Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Dyrektorzy GBP i GOK przyznawali sobie nagrody roczne. Sprawa trafiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

90

Zlecony przez wójta gminy Osiek Jasielski audyt wykazał nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzeń dla dyrektorów Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Kierownicy tych jednostek od kilku lat sami wypłacali sobie nagrody roczne. Pobrane przez nich w sposób nielegalny środki sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona do głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

W lutym br. wójt Andrzej Stachurski zlecił przeprowadzenie audytu w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim. Kilkumiesięczna praca zewnętrznego audytora, którego zadaniem była ocena funkcjonowania jednostek w zakresie finansowo-organizacyjnym oraz ocena systemu kontroli zarządczej ujawniła nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzeń. Audyt wykazał, że w latach 2017-2020 dyrektor gminnej biblioteki bezpodstawnie pobierała dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” na łączną kwotę 12 954,12 zł, z kolei dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wypłacił sobie w latach 2017-2021 łącznie 13 750,90 zł mimo, iż nagrody te są i powinny być przyznawane przez wójta gminy.

Daniel Piwowar, który kontrolował jednostki zwrócił również uwagę na rolę głównych księgowych zarówno gminnej biblioteki jak również GOK-u, którzy powinni dokonywać wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych oraz finansowych. Oznacza to więc, że do głównego księgowego należy ostateczna weryfikacja dokumentów księgowych (ocena ich prawidłowości) przez zatwierdzeniem realizacji operacji gospodarczych przez kierownika jednostki. W tych jednak przypadkach nie ujawniono żadnych dokumentów mających charakter „sprzeciwu” głównego księgowego od wypłaty „trzynastych wynagrodzeń” zarówno dyrektorowi GOK, jak również GBP w Osieku Jasielskim. Audytor uznał, że główni księgowi tych jednostek mogli dopuścić się naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W jego ocenie ujawnione nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzeń mogą świadczyć o braku kompetencji głównych księgowych. - Wypłata nienależnego wynagrodzenia jest dla pracownika bezpodstawnym wzbogaceniem się i pracodawca może żądać jego zwrotu – czytamy w dokumentacji z przeprowadzonego audytu.

Dyrektor GOK odniósł się na piśmie do wydanego audytu odmawiając realizacji niektórych zaleceń audytora. - Twierdzi, że „trzynaste” wynagrodzenie mu się należało i liczy na umorzenie tych środków. Takiej możliwości nie ma, gdyż są to pieniądze publiczne, które muszą zostać zwrócone. Rada gminy zabezpieczyła środki w budżecie na wypłaty, ale nie pozwoliła dawać samemu sobie nagród. Dyrektor GOK stwierdził, uważam, że nieodpowiedzialnie, że rada mu pozwoliła. Rada zatwierdza jego plany, które składa, ale nie pozwala mu na przyznawanie sobie „trzynastych” wynagrodzeń. Pani dyrektor biblioteki nie składała wyjaśnień, niemniej zgodziła się z tym, że nagrody były nieprawnie wzięte. Na pewno konsekwencję zostaną wyciągnięte w stosunku to tych kierowników jednostek – wyjaśnia Andrzej Stachurski, wójt gminy Osiek Jasielski.

Audytor ustalił również, że w GOK-u nie opracowano procedur zamówień publicznych do 30 000 000 euro a zakupy produktów spożywczych, higienicznych, czystości dokonywane są w m.in. sklepie rodzinnym dyrektora GOK w Osieku Jasielskim. - W ocenie audytora postępowanie takie jest co najmniej nieetyczne. Kierownik jednostki powinien bowiem przestrzegać i unikać sytuacji mogących budzić wątpliwości etyczne, w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym. Kierownik jednostki nie powinien podejmować żadnych działań w GOK i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej – czytamy w sprawozdaniu z audytu.

