Strona główna

„Dodatkowe” emocje

66

Kiedy uchwałę w sprawie wysokości dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli zdjęto z porządku obrad podczas ostatniej sesji Rady Miasta Jasła wydawało się, że dwa tygodnie wystarczą do tego, aby wszystkie zainteresowane strony mogły osiągnąć kompromis. Nic takiego się jednak nie stało. Władze miasta twardo obstają przy swoim stanowisku, co gwarantuje emocjonującą debatę podczas poniedziałkowej sesji rady.  Część radnych uważa bowiem, że nauczycielom w oddziałach przedszkolnych należy się wyższy od proponowanego dodatek za wychowawstwo.

Dyskusji na temat zarobków nauczycieli niemal zawsze towarzyszą duże emocje. Tym razem zostały one wywołane zmianami w przepisach prawa, a w szczególności opublikowanym 1 września rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zmianie uległy także zapisy ustawy Karta Nauczyciela. Od września bieżącego roku każdy nauczyciel, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, otrzymywać będzie z tego tytułu dodatek w kwocie, co najmniej 300 zł brutto. Gwarancję jego otrzymania uzyskali także nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Problem w tym, że jego wysokość ustalać mają samorządy jako organy prowadzące przedszkola. Decyzje o jego ewentualnym zwiększeniu skutkować będą koniecznością wydatkowania dodatkowych środków pochodzących bezpośrednio z budżetu gmin.

Trzysta na pół

Zmiany w przepisach prawa w pewnym sensie zmusiły samorządy do dokonania zmian w regulaminach określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których są one organem prowadzącym. Miasto Jasło nie jest w tym przypadku wyjątkiem. O ile jednak kwestia wysokości dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli szkół podstawowych pozostaje w zasadzie bezdyskusyjna, to podczas obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jasła kontrowersje wzbudziła zaproponowana przez jasielski magistrat wysokość dodatku z tytułu wychowawstwa dla nauczycieli w przedszkolach. Kwotę 150 zł brutto część radnych uznała za zbyt niską. Ostatecznie projekt uchwały zdjęto z porządku obrad. Jednocześnie radni postulowali przeprowadzenie dodatkowych konsultacji z udziałem nauczycieli, dyrektorów przedszkoli oraz przedstawicieli związków zawodowych.   

Do takowych doszło, o czym podczas posiedzenia połączonych komisji rady przekonywała w minioną środę Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła. W efekcie projekt uchwały, który ma zostać poddany pod głosowanie podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Jasła nie uległ zmianie. Przewiduje, że nauczycielom opiekującym się oddziałem przedszkolnym przysługiwać będzie dodatek z tytułu wychowawstwa w kwocie 150 zł brutto. Część radnych, przede wszystkim tych, którzy należą do klubu „Jaślanie” uważa, że jest ona za niska. Są przekonani, że miasto stać na to, aby była ona wyższa, o co najmniej  50 zł brutto. – Zdaję sobie sprawę z tego, że w ślad za podniesieniem tej kwoty idą środki z budżetu miasta. Proponuję, aby dać nauczycielom w przedszkolach nawet nie 300 zł, lecz 200 zł. Tym samym rozwiązalibyśmy problem. Nie degradujmy ich. Świat się nie zawali z tego powodu. Uczestniczymy obecnie w kontroli przedszkoli i uwierzcie mi, że z podziwem spoglądamy na pracę nauczycieli w przedszkolach. Trzeba tego dopiero dotknąć, żeby zobaczyć to z innej perspektywy. Dołóżmy im te 50 zł – apelował radny Jan Pierzchała.   

Zdaniem Elwiry Musiałowicz-Czech zwiększenie kwoty do 200 zł brutto mogłoby wywołać niezadowolenie wśród nauczycieli wychowawców w szkołach podstawowych. – W sytuacji zwiększenia kwoty należałoby zwrócić uwagę na reakcję szkół. Praca, która wykonywana jest w szkole przez jedną osobę, w przedszkolu rozłożona jest na dwie osoby – tłumaczyła. Proponowane 150 zł zatem jest wynikiem otrzymanym po podzieleniu kwoty dodatku za wychowawstwo przysługującej nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych.

Rozwiązanie takie za właściwe uznaje radny Lech Polak. – dyskutowaliśmy na ten temat już chyba pięć razy. Ja staram się trzymać takiej logiki, że jest to jeden oddział i jest jeden wychowawca, to kwota 300 zł jest na ten oddział. Zadajmy sobie pytanie. Czy opiekunowie w oddziałach przedszkolnych prowadzą dwa dzienniki? Czy wykonują dwie czynności do jednego oddziału? Czy robią tę samą czynność, co ja jeden jako wychowawca dla całego oddziału? Trzeba się, zatem nad tym zastanowić – przekonywał.

Odrębne stanowisko przedstawiła z kolei Bogusława Wójcik, która zaproponowała kwotę 180 zł brutto. Pytała jednocześnie o wysokość dodatku, jaki do tej pory otrzymywali nauczyciele w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Okazuje się, że zgodnie w obowiązującym regulaminem mogli otrzymywać do 145 zł brutto w tytułu wychowawstwa. Tym samym, w takim przypadku otrzymywać będą o 155 zł brutto więcej. Dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, którzy otrzymują na obecną chwilę dodatek w tej samej kwocie, zwiększy się ona o 5 zł brutto.

