Strona główna

Od 135 lat w służbie ludziom

20
Napisany dnia: 06.05.2019, 07:30 , Tagi: Brak

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie od ponad wieku stoją na straży bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców gminy oraz powiatu jasielskiego. Wczoraj w jednostce odbyły się uroczyste obchody z okazji 135-lecia jej powstania połączone z Gminnym Dniem Strażaka.<FOTOGALERIA>

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie sięga drugiej połowy XIX wieku. To 1884 r. uznawany jest powszechnie za moment, w którym powstała jednostka. Jest ona jedną z najstarszych na terenie powiatu jasielskiego. Obchody jubileuszu 135-lecia OSP w Skołyszynie stanowią doskonałą okazję dla podkreślenia wkładu kilku pokoleń strażaków ochotników w utworzenie i rozwój niezwykle istotnej dla budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców skołyszyńskiej małej ojczyzny jednostki. Stały się one również pretekstem do szerszego spojrzenia na niezwykle bogate w wydarzenia dzieje OSP w Skołyszynie. Spoglądając w karty historii tej jednostki nie sposób pominąć roku 1918, kiedy to staraniem Wiktora Święcha i Franciszka Frużyńskiego w Skołyszynie powstała skromna, drewniana remiza mieszcząca się w centrum wsi. Wydarzenie to miało wymiar iście symboliczny. Budynek, który do tej pory służył strażakom ochotnikom spłonął bowiem doszczętnie w czasie działań wojennych. Tak jak z popiołów odradzała się Rzeczpospolita, tak na zgliszczach dawnej remizy społeczność Skołyszyna postawiła zupełnie nową, która aż do 1968 r. służyć miała zarówno strażakom, jak też wszystkim mieszkańcom gminy. Przez kolejne lata budynek był modernizowany i rozbudowywany. Na samym początku jednostka dysponowała samochodem marki Żuk, a w 1971 r. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymała pojazd Star. Od 1997 r. do obecnej chwili prezesem OSP w Skołyszynie jest Stanisław Święch, z którego inicjatywy w 2002 r. rozpoczęto budowę nowej strażnicy.

- Zmienia się specyfika pracy jednostek OSP, dlatego widziałem potrzebę budowy nowej remizy. Szczególnie, że sprzęt jest nowocześniejszy, większy, a dotychczasowe pomieszczenia nie były dostosowane do tych potrzeb. Wspólnie z członkami zarządu oraz wójtem Stanisławem Gołosińskim i kapelanem straży pożarnej ks. Tadeuszem Wawryszko powołaliśmy społeczny komitet budowy. Ten obiekt budowaliśmy do 2006 r. systemem gospodarczym. Po złożeniu wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego otrzymaliśmy dotację w kwocie blisko 2 milionów złotych na wykończenie remizy. Po oddaniu budynku do użytku jednostka otrzymała pierwszy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy – wspomina dh Stanisław Święch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Nowa remiza została przystosowana do potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Służą społeczeństwu, niosą pomoc poszkodowanym

Jednostka OSP w Skołyszynie od 24 lat należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w związku z czym dysponowana jest do wszelkich zdarzeń, które mają miejsce w szczególności na terenie powiatu jasielskiego. Na wyposażeniu mają pięć samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym dwa nowe. W jej szeregach znajduje się 119 członków. Przy niej działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca sześciu chłopaków i jedenaście dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat. Warto zaznaczyć, że strażacy ochotnicy od lat angażują się w różne akcje charytatywne m.in. w tzw. Nocne Jazdy. - W tym roku 18 maja również jedziemy dla ratownika Grześka z Państwowego Ratownictwa Medycznego – wyjaśnia prezes Święch. Jednostka nieustannie dąży do pozyskiwania doposażenia na najwyższym poziomie. W obliczu zagrożeń, które mogą się pojawić są jej potrzebne wydajniejsze pompy powodziowe oraz łódź motorowodna. Aby ich marzenia mogły się ziścić wspólnie z gminą złożyli wniosek do RPO WP. 