Dyrektor GOK po zapoznaniu się z dokumentacją z przeprowadzonego audytu złożył na piśmie wyjaśnienia. Przede wszystkim zaznaczył, że od 2012 r. zarówno wójt gminy, jak również rada gminy posiadały wiedzę o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia. - Coroczne plany finansowe GOK ustalane i parafowane były przez Radę Gminy w Osieku Jasielskim. Kierowałem się przekonaniem, że dyrektor GOK również jest pracownikiem GOK, natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia dokonywana jest na podstawie obowiązującego w jednostce regulaminu wynagrodzeń. Mając powyższe na uwadze pozostawałem w przekonaniu co do zgodności z prawem przyznawanych nagród – napisał w piśmie skierowanym do włodarza gminy. Odniósł się również do art. 409 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. - Mając na uwadze, że środki przeznaczone na wynagrodzenie roczne ( uwzględniające swą wysokością również wypłatę dla dyrektora GOK) zostały przekazane przez organizatora dotacji, jak również fakt, że weryfikacji wypłaty dokonała główna księgowa - nie miałem świadomości, że działałem niezgodnie z prawem – dodał.

Andrzej Stachurski, wójt gminy Osiek Jasielski zastosował się do zaleceń audytora i złożył zawiadomienie zarówno na postępowanie dyrektorów GBP i GOK, jak również księgowych do głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Wystąpi również do kierowników tych jednostek o zwrot środków nielegalnie pobranych. - W ubiegłym roku przyznałem nagrody dyrektorom GOK i GBP w Osieku Jasielskim. Wówczas zorientowałem się, że coś jest nie tak. Docierały do nas również sygnały, że mogą być nieprawidłowości, stąd zdecydowałem się na zlecenie audytu, gdyż nie miałem pewności, czy polegają one na prawdzie. Proceder pobierania nagród trwał od 2012 r. Niemniej kontrola obejmowała okres 2017-2021 – mówi wójt Osieka Jasielskiego.

Do sprawy wrócimy.

id

Napisany dnia: 11.06.2021, 10:40
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Darek
dnia 11.06.2021, 10:50
Ocena
komentarza:
45
Ale najważniejsze, że Zenek i BayerFull będzie
@ Park
dnia 11.06.2021, 10:58
Ocena
komentarza:
86
Niech zrobią audyt w Starostwie
@ cv
dnia 11.06.2021, 11:04
Ocena
komentarza:
38
Wójt liczy na covid i zwali winę na obostrzenia. Jeśli rzeczywiście Zenek i Bayer Full wystąpi to wójta powinni sądzić za rozrzutność środków publicznych.
@ Znający temat
dnia 11.06.2021, 11:22
Ocena
komentarza:
55
Nie tylko nie tylko. Będą kontrole we wszystkich gminach powiatu. To dopiero początek
@ Janusz z Pisdu
dnia 11.06.2021, 11:45
Ocena
komentarza:
26
Ale im się te nagrody po prostu należały!
A jak tam sprawa księgowej z Żmigrodu?
@ Kenek
dnia 11.06.2021, 15:20
Ocena
komentarza:
-19
A skąd pewność i przekonanie że zostaną wydane środki publiczne. Pisze Pan/Pani coś o czym nie ma Pani pojęcia. Tego typu imprezy finansowane są zazwyczaj ze środków UE w ramach programu promocji jednostek samorządu. Do tego kilku sponsorów typu Żywiec lub Tyskie i innych mniejszych. Z budżetu gminy to pewnie nie idzie nic na tego typu imprezy. Poprostu albo zrobią i będzie albo nie zrobią zwrot niewykorzystanych środków z programu.
@ tralala
dnia 11.06.2021, 10:58
Ocena
komentarza:
26
"Kierowałem się przekonaniem, że dyrektor GOK również jest pracownikiem GOK"

No to proszę Pana pozwolę sobie zadać podstawowe pytanie - kto z Panem podpisywał umowę o pracę? Dyrektor GOK? Z kogo Pan robi wała?
@ nagrody
dnia 11.06.2021, 12:23
Ocena
komentarza:
17
Zwykłe ciemniactwo albo cwaniacy na stanowiskach dobrze płatnych. Czy tacy ludzie potrafią interpretować i wdrażać przepisy jakimi mają obowiązek prowadzić taki przybytek? Czy w trybie proceduralnym były tam na bieżąco prowadzone przez nadzorujących kontrole? Kto takich nieuków zatrudnia. ...i wszystko to za podatników pieniądze. Skandal.
@ Ja
dnia 11.06.2021, 11:16
Ocena
komentarza:
49
A zwolnić dla przykładu dyrektora GOK I kierowniczkę biblioteki,a niesłusznie wypłacone pieniądze kazać zwrócic z odsetkami! Nareszcie Wójt jest Wójtem!
@ Kasia
dnia 12.06.2021, 08:46
Ocena
komentarza:
8
Przecież obecny wójt już kilka lat rządzi. Teraz się przebudził? Wcześniej go to nie zainteresowało? Najdziwniejsze jest to, że takie małe grajdoły (GOK, GBP) a tyle nieprawidłowości.
@ munio
dnia 12.06.2021, 16:58
Ocena
komentarza:
6
Ale po wyborach już nie będzie.
@ Maurycy z Dębicy
dnia 11.06.2021, 11:18
Ocena
komentarza:
32
"Proceder pobierania nagród trwał od 2012 r." (...) – mówi wójt Osieka Jasielskiego.

