Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Co z tą ścieżką i drzewami przy ul. Jagiełły?

126

Kwestia przebiegu ścieżki rowerowej na ul. Jagiełły i rosnących przy niej kasztanowców wciąż pozostaje otwarta. Odpowiadając na lipcową propozycję burmistrza właściciele pobliskich nieruchomości zdecydowali się na przedstawienie kolejnego wariantu realizowanej już inwestycji. Stał się ono przedmiotem niedawnych rozmów z udziałem radnych miejskich i Ryszarda Pabiana. Wkrótce okaże się, jaki będzie finał sprawy, która od wielu tygodni elektryzuje opinię publiczną w Jaśle.

Petycja rozpętała burzę  

Przypomnijmy, że w lipcu bieżącego roku grupa mieszkańców Jasła zaangażowanych w akcję „STOP wycince drzew w Jaśle”, będącej kategorycznym sprzeciwem wobec planów usunięcia ponad dwudziestu drzew na ul. Jagiełły, Słowackiego oraz Czackiego złożyła w jasielskim magistracie petycję wyrażającą protest wobec wycinki drzew przy ul. Jagiełły, w tym czterech kasztanowców. Planowana wycinka związana jest z budową fragmentu ścieżki rowerowej, która finalnie biec ma od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle do Ogrodu Jordana. Warto podkreślić, że wspomnianą petycję podpisało prawie 1000 osób.

W pikiecie przed budynkiem Urzędu Miasta w Jaśle wzięło wówczas udział kilkadziesiąt osób, na czele z Bartoszem Igielskim - inicjatorem zbiórki podpisów. Przekonywał on, że wycinki można uniknąć. - Naszym zdaniem wycinka drzew jest niepotrzebna. Drzewa, które rosną na ul. Jagiełły, Czackiego i Słowackiego powinny pozostać na swoim miejscu […] Ścieżkę można poprowadzić tak, aby nie kolidowała z drzewami, które rosną w tych miejscach, co najmniej od siedemdziesięciu lat. Osoby, które podpisały petycję, często zwracały uwagę na to, że ścieżka rowerowa w tym miejscu jest nie do końca trafionym pomysłem – mówił.

Akcja „STOP wycince drzew w Jaśle”, która w drugiej połowie lipca absolutnie zdominowała dyskurs publiczny w Jaśle stała się dla UM twardym orzechem do zgryzienia. Jasielski magistrat nie mógł pozwolić sobie na przyjęcie biernej postawy w istotnej dla wielu Jaślan kwestii. Stąd też bez zbędnej zwłoki władze miasta wystosowały odpowiedź na petycję. W informacji datowanej na 29 lipca 2019 r. Ryszard Pabian, burmistrz Jasła oświadczył, że rozważa odstąpienie od wycinki kasztanowców. W tym celu zlecił on projektantowi przygotowanie nowej koncepcji budowy fragmentu ścieżki wzdłuż ul. Jagiełły. Alternatywne rozwiązanie różniło się od pierwotnego tym, że przy zachowaniu drzew nie przewidywało powstania miejsc parkingowych. Burmistrz jednocześnie zwrócił się do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, znajdujących się na odcinku planowanej inwestycji o ustosunkowanie do przedstawionej propozycji.

Wybieramy parkingi, ale…

W pisemnej odpowiedzi udzielonej Ryszardowi Pabianowi właściciele lokali położonych przy ul. Jagiełły oświadczyli, że mimo wszystko nie mogą pozwolić sobie na likwidację miejsc gdzie obecnie klienci pobliskich sklepów i firm pozostawiają swoje samochody. Są przekonani, że wpłynęłoby to negatywnie na kondycję przedsiębiorstw, które funkcjonują w tym miejscu od wielu lat. Wybór wariantu, który przewiduje budowę miejsc parkingowych skutkowałby jednak wycinką kasztanowców. O trudnym dylemacie mówił w miniony poniedziałek podczas wizji lokalnej Bartosz Igielski  – W tym miejscu prowadzone są działalności, które wymagają miejsc parkingowych. Jest tutaj spółdzielnia inwalidów, gdzie pracuje trzydzieści osób, z których większość to osoby niepełnosprawne. Są tutaj również pralnia, firma handlująca oknami i w końcu sklep medyczny. Postawienie sprawy w ten sposób, albo drzewa, albo miejsca parkingowe jest dla nas bardzo niekorzystne. Brak miejsc do parkowania może skutkować nawet upadłością tych działalności. Pewne będą straty z tytułu przychodów oraz zmniejszenie zatrudnienia. Miejsca do parkowania funkcjonują tutaj, od co najmniej siedemnastu lat. Nasza odpowiedź jest efektem szerszej dyskusji. Uznaliśmy, że mając do wyboru dwa warianty, decydujemy się na wybór tego, który gwarantuje korzyści społeczne i biznesowe, apelując, żeby zachowane zostały drzewa, które są w najszerszym miejscu pasa drogowego bliżej ul. Krasińskiego i na rogu ul. Jagiełły i ul. Słowackiego  – przekonuje.

Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Jagiełły, w których bezpośrednim sąsiedztwie rosną kasztanowce i ma przebiegać ścieżka rowerowa zaproponowali zatem kolejne już rozwiązanie. Ich zdaniem doskonałym rozwiązaniem problemu byłoby zlokalizowanie ścieżki rowerowej po drugiej stronie ulicy w miejscu obecnie istniejącego ciągu pieszego, co pozwoli na zachowanie drzew oraz nie będzie powodowało konieczności ingerencji w teren bezpośrednio przed budynkami, a co za tym idzie również w miejsca, w których kierowcy parkują swoje samochody. Argumentów, którymi posługują się autorzy pisma adresowanego do burmistrza jest zdecydowanie więcej. Na uwagę zasługuje również ten, który mówi o zagospodarowaniu zaniedbanej skarpy przy budynku wielomieszkanionym, co mogłoby przy usytuowaniu w tym miejscu chodnika poprawić walory estetyczne tej okolicy. Aby unaocznić zalety swojej propozycji, zwolennicy zmiany koncepcji przebiegu ścieżki przedstawili opinię wykwalifikowanego rzeczoznawcy. Stosowna mapka załączona została do ich pisma.

Mapka prezentująca propozycję przebiegu ścieżki autorstwa właścicieli nieruchomości
przy ul. Jagiełły
POWIĘKSZ

Dyskusji ciąg dalszy

Odpowiedź udzielona Ryszardowi Pabianowi bynajmniej nie zakończyła sprawy. Dyskusja na temat przebiegu ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jagiełły przeniosła się na forum Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła. W jej poniedziałkowym posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele właścicieli kamienic przy ul. Jagiełły w osobach Andrzeja Kachlika i Bartosza Igielskiego oraz burmistrz Ryszard Pabian. Po kilkunastominutowej dyskusji, podczas której każdy mógł przyjrzeć się dokumentacji projektowej wszyscy udali się na ul. Jagiełły celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Radni na własne oczy chcieli przekonać się o możliwości realizacji kolejnego już wariantu przebiegu ścieżki rowerowej.

Na wszystkie pytania zarówno przedstawicieli właścicieli nieruchomości jak również radnych starali się odpowiadać Ryszard Pabian oraz Grzegorz Witkowski, inspektor w Wydziale Inwestycji i Ochrony środowiska Urzędu Miasta w Jaśle. Wątpliwości budziły między innym kwestie związane z możliwością zaprojektowania i budowy chodnika w obrębie skarpy, który górowałby nad ścieżką w miejscu obecnego ciągu pieszego, warunków technicznych realizacji tak nakreślonej koncepcji, czy też przewidywanych kosztów zmian w projekcie inwestycji, której, co warto zaznaczyć realizacja już się rozpoczęła.

