Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Była dyrektor walczy o swoje prawa. Wojewoda złożyła skargę do sądu

175

W ubiegłym roku Barbara Wierdak-Cyboroń wygrała konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Mimo to Zarząd Powiatu w Jaśle postępowanie unieważnił i powierzył obowiązki dyrektora nauczycielowi Sebastianowi Styczyńskiemu na okres 10 miesięcy. Była dyrektor walczy o swoje prawa. Wkrótce sprawa rozstrzygnie się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie.

9 maja ubiegłego roku Zarządu Powiatu w Jaśle ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Swoje kandydatury zgłosiły dwie osoby, w tym Barbara Wierdak-Cyboroń, dotychczasowa dyrektor szkoły. W komisji konkursowej było dwunastu członków w tym, trzech przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Jaśle, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, po jednym przedstawicielu z dwóch związków zawodowych oraz trzy osoby z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs wygrała Barbara Wierdak-Cyboroń.

Niezapowiedziane kontrole

Tego samego dnia w I LO pojawili się pracownicy starostwa, którzy z upoważnienia starosty zobowiązani zostali do przeprowadzenia kontroli. Dyrektor, mimo iż w tym dniu była na jednodniowym urlopie wypoczynkowym wstąpiła do szkoły. Nie kryje, że wizytacja ze starostwa była dla niej zaskoczeniem, a jeszcze większym, kiedy zażądano od niej udostępnienia dokumentów z danymi osobowymi Rady Rodziców oraz ich adresami. - Ja takich rzeczy z uwagi na ochronę danych osobowych nie mogłam udostępnić. Jakim prawem? Tym bardziej, że byłam też na urlopie. Ponadto ja tej dokumentacji w szkole nie mam, bo to wszystko posiadał przewodniczący Rady Rodziców. To jest organ szkoły, który jest autonomiczny, ja nie mogę wchodzić w jego kompetencje, czy cokolwiek narzucać. Zadzwoniłam do przewodniczącego Rady, aby udostępnił protokoły z wyboru rad oddziałowych i protokoły wyboru dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej. Następnego dnia ponownie pojawili się kontrolujący, więc zapytałam przewodniczącego Rady Rodziców, czy mogę tę dokumentację przedstawić do wglądu. Zgodził się, twierdząc, że nie ma nic do ukrycia. Przedstawiłam oryginały pism, niemniej starosta zarzucił mi, przez co chciał mnie odwołać dyscyplinarnie, że nie udostępniłam dokumentów – tłumaczy Barbara Wierdak-Cyboroń.

Jak podkreśla dotychczasowe kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości i nikt nie miał jej nic do zarzucenia. - Tak jeszcze nigdy nie było, żeby po konkursie momentalnie przeprowadzano kontrolę. W sierpniu chciano mnie odwołać, kiedy został mi miesiąc do zakończenia kadencji. Podejmowano takie kroki, które można nazwać mobbingiem, dyskryminacją, zamiarem przedstawienia mnie w jak najgorszym świetle – podkreśla B. Wierdak-Cyboroń.

Zarząd unieważnił konkurs

27 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle podjął uchwałę o unieważnieniu konkursu z powodu nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na jego wynik. - „Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zostały wskazane uchybienia. Konsekwencją powyższych uchybień jest nieprawidłowy wybór przedstawicieli Rady Rodziców I LO w Jaśle, a tym samym stanowi to uchybienie, które miało wpływ na wynik konkursu”- czytamy w uzasadnieniu uchwały unieważniającej konkurs.

"Przeszła procedurę" - mówi przewodnicząca komisji

12 lipca 2019 r. sprawa dotycząca wyboru dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle została poruszona na sesji przez radnych powiatowych. Jak oznajmiła przewodnicząca komisji konkursowej radna Irena Baciak, kandydatka Barbara Wierdak-Cyboroń zdobyła największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym i przeszła procedurę konkursową. Okazało się, że zarząd ma wątpliwości, co do prawidłowego wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej.

fot. archiwum

- Pani dyrektor I LO odmówiła w sposób całkowicie nieuzasadniony podania składu Rady Rodziców. Zasłaniała się, że nie może ujawnić tych informacji, ze względu na RODO. My stoimy na innym stanowisku, dlatego wystąpiłem do kuratora o odwołanie pani dyrektor w trybie natychmiastowym. Wydaje się, że również Rada Rodziców była niewłaściwie zwołana. Przewodniczący zwołał posiedzenie 18 (maja) , a odbyło się 21. W trybie zwyczajnym powinno być siedem dni, a były trzy - wyjaśniał podczas lipcowej sesji starosta Adam Pawluś.

fot.archiwum

Takie działania skrytykowała radna Bożena Macek-Lubaś, która uważa, że sprawa została zamknięta. Komisja dokonała wyboru i jej zdaniem należy go uszanować. - Skoro komisja została wybrana i dokonała wyboru, to kto teraz czegoś w tym szuka? Zarząd dostaje zlepek różnych przedstawicieli i z tego tworzy komisje. Jeśli wcześniej nikt nie domniemywał, że w tej cząstce osób jest coś nie tak, a komisja dokonała wyboru, to trzeba to uszanować. Klamka zapadła i nie ma co szat rozdzierać, skoro nie wygrał ten, który powinien wygrać – skomentowała.

Dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dyrektor Barbara Wierdak-Cyboroń została poinformowana że konkurs został unieważniony, a jej miejsce zajął Sebastian Styczyński jako pełniący obowiązki dyrektora szkoły. - Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował mnie, że konkurs został unieważniony z powodu innych nieprawidłowości tj. błędów w wyborze rodziców, co jest oczywiście nieprawdą, bo regulamin Rady Rodziców mówi, że skoro było zebranie wyborcze do typowania dwóch kandydatów do komisji konkursowe musi być co najmniej połowa składu rady. Na piętnastu rodziców było dziesięciu. Kworum było, aby przyjąć uchwałę – wyjaśnia B. Wierdak-Cyboroń.

„Walczę dalej, bo są to działania bezprawne”

Była dyrektor postanowiła dochodzić swoich praw w sądzie. Złożyła również skargę do Wojewody Podkarpackiego na działania Zarządu Powiatu w Jaśle, który mimo wygranego przez nią konkursu nie powołał jej na dyrektora szkoły. Wojewoda wezwała starostę do przesłania dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień w związku z podjęciem uchwały unieważniającej wynik konkursu. Po zapoznaniu się ze sprawą nie podzieliła poglądu Zarządu Powiatu w Jaśle uznając, że nie doszło do uchybień w wyborze przedstawicieli Rady Rodziców I LO mających wpływ na wynik konkursu. Uznała również, że unieważnienie konkursu było niezgodne z prawem. Z uwagi na fakt, iż minął termin uchylenia przez wojewodę podjętej przez zarząd uchwały, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w której czytamy –„ Zarząd Powiatu w Jaśle nie był uprawniony do podjęcia inkryminowanej uchwały albowiem rażąco narusza ona regulacje (…) rozporządzenia MEN gdyż nie wywiedziono i nie uargumentowano w uzasadnieniu, że spełnione zostały przesłanki dające podstawę do stwierdzenia, że doszło do naruszeń w procedurze wyboru członków komisji konkursowej mających wpływ na wynik konkursu. Mając powyższe na uwadze skarga jest uzasadniona i konieczna ze względu na upływ 30-dniowego terminu do stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę”.