W takim razie artykuł nie opisuje wszystkich bohaterów tej uroczej historii. Gdzie jest poprzedni wójt (albo wójtowie) Osieka i jakim cudem niczego nie widział/widzieli?
@ łodyniec
dnia 11.06.2021, 13:00
Ocena
komentarza:
18
Kruk krukowi ...
@ pytanie
dnia 11.06.2021, 11:18
Ocena
komentarza:
55
Kiedy zostanie skontrolowane Starostwo Powiatowe w Jaśle i czy zrobi to CBA?
@ Pielegniarz
dnia 11.06.2021, 11:19
Ocena
komentarza:
55
Takie AUDYTY szczegółowy przydały by się w :
STAROSTWIE POWIATOWYM w Jaśle
Szpitalu w Jaśle
Urzędzie Miejskim w Jaśle
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE
PARAFIACH ( dochody nie rejestrowane )
itp itd
Okazało by się , że kwitnie nielegalny proceder, układy i nepotyzm na skalę nie znaną nawet w czasach REAL SOCJALIZMU .

To z tego może słynąć JASŁO na cały kraj i UE
@ ToJa
dnia 11.06.2021, 11:35
Ocena
komentarza:
28
Taki audyt powinien być przeprowadzony w każdej gminie.
Ja się zastanawiam jak to się stało że w gminie Brzostek szkolny bilet miesięczny za 4 km kosztuje 270 zł .
Przetarg zawsze wygrywa ten sam przewoźnik , najdroższy.
@ ser_dziurawiec
dnia 11.06.2021, 12:02
Ocena
komentarza:
-3
No rzeczywiście strasznie drogo wychodzi. Inna sprawa jaka to trasa i jakie obłożenie autobusu. Bo niestety kierowca z uprawnieniami żaden nie pójdzie teraz do pracy za 3 tys-chyba że emeryt. Do tego koszty paliwa - jeśli zbiera dzieci z rozdrobnionego terenu to też są wysokie. Koszt spokojnie w granicach 15-20 tys z zusem , ubezpieczeniami itp. Bilety muszą to pokryć.
@ Lucek
dnia 11.06.2021, 12:16
Ocena
komentarza:
10
A od którego roku wójt jest wójtem?
@ nagrody
dnia 11.06.2021, 12:16
Ocena
komentarza:
20
Sprawa dla Prokuratury. Skandal.
@ Kama
dnia 11.06.2021, 12:22
Ocena
komentarza:
21
W Żmigrodzkie były większe jaja i gdy nie taki jeden dziennikarz trwałyby jeszcze długo.
@ Ano
dnia 11.06.2021, 12:25
Ocena
komentarza:
16
Po jakie licho 2 kierownikow,czy jeden to za mało
?.Biblioteka i GOk,2 kombinaty.
@ Felo
dnia 11.06.2021, 12:49
Ocena
komentarza:
10
Wiedziałem wiedziałem, " chandlujac " to nie giełda.
@ łodyniec
dnia 11.06.2021, 12:58
Ocena
komentarza:
22
Nagrody za nieróbstwo . Ja bym im wszystkim dał najniższa krajową.
A 70%. urzędów bym zlikwidował całkowicie.
Za dużo pasożytów mamy do utrzymania ,żeby było mało to z naszych pieniędzy sami i przyznają nagrody za to że nic nie robią .
@ Andrzej
dnia 11.06.2021, 13:08
Ocena
komentarza:
16
A na koniec bezczelnie powie ,,no bo mi się należało”. Chyba dostać po czterech literach by ,, się należało”.
@ Natural Born Leader
dnia 11.06.2021, 13:28
Ocena
komentarza:
12
Witam.
