Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Gmina Osiek Jasielski sprzeda dwie atrakcyjne działki

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiek Jasielski, położonych w miejscowości Załęże. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego położone są w terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej. Nieruchomości znajdują się w bardzo dobrej lokalizacji, posiadają dojazd do drogi powiatowej Dębowiec - Osiek Jasielski. Miejsce właściwe do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowo-handlowej.

POWIĘKSZ GRAFIKĘ

Nieruchomość 1.  653/4 KS1J/00083490/8

Powierzchnia: 2,7284 ha

Opis nieruchomości:

 • Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości,
 • Posiada kształt wieloboku, położona w terenie płaskim,
 • Od strony południowej i północnej przylega do niezagospodarowanych terenów działalności techniczno-produkcyjnej, od strony zachodniej do terenów rolnych, od strony wschodniej do terenów rzeki Wisłoki,
 •  Działka posiada dojazd do drogi powiatowej Dębowiec- Osiek Jasielski, drogą dojazdową nr 680, oraz drogą polną  oznaczoną nr 654
 • Działka zabudowana nieużytkowanymi budynkami i budowlami, oraz utwardzona nawierzchnią asfaltową i nawierzchnią żwirową, jest częściowo uzbrojona i częściowo ogrodzona, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych, osadzonych w betonie

Cena: 164 523 zł

Uwagi: Służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu linii elektroenergetycznej, od transformatora znajdującego się na działce nr 958/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 653/4 wraz z prawem dostępu do transformatora, linii elektroenergetycznej celem dokonania niezbędnych prac remontowych, modernizacji, wymiany, konserwacji i likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej. 

Nieruchomość 2. 958/1 KS1J/00083490/8

Powierzchnia: 1,7904 ha

Opis nieruchomości:

 • Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości,
 • Posiada kształt zbliżony do wieloboku, położona w terenie płaskim,
 • Od strony południowej i północnej przylega do niezagospodarowanych terenów działalności techniczno-produkcyjnej, od strony zachodniej do terenów rolnych, od strony wschodniej do terenów rzeki Wisłoki,
 • Działka posiada dojazd do drogi powiatowej Dębowiec- Osiek Jasielski, drogą dojazdową nr 680,
 • Działka zabudowana nieużytkowanymi budynkami i budowlami, oraz utwardzona nawierzchnią asfaltową i nawierzchnią żwirową, od strony wschodniej grunt częściowo porośnięty trawą i zakrzaczony
 • Działka jest częściowo uzbrojona i częściowo ogrodzona, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w betonie

Cena: 270 000 zł

Uwagi: Służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu linii elektroenergetycznej, od transformatora znajdującego się na działce nr 958, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 653/3, 653/4, 653/6 wraz z prawem dostępu do transformatora, linii elektroenergetycznej celem dokonania niezbędnych prac remontowych, modernizacji, wymiany, konserwacji
i likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej.

___

Do ceny wywoławczej zostanie doliczony należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone innymi prawami rzeczowymi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

- dla działki nr 653/4 - 16 500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych);

- dla działki nr 958/1 - 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

w takim terminie by wpłynęło, najpóźniej w dniu 16.07.2021 roku na konto Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006,  oraz okazanie dowodu wpłaty.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetarg wygra, a zwrócone jeżeli nie wygra przetargu, wyłącznie na podany własny numer konta. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja przetargowa w dniu 20.07.2021 roku w budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1000.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 1% ceny wywoławczej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej o kwotę postąpienia.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Niedotrzymanie terminu wpłaty osiągniętej w przetargu, oraz nie zawarcie umowy nabycia prawa własności  w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,  wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku  małżeńskim,  do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków   pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,

- pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej),

- zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości,

- oryginalny dowód wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 112, tel. 134420005.

Artykuł sponsorowany

Napisany dnia: 21.06.2021, 13:49
 • Chodnik na ul. Żniwnej jest zdewastowany. Mieszkanka - " Strach na spacer wyjść z dziećmi"

  Od kiedy rozpoczęły się prace przy budowie nowego mostu na rzece Jasiołce, chodnik przy ul. Żniwnej jest w kompletnej rozsypce. Mimo, iż przez wiele lat nie był w najlepszych stanie, to przejazd ciężkich samochodów zniszczył go doszczętnie. - Rzadko wychodzimy na spacery, bo teraz strach przy tych autach gigantach...

