czegoś powinna reprezentacje mieszkańców Jasła zobowiązywać.
Panie Pierzchała- tak trzymać!
@ Zenon
dnia 07.01.2020, 18:00
Ocena
komentarza:
12
Po co straż czelusniak ma racije
@ Moniczka fryzjerka
dnia 07.01.2020, 18:20
Ocena
komentarza:
18
Jako skromna fryzjerka żądam zrobienia mi DNI FRYZJERA i zasponsorowania bezpłatnej reklamy z kasy miasta.
@ BBC
dnia 07.01.2020, 18:37
Ocena
komentarza:
19
Najlepsza promocja miasta Jasla to mądry gospodarz i jego podwladni.
Jest coś czego za pieniądze nie kupisz i to jest właśnie to.
@ Do bbc
dnia 08.01.2020, 22:23
Ocena
komentarza:
1
Miasto Jasło raczej ma dużo pieniędzy nawet na tle innych podobnych, ale szkoda, że wyborców rady miasta na ten bezpłatny gest wyboru dobrych gospodarzy zamiast ciągle tych samych i słabych co gorsza, po prostu nie stać.
Bogaci są ci wszyscy wyborcy tych 20 radnych, że stać ich na podwyżki np. śmieci o prawie 100% co pół roku, zobaczycie bogacze. Może w końcu to doprowadzi, że tak zbiednieją, iż wybiorą radnych którzy potrafią coś innego zrobić niż podwajać jednogłośnie opłaty i podatki, jako skutek swoich wieloletnich zaniedbań. Pozdrowienia dla p. Poseł i ówczesnego jej zastępca bm Jasła a teraz bm Jasła.
@ BBC
dnia 09.01.2020, 20:43
Ocena
komentarza:
-1
Już teraz nie opłaca się pracować w Jaśle. Co będzie dalej?
@ Xyz
dnia 07.01.2020, 20:06
Ocena
komentarza:
5
To jest kpina i nic więcej. Wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Odciąć pieniądze na straż miejską - może wtedy wezmą się za robotę.
Problem śmieci, śmieci i jeszcze raz śmieci powinien być priorytetem!
A na drugim miejscu powinna być budowa obwodnicy bo te wszechobecne korki to porażka... A inną propozycja, która mogę od siebie dorzucić to zamknięcie centrum miasta dla samochodów - jedynie wjazd byłby dla autobusów i oczywiście samochodów z transportem. Bo światła to też porażka - powinno być max 30s dla pieszych i 60s dla samochodów.
Jasło to upada z roku na rok - tylko co niektórzy nadają się do przecinania wstążeczek.
@ Aron
dnia 07.01.2020, 20:50
Ocena
komentarza:
4
Koniec Jasła doprowadzili do zapaści miasta ukarać włodarzy
Miasta
@ koń by się uśmiał
dnia 07.01.2020, 20:58
Ocena
komentarza:
24
- Jestem zaskoczony, gdyż radni głosując przeciwko przyjęciu moich i pozostałych wniosków to chyba nie chcą, aby burmistrz właściwie realizował politykę rozwoju miasta Jasła. W każdym jednym dziale szuka się jednego grosza, a tu lekką ręką drodzy radni odrzucacie nie całość tylko 80 tys. zł żeby nie przeznaczyć na prace remontowe pierwszej potrzeby dla mieszkańców, tylko chcecie dofinansowanie do prywatnych przedsięwzięć takich jak Dni Wina. To jest niedopuszczalne. Zdaje się sprawę, że wyjazdy za granicę muszą być dofinansowane, bo burmistrz reprezentuje całe miasto, ale nie możemy szastać pieniędzmi na prawo i lewo, albo na Dni Jasła. Trzeba szukać tych pieniędzy na organizację tej imprezy również u sponsorów. Zrobią to, kiedy zobaczą, że wykonujemy uczciwą pracę dla mieszkańców, bo po to nam dali mandat, żebyśmy racjonalnie gospodarowali pieniędzmi – grzmiał Jan Pierchała