Grzegorz Witkowski zwrócił uwagę na fakt, iż przy planowaniu przebiegu ścieżki w ciągu ul. Jagiełły kluczowe znaczenie miały warunki techniczne, określone w tym przypadku przez Powiatowy Zarząd Dróg. Projekt techniczny musiał być zatem zgodny z wytycznymi określonymi w piśmie z 23 lipca bieżącego roku adresowanym do UM w Jaśle. – Projektant, projektując ścieżkę rowerową na terenie pasa drogowego należącego do Starostwa Powiatowego w Jaśle musiał uwzględnić warunki, które zostały ściśle określone przez zarządcę drogiwyjaśnia Grzegorz Witkowski. Odniósł się on również do nowej propozycji, zgłoszonej przez właścicieli kamienic położonych przy ul. Jagiełły.Koncepcja polegająca na przeprowadzeniu ścieżki rowerowej drugą stroną ul. Jagiełły, wschodnią, po istniejącym aktualnie chodniku nie spełnia warunków określonych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Piesi nie mieliby, bowiem prawa poruszać się po wspomnianej ścieżce. Uwzględniając wniosek mieszkańców miasto musiałoby po raz kolejny przeprojektować odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Słowackiego zapewniając jednocześnie ciąg pieszy po tej stronie ulicy. Konieczne stałoby się zwrócenie do projektanta o przygotowanie nowego założenia. Przebudowie musiałby ulec chodnik, który zostałby zaadaptowany na ścieżkę rowerową. W skarpie znajdującej się powyżej obecnie istniejącego chodnika musiałby zostać zlokalizowany ciąg pieszy. Tym samym, może się to wiązać z koniecznością wykonania wcięcia chodnika w istniejącą skarpę. Nie wiemy, czy niezbędne nie okaże się wykonanie palisady, czy też muru oporowego, co uniemożliwiłoby osuwanie się skarpy. Pamiętajmy też o tym, że realizacja tej koncepcji wiązałaby się z wycinką porastających ją drzew. Z technicznego punktu widzenia jest to możliwe. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że konieczna będzie w tym przypadku przekładka sieci energetycznych oraz linii oświetlenia ulicznego tłumaczył.

Widok na skarpę przy ul. Jagiełły

Radni, zasiadający w Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła uznali, że należy poważnie rozważyć proponowany, nowy wariant przebiegu ścieżki rowerowej przy ul. Jagiełły. Być może ich stanowisko będzie miało realny wpływ na przyszłe decyzje władz miasta w tej materii.

Właściciele nieruchomości położonych przy ul. Jagiełły gdzie powstać ma ścieżka rowerowa mają nadzieję, że władze miasta przychylą się do ich propozycji. - Posiedzenie komisji przebiegło zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Radni, przynajmniej słownie zdecydowali się poprzeć nasze stanowisko. Zobaczymy jak sprawa potoczy się dalej. Mamy nadzieję, że burmistrz zaakceptuje ten pomysł pokazując tym samym, że liczy się z głosem mieszkańców i zależy mu na tym, aby miasto było zielone. Zdaję sobie sprawę z tego, że zmiana projektu na tym etapie oznacza dodatkowe prace i zapewne także koszty. Liczę na to, że uda się pogodzić racje wszystkich stron. To jasne, że inwestycje tego rodzaju musza być realizowane w mieście. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że wystąpiliśmy z petycją na późnym etapie realizacji inwestycji. Jako osoby, które z nią sąsiadują nie zostaliśmy jednak wcześniej poinformowani o tym, że będzie tutaj ścieżka rowerowa, że będzie przebiegać w ten sposób. Nikt do nas nie przyszedł i nie konsultował się z nami na etapie jej projektowania – mówi Bartosz Igielski.

MD 

Napisany dnia: 30.08.2019, 10:18
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 30.08.2019, 10:23
Ocena
komentarza:
21
Tylko tunel rowerowy rozwiąże mnożące się dylematy "ludzi władzy"...
@ anty
dnia 30.08.2019, 12:29
Ocena
komentarza:
49
Wara od drzew.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 30.08.2019, 12:36
Ocena
komentarza:
6
"Liga" rządzi, "Liga" radzi, "Liga" nigdy Cię nie zdradzi...
@ buuu
dnia 30.08.2019, 17:32
Ocena
komentarza:
-11
Zbliża się jesień, czas szykować się na regularne "zbiory" liści i przy okazji proszę poprawić zdewastowane chodniki przez systemy korzenne starych drzew. Czy któryś z tzw. aktywistów "obrońców" posadził w życiu chodź jeden krzak ! ! ! czy to takie ich tylko "piepszenie"
@ Spostrzeżenia
dnia 30.08.2019, 20:53
Ocena
komentarza:
-9
W punktach:
1. Nie może być tak, że wszyscy projektują , projektuje projektant.
Wielbłąd to jest koń zaprojektowany komisyjnie- każdy mu coś dodał i wyszła porazka.
2. Będziecie dyskutować coś zimy i pogoda załatwi temat.
3. Miejsce dużych drzew jest w lesie. Drzewo stare się wycina- wie o tym każdy prosty chłop na wsi.
4. Nie można mieć ciasteczko i je zjeść - albo rybka, albo akwarium. Wszyscy nie
będą zadowoleni i na to jest władza, by decydowała.
5. Nie powinno się na siłę uszczęśliwić - nie chcieli manny - będą mieli g ... spod wanny.
Oddać kasę i zostawić ten fragment skansenu tak jak był do tej pory.
@ "Znafcy"
dnia 30.08.2019, 21:06
Ocena
komentarza:
0
Na projektowaniu ścieżek rowerowych zna się każdy (każdy przecież widział rower ) , tak jak na medycynie i na robieniu dzieci.

"Znafcy " mogą generować setki pomysłów- oczywiście bez żadnej odpowiedzialności.

Odpowiada jednoosobowo uprawniony projektant. Po to się uczył i ma to ma usprawnienia-
W tym przypadku drogowe.

Próba narzucania wielu różnych rozwiązań przypomina sytuację, gdy autobusem chce kierować każdy pasażer, odsuwajac uprawnionego kierowcę na tylne siedzenie.
@ Elektryzuje
dnia 31.08.2019, 08:10
Ocena
komentarza:
16
Cytat:

"Wkrótce okaże się, jaki będzie finał sprawy, która od wielu tygodni elektryzuje opinię publiczną w Jaśle".

Stwierdzenie napisane jest na wyrost, dla podgrzania atmosfery. Są dużo ważniejsze w tym mieście sprawy, które powinny elektryzować nie tylko nieliczne grono zainteresowanych ale ogół mieszkańców, tj.:
- paraliż komunikacyjny miasta + zaciemnienie ulic,
- brak rozwoju przemysłu i usług,
- brak pomysłu na gospodarkę odpadową (z wyjątkiem podnoszenia cen)
- brak perspektyw dla młodych (pozostaje wyjazd) ,
- itp. itd. - można tu jeszcze wiele dopisać bolączek, na które brak rozwiązań.

Te sprawy powinny elektryzować, a nie (z całym szacunkiem) marginalny spór.

