Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Miasto Jasło rozpatruje kwestię budowy żłobka miejskiego

42

Władze miasta Jasła rozpatrują kwestię budowy żłobka miejskiego. Nie jest to jedyny wariant proponowany przez samorząd. W grę wchodzi również adaptacja budynku bądź wykupienie miejsc w prywatnych żłobkach. Decyzja w tej sprawie ma zapaść najpóźniej w lipcu.

Finansowa pomoc dla rodziców

Miasto zamierza wyjść na przeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z tytułu opłaty za dziecko w żłobku ponoszą niemałe koszty. Mimo, iż obecnie przekazywana jest miesięczna dotacja na dziecko w kwocie 150 zł to jednak nie ma ona wpływu na wysokość czesnego w prywatnych żłobkach. Uśredniony koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 1070 zł miesięcznie. Samorząd miejski chce to zmienić, stąd pojawiła się propozycja budowy, adaptacji bądź wykupu 100 miejsc w tych placówkach.

Na tę chwilę wszystkie warianty zostały przedstawione radnym miejskim, którzy podejmą decyzję, w którym kierunku należy podążać. Obecnie na terenie miasta funkcjonują cztery prywatne żłobki. Dostępnych jest w nich 126 miejsc, przy czym na ten moment do tych placówek uczęszcza 96 dzieci z Jasła na 109 zapisanych.

Miasto rozważa wybór jednego z wariantów

Jeżeli będzie to wariant I zakładający wykup 100 miejsc, wówczas dotacja miasta wyniesie 500 zł na jedno dziecko miesięcznie, co spowoduje obniżenie kosztów czesnego z około 850 zł na 490 zł. II wariant obejmuje albo budowę żłobka miejskiego np. na działce miejskiej na osiedlu Ulaszowice albo adaptację istniejącego obiektu. W tym przypadku rozważany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle tzw. Mała Czwórka przy ul. Kopernika.

Z przeprowadzonych przez miasto analiz wynika, że wariant I dotyczący wykupu 100 miejsc w żłobkach będzie ich kosztować 600 000 zł rocznie. W odniesieniu do sytuacji istniejącej koszty ponoszone przez samorząd wzrosną o 409 200 zł. - Rodzice dzieci zapisanych do prywatnych żłobków ponoszą miesięcznie opłatę w kwocie ponad 800 zł. To bardzo dużo. Miasto dopłaca do tych placówek miesięcznie na jedno dziecko 150 zł, jednak środki te nie są wykorzystywane przez właścicieli na obniżenie czesnego opłacanego przez rodziców, ale na przykład na poprawę infrastruktury. Aby to mogło się zmienić chcemy ogłosić konkurs. To sprawi, że będziemy mieć większy wpływ na wysokość czesnego, które nie będzie mogło przekraczać więcej niż 490 zł miesięcznie – wyjaśnia Małgorzata Adamska-Chmiel, II zastępca burmistrza miasta Jasła.

Kolejne warianty, które są brane pod uwagę dotyczą m.in. budowy żłobka miejskiego oraz adaptacji budynku na cele jego utworzenia. Wstępnie wskazano, że najlepszą na ten moment lokalizacją na realizację tego przedsięwzięcia ( budowę żłobka- przyp. red.) jest osiedle Ulaszowice przy ul. Na Kotlinę. Przy czym budynek byłby przystosowany do przyjęcia 40 dzieci. To również wiązałoby się z zatrudnieniem 6 opiekunów oraz 1 pielęgniarki lub położnej. Koszt budowy takiego obiektu oszacowano na kwotę 2 536 000 zł, z czego 1 216 000 zł pochodziłyby z budżetu miasta, a 1 320 000 zł z programu Maluch+.