Wiadomości z Rzeszowa

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie Jan Pierzchała stracił stanowisko
Małgorzata Bujara
8 września 2003 | 00:00
0Był odpowiedzialny za remont komendy w Sanoku. Policja zapłaciła tam ponad milion złotych za roboty, które nie zostały wykonane. - Właśnie dotarł do nas faks z komendy głównej mówiący o odwołaniu pana Pierzchały ze stanowiska zastępcy komendanta - w poniedziałek w południe Wiesław Dybaś, rzecznik komendanta wojewódzkiego w Rzeszowie, potwierdził nasze nieoficjalne informacje
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
Pierzchała sam poprosił o odwołanie. Zrobił to po niekorzystnym dla niego wyniku wewnętrznej kontroli policyjnej. Komendant główny policji w poniedziałek przyjął jego prośbę.

Pierzchała nie odchodzi jednak z policji. Od poniedziałku pozostaje w tzw. dyspozycji komendanta głównego, który może go przenieść na inne stanowisko. Taka sytuacja może trwać nawet pół roku. W tym czasie Pierzchała będzie pobierać całą dotychczasową pensję.

Józef Jedynak, komendant wojewódzki policji: - Pan Pierzchała odszedł ze stanowiska dobrowolnie. Myślę, że głównym powodem tej decyzji jest jego zły stan zdrowia. Ten z kolei ma zapewne związek z wydarzeniami w Sanoku - słyszymy.

Nazwisko ekskomendanta Jana Pierzchały stało się szerzej znane po tym jak "Gazeta" jako pierwsza ujawniła skandal związany z remontem siedziby komendy powiatowej w Sanoku.

Opisaliśmy jak Komenda Wojewódzka Policji wydała 1 mln 142 tys. na prace, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. Opublikowaliśmy zdjęcia, które pokazywały, że w budynku sanockiej komendy nie ma nowego dachu, okien ani elewacji, choć policja już za nie zapłaciła. Nasze ustalenia potwierdziła wewnętrzna kontrola policji.

Kontrolerzy policyjni wykryli nieprawidłowości przy remoncie sanockiej komendy, który nadzorował właśnie Jan Pierzchała. On sam jednak od początku utrzymywał, że remont jest prowadzony prawidłowo. Jeszcze pod koniec sierpnia zapewniał nas, że roboty idą zgodnie z planem. Sanocki remont wzięła jednak pod lupę prokuratura, najpierw rejonowa, a teraz - ze względu na rangę sprawy - przejęła ją okręgowa w Rzeszowie. Gdy tylko cała sprawa wyszła na jaw, stanowisko stracił inspektor nadzoru, który podpisywał protokoły wykonania prac na budowie w Sanoku.

