Strona główna

Nowe ceny za śmieci już od kwietnia!

120
Napisany dnia: 14.02.2019, 16:29 , Tagi: Brak

Rada Miejska wyraziła zgodę na podniesienie stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu miasta Jasła, które będą obowiązywać mieszkańców od 1 kwietnia br. Jak podkreśla burmistrz Jasła w takiej sytuacji znalazły się wszystkie samorządy. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe zwłaszcza, że od sześciu lat stawki znajdowały się na tym samym poziomie. Niemniej jednak nieustalenie nowych cen skutkowałoby ogromnym problemem związanym z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w mieście.

Od 1 kwietnia br. mieszkańcy Jasła oraz przedsiębiorcy zapłacą więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przez ostatnie sześć lat jaślanie za odbiór odpadów niesegregowanych płacili 13 zł za osobę na miesiąc, a za odpady segregowane 9,75 zł. Wkrótce jednak stawka ta wzrośnie do 31 zł za śmieci niesegregowane i 15, 50 zł za odpady segregowane. Przedsiębiorcy także poniosą większe koszty z tego tytułu. W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny zapłacą 26 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 52 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 217 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów oraz 1229 zł za kontener o pojemności 7 metrów sześciennych. Za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wynosi 19 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 38 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 159 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów oraz 899 zł za kontener o pojemności 7 metrów sześciennych.

Od lewej: skarbnik Jacek Borkowski, burmistrz Ryszard Pabian

Dlaczego? Tę kwestię wyjaśnił Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła. - Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) jest zły. Wszyscy to zauważają, stąd trwają prace nad zmianą zapisów w obu tych dokumentach. Od 2015 r., kiedy rozpoczęły się prace nad WPGO, jako konwent wójtów i burmistrzów z powiatu jasielskiego zgłaszaliśmy swoje uwagi, przedstawiając zagrożenia, jakie mogą wystąpić. Całe południe województwa zostało objęte jednym rejonem gospodarki odpadami przypisując nam jedyną instalację regionalną w Krośnie. Pozostała cześć województwa szczególnie północna i zachodnia tych instalacji regionalnych ma o wiele więcej. Wnioskowaliśmy, aby całe województwo było jednym rejonem gospodarki odpadami, dzięki czemu każdy samorząd mógłby dowolnie wybrać instalację, do której będzie dostarczał odpady. Wówczas pojawił się temat powstania instalacji ponadregionalnej w Rzeszowie. Okazało się, że instalacja została uruchomiona z ogromnym opóźnieniem i nie jest w stanie przyjąć takiej ilości odpadów zmieszanych jak było zakładane – podkreśla burmistrz Ryszard Pabian. Jasło będąc w tej sytuacji oddawało odpady w części do spalarni w Rzeszowie oraz było zmuszone do korzystania z usług instalacji zastępczych w Kozodrzy i Paszczynie. - Wszyscy dostrzegają ułomność obowiązujących dokumentów w oparciu które odbywa się gospodarka odpadami. Nie wykluczone, że w niedługim czasie będzie możliwość wyboru instalacji z terenu całego województwa. Dodatkowo powstaną dwie spalarnie w Stalowej Woli i w Krośnie – dodaje.

Sytuacja bez wyjścia?

Samorządy mając ograniczone pole manewru w wyborze instalacji, do których mogą oddawać odpady stoją pod tak zwaną ścianą. Zmuszone są więc do korzystania z tych, które są im przypisane na podstawie WPGO. Z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynika, że w 2019 r. wyniesie on ponad 10 mln zł. Biorąc pod uwagę dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nadwyżkę budżetową do zbilansowania się systemu brakuje ponad 3 mln zł. Co więcej w oparciu o informacje uzyskane z przeprowadzonych postępowań przetargowych na 2019 przez niektóre gminy powiatu jasielskiego, miasto Krosno oraz z regionalnych instalacji szacuje się, że ceny za jedną tonę odpadów typu zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone czy kuchenne ulegające biodegradacji znacząco wzrosną. To wszystko przyczynia się do podniesienia stawki za odbiór odpadów na terenie miasta Jasła. Władze jednak nie zdecydowały się pójść w tym samym kierunku, w którym poszły inne miasta, a mianowicie nie chcą przerzucać większych kosztów na firmy. Burmistrz Pabian wyznaje zasadę traktowania wszystkich równo, a więc ceny za odbiór i zagospodarowanie śmieci wzrosły jednakowo dla wszystkich grup w mieście. - Jeśli radni nie podejmą decyzji jakie stawki powinny obowiązywać, to po rozstrzygnięciu najbliższego przetargu może się okazać, że nie będzie zabezpieczonych środków w budżecie, aby można było podpisać umowę z firmą otwierającą odpady i poddającą je utylizacji. Tak naprawdę problem ten spadnie na właściciela nieruchomości – zaznaczył na wczorajszej sesji Jacek Borkowski, skarbnik Urzędu Miasta w Jaśle.

Radni klubu „Jaślanie” nie mogli zgodzić się z tak drastyczną podwyżką cen za śmieci. Pozwolili sobie również przypomnieć, że poprzednie władze miasta, kiedy burmistrzem była Maria Kurowska zaprzepaściły okazję do budowy zakładu utylizacji odpadów, który miał powstać na osiedlu Gamrat. - Tamta decyzja uczy, że trzeba patrzeć na skutki w przeciągu dekady bądź kilku dekad, bo takie są rezultaty dobrych albo złych decyzji. Moim zdaniem fatalna, gdyż zakończyła projekt międzygminnego zakładu utylizacji odpadów, który był przygotowywany przez prawie pięć lat. Mieszkańcy pewnie w niewielkim stopniu poza transportem dobrze zorganizowanym nie odczuwaliby tego zakładu, zwłaszcza, że byłby zrobiony w prawie stu procentach z pieniędzy zewnętrznych. Wystarczyły dwa miesiące, żeby projekt został wyrzucony do kosza po pięciu latach. Wiadomo było, że problem wróci do nas i tak też się stało – podsumował radny Andrzej Czernecki.

Mieszkańcy osiedla Gamrat w tamtym czasie nie byli jednak przekonani do pomysłu ówczesnych władz miasta. Ba, to właśnie przez ich liczne interwencje i protesty radni nie zdecydowali się na przystąpienie do budowy zakładu, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tylko tam jest możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia.