Powrócono również do tematu zmiany zasady polegającej na tym, że w każdym oddziale przedszkolnym wyznaczonych jest dwóch nauczycieli sprawujących wychowawstwo. Na to jednak, aby w każdym oddziale tylko jeden nauczyciel pełnił funkcję wychowawcy nie zgadzają sie związki zawodowe, dyrektorzy placówek oraz sami nauczyciele.  

Nie stać nas na to 

Podczas środowego posiedzenia połączonych komisji rady Elwira Musiałowicz-Czech przekonywała, że miasta najzwyczajniej w świecie nie stać na to, aby zwiększać wydatki na oświatę, a tym samym zagwarantować opiekunom w oddziałach przedszkolnych dodatek z tytułu wychowawstwa na poziomie wyższym niż 150 zł brutto. -  Chcę państwu powiedzieć, że przed nami stoją bardzo poważne decyzje.  Wkrótce to państwo będę je podejmować. Już mamy wstępne wyliczenia ze szkół, że wskutek podwyżki dla nauczycieli musimy przygotować sumę 897 tys. zł, które dołożymy do oświaty. Spowoduje to, że łącznie z brakami, które mamy w szkołach będzie to kwota 2 mln 333 tys. zł. Oczywiście te braki będą się zmieniać. Być może, obserwując jak przedstawiało się to w ubiegłych latach zejdziemy z tej kwoty. To dokonały moment, aby porozmawiać poważnie o finansach w oświacie. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania – przekonywała. Dodała również, że w związku z rosnącymi nakładami na oświatę wkrótce miasto może stanąć przed trudnymi decyzjami. – Oczywiście często mówimy o tym, że na oświacie nie jesteśmy w stanie nic zyskać, że trzeba do niej dokładać, co jest dla nas oczywiste. Tylko gdzie znajduje się ta granica, po przekroczeniu, której będziemy musieli podejmować drastyczne decyzje, bo nie znajdziemy środków, aby to utrzymać. W przyszłości może to skutkować tym, że w związku, z tym, ile dokładamy do subwencji oświatowej nie będziemy wstanie przyjmować dzieci na przykład spoza miasta. Podejmując decyzję musicie mieć świadomość, do jakich skutków może ona doprowadzić. Jeżeli przestaniemy przyjmować dzieci spoza miasta, to będziemy zmuszeni do zwalniania nauczycieli – ostrzegała.    

Z ogólnych obliczeń wynika, że ustalenie kwoty dodatku dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w tytułu wychowawstwa na poziomie 200 zł brutto kosztowałoby miasto w przybliżeniu 52 tys. zł., przy założeniu, że wszyscy otrzymują obecnie 145 zł brutto.

Faktem, z którym nie sposób polemizować jest konieczność ponoszenia przez samorządy kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Z problemem tym muszą zmagać się gminy w całym kraju. Jak zatem do kwestii wysokości dodatku wychowawczego dla nauczycieli w przedszkolach podeszły organy uchwałodawcze w gminach powiatu jasielskiego oraz sąsiednie miasta? Dla porównania w gminie Skołyszyn nauczyciele zarówno w szkołach jak też przedszkolach otrzymywać będą dodatek w wysokości 300 zł, 320 zł i 340 zł w zależności od liczby dzieci w oddziałach. Należy jednak podkreślić, że tylko jeden nauczyciel w oddziałach przedszkolnych pełni tam funkcję wychowawcy. Podobnie będzie w Kołaczycach, gdzie dodatek wynosić ma 300 zł. Tutaj w jednym tylko oddziale dwóch nauczycieli otrzymuje dodatek z tytułu wychowawstwa. W gminie Dębowiec nauczyciele w przedszkolach otrzymują 86 zł (2,5% średniego wynagrodzenia). W wielu gminach rada nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie regulaminu.

W Dębicy z kolei, tamtejsza rada miejska podczas wtorkowej sesji zdecydowała o zmianie regulaminu, według którego nauczyciele w oddziałach przedszkolnych otrzymywać będą dodatek wychowawczy w kwocie 300 zł. Należy podkreślić, że pierwotnie, uchwałodawca proponował wysokość dodatku w kwocie 200 zł. W dębickich przedszkolach, dwóch nauczycieli w każdym z oddziałów pełni funkcję wychowawcy.  