Nie wiem co w tym dziwnego, ja też daję sobie sam nagrody za dobrą robotę, a jak nie zrobiłem nic, to też się nagradzam żeby się zmotywować, ale moje pytanie brzmi:
Czy w Jaśle i okolicach parówka do Żubra w plastiku pod koncert disco polo urosło już do miana KULTURY?
@ ania
dnia 12.06.2021, 20:10
Ocena
komentarza:
5
dla ciebie kultura to za trudne słowo
@ Ilona kasuj
dnia 11.06.2021, 14:08
Ocena
komentarza:
13
Państwo PiSu w całej okazałości.
@ był (pseudonim)
dnia 11.06.2021, 14:11
Ocena
komentarza:
8
Prywaciarz wyżej pisze ? Oni nakręcają koniunkturę przekrętów.
@ Beata Broszka
dnia 11.06.2021, 14:35
Ocena
komentarza:
17
,,Bo nam się te pieniądze poprostu należą".
@ Donek
dnia 11.06.2021, 14:56
Ocena
komentarza:
16
Ktoś przekroczył swoje uprawnienia, ktoś ich nie dopełnił, szkoda w mieniu powstała, artykuł czytają z pewnością policjanci i prokuratorzy, a więc "niechaj czynią swoją powinność".
@ ABSOLUT
dnia 11.06.2021, 15:20
Ocena
komentarza:
24
Przykład jak kraść idzie z góry! Im wyżej tym większy przekręt.
@ Stary Glina
dnia 11.06.2021, 15:50
Ocena
komentarza:
15
Polska ,,samorządna i samorządowa". Znam to. Podobnie było i pewnie jest nadal w pewnej instytucji, której nazwy nie wymienię. Moje informacje o nieprawidłowościach zwracano mi z adnotacją -,,nieprawidłowości nie stwierdzono".
@ Do Stary Glina
dnia 11.06.2021, 21:48
Ocena
komentarza:
8
Znam podobną sytuację,a kontrola niczego nie zauważyła- fałszerstwa duże i widoczne,jednak trzeba mieć znajomości.
@ Zebra
dnia 11.06.2021, 17:16
Ocena
komentarza:
10
Zawsze prawda wyjdzie na jaw ...nawet po kilkunastu latach.
@ ŁodŁosieka
dnia 11.06.2021, 17:26
Ocena
komentarza:
1
Fahofcy. Wolska w rozkwicie.
@ Pytanie?
dnia 11.06.2021, 17:38
Ocena
komentarza:
12
A to pan wójt nie otrzymuje 13-stki?
@ ABC
dnia 11.06.2021, 17:44
Ocena
komentarza:
8
Ponoć w tym roku (2021) jest szlaban na 13-tki w budżetówkach bo cała ta kasa poszła na zakup szczepionek...
@ do @ Pytanie?
dnia 12.06.2021, 08:52
Ocena
komentarza:
5
Musisz zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, a dopiero później pytaj. Nie chodzi o to, że otrzymują tylko o to, że sami bez prawa do tego bezczelnie sobie przyznawali. Angaż pracy otrzymali od wójta i ten urzędnik może im przyznawać nagrody, premie i ...trzynastki jak również zwolnić z pracy. Ta sytuacja jest kuriozalna. Są to czyny karalne. Pobrane samowolnie środki finansowe podatników winny być natychmiast zwrócone do kasy gminnej.
@ Bubu
dnia 16.06.2021, 10:38
Ocena
komentarza:
1
Na 13 stke chyba dla wójta może ktoś rozsądny spyta ile kosztowal audyt
@ Uważaj na zaigłowanych.
dnia 11.06.2021, 17:46
Ocena
komentarza:
15
Był GOK-Żmigród-GATE a teraz mamy GOK-Osiek-GATE.