Próba zadowolenia wszystkich kończy się jak za rzędów A.C. zaniechaniem wielu potrzebnych dla miasta przedsięwzięć, (np. rezygnacja z budowy łącznika u. Staszica i Baczyńskiego czy obniżenie hali sportowej na Bednarskiej - miały tu być awantury kiboli). W sumie: porażka wskutek słabości władzy.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 31.08.2019, 14:31
Ocena
komentarza:
6
Wszystkie inne problemy zostały przecież rozwiązane przez "starych- nowych reprezentantów miejskiej władzy"
- skrót od "Ronda Solidarności" "odblokuje szpital i Kaufland , zrealizowany program
"sowa" za blisko 2mln zł tak nam rozjaśnił ulice i wygenerował oszczędności że
teraz poszukuje się "przyjaciół"na nowy twór "sowa i przyjaciele" , czy sowa
bis"...???
- dla kogo niby mają rozwijać przemysł - czy dla emerytów i rencistów - młodzi
jeżeli nie posiadają wsparcia rodziców tutaj nie mają żadnych szans
urządzenia się , czy zapracowania na własne lokum...
- odpadami rządzi monopol i dyktuje ceny jeszcze przed ogłoszeniem przetargu
tj. się to działo z obecną podwyżką
- powstał inkubator i wylęgarnia talentów
- i budżetowcy jak wszędzie strajkują i protestują że mają mało...
- et cetera, et cetera, et cetera...
@ LOP
dnia 31.08.2019, 14:54
Ocena
komentarza:
3
Liga Ochrony Przyrody faktycznie nie zdradzi i dobrze radzi.
@ Team
dnia 01.09.2019, 13:53
Ocena
komentarza:
5
Patrząc na ekipę pracującą w tym temacie jestem spokojny o wynik obrad, fachowe rozwiazanie problemu dla zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron. Będzie ścieżka , befzie chodnik, będą drzewa.

Będzie dobrze , a nawet super dobrze. Będzie wilk syty i owca w ciąży.
@ Błąd
dnia 01.09.2019, 14:00
Ocena
komentarza:
3
Wladze miasta popełniają kardynalny błąd zlecając rozwiązanie projektantów i. Po co?
Przecież wiadomo, że najlepiej zrobi to miejscowy aktyw, bo zna tam każdy kamień, potrzeby i interesy każdego mieszkańca, a może nawet sadzil te drzewa.

Na pewno będzie taniej, szybciej i sprawniej.

Potem ta sama ekipa dopilnuje wykonania. Będzie dobrze.
@ dic8
dnia 03.09.2019, 00:17
Ocena
komentarza:
2
Posadziłem wiele a "piepszenie " pisze przez "rz" Jak ci liscie przeszkadzają zbieraj.Kazdy ma jesien zycia i liscie tez.Ty zawsze bedziesz młody i zdrowy ehh
@ dic8
dnia 03.09.2019, 00:21
Ocena
komentarza:
2
Punk trzeci jest zły nawet dla ciebie.Jak bedziesz stary/a to tez cie trzeba wyciac.Wytnij park no bo do parku przy szpitalu sie przymierzaja.Zasac tuje -wylęgarnie kleszczy i komarów a po drugie trujące [...] nie na darmo nazywane drzewkiem cmentarnym
@ Do Dic8
dnia 05.09.2019, 17:40
Ocena
komentarza:
1
Brawo,super,też tak myślę i popieram.Jak się czują starsi ludzie,którzy z tymi drzewami mają wspomnienia.Kasztanowiec jest sprzymierzeńcem ludzi,wyzwala pozytywną energię,daje moc i sprzyja przyswajaniu wiedzy/dawniej przy szkołach rosły kasztanowce i kojące stres lipy/.Kasztany należy włożyć pod łóżko-niwelują negatywny wpływ żył wodnych,a noszony w kieszeni,spełnia marzenia i chroni przed złem.Cudownie jest chodzić po jesiennych liściach,a kto nie lubi drzew,niech leci na księżyc.
@ Sędzia na tel
dnia 30.08.2019, 10:27
Ocena
komentarza:
12
Typowe Jaslo kłótnia i pieniactwo
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 30.08.2019, 12:47
Ocena
komentarza:
13
Konieczna szybka realizacja tego projektu - najlepiej z otwarciem w dniu wyborów - a może otwarty, plenerowy lokal wyborczy z urną na środku ścieżki rowerowej i głosowanie na rowerach...???
@ CDN
dnia 30.08.2019, 10:39
Ocena
komentarza:
67
Mam takie nieodparte wrażenie, że ta ścieżka rowerowa robiona jest tak trochę na siłę. Kto i co chce nam udowodnić?
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 11:07
Ocena
komentarza:
18
UM, że coś robi.
@ WALEC
dnia 30.08.2019, 11:18
Ocena
komentarza:
24
Krzysztof C niczym inżynier Napoleon wskaże im kierunek działań ;) ... Krzysiu nie zajmuj się pierdołami, ciśnij tych nieudaczników i buduj ronda ... wiesz, ze sa potrzebne, ludzie to docenią.
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 12:05
Ocena
komentarza:
26
Chcą udowodnić, że coś robią. Byle gdzie, byle jak, ale robią.
@ cytryna kwasna
dnia 30.08.2019, 12:41
Ocena
komentarza:
28
UM uprawia kosmetyke Jasła = wycinanie + kostkowanie bo to widoczne.
@ do...
dnia 30.08.2019, 18:16
Ocena
komentarza:
15
a wystarczyłoby,żeby ścieżka z Krasińskiego zamiast w Prawo na Jagiełły i Słowackiego skręcała w lewo na Jagiełły i Bednarską,
przynajmniej skrzyżowanie z Mickiewicza byłoby na światłach, a nie koło kościółka, gdzie jest spory ruch mks-ów i pieszych, a będzie jeszcze większy po przeniesieniu przystanka pod pocztę
@ dic8
dnia 03.09.2019, 00:22
Ocena
komentarza:
1
No i tu masz racje.Ale inni nie mysla>
@ yozef
dnia 30.08.2019, 10:56
Ocena
komentarza:
21
ja bym przez skarpe zrobil ten kawalek sciezki rowerowej ,kasztanow bym nie ruszal ,,, tam jest miejsce po drugiej stronie kasztanow na sciezke rowerowa i nikomu niwe bedzie tp przszkadzac ,,,jak mogli tego nie zauwaxzyc planisci tej sciezki ,,,szok
@ Do Yozef
dnia 30.08.2019, 14:04
Ocena
komentarza:
20
Popieram i teierdzę,iż ścieżka rowerowa nie może być po stronie,gdzie klienci parkują samochody,będzie utrudnienie w ruchu.Mieszkańcy Jagiełły mają rację.Dodać należy niebezpieczną jazdę rowerzystów,gdyż np.przy sklepie medycznym ciągle podjeżdżają i wyjeżdżają samochody.Należy zadbać o niepełnosprawnych i chorych.Ścieżka rowerowa może być przy skarpie w poszerzonym trochę chodniku.Za granicą pół chodnika dla pieszych i pół dla rowerów.
@ @Dike
dnia 30.08.2019, 11:00
Ocena
komentarza:
21
Zaplanowali ścieżkę i idą po trupach... pięknych zdrowych drzew. Ciekawe, ktory rowerzysta zechce jeździć po patelni?
@ do...
dnia 30.08.2019, 18:20
Ocena
komentarza:
15
zaplanowali strefę kiss&ride w ogródku gim1 (aktualnie sp2) i wykarczują w pień świerki i inne drzewa, które chronią szkołę przed spalinami, hałasem i nadmiernym nasłonecznieniem oraz zlikwidują piękny skalniak - zamiast kwiatów i drzew będzie asfalt lub kostka
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 18:56
Ocena
komentarza:
12
Żeby zadowolić kilka nadopiekuńczych mamuś i ich niezaradne pociechy.
@ Ronin
dnia 30.08.2019, 11:34
Ocena
komentarza:
8
Trzeba też pamiętać by budowa chodnika nie uszkodził systemu korzeni drzew rosnăcych w skarpie. Wcisnąć to się burmistrz morze w tort a nie w skarpie. Niema takiej konieczności.
@ cimek
dnia 30.08.2019, 11:40
Ocena
komentarza:
6
Wojtku, zdecyduje się wreszcie, czego ty chcesz? Mają ratować kasztany, czy nie? To napisz wprost, że Wojciech M. nie chce żadnej ścieżki rowerowej i basta!
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 11:44
Ocena
komentarza:
-1
Może chce, ale o innym przebiegu?
@ yozef
dnia 30.08.2019, 14:07
Ocena
komentarza:
2
tam jest duzo miejsca idz zobacz i pijaczki tez nie beda tam pily piwa ,,,droga rowerowa si zmiesci nic nie naruszajac systemu korzeniowego ,,idz zobacz
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 30.08.2019, 12:28
Ocena
komentarza:
16
Była koncepcja - pojawiła się antykoncepcja - a co się okaże: że to poroniony pomysł...
@ Ale jaja
dnia 30.08.2019, 12:48
Ocena
komentarza:
14
Ścieżka dla kilku obcisłogacich ma zawazyc na drzewami? Kolejna urzędnicza bzdura
@ .
dnia 30.08.2019, 14:16
Ocena
komentarza:
-12
Pewnie masz brzuch tzw beczkę i nie chce Ci się pupki ruszyć bo już tkanka tłuszczowa na maksa.
@ ?
dnia 30.08.2019, 18:25
Ocena
komentarza:
9
czy pod pretekstem budowy ścieżki wymienia się to, co jest pod spodem - rury, kable itd, np. na Sikorskiego zdarto nowy kawał asfaltu, żeby zmienić studzienkę?
stąd ścieżka prowadzi tędy, którędy prowadzi?
@ dic8
dnia 03.09.2019, 00:25
Ocena
komentarza:
0
No bo u nas sie nakpierw budyje a potem degraduje zeby poprawic to co zapomnieli>Niogdy ten kraj nie bedzie normalny dopóty dopóki ludzie nie beda myslec ze to panstwowe tylko ich .
@ Jas
dnia 30.08.2019, 12:57
Ocena
komentarza:
20
Drzewa muszą rosnąć latami Chodnik można zrobić w kilka dni
@ a tak sobie piszę
dnia 30.08.2019, 13:00
Ocena
komentarza:
-29
Do wszystkich "znawców" przyrody i "ekspertów" od drzew:

Proszę wziąć NA PIŚMIE odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku obłamania gałęzi i złamań drzew pozostawionych obok drogi - CZŁOWIECZE ZAŚLEPIONY CHĘCIĄ ZAISTNIENIA CZASAMI NIE MASZ ZIELONEGO POJĘCIA NA JAKIE TEMATY SIĘ WYPOWIADASZ I O CZYM MÓWISZ.
Ot tak już bywa, że chora ambicja często prowadzi do DRAMATÓW.
Drastycznie: osoby tak zaciekle walczące o drzewa powinny pisemnie zadeklarować, że w przypadku kiedy jakaś osoba zostanie kaleką z powodu upadku na nią gałęzi, to będą do końca procesu wyleczenia ponosić koszty leczenia.
Człowiek zaślepiony nie wie z jakimi siłami igra - siły przyrody są nieokiełznane - i proszę od razu nie myśleć o trzęsieniach ziemi, itd - drzewo wyglądające z zewnątrz na zdrowe w środku w wielu miejscach może być pruchnem - CZŁOWIECZE NIE IGRAJ Z LUDZKIM ZDROWIEM I ŻYCIEM.
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 16:18
Ocena
komentarza:
16
Jakieś dane ile było wypadków spowodowanych przez te konkretne drzewa?
@ ABSOLUT
dnia 30.08.2019, 16:50
Ocena
komentarza:
28
Duże drzewa treba przycinać odpowiednio i dbać bo rosly całe pokolenie,
a nie wyrzynać jak to robi UM.
@ Do a tak sobie pisze
dnia 30.08.2019, 17:33
Ocena
komentarza:
18
Człowiecze,zapłacisz odszkodowanie,gdy dojdzie do kolizji na ścieżce rowerowej,chodniku,ulicy?Wypadki są wszędzie,nawet pod krzyżem na Giewoncie.Chwała ludziom ratującym drzewa.Na Czackiego wycięli drzewa,a wypadek niedawno był.
@ a tak sobie piszę
dnia 30.08.2019, 17:40
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Do Do a tak sobie pisze
dnia 30.08.2019, 17:51
Ocena
komentarza:
-18
A słyszałeś waść o minimalizacji ryzyka. Ciekawe co będzie z waszymi sumieniami "obrońcy przyrody" gdy dojdzie do dramatu. Spijcie "spokojnie".
@ dragoness
dnia 30.08.2019, 18:57
Ocena
komentarza:
11
Jak ktoś ma pecha, to Mu w drewnianym kościele cegła na łeb spadnie.
@ Minimalizacja ryzyka?
dnia 30.08.2019, 20:24
Ocena
komentarza:
5
A tak sobie pisz w notesiku,czy palcem na piasku.To co,do lasu nie iść,bo gałąź spadnie,do miasta tym bardziej,bo z balkonu doniczka spadnie,lub auto potrąci na przejściu lub chodniku..drzewa rosną latami,takich zabytków nie ścina się ot tak.Płonące lasy w Amazonii udowodnią,jak bez nich żyć.Zresztą ścieżka rowerowa może przebiegać inną trasą,nawet lepszą.
@ Powielacz
dnia 30.08.2019, 22:33
Ocena
komentarza:
-5
Powielam poniższy komentarz internaty Hi Hi:

Zróbcie na tym skrawku jakiś teren cenny przyrodniczo - główna atrakcja to rozkład materii organicznej - PIJUS jako cenny element przyrodniczy w miejskiej dżungli - wszystkie pijusy jednoczcie się - kupujcie w sklepie to co potrzeba i do czynu - pomnażaj pomiędzy drzewami materię organiczną.
@ olo
dnia 01.09.2019, 12:37
Ocena
komentarza:
0
dawniej nie było ścieżek dla rowerów i sie obeszło a rowery jeździły
@ .
dnia 01.09.2019, 13:55
Ocena
komentarza:
3
Nie było nakolannikow, oslaniaczy, kasków, rączek przy siodelku do trzymania jak dziecko jedzie. Strupy, skaleczenia, otarcia. Dzieci bawiły się, kondycja była, ruch. Teraz lenistwo, choroby, zero kondycji, samodzielności.
@ dic8
dnia 03.09.2019, 00:37
Ocena
komentarza:
0
Do"a tak sobie piszę "Wytnijwszystkie drzewa bo siły przyrody sa nieokiełznane.A tak na prwwde czy w miescie chodzisz w kasku?Mamy stare budownictwa i moze ci jakas dachówka jeb>>ć na główke no choc juz chorą ale żywą.Noz to ostatnie to super.Trzesienie ziemi w jasle.Nikt [...] nie umie zatrząść Ratuszem a ty myslisz o kataklizmach.Nie idz do przychodni sie leczyc bo zginiesz i kto za to odpowie. Lecz sie w domu ale juz za pózno.No zapomniałem masz chora ambicje bysc super idiota
@ Do dic8
dnia 03.09.2019, 07:34
Ocena
komentarza:
0
obrażanie ludzi jest karalne - uważaj nie jesteś anonimowy.
@ Do dic8
dnia 03.09.2019, 07:40
Ocena
komentarza:
0
No ale cóż, jak ktoś nie ma żadnych argumentów w dyskusji to atakuje i obraża innych - gryzie, kopie itd.
@ Do dic8
dnia 03.09.2019, 07:48
Ocena
komentarza:
0
Wyrażać swoją opinię na portalu oczywiście w ramach norm i przepisów każdy może i ty mi panie dicu ósmy na pewno tego nie zabronisz.
@ mrX
dnia 30.08.2019, 13:05
Ocena
komentarza:
23
Władze Jasła jak zwykle w przypadku każdej nieco bardziej skomplikowanej sprawy, utknęły. Na drzewie.
@ Kurdupelczyński Jarkosław
dnia 30.08.2019, 13:08
Ocena
komentarza:
-22
Ciąć i nie patrzeć na nic. Miasto to beton a wieś to drzewa.
@ Lolo
dnia 30.08.2019, 13:29
Ocena
komentarza:
6
Jestem za sciezka na skarpi. Niech wytna tam te wszystkie krzaki bo tylko pijusy tam chleja a ludzie robia sobie tam wychodek.nie raz widzialem jak [...]a i leja w krzakach pod czyimis oknami
@ Hi Hi
dnia 30.08.2019, 21:36
Ocena
komentarza:
0
Zróbcie na tym skrawku jakiś teren cenny przyrodniczo - główna atrakcja to rozkład materii organicznej - PIJUS jako cenny element przyrodniczy w miejskiej dżungli - wszystkie pijusy jednoczcie się - kupujcie w sklepie to co potrzeba i do czynu - pomnażaj pomiędzy drzewami materię organiczną.
@ zostawcie te drzewa barany
dnia 30.08.2019, 13:38
Ocena
komentarza:
5
[Komentarz nie na temat]
@ oko
dnia 30.08.2019, 13:54
Ocena
komentarza:
12
Rowerzystom ścieżki są nie potrzebne!
Oni jeżdżą po przejściach dla pieszych zabijając przechodniów i czasem siebie samych.
@ Ups
dnia 30.08.2019, 17:33
Ocena
komentarza:
12
Bzdura bzdura Nie ma gdzie pojeździć na rowerze Fakt ze może ktoś przejeżdża przez przejście dla pieszych Ale co to ma wspólnego z budową ścieżki rowerowej Wzdłuż wałów zarośnięte można o to zadbać Nie ma komu się tym zając A przecież to miejsce wymarzone bez spalin spokój cisza Nikomu drzewa nie staną na takiej ścieżce O co kłótnie W Jasle o wszystko A jak cywilizacji nie było tak nadal do niej daleko
@ aaa
dnia 30.08.2019, 18:31
Ocena
komentarza:
19
może warto wyjechać z Jasła i zobaczyć jak w okolicznych wioskach buduje się na potęgę ścieżki rowerowe i chodniki (a właściwie odwrotnie), ścieżki rowerowe są potrzebne również w mieście, ale potrzebny jest też rozsadek i inżynier z wyobraźnią i głową na karku a nie drwal
@ Ścieżka rowerowa
dnia 30.08.2019, 19:21
Ocena
komentarza:
12
Nikt nie wspomniał,że dla rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej,należą się światła przed przejściami,inne niż dla pieszych.Wspomnę też o sklepie medycznym,z którego wynoszą całe kartony pampersów dla obłożnie chorych i parking pod sklepem jest niezbędny.Nie wyobrażam sobie pędzących rowerzystów przed tym sklepem i innych.Planując takie inwestycje,należy przejść się w dane miejsca,porozmawiać z mieszkającymi tam ludźmi,bo plany zza biurka są nierealne.
@ do Ups
dnia 30.08.2019, 19:25
Ocena
komentarza:
9
nie chodzi o to żeby była ścieżka rowerowa donikąd, ale żeby można było przejechać rowerem przez centrum miasta do lub z Mossiru i Ogródka Jordanowskiego, na trening, czy zajęcia, po drodze są szkoły (Szkolna, Czackiego) i taka ścieżka jest jak najbardziej potrzebna, na wałach można jeździć bez ścieżki (zgoda, że są zaniedbane, a powinny być wykorzystywane rekreacyjnie tak jak ten odcinek koło Mossiru), chodzi tylko o to by, nie karczować drzew i nie przenosić przystanków bez potrzeby w gorsze lokalizacje (odległe i kosztem miejsc parkingowych)
@ do ścieżka rowerowa
dnia 30.08.2019, 19:31
Ocena
komentarza:
4
przejść się... dobre sobie, jak projektant z drugiego końca Polski i jasielskie ulice oglądał w Google Map, np. widzi że na Czackiego szeroki chodnik to można podzielić, ale jakie tam jest natężenie ruchu pieszych Google nie powie, podobnie jak nie wie jak wygląda ruch na skrzyżowaniu pod Agromarketem
a jeśli projektant nie wszedł na Google Map skąd ma wiedzieć, że tam rosną drzewa?
@ Ups
dnia 31.08.2019, 20:58
Ocena
komentarza:
1
Nie da się jeździć ani na walach ani obok Proszę osobiście się przekonać nie będę tłumaczyć Nstomiast puki co kłótnie protesty Wiec proszę zadbać i o to co zaniedbane W Jasle wszystko oprotestować Nie Bo Nie Ot cała prawda A Jaslo ani się nie naciągnie ani nie powiększy Wiec należy zagospodarować tak jak to możliwe i to co się ma A ścieżka zdrowia ma służyć mieszkańcom A tereny zaniedbane reaktywować niech śluża mieszkańcom ...
@ Marcin
dnia 30.08.2019, 14:30
Ocena
komentarza:
32
Jeżdżę na rowerze, ale uważam, że wycinka drzew pod budowę ścieżki rowerowej jest pomysłem bzdurnym. Większość miast w Polsce odtwarza tereny zielone, tylko w Jaśle, w UM zachorowali na betonozę i chcą zabetonować całe miasto.