MD  

Napisany dnia: 21.09.2019, 12:06 , Tagi: Brak
Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ Rek
dnia 21.09.2019, 12:21
Ocena
komentarza:
64
Jeśli Pani burmistrz mówi ze miasta nie stać na drobne pieniążki za wychowywanie dzieci to na początek powinno się okroic etaty w urzędzie,zrezygnować z wicenurmistrzow,zredukować armię urzędników w poszczególnych wydziałach,obciąć diety radnych o połowę, szukać sponsorów dla miasta albo zacząć ściągać firmy do Jasła,które na koniec roku zostawia potężny podatek w kasie miasta za który będzie Stać wypłacić po 150 zł. brutto upokarzanemu od lat nauczycielowi.Wstyd co się w tym mieście dzieje.Ludzie ślepi w nienawiści do PiS głosują na dylematów i dorobkiewiczow
@ edi
dnia 21.09.2019, 12:31
Ocena
komentarza:
27
masz racje w 100 procentach
@ Emeryt
dnia 21.09.2019, 13:00
Ocena
komentarza:
46
Miasto mówi : Nie stać nas na to. Jest z tego wyjście natychmiastowa dymisja. Przyjdzie nowy burmistrz czy komisarz i da 300 zł. Jak ktoś się nie nadaje do rządzenia niech natychmiast odchodzi.
@ stary
dnia 21.09.2019, 13:05
Ocena
komentarza:
14
racja pani burmistrz,punkt widzenia z miejsca siedzenia,co elita to elita.
@ do@emeryt
dnia 21.09.2019, 13:06
Ocena
komentarza:
35
Ludzie! Obudźcie się- co z referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
@ Rodzic
dnia 21.09.2019, 13:09
Ocena
komentarza:
22
Dębica może, kilkanaście małych, biednych gmin też. Jasło nie. A co my mieszkańcy na to ?
@ yozef
dnia 21.09.2019, 14:20
Ocena
komentarza:
10
zbierali glosy i ucichlo ,, co sie stalo
@ pomyśl
dnia 21.09.2019, 17:36
Ocena
komentarza:
21
Dokładnie. Etatów w urzędach mniej, posłów i senatorów o połowę mniej, to od razu byłoby więcej chociażby na zatrudnienie lekarzy czy pielęgniarek w jasielskim szpitalu. I dla nauczycieli przedszkoli, bo naszych dzieci ktoś pilnować musi. Normalna matka pracująca czy ojciec raczej nie będą pyskować na forum przeciwko dodatkom za wychowawstwo, bo wiedzą, że potrzebują przedszkola i dobro ich dziecka nie ma ceny.
@ As
dnia 22.09.2019, 08:29
Ocena
komentarza:
16
Jak widzę co się dzieje na mieście w godzinach miedzy 7 a 15 to mam wrażenie że w tym mieście nikt nie pracuje. W klasie mojej córki tylko 5 dzieci na świetlicy, resztę odbierają o 12 wytipsowane mamuśki na 500 plusie.
@ pomyśl do As
dnia 22.09.2019, 14:15
Ocena
komentarza:
14
Niestety, mam podobne wrażenie. Dzieci do przedszkola odścigane, choć mamusia nie pracuje, rundka po sklepach, tipsy albo seriale. Chociaż co do tego odścigania dziecka... Może to i lepiej, że to dziecko w przedszkolu siedzi niż z taką leniwą mamuśką i choć przez parę godzin nie uczy się nieróbstwa. No i niestety, taki leniwy wór zazwyczaj bywa najbardziej roszczeniowy i krytyczny.
@ Tak
dnia 23.09.2019, 10:44
Ocena
komentarza:
7
W urzędzie pracuje już ponad 200 ludzi, siedziby po całym mieście ( w Rynku, na Sokoła, na Floriańskiej, na Kaz. Wielkiego itd) ma powstać kolejną placówka kultury na ul. Żwirki, stać miasto na to wszystko? Czy w mieście gdzie nie ma żadnych zakładów potrzebna jest 5 placówka kultury? Dla kogo? Przecież młodzież wyjeżdża z tego miasta emerytów,
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 21.09.2019, 13:15
Ocena
komentarza:
-18
Przemysł edukacyjny zwiera siły - bo to "najbardziej dochodowa dziedzina gospodarcza" generująca tylko zyski a nie nakłady lokalnej społeczności...???
@ dragoness
dnia 21.09.2019, 13:17
Ocena
komentarza:
6
Ktoś te pańskie dzieci wychować musi...
@ a.lechowski
dnia 21.09.2019, 17:05
Ocena
komentarza:
8
dzieci wychowują rodzice a szkoła uczy. panimajesz
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 21.09.2019, 23:38
Ocena
komentarza:
-4
Pani głosząc o tym, że przynosząc kaganek pragnie dzieci wychować , lub czegoś nauczyć...??? Nie ta epoka...
@ 1971
dnia 22.09.2019, 08:33
Ocena
komentarza:
1
Z takim podejściem jak ma chore państwo to ulica
@ dragoness
dnia 22.09.2019, 09:22
Ocena
komentarza:
-1
jest pan chory, ale na moim punkcie. Rozmawiamy o PRZEDSZKOLU!
@ Realia
dnia 22.09.2019, 09:43
Ocena
komentarza:
13