Firma nie chce odbierać już śmieci

Władze miasta poinformowały również radnych, że firma odbierająca odpady z terenu Jasła wypowiedziała umowę i będzie świadczyć usługi po starej cenie do końca marca br. Miasto już ogłosiło przetarg, a otwarcie ofert nastąpi 6 marca. Przewodniczący opozycyjnego klubu uważa jednak, że przedkładanie radnym takiego projektu uchwały jest zbyt wczesne. Nie mówiąc już o tym, że dowiadują się o całej sytuacji kilka dni przez sesją nadzwyczajną. - Mamy to nieszczęście, że burmistrz zmienia się co cztery lata, a poprzednikom przeszkadzała „róża” wiatru. Gdyby nie to, bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. W grudniu została wypowiedziana umowa przez firmę odbierającą odpady, a my dowiadujemy się o tym dwa dni przed sesją, że jest taka uchwała. Nie mogli cały styczeń przedyskutować ten temat na normalnej sesji tylko wprowadza się dyktat? Nie było konsultacji społecznych ani przetargu, dla mnie to jest abstrakcja. W wyborach na burmistrza Ryszard Pabian mówił, że nie będzie podnoszonych podatków a są podniesione daniny. Najpierw powinien być rozstrzygnięty przetarg, następnie władze powinny przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, szeroką debatę z nami, a na samym końcu podjąć ostateczną decyzję – skomentował radny Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący klubu „Jaślanie”.

Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami, który przygotował wszystkie dane począwszy od kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami, po szacunkowe ceny za odbiór i zagospodarowanie śmieci na ten rok, zwrócił uwagę na fakt, iż na chwilę obecną nie ma innego rozwiązania, które mogłoby spowodować obniżenia kosztów. - Istnieją problemy z zagospodarowanie frakcji palnej, ponadto nie ma też co robić z surowcami wtórnymi, gdyż nie ma już tak jak kiedyś takiego zbytu, dlatego te ceny w zagospodarowaniu odpadów znacząco wzrosły. Należy również dodać, że podnoszona jest opłata za składowanie odpadów tzw. opłata marszałkowska. Od przyszłego roku cena wzrośnie ze 170 zł od każdej tony po przerobieniu do 270 zł. Tak naprawdę zagospodarowanie odpadów to 2/3 kosztów obsługi całego systemu – wyjaśnia Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle.

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik została podjęta 12 głosami za (Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Izabela Jankowska-Zawada, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Lech Polak, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik i Bogdan Ziemba), 7 przeciw (Leszek Znamirowski, Maria Kluz, Jan Pierzchała, Robert Hap, Andrzej Czernecki, Elżbieta Bernal oraz Krzysztof Czeluśniak) i 1 wstrzymującym się (Józef Twarduś).

Więcej na ten temat:

<Stawki za śmieci mocno w górę!>

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ To ten co
dnia 14.02.2019, 16:41
Ocena
komentarza:
68
Piękny prezent dziękujemy
@ do do ten co
dnia 14.02.2019, 17:24
Ocena
komentarza:
16
Może tylko rozmieszać ciągle głupie skomlenie radnego Czekusniaka.Chłopie ogarnij się wreszcie jako 25-cio letni radny umiesz i potrafisz jedno; mieszać, macic .Co też Pan zrobilesyw tematach zagospodarowania śmieci w Jaśle.Filipów z konopi Ci w Jaśle wielu.
@ Walenty
dnia 14.02.2019, 17:53
Ocena
komentarza:
1
W Dzień Zakochanych taka wiadomość?Zamiast o miłości,z miłością do ludzi,to o śmieciach prawią.Ale 1 kwietnia Prima Aprilis-uważaj,bo się pomylisz,więc podwyżek nie będzie.
@ mieszkaniec
dnia 14.02.2019, 19:28
Ocena
komentarza:
22
Dziękuję siedmiu radnym ,że byli przeciwni tym ZNACZĄCYM podwyżkom!
@ Fakty
dnia 14.02.2019, 21:03
Ocena
komentarza:
27
1. Mary K. z przyczyn wyłącznie populistycznych odstąpiła od budowy instalacji w Jaśle. Skutki tego konsumowane są dzisiaj. Tylko, że kowal zawinił a cygana wieszają.
2. Kto ma instalację ten dyktuje warunki - głównie cenę.
3. Producenci odpadów nie mając instalacji u siebie występują w roli petentów i w warunkach monopolu mają tylko jedno wyjście: coraz więcej płacić.

Wnioski:

1. Najważniejsze jest myślenie perspektywiczne, gospodarskie, a nie populistyczne.
2. Decyzje lub ich brak skutkują konkretną kasą - z tym, że w warunkach ciągłości władzy nie ma na kogo zrzucić odpowiedzialności za błędy.

Za komuny było takie powiedzenie, że partia bohatersko zmaga się z kryzysem, który sama wywołała – i odnosi w tej walce wielkie sukcesy.
@ bhp
dnia 15.02.2019, 07:43
Ocena
komentarza:
-7
Nie Maria K,nie mieszkańcy os.Gamrat są winni sytuacji patowej w Jaśle w zakresie gospodarki opadami. Nikt inny ,jak były burmistrz P.Cz wraz ze swoim folwarkiem z zarządu odmówili partycypacji w kosztach wspólnej budowy w Krośnie o wiekszej mocy przerpbowej zakładu utylizacji odpadów.Ręka była podana,tylko bezwiedny upór tych ludzi i ich mrzonki o własnej spalarni odpadów w Gamracie.
Dzięki partycypacji miałoby się wpływ na wspolrzadzenie,to jedna korzyść Druga najważniejsza, to jeden punkt emisji gazów z jednego zakładu. Dzisiaj Ci ludzie powinni się wytłumaczyć z takiego myślenia .
@ Miłośnik JASŁA
dnia 15.02.2019, 08:11
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ KLOS
dnia 15.02.2019, 11:12
Ocena
komentarza:
11
Euro o 2 zł podrożało ?,Baryłka ropy spadła na świecie, paliwo w Polsce tanieje a śmieci w Jaśle drożeją
@ Adam
dnia 15.02.2019, 12:23
Ocena
komentarza:
9
Macie ti co chcieliście. To wy ich wybraliście
@ Tic-Tac
dnia 15.02.2019, 13:05
Ocena
komentarza:
8
Sprawdzily sie pezewidywania sasiadow typu Becz,Szerzyny,Czermna ,ze
kilkanaście lat temu uciekali jak najdalej od Jasła gdzie wówczas rządzili
Jaslem ludzie od przypadku.I to jest dalej kontynuowane.Sanok jakoś
wspolpracujez Krosnem,dogadają się w korzystnych dla obu miast sprawach.
Tylko w Jaśle trwaja wieczne wojenki z Krosnem.