27 lutego br. odbędzie się w tej sprawie rozprawa przed WSA w Rzeszowie. Była dyrektor I LO nie kryje zaskoczenia działaniami Zarządu Powiatu w Jaśle, który wiedząc o terminie rozprawy już 28 stycznia br., ogłosił konkurs na dyrektora szkoły. Kandydaci do 11 lutego mogli składać oferty. Czy jest to zgodne z prawem?

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Napisany dnia: 14.02.2020, 11:33
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Marek
dnia 14.02.2020, 12:11
Ocena
komentarza:
231
Taczki na Pawlusia szykujmy bo to ce ten człowiek wyczynia z naszym powiatem to skandal. On wykończy nasz powiat.
@ Kll
dnia 14.02.2020, 12:31
Ocena
komentarza:
137
Koniec tego PiSuaru w Jaśle ! Wykurzymy tych nieudaczników. Konfederacja !!!
@ Ksiadz
dnia 14.02.2020, 12:33
Ocena
komentarza:
119
Jak wygra w sądzie to urządzamy fajerwerki na górce
@ ABSOLUT
dnia 14.02.2020, 13:57
Ocena
komentarza:
65
Cyt. "Konsekwencją powyższych uchybień jest nieprawidłowy wybór przedstawicieli Rady Rodziców" no i znowu WINA RODZICOW a nie komisji i powiatu!
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:48
Ocena
komentarza:
-32
sąd może nam naskoczyć. teraz my. Pawluś powinien wam wszystkim pokazać gest lichockiej. bo tam was mamy drugi sorcie gdzie słońce nie sięga
@ Jarema
dnia 14.02.2020, 18:59
Ocena
komentarza:
-16
Jestem za!!!
@ KURU PAPURU
dnia 14.02.2020, 20:52
Ocena
komentarza:
1
@ KURU PAPURU
dnia 14.02.2020, 20:54
Ocena
komentarza:
14
W Jaśle same przeboje jak w Kargulach
@ Ela
dnia 14.02.2020, 22:45
Ocena
komentarza:
15
No ok, pani byla ba urlopie więc nie mogła im tego udostępnić. To tak jakbym ja prowadząc działalność na urlopie wykonywała czynności zawodowe. Bez przesady
@ Skowronek
dnia 15.02.2020, 10:03
Ocena
komentarza:
5
W Jaśle pojawianie kogoś to już reguła
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 14.02.2020, 12:12
Ocena
komentarza:
-154
Nieumiejętność konstrukcji logicznej i spójnej wypowiedzi przez tą Panią powinien całkowicie dyskwalifikować ją nie tylko jako dyrektora, ale także nauczyciela. A już te brednie o RODO należałoby pozostawić bez komentarza.
@ Filozof
dnia 14.02.2020, 12:33
Ocena
komentarza:
90
Tacy wybitni "znafcy" przy powiatowym żłobie pewnie wysokie nagrody dostają od starosty za służalczość, nawet jak trochu się prawo naciągnie...
@ ziutek
dnia 14.02.2020, 13:42
Ocena
komentarza:
14
TĘ panią, wazelino.
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 14.02.2020, 14:27
Ocena
komentarza:
-9
Profesor Dąbkowski dopuszcza obie wersje.
@ dragoness
dnia 14.02.2020, 15:02
Ocena
komentarza:
16
Co nie zmienia faktu, że wazelina cieknie.
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 14.02.2020, 16:03
Ocena
komentarza:
-5
Wobec kogo?
@ do obatela
dnia 14.02.2020, 18:51
Ocena
komentarza:
14
Ten sam co dopuszcza "wziąść" Pawłowicz?
@ Jarema
dnia 14.02.2020, 18:59
Ocena
komentarza:
17
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Marek
dnia 14.02.2020, 12:13
Ocena
komentarza:
122
Dyskwalifikacja to dla starosty.
@ stary
dnia 15.02.2020, 11:03
Ocena
komentarza:
10
a może ta pani ma nie prawidłowe poglądy ??? a to w dzisiejszych czasach ma znaczenie.
@ Woytazzz
dnia 14.02.2020, 12:13
Ocena
komentarza:
143
Czy w tym mieście została chociaż jedna instytucja, z którą starosta Pawluś nie zdążył się jeszcze skonfliktować?
@ Madej
dnia 14.02.2020, 12:30
Ocena
komentarza:
142
Dokładnie. Wydział Komunikacji leży, Powiatowy Zarząd Dróg leży, Oświata leży , tylko nagrody strumieniami lecą . To chyba za te głosy na osobowość roku te nagrody
@ Anonimka
dnia 14.02.2020, 12:48
Ocena
komentarza:
37
tak, Kościół i Radio Maryja
@ domyślny
dnia 14.02.2020, 13:04
Ocena
komentarza:
101
... ale program "Praca dla swoich" jest realizowany skrupulatnie.
@ ziutek
dnia 14.02.2020, 13:43
Ocena
komentarza:
-2
[komentarz nie na temat]
@ dragoness
dnia 14.02.2020, 14:53
Ocena
komentarza:
34
Prawda w oczy kole panią senatorzynę?
@ Woytazzz
dnia 14.02.2020, 12:19
Ocena
komentarza:
68
"Wojewoda (...) po zapoznaniu się ze sprawą nie podzieliła poglądu Zarządu Powiatu w Jaśle uznając, że nie doszło do uchybień w wyborze przedstawicieli Rady Rodziców I LO mających wpływ na wynik konkursu."