Jednym z ważnych przedsięwzięć OSP Skołyszyn z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości było utworzenie izby pamięci, w której są eksponowane osiągnięcia strażaków, jak również zabytkowe dokumenty, odznaczenia, czy elementy wyposażenia. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„135 lat działalności to powód do dumy”

W minioną sobotę 4 maja br. odbyły się uroczystości z okazji 135-lecia powstania OSP w Skołyszynie w ramach Gminnego Dnia Strażaka, w których udział wzięli wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, posłowie Bogdan Rzońca, Joanna Frydrych, senatorowie Alicja Zając i Mieczysław Golba, a także członek zarządu województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i innych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu jasielskiego. - Dzisiejsze gminne obchody Dnia Strażaka połączone są z obchodami 135-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, jednej z najstarszych jednostek na terenie powiatu jasielskiego. To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ale także na przestrzeni tych wielu lat kultywowali piękne tradycyjne patriotyczne oraz niepodległościowe- mówił podczas obchodów dh Stanisław Święch.

Jednym z ważniejszych momentów tej uroczystości było odznaczenie sztandaru Odznaką Św. Floriana oraz wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym członkom OSP.

Na wniosek Zarządu OSP, w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle przyznało:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh: Ryszard Bugała, Zbigniew Fuk, Stanisław Sikora, Maksym Stachacz, Wojciech Depczyńki, Andrzej Sroka.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh: Mieczysław Maciejowski, Zbigniew Szafarz, Wojciech Kras, Jan Konieczny.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: dh Stanisław Grzegorczyk.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh: Mirosław Jamro, Tomasz Kurek, Mateusz Kozłecki, Bartosz Maciejowski, Krzysztof Mitoraj, Kamil Nigborowicz, Karol Okarma, Sławomir Chodur, Mateusz Furmanek, Karol Gorczyca, Szymon Strugała.

Odznakę „Za wysługę 70 lat” otrzymał dh Eugeniusz Frużyński

Odznakę „Za wysługę 55 lat” otrzymał dh Stanisław Gołosiński, Stanisław Zabawa

Odznakę „Za wysługę 50 lat” otrzymali dh: Andrzej Stachacz, Eugeniusz Szpak, Jan Szpak, Franciszek Furmanek, Mieczysław Warchoł, Józef Fuk, Zbigniew Fuk, Stanisław Święch, Roman Klisiewicz.

Odznakę „Za wysługę 45 lat” otrzymał dh Stanisław Banaś.

Odznakę „Za wysługę 40 lat” otrzymali dh: Ryszard Bugała, Stanisław Sikora, Józef Fuk, Andrzej Gizara, Ryszard Solecki, Tadeusz Zawisza.

Odznakę „Za wysługę 35 lat” otrzymali dh: Marek Labut, Karol Stachacz, Tadeusz Bajorski.

Odznakę „Za wysługę 30 lat” otrzymali dh: ks. Tadeusz Wawryszko, Jarosław Zawisza, Robert Gizara, Marek Pawluś, Tomasz Zawisza.

Odznakę „Za wysługę 20 lat” otrzymali dh: Adam Furmanek, Robert Sokulski, Maksym Stachacz, Mariusz Wójcikiewicz

Odznakę „Za wysługę 10 lat” otrzymali dh: Rafał Gorczyca, Sławomir Warian.

Srebrną odznakę MDP otrzymały: Małgorzata bartyzel, Ewa Kosiba, Patrycja Kosiba, Natalia Papciak, Wioletta Papciak, Katarzyna Solecka, Emilia Średniawska.

Brązową odznakę MDP otrzymały: Justyna Wadas, Andżelika Bielamowicz, Kamila Gargas, Sabrina Gorczyna, Joanna Gorgosz, Żaneta Gryga, Patrycja Kula, Alicja Mastej, Dominika Papciak, Martyna Podkulska, Anna Sokołowska, Karolina Stój, Julia Wójcikiewicz.