Plusy i minusy 

Niemniej, jak zauważyła wiceburmistrz Adamska-Chmiel, każdy wariant ma swoje plusy i minusy. Roczny koszt utrzymania żłobka przy tym wariancie wyniósłby 336 000 zł. Żłobek miejski z czesnym o połowę tańszym od podmiotów prywatnych stanowiłby poważną konkurencję i mógłby mieć wpływ na zaprzestanie prowadzenia przez nich działalności. Adaptacja budynku na cele utworzenia żłobka również wiąże się z dużym nakładem finansowym na poziomie 1 986 000 zł przy środkach z budżetu miasta w kwocie 666 000 zł oraz dofinansowaniu z programu Maluch+ - 1320 000 zł. Roczne utrzymanie żłobka przy tym wariancie wynosi tyle samo, co przy budowie, a więc 336 000. zł.

- Realny jest każdy wariant. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, który będzie miał większe poparcie wśród radnych. Nie byłabym za adaptacją z uwagi, iż pociąga za sobą bardzo duże koszty, żłobek funkcjonuje w starym budynku. W przypadku budowy pojawiła się propozycja, aby wykorzystać do tego celu działkę miejską na osiedlu Ulaszowice. Są jednak głosy, które wskazują na trudny dojazd i duże korki. Ponadto należy zakładać, że budowa będzie droższa, gdyż ceny robót budowlanych bardzo wzrosły. Na tę chwilę nie mamy takich środków w budżecie – podkreśla wiceburmistrz.

IV wariant z kolei przyjmuje budowę żłobka na 40 miejsc i adaptację żłobka na 40 miejsc. Ta opcja jest dużo droższa od pozostałych i jej koszty oszacowano na 4 522 000 zł. Miasto musiałoby finansować to zadanie na poziomie 1 882 000 zł. - Budowa i adaptacja jest wariantem mieszanym, zaproponowanym podczas komisji Rady Miejskiej. W tym wariancie, opieką żłobkową obejmujemy 80 dzieci. Jeżeli będziemy chcieli dopłacić za miejsce i dodatkowo budować żłobek to roczny koszt utrzymania wyniesie miasto co najmniej 700 000 zł. Należy jednak zauważyć, że z każdym rokiem maleje liczba urodzeń. Co więcej, z analizy przeprowadzonej przez pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej wynika, że tylko 28% respondentów chce oddać dzieci do żłobków – dodaje Małgorzata Adamska-Chmiel.

Miasto musi w najbliższym czasie podjąć decyzję i dokonać wyboru jednego z wariantów, gdyż w przypadku budowy i adaptacji należy przygotować potrzebną dokumentację, aby we wrześniu miasto mogło aplikować o dofinansowanie z programu Maluch+. Zdaniem wiceburmistrz decyzja w tej sprawie musi zapaść najpóźniej w lipcu br. W przypadku wariantu I, czyli wykupienia miejsc w istniejących żłobkach, dotacja z budżetu miasta w wysokości 500 zł mogłaby być realizowana już w 2022 r. Z kolei wybór wariantu II i III opóźni rozpoczęcie działalności żłobka o rok.

Władze miasta nie ukrywają, że zależy im na rozmowach i omówieniu wszelkich spraw związanych z podejmowanym zadaniem z właścicielami prowadzącymi prywatne żłobki na terenie miasta. To jednak nastąpi dopiero po dyskusji z radnymi i wyborze odpowiedniej, ich zdaniem najbardziej optymalnej opcji, z kilku możliwych do realizacji.