@ ABSOLUT
dnia 30.08.2019, 16:14
Ocena
komentarza:
27
Firmy doją kasę na kostki i beton - powiazania z um są mocne i tak to się kręci!
@ ojoj
dnia 30.08.2019, 16:27
Ocena
komentarza:
-4
Jestem przeciwny wycinaniu drzew ale jestem tez za sciezka rowerowa ale widze ze to ze Pan BArtosz to miał prywatny interes a nie bronił drzew bez niczego. Żenada
@ Do ojoj
dnia 31.08.2019, 11:25
Ocena
komentarza:
2
To jest dbałość o klientów,kto będzie dźwigał kartony do odległego parkingu,uważając by nie utrudnić jazdy rowerzyście na ścieżce.Ścieżka ważniejsza?To jaka troska o niepełnosprawnych,chorych?Dlaczego nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich,autobusów miejskich z obniżonym progiem?
@ Kierowca 8i0
dnia 30.08.2019, 16:57
Ocena
komentarza:
4
Do Yozef i do Lolo.
Skarpy od strony wschodniej nie należy naruszać.
W roku 1965 budowano kolektor betonowy kanalizacji sanitarnej
w ulicy Jagieły. Pomiędzy ulicami Słowackiego i Mickiewicza wykonano
wykop z umocnieniami . Nastąpiły popękania skarpy od strony wschodniej
na długości i bloku skarpa zaczęła się obsuwać. Dla bezpieczeństwa
pozostawiono wzmocnione szalunki, umocnienia wykopów ze stemplami i po wykonaniu kanału wszystko zasypano nic nie odzyskując.
Uważam, że tą część skarpy nie należy naruszać.
@ Kierowco
dnia 30.08.2019, 19:28
Ocena
komentarza:
10
Nie ma potrzeby ruszać skarpy,tylko poszerzyć chodnik,wymalować białą linię,rozdzielsjącą ścieżkę rowerową z chodnikiem dla pieszych.Czy tam tak dużo ludzi spaceruje czwórkami?
@ Ala
dnia 30.08.2019, 19:38
Ocena
komentarza:
25
Wokół Jasła tyle pięknych terenów do jazdy na rowerze a ci na siłę będą budować ścieżkę z mosiru do ogródka jordanowskiego. Kto niby ma nią jeździć i po co?
@ Do Ala
dnia 30.08.2019, 20:42
Ocena
komentarza:
19
W Jaśle nie będą robić ścieżek rowerowych,tylko ulice rowerowe.Muszą wycinać drzewa i tak mało im miejsca.Wstyd.Komuniści umieli planować,dbać o miasto.Przystanki MKS były w dobrych miejscach,zieleń,ławeczki,urocze miasteczko-BYŁO.
@ dla bezRadnych
dnia 30.08.2019, 21:17
Ocena
komentarza:
-4
Było więcej zieleni to prawda, z drugiej jednak strony było szare, brudne i odrapane wszędzie budynki brr.
@ IDIOKRACI na cda my już w tym żyjemy :-/
dnia 30.08.2019, 20:36
Ocena
komentarza:
7
Drzewa po to wycinają żeby śmiertelne 5G mogło równomiernie napromieniować każde mieszkanie w bloku. Nadajniki 5G mają być na każdym budynku i rogu ulicy. Depopulacja Polaków trwa w najlepsze.
@ keller
dnia 30.08.2019, 20:36
Ocena
komentarza:
20
z tej skarpy ,to w zimie sie na ślizgawce zjeżdżało. a teraz problem ze ścieżką rowerową !! bury pies będzie Wam jeżdził tymi rowerami po Jaśle.Smród spalin wszechobecny ,ile łącznie kilometrów będzie miała ta inwestycja ??
@ yyzzxx
dnia 30.08.2019, 23:38
Ocena
komentarza:
15
nie moge zrozumieć dlaczego UM uparło sie na te ulice.Duzy ruch samochodowy, duży ruch pieszych , ciasno i głośno. Dlaczego nie mozna zrobic ściezek na obrzeżach miasta, juz nie wspomne o tym jak fajnie byłoby pojechać ścieżką rowerowa do Folusza ...może to byłaby nawet atrakcja turystyczna. Po co marnować kasę na coś nieprzemyślanego. Np. w Krosnie sciezki sa poza centrum...
@ dragoness
dnia 31.08.2019, 08:22
Ocena
komentarza:
5
Bo wszyscy zobaczą, a o to przecież chodzi.
@ Tylko normalność
dnia 31.08.2019, 08:10
Ocena
komentarza:
-1
Z całym szacunkiem, ale jazda do Folusza rowerem jest zbyt długa i uciążliwa.
Ja jeżdżę rowerem wokół Hankówki, polecam.
@ yyzzxx
dnia 31.08.2019, 09:03
Ocena
komentarza:
0
kiepściutko. chodziło mi o trasę turystyczna. Co za atrakcja jeździć po Hankówce.
@ stan
dnia 31.08.2019, 09:34
Ocena
komentarza:
-6
stare drzewa to ogromne zagrozenie
@ Do stan
dnia 31.08.2019, 13:06
Ocena
komentarza:
4
Materialiści,egoiści i złośliwcy stanowią jeszcze gorsze zagrożenie.
@ Bezimienny
dnia 31.08.2019, 09:47
Ocena
komentarza:
-2
Rozwijać namioty pod drzewami;) grilla rozpalić i nic nie wytna , razem możemy dużo A nie tylko pisać;) trzeba działać;)
@ emeryt
dnia 31.08.2019, 11:23
Ocena
komentarza:
8
Po co ta ścieżka przez środek miasta? Zróbcie ją do Troi to może ktoś skorzysta.
@ Sama prawda
dnia 31.08.2019, 11:42
Ocena
komentarza:
6
Coś czuję ze Pan Wojciech chyba robi sobie start w następnych wyborach i tylko po to ta jadka. Przez takich ludzi jak Pan właśnie sie to miasto nie rozwija!
@ Bingo
dnia 31.08.2019, 11:44
Ocena
komentarza:
6
Polać mu ;)
@ Coś czuję
dnia 31.08.2019, 13:35
Ocena
komentarza:
6
W takim razie większość mieszkańców Jasła jest przeciwna wycince drzew w mieście.Dbajmy o zdrowie.
@ Trz
dnia 31.08.2019, 11:46
Ocena
komentarza:
-4
Tak trudno zrozumieć ze miasto chce w przyszłości uruchomić wypożyczalnię rowerów A do tego sa potrzebne ścieżki. Trochę pomyślcie ludzie.
@ Do Trz
dnia 31.08.2019, 13:13
Ocena
komentarza:
2
Ludzie myślą i wypożyczą rower na dłuższą i atrakcyjną przejażdżkę.Komu opłaci się wypożyczać rower,by przejechać z MOSiR-u do Ogródka Jordanowskiego.
@ Do do trz
dnia 31.08.2019, 13:29
Ocena
komentarza:
2
Nie do końca. Niektórzy wolą zostawić samochód i poruszać się po iście rowerem. Szybciej erewszystkim ;)
@ Do Do do Trz
dnia 31.08.2019, 13:50
Ocena
komentarza:
3
W takim razie pora pomyśleć o parkingach rowerowych,bo nie oprą o ścianę.Rowery w modzie i w wielu miastach jest ich więcej,niż samochodów,ale należy dobrze zaplanować,by nie narażać ludzi na choroby/brak zieleni to zagłada ludzkości/.Dziwne,że ludzie płacili kary za ścięcie drzewa na swojej posesji,a teraz nagminna wycinka zabytków przyrody w mieście.Mieszkańcy mają też prawo współdecydować o takich poczynaniach.Nawet królom podpowiadali paziowie i poddani.Jak było z Józefem?Za mądrą radę otrzymał wielką nagrodę/historia/.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 31.08.2019, 14:46
Ocena
komentarza:
0
A skąd to takie wieści,że miasto będzie zajmować się byznesem i robieniem kasy na wypożyczaniu rowerów - czy może przewidują już że przeciętnego mieszkańce nie będzie stać na kupno własnego roweru...???