Czyli starosta Pawluś jak zwykle zgodnie z przepisami, a do tego subtelnie, ugodowo i z poszanowaniem dla drugiego człowieka.
@ realista
dnia 14.02.2020, 12:32
Ocena
komentarza:
57
Satrosta nie musi być subtelny, ugodowy tylko musi przestrzegać prawa!
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:52
Ocena
komentarza:
-1
to wy musicie przestrzegać prawa a nie my. jesteście drugi sort i się z tym musicie pogodzić
@ obserwator333
dnia 15.02.2020, 09:20
Ocena
komentarza:
2
Chyba nie zrozumiałeś sarkazmu tamtej wypowiedzi.
@ Anonimka
dnia 14.02.2020, 12:47
Ocena
komentarza:
57
pani Basiu Trzymam za Panią kciuki aby pani wygrała!!!
@ a po wygraniu sprawy sądowej
dnia 15.02.2020, 19:06
Ocena
komentarza:
6
...pana Pawlusia (nie Zarząd) należy obciążyć wszelkimi kosztami włącznie z utraconymi dochodami za okres odsunięcia od stanowiska. Życzę powodzenia.
@ Jan
dnia 14.02.2020, 12:51
Ocena
komentarza:
22
A może by tak popatrzeć na osiągnięcia tej Pani i uświadomić sobie do czego doprowadziła ILO, do czego doprowadziła LO w Nowym Żmigrodzie...
I LO było kiedyś szkołą prestiżową ...teraz ...szkoda słów.
Może powinna spojrzeć w lustro i zdać sobie sprawę że się na to stanowisko po prostu nie nadaje.
@ kolarz
dnia 14.02.2020, 13:11
Ocena
komentarza:
29
to dlaczego wygrała konkurs i co styczyński lepszy ?
@ Kko
dnia 14.02.2020, 15:58
Ocena
komentarza:
-2
Może wygrała dlatego że nikt nie chce tego stanowiska i nie miala konkurencji??Nikt nie chce wchodzić do jaskini lwa!!
@ Janina
dnia 14.02.2020, 16:31
Ocena
komentarza:
25
LO było szkołą prestiżową 40 lat temu!!! Odkąd rządzi powiat - na nic nie ma pieniędzy, chyba że dyrektor umie ściągać kasę unijną. A pani Basia Wierdak Cyboroń potrafiła zadać o szkołę. Tylko tchórze tego nie potwierdzą
@ Hans
dnia 14.02.2020, 16:47
Ocena
komentarza:
-8
Nie jestem tchórzem ...i nie potwierdzam zdolności zarządczych Pani Basi ...
@ @Jan
dnia 17.02.2020, 16:25
Ocena
komentarza:
-4
Niestety ale za stan I LO nie odpowiada ta pani bo przez ten czas co była dyrektorem to nie zdążyła być ani dobra ani zła
@ III
dnia 14.02.2020, 12:55
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ emi
dnia 14.02.2020, 12:58
Ocena
komentarza:
12
powiem szczerze Starostwo popełniło w kwestii konkursu wiele błędów,ale prawda jest taka ,że ta pani nie ma żadnych kwalifikacji i umiejętności aby być dyrektorem tak szacownej placówki oświatowej.to właśnie ta pani przyczyniła się do obniżenia prestiżu szkoły.to głownie tacy , dyrektorzy , powodują ucieczkę młodzieży do szkół w Krośnie.
@ domyślny
dnia 14.02.2020, 13:02
Ocena
komentarza:
67
Pani, która wygrała konkurs pewnie nie kwalifikowała się do powiatowego programu "Praca dla swoich" i dlatego sprawy tak się potoczyły. Oby wreszcie ktoś zrobił porządek z tym układem zamkniętym.
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:54
Ocena
komentarza:
-10
układ jest zamknięty i taki zostanie. nie dostaniecie się do nas i będziecie żreć byle co bo nic nie jesteście warci
@ łodyniec
dnia 14.02.2020, 13:02
Ocena
komentarza:
79
Pawluś tobie już podziękujemy . Kompromitujesz się człowieku na każdym kroku.
@ III
dnia 14.02.2020, 13:06
Ocena
komentarza:
24
Dyrektor LO nie jest potrzebny bo szkołą rządzi inna osoba.
@ Hmm
dnia 14.02.2020, 13:12
Ocena
komentarza:
51
Widac teraz jakie panuja uklady i ukladziki w naszym powiecie. Wladza powinna sie szybko zmienic bo inaczej nasz powiat upadnie.
@ lichocka
dnia 14.02.2020, 13:13
Ocena
komentarza:
62
Panie Starosto, "przesuwam dwukrotnie palcem pod okiem" , niech się Pan nie czuje urażony.
@ LO
dnia 14.02.2020, 13:25
Ocena
komentarza:
61
Zgroza do czego to doszło, że nawet dyrektor szkoły musi należeć do odpowiedniej partii.
Nie o taką Polskę walczyliśmy.
@ ziutek
dnia 14.02.2020, 13:44
Ocena
komentarza:
46
Przecież w powiecie jasielskim to normalne.
@ realista
dnia 14.02.2020, 13:46
Ocena
komentarza:
11
Kiedyś pani Wierdak-Cyboroń startowała z listy PiS do rady gminy w N. Żmigrodzie.
@ do realista
dnia 14.02.2020, 19:26
Ocena
komentarza:
26
Kiedyś też wierzyłem w Prawo i Sprawiedliwość. Teraz to pusty slogan, tylko "i"zostało.
@ do realista
dnia 14.02.2020, 20:24
Ocena
komentarza:
7
Wierzyłeś w PiS??? Oni zawsze myśleli tylko o swoich.
@ Wstążki i nożyczki
dnia 14.02.2020, 14:50
Ocena
komentarza:
50
Kolejna kompromitacja Starostwa Powiatowego. Nie mogę już patrzeć na ten długi nos Pawlusia.
@ Długopis prezesa
dnia 14.02.2020, 14:53
Ocena
komentarza:
29
Wyrok sądu uznają tylko wtedy gdy będzie zgodny z linią partii i po to potrzebna jest im władza nad sędziami.
@ dragoness
dnia 14.02.2020, 14:56
Ocena
komentarza:
81
I tak sie kończy upolitycznianie szkół. Pani wsadzona na stołek przez tandem Kmiecik-Urban, jest z tego stołka zrzucana przez tandem Zając-Pawluś.
@ łodyniec
dnia 14.02.2020, 14:59
Ocena
komentarza:
26
I tyle w temacie.Miejsca dla swoich zawsze się znajda.
@ ja
dnia 14.02.2020, 15:02
Ocena
komentarza:
30
Chciał bym wiedzieć kto na te miernoty głosuje. Czy w Jaśle nie ma ludzi inteligentnych i mądrych ?
@ rjs
dnia 14.02.2020, 16:03
Ocena
komentarza:
24
mops gops 500+ 300+ bezrobotni
@ tylko że
dnia 14.02.2020, 18:28
Ocena
komentarza:
11
nie ważne kto głosuje ,ważne kto liczy głosy
@ Radek do rjs
dnia 14.02.2020, 20:26
Ocena
komentarza:
7
Zgadza się!!!
@ Zofia
dnia 15.02.2020, 12:49
Ocena
komentarza:
8
Coś jest jednak na rzeczy. Kiedyś prestiżowe liceum, dobre wyniki uczniów. A teraz?Co się stało z tą szkołą.
@ Anna
dnia 14.02.2020, 15:08
Ocena
komentarza:
13