Po uroczystym odznaczeniu i wyróżnieniu druhen oraz druhów głos zabrał wiceminister Marcin Warchoł. - Doceniając wasz trud minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po raz pierwszy w historii przeznaczył 100 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 10 mln zł trafiło do województwa podkarpackiego. Jednostka, w której się znajdujemy obchodzi 135-lecie swojej obecności. Nie mogło mnie tu nie być – podkreślił. Dodał również, że z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości znajdą się środki na sprzęt, aby uhonorować jednostkę z okazji jubileuszu.

Wśród wielu mówców, którzy w tym dniu zabrali głos był również komendant KP PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak. W imieniu swoim, wszystkich strażaków z komendy powiatowej oraz podkarpackiego komendanta nadbryg. Andrzeja Babca złożył najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Wyraził również wdzięczność wobec strażaków ochotników, za ich gotowość i pomoc udzielaną strażakom zawodowym. - My z ramienia naszej działalności współdziałamy z wieloma służbami, instytucjami, jednak OSP jest to nasz największy i najważniejszy partner. Ponad 1000 strażaków w skali powiatu jasielskiego mogących brać bezpośredni udział w działaniach to jest realna siła, która wspomaga nas podczas naszych codziennych działań, gdzie niejednokrotnie nie bylibyśmy w stanie sami obsłużyć części tych zdarzeń – mówił z uznaniem komendant M. Górniak.