.
@ Tic-Tac
dnia 15.02.2019, 14:40
Ocena
komentarza:
6
W związku z faktem przywozenia do publicznego boksu przy ul.Ujejskiego obcymi autami pełne worki niesegregowanych odpadów, dużych ilości zużytych opon,dużych i
lości starych mebli próbowano podpisać indywidualną umowę w Wydziale Gospodarki Odpadami w UM.I co można było usłyszeć. Nie mogą podpisywać lokatorzy Spółdzielni Mieszniowej.Muszą nawet płacić za tych obcych, ale tam muszą być. przywiązani Znany im temat tego składowiska i jak się wypowiedziano Ten stan zmienią następne pokolenia,straż miejska niema nic do tego.Takich ludzi w Jaśle w urzędach potrzeba,ażeby zupełnie zniszczyc to miasto.
@ kedq
dnia 17.02.2019, 08:28
Ocena
komentarza:
5
Jeżeli dobrze pamiętam to samoopodatkowanie się mieszkańców na rzecz wywozu śmieci z posesji nastąpiło po referendum które urzędnicy miejscy zorganizowali podczas wyborów jakieś 20 lat temu. Myślę że w drodze takiego samego referendum możemy wypowiedzieć się czy nadal chcemy ponosić taką opłatę, zwłaszcza że rządzący miastem to nieudacznicy od kierownictwa MZGO począwszy.
@ kulturalny mariusz zawisza
dnia 18.02.2019, 10:54
Ocena
komentarza:
5
a miało nie iść nic do góry co wy robicie
@ doris
dnia 18.02.2019, 22:38
Ocena
komentarza:
4
Będą wozić do Wolicy tam jest śmietnisko prawie przy prywatnych posesjach !!! BRAWO !!!
@ ???
dnia 20.02.2019, 05:39
Ocena
komentarza:
1
A pani radna Mazur nie głosowała?
Ciekawe dlaczego?
Pani redaktor nie napisała.
@ ?
dnia 20.02.2019, 23:28
Ocena
komentarza:
0
a gdzie oświadczenia majątkowe nowych radnych?
@ ksiądz Mateusz
dnia 14.02.2019, 16:42
Ocena
komentarza:
-9
Wszystkich zwolenników budowy spalarni śmieci zapraszam do Rzeszowa na Załęże, gdzie wybudowano spalarnię śmieci, w niektóre dni jest takie zadymienie, że masakra, nawet nie widać mostu Mazowieckiego.
@ ksiądz Mateusz
dnia 14.02.2019, 16:43
Ocena
komentarza:
-11
i zapachy przy tym jakie ho ho, aż chce się żyć
@ ksiądz Mateusz
dnia 15.02.2019, 13:08
Ocena
komentarza:
1
Jak widać prawda was boli, tylko dlaczego potem narzekacie na jakość powietrza?
@ Maro
dnia 14.02.2019, 16:43
Ocena
komentarza:
26
Dziękujemy panie Burmistrzu i państwo Radni no i tym wszystkim którzy na nich głosowali parę miesięcy temu. Nie ma PiS to na kogo teraz ludzie zwalą winę?
@ ewa
dnia 14.02.2019, 17:46
Ocena
komentarza:
6
A czy ta Rada czy inna to podwyżka i tak była nieunikniona.Ekologia ,wymogi unijne itp Więc chyba żale nieuzasadnione.Oj i tych śmieci mamy i mamy coraz więcej z zachodu całymi tirami rupieci i szmaty zwozimy
@ strary
dnia 14.02.2019, 21:22
Ocena
komentarza:
15
a jaka jest przyczyna że z zachodu szmaty zwozimy ?? godna praca i płaca ??
@ i dla tego
dnia 14.02.2019, 22:43
Ocena
komentarza:
-6
i dlatego nie chodze na wybory
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 11:28
Ocena
komentarza:
-1
I dlatego inni wybierają za pana
@ kulturalny mariusz zawisza
dnia 18.02.2019, 10:58
Ocena
komentarza:
0
ja widze pana burmistrza posłem z tej swojej nowej partii z jasła
@ edi
dnia 14.02.2019, 16:44
Ocena
komentarza:
34
Jaslanie.!
Wybierajcie dalej to samo bractwo wzajemnej adoracji, a bedzie sie wam zylo w waszym pieknym miescie coraz lepiej, a wszelkie oplaty komunalne beda z roku na rok malec. Powodzenia!!!
@ Kierowca 8I0
dnia 14.02.2019, 17:00
Ocena
komentarza:
15
Andrzej Czernecki był u władzy przez dwie kadencje i nic nie zrobił
w sprawie śmieci.
Teraz też specjalnie odpycha ten temat aż problem więcej narośnie.
Nie trzeba było sprzedawać na Gamracie działek wraz z drogami dojazdowymi
po zagrodzeniu których przez nowych właścicieli nie było możliwości dojazdu
do przyszłej planowanej sortowni śmieci EKOMAXU i z tego powodu której
budowę wstrzymano.
@ do Kierowcy powyżej
dnia 14.02.2019, 21:24
Ocena
komentarza:
11
Tej budowy nie wstrzymano, bo jej nie rozpoczęto. Ekomax nie uzyskał pozwolenia na budowę z takich samych przyczyn jak zaniechano budowy 99% takich inwestycji w innych lokalizacjach tj. protest społeczny wynikający z zerowej świadomości ekologicznej w temacie technologii zagospodarowania odpadów. Protesty takie są inspirowane w celach populistycznych (jak zaniechanie budowy takiego zakładu przez Marię K.) lub wynikają ze stereotypowego myślenia, że przetwarzanie odpadów to Sodoma i Gomora, nowotwory, szczury, syf, kiła i mogiła - dla otoczenia.
Taka jest "świadomość ekologiczna" nawet u nauczycieli i za takie poglądy trzeba płacić coraz większe opłaty tym, którzy jednak wybudowali takie instalacje.
@ dragoness
dnia 14.02.2019, 21:45
Ocena
komentarza:
0
Ci nauczyciele zostają posłami blokującymi takie inicjatywy.
@ Jaślanin
dnia 14.02.2019, 17:18
Ocena
komentarza:
40
No to mamy w Jaśle prawdopodobnie najwyższe ceny w Polsce za odbiór śmieci. Proszę porównać ceny za śmieci w ościennych gminach Jasło, Dębowiec,Osiek Jasielski, Nowy Żmigród nie dorównują nam takie mamy przebicie. Proponuję zastanowić się nad odwołaniem obecnego włodarza miasta w referendum bo widzę te kadencję w czarnych kolorach dla mieszkańców Jasła
@ Jerzy Z.
dnia 14.02.2019, 17:34
Ocena
komentarza:
7
[Komentarz nie na temat]
@ Ciekawe
dnia 14.02.2019, 18:24
Ocena
komentarza:
2
Tak w Jaśle smrodu nie chcemy,zimy nie chcemy,płacić za wytworzone śmieci nie chcemy tylko ciągle narzekać umiemy.Niestety obiecana manna z nieba nie spadnie.Teraz opozycja wielkie halo a jak sobie przypominam to byli świadomi że gdy nie będzie spalarni to będzie drogo
@ ja
dnia 14.02.2019, 20:58
Ocena
komentarza:
8