Jak można różnicować nauczycieli w przedszkolach?Maluszki są cały czas aktywne,z niesamowitym temperamentem i pomysłami.Nauczyciel musi mieć podzielną uwagę,by w porę zareagować i uchronić.Trzeba w porę zareagować na dziecięce troski i spory o zabawki,przekazywanie niewłaściwych treści podsłuchanych w domu czy miejscach publicznych.Dzieciaczki miewają niesamowite pomysły i wciąż szukają nowych atrakcji w zajęciach."Czym młoda skorupka nasiąknie,tym na starość trąca"-dlatego każde słowo,odruch czy reakcja wychowawcy jest bardzo istotna w procesie wychowania.Należy przyznać,że dzieci bardziej wzorują się na postawach nauczycieli,niż rodziców-"pani słowa bardziej się liczą".To wielka odpowiedzialność uczyć nieswoje dzieci,a jednak kochane jak swoje.To przed nauczycielami spoczywa wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo,odkrycie talentów,rozwijanie pasji,uwrażliwianie na piękno świata i ludzkie potrzeby,powierzonych dzieci.Krytykantów informuję,że praca umysłowa bardzo wyczerpuje,zwłaszcza odpowiedzialność za grupkę dzieci,które powinny wrócić do domu zdrowe i radosne.Zapytam ludzi z urzędu,którzy nie mają dzieci,bo poświęcają się karierze,czy zdają sobie sprawę,jak niesprawiedliwe jest pozbawianie nauczycieli przedszkoli dodatków wychowawczych?Czy nauczyciel drugiej zmiany nie wychowuje dzieci?Tylko co?-Pilnuje?Troska o młode pokolenie jest nieoceniona.Może tak zróżnicować płace urzędnikom za wydajność i kreatywność.
@ @1
dnia 21.09.2019, 13:39
Ocena
komentarza:
4
A ja się pytam tylko nauczyciele w szkołach pracują a gdzie sprzątaczki, pracownicy kuchni księgowe im się nie należą ( tylko pieniądze dla nauczycieli przedszkoli ) Ja jakbym dostała 150 zł w zakładzie to bym się cieszyła a nie grymasiła że mało
@ mim
dnia 21.09.2019, 22:11
Ocena
komentarza:
5
nie 150 zł tylko 5 zł ...też byś się cieszyła???..jak to niektórym do szczęścia niewiele potrzeba ,,n a "mamrota" starczy???
@ edukator
dnia 21.09.2019, 13:43
Ocena
komentarza:
24
Przede wszystkim rozwiązać radę. Kaczynski rządzi samodzielnie i jest wspaniale, rozdaje i daje. Więc jak nie będzie radnych to i dużo kasy zostanie na dodatki dla wychowawców.
@ yozef
dnia 21.09.2019, 14:23
Ocena
komentarza:
29
diety radnych sa za duze ,,,moze wrocic do czasow kiedy praca radnego byla spoleczzna ,,, naprawde i wtedy radnymi byli by ludzie ktorzy kochaja jaslo i mysla o swoim miewscie ,dzis radny ponoc miesiecznie kosi prawie dwa tysiace jesli jest przew komisji ,,,odpowie mi ktos czy to prawda
@ stary
dnia 21.09.2019, 17:40
Ocena
komentarza:
9
Tak tak w jasle wystarczy by rzadzila rodzina stworzona do rzadzenia.
@ Kierowca 8I0
dnia 21.09.2019, 17:11
Ocena
komentarza:
-6
Żyjecie w niewiedzy.
W szkole podstawowej nie wszyscy nauczyciele dostają dodatek 300 złotych
za wychowawstwo. Dodatek 300 złotych dostaje jeden nauczyciel
za wychowawstwo jednej klasy.
W przedszkolu każda grupa dzieci ma dwie opiekunki zwane też wychowawczyniami.
Więc zaproponowano jednej opiekunce 300 złotych jako wychowawczyni
lub po 150 złotych dla obydwu wychowawczyniom tej jednej grupie.
Jest dyskusja czy wszystkie opiekunki mają dostać po 300 złotych czy
tylko jedna wychowawczyni grupy lub obydwie wychowawczynie jednej grupy
po 150 złotych.
Dlaczego tej kwestii w sposób zrozumiały nie wyjaśniono.
@ bv
dnia 21.09.2019, 19:49
Ocena
komentarza:
7
Bo ta kwestia leży w ilości godzin pracy oddziału w przedszkolu tj od 7 do 16 i dlatego potrzeba 2 nauczycieli w przedszkolu ...rodzice pracują i potrzebują opieki na tyle godzin .Dlatego każdy z nich powinien dostać dodatek...chyba że zrobi się jak w szkole od 8 do 13 i wtedy będzie jeden wychowawca ...z reguły nie pouczam kierowców jak mają pracować natomiast na tym forum dużo czytam pouczeń indolentów w sprawach oświaty!!!
@ 1971
dnia 22.09.2019, 08:35
Ocena
komentarza:
3
A ile wiecej jest pracy z malymi dziećmi i nie chodzi mi tylko o naukę
@ Do bv
dnia 22.09.2019, 21:07
Ocena
komentarza:
1
Kogo nie pouczasz? Indolentów?! A wiesz przynajmniej co to słowo znaczy? Podpowiem: osobę leniwą, powolną. Rozumiem że miałaś na myśli ignorantów a nie indolentów. Ot, typowa nauczycielka co w Internecie sie chwali, że pięć fakultetów skończyła a Pan podpisujacy się kierowca lepiej od pani pisze.
@ bv
dnia 25.09.2019, 14:08
Ocena
komentarza:
0
i tak właśnie chcę określic pana kierowcę osobę leniwą ..umysłowo
@ gwiazdka
dnia 21.09.2019, 17:26
Ocena
komentarza:
6
tak tak w szkole jeden wychowawca i 4-5 godzin wychowawczych w miesiącu a w przedszkolu dwóch wychowawców i 10 godzin wychowawczych w danym dniu jest różnica znacząca i też wychowawczynie w przedszkolu mają wyższe wykształcenie takie jak w szkole a nazywa się je opiekunkami śmieszne podejście ludzi pełnych nienawiści.
@ dr
dnia 21.09.2019, 17:37
Ocena
komentarza:
12
Oj radni, radni robią Was za każdym razem w ci...la, a wy się "IM" dajecie. Myślcie trochę zanim rękę podniesiecie, abyście mogli ludziom popatrzeć śmiało w oczy, idąc ulicą naszego miasta . Oświata to nie prywatny folwark kilku ludzi z urzędu.
@ Kierowca 8I0
dnia 21.09.2019, 17:43
Ocena
komentarza:
-1
Dlaczego spokojną dyskusję merytoryczną nazywasz pełną nienawiści.
Widocznie ty jesteś pełna nienawiści i tak osadzasz też innych.
Sadząc po powyższych komentarzach takich owładniętych nienawiścią
do wszystkiego jak ty jest wielu.