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Napisany dnia: 09.06.2021, 11:31
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Towarzysz
dnia 09.06.2021, 11:39
Ocena
komentarza:
-26
No, w końcu mamy vice-burmistrza, który coś robi...
@ .
dnia 09.06.2021, 12:47
Ocena
komentarza:
0
Na pewno dotacja z jednoczesnym limitem czesnego jest lepszą propozycją niż budowa żłobka. Nie wierzę, że roczny koszt utrzymania żłobka wyniesie tylko 336 tys zł. Zawsze przecież będzie coś do remontu, a poza tym panie opiekunki muszą dostać 13 i inne dodatki.
@ Janusz z Pisdu
dnia 09.06.2021, 13:10
Ocena
komentarza:
16
Miasto z swoją polityką rozwojową lepiej niech stawia na DPS i Hospicja bo tutaj zaczyna się duży ruch
@ Wiktor
dnia 09.06.2021, 13:25
Ocena
komentarza:
8
Tak robi, w stołek
@ miśka
dnia 09.06.2021, 21:28
Ocena
komentarza:
1
A może jednak jest na liście? A może był?
@ Yti
dnia 10.06.2021, 08:10
Ocena
komentarza:
0
Teraz sobie wspomnieli? Mogli budować jak nie było prywatnych. Dofinansować lepiej te istniejące. Zresztą jak lewactwo dojdzie do władzy to już żłobków nie trzeba będzie bo dzieci przestaną się rodzić. Błyskawice będą tylko usuwać.
@ dragoness
dnia 10.06.2021, 08:14
Ocena
komentarza:
4
Dzieci JUŻ się nie rodzą, pomimo rozdawnictwa. Popatrz na statystyki.
@ Yti
dnia 10.06.2021, 11:00
Ocena
komentarza:
0
@dragoness
Czy ja napisałem że się nie rodzą? Pedagog wielki a z czytaniem tyły.
@ Ciekawy
dnia 09.06.2021, 12:01
Ocena
komentarza:
10
A dzieci skadd. ? Beda przywozic z wysp ???
@ .
dnia 09.06.2021, 13:13
Ocena
komentarza:
-1
A to niby skąd jak tu chłopom nic się nie chce
@ Chudy knur
dnia 09.06.2021, 13:21
Ocena
komentarza:
15
Jakbyś był Andżeliką z Jasła, to wolałbyś mieć dzieci z Paulem z Londyny, który ma pasję, zainteresowania, dba o siebie, jest niezależny finansowo i emocjonalnie, czy Pawłem z Glinika, u którego na liście priorytetów jesteś za jego Golfem III i ciągle pyta czemu jesteś zła skoro 11 lat temu dał ci kwiatka, ma niewiele, głównie w uzębieniu przerwy i wykształceniu braki, pracuje z innymi Przemkami po 11 miesięcy na winnicy we Włoszech, przez miesiąc świąt w kraju zajmuje się trzeźwieniem i niespecjalnie kryje się z tym, ze jesteś mu potrzebna głównie do prania i oporządzania gospodarstwa?
@ Mur
dnia 09.06.2021, 15:08
Ocena
komentarza:
1
No ale co niedziela chodzi do kościoła więc w swoim mniemaniu jest zuch mąż i facet.
@ ixi
dnia 09.06.2021, 17:12
Ocena
komentarza:
1
Przypłyną na pontonach. Merkel przecież zaprosiła..
@ xD
dnia 10.06.2021, 10:18
Ocena
komentarza:
0
[komentarz nie na temat]
@ Pan
dnia 09.06.2021, 12:28
Ocena
komentarza:
7
Ciekaw jestem ile to rozpatrywanie zajmie bo u nich to nie prędko dojdzie do finału takiej inwestycji.
@ Wow
dnia 09.06.2021, 14:28
Ocena
komentarza:
3
No na pewno do wyborów:-)))
@ cv
dnia 09.06.2021, 12:35
Ocena
komentarza:
11
Ciekawi mnie jaki jest stan prawny byłego żłobka miejskiego przy ulicy Szkolnej. Tak łatwo przekazuje się miejskie mienie, a teraz narzeka, że są tylko prywatne, drogie żłobki.
@ ABSOLUT
dnia 09.06.2021, 14:51
Ocena
komentarza:
16
Przelewanie z miejskiego w prywatne to w te klocki grają od dawna! Ciekawe kto przejmie inkubator i winnice.
@ BogdanT
dnia 09.06.2021, 13:45
Ocena
komentarza:
4
Taki żłobek powinien być, ale musi być powiatowy. Małe dzieci są nie tylko w mieście, ale na wioskach.
Ludzie pracują wszędzie a dzieciaków nie ma z kim zostawić.