Jeżeli można zapytać to gdzie odstawiają ościenne gminy śmieci ,że u nich jest taniej?
@ myśl samodzielnie
dnia 14.02.2019, 21:07
Ocena
komentarza:
-7
Pewnie w te same miejsca co gm. Jasło z tą różnicą że tam urzędnicy dopłacają do tego z naszych podatków i mają "taniej"
@ jaślanin2
dnia 15.02.2019, 11:26
Ocena
komentarza:
11
Nie należy się zastanawiać lecz odwołać obecnego burmistrza w referendum. Przecież był zastępcą M. Kurowskiej gdy była możliwość budowy jasielskiej instalacji - lecz popierał przełożoną. Jest w wieku emerytalnym. Społeczeństwu jasielskiemu potrzebni są ludzie nadążający za nowymi technologiami, aby środki z budżetu Państwa w tym nasze podatki były wydawane z korzyścią dla nas i dalszych pokoleń nie narażając mieszkańców na drastyczne wzrosty kosztów utrzymania.
@ aligator
dnia 14.02.2019, 17:22
Ocena
komentarza:
14
Skutki decyzji z poprzednich kadencji pokryją mieszkancy
@ Jaslok
dnia 14.02.2019, 17:40
Ocena
komentarza:
17
Słuszną linię ma nasza władza.
Teraz oczekujemy wmurowania tablic pamiątkowych na domach, gdzie mieszkali zasłużeni Jaslanie, którzy walczyli z reżimem.
Soli (niez)daruchow u nas dostatek, więc będzie roboty na całą kadencję...
@ Jedna Polska e-demokracja
dnia 14.02.2019, 17:56
Ocena
komentarza:
-2
Ostatnio czytałam o piecu opatentowanym przez Mariana Strzelczyka w którym bez szkody dla środowiska można spalać śmieci gdyż posiada tzw. palnik dymu. Dowodzą tego testy i badania naukowe. Dlaczego niby ludzie nie mogli by palić śmieci w takich specjalistycznych piecach C.O i dogrzewać sobie dom ?
@ WALEC
dnia 14.02.2019, 18:20
Ocena
komentarza:
34
Panie Pabian J A K T U Ż Y Ć !!!
@ Pabian
dnia 14.02.2019, 23:26
Ocena
komentarza:
-4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Brodzisław Bul-Komoruski
dnia 15.02.2019, 08:58
Ocena
komentarza:
0
Jak żyć ? Weź kredyt , zmień pracę
@ Uli
dnia 15.02.2019, 16:00
Ocena
komentarza:
4
Tylko w niemieckim banku;-)
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 14.02.2019, 18:28
Ocena
komentarza:
14
Może niech Wielki Inwestytor A. Czernecki opowie jak to się stało, że nie powstała ogromna inwestycja, jaką miała być Apteka Łukasiewicza. A propos śmieci to przypominam, że A. Czernecki rządził grubo ponad dekadę Jasłem.
@ To ten co
dnia 14.02.2019, 18:45
Ocena
komentarza:
27
No i zostawił budowę zakładu utylizacji za środki z UE nastała pani z Dąbrówki i róża wiatrów zaszkodziła i projekt warty miliony poszedł do kubla
@ jenkins
dnia 14.02.2019, 18:59
Ocena
komentarza:
18
Panie Burmistrzu! Czy doczekamy się kiedyś informacji, że zapytał Pan swoich urzędników którym Pan dobrze płaci, czy ruszyli się zza biurka i chociaż spróbowali poszukać miejsca odludnego na spalarnie ? Czy przez następne 20 lat będziemy lamentować , że mieszkańcy osiedla Gamrat nie chcą dymu i smrodu pod nosem tylko dlatego , że kiedyś Dyr. Gamratu z Burmistrzem przeszmuglował, bez konsultacji społecznych zapisy w PZP Gamratu.
@ Szukanie do jenkinsa
dnia 15.02.2019, 06:24
Ocena
komentarza:
1
Szukanie lokalizacji jest bezcelowe, ponieważ zawsze znajdzie się "protestant". Należy zacząć najpierw od edukacji ekologicznej gostków j.w., co by przestali myśleć negatywnie o takich przedsięwzięciach, a zaczęli pozytywnie. Jest to droga przez mękę, a efekty mogą być mizerne zwłaszcza wśród osób, które wszystko wiedzą, znają się na wszystkim
(i niczym).
Ćwiczono kilkanaście lokalizacji, nawet bardzo odległych od Jasła - zawsze kończyło się protestem. Za to teraz należy zapłacić i to słono.
P.S. Konsultacje i uwagi były - kto chciał to się zapoznał z planem przestrzennym. Jeżeli każdego by pytano z zgodę na inwestycje, to nie było by nawet kawałka drogi czy chodnika, nie mówiąc o innych budowach. Życie wyglądało by jak w średniowieczu: w ciemnocie i zacofaniu.
@ jenkins
dnia 15.02.2019, 08:08
Ocena
komentarza:
8
Niektórzy nie rozumieją pewnych prostych zasad. Podobnie jak nie buduje się zalewu na terenach gęsto zaludnionych tak nie buduje się spalarni na osiedlu gdzie mieszka 2 tys. ludzi. Chyba łatwiej jest przekonać, "zachęcić" parę domów niż całe osiedle mieszkaniowe. Jasne?
PS
Jeżeli piszesz, że ćwiczono kilkanaście lokalizacji to wymień chociaż parę, bo na razie wygląda mi to na ogólnikową odpowiedź urzędnika.
@ jenkins
dnia 15.02.2019, 19:15
Ocena
komentarza:
2
To może budujmy domy na palach bo Japończycy tak robią ? Niech Pani zejdzie na ziemię, jasielską ziemię.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 19:33
Ocena
komentarza:
-5
Z Austriaków też pan nie chce brać przykładu? http://odpadyblog.pl/spalarnie-swiata-spittelau/
@ jenkins
dnia 15.02.2019, 20:34
Ocena
komentarza:
1
Droga Pani. To co Pani proponuje kiedyś się nazywało kosmopolityzm , dziś to po prostu oderwanie od rzeczywistości.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 21:07
Ocena
komentarza:
-9
Ciekawe... Rzeszów też jest oderwany od rzeczywistości?
@ student z Rzeszowa
dnia 15.02.2019, 22:49
Ocena
komentarza:
8
Niestety oderwał się i teraz chodzimy w maskach przeciw-smogowych, a smog w dużej mierze ze spalarni.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 22:50
Ocena
komentarza:
-9
Taaa... jasne. Uczyć się, bo sesja chyba jest?
@ do dragoness
dnia 16.02.2019, 12:38
Ocena
komentarza:
2
[komentarz nie na temat]
@ Obserwator
dnia 14.02.2019, 19:07
Ocena
komentarza:
15
W celu obniżenia kosztów śmieciowych może by warto przeanalizować odbiór odpadów segregowanych co trzy lub cztery tygodnie oraz przeprowadzić przetarg i wówczas obliczyć koszty i ustalić cenę odbioru śmieci.