@ NIEZŁE JAJA !
dnia 21.09.2019, 18:39
Ocena
komentarza:
0
Wiecie że ostatnio na religi uczono nas że świat powstał w wielkim wybuchu ?
@ mariusz
dnia 21.09.2019, 19:27
Ocena
komentarza:
10
Tylko Skotniczny! Nie głosujcie na tę babę,ktora przez 3 kadencje nic nie zrobiła dla Jasła i powiatu!Jakie są najtańsze linie lotnicze?Panstwa Kuchcińskich!
@ Ja
dnia 21.09.2019, 21:28
Ocena
komentarza:
20
Jestem samorządowcem, synem i mężem nauczycielki, stąd problem znam z obydwu stron. Żałosnym jest to, że krzywdzimy ludzi - nauczycieli przedszkola - patrząc tylko z jednej strony. Tak jak piszą powyżej - czas pracy i to z kim pracujemy. Czy Wychowawca klasy 7- który zada referat na ten czy inny temat pracuje więcej niż przysłowiowa Pani Gosia, która po śniadaniu prowadzi grupę "Zajączków" (tzn. 3 latków) ucząc ich chodzić w parach - trzymając sznurek. Państwo Radni (również Panie Radny Polak) spójrzcie realnie - zanim publicznie wypowiecie swoje zdanie. Pani Wiceburmistrz - zapraszam do przedszkoli do 3 latków - tak we wrześniu lub w październiku - gdzie z rana "Pani Misiowe" czy "Mamy Krasnali" przechwytują dzieciaki by adaptować je do grupy, Panie z popołudniowej zmiany walczą z oponentami "spania" w młodszych grupach. My dyskutujmy - kto jest wychowawcą, jak podzielić 300 zł na dwie Panie, itd. Jao samorządowiec - nie uważam ze należy trwonić budżet, "przejeść dodatkowe 52 tysiące" - ale doceńmy pracę Pań z przedszkola - które są "Wychowawczyniami naszych dzieci" niezależnie czy pracują od 6.00 do 12.00 czy od 11.00 do 17.00.
@ sprawiedliwy
dnia 21.09.2019, 21:47
Ocena
komentarza:
6
kilka lat temu jak w gminie jedlicze radny diete przeznaczyl na dom dziecka w Dlugiem to byl wrogiem wszystkich radnych to moze w J asle radni tak zrobia i przekaza na dodatki dla wychowawcow
@ Do Sprawiedliwy
dnia 22.09.2019, 09:51
Ocena
komentarza:
4
W Jaśle też,dużo wcześniej pewien Radny zrzekł się diety,to do dziś jest krytykowany i wyśmiewany,a mógłby wiele zdziałać dla Jasła,o czym kiedyś wspomniał Yozef.Są jeszcze ludzie,którzy chcą rozwoju miasta a nie zysków.
@ mim
dnia 21.09.2019, 22:05
Ocena
komentarza:
13
A może tak p.Burmistrz nie będzie hojnie zwalniał z podatku Transwiertu i innych krewnych i znajomych króliczka i będzie kasa ...na dodatek wychowawczy ...i nie będzie dzielenia na lepszy i gorszy sort wychowawców ?
@ Ciekawy
dnia 21.09.2019, 22:18
Ocena
komentarza:
15
Może poszukamy oszczędności ... np. wymieniając kostkę brukową rzadziej ... Nauczyciele juz niedługo sami odejdą bo nie bedzie kogo uczyć, wszyscy młodzi tylko
marzą żeby stad wyjechać...
@ Jks
dnia 21.09.2019, 22:35
Ocena
komentarza:
14
Panie radny Polak, panu już, dziękujemy, jak. Pan jako nauczyciel nie jest za to dowodzenia, dbaj Pan o swoją d... E
@ Tytus
dnia 22.09.2019, 05:23
Ocena
komentarza:
4
Mie ma dxieci więc nie rozumie problemu
@ mim
dnia 22.09.2019, 06:33
Ocena
komentarza:
7
Panie Polak nazwa to "dodatek wychowawczy" a nie klasowy czy oddziałowy !!!...
@ No To Co
dnia 22.09.2019, 09:40
Ocena
komentarza:
15
Panie P. wychowawca w przedszkolu pracuje DWA RAZY więcej niż Pan
To powinien dostawać DWA RAZY więcej niż Pan ,a nie DWA RAZY mniej.
@ Annalina
dnia 22.09.2019, 12:51
Ocena
komentarza:
11
Dokładnie, nauczyciele w przedszkolu mają więcej godzin niż nauczyciele w szkole. Nie mają przerw, ferii i wakacji ponieważ są to placówki nieferyjne. Nie rozumie skąd ten podział.
@ No To Co
dnia 23.09.2019, 22:05
Ocena
komentarza:
4
a na dodatek proponowałbym by Pan P.zamienił się z kimś z przedszkola
jako wychowawca,ma doświadczenie miałby takie wynagrodzenie jakie
chce,żeby tamte Panie miały,byłby zadowolony,
a na dodatek miałby"dodatek wychowawczy"
taki jaki mu się należy...
@ ala
dnia 22.09.2019, 11:36
Ocena
komentarza:
16
Młodz Jaślanie niech pomyślą, czy lepszy jest dobrze opłacony nauczyciel przedszkola, który zajmuje się ich dzieckiem, żeby oni mogli pracować, czy niekompetentna wiceburmistrz, która bierze co miesiąc na rękę 5 takich pensji!!!
@ Kierowca 8I0
dnia 22.09.2019, 12:05
Ocena
komentarza:
3
Nauczyciel wychowawca nie ma płacony dodatek tylko za 4-5 godzin
wychowawczych przeprowadzonych miesięcznie w swojej klasie
ale za całość codziennych zadań i problemów wychowawczych w klasie.
Uważam, że tak jak w szkole jest jeden wychowawca w klasie a pozostali
nauczyciele są uczący tak i w przedszkolu powinien być jeden wychowawca
a pozostałe opiekunki tak jak jest do tej pory mogą pozostać dalej jako
asystentki wychowawcy.
Przecież tak jest obecnie.
@ mim
dnia 23.09.2019, 08:26
Ocena
komentarza:
3