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ Jer
dnia 06.05.2019, 08:02
Ocena
komentarza:
9
Od kiedy to minister sprawiedliwości na.środki na straż pożarna? Cos sie chyba vicem. poplatalo...
@ Uj
dnia 06.05.2019, 11:25
Ocena
komentarza:
9
Blazenada przedwyborcza...żal
@ Jafar pamięta
dnia 06.05.2019, 14:37
Ocena
komentarza:
0
Rudemu aferzyście i tak to nic nie pomoże!
@ Lesniaki
dnia 06.05.2019, 08:08
Ocena
komentarza:
15
Kampania wyborcza w pełni
@ PLUS=/+MINUS
dnia 06.05.2019, 08:47
Ocena
komentarza:
10
Jak się komuś pali po nogami to łapie i za gaśnice.
@ Druh
dnia 06.05.2019, 08:46
Ocena
komentarza:
20
Na terenie powiatu jasielskiego jest wiecej jednostek OSP a nie tylko ta w Skolyszynie. To ze ta jednostka ma 135 lat to nie znaczy ze nalezy sie im wszystko,duza czesc jednostek na terenie naszego powiatu ma stary zdezelowany sprzet ,stare wysluzone auta ,a w Skolyszynie prosze bardzo 2 nowe,to chyba cos nie tak jest? W czym druhowie ze Skolyszyna sa niby lepsi od innych ze im wszystko sie nalezy? Troche jest to niesprawiedliwe.
@ Jaslan
dnia 06.05.2019, 08:49
Ocena
komentarza:
12
A jak kampania wyborcza w pelni. Rozdaja medale na prawo i lewo a zeby tylko glosy zdobyc.Zenada, az mdli mnie od tego.
@ łodyniec
dnia 06.05.2019, 08:49
Ocena
komentarza:
15
Sielanka przedwyborcza. A wieniec to komu? ...
@ On
dnia 06.05.2019, 08:58
Ocena
komentarza:
10
A co ma minister sprawiedliwosci do OSP? On powinien zsjac sie prawem w Polsce ktore jest dziurawe jak ser szwajcarski a nie zajmowac sie strazakami,od tego jest minister MSWiA. Ale zeby zdobyc glosy to wszyrko mozna. Co za obluda az noedobrze sie robi.
@ 135
dnia 06.05.2019, 09:01
Ocena
komentarza:
-12
Na razie inwestujemy w Skołyszyn, później będą inne jednostki
@ Oo
dnia 06.05.2019, 09:02
Ocena
komentarza:
20
Co za błazenada i obłuda.
@ medale
dnia 06.05.2019, 09:29
Ocena
komentarza:
11
No i...wszyscy dostali medale. ...i święto.
@ Druh
dnia 06.05.2019, 10:01
Ocena
komentarza:
1
Ciekawe jak bedzie sie np palilo na drugim koncu powiatu a strazacy stamtad ktorzy maja stary sprzet i nie dojada do zdarzenia bo auto sie zepsuje i co wtedy tym pkrzywdzonym maja powiedziec ze cala kasa na nowy sprzet poszla do Skolyszyna i tam sa 2 nowe auta a u nas auto ktore ma prawie 40 lat? A moze czekac na OSP Skolyszyn? Tylko niczym stamtad sie dotluczecie minie kolo godziny i juz nie bedzie czego ratowac. Wiec jak cos piszesz czlowieku to sie zastanow i nie denerwoj tym ludzi.Dla Skolyszyna juz starczy czas dac innym.
@ Do Druha
dnia 06.05.2019, 10:28
Ocena
komentarza:
-8
Druhu trzeba od swoich władz samorządowych zacząć aby zapewniły w swoim budżecie odpowiednie środki na samochód a nie mieć pretensji do strażaków ze Skołyszyna. Trzeba zacząć od siebie. Pozdrawiam☺
@ podobno prywata
dnia 06.05.2019, 10:25
Ocena
komentarza:
13
Podobno z prywatnej podróży do Ameryki wrócił Pawluś
Podobno pojechał po niego służbowy samochód zwe starostwa
Podobno my za to płacimy z naszych podatków
@ dragoness
dnia 07.05.2019, 10:09
Ocena
komentarza:
4
Podobno ktoś na niego i jemu podobnych głosował.
@ tutejszy
dnia 06.05.2019, 10:44
Ocena
komentarza:
9
Ha Ha Ha prezesie z czyjej inicjatywy rozpoczęto budowę nowej remizy, na pewno wójt i ksiądz kapelan tak i kilku starszych wiekiem strażaków, a gdzie Rada Gminy, Przewodniczący Rady. Oni dzisiaj nawet nie zostali zaproszeni na ten jubileusz. Inicjatyw może być bez liku, ważne kto zabezpiecza pieniądze na ich realizację.
@ Icek
dnia 06.05.2019, 20:31
Ocena
komentarza:
1
Dokladnie.Jak cos trzeba było załatwić na szybko to się szło do Pana Sz albo Pana H.Teraz nagle sie o nich nie pamieta.Wazne ze jest Pan K i Pan G którzy ze strażą maja tyle wspólnego co Polska z dostępem do Oceanu!
@ Yy
dnia 06.05.2019, 14:09
Ocena
komentarza:
4
Napiszcie że to nie prawda, bo ostatnio moja sąsiadka która należy do pisu mówiła że strażacy mają gasić tylko domy pisowców a ja do wyznawców pisu nie należę. Kupiłem już wszystkie możliwe czujki i alarmy ale i tak się do pisu nie zapisze. I czy to prawda co głoszą niemieckie media że wam strażakom policjantom i wszystkim innym służbom nie wolno wspierać WOSP bo odbiorą wam nagrody i premie i zostaniecie zdegradowani do szeregowca.
@ ona
dnia 06.05.2019, 14:54
Ocena
komentarza:
13
Naciaga się rocznicę by zrobić wiec wyborczy i pakuje kasę ale nie prywatna.To wola o pomstę.Coraz wieksza hucpa.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

Burgery Jasło
Praca w Holandii
 • Zostań specjalistą w zakresie bezpieczeństwa! Ostatnie dni rekrutacji

 • KBBistro - ALL INCLUSIVE

   

  Wakacje dobiegły końca. Czas błogiej beztroski w nadmorskich kurortach i kąpieli słonecznych w tym sezonie minął. Żadna wakacyjna przygoda nie istnieje, jeśli nie jest podkreślona lokalną kuchnią. U nas lato nadal trwa!

 • 20-letni jaślanin w finale konkursu Mister Polski 2019

  Kamil Mierzwa z Jasła, I Wicemister Podkarpacia przeszedł do finału konkursu Mister Polski 2019. W ostatnim etapie o tytuł powalczy z 28 finalistami. Stawka jest bardzo wysoka, gdyż przez zwycięzcą otwierają się drzwi do zyskania sławy i zrobienia światowej kariery.