@ edek
dnia 14.02.2019, 19:15
Ocena
komentarza:
15
jak tak dalej będą rządzić tym miastem to śmieci będziemy wozić pod warszawę , a my mieszkańcy za to zapłacimy
@ ANTY
dnia 14.02.2019, 19:19
Ocena
komentarza:
11
Kiedyś dawno temu Pan Burmistrz A.CZ. powołał radę mędrców.
@ głownia
dnia 14.02.2019, 22:12
Ocena
komentarza:
6
i co wymyslili?
@ brawo
dnia 14.02.2019, 20:43
Ocena
komentarza:
9
Wstyd- bez konsultacji, rozmów, materiały dla opozycji też nie były przygotowane na czas. Jak chcą- tak robię. A te młode to tylko głosują jak im każe góru
@ ??
dnia 14.02.2019, 21:00
Ocena
komentarza:
1
A te stare to niby jak głosują?Opoxycja robi szum pod publikę gdyby oni przeszli też ceny by poszły w górę Ale taka jest rola opozycji" wieczne protesty
@ ???
dnia 20.02.2019, 05:49
Ocena
komentarza:
1
Jedna radna z opozycji nie głosowała
Dlaczego?
@ Obserwator
dnia 14.02.2019, 21:36
Ocena
komentarza:
4
Nic straconego może opozycja wymyśli nowe miejsce na spalarnię i po roku ceny nam o połowę spadną
@ kaczeniec
dnia 14.02.2019, 21:47
Ocena
komentarza:
9
Ale przecież radny czeluśniak szef jaślan szedł do wyborów samorządowych z poparciem PiS, to nieladnie nadawać na byłą burmistrz miasta pisowskiego! Ale już niedługo! Będzie przyspieszona wiosna. Wystarczy spojrzeć na długoterminową prognozę pogody.
@ Tak
dnia 14.02.2019, 22:35
Ocena
komentarza:
8
Dlaczego trzeba płacić za segregowane śmieci skoro odbiorca na nich
zarabia. Jak ludzie zobaczą korzyść to mniej będzie śmieci zmieszanych.
@ EMERYT
dnia 14.02.2019, 22:42
Ocena
komentarza:
14
Czytam te wypowiedzi i żadnych konkretów. Problem jest krajowy i tak należy go postrzegać. Szanowna Partio Rządząca jak trzeba coś szybko uchwalić to można dać radę, a jak się nie chce to nie można. Z tymi śmieciami, to jedna wielka kpina.Przecież można zakazać produkcji reklamówek oraz wszelkich folii opakowaniowych i innych pudełek. Zastąpić można je papierem i tekturą. Wycofać wszelkie butelki PET, zastąpić je szklanymi, które należy odkupywać od klientów sklepów. Metale i tekstylia można odzyskać. Pozostałe śmieci ulegną rozkładowi - można produkować biogaz i komposty. Część można spalić w kotłowniach jako dodatek do podstawowego paliwa. Proszę nie przypisywać mi sympatii, ale w zapadłej Komunie - podobno ciemnej - skupowano makulaturę, złom, szkło. I co można było? Można!
ALE... i tu zaczyna się podstawowy problem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Straciłyby firmy chemiczne,produkujące tworzywa sztuczne oraz firmy "zajmujące się śmieciami i odpadami", łącznie z Urzędami Marszałkowskimi i tz Organizacjami odzysku odpadów.A tam kręcą się miliardy złotych i dobre fuchy. Kurczą się też miejsca do składowania odpadów, a jak się to ma do importu śmieci z innych krajów.
Problem ze śmieciami jest problemem realnym, więc różne przepychanki są po to, by jakoś z tego wybrnąć i doraźnie załagodzić powstały problem. Myślę, że przy właściwym podejściu do sprawy można to wszystko rozwiązać. Należy tylko solidnie i poważnie podchodzić do swoich zadań. Przecież wszyscy razem nie pracujemy dla jakiegoś okupanta, tylko dla siebie i naszych dzieci. Dla siły i bogactwa Naszego Miasta, Województwa i Kraju.
@ ksiądz Mateusz
dnia 15.02.2019, 13:25
Ocena
komentarza:
4
Jedyny sensowny komentarz.
@ Dike
dnia 14.02.2019, 22:52
Ocena
komentarza:
6
Kupując produkt nie kupuj opakowania !
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 14.02.2019, 23:54
Ocena
komentarza:
4
Ponieważ robi się to be jakiejkolwiek dyskusji społecznej i bez stosownego i wiarygodnego uzasadnienia proponuje zarzucić tych "przedstawicieli mieszkańców" wnioskami o umorzenie niesłusznie naliczonych opłat nie mających uzasadnienia w tym co zostało dotychczas zrobione czy przedstawione do publicznej wiadomości, a tak na marginesie to sprawa nadaje się do Urzędu Ochrony Konsumenta...
@ przetacznikowy śmietnik
dnia 15.02.2019, 01:06
Ocena
komentarza:
5
Po co nam burmistrz, jak już mamy tyle śmieci, to pora je zakopać...
@ Ale jaja
dnia 15.02.2019, 01:17
Ocena
komentarza:
-1
Raz dwz trzy no to głosujemy na tych samych
@ Józek
dnia 15.02.2019, 06:08
Ocena
komentarza:
4
Panowie radni Czeluśniak i Czernecki, przesyłam to, żebyście nie zapomnienli o podwyższonym podatku od nieruchomości w 2012 r., kiedy to rządziliście: http://www.jaslo4u.pl/podniesli-podatek-od-nieruchomosci-newsy-jaslo-13806
Nie ma za co
@ YOZEF
dnia 15.02.2019, 06:20
Ocena
komentarza:
8
jestem juz w takim wieku ze nic od jasla juz nie chce ale kocham to miasto wiec pytam redakcje dlaczego usuwacie moje opinie nikogo nie obrazam nie robie zadnego hejtu pisze prawde o moim kochanym jasle ,komu to przeszkadza napisarem ze na osiedlu szopena smieci wrzucaja jak leci do smieciarki te posortowane tez i to zescie usuneli ,wstyd panowie ,zyje juz tyle lat i znowu to samo co bylo w latach 60 ,,,70 ,,,a pisze z serca ,,,i dla doobra jasla ,,,komu nie zalezy na jasle ,,,kto to usuwa m
@ oj
dnia 15.02.2019, 07:26
Ocena
komentarza:
13
Trochę mi nawet żal tych młodych dziewczynek, które klikają tak jak im nakazano. I jeszcze pewnie wierzą, ze robią dobrze. Po co to się pcha do rządzenia?
@ wałki
dnia 15.02.2019, 07:48
Ocena
komentarza:
12
Ale bzdury, w SANOKU żądnej spalarni nie mają a mają dużo taniej niż w Jaśle.
@ KKK
dnia 15.02.2019, 07:50
Ocena
komentarza:
13
Jasło na tzw. „trzynastki” przeznaczy 690 tys. zł, ale upoważnionych do uzyskania trzynastej wypłaty było tylko 196 osób. Średnia kwota wynosi więc 3,5 tys. zł brutto.