W sprawach oświaty wolę poczytać fachowców ale jeżeli już takim fachmanem jest kierowca to informuję pana że oddział w przedszkolu prowadzą 2 nauczycielki jednakowo przygotowane .wykształcone i JEDNAKOWO odpowiadające za bezpieczeństwo dzieci ... którą z nich zrobi pan opiekunką ???...w takim razie na zmianie opiekunki kto odpowie gdy się dziecku coś stanie ???...kryteria przyjęć na stanowisko nauczyciela w przedszkolu są ściśle określone i obowiązki również ..tam nie ma różnicy ..
@ Optymista
dnia 22.09.2019, 12:05
Ocena
komentarza:
8
Ludzie biorą 500+ i to im wystarcza. Podwyżkę za wychowawstwo ustalił PIS z nie swoich pieniędzy (przypomina mi się Zagłoba z Inflantami), Prezes KNF z zarzutami (wyjaśnienie przekrętów po wygranych wyborach), Hejterzy z Ministerstwa Sprawiedliwości jak na razie mają się dobrze, Polska Fundacja Narodowa z milionami wypłaconymi swoim, Sutener Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. To tylko kilka przykładów (na pewno nie wszystkie) z niespełna 6 miesięcy działania tego nieudolnego rządu. Jednym słowem "ŁAPÓWKA +".
Praca nie posiada odpowiedniej rangi. Pytam retorycznie "Czy bogactwo bierze się z pracy czy z nic nierobienia"? Bo wg rządzących chyba z nic nierobienia. Coraz to nowe podatki, zamierające inwestycje i wreszcie za chwilę podwyższony ZUS. Kto to wytrzyma? Możemy to wszystko zmienić 13.10.2019.
@ dragoness
dnia 22.09.2019, 12:17
Ocena
komentarza:
1
To były Niderlandy, reszta się zgadza.
@ pomyśl
dnia 22.09.2019, 14:29
Ocena
komentarza:
8
Każdy prawdziwy Polak ma swój rozum i sumienie. Każda partia jest taka sama, bo partię tworzą ludzie. Jeśli są tam zwykli dorobkiewicze i oszuści, którym woda sodowa uderzyła do głowy, a nie obywatele, to są przekręty. PiS też ma sporo za uszami. To, co już wiemy. A co jeszcze wyjdzie, to Bóg raczy wiedzieć. Żebyś nie był zdziwiony, co kryształowi ludzie prawicy potrafią.
@ Kierowca 8I0
dnia 22.09.2019, 12:42
Ocena
komentarza:
2
Nie jest to ładne.
Ale hejterzy są wszędzie, na tej stronie też.
I dziwne, że jedne hejty są wykreślane a inne nie.
@ dragoness
dnia 22.09.2019, 13:28
Ocena
komentarza:
4
Bo są hejty "po linii" portalu i wprost przeciwnie. Te ostatnie znikają, choć hejtami nazwać je trudno.
@ clashtorny
dnia 22.09.2019, 16:37
Ocena
komentarza:
-4
Wprowadźcie "bon edukacyjny" to protesty się skończą jak wyleci z roboty kilku nauczycieli, którzy nie mają wyników w pracy. Nie może być tak że każdy dostaje podwyżkę czy to dobry czy beznadziejny nauczyciel. Ja w robocie muszę się starać o podwyżkę wynikami w pracy a nie protestami. Liczą się wyniki w pracy a nie sama przynależność do uprzywilejowanej grupy. Ale oczywiście się nie da bo PiS...
@ dragoness
dnia 22.09.2019, 17:24
Ocena
komentarza:
1
Przepraszam, jak pan zamierza określać te "wyniki"? Czy efekty zależą tylko od nauczyciela?
@ dragoness
dnia 22.09.2019, 17:26
Ocena
komentarza:
1
Nota bene, cały czas mówimy o przedszkolach. Czy tam też wprowadzi pan jakieś kryteria? Może ankietę wśród dzieci? Koniecznie pisemną :-D
@ Realia
dnia 22.09.2019, 19:35
Ocena
komentarza:
-2
Dzieci są szczere i obiektywne.Wszystko w domu powiedzą,co robiły,co Pani mówiła i robiła/o rodzicach trż wszystko powiedzą w przedszkolu/.Niby nie patrzą,nie słuchają,a wszystko rejestrują.Zebranie wszystkich relacji dzieci-to autentyczna ocena nauczyciela.Dawniej Inspektor Oświaty uczestniczył w lekcjach i wydawał opinię.Dziś takie kumoterstwo,że ocena jest nieadekwatna do pracy.
@ pomyśl
dnia 23.09.2019, 14:14
Ocena
komentarza:
3
Oj, prawda. A w szkole opowiadają, co się w domach dzieje. Co mama mówiła, co tata robił. Niby nie patrzą, nie słuchają, a rejestrują. Rodzice byliby zdziwieni, co szczere i obiektywne dzieci mówią.
@ Właśnie
dnia 23.09.2019, 12:59
Ocena
komentarza:
5
Właśnie oglądałam sesję w um, w projektach uchwał dużo autopoprawek, czy skarbnik nie czyta projektów przed wysłaniem do radnych? Na poprzedniej sesji to samo tylko autopoprawki dotyczyły uchwał edukacyjnych. Czasem odnoszę wrażenie że ilość sesji nie przenosi się na ich jakość:-)
@ Kierowca 8I0
dnia 23.09.2019, 13:19
Ocena
komentarza:
0
Dla miłej zgody wprowadzić należy też po dwóch wychowawców
dla jednej klasy, którzy mają takie same wykształcenie.
Nie będzie sprzeczek ani niesnasek.
Będzie równo, czy w oddziale przedszkolnym dwóch wychowawców
czy w klasie też po dwóch wychowawców.
Przypuszczam, że wszyscy się na to zgodzą i to będzie najlepsze wyjście.
Pozostały personel czy w przedszkolu, czy w szkole, który opiekuje też
placówką i dba by służyła bezpiecznie swoim wychowankom też powinien
dostać dodatek 300 złotych.
Wtedy by to była promocja Jasła. Rozniosło by się szeroko po Polsce
za właściwe stanowisko Jasła wobec oświaty i można by stawiać za przykład jak
Jasło ograniczając inne potrzeby powiększa wydatki na bardzo potrzebną oświatę.