To straszne co stało się z tą szkoła na przestrzeni lat. Sama chodziłam do 1LO wtedy była to bardzo dobra szkoła. Teraz jest bardzo dobra pod wzgledem znalezienia tam korepetytora... Na szczęście moje dzieci chodzą do 2LO. Moim zdaniem obecnie 2LO lepiej funkcjonuje i przede wszystkim jest nastawione na współpracę z uczniami, a to jest najważniejsze
@ Jan
dnia 14.02.2020, 15:11
Ocena
komentarza:
24
No niestety ILO opiera się głównie o dawanie korepetycji ...może czas właśnie to zmienić!!!
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:56
Ocena
komentarza:
2
czas to zmienić. korepetycje mogą dawać tylko porządni nauczyciele tacy jak styczyński. pozostali niech zapier... za pół pensji. podwyżki tylko dla naszych
@ Hans
dnia 14.02.2020, 20:03
Ocena
komentarza:
4
Proponuję ujawnić wynagrodzenia nauczycieli z ILO wtedy zobaczymy kto ile zarabia.
@ s
dnia 15.02.2020, 06:28
Ocena
komentarza:
10
Hans@ przecież to jest jawne i ogólnodostępne. Trzeba tylko umieć poszukać a nie szczekać
@ Hans
dnia 15.02.2020, 08:09
Ocena
komentarza:
-5
Ja nie mam z tym problemu ale prawdopodobnie wiekszosc ma ...skoro pisze takie bzdury o dawaniu pieniędzy swoim.
@ Tvp
dnia 17.02.2020, 03:02
Ocena
komentarza:
4
Tylko że uczniowie z ll Lo pobierają korepetycje
u nauczycieli z l Lo
@ Mieszkaniec powiatu
dnia 14.02.2020, 16:08
Ocena
komentarza:
11
Prawo i Sprawiedliwość ...widać te wartości w powyższym postępowaniu
@ prawnik
dnia 14.02.2020, 16:13
Ocena
komentarza:
24
Prawo musi być przestrzegane, tym bardziej że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Starosta złamał prawo, to jego należy odwołać.
@ Miś
dnia 14.02.2020, 17:10
Ocena
komentarza:
21
Dawniej za złamanie prawa wsadzali do więzienia czy teraz powinno być inaczej?
@ Emeryt
dnia 14.02.2020, 16:26
Ocena
komentarza:
18
Zwykły człowiek nie wygra z aparatem PiSu - zwłaszcza w sądzie. Po to jest "reforma" sądów, żeby PiS zawsze wygrywał i miał władzę absolutną. PiS łamie konstytucję, łamie prawo - ale jak ktoś się odważy walczyć z PiSem - to zawsze przegra. Tak samo było za komuny - z PZPR normalny człowiek nie wygrał
@ 1 LO
dnia 14.02.2020, 17:14
Ocena
komentarza:
16
DUDA wybory prezydenckie powinien przegrać i się skończy PiSowanie.
@ yozef
dnia 14.02.2020, 20:27
Ocena
komentarza:
-3
owal sie od prezydenta dudy ,,,pisu w jasle nie ma ,,,rzadzi towarzystwo wzajemnej adoracji ,,,a jesli chodzi o konkursy na dyrektora to jest wielka fikcja ,,,wiadomo kto ma wygrac ,,,to jest ustalane mysle wczesniej ,,,to jaslo to naprawde nieudacznicy ,nic dobrze nie potrafia zrobic nawet przeprowadzic konkursu dla swojego aby nikt sie nie doczepil ,,,masakra i ogromny wstyd ,,, za moich czasow dyrektora przywieziono w teczce zatwiewrdzonego przez pzpr inikt nawet nie pisnal ,,,i tak powinno byc ,nie oszukujcie pisowcy ludi konkursami ,,,bo to utopia
@ do Emeryta
dnia 14.02.2020, 16:43
Ocena
komentarza:
40
Zgadzam się, starosta Pawluś współpracuje nawet ściśle z byłem milicjantem z PRL-u, który go lansuje na swym portalu.
@ wazelinowejaslo.pl
dnia 15.02.2020, 07:46
Ocena
komentarza:
13
Ja pamiętam tamte czasy i "Piekiełko" w Hotelu Rzeszów.
@ yozef
dnia 16.02.2020, 21:03
Ocena
komentarza:
-4
ale akurat ten milicjant to bardzo porzadny czlowiek ,,,znam go od urodzenia ,,,i wiem ,,,
@ Janek
dnia 14.02.2020, 17:16
Ocena
komentarza:
4
Może warto cofnąć się do konkursu Pani dyrektor.
@ Skowronek
dnia 14.02.2020, 17:39
Ocena
komentarza:
-1
Dlatego 1 LO z Jasła jest na 678 miejscu w kraju
@ sroka
dnia 15.02.2020, 06:41
Ocena
komentarza:
1
Skowronku coś ci się pomyliło?I LO jest ponad 300 miejsc wyżej ale to też kaszana a wszystko to dzięki Waszkielowi i Wierdakowej!
@ Prawda boli
dnia 15.02.2020, 08:11
Ocena
komentarza:
0
ILO spadło w rankingach dzięki Pani BW-C proste!
@ Do prawda boli
dnia 15.02.2020, 09:32
Ocena
komentarza:
5
A może młodzieży nie chce się uczyć jak dawniej- świat komputerów spowalnia sukcesy w nauce.
@ Tvp
dnia 17.02.2020, 03:06
Ocena
komentarza:
5
A ll Lo duuuuzo dalej
@ sieka
dnia 14.02.2020, 17:42
Ocena
komentarza:
41
No bez jaj. Panie Pawluś nie podanie informacji dotyczącej rady rodziców nie powinno być powodem że od razu występujemy do kurator o odwołanie. Rozumie że konkurs nie poszedł po pana myśli ale to nie Białoruś że się takie numery wyczynia.
@ Erni
dnia 14.02.2020, 17:43
Ocena
komentarza:
15
Ma pani rację,sąd i nie popuszczać,ani na krok,bo o swoje trzeba walczyć,a nie poddać się jeszcze rządzących słabych ludzi,którzy widzą tylko swoich.
@ sieka
dnia 14.02.2020, 17:45
Ocena
komentarza:
26
Bez jaj. Rozumie że konkurs poszedł nie tak jakby p. Pawluś sobie tego życzył ale to nie Białoruś i trochę pozorów trzeba było stworzyć żeby odwołać panią dyrektor a nie od razu kablować do kuratorium. Wstyd.
@ beka
dnia 14.02.2020, 18:06
Ocena
komentarza:
17
No to tworzyli pozory, nasyłając kontrolę po kontroli. Sprawy nie byłoby w sądzie, gdyby wojewoda nie dopatrzył się przekrętów. Ale powiat ma gdzieś prawo i chce wyciurlać wojewodę, bo musi być tak jak pisi starosta chce
@ mix
dnia 14.02.2020, 17:46
Ocena
komentarza:
31
Pana też powinni tak szybko wywalić za organizację sylwestra na Liwoczu
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:58
Ocena
komentarza:
4
sprawe z liwocza sie ukreci i zapomnijcie o tym
@ do @ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 19:39
Ocena
komentarza:
20
kto zapomni to zapomni ale na pewno nie ta biedna dziewczyna co oko straciła
@ rex
dnia 14.02.2020, 17:49
Ocena
komentarza:
33
Pawluś czy to czasem nie ten radny co był w USA a diety cały czas brał???
@ edek
dnia 14.02.2020, 18:31
Ocena
komentarza:
25
Zawsze był nienachlany! Dla kasy i stołka gotów na wszystko!
@ rex
dnia 14.02.2020, 17:49
Ocena
komentarza:
28