Skala zbiurokratyzowania tego kraju idzie w miliardy, żeby jeszcze urzędnicy pracowali zgłową, ale najprościej jest dosłownie wszystko na obywatela końcowego przerzucić.
@ kloszard
dnia 15.02.2019, 08:38
Ocena
komentarza:
6
im sie to po prostu należy!
@ Podatnik
dnia 15.02.2019, 08:06
Ocena
komentarza:
8
Co takim radnym zagłosować za podwyżką! Przeciez oni nie mają
na wyplate najniższej.
Radny Okarma DZIEKUJEMY przed wyborami co Pan nam obiecywał
Teraz Pan wyszedł i robi swoje. Więcej nie zaglosuje na pana!!
@ SLIP
dnia 15.02.2019, 08:33
Ocena
komentarza:
2
Chodzą u nas w Tarnowcu pogłoski i ludzie się martwią że w dawnej Hucie Szkła ma powstać spalarnia śmieci prawda to?
@ ...
dnia 15.02.2019, 08:50
Ocena
komentarza:
0
Jest tablica informacyjna przed budową co tam powstaje , ja tam nie widzę że to ma być spalarnia.
@ ...
dnia 15.02.2019, 08:48
Ocena
komentarza:
17
Powinni wprowadzić automaty na butelki plastikowe w sklepach, ale ktoś by stracił kasę na tym i blokuje to. Tak mu ludzie segregują i jeszcze muszą sami za to zapłacić ze swoich
@ KLOS
dnia 15.02.2019, 11:15
Ocena
komentarza:
2
A co z tym nowym śmietniskiem ekologicznym w Szebniach przed przejazdem co pisali swego czasu
@ MrX
dnia 15.02.2019, 11:37
Ocena
komentarza:
9
Śmieci drożeją? Jest nam dobrze. Dobrze nam tak.
Może w końcu Jaślanie doszukają się związku pomiędzy stanem swoich kieszeni, a swoimi decyzjami wyborczymi.
@ t.ś
dnia 15.02.2019, 11:44
Ocena
komentarza:
11
Może dla tych radnych którzy pracują w kilku miejscach te podwyżki to nie problem natomiast dla większości Jaślan to jednak mocno uderzy po kieszeni.
@ stratny
dnia 15.02.2019, 12:14
Ocena
komentarza:
6
Niech to dla Jaślan będzie "szczepionka" przeciwko wszelkiej maści populistom, którzy dla efektu wyborczego podejmują nieracjonalne decyzje. Był pomysł lokalizacji na poprodukcyjnych terenach i budowlach nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów, a w przyszłości może i spalarni z wykorzystaniem kotłowni Gamrat. Możliwe było pozyskanie kilkudziesięciu mln zł z funduszy Unii Europejskiej na tą inwestycję, co także dałoby kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Oczywiście ludzi łatwo zbałamucić i nastraszyć, co było wykorzystywane w kampanii wyborczej przeciwko Czerneckiemu. Gdy wygrała P. Kurowska bardzo szybko doprowadziła na zaniechania realizacji tego projektu. A efekty tego mamy dzisiaj, i na wiele lat do przodu.
@ Dike
dnia 15.02.2019, 16:00
Ocena
komentarza:
5
Lokalizacja spalarni -ul Fabryczna lub Produkcyjna. Maria miała rację, co nieco kuma z Geografii fizycznej w przeciwieństwie do oponentów gawiedzi.
Gamrat??? Chcecie mieć Zakład utylizacji termicznej od strony nawietrznej dla miasta ??? W dodatku umiejscowionego poniżej w korytach rzek. Smog że o Krakowie i Pszczynie przestaną opowiadać.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 16:57
Ocena
komentarza:
-2
No jasne. Bo Gamrat gęściej zaludniony niż Wiedeń, czy Tokio.
@ ObywatelG
dnia 15.02.2019, 18:59
Ocena
komentarza:
4
Do Pani dragoness, krótko i zwięźle: Gdyby głupota umiała latać to ... itd. /cytat klasyka/
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 19:34
Ocena
komentarza:
-1
A ma mi Pan coś od siebie, na temat do powiedzenia? Czy będzie pan powtarzał jak mantrę: Róża wiatrów?
@ ObywatelG
dnia 15.02.2019, 20:24
Ocena
komentarza:
4
Nie mam zamiaru wykładać Pani podstawowych pojęć z fizyki. Trzeba było uważać na lekcjach fizyki w podstawówce.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 20:33
Ocena
komentarza:
-4
Jasne, zasłonięcie niewiedzy złośliwością to specjalność niewiedzących.
@ Dike
dnia 15.02.2019, 21:53
Ocena
komentarza:
3
,,Gamracka"lokalizacja nie zagraża Gamratowi, zagraża głównej części Jasła.
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 23:14
Ocena
komentarza:
-3
W jaki sposób?
@ dragoness
dnia 16.02.2019, 00:04
Ocena
komentarza:
-4
Róża wiatrów, siła Coriolisa... matko, naprawdę to jakaś obsesja.
@ do Dike
dnia 17.02.2019, 09:53
Ocena
komentarza:
-4
Pytania:

- Od kiedy Gamrat położony jest na wschód od Jasła?
- Po co wzywać "Różę Wiatrów" jeżeli z założenia nowoczesna spalarnie są bez emisji szkodliwych związków? Przecież na inną nie wydano by pozwolenia na budowę.
P.S. Osławiona Róża w załączeniu:
www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/jasło_polska_770293
największa ilość wiatrów jest z południa.
- Czemu nie wezwałeś do pomocy Newtona, Galileusza, Kopernika, Einsteina i innych do wytłumaczenia Róży Wiatrów w Jaśle?

Taki jest wpływ róży wiatrów na świadomość ekologiczną "znafcuf" tematu jak wpływ zorzy polarnej na miesiączkowanie pingwinów.

Myślcie ludzie - to naprawdę nie boli.
@ Dike
dnia 17.02.2019, 13:11
Ocena
komentarza:
8
Gdzież mowa że Gamrat umiejscowiony jest na wschód od Jasła? Wprost przeciwnie, to Jasło leży na wschód od Gamratu.
P.S.,, Osławiona Róża w załączeniu:
www.meteoblue.com/pl/pogoda/prognoza/modelclimate/jasło_polska_770293";

Z diagramu wynika dominujące dla Jasła są wiatry zachodnie, najmniejszy napływ powietrza następuje z kierunków wschodnich. NNE i ESE

Myślcie, po trosze podstawowej wiedzy i logiki nic nadto.
@ mmaniek
dnia 15.02.2019, 12:28
Ocena
komentarza:
6
gdzie my zyjemy.Co sie tu dzieje
@ To ten co
dnia 15.02.2019, 12:37
Ocena
komentarza:
6
Maniek RJS I PSPP RZĄDZI co tam lud... 12 mamy większość a co tam obietnice wyborcze im jest lepiej nie nam
@ EMERYT
dnia 15.02.2019, 12:43
Ocena
komentarza:
7
W uzupełnieniu wypowiedzi "stratny", powiem więcej - w Cesarsko-Królewskim mieście Wiedeń, spalarnia odpadów jest w centrum miasta. Budynek ładnie pomalowany,stoi sobie przy ulicy, a przewodnicy oprowadzający wycieczki po Wiedniu pokazują go. Nic nie śmierdzi, a niewiedzący co tam jest, nawet się nie domyślają. Można?? Można !! Tylko trzeba chcieć !
A u nas tylko prywata. Wygram wybory,czy nie wygram ? Rozgrywki, roszady i kombinacje.
A później jest, tak jak jest.Ciekawe, ilu byłoby chętnych, gdyby radny pełnił swoje obowiązki bezpłatnie.Będąc radnym rady miejskiej powinno być zaszczytem dla obywatela, a nie fuchą do dorobienia sobie do pensji.
@ jenkins
dnia 15.02.2019, 13:53
Ocena
komentarza:
-7
Zapomniał Pan tylko dodać, że koszt tej spalarni w Wiedniu był taki , że można by kupić ze trzy takie Jasła w całości razem nami. Ale pomarzyć można ...
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 16:58
Ocena
komentarza:
-5
Której, proszę pana? Bo są trzy.
@ jenkins
dnia 15.02.2019, 19:02
Ocena
komentarza:
2
Tej z lewej strony. Teraz już wszystko jasne?
@ dragoness
dnia 15.02.2019, 19:41
Ocena
komentarza:
-4
Od razu widać, że rozmija się pan z logiką, niestety.
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 15.02.2019, 12:47
Ocena
komentarza:
9
Nie ma tutaj co gdybać i stawiać horoskopów - nie dostrzegam wśród tych "reprezentantów mieszkańców miasta" nikogo kto zechciałby wstawić się w obronie interesów ludzi o najniższym statusie społecznym. Można tu się pod publikę sprzeciwiać i dużo mówić jednocześnie nic nie robiąc - mając w ręce takie fakty niedemokratycznego, a wręcz dyktatorskiego narzucania monopolistycznych cen bez uzasadnienia...
@ Ben
dnia 15.02.2019, 17:33
Ocena
komentarza:
5
Czas wyborów za nami Teraz "Dożynki"Jakiś mędrzec wymyślił płacić od osoby a nie od rzeczywistej ilości wagi śmieci to jest absurd . Teraz wszyscy będą sortować. Wam /władzy/nie przybędzie ale śmieci w wszędzie na pewno tak
@ Madrzejszy niz burmistrz i jego wataha
dnia 15.02.2019, 18:56
Ocena
komentarza:
3
Jakby pomysleli pajace to zrobic jak dajmy przyklad w Niemczech,Holandii maszyny na butelki szklane i plastikowe i kazdy by zbieral i oddawal ale to jest naprawde ciezkie dla polski i jasla dla zrozumienia. Najlepiej podnosic ceny a przy tym beda lepsze premie dla nich .
@ Kierowca 8I0
dnia 15.02.2019, 19:32
Ocena
komentarza:
6
I bardzo dobrze, nareszcie za nasze błędy będziemy my coraz więcej płacić.
Może to przynajmniej wreszcie nas coś nauczy choć trochę myśleć.
W innych ościennych miejscowościach mieszkańcy produkują mniej śmieci
więc mniej płacą za ich wywóz. U nas za nasze śmieci obwinia się burmistrza.
Więc co czepiacie się pana burmistrza o to, że sami produkujecie więcej śmieci.
Ja spalam dodatkowo w swoim piecu oprócz drewna dodatkowo: makulaturę,
tekturę, listewki, obcięte gałęzie drzew. Na dodatek ogrzewam dom.
Składając na wysypiskach potężne ilości toksycznych śmieci zatruwamy
nie tylko nasze środowisko ale także środowisko przyszłych naszych pokoleń.
Biecz umieścił składowisko śmieci nad rzeką Ropą.
W celu ograniczenia produkowania przez nas dużej ilości trujących śmieci
jedynym skutecznym środkiem jest kilkukrotna podwyżka wywozu
naszych śmieci w celu ochrony przed zatruciami naszych dzieci i wnuków.
Nie było społecznej zgody na spalarnię ani sortownię to teraz płaćmy.
Widziałem, że Krosno a nawet takie małe Jedlicze też ma swoją sortownię.
Mając na uwadze ochronę środowiska jestem za kilkukrotną podwyżką
stawek wywozu śmieci.
Nasze zakupione śmieci są naszą własnością i my odpowiadamy
za ich utylizację.
@ Kierowca 8I0
dnia 15.02.2019, 20:22
Ocena
komentarza:
8
Oszczędzajmy pieniądze, kupujmy mniej śmieci.
@ bieda
dnia 15.02.2019, 21:50
Ocena
komentarza:
7
ludzie,teraz narzekacie,sami wybraliscie burmistrza,i radnych.I teraz myslicie,ze oni stana za wami,Ludzie obudzcie sie!!!
@ Brunet
dnia 16.02.2019, 10:39
Ocena
komentarza:
3
Ja mam pytanie czemu inne miejscowosci czy miasta są wstanie obniżyć ceny za wywóz śmieci.,wiadome bylo ze ten problem przekladali radni na nastepny rok.Teraz co ciekawe w takich miejscowościach są niższe stawki a i tak wszystkie śmieci również z Jasła są wywożone w to samo miejsce .Wiec do cholery czemu radniu robią z ludzi idotów.Trzeba podnosi stawki zasilic budżet jasła, a kolejne firmy uciekają bo nikt nie jest wstanie stworzyć warunków aby nowe firmy powstawały.Uwieżcie mi że bedą kolejne podwyżki bo każda firma płaci podatek i to wpada do budżetu miasta a jesli nie ma to przywalic kowalskiemu wieksza stawke i jest oki .Pytam się jak dlugo miasto tak pociągnie?
@ Obserwator
dnia 16.02.2019, 15:43
Ocena
komentarza:
-1
Ale w tych miejscowościach śmieci są odbierane raz na jakiś czas a w mieście codziennie
@ Kierowca 8I0
dnia 16.02.2019, 15:52
Ocena
komentarza:
0
Aż mieszkańcy Jasła zmądrzeją, będą kupować i produkować mniej śmieci.
Jak w innych miejscowościach. Wtedy będzie taniej.
Opozycja która się deklarowała udogadniać życie wyborcom nie potrafi
proponować konstruktywnych korzystnych propozycji.
Potrafi tylko się wszystkiemu sprzeciwiać.
A to nie jest przyszłościowo korzystne.
@ xxx
dnia 17.02.2019, 01:13
Ocena
komentarza:
1
Śmieci to dobry biznes i rząd tego nie zmieni. Z bateriami sprawa jest rozwiązana bardzo prosto, w sklepach są pojemniki i wrzuca się baterie. W cenie bateri jest też jej utylizacja, dlaczego w cenę opakowań nie można wliczyć koszty utylizacji. Byłoby uczciwie, ile śmieci zrobisz tyle płacisz a nie tak jak teraz płaci się za to, że się żyje.
Koryto pachnie i PiS tez tego nie zmieni.
@ polok
dnia 17.02.2019, 10:32
Ocena
komentarza:
6
Płacić za faktycznie wyprodukowane śmieci.Opakowakia oddawać do śmieci marketu w którym towar został zakupiony.Trochę pomyśleć i spytać w np.Kauflandzie gdzie utylizują śmieci jak jest taniej to oddawać w to samo miejsce.Trochę mądrego myślenia o mieszkańcach a nie tylko o swoich i ich wygórowanych zarobkach.Wywalić tego burmistrza i jego świtę nieudaczników.Opodatkować CZARNĄMafię.
@ Kierowca 8I0
dnia 17.02.2019, 17:56
Ocena
komentarza:
-1
Oprócz sprzeciwiania się wszystkiemu jakie konstruktywne rozwiązania
śmieciowego problemu ma opozycja.
Przecież w swoim programie wyborczym mieli słuchanie i rozwiązywanie
problemów mieszkańców miasta Jasła.
Za to im mieszkańcy płacą a radni opozycji chętnie te pieniądze biorą.
Chyba nie tylko za bezmyślne siedzenie opozycji i sprzeciwianie się wszystkiemu,
nic nie proponując w zamian.
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 17.02.2019, 18:38
Ocena
komentarza:
-1
A radni "koalicji" to biorą niechętnie ? - za nieliczenie się z opinią mieszkańców, brak konsultacji społecznych i nieuzasadnioną dyktaturę cenową???...
@ olololo
dnia 17.02.2019, 19:03
Ocena
komentarza:
2
Brawooo!! Dziekujemy !
@ To ten co
dnia 17.02.2019, 22:37
Ocena
komentarza:
-2
Ty kierowca burmistrza milcz lepiej bo to wstyd i tyle róża wiatrów a przecież Kowalski i takzaplaci
@ ???
dnia 20.02.2019, 05:54
Ocena
komentarza:
0
Ludzi nie przybywa.
Zakładow nie przybywa.
To dlaczego zwièksza się ilość
Odpadów?
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego. Dzień decyzji