Ta sama kontrola wykazała uchybienia przy przetargu na wykonanie sanockiej komendy. Stanęło do niego w ubiegłym roku kilkanaście firm. Wygrał Maxbud z Rzeszowa. Kontrola wykazała, że warunki postawione przez policję firmom były zbyt ogólnikowe.
Mój koń, gdy to przeczytał,to mało ze śmiechu się nie posikał
@ pamięć jest krótka
dnia 07.01.2020, 21:34
Ocena
komentarza:
7
Pan Pierzchała to teraz radny a nie policjant ;) było , minęło. Podobnie jak z prokuratorem Piotrowiczem.
@ Stary Glina
dnia 07.01.2020, 21:57
Ocena
komentarza:
17
Niestety nie minęło. Dobrze,że ktoś odgrzebał artykuł. Na szeregowego policjanta potraficie pluć ale szychy są nietykalne, co? Brawo Szanowny(a) ,,koń by się uśmiał". Ryby psują się od głowy, w Policji również.
@ Do koniowlodarza
dnia 08.01.2020, 22:31
Ocena
komentarza:
0
Nie znam innego wśród radnych miasta Jasła, który by najpierw robił z Rzeszowa pracę której Sanok nie potrafi sam u siebie zrobić, a potem po męsku wziął to całe na siebie i sam się poddał do dymisji. Radni, którzy zasiadają nie pierwsza kadencję mieli już nieraz okazję pokazać, a pozostali, pokazali głosowaniem budżetowym, ale niemeska postawę bynajmniej.
@ haha
dnia 14.01.2020, 17:42
Ocena
komentarza:
0
Jan Pic na burmistrza;następny utrzymanek budżetowy, pobiera emeryturę w wysokości 8000 zł na miesiąc od chyba 49 roku zycia plus dieta radnego 2000 plus dieta przewodniczacego osiedla 500 i lansuje się na społecznika ale za pieniądze, które wypracowują podatnicy; na jego emeryturę musi na ZUS poskładać się 6 pracowników!!! Za wybudowanie drogi Kolejowej za ponad 4mln zł i nie wybudowanie przy okazji krat na wody opadowe przy ul. Prusa powinni zostać ukarani ci pseudospołecznicy;podobnie inne dyzie krzykacze
@ Avocade
dnia 07.01.2020, 21:33
Ocena
komentarza:
16
Czy radny Jan rozważa możliwość rezygnacji z funkcji radnego dobrowolnie ze względu na zły stan zdrowia ?
@ Do advocate chyba nie wyszło
dnia 08.01.2020, 22:37
Ocena
komentarza:
-2
Jeśli jego mandat nie trafi w ręce Grodzkiej, to nie będzie chłopa z jajami w radzie miasta Jasła wtedy.
Co to za niewieścią rada będzie, po co nam taka?
Trzeba będzie ją rozwiązać i wtedy nowowybrana zmieni budżet i bezradny jak zawsze bm Jasła będzie musiał wykonać zmiany postulowane przez radnego pierzchale, bo bm jest jak kobieta lekkich obyczajów która robi wszystko bo za to jej płacą. I kto zwycięży wtedy, a kto da 4 litery?
@ Aj
dnia 07.01.2020, 21:41
Ocena
komentarza:
3
Niepotrzebnie pieniądze wydawane na dni wina i na straż miejską.
Przecież można by coś było zrobić za te pieniądze dla Jasła
Jakiś parking albo drogę.
@ do Aj
dnia 07.01.2020, 22:28
Ocena
komentarza:
2
Dziurawe drogi i chodniki zawsze mieć będziecie, a celebra i miejskie siły zbrojne nie mogą czekać...
@ Jaślanin
dnia 07.01.2020, 22:56
Ocena
komentarza:
2
Na drogi pieniedzy nie ma,na parkingi niem,na sluzbe zdrowia nie ma,na nowe miejsca pracy nie ma,na przedszkola nie ma. To ja sie pytam na co sa pieniadze? Na jakies dni wina gdzie wieje nuda a pozniej miasto musi tydzien sprzatac ten bajzel,czy tez na straz miejska ktora wozi sie tylko po miescie autami jak szlachta dawniej bryczka. No i oczywiscie kasy na premie dla urzedasow nigdy nie braknie. A co tam z mieszkancami jakies ochlapy z panskiego stolu im starcza w postsci dni jasla czy dni wina. Chociaz jak juz zrobic impreze to jedna i porzadna. Zamiast wydac kupe kasy na dni wina to wydac je na dni jasla. Zaprosic konkretne zespoly a nie szarpidrutow.
@ KURU PAPURU
dnia 08.01.2020, 08:18
Ocena
komentarza:
6
O dniach Romskich pan zapomniał piwo gratis,kiełbaska i autobus zapewniony ,ochrona ze SM i Pogotowie Rarunkowe
@ Do jaslanin