A o pieniądze niech się martwi Urząd Miasta.
@ Kierowca 8I0
dnia 23.09.2019, 17:12
Ocena
komentarza:
-4
No i znowu będzie się działo.
Radni miasta uchwalili.
W przedszkolach na jedną grupę przyznali 400 złotych ( 2 x po 200 ).
A w szkole na jedną klasę jest 300 złotych.
Praca w cieple bez rozliczania z efektów swojej pracy.
Nie tak jak w zakładach produkcyjnych : z wydajności, jakości, terminowości
czy efektów ekonomicznych jak sprzedaży i zysku.
Może ktoś policzy dla porównania jakie teraz są zarobki w oświacie.
Budżet nie z gumy, gdzieś trzeba wydatki okroić.
Znowu będą pretensje, że nie ma nowych inwestycji i nie tworzy się
warunków dla realizacji nowych inwestycji i miejsc pracy.
Ale to jest sprawa radnych podejmujących uchwały do realizacji
a nie burmistrza jako wykonawcy tych uchwał.
Radni mają podejmować uchwały mieszczące się finansowo w budżecie.
Poczekamy na efekty rozdawnictwa.
@ dragoness
dnia 23.09.2019, 17:23
Ocena
komentarza:
6
Zalecam popracowanie choć z tydzień w przedszkolu, bądź w klasach 1-3 podstawówki, a dopiero potem wypowiadanie się o sprawach, o ktorych nie ma pan pojęcia, ok?
@ bv
dnia 25.09.2019, 14:14
Ocena
komentarza:
0
No i zabrał głos niedoinformowany kierowca ...wiesz dlaczego nagła zmiana na 200 zł ...ponoć pani wice na spotkaniu "przekonała" dyrektorki a te potulnie zgadzały się na wszystko..teraz każe wskazać tzw.wychowawcę i on dostanie 200 a drugi NIC ...ha ha a miasto zaoszczędzi całą stówę ...zamiast dać 2 NAUCZYCIELKOM (nie opiekunkom państwo radni !!! )po 150 zł ..SPRYTNE ???..da się ???..da... Nie musisz martwić się o budżet .są tacy co lepiej od Ciebie kombinują..dla siebie wszystko .plebsowi ochłapy!!!
@ Kierowca 8I0
dnia 24.09.2019, 12:17
Ocena
komentarza:
1
Zalecam popracować przy budowie dróg i mostów w górach na powietrzu w zimie.
@ bv
dnia 25.09.2019, 14:25
Ocena
komentarza:
0
Się kamieniami na szkołę rzucało się pracuje na budowie ,,,moja mama powiadała "nie chciało się nosić teczki trzeba nosić woreczki "!!!
@ Kierowca 8I0
dnia 26.09.2019, 18:06
Ocena
komentarza:
1
Popatrz wokół siebie.
Pracowali w trudnych warunkach, płacili podatki, ubezpieczenie,
wychowali Ciebie i Tobie podobnych a teraz na starość mają emerytury,
z których bez wstydu i zahamowań ty też korzystasz.
Nie widzę u ciebie szacunku dla starszych ludzi.
Ciebie też inni nie będą szanowali.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • W Jaśle i okolicach grasują złodzieje