500+ można sobie w d... włożyć. Jak rodzic nie ma gdzie dziecka zostawić to jak ma myśleć i większej liczbie dzieci...
Wiem, sam borykałem się z problemem. Na szczęście był prywatny żłobek za ok. 800 zł/mc.
Większość ludzi nie stać na taki luksus.
Nie 500+ jest lekarstwem na niski przyrost tylko możliwość oddania dziecka pod opiekę w godzinach pracy.

To jest problem... Czy to tak ciężko komuś zrozumieć... Zamiast budować nikomu niepotrzebne boiska pobudujcie żłobki i przedszkola i zapewnijcie opiekę nad dziećmi.
Machina ruszy wtedy sama, a i WY pseudo rządzący będziecie mieć lepszą kasę wtedy. Inwestycja długoterminowa, ale bardzo opłacalna. To jest sposób na zatrzymane zanikania narodu polskiego.
@ do Bogdana
dnia 09.06.2021, 23:15
Ocena
komentarza:
0
Bogdan oni mówią o 40 miejscach w żłobku dla jdnak było nie było 35 tys miasta.
Oczywiście powiat moze i powinien wybudować swój. Na razie oddali budynki szkolne na MOPS i dzienny DPS.
@ ixi
dnia 09.06.2021, 14:23
Ocena
komentarza:
12
Uważam że jest to glupota i marnowanie publicznych pieniędzy. Kraj powinien stworzyć takie warunki by firmy prywatne robiły takie rzeczy. Nie zgadzam się na ryzykowanie pieniędzmi podatnika na tak ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcia.
@ ixi
dnia 09.06.2021, 17:11
Ocena
komentarza:
7
W niżu demograficznym, samo podanie tematu przez urzędników świadczy o tym że do niczego się nie nadają i są niebezpiecznymi pasożytami i marnotrawcami.
@ Do ixi
dnia 09.06.2021, 23:17
Ocena
komentarza:
-1
NIż,niżem ale w 35 tys mieście żłobek chyba powinien być. Że tobie niepotrzebny to co? innym niepotrzebny dom spokojnej starości, przynajmniej chwilowo, bardziej potrzebują żłobka.
@ mn
dnia 10.06.2021, 08:44
Ocena
komentarza:
3
Dobijecie prywatne żłobki !!! Dajcie ludziom pracę, żeby było ich stać na żłobek, przedszkole, szkołę , a nie budujcie w wyludniającym się mieście kolejną placówkę, wszędzie - "Lokal do wynajęcia".
@ jas
dnia 09.06.2021, 14:58
Ocena
komentarza:
15
Żłobek kiedys był to go zlikwidowano bo miało być po nowemu. Teraz wracaja pomysły socjalistyczne więc trzeba złobek nowy wybudowac
@ Saracen
dnia 09.06.2021, 17:42
Ocena
komentarza:
1
No bo po nowemu miało być tak że dzieci które się urodziły miały na drugi dzień po wypisaniu ze szpitala iść już do przedszkola a najlepiej do zerówki.
@ ;8
dnia 10.06.2021, 11:13
Ocena
komentarza:
0
Były nawet dwa żłobki.
@ Tina
dnia 09.06.2021, 15:07
Ocena
komentarza:
1
W gminie Skołyszyn żlobek też by się przydał.
@ Śmiechgorzki
dnia 09.06.2021, 19:41
Ocena
komentarza:
3
Miasto jest ślepe i głuche na realia! Domy opieki dla seniorów są potrzebne, a nie żłobki. To jest miasto starych ludzi, bez perspektyw dla młodych. PiS rozkurza podatkami małe firmy, gdzie ci młodzi mają znaleźć pracę? Nie wszyscy są kuzynkami lokalnych notabli
@ Yozef
dnia 09.06.2021, 21:47
Ocena
komentarza:
0
Zlobek w jasle powinien byc juz od dawna .ta pani sekretarz co likwidowala zlobkicierpi
@ Yozef
dnia 09.06.2021, 21:48
Ocena
komentarza:
1
Jak mozna bylo byc takim czlowiekiem .i co wracamy do moich czasoe
@ Yozef
dnia 09.06.2021, 21:49
Ocena
komentarza:
1
Jaso 40 tysieczne bez zlobka przez 30 lat .szok
@ Yozef
dnia 09.06.2021, 21:50
Ocena
komentarza:
1
.popieram ten pomysl jak rowniez popieram repolonizacke GAMRATI
@ dragoness
dnia 10.06.2021, 08:17
Ocena
komentarza:
-1
A Gamrat, przepraszam, to przypadkiem nie jest POLSKA grupa Lentex?
@ Yozef
dnia 09.06.2021, 21:51
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Janek
dnia 09.06.2021, 22:02
Ocena
komentarza:
3
Miasto już raz rozważało takową opcję w byłym budynku kolejowym na 3 maja i powstała biedronka .
@ poldek
dnia 09.06.2021, 22:20
Ocena
komentarza:
1
Lokalizacja na Kotlinie jest optymalna. Dużo tam się ostatnio buduje
i młodzi ludzie zamieszkują. To rozsądne rozwiąznie.
@ Ad
dnia 09.06.2021, 23:19
Ocena
komentarza:
-1
A na blokowisku koło MOSSIru to nie?
@ Gienek
dnia 09.06.2021, 22:55
Ocena
komentarza:
7
To my mamy ll bur...mistrzynie.A co łone tworzą...albo ..czym się wykazały .
@ Ad
dnia 09.06.2021, 23:21
Ocena
komentarza:
5
Siedzą na stołku (leżą na zdalnym) i pachną A co nie stać Nas?
@ Gienek
dnia 10.06.2021, 03:29
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Kierowca 810
dnia 10.06.2021, 08:45
Ocena
komentarza:
5
Pani II wice burmistrz w Jaśle ukazała swoje oblicze.
Podała wiadomość, że budowa żłobka jest na etapie rozważania.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Drodzy mieszkańcy Gminy Tarnowiec