Pawluś czy to czasem nie ten radny co był w USA a diety brał???
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:58
Ocena
komentarza:
17
brał ale się nie cieszył
@ US
dnia 15.02.2020, 12:02
Ocena
komentarza:
10
Brał dietę aby podatek odprowadzić. Gdyby jej nie brał, to Państwo Polskie byłoby poszkodowane z braku wpływu podatku od jego diety. To wzór Patrioty i Prawdziwy Polak!!!
@ 3 miliony
dnia 14.02.2020, 17:55
Ocena
komentarza:
23
Co robi polityk PiS przy kontenerze PCK?
@ Z podziemia
dnia 14.02.2020, 18:12
Ocena
komentarza:
32
To o taką Polskę siedział Pawluś w więzieniu??? Gdybyśmy wiedzieli, że będzie wprowadzał PiS-komunę i niszczył praworządność, to grosza byśmy nie dali na składkę na jego rodzinę w stanie wojennym
@ 1989
dnia 14.02.2020, 18:21
Ocena
komentarza:
21
Pisokomuno odejdź.
@ Hulaj dusza
dnia 14.02.2020, 18:46
Ocena
komentarza:
20
Wymienić lub zwolnić wszystkich nieudacznikow z powiatu i urzędu miasta pogonić te paniusie i chłopców w rurkach bez kompetencji i fachowości tyle lat to trwa i wszyscy to tolerują dodać jeszcze urząd gminy Jasło nastepna elita po znajomości całe towarzystwo tkwi jeszcze w ×× wieku. Unia i kraje rozwiniete administracja bije ich caly wiek sprawy ludzkie załatwiane są natychmiast czasami bez pójścia do urzędu.Tu siedzą takie tuzy które nie potrafią same lub sami poradzić sobie w życiu osobistym gdyby nie państwo i my podatnicy żyli by na garnuszku rodziców i dziadków z emeryturami PRL
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 18:59
Ocena
komentarza:
-9
powolutku wprowadzamy tam swoich nic sie nie bujcie
@ wolne sądy
dnia 14.02.2020, 19:00
Ocena
komentarza:
-5
nie bójcie
@ Tro
dnia 15.02.2020, 00:29
Ocena
komentarza:
15
Tak.jak czytam taką ortografie to już się boję
@ Niki
dnia 14.02.2020, 18:52
Ocena
komentarza:
34
Tylko pawlusia usunac z powiatu nie po jego mysli zostala dyrektorem a zapewne mial byc ktos z rodziny. Pawlus na nagrody ma a na dziewczyne co w sylwestra stracila oko na liwoczu to obmywa rece wielki organizator. Na drogi tez nie ma pieniedzy
@ do @ Niki
dnia 14.02.2020, 19:41
Ocena
komentarza:
18
Kasa to jest na nożyczki, szarfy i łopaty do symbolicznych otwarć
@ cytryna kwasna
dnia 15.02.2020, 02:48
Ocena
komentarza:
15
Po co usuwać Pawlusia - powiaty DO LIKWIDACJI razem z Pawlusien i kumplami!
@ Jarema
dnia 14.02.2020, 18:57
Ocena
komentarza:
22
Pawlus do odwolania czy nikt z Pisu nie widzi jak on szkodzi
powiatowi , Jasłu. A przedewszystkim samemu Pisowi
@ Erni
dnia 15.02.2020, 19:54
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Hulaj dusza
dnia 14.02.2020, 19:04
Ocena
komentarza:
17
Poprzednik chciał prawosci i fachowości niestety grupa biznesmenow i kilka urzedasow z radnymi włącznie wyeliminowali prawego człowieka więc mamy to co mamy to jest dalej gra o stołki. Przykład osoba która nie potrafi utrzymać dom rodzinę i porządek w obejsciu pracuje w gospodarce zasobami publicznymi. Skandal
@ Optymista
dnia 14.02.2020, 19:11
Ocena
komentarza:
29
W PISowskim chlewie zaczyna się bratobójcza wojna. Wojewoda kontra Starosta. Tak trzymać, koniec już bliski
@ KURU PAPURU
dnia 14.02.2020, 20:42
Ocena
komentarza:
13
Ludzie na mieście mówią ze do lipca urzędy mają fundusze aby się utrzymać ,prawda to?
@ ssssss
dnia 14.02.2020, 20:43
Ocena
komentarza:
-35
Świnie kwiczą karawana jedzie dalej - Panie Starosto Pawluś - proszę nie przejmować się maluczkimi, proszę robić swoje.Tak trzymać
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 10:50
Ocena
komentarza:
16
Geniusz, po prostu geniusz. Nowe powiedzenie wymyślił :-D Gratuluję staroście popleczników.
@ Grażyna
dnia 14.02.2020, 20:45
Ocena
komentarza:
-1
I bardzo dobrze że ja odwołali, doprowadza szkole do ruiny!
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 02:51
Ocena
komentarza:
10
Nie odwołali. Naucz się czytać.
@ ROMA
dnia 15.02.2020, 10:35
Ocena
komentarza:
-2
Nie umie czytać, bo uczyli go nauczyciele po studiach zaocznych.
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 11:33
Ocena
komentarza:
4
Żałosne. Jak ktoś chce zdobyć wiedzę, zdobędzie ją wszędzie.
@ Anna
dnia 14.02.2020, 20:46
Ocena
komentarza:
14
Pani Barbara była najgorszymi dyrektorem w historii tej szkoły, przyjmowała ludzi po znajomości i zaniżała poziom
@ do Anna
dnia 14.02.2020, 21:39
Ocena
komentarza:
10
Lizusy po.dyrektora punktują. Bedzie nagroda czy dodatek?
@ @Lila
dnia 15.02.2020, 10:33
Ocena
komentarza:
6
Żeby pisać oszczerstwa trzeba mieć dowody? Tak to działa. Zaniżała poziom? Przyjmowała swoich? Puste, wymyślone slogany i do tego nieprawdziwe.
@ do Anna
dnia 15.02.2020, 10:36
Ocena
komentarza:
10
Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku, jeżeli pomawia inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 k.k.).
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 11:32
Ocena
komentarza:
8
Takie pretensje to do p. Kmiecika i spółki.
@ Kasia
dnia 15.02.2020, 14:26
Ocena
komentarza:
3
Pewno jedno i drugie.
@ Kasia
dnia 15.02.2020, 14:27
Ocena
komentarza:
0
do dragoness
pani ma obsesje, radzę pracować nad słabościami
@ Nauczycielka
dnia 15.02.2020, 14:37
Ocena
komentarza:
6
Basiu, trzymamy kciuki. A ci "obrońcy poziomu" powinni się wstydzić przed młodzieżą i rodzicami za to, że kopią kogoś, kto ma odwagę walczyć o prawdę. Niełatwo jest dziś postawić się władzy i bronić prawa.
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 14:46
Ocena
komentarza:
0
Nad obsesjami można pracować, na brak mózgu nic nie pomoże.
@ KURU PAPURU
dnia 14.02.2020, 20:48
Ocena
komentarza:
18