  W ostatnich dniach na terenie Jasła i Dębowca doszło do kradzieży z włamaniem. Mieszkańcom splądrowanego mieszkania oraz domu jednorodzinnego skradziono pieniądze i biżuterie. Sprawę bada jasielska policja.

 • Tablica z herbem Jasła zniknęła z mogiły jaślan poległych pod Firlejówką

   

  Firlejówka jest dla jaślan miejscem ze wszech miar wyjątkowym. W świadomości i kulturze historycznej lokalnej społeczności w ciągu dziesięcioleci urosła do rangi niepodważalnego symbolu męstwa i bezgranicznego poświęcenia ojczyźnie. Miejsce, które winno być otoczone szczególną czcią stało się jednak w ostatnim czasie polem dla zabiegów, które z trudem uznać można za przykład godnego upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

 • Zderzenie BMW z volvo we Wrocance

  W miejscowości Wrocanka doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Tuż za łukiem drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy obydwu pojazdów trafili do szpitala.

 • W Cieklinie powstanie strzelnica

  Rada powiatu zabezpieczyła 350 tys. zł na budowę strzelnicy powiatowej w Cieklinie. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku. Całe zadanie opiewa na blisko 2 mln zł. Zarząd powiatu ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Małgorzata Adamska-Chmiel drugim zastępcą burmistrza

  Dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian powołał swojego drugiego zastępcę. Małgorzata Adamska-Chmiel dotychczas pełniła funkcję kierownika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Pod jej skrzydłami miasto pozyskało 150 milionów złotych dofinansowania.

 • Powiat planuje budowę dwóch mostów i dróg powiatowych

  Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na przystąpienie do budowy dwóch mostów na rzece Jasiołce oraz na rzece Ropie, a także wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowych.

 • Wkrótce odwiedzimy groby naszych bliskich

   

  Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Nasza polska tradycja nakazuje, abyśmy odwiedzali w te dni groby swoich bliskich z rodziny i znajomych. Zapalili znicze, złożyli stroiki i chryzantemy w doniczkach.

 • Frekwencja wyborcza w Jaśle wyższa niż 4 lata temu

  Trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Do godziny 12.00 frekwencja wyborcza w mieście Jaśle wyniosła 20,1%.

 • Wypadek w Gorzycach. Trzech motocyklistów trafiło do szpitala

  Dzisiaj około godziny 10. na drodze wojewódzkiej nr 992 w Gorzycach doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i trzech motocykli. W wyniku tego zdarzenia do jasielskiego szpitala przetransportowano trzy osoby kierujące jednośladem. Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin.

 • Pożar sortowni odpadów w Wolicy. Strażacy walczą z ogniem

  Około godziny 17. w Wolicy wybuchł pożar sortowni odpadów w Wolicy. Ogromne kłęby ciemnego dymu zawisły nad Jasłem. Strażacy z ponad 30 jednostek z powiatu jasielskiego, a także z Krosna, Dębicy, Łańcuta, czy Sanoka zmagają się z gaszeniem pożaru.

 • Tam mógł być cmentarz. Budowa drogi wstrzymana

   

  Budowa odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle została wstrzymana zanim na dobre się rozpoczęła. Na placu budowy blisko dwa tygodnie temu podczas prac archeologicznych odnaleziono szkielet kobiety. Zagadkowe odkrycie pozwoliło na postawienie istotnego z punktu widzenia inwestycji pytania. Czy na trasie przebiegu drogi znajdował się niegdyś cmentarz żydowski?

 • Rusza kolejna edycja społecznej zbiórki zniczy na polskie groby na Ziemi Lwowskiej

   

  W ubiegłym roku w listopadzie harcerki i harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa-Kuli działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyli wycieczkę patriotyczną do Lwowa i Zadwórza.  Zabrali ze sobą ponad 1 100 zniczy zgromadzonych w społecznej zbiórce, której organizatorami było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i 139. DH „Lisy”. W tym roku postanowili powtórzyć akcję.

 • Pomagają dzieciom chorym na raka

   

  Strażacy ochotnicy znów zwierają szeregi w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Tym razem jednak oprócz zbiórki zabawek, artykułów szkolnych i innych dla dzieci z chorobą nowotworową zachęcać będą również do oddawania krwi. Machina już ruszyła. Każdy może stać się jej małym a zarazem niezwykle istotnym trybikiem.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105