dnia 08.01.2020, 22:43
Ocena
komentarza:
0
Jak nie będzie na lądowisko LPR, to padnie szpital, potem powiat, to część bezrobotnych przejdzie z pracy w up Jasło do up Krosno, ale i tak nie znajdą pozostałym w liczbie ok. 1000 pracy w Jaśle, bo jej będzie jak dotychczas ubywało. Pojadą pocierać starym Niemcom tyłki, to do Jasła nie wrócą, bo emerytów nie stać na takie drogie jak w Jaśle opłaty, prędzej na emeryturę wybiorą rozwijające się Krosno czy Rzeszów. Dalsza część historii niech każdy sobie ułoży, ale to perpetuum mobile nakręca się nie ku dobremu dla Jasła.
@ duch
dnia 08.01.2020, 10:19
Ocena
komentarza:
3
Tak się pracuje w Krośnie: https://krosno24.pl/informacje/prace-przy-obwodnicy-wystartowaly-zaczynaja-sie-utrudnienia-i5886
Więcej komentować nie trzeba... Pozostaje brać przykład droga Rado.
@ Do duch
dnia 08.01.2020, 22:48
Ocena
komentarza:
0
Ale to trzeba umieć brać przykład.
Żeby robić kopiuj wklej trzeba mieć iloraz inteligencji jak komputer czyli 0,00.
Jeśli nie jesteś głupia maszyna, to może choć chińczykiem, który nie myśli i też kopiuje.
Widać po efektach, że nasi radni nie potrafią ani jednego ani drugiego, widać , że nic zupełnie, bo takie są efekty. Choć brak działań to też doprowadzanie do upadku miasta.
@ Do koń by się uśmiał
dnia 08.01.2020, 12:12
Ocena
komentarza:
-2
Może miał podwłanych takich jak Ty nieudaczniku.
@ Andrzej
dnia 09.01.2020, 01:09
Ocena
komentarza:
2
Czas zajac sie gratisowymi miejscami do parkowania urzędników . Każdy parking powinien być ogólnie dostępny i płatny. Tak dla obywateli i wszelkiej maści urzędników parkujących swoje samochody. Niech i oni poczują ja to jest gdy trzeba zapłacić za parking a nie czuć się lepszym od innych be\z przywilejów.. Po drugie beneficjentem jest miasto i jego budżet! Skończyć z bezpłatnym parkowaniem na chodnikach przed sklepami właścicieli- dozwolone na rozładunek towaru w godzinach rannych lub po południu przez okres 30 minut. Poza tym platne jak kazdy inny.
Prosze o ustosunkowanie się do tych propozycji, o poparcie lub negacje z określeniem powodów. A potem może zajmiemy się propagowanie tej idei na szerszym forum.
Pozdrawiam serdecznie
@ Kierowca 810
dnia 09.01.2020, 19:59
Ocena
komentarza:
2
Na części mojej działki wybudowano chodnik i część jezdni, na której obecnie
parkują kierowcy bezpłatnie swoje samochody.
Wnoszę o wprowadzenie opłat za parkowanie samochodów na moim terenie,
za które jeżeli nie ja to przynajmniej miasto będzie miało dodatkowy dochód.
@ Kierowca 810
dnia 09.01.2020, 20:21
Ocena
komentarza:
1
Każdy przyjeżdżający do miasta a nawet i mieszkańcy Jasła chcą dojeżdżać
i parkować bezpłatnie swoje samochody jak najbliżej rynku.
Tylko takie parkingi ich interesują . Nie interesuje ich wcale,
że wybudowane parkingi płatne strzeżone w centrum miasta stoją puste.
Jest taki parking i stoi pusty na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Krasińskiego.
Pisanie że jest brak parkingów w Jaśle jest wierutnym kłamstwem i bezczelnością.
@ Z h
dnia 10.01.2020, 11:54
Ocena
komentarza:
3
W Faktach jasielskich czytam nad tym budżetem siedzieliśmy wiele miesięcy
Ja mówię nie siedźcie tylko weźcie się do roboty
@ Do ,, Mieszkanies Osiedla Żółków ''
dnia 10.01.2020, 19:17
Ocena
komentarza:
-1
Czy to zebranie na trzeżwo się odbywało ???
@ Z h
dnia 12.01.2020, 13:36
Ocena
komentarza:
1
Wójcik mówi że podwyżki to wina prawa i sprawiedliwości, przecież w Jaśle oni rządzą.
Jak się wepchali na stołki to nie zaglądajcie do kieszeni podatników.
Ale wy lubicie zwalać wszystko na kogoś,bo sami nie umiecie nic zrobić.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Czy doszło do profanacji ludzkich szczątków?