 • Kuba Procanin znów staje do walki z rakiem

   

  Tego chłopaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Kuba Procanin, zaledwie dwa tygodnie temu wraz z kolegami z drużyny cieszył się z awansu do II ligi. Teraz siatkarza z Jasła czeka kolejna trudna walka, w której rywalem jest nowotwór.

 • Grzegorz Schetyna był w Jaśle

  Do Jasła przyjechał szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, a wraz z nim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz posłowie Joanna Frydrych i Zdzisław Gawlik. Politycy spotkali się ze strażakami, którzy przez całą noc zabezpieczali domy jaślan przed podtopieniami...

 • Mateusz Mijal i jego nowy singiel

  "Wiem już czego chce"- to tytuł nowego singla Mateusza Mijala. Czy utwór stanie się hitem tegorocznych wakacji? - Jest to taneczny utwór połączony z nowoczesnym brzmieniem – zdradza artysta.

 • PILNE! Ropa przekroczyła stan alarmowy. W powiecie liczne podtopienia

   

  Na rzece Ropie przekroczony został stan alarmowy. W wielu miejscowościach powiatu jasielskiego dochodzi do lokalnych podtopień.

 • Smród nas zabija!

  Okropny fetor, brud, szczury, zanieczyszczona woda w studni - skarżą się mieszkańcy Wolicy, którzy mają dość życia w sąsiedztwie firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów komunalnych. Uważają, że taka działalność nie powinna powstać na osiedlu domów jednorodzinnych.

 • LOTOS zagra z jasielską „Szóstką”

   

  W Jaśle powstanie nowy ośrodek dla młodych sportowców. Wszystko w ramach rozszerzenia programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM. Dzisiaj doszło do parafowania umowy, w ramach, której beneficjentem programu będzie szkółka piłkarska UKS „Szóstka” Jasło.

 • Wandalom się upiekło!

  Końcem lutego w wielu miejscach miasta Jasła zniszczona została elewacja budynków m.in. firm, szkół oraz bloków mieszkalnych. Właściciele złożyli wnioski o ściganie sprawców, których do tej pory nie ustalono. Sprawa została umorzona.

 • Nauczyciele stracą pracę

  W wyniku reformy oświaty kilkunastu nauczycielom ze szkół podstawowych grozi utrata pracy. Władze miasta czynią starania, aby pedagodzy mieli szansę zatrudnienia w szkołach ponadgimnazjalnych...

 • Wiosenna wyprzedaż „U Leona”. Rabaty nawet do -50%

   

  Tylko teraz w sklepie „U Leona” rabaty nawet do -50%. W wyjątkowo niskich cenach kabiny prysznicowe oraz ceramika sanitarna.

 • Z Jasła do Krynicy pociągiem? ANKIETA!

   

  Temat uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Jasło – Krynica Zdrój – Jasło powraca po dwóch latach nieobecności. Dziś otwiera się szansa na to, aby mieszkańcy Podkarpacia mogli odwiedzać to pełne atrakcji miasto korzystając z pociągu. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105