   

  W minioną niedzielę odbyły się w Naszej Gminie przedterminowe wybory na Wójta Gminy Tarnowiec. Spośród czwórki kandydatów, zaufaliście mi. Pragnę za to podziękować. 

 • Wypadek w Zimnej Wodzie. Dwie osoby poszkodowane

  Dzisiaj około godziny 15.30 w Zimnej Wodzie doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych. Na chwilę obecną do jasielskiego szpitala trafiły dwie osoby. Obecnie ruch na dk 28 w kierunku Krosna jest zablokowany.

 • W żmigrodzkim liceum powstanie wirtualna strzelnica

  W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie powstanie pierwsza w powiecie jasielskim wirtualna strzelnica. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz powiatu jasielskiego. Wirtualna strzelnica ma powstać do końca roku. Dyrekcja szkoły ma jednak nadzieję, że już na jesień będzie gotowa.

 • Wyprzedzał na skrzyżowaniu i staranował ogrodzenie

   

  W minioną niedzielę na skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego z ul. Baczyńskiego w Jaśle doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Kierowca seata wykonując manewr wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na chodnik i staranował ogrodzenie pobliskiej posesji. 18-latek został ukarany mandatem karnym.

 • Bezpłatne wakacyjne turnusy rewalidacyjno-terapeutyczne w Bajkowym Przedszkolu

   

  Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle ogłasza nabór na wakacyjny specjalistyczny turnus wakacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Rozwiń skrzydła w Jaśle- ruszył nabór do Inkubatora Przedsiębiorczości

   

  Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w branży ICT lub branżach związanych z „jakością życia”? Szukasz inspirującego i nowoczesnego miejsca do jej wykonywania? Nie zwlekaj, zgłoś się do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.