 • Mecze przy Śniadeckich 15 najwcześniej wiosną przyszłego roku

   

  Prace przy modernizacji płyty stadionu piłkarskiego przy ul. Śniadeckich w Jaśle rozpoczęły się niemal rok temu. Pomimo upływu wielu miesięcy, na ich finalizację trzeba będzie jeszcze poczekać. Wciąż nie wysiano trawy, co ma kluczowe znaczenie dla właściwego przygotowania naturalnej murawy, na której swoje mecze już tej jesieni chcieli rozgrywać Czarni Jasło. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie ona gotowa rozgrywania zawodów sportowych najwcześniej wiosną przyszłego roku.

 • Dlaczego tak uwielbiamy pierogi?

   

  Czołowe miejsce, jakie pierogi zajmują w jadłospisie każdego Polaka jest absolutnie bezdyskusyjne. Dlaczego tak jest? Po pierwsze prostota. Ciasto wypełnione smacznym farszem z łatwością jest w stanie zaspokoić kulinarne oczekiwania amatorów dobrego jedzenia. Po drugie, lubią je wszyscy, od dzieci po dziadków. To także dobry sposób na szybki i tani obiad, na zamówienie.

 • Wielkie otwarcie Magurskiej Spiżarni

   

  W najbliższą środę o godzinie 9:00 otwieramy nowe miejsce w Jaśle. To sklep Magurska Spiżarnia.

 • W Nowym Żmigrodzie zagrał zespół Enej

   

  Pomimo deszczowej pogody, w Pikniku Rodzinnym – „Żmigrodzki Smok” wzięły udział tłumy głodnych rozrywki mieszkańców Nowego Żmigrodu i okolicznych miejscowości. Gwiazdą wieczoru był zespół Enej.

 • 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Polacy oddają hołd bohaterom

  Dzisiaj w wielu miejscach Warszawy odbywają się uroczystości związane z obchodami 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod pomnikiem "Mokotów Walczący 1944" rozpalono "ogień pamięci" i włączono iluminacje pomnika na 63 dni. To jedno z wielu wydarzeń w tym szczególnym dniu. Dzisiaj w Jaśle w rocznicę godziny "W" o godzinie 17. włączone zostaną syreny alarmowe.

 • Zmarł Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Wybitny kompozytor miał 93 lata

   

  O śmierci jaślanina poinformował jego menadżer. Muzyk jazzowy, saksofonista i kompozytor miał 93 lata. Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz skomponował muzykę do kultowych polskich seriali i filmów fabularnych. Nigdy nie zapomniał o swojej małej ojczyźnie, między innymi fundując stypendium artystyczne dla najbardziej uzdolnionych muzycznie młodych mieszkańców miasta.  

 • Jasielscy policjanci obchodzą dzisiaj swoje święto

   

  W Jaśle odbyły się dzisiaj powiatowe obchody Święta Policji. Miejscem uroczystego apelu był plac przy nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Symboliczny klucz do nowo powstałego budynku odebrał Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Robert Wróbel. Wydarzeniu, tradycyjnie towarzyszyło wręczenie funkcjonariuszom jasielskiej jednostki aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

 • Minister Andrzej Adamczyk z wizytą w Przysiekach i Desznicy. Poświęcono zmodernizowany przed kilkoma miesiącami odcinek DK28

   

  Po upływie dziewięciu miesięcy od oddania do użytku zmodernizowanego odcinka DK28 Siepietnica – Trzcinica, dokonano jego poświęcenia. Do Przysiek zawitał szef resortu infrastruktury Adam Adamczyk. Padły zapowiedzi kierowania kolejnych rządowych środków na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenie powiatu jasielskiego.

 • W Trzcinicy powstanie centrum kultury?

  Radni powiatowi większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wśród wielu inwestycji zaplanowano do realizacji budowę Regionalnego Centrum Kultury Trzcinica Park.

 • Zamawiaj domowe obiady u "Wojtka" w obniżonych cenach!

   

  Bar mleczny u „Wojtka” nie przestaje myśleć o swoich klientach. Dlatego też, wciąż obowiązują nowe, obniżone ceny dań przy odbiorze osobistym oraz na dowóz! Pyszne potrawy kuchni domowej z łatwością można zamówić on-line lub w barze przy ul. 3 Maja 101. 

 • ESSA! Robotyk! Essa reszta! Nowy Ty w ZS3 – biegiem póki są miejsca – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle „CHEMIK&rdqu

   

  TECHNIK ANALITYK to elitarny i ponadczasowy zawód. W skali kraju w tym zawodzie kształci się zaledwie kilkuset uczniów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców w kraju jak i zagranicą ze względu na duże umiejętności praktyczne, gdyż w ramach kształcenia spędzają wiele godzin w laboratorium.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105