Afera goni aferę.
@ Mariusz
dnia 11.06.2021, 18:05
Ocena
komentarza:
12
Mariusz wracaj bo Andrzejek Twoich ludzi zaj...
@ Wojtek z popielnika
dnia 11.06.2021, 18:05
Ocena
komentarza:
10
Nie wiem jak wy ale moje zdanie jest takie że złodzieje na stołkach to powinni siedzieć
@ 2kj
dnia 11.06.2021, 22:05
Ocena
komentarza:
3
Albo szlochać na prycze
@ QQrQ
dnia 11.06.2021, 18:15
Ocena
komentarza:
9
Pisowskie klimaty.
@ betonowe miasto
dnia 11.06.2021, 18:22
Ocena
komentarza:
19
Jakie nagrody? Przecież wszystkie urzędy i placówki kultury miały rok wakacji, zamknięte na głucho.
@ Uważaj na zaigłowanych.
dnia 11.06.2021, 18:28
Ocena
komentarza:
10
Ty se lepiej nie zapomnij budzika na rano nastawić bo przecież ktoś musi na to urzędnicze towarzystwa robić.
@ Obywatel
dnia 11.06.2021, 18:32
Ocena
komentarza:
-6
Złodzieje... dlatego dla nie których Pan Jarosław Kaczyński jest nie wygodny, ale on zrobi z wszystkimi porzadek.
Pozdrawiam
@ Mis
dnia 11.06.2021, 23:23
Ocena
komentarza:
8
Zgadza się. Pan Macierewicz też pomoże jak trzeba. W końcu udało mu się odzyskać wrak tupolewa od rusków po tylu latach
@ ixi
dnia 12.06.2021, 02:19
Ocena
komentarza:
7
A Pan Ziobro i uczciwe sądy osądzą nieuczciwych i pasożytniczych urzędników z marnotrawstwa XD
@ SPRAWIED
dnia 11.06.2021, 18:36
Ocena
komentarza:
3
ktos ma zwir0wnie radni odsniezaja tyle spraw mial miec poprzedni wojt ale tylko do wyborow KOGO MA NA TO STANOWISKO RRR
@ Bratko
dnia 11.06.2021, 18:38
Ocena
komentarza:
-5
Do ministra Ziobry wysłać taki artykuł meilowo on zrobi porządek
@ Asia
dnia 11.06.2021, 23:20
Ocena
komentarza:
12
Aleś sobie wybrał adresata
@ Do Bratko
dnia 12.06.2021, 08:37
Ocena
komentarza:
-3
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Zorro
dnia 11.06.2021, 18:55
Ocena
komentarza:
11
Przecież ten wojt urzęduje od 2018 roku, to czym on się chwali, chyba
niekom t n ą.
To o czymś świadczy.
@ Jaki
dnia 11.06.2021, 19:00
Ocena
komentarza:
10
13 dostają w każdej gminie w całej Polsce i w różnych zakładach.
Więc nie widzę tu żadnej sensacji.
Jeśli dyrektor dostał, zakładam np. 3000
To ile dostał obecny Wójt.
Może napisze Pan redaktor aby mieszkańcy mieli tą wiedzę.
No chyba że to tajne.
@ BR, RB
dnia 11.06.2021, 21:16
Ocena
komentarza:
6
Mało tych komentarzy, czyżby bali się kogoś
@ Tytek
dnia 11.06.2021, 21:52
Ocena
komentarza:
5
I dooopa jakoś to będzie ma kasę i sklep
@ Dobrze- za dobra pracę NAGRODA
dnia 11.06.2021, 21:52
Ocena
komentarza:
8
Przez ostatnie dwa lata GOK tyle zaoszczędził na imprezach których nie było ze mieli prawo sobie zaoszczędzone środki wypłacić. A tak na poważnie to te GOKi to działają tylko dlatego że zawsze były i tak sie utarło że są potrzebne, jak urzędy pracy w sytuacji gdzie nie ma bezrobocia. Patrze na to wszystko i pytam gdzie są oszczedności administracji w PL w dobie pandemi i czarnej dziury w finansach państwa? Nagrody w społkach państwowych i administracji powinny zostać zamrożone TJ przepadają w ramach solidarnosci ze społeczeństwem. A ty człowieku tyraj i zarabiaj na ICH (pisu) obiecanki- juz chyba wszysycy mają dość tego rozdawnictwa.
@ toastt
dnia 11.06.2021, 21:55
Ocena
komentarza:
10
Oliwa zawsze sprawiedliwa, na wierzch wypływa. Czekam na niezależne kontrole w Starostwie Powiatowym w Jaśle i Urzędzie miasta Jasła. Wówczas przekręty z Osieka Jasielskiego będą jak kradzież batonika w sklepie, niewielkie jak mrówka wobec słonia.
@ Ja i on
dnia 11.06.2021, 22:12
Ocena
komentarza:
12
Dziurawe drogi, liczne dzikie wysypiska śmieci, marna opieka medyczna w gminie, konflikty, PUSTY, BO I PO CO UDOSTĘPNIAĆ CHĘTNYM OŚRODEK SPORTOWY ...!!! ???
Ale Zenek musi bawić mieszkańców- przecież to Gmina miodem i mlekiem płynącą...
Kto bogatemu zabroni
@ Trelemorele
dnia 11.06.2021, 22:19
Ocena
komentarza:
28
A na temat wycinki zagajnika z drogi osiek-mytarka z 60-letnimi drzewami na terenie natura 2000 to już wójt nic nie wie?
@ Man
dnia 13.06.2021, 16:08
Ocena
komentarza:
4