Na zdjęciu obok Pana Starosty kubeczki jednorazowe plastikowe , to jest ekologia? Burmistrz mówił ze śmieci trzeba mniej produkować .Plastik zaśmieca panie starosto ,szklanki kupić i myć a nie plastikowe kubeczki.
@ p-i-s-o-w-i-e-c
dnia 14.02.2020, 20:50
Ocena
komentarza:
18
panie pawluś czy jak ci tam [...] pan tam gdzieś pan był i tam pan sobie mąć za kogo ty się uważasz?
@ MARKI ,DOLARKI ZŁOTE ZEGARKI
dnia 14.02.2020, 21:07
Ocena
komentarza:
3
Pani Barbaro skargę do Premiera ,i do Prezesa Pis niech pani napisze
@ Ss
dnia 15.02.2020, 15:49
Ocena
komentarza:
-4
I do Kaczora i Rydzyka
@ Marek
dnia 14.02.2020, 21:12
Ocena
komentarza:
6
Panstwo pisu
@ Wojtek
dnia 14.02.2020, 21:26
Ocena
komentarza:
23
Co? jakaś tam Rada Rodziców była powodem do unieważnienia konkursu? Jest to śmieszne wręcz ŻAŁOSNE Co będzie jak ta pani wygra w sądzie? Kto poniesie tego konsekwencje? Kto zapłaci odszkodowanie? Moim zdaniem powinien zapłacić starosta z własnej kieszeni ; i radni którzy wiedzieli o sprawie i nic z tym nie zrobili po prostu samowola Co do się stanie z nowo wybranym dyrektorem jak. zostanie przywrócona do pracy stara pani dyrektor?
@ s
dnia 15.02.2020, 06:33
Ocena
komentarza:
4
zamienią się stołkami
@ Do Wojtek
dnia 15.02.2020, 13:13
Ocena
komentarza:
14
Kilka lat temu zwolniony bezpodstawnie nauczyciel,kierując się radą dyrektora,wniósł sprawę do Sądu Pracy(dyrektor obiecywała,że przywróci nauczyciela do pracy,jeśli Sąd tak zadecyduje).Nauczyciel bez adwokata wygrał sprawę i został przywrócony do pracy na poprzednich warunkach.Cóż,dyrektor odwołała się do Sądu i mimo niesłusznych paszkwili i krętactw wygrała,a pani sędzina podsumowała,że nauczyciel nie może wrócić do pracy,bo inni pokrzywdzeni "przybiegną"do Sądu.Dla biednego i uczciwego nie ma sprawiedliwości.
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 13:35
Ocena
komentarza:
-2
Czyżby chodziło o Kołaczyce?
@ Do Dragoness
dnia 15.02.2020, 14:41
Ocena
komentarza:
7
To nie były Kołaczyce.
@ Do do Wojtek
dnia 17.02.2020, 17:25
Ocena
komentarza:
4
Oczywiście wyrok sędziny miał odstraszyć innych zwolnionych nauczycieli,aby nie szukali sprawiedliwości w sądzie.
@ kukuruźnik
dnia 14.02.2020, 21:49
Ocena
komentarza:
16
Czy pisiorki mają już darmowe bilety na F-35 do Ameryki w jedną stronę?
@ ciekawe
dnia 14.02.2020, 23:19
Ocena
komentarza:
10
Któryś kontrkandydat się pewnie wściekł, że nie wygrał, a ma znajomości w starostwie albo i wyżej. Co dziś jest niemożliwe? I tak może być.
@ Prośba
dnia 15.02.2020, 07:42
Ocena
komentarza:
32
Może by tak upublicznić procedury zatrudniania Pana Rosoła i Pana Papciaka w Szpitalu? Wiele osób jest ciekawych jakie były kryteria, jakie są kwalifikacje zatrudnionych, ich osiągnięcia zawodowe oraz jaką otrzymują pensje. Dało by się to zrobić?
@ BMW
dnia 16.02.2020, 20:38
Ocena
komentarza:
4
procedury i kwalifikacje
hahahahahahahahahahaha
@ Jorge
dnia 15.02.2020, 09:09
Ocena
komentarza:
17
Ewidentnie Pawlus mial kogos od siebie na to stanowisko i mu ten wybor nie pasuje. Na tym polega kolesiostwo w rzadzie i samorzadach. Wszystkie stanowiska pod siebie a potem przychodzi nastepny robi to samo i tym samym karawana od lat jedzie dalej
@ https://www.jaslo4u.pl/droga-dziurawa-po
dnia 15.02.2020, 09:24
Ocena
komentarza:
16
Na premie dla urzędników starosta wydał 760 tyś a droga Czeluśnica-Tarnowiec dziura na dziurze .Tak się gospodarzy dobry gospodarz?Droga ta jest POWIATOWA?
@ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dnia 15.02.2020, 09:58
Ocena
komentarza:
14
Ile kosztowały FAJERWERKI na LIWOCZU w Sylwestra?Ludziom po domach w popiole grzebią w piecach ,zakaz palenia liści w sadach bo SMOG a FAJERWERKI to ekologia ?Jakie skażenie i smród?
@ Xyz
dnia 15.02.2020, 13:21
Ocena
komentarza:
-13
Pawluś do Stanów na azbest a Kmiecik znów na Starostę.
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 13:34
Ocena
komentarza:
16
Taaa i się zacznie rozmontowywanie edukacji. Jego wątpliwe zasługi to upadek szkoły w Nowym Żmigrodzie i "zasilenie" kadrami I LO. Próby (na szczęście nieudane) rozwalenia szkolnictwa zawodowego.
@ myk
dnia 15.02.2020, 14:31
Ocena
komentarza:
-10
Na szczęści nie zasilił jakąś byle jaką np. anglistką
@ Myku
dnia 15.02.2020, 14:44
Ocena
komentarza:
3
Anglistka jest super-szkoda,że Cię nie uczy.
@ dragoness
dnia 15.02.2020, 14:45
Ocena
komentarza:
10
Za to polonistką.
@ do dragones
dnia 16.02.2020, 19:55
Ocena
komentarza:
-1
jestem pod wrażeniem twoich niebiesiutkich spodni i twojej głupoty. troche mi cie szkoda bo z tego co piszesz masz duże problemy sama z soą, Spróbuj może porozmawiać z jakimś lekarzem
@ dragoness
dnia 17.02.2020, 20:39
Ocena
komentarza:
0
Słoneczko, ze zdrowiem wszystko ok?
@ napoleon
dnia 15.02.2020, 16:20
Ocena
komentarza:
9
Tak skończyli LO w Jaśle pisiory a prestiż wiedzie Krosno
@ Ss
dnia 15.02.2020, 18:48
Ocena
komentarza:
9
Wszystkim faka pokazują A wy dalej ciemni i głusi. Dobrze Kurski was podsumował. Ciemny lud. 2 mld na paski w tvpinfo dostał A ludzie na raka umierają
@ Marek
dnia 15.02.2020, 18:00
Ocena
komentarza:
7
Witek dala przyklad , teraz beda„ anulowac bo przegraja„ i bedzie im latwiej. Banda nieudacznikow
@ chłop
dnia 15.02.2020, 21:07
Ocena
komentarza:
12
Staroście wydaje się że wszystko może ...
@ BMW
dnia 16.02.2020, 20:39
Ocena
komentarza:
-4
bo może i już
@ kuriozum
dnia 16.02.2020, 11:02
Ocena
komentarza:
15
Niestety w szkolnictwie panuje sytuacja kuriozalna. Otóż w szkołach średnich, organizacją konkursów na stanowiska dyrektorskie winno zająć się li tylko Kuratorium Oświaty - dysponujące kadrą odpowiednio przygotowanych pracowników, a nie Starostwo powiatowe. Nominacje dyrektorskie winny być wręczane przez kuratora, a nie starostę powiatu. Wizytacje przedmiotowych szkół winny być prowadzone przez kuratorium. Starostwo jeżeli już - powinno wspomagać szkołę administracyjnie. Przy stosowaniu takiej ścieżki proceduralnej nie dochodziłoby do różnych - "dziwnych rozgrywek".