   

  Odkrycie w styczniu kolejnych pochówków na terenie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle ponownie skomplikowało realizację inwestycji. Sytuacja wydaje się patowa. Stanowisko Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy jest jasne. Jej zdaniem prace prowadzone są na tzw. „nowej” części cmentarza żydowskiego. 

 • Zbierają podpisy poparcia dla Małgorzaty Kidawy - Błońskiej - kandydatki KO

  Dzisiaj na jasielskim rynku zbierane były podpisy poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020. Do chwili obecnej do sztabu krajowego kandydatki z samego Jasła zebrano już 2500 podpisów.

 • „Pacjent czuje się dobrze. To typowa grypa”

  Stan zdrowia 71-letniego mężczyzny, który trafił wczoraj rano do jasielskiego szpitala poprawia się. Dyrekcja szpitala uspokaja, że u pacjenta nie stwierdzono żadnych objawów świadczących o zakażeniu koronawirusem...

 • Kolejne drzewa zniknęły z przestrzeni miejskiej

  Budowa ścieżki rowerowej mającej połączyć obiekty jasielskiego MOSiR-u z Ogrodem Jordana zbliża się ku końcowi. W piątek wycięto kolejne drzewa u zbiegu ulic Jagiełły i Słowackiego, wzdłuż których ma ona przebiegać. Rozczarowania nie kryją mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku protestowali przeciwko wycince.

 • Przedszkole Miejskie nr 6 w Jaśle na ulicy Kopernika otwarte na dzieci i rodziców

   

  W sobotę 22 lutego 2020 r. odbył się dzień otwarty w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle im. Pluszowego Misia, przy  ulicy Kopernika 8a w Jaśle. Była to doskonała okazja do zapoznania się z placówką oraz jej ofertą edukacyjną.

 • Przyjęto pacjenta z objawami grypy. Czy to koronawirus?

  Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jaśle został zamknięty. Na drzwiach zamieszczono informację "Przejścia nie ma! Dezynfekcja". Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj rano do szpitala przyjęto pacjenta z objawami grypy. Ludzie obawiają się, że może to być koronawirus. - Wszyscy chodzą w maseczka – informują nas Czytelnicy.

 • Jak w marcu zmieni się rozkład jazdy pociągów?

   

  Od 15 marca obowiązywał będzie nowy rozkład jazdy pociągów. Ze stacji Jasło ponownie dojedziemy np. do Gdyni. W planach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nie znajdziemy jednak kolejnych połączeń w kierunku zachodnim, głównie do Stróż, o które w ostatnich miesiącach zabiegali samorządowcy.

 • „Takiej ignorancji się nie spodziewałam” – radna Wawro ostro o staroście

  Radna Ewa Wawro podczas ostatniej sesji rady powiatu powróciła do tematu dotyczącego tragicznego wypadku, do którego doszło podczas przywitania Nowego Roku na Górze Liwocz. Radna żądała od starosty jasielskiego wyjaśnień w sprawie organizacji i przebiegu imprezy plenerowej. Nie otrzymała jednak odpowiedzi na zadane pytania..

 • Kto wygrał konkurs na dyrektora I LO w Jaśle?

  Końcem stycznia br. zarząd powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Postępowanie konkursowe odbyło się w miniony wtorek. Do konkursu przystąpił tylko jeden kandydat, który jak wiemy z nieoficjalnych źródeł został wybrany na dyrektora szkoły. Pracę ma rozpocząć już w najbliższy poniedziałek.

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Jaśle zaprasza!

   

  Dobra wiadomość dla wszystkich rodziców najmłodszych dzieci
  z Jasła i okolic. Trwa rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszej placówki.

 • Sieklówka: Wiejski Ośrodek Zdrowia w fatalnym stanie. Czy przeniosą go do szkoły?

  Władze miasta Kołaczyc zaproponowały przeniesienie ośrodka zdrowia do budynku szkoły społecznej w Sieklówce. Koszt obecnej siedziby przekracza możliwości finansowe budżetu gminy. Mieszkańcy najpierw się zgodzili, później wycofali swoją aprobatę...

 • Chcą odwołać sołtysa Łask i Sobniowa

   

  Wójt Gminy Jasło zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania sołtysa wsi Łaski-Sobniów. To efekt wniosku złożonego przez Radę Sołecką na ręce Wojciecha Piękosia. Pismo podpisało blisko 100 mieszkańców wsi. Padają w nim poważne oskarżenia, którym jednak Mieczysław Baran stanowczo zaprzecza.

 • Jedz smacznie i tanio „U Wojtka”

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105