To już chyba więcej by wiedział sołtys.i klan sołtysa do których drzewo wędrowało.
@ Gienek
dnia 14.06.2021, 07:56
Ocena
komentarza:
3
Wie ale nie powie, no bo jak...
@ Mieszkam
dnia 11.06.2021, 23:25
Ocena
komentarza:
6
Macie na co zasłużyli w większości.ha,ha,ha
@ Pic
dnia 11.06.2021, 23:41
Ocena
komentarza:
13
Jak tam żwiry, interes kwitnie, patologia
@ Aa
dnia 11.06.2021, 23:53
Ocena
komentarza:
8
[Komentarz nie na temat]
@ Os
dnia 12.06.2021, 06:28
Ocena
komentarza:
15
A kto spełnia nadzór nad jednostkami gminnymi .
@ Man
dnia 12.06.2021, 07:42
Ocena
komentarza:
-3
A w tym sklepie co jest wspomniany w artykule to dopiero się ludzi oszukuje
wystarczy spojrzeć na paragon i na to co się kupiło
@ Nomi
dnia 12.06.2021, 15:57
Ocena
komentarza:
12
A teraz pan wójt niech powie ile kosztował audyt
czy wystarcza pieniądze jeżeli zwrócą
@ munio
dnia 12.06.2021, 16:49
Ocena
komentarza:
8
Ciekawe kto zajmie ich stanowiska? Pewnie są już kandydaci.
@ Branża
dnia 12.06.2021, 18:00
Ocena
komentarza:
8
Kandydaci z rodziny, cała gmina po rodzinie pracuje
@ munio
dnia 12.06.2021, 17:08
Ocena
komentarza:
6
Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka.
@ JanNowak
dnia 12.06.2021, 17:14
Ocena
komentarza:
3
Jak Szydlo. Kacza Wolska zupełnie przypomina PRL za komuny. Aparat władzy przeważnie malwersował a partia chroniła przed więzieniem. Tak jak dziś PiS
@ jas
dnia 13.06.2021, 10:09
Ocena
komentarza:
2
Władza nie jest od karania więzieniem. Od tego jest nadzwyczajna kasta która to skutecznie ochrania mafiozów z poprzednich rządów.Jesteś kacapskim trollem lub bezmózgiem.
@ oro
dnia 12.06.2021, 17:17
Ocena
komentarza:
4
Zlikwidować bibliotekę i GOK. Kultura będzie kwitla na rynku.
@ oro
dnia 12.06.2021, 17:31
Ocena
komentarza:
12
Podzielić gm. Osiek miedzy Dębowcem i Zmigrodem. Będzie spokój.
@ Do @ oro
dnia 12.06.2021, 17:53
Ocena
komentarza:
-5
Ty chłopie z tej @ i oro, to zlikwiduj ale swoje głupie komentarze.
Pewnie skączyłeś podstawówkę i to ledwo.
Biblioteki gminne to podstawa twojej mądrości, a GOK to rozrywka
dla mieszkańców gminy.
A ty siedź w chołpie i myśl o głupotach.
@ oro
dnia 12.06.2021, 18:28
Ocena
komentarza:
3
Nie zrozumiałeś mojego komentarza. Przykro mi.
@ oro
dnia 12.06.2021, 18:35
Ocena
komentarza:
4
Tak po podstawówce ale porządnej. Kultura w Osieku przeniesie się na rynek przy winie marki wino.
@ Gienek
dnia 14.06.2021, 07:54
Ocena
komentarza:
0
Przywódca twój chyba mało zaglądał do biblioteki,
@ Dik
dnia 12.06.2021, 18:07
Ocena
komentarza:
9
Cały ten artykuł to celowe działanie.
Radni gminy zatwierdzają co roku sprawozdanie z działalności
GB i GOK, a wojt też siedzi na sesji i daje do zatwierdzenia ptojekt budżetu
na dany rok i broni tego budżetu przed radnymi bo zależy mu na tym aby
Rada go zatwierdziła. A w rocznym budżecie są też wynagrodzenia, koniec
kropka.
Więc po co oszukiwać mieszkańców.
@ oro
dnia 12.06.2021, 18:25
Ocena
komentarza:
6
Racja. Tak myśleć.
@ Man
dnia 13.06.2021, 11:50
Ocena
komentarza:
3
Jacy radni ręką rękę myje żona radnego
pracuje w sklepie który jest własnością rodzinna pana dyrektora Goku
Który jak co niedziela obsługuje stoisko z mięsem.
Tak mała mala ma pensje że musi dorobić ...
@ Nikki
dnia 13.06.2021, 12:09
Ocena
komentarza:
17
Czyli pan wójt i wysoka rada nie potrafią nawet przeczytać budżetu gminy ze zrozumieniem. O zadawaniu pytań nawet nie wspomnę. A co robiła przez tyle lat komisja rewizyjna? Też nic?
@ Do @ Man
dnia 16.06.2021, 23:32
Ocena
komentarza:
1
A obecny wojt to nie miał kiedyś sklepu z takim
jednym milicjantem l, to nie czepiaj się ludzi uczciwych, popatrz lepiej na siebie. @ Man
@ Jo
dnia 13.06.2021, 13:17
Ocena
komentarza:
10
Może by zacząć sprawdzać, jak do urzędu przyjmowano
nowych pracowników i kto jest tam księgowym i kto prowadzi
księgowość w Gok i bibliotece bo chyba księgowe przygotowują projekt
budrzetu na dany rok i może tu jest rozwiązanie sprawy.
Może kto inny powinien stanąć przed rzecznikiem.