@ Zyga
dnia 16.02.2020, 11:59
Ocena
komentarza:
11
Przecież PiS zrujnował oświatę nie po to, żeby było lepiej, tylko żeby obsadzić "swoimi" wszystkie stanowiska kierownicze.
@ 321,.⚠️
dnia 16.02.2020, 14:48
Ocena
komentarza:
-4
Bardzo dobra Pani Dyrektor. Zawsze mozna z nia porozmawiac, nie trzeba sie umawiac. Otwarta dla uczniow i rodzicow. Popieram Pania.
@ Prawda boli
dnia 17.02.2020, 17:53
Ocena
komentarza:
7
Niema to jak komentarze wyrażające poparcie dla byłej pani dyrektor pisane przez samych nauczycieli ILO!Brawo!!!
@ yozef
dnia 17.02.2020, 15:33
Ocena
komentarza:
13
pani ilono dziedzic prosze nie kasowac mego komentarza ,,jutro ma byc konkurs na dyr do 1 liceum ,,,gotowy jestem sie zalozyc ze wygra jacek nawrocki byly dyr szkoly podstawowej nr 2 ten co czyta ewangielie w kosciele ojcow franciszkanow ,,,i po co konkurs skoro wszyscy wiedza ze tak bedzie ,,,panowie z pis nie przesadzajcie ,,,za moich czasow bylo podobnie partia do ktorej nazlezalem pzpr ,,,przysylala w teczce swojego dyrektora i ,,,to bylo uczciwe ,,,po co ten kamuflarz pani redaktor ilono dziedzic ,,,ij jak zmieni sie opcja ,,,to jaselko zaorza ,,,ale czy dozyje ,,,
@ Rodzice
dnia 17.02.2020, 21:11
Ocena
komentarza:
1
I tak dziękują za wzorową pracę, liczne sukcesy w skali europejskiej, wiele ciekawych pomysłów, czuliśmy jako rodzice że nasze dzieci są w tej szkole ważne, najważniejsze, zawsze mogły liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pani dyrektor, dziękujemy, mocno wspieramy
@ Jagoda
dnia 17.02.2020, 22:03
Ocena
komentarza:
-7
Starosta Pawluś to prawnik z solidnym wykształceniem, bardzo inteligentny, mądry a co najważniejsze bardzo uczciwy człowiek. Bardzo się cieszę, że mądry i wykształcony człowiek zajmuje stanowisko starosty i reprezentuje naszą społeczność.
@ dragoness
dnia 17.02.2020, 23:02
Ocena
komentarza:
7
Nie poślizgnij się na wazelinie.
@ do Jagoda
dnia 18.02.2020, 00:19
Ocena
komentarza:
3
A nie piękniej byłoby zaśpiewać: Łubudubu!!! Łubudubu!!! Niech żyje nam starosta z PiSiego klubu
@ Edu.
dnia 18.02.2020, 11:07
Ocena
komentarza:
14
Ta pani dyrektor,to powinna sama ustąpić,została przywieziona w teczce że Zmigrodu,rozłożyła 1liceum na łopatki.Calym dyrektorowaniem zajmowała się jej następczyni.A teraz chce dokończyć swojego dzieła.Tu nie ma nic sprawa polityczna.Chodzi o prestiż szkoły,który przepadł wraz ze śmiercią Pana Jankisza.
@ do łedu
dnia 18.02.2020, 13:18
Ocena
komentarza:
1
To jest POMÓWIENIE, które nie ma nic wspólnego z prawdą. Najbardziej krytykują edu-wałkonie, co odwalą swoje 18/tyg. (3,6 dziennie) i lecą do domu korepetycji udzielać.
Każdy ma prawo przystąpić do konkursu,a jak duda boli z zawiści, to trzeba samemu spróbować.
@ Kondolencje dla I LO
dnia 18.02.2020, 13:20
Ocena
komentarza:
7
Podobno konkurs na I LO wygrał p. Nawrocki.
@ Sajos
dnia 18.02.2020, 13:46
Ocena
komentarza:
-3
Do @kondolencje dla ILO podobno tak...bardzo dobrze może w końcu zrobi tam porządek.
Wszedłem teraz na profil szkoły i zauważyłem że była Pani dyrektor od tego roku uczy fizyki...bez komentarza...
@ Jagoda
dnia 18.02.2020, 16:15
Ocena
komentarza:
0
Do Dragoness
Nigdy nie należałam do żadnej partii i nie mam powodów by komuś schlebiać. Stwierdzenie, że A. Pawluś jest uczciwym, życzliwym, mądrym człowiekiem wynika z mojego głębokiego przekonania a nie z chęci wazelinowania. Starosta nawet nigdy nie domyśli się kim jestem. Proszę mnie nie obrażać bo brzydzę się wazelinowaniem. Dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści i chęci obrzucenia innych błotem
@ yozef
dnia 18.02.2020, 20:15
Ocena
komentarza:
0
jagoda klamiesz jak z nut ,,,przeciez dragones wie kim jestes ,,,tak przypuszczam ,,,
@ dragoness
dnia 20.02.2020, 09:03
Ocena
komentarza:
0
No cóż... mam nadzieję, że się pani nie rozczaruje ;-)
@ do Jagoda
dnia 20.02.2020, 23:10
Ocena
komentarza:
1
Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy ludzie będą ze łzami w oczach i skruchą przysięgać:"Nigdy nie należałem do PiS". albo "Nigdy nie głosowałem na PiS". Aparat i czciciele PiSu NISZCZĄ Polskę.
@ konkursy
dnia 19.02.2020, 11:44
Ocena
komentarza:
4
Tak właśnie wyglądają konkursy. Wygrywa ten kto ma wygrać, a na długo przed ogłoszeniem konkursu wyniki już są ...znane.
@ yozef
dnia 19.02.2020, 21:01
Ocena
komentarza:
2
odpowie m,i ktos ,,,jak to jest pisalem kilka dni wczesniej ze wygra jacek nawrocki ,,,czy to ktos potwierdzi ,,,jesli tak to po co knkursy ,,,
@ Geri
dnia 20.02.2020, 03:13
Ocena
komentarza:
0
Jeśli był jedynym kandydatem to kto miał wygrać?
Przestańcie wierzyć we wszystkim spisek.
@ yozef
dnia 20.02.2020, 14:01
Ocena
komentarza:
1
dla geri ,,,pewnie ze byl jednym bo nikt inny sie nie zglosil ,,,pan GERI W TO WIERZY ,,a ja nie ,nikt sie nie zglosil bo szkoda czau i nerwow gdyz od dawna bylo wiadomo ze dyr bedzie nawtocki 1 liceum ,, i po co konkurs panie PREZWSIE PIS ,,,I LUDZIE DZIS ZWIAZANI Z PIS ,,,obstawiajcie wszystkie stanowiska w jasle swoimi ,, az przesadzicie i wybiora wreszcie kogos innego ,,,tak juz sie przekonala byla sekretarz urzadu miasta ladujac na foluszu [ogromnie bylo mi jej zal gdyz likwidujac przedszkola w jasle i zlobki zwlasza zlobki ona w to wierzyla ] przyjdzie i czas na to towarzystwo wzajemnej adoracji ,,,
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Uczniowie pozostają na nauce zdalnej. Rząd otwiera czasowo galerie handlowe