@ cytryna kwasna
dnia 01.09.2019, 14:27
Ocena
komentarza:
1
Kupili dwie hulajnogi i teraz całe miasto chcą dopasowac do tego ...GENIUSZE!
@ Słodka cytryna
dnia 02.09.2019, 23:03
Ocena
komentarza:
0
Niech zaskoczą innowacją-ścieżka hulajnogowa.Będą hulać na basen i do Jordana.
@ edi
dnia 31.08.2019, 12:05
Ocena
komentarza:
7
Dyzio i kumendant z rzeczywista troska w oku. pozdrawiam
@ cytryna kwasna
dnia 31.08.2019, 13:13
Ocena
komentarza:
8
Dewastacja szaty roślinnnej Jasła jest spora trzeba jedno pokolenie aby odzyskać (może dwa), no i trzeba sadzić, sadzić ... zajeli by się obwodicą albo zaporą!
@ Słodka cytryna
dnia 31.08.2019, 13:54
Ocena
komentarza:
1
Wybaczyć,bo nie wiedzą,co czynią?Raczej uświadomić.
@ cytryna kwasna
dnia 01.09.2019, 16:40
Ocena
komentarza:
4
" uświadomić "? to można dzieci w szkole ... szyszko tez wycinać lubiał, ale jak mu
wycięto drzewa na jego posesji to uświadomienie nastapiło.
@ Słodka cytryna
dnia 02.09.2019, 17:04
Ocena
komentarza:
1
Najlepszy sposób tak uświadomić.
@ To ja
dnia 31.08.2019, 14:09
Ocena
komentarza:
0
Ma ruszyć produkcja elektrycznych hulajnog.
Jazda po mieście zamiast samochodami po zbudowanych
nowych trasach hulajnogą to dopiero będzi promocja
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 31.08.2019, 14:51
Ocena
komentarza:
9
Czyżby likwidowali MKS ,a na miejscu przystanków pobudują wypożyczalnie hulajnóg... w cenie biletu...???- emeryci będą śmigać ,że ho, ho, ho ...
@ Do To ja
dnia 31.08.2019, 15:22
Ocena
komentarza:
2
Miłośników Drzew nie przekupi hulajnogami.Hulaj dusza piechotą po tym małym miasteczku.Zamiast kupować hulajnogę/tylko dla bogaczy/można zamontować silniczek do rowera,hulać na składanej zwykłej hulajnodze/wszędzie z nią wejdzie/czy butach rolkowych/nie rolki/Postęp do Jasła zawita bardzo późno-bo nie ma szacunku dla pracujących i mądrych ludzi.
@ _jr
dnia 31.08.2019, 17:28
Ocena
komentarza:
5
A kto jest projektantem tej ścieżki rowerowej?
@ Jamto
dnia 01.09.2019, 08:45
Ocena
komentarza:
4
Moim skromnym zdaniem nie było współpracy pomiędzy projektantami, czy też projektantami urzędowymi a mieszkańcami, stąd problemy
@ mrX
dnia 01.09.2019, 13:03
Ocena
komentarza:
6
Nie było. Ktoś (hm...) z Rzeszowa rzucił hasło - dam kasę na ścieżkę rowerową, i natychmiast urzędowe pelikany rzuciły się niczym szczerbaty na suchary. Co im tam drzewa, jak w perspektywie jest takie piękne przecinanie wstęgi przed wyborami.
@ Bogdan T
dnia 01.09.2019, 11:00
Ocena
komentarza:
6
Ludzie. Weźcie się puknijcie w głowy. Przecież tam nie ma aż takiego ruchu pieszego żeby nie zmieścić tam tej ścieżki rowerowej. Spokojnie jest miejsce na chodnik dla pieszych i na ścieżki rowerowe.
Ile tego miejsca jest potrzebne? Podzielić z głową i zrobić a nie w kółko spotykać się i gadać, gadać...
Pojeździjcie po Polsce, po innych miastach i zobaczcie jak tam są rozwiązane takie sytuacje.
Chcielibyście zrobić chodnik na 2 metry... Ale po co.. Kto tam chodzi i ile tych ludzi tam chodzi żeby tyle miejsca potrzebne było.
Chcecie powtórzyć sytuacje z obwodnicą gdzie chodniki szerokie jak cholera, pasy zieleni jeszcze szersze i zamiast zrobić po dwa pasy to lepiej było zrobić pas trawy, który trzeba kosić, a samochody stoją i korek jak cholera.
Bez pomyślunku, bez głowy, bez logiki jest wasze myślenie. Zrobić i po kłopocie. Lepiej zrobić cokolwiek niż nic nie zrobić z powodu ciągłego gadania...
@ qwerty
dnia 01.09.2019, 20:26
Ocena
komentarza:
3
Ogólnie to tam jest mały ruch samych rowerów. Jasło na głównych drogach potrzebuje ścieżek a nie na jakichś bocznych mało uczęszczanych uliczkach...
@ Kierowca 8i0
dnia 01.09.2019, 15:35
Ocena
komentarza:
1
W Jaśle panuje demokracja, Każdy chce co innego.
Stale jesteśmy na początku wszystkiego.
A na na początku jest zawsze chaos, z którego potem nic nie wynika.
@ Kierowco
dnia 02.09.2019, 17:08
Ocena
komentarza:
1
Należy być jak Salomon,a nie porywać się z motyką na słońce,jeszcze wycinając drzewa.
@ wódz OUTA
dnia 01.09.2019, 16:59
Ocena
komentarza:
0
Zostawcie te drzewa. Gdzie będę odprawiał szamanizmy
@ v8
dnia 01.09.2019, 19:45
Ocena
komentarza:
3
no to sobie poprotestowaliście, fajnie było, a drzewka na słowackiego już ścięte i tak przejmują się Waszym zdaniem.
@ Matematyk
dnia 01.09.2019, 21:10
Ocena
komentarza:
5
A żeby było śmieszniej, wycinki dokonywali już przed siódmą rano w sobotę, kiedy potencjalni ekolodzy z łańcuchami jeszcze smacznie spali...
@ Matematyku
dnia 02.09.2019, 17:11
Ocena
komentarza:
0
Pewnie się drwal pomylił,bo miał ścinać na posesji zleceniodawcy.
@ Do v8
dnia 02.09.2019, 17:37
Ocena
komentarza:
1
Dopóty dzban wodę nosi,dopóki ucho mu się nie urwie.
@ qwerty
dnia 01.09.2019, 20:25
Ocena
komentarza:
8
Po co budowa tej ścieżki? CAŁE MIASTO PRZEBUDUJCIE żeby ścieżki były a nie tylko taki fragmencik dla statystyk! To jest chore już nie tylko z powodu tych drzew tylko pieniędzy ile pójdzie w błoto a ruch rowerowy jest większy całkowicie na innych ulicach.
@ Kierowca 8i0
dnia 02.09.2019, 08:49
Ocena
komentarza:
-2
Mam kilka rowerów w domu.
Nie mam gdzie spokojnie pojeździć dla zdrowia.
@ Kierowco
dnia 02.09.2019, 17:35
Ocena
komentarza:
2
Jechać daleko od tego Jasła.Im zależy tylko na zarobku na drewnie,nie na ścieżkach.
@ jan
dnia 02.09.2019, 19:27
Ocena
komentarza:
1
hehe parę metrów ścieżki i takie ceregiele...
@ KrólZUS
dnia 02.09.2019, 19:49
Ocena
komentarza:
-2
Proponuję kiedy któryś tych durnych drzew się przewróci na budynek lub auto udać się do tego 1000 głupich ludzi po zwrot kosztów.
@ dragoness
dnia 02.09.2019, 21:57
Ocena
komentarza:
1
Prędzej pan się przewróci.
@ JasloMiastoInnowacji
dnia 02.09.2019, 21:34
Ocena
komentarza:
3
Kiedyś Krosno było za Jasłem, teraz krosno wygląda nowocześnie, rozbudowane, i rozumie przyrost samochodów 1/osobę, że ałto ma synek, ma babka, ma dziadek a 2 ma somsiadka. Są ścieżki rowerowe, i wypożyczalnie rowerów.