Niech szanowny Pan redaktor zrobi wywiad na ten temat.
@ Oj
dnia 13.06.2021, 13:23
Ocena
komentarza:
5
Przecież każda komisja bieże diety, to co miała robić,
spotykają się i zatwierdzają. I według komisji wszystko
było chyba dobrze w GOK i Bibliotece.
To jo nic już z tego nie wiem.
Tam źle tu dobrze!
@ KARMA
dnia 13.06.2021, 14:41
Ocena
komentarza:
0
Pan Dyrektor GOKU taki łakomy na pieniążki ze co niedzielę musi w sklepie swoim dorabiać . Nawet na smieci mu szkoda wydac ktore pali kazdy dzien za domem pod pokrywą nocy !żal
@ loy
dnia 14.06.2021, 18:15
Ocena
komentarza:
0
TOWARZYSZE być albo nie być Kilka czy Kilkanaście tysięcy złotych ???
@ Eva
dnia 14.06.2021, 20:29
Ocena
komentarza:
-2
Im jest zawsze mało. Pracują, harują na okrągło nawet w niedzielę. Ubodzy duchem.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Drodzy mieszkańcy Gminy Tarnowiec

   

  W minioną niedzielę odbyły się w Naszej Gminie przedterminowe wybory na Wójta Gminy Tarnowiec. Spośród czwórki kandydatów, zaufaliście mi. Pragnę za to podziękować. 

 • Wypadek w Zimnej Wodzie. Dwie osoby poszkodowane

  Dzisiaj około godziny 15.30 w Zimnej Wodzie doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych. Na chwilę obecną do jasielskiego szpitala trafiły dwie osoby. Obecnie ruch na dk 28 w kierunku Krosna jest zablokowany.

 • W żmigrodzkim liceum powstanie wirtualna strzelnica

  W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie powstanie pierwsza w powiecie jasielskim wirtualna strzelnica. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz powiatu jasielskiego. Wirtualna strzelnica ma powstać do końca roku. Dyrekcja szkoły ma jednak nadzieję, że już na jesień będzie gotowa.

 • Wyprzedzał na skrzyżowaniu i staranował ogrodzenie

   

  W minioną niedzielę na skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego z ul. Baczyńskiego w Jaśle doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kierowca seata wykonując manewr wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na chodnik i staranował ogrodzenie pobliskiej posesji. 18-latek został ukarany mandatem karnym.

