Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Od 135 lat w służbie ludziom

20

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie od ponad wieku stoją na straży bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców gminy oraz powiatu jasielskiego. Wczoraj w jednostce odbyły się uroczyste obchody z okazji 135-lecia jej powstania połączone z Gminnym Dniem Strażaka.<FOTOGALERIA>

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie sięga drugiej połowy XIX wieku. To 1884 r. uznawany jest powszechnie za moment, w którym powstała jednostka. Jest ona jedną z najstarszych na terenie powiatu jasielskiego. Obchody jubileuszu 135-lecia OSP w Skołyszynie stanowią doskonałą okazję dla podkreślenia wkładu kilku pokoleń strażaków ochotników w utworzenie i rozwój niezwykle istotnej dla budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców skołyszyńskiej małej ojczyzny jednostki. Stały się one również pretekstem do szerszego spojrzenia na niezwykle bogate w wydarzenia dzieje OSP w Skołyszynie. Spoglądając w karty historii tej jednostki nie sposób pominąć roku 1918, kiedy to staraniem Wiktora Święcha i Franciszka Frużyńskiego w Skołyszynie powstała skromna, drewniana remiza mieszcząca się w centrum wsi. Wydarzenie to miało wymiar iście symboliczny. Budynek, który do tej pory służył strażakom ochotnikom spłonął bowiem doszczętnie w czasie działań wojennych. Tak jak z popiołów odradzała się Rzeczpospolita, tak na zgliszczach dawnej remizy społeczność Skołyszyna postawiła zupełnie nową, która aż do 1968 r. służyć miała zarówno strażakom, jak też wszystkim mieszkańcom gminy. Przez kolejne lata budynek był modernizowany i rozbudowywany. Na samym początku jednostka dysponowała samochodem marki Żuk, a w 1971 r. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymała pojazd Star. Od 1997 r. do obecnej chwili prezesem OSP w Skołyszynie jest Stanisław Święch, z którego inicjatywy w 2002 r. rozpoczęto budowę nowej strażnicy.

- Zmienia się specyfika pracy jednostek OSP, dlatego widziałem potrzebę budowy nowej remizy. Szczególnie, że sprzęt jest nowocześniejszy, większy, a dotychczasowe pomieszczenia nie były dostosowane do tych potrzeb. Wspólnie z członkami zarządu oraz wójtem Stanisławem Gołosińskim i kapelanem straży pożarnej ks. Tadeuszem Wawryszko powołaliśmy społeczny komitet budowy. Ten obiekt budowaliśmy do 2006 r. systemem gospodarczym. Po złożeniu wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego otrzymaliśmy dotację w kwocie blisko 2 milionów złotych na wykończenie remizy. Po oddaniu budynku do użytku jednostka otrzymała pierwszy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy – wspomina dh Stanisław Święch, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Nowa remiza została przystosowana do potrzeb Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Służą społeczeństwu, niosą pomoc poszkodowanym

Jednostka OSP w Skołyszynie od 24 lat należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w związku z czym dysponowana jest do wszelkich zdarzeń, które mają miejsce w szczególności na terenie powiatu jasielskiego. Na wyposażeniu mają pięć samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym dwa nowe. W jej szeregach znajduje się 119 członków. Przy niej działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca sześciu chłopaków i jedenaście dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat. Warto zaznaczyć, że strażacy ochotnicy od lat angażują się w różne akcje charytatywne m.in. w tzw. Nocne Jazdy. - W tym roku 18 maja również jedziemy dla ratownika Grześka z Państwowego Ratownictwa Medycznego – wyjaśnia prezes Święch. Jednostka nieustannie dąży do pozyskiwania doposażenia na najwyższym poziomie. W obliczu zagrożeń, które mogą się pojawić są jej potrzebne wydajniejsze pompy powodziowe oraz łódź motorowodna. Aby ich marzenia mogły się ziścić wspólnie z gminą złożyli wniosek do RPO WP. 

Jednym z ważnych przedsięwzięć OSP Skołyszyn z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości było utworzenie izby pamięci, w której są eksponowane osiągnięcia strażaków, jak również zabytkowe dokumenty, odznaczenia, czy elementy wyposażenia. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„135 lat działalności to powód do dumy”

W minioną sobotę 4 maja br. odbyły się uroczystości z okazji 135-lecia powstania OSP w Skołyszynie w ramach Gminnego Dnia Strażaka, w których udział wzięli wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, posłowie Bogdan Rzońca, Joanna Frydrych, senatorowie Alicja Zając i Mieczysław Golba, a także członek zarządu województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i innych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu jasielskiego. - Dzisiejsze gminne obchody Dnia Strażaka połączone są z obchodami 135-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, jednej z najstarszych jednostek na terenie powiatu jasielskiego. To wielkie święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ale także na przestrzeni tych wielu lat kultywowali piękne tradycyjne patriotyczne oraz niepodległościowe- mówił podczas obchodów dh Stanisław Święch.