W Jaśle cokolwiek ma być budowane to jest wieczny protest narzekanie, obwodnice nie, ścieżki nie.
Pada deszcz - źle, nie pada też źle, jest zima to za ślisko i jeszcze więcej wypadków których winny o dziwo nie ponoszą piesi, rowerzyści hulajnogiści, rolkiści czy motocykliści, więc zwala się na drogowców, na rondo by wjechać to musi być całkiem puste bo przecież fajnie jest jak robi się korki.

Proponuję na wjazdach gdzie pisze miasto monitorowane, dopisać miasto wiecznie niezadowolonych i protestujących przeciwko wszystkiemu, i domonitorować miasto oraz zwiększyć ilość milicji i sm.
@ Depilacja Jasła
dnia 03.09.2019, 21:57
Ocena
komentarza:
0
A gdyby... zrobić parking dla rowerów i przejść Jasiel z buta?
Tęż zdrowo i jakie oszczędności.

A na wycieczkę rowerem już niedługo do Biecza czy na odkrywany przez archeo GOLESZ.
@ Depilacja Jasła
dnia 04.09.2019, 08:54
Ocena
komentarza:
0
W Gorlicach to samo... Władza wciska wyborcą "kostkę" gdzie może.
A projektanci może "po szkołach, uczeni" ale z obywatelami im nie po drodze.
@ Bogtan T
dnia 05.09.2019, 08:50
Ocena
komentarza:
1
Jasło wymiera w oczach. Ludzi z Polski mówią, że to jest dziura i faktycznie jak wracam do Jasła choćby z jednodniowego wyjazdu służbowego to widzę, jak to wygląda.

Porażka !!!

Czy to starostwo bądź Urząd Miejski wogóle coś myślą o rozwoju gospodarczym miasta?
I nie mówię tu o budowie boiska czy placu zabaw dla psów czy kotów...

Ludzie, nie może tak być...

Wszechobecne dziadostwo. Rynek z kostki, podświetlany, fontanna, wystawy, elewacje urzędu, hulajnogi... A to co ważne i kluczowe - tego nie ma.
Miasto powinno rozwijać się gospodarczo.
Wszelkie sprawy moim zdaniem powinny zostać odłożone i wszystkie siły powinny zostać rzucone na załatwianie drogi - JASŁO PILZNO !!!
Bez komunikacji - zginiemy !!!
@ Do Bogtan
dnia 05.09.2019, 19:21
Ocena
komentarza:
0
Będzie nowa trasa,hulajnogami miejskimi wokół fontanny.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • "Martwa dziecka nie urodzę", "moje ciało mój wybór" – protest jaślan przeciwko zakazowi aborcji

  W sobotę wieczorem tłumy ludzi wyszły na ulice Jasła protestując przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przerwanie ciąży ze względu na nieodwracalne wady płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu jest niekonstytucyjne. Dzisiaj ponownie wyrażą swój sprzeciw..

 • Wstrzymano przyjęcia planowe na wszystkie oddziały jasielskiego szpitala

  Wstrzymano przyjęcia planowe pacjentów na wszystkie oddziały jasielskiego szpitala aż do odwołania. Oddziały geriatryczny i diabetologiczny zostały tymczasowo przekształcone dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

 • Zakochaj się w.... Jaśle. W niedzielę o 8.30 w TVP1

  Tomasz Bednarek z programu Zakochaj się w Polsce nie tak dawno opowiadał o pobycie w Lublinie, Warszawskiej Woli i Sochaczewie. W nowym odcinku programu przedstawione zostanie Jasło. Program będzie można obejrzeć już w najbliższą niedzielę na kanale TVP1.

 • Kolejki do punktu drive-thru

  Od tygodnia do punktu mobilnego drive-thru przy jasielskim szpitalu ustawia się długi sznur samochodów. - W piątek o 11.30 byłem pięćdziesiąty, a za mną było jeszcze piętnaście samochodów – mówi nam mieszkaniec Jasła. Dzisiaj kolejka do punktu pobrań sięgała aż do wjazdu na teren szpitala. Niektórzy zmuszeni byli czekać na drodze krajowej nr 28.

 • Szkoła Podstawowa nr 12 ma supernowoczesną pracownię językową

   

  Nowoczesne technologie doskonale służą nauczaniu. Nic więc dziwnego, że w szkołach pojawia się coraz więcej pracowni naszpikowanych nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą uczyć się w najlepszych możliwych warunkach. Taką pracownią, będącą główną nagrodą ostatniej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM od niedawna może pochwalić się SP nr 12. Dzisiaj została ona oficjalnie zaprezentowana.

 • Na czym polegają badania psychologiczne kierowców i operatorów?

   

  Badania psychologiczne kierowców i operatorów pozwalają na określenie sprawności psychomotorycznej, a także analizę procesów poznawczych. Badania psychotechniczne są wykonywane zarówno z zakresu medycyny pracy, jak i psychologii transportu.

 • Odszedł na wieczny spoczynek. Wójt Jan Czubik zmagał się z chorobą nowotworową

  Jan Czubik, wójt gminy Tarnowiec odszedł w wieku 72 lat. O 2 w nocy zmarł po ciężkiej chorobie. Gminą zarządzał od 6 lat. W najbliższą niedzielę odbędzie się jego ostatnie pożegnanie.

 • Malutki Kacperek potrzebuje pomocy. Zmaga się z wadą serca i rozszczepem podniebienia

  Kacperek przebył już dwie operacje, ale to nie koniec jego wizyt w szpitalu. Jego leczenie oraz rehabilitacja są bardzo kosztowne i przewyższają możliwości finansowe rodziny zastępczej, w której wychowuje się dziecko...

 • Zespół podjął decyzję o niedopuszczeniu trzech projektów do głosowania. Będą odwołania?

  Do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. zgłoszonych zostało osiem projektów. Wszystkie zostały poddane ocenie merytorycznej. Zespół oceniający uznał, że trzy z nich nie mogą zostać dopuszczone do głosowania...

 • Weź udział w konkursie! Wygraj bilety na „Wielkie monologi w wykonaniu Jerzego Treli” WYNIKI!

   

  Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury przygotowaliśmy konkurs dla wszystkich miłośników teatru. Do wygrania są 4 bilety na „Wielkie monologi” w wykonaniu Jerzego Treli, które na deskach sceny JDK będzie można zobaczyć już w najbliższą niedzielę. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 • Upewnij się, że twoje auto jest sprawne. Sprawdzisz to w SKP „Łączność”

   

  Egzamin ze sprawności samochodu to nie tylko formalna konieczność, potwierdzana adnotacją w dowodzie rejestracyjnym. Od tego, czy nasz pojazd jest sprawny technicznie zależy życie nasze oraz pozostałych użytkowników dróg. Dlatego też badanie stanu technicznego auta należy powierzyć doświadczonym diagnostom, dysponującym najnowocześniejszym sprzętem.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105