  Premier Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował o kontynuacji nauki w systemie zdalnym, jak również o tym, że od przyszłej soboty zostaną czasowo otwarte galerie handlowe w reżimie sanitarnym...

 • Czy wytrzymasz jeden dzień bez papierosa?

   

  W 1974 amerykański dziennikarz Lynn Smith rzucił wyzwanie swoim czytelnikom. Mieli nie palić papierosów przez jeden dzień, nagrodą było zdjęcie na okładce gazety Monticello Times. Trafiło na nią 300 osób. Ale przeszło 1500 osób podjęło się wyzwania. Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem zachęcone popularnością tej akcji ustanowiło 3 czwartek listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia.

 • Pożar w sortowni odpadów. Zapaliła się maszyna do sortowania śmieci

  Strażacy od kilku godzin dogaszają pożar, który wybuchł około godziny 5. w jednej z hal w sortowni odpadów w Wolicy. Zapaliła się maszyna do rozdrabniania śmieci.

 • Czy ksiądz dopuścił się molestowania małoletnich w latach 80.? Sprawę bada prokuratura i kuria

  W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat księdza, który w latach 80. ubiegłego wieku sprawował posługę w jednej z tarnobrzeskich parafii. Dziś kapłan jest proboszczem w parafii pod Jasłem. Dawni jego uczniowie wystosowali wobec duchownego poważne zarzuty dotyczące molestowania małoletnich dziewczynek. Kuria przeprowadziła wstępne dochodzenie kanoniczne. Sprawę zbada również przemyska prokuratura.

   

 • "W DPS w Foluszu żaden z mieszkańców nie zmarł z powodu Covid-19" – podkreśla dyrektor Adamski

  W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na obecną chwilę mieszka 229 pensjonariuszy. Na 170 zatrudnionych pracowników na ten moment gotowych do pracy jest 120, z czego 85 bezpośrednio pracuje z mieszkańcami domu. Jak w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa walczy DPS w Foluszu? Z dyrektorem placówki Karolem Adamskim rozmawia Ilona Dziedzic.

 • Już dzisiaj otwarcie nowego sklepu Stokrotka w Tarnowcu!

   

  Miło nam poinformować o powstaniu nowej Stokrotki. W czwartek, 19 listopada, otwieramy nowo wybudowaną placówkę dla naszych klientów w Tarnowcu 411. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00-22.00 oraz w niedziele pracujące w godzinach od 8.00-20.00.

 • W przyszłym roku ruszy budowa nowego przedszkola

  W Kołaczycach przy szkole podstawowej powstanie nowe gminne przedszkole. Władze miasta uzyskały pozwolenie na budowę, a rada gminy wyraziła zgodę na finansowanie inwestycji i zaciągnięcie kredytu na ten cel. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, a w przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja ma się zakończyć w 2022 r.

 • Ubezpieczenia – czy na pewno nie potrzebujesz?

   

  Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś sprawcą wypadku. Okazuje się, że osoba poszkodowana  zostaje sparaliżowana, a Ty, jako sprawca, musisz pokryć koszty jego leczenia i płacić mu rentę do końca życia. Czy jesteś na to przygotowany/-a finansowo?

 • Nowy most na osiedlu Gądki niemal gotowy

   

  Budowa mostu na osiedlu Gądki dobiega końca. Z terenu budowy obiektu zniknął już ciężki sprzęt. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Choć termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na październik 2021 r. to już dzisiaj wiadomo, że stanie się to znacznie szybciej. Nie wiadomo jednak, od kiedy z mostu będą mogli korzystać kierowcy oraz piesi.

 • 6 miesięcy więzienia i prace społeczne dla sprawcy rozboju na piłkarzu Czarnych Jasło

   

  W miniony piątek, w Sądzie Rejonowym w Jaśle zapadł wyrok w sprawie jednego z mężczyzn oskarżonych o dokonanie rozboju na młodym zawodniku Czarnych Jasło. Arkadiusz W. przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył też wniosek o dobrowolne podanie się karze.  Sąd skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności i pracę na cele społeczne.

 • Obiad za pół ceny? Zamów i odbierz u „Wojtka”

   

  Bar mleczny u „Wojtka” przygotował dla swoich klientów specjalną promocję. Od dzisiaj do odwołania, każdego dnia serwuje on zestawy obiadowe za pół ceny! Wystarczy zamówić i odebrać dania w barze przy ul. 3 Maja 101.

 • Czy sektor kultury otrzyma wsparcie od rządu?

   

  Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował program wsparcia dla szeroko rozumianego sektora kultury. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 400 mln zł. Fundusz Wsparcia Kultury budzi jednak spore kontrowersje. Wczoraj zapadła decyzja o wstrzymaniu wypłaty rekompensat za straty spowodowane ograniczeniami pandemicznymi. Lista 2064 beneficjentów ma zostać zweryfikowana. Znalazł się na niej między innymi Mateusz Mijal. Jaślanin miałby trzymać pomoc w wysokości 206 032 zł.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105