 • Bezpłatne wakacyjne turnusy rewalidacyjno-terapeutyczne w Bajkowym Przedszkolu

   

  Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle ogłasza nabór na wakacyjny specjalistyczny turnus wakacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Rozwiń skrzydła w Jaśle- ruszył nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości

   

  Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w branży ICT lub branżach związanych z „jakością życia”? Szukasz inspirującego i nowoczesnego miejsca do jej wykonywania? Nie zwlekaj, zgłoś się do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.

 • Jest opinia eksperta w sprawie dwóch problematycznych skrzyżowań ze „stopami”

  Temat bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań ul. Chopina z ul. Ujejskiego i Kraszewskiego, pomimo ciągłych apeli mieszkańców o jego poprawę, pozostaje nierozwiązany od co najmniej kilkunastu lat. Propozycje, jakie Urząd Miasta w Jaśle zgłaszał do Starostwa Powiatowego w Jaśle wciąż czekają na ostateczne decyzje. Dlatego też jasielski magistrat postanowił sięgnąć po opinię ekspercką, której efektem jest szczegółowy audyt i konkretne zalecenia...

 • Pani Małgorzata schudła 10 kg

   

  Bohaterka naszej metamorfozy schudła … i obecnie z radością spogląda na siebie w lustrze, czując się bardzo dobrze w swoim ciele. ,,Zniknęły kompleksy, z którymi borykałam się przez całe życie i po prostu pokochałam się taką, jaką teraz jestem. Podobam się sama sobie’’ - mówi Pani Małgorzata.

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jaśle świętuje 50-lecie istnienia

   

  Ponad pół wieku temu w Jaśle założono Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. W miniony czwartek jej nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie świętowali jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia placówki. Uroczystość uświetniono koncertem, podczas którego swój talent muzyczny mieli okazję zaprezentować uczniowie szkoły.

 • Trener siatkarek UKS MOSiR Jasło walczy o powrót do zdrowia! Rodzina prosi o wsparcie

  Adam Pasterz znany trener siatkarek UKS MOSiR Jasło oraz nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle po trudnej walce z koronawirusem potrzebuje wsparcia, dzięki któremu będzie miał szansę wrócić do zdrowia. - Tata ma problemy ze wzrokiem i jest jednostronnie sparaliżowany...

 • Dlaczego tak uwielbiamy pierogi?

   

  Czołowe miejsce, jakie pierogi zajmują w jadłospisie każdego Polaka jest absolutnie bezdyskusyjne. Dlaczego tak jest? Po pierwsze prostota. Ciasto wypełnione smacznym farszem z łatwością jest w stanie zaspokoić kulinarne oczekiwania amatorów dobrego jedzenia. Po drugie, lubią je wszyscy, od dzieci po dziadków. To także dobry sposób na szybki i tani obiad, na zamówienie.

 • Tarnowiec dokonał wyboru. Wiktor Barański wójtem gminy

   

  Saga wyborcza, którą od kilku miesięcy mieli okazję obserwować mieszkańcy gminy Tarnowiec, wreszcie dobiegła końca. Wyborcy zdecydowali w głosowaniu, że nowym włodarzem ich gminy będzie Wiktor Barański. Zdobył on ponad połowę oddanych głosów, co oznacza, że wynik rywalizacji rozstrzygnął się już w pierwszej turze. 

 • Piękna sala weselna w Jaśle

   

  Udane przyjęcie, to nie tylko smaczne menu, doskonała obsługa oraz przyjazna atmosfera. Sukces zależy również od miejsca, w którym zamierzamy zorganizować np. wesele, komunię, czy też spotkanie biznesowe. Od sal bankietowych wymaga się, aby stanowiły połączenie nowoczesności z elegancją. Doskonałym przykładem takiego zestawienia jest nowa sala weselna w Sepia Restauracja Noclegi w Jaśle.

 • Marzysz o zdobyciu konkretnego zawodu, który pozwoli Ci szybko się usamodzielnić i dobrze zarabiać? – Zespół Szkół Budow

   

  „Budowlańcy na wagę złota” – takie hasła widnieją w ogłoszeniach z ofertami pracy. Od kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników branży budowlanej. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle wychodząc naprzeciw – otwiera kierunki, które zapewniają fachowców w tej branży.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105