 • Podrzucają śmieci na działkę zakładu „Gamrat”

  Ogromna sterta śmieci została złożona na prywatnej działce zakładu „Gamrat”S.A. wzdłuż drogi powiatowej w Trzcinicy. Wśród porzuconych rzeczy są wielkogabarytowe, ale również farby, czy zabawki...

 • W Trzcinicy znaleziono szczątki kobiety

  Na terenie prywatnej posesji w Trzcinicy, gdzie przyjmowane są gruz i ziemia znaleziono kości najprawdopodobniej kobiety, łańcuszek, odzież i fragment trumny. Sprawą zajęła się prokuratura, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Biegły z zakresu medycyny sądowej ma wydać opinię na temat wieku znalezionych ludzkich szczątków.

 • Uczczono pamięć ofiar stalinizmu

   

  W Jaśle odbyły się dzisiaj uroczystości Dnia Sybiraka. Przypada on w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Pod pomnikiem „Golgoty Wschodu” złożono kwiaty i zapalono znicze upamiętniając ofiary zbrodniczego reżimu.

 • Co czeka pasażerów pociągu do Krynicy?

   

  Kiedy opadł już kurz po pojawieniu się informacji o próbnym kursie pociągu do Krynicy, zainteresowani skorzystaniem z tego połączenia mieszkańcy Jasła i okolic zaczęli żądać bardziej szczegółowych danych na jego temat. Pytają oni o sposób dystrybucji biletów, czy też szczegółowy rozkład jazdy. Dzisiaj na wiele z nich znamy już odpowiedzi.  

 • Droga połączy dwa ronda

  W przyszłym roku zostanie oddany do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle łączący dwa ronda na osiedlach Górka Klasztorna i Żółków. Wykonawca wszedł już na teren budowy i rozpoczął pierwsze prace geodezyjne dotyczące wytyczenia trasy oraz pasa drogowego. Inwestycja opiewa na blisko 27 mln zł.

 • Pies nie umarł z głodu. Sprawę umorzono

  W lipcu br. we Wrocance w stodole znaleziono martwego psa przywiązanego do łańcucha. Przyczyną śmieci zwierzęcia była niewydolność krążeniowo-oddechowa o charakterze przewlekłym.

 • 17-latek odpowie za potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym

  W miniony piątek do Sądu Rejonowego w Jaśle trafił akt oskarżenia przeciwko 17-letniemu Michałowi S., który w maju br. potrącił głuchoniemego mężczyznę. Pieszy z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Po niespełna tygodniu zmarł.

 • To już pewne! Z Jasła do Krynicy pojedziemy pociągiem

   

  Kilkumiesięczne zabiegi o uruchomienie połączenia kolejowego Jasło – Krynica przyniosły wreszcie efekt. Koleje Małopolskie sp. z o.o. zdecydowały się na próbny kurs pociągu 28 września bieżącego roku. Spółka zamierza zbadać, czy połączenie takie będzie cieszyć się zainteresowaniem podróżnych. Choć to zaledwie jeden kurs, daje on nadzieję, że w przyszłości pociągi na tej właśnie linii kursować będą regularnie.

 • Czas na laser!

   

  Dermatologia kliniczna i estetyczna ESTETMED. W naszym Gabinecie pracujemy na jednym  z najlepszych urządzeń medycznych do usuwania zbędnego owłosienia jakim jest laser diodowy LightSheer® oraz Alma Harmony Dye-VL™ nowoczesna technologia do zamykania naczyń i leczenia rumienia bez ryzyka powikłań.

 • „Muzyka to pasjonująca przygoda”

   

  Muzyka od zawsze była wielką pasją Wojciecha Lepuckiego. Teraz dzieli się nią z innymi prowadząc szkołę muzyczną YAMAHA w Jaśle i Krośnie

 • Gabinet psychoterapeutyczny dr Marek Janiak zaprasza

   

  Szanowni Państwo!
  Gabinet Psychoterapii dr Marek Janiak Cieklin-Józefów 278 będzie czynny w piątki od 8 do 22 i w soboty od 8 do 20 w wyjątkowych wypadkach w niedziele.
Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105