 • Jest opinia eksperta w sprawie dwóch problematycznych skrzyżowań ze „stopami”

  Temat bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań ul. Chopina z ul. Ujejskiego i Kraszewskiego, pomimo ciągłych apeli mieszkańców o jego poprawę, pozostaje nierozwiązany od co najmniej kilkunastu lat. Propozycje, jakie Urząd Miasta w Jaśle zgłaszał do Starostwa Powiatowego w Jaśle wciąż czekają na ostateczne decyzje. Dlatego też jasielski magistrat postanowił sięgnąć po opinię ekspercką, której efektem jest szczegółowy audyt i konkretne zalecenia...

 • Pani Małgorzata schudła 10 kg

   

  Bohaterka naszej metamorfozy schudła … i obecnie z radością spogląda na siebie w lustrze, czując się bardzo dobrze w swoim ciele. ,,Zniknęły kompleksy, z którymi borykałam się przez całe życie i po prostu pokochałam się taką, jaką teraz jestem. Podobam się sama sobie’’ - mówi Pani Małgorzata.

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jaśle świętuje 50-lecie istnienia

   

  Ponad pół wieku temu w Jaśle założono Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. W miniony czwartek jej nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie świętowali jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia placówki. Uroczystość uświetniono koncertem, podczas którego swój talent muzyczny mieli okazję zaprezentować uczniowie szkoły.

 • Trener siatkarek UKS MOSiR Jasło walczy o powrót do zdrowia! Rodzina prosi o wsparcie

  Adam Pasterz znany trener siatkarek UKS MOSiR Jasło oraz nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle po trudnej walce z koronawirusem potrzebuje wsparcia, dzięki któremu będzie miał szansę wrócić do zdrowia. - Tata ma problemy ze wzrokiem i jest jednostronnie sparaliżowany...

 • Dlaczego tak uwielbiamy pierogi?

   

  Czołowe miejsce, jakie pierogi zajmują w jadłospisie każdego Polaka jest absolutnie bezdyskusyjne. Dlaczego tak jest? Po pierwsze prostota. Ciasto wypełnione smacznym farszem z łatwością jest w stanie zaspokoić kulinarne oczekiwania amatorów dobrego jedzenia. Po drugie, lubią je wszyscy, od dzieci po dziadków. To także dobry sposób na szybki i tani obiad, na zamówienie.

 • Tarnowiec dokonał wyboru. Wiktor Barański wójtem gminy

   

  Saga wyborcza, którą od kilku miesięcy mieli okazję obserwować mieszkańcy gminy Tarnowiec, wreszcie dobiegła końca. Wyborcy zdecydowali w głosowaniu, że nowym włodarzem ich gminy będzie Wiktor Barański. Zdobył on ponad połowę oddanych głosów, co oznacza, że wynik rywalizacji rozstrzygnął się już w pierwszej turze. 

 • Piękna sala weselna w Jaśle

   

  Udane przyjęcie, to nie tylko smaczne menu, doskonała obsługa oraz przyjazna atmosfera. Sukces zależy również od miejsca, w którym zamierzamy zorganizować np. wesele, komunię, czy też spotkanie biznesowe. Od sal bankietowych wymaga się, aby stanowiły połączenie nowoczesności z elegancją. Doskonałym przykładem takiego zestawienia jest nowa sala weselna w Sepia Restauracja Noclegi w Jaśle.

 • Marzysz o zdobyciu konkretnego zawodu, który pozwoli Ci szybko się usamodzielnić i dobrze zarabiać? – Zespół Szkół Budow

   

  „Budowlańcy na wagę złota” – takie hasła widnieją w ogłoszeniach z ofertami pracy. Od kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników branży budowlanej. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle wychodząc naprzeciw – otwiera kierunki, które zapewniają fachowców w tej branży.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105