Jednym z ważniejszych momentów tej uroczystości było odznaczenie sztandaru Odznaką Św. Floriana oraz wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym członkom OSP.

Na wniosek Zarządu OSP, w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle przyznało:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh: Ryszard Bugała, Zbigniew Fuk, Stanisław Sikora, Maksym Stachacz, Wojciech Depczyńki, Andrzej Sroka.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh: Mieczysław Maciejowski, Zbigniew Szafarz, Wojciech Kras, Jan Konieczny.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: dh Stanisław Grzegorczyk.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh: Mirosław Jamro, Tomasz Kurek, Mateusz Kozłecki, Bartosz Maciejowski, Krzysztof Mitoraj, Kamil Nigborowicz, Karol Okarma, Sławomir Chodur, Mateusz Furmanek, Karol Gorczyca, Szymon Strugała.

Odznakę „Za wysługę 70 lat” otrzymał dh Eugeniusz Frużyński

Odznakę „Za wysługę 55 lat” otrzymał dh Stanisław Gołosiński, Stanisław Zabawa

Odznakę „Za wysługę 50 lat” otrzymali dh: Andrzej Stachacz, Eugeniusz Szpak, Jan Szpak, Franciszek Furmanek, Mieczysław Warchoł, Józef Fuk, Zbigniew Fuk, Stanisław Święch, Roman Klisiewicz.

Odznakę „Za wysługę 45 lat” otrzymał dh Stanisław Banaś.

Odznakę „Za wysługę 40 lat” otrzymali dh: Ryszard Bugała, Stanisław Sikora, Józef Fuk, Andrzej Gizara, Ryszard Solecki, Tadeusz Zawisza.

Odznakę „Za wysługę 35 lat” otrzymali dh: Marek Labut, Karol Stachacz, Tadeusz Bajorski.

Odznakę „Za wysługę 30 lat” otrzymali dh: ks. Tadeusz Wawryszko, Jarosław Zawisza, Robert Gizara, Marek Pawluś, Tomasz Zawisza.

Odznakę „Za wysługę 20 lat” otrzymali dh: Adam Furmanek, Robert Sokulski, Maksym Stachacz, Mariusz Wójcikiewicz

Odznakę „Za wysługę 10 lat” otrzymali dh: Rafał Gorczyca, Sławomir Warian.

Srebrną odznakę MDP otrzymały: Małgorzata bartyzel, Ewa Kosiba, Patrycja Kosiba, Natalia Papciak, Wioletta Papciak, Katarzyna Solecka, Emilia Średniawska.

Brązową odznakę MDP otrzymały: Justyna Wadas, Andżelika Bielamowicz, Kamila Gargas, Sabrina Gorczyna, Joanna Gorgosz, Żaneta Gryga, Patrycja Kula, Alicja Mastej, Dominika Papciak, Martyna Podkulska, Anna Sokołowska, Karolina Stój, Julia Wójcikiewicz.

Po uroczystym odznaczeniu i wyróżnieniu druhen oraz druhów głos zabrał wiceminister Marcin Warchoł. - Doceniając wasz trud minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po raz pierwszy w historii przeznaczył 100 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 10 mln zł trafiło do województwa podkarpackiego. Jednostka, w której się znajdujemy obchodzi 135-lecie swojej obecności. Nie mogło mnie tu nie być – podkreślił. Dodał również, że z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości znajdą się środki na sprzęt, aby uhonorować jednostkę z okazji jubileuszu.

Wśród wielu mówców, którzy w tym dniu zabrali głos był również komendant KP PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak. W imieniu swoim, wszystkich strażaków z komendy powiatowej oraz podkarpackiego komendanta nadbryg. Andrzeja Babca złożył najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Wyraził również wdzięczność wobec strażaków ochotników, za ich gotowość i pomoc udzielaną strażakom zawodowym. - My z ramienia naszej działalności współdziałamy z wieloma służbami, instytucjami, jednak OSP jest to nasz największy i najważniejszy partner. Ponad 1000 strażaków w skali powiatu jasielskiego mogących brać bezpośredni udział w działaniach to jest realna siła, która wspomaga nas podczas naszych codziennych działań, gdzie niejednokrotnie nie bylibyśmy w stanie sami obsłużyć części tych zdarzeń – mówił z uznaniem komendant M. Górniak.

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Napisany dnia: 06.05.2019, 07:30
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Jer
dnia 06.05.2019, 08:02
Ocena
komentarza:
9
Od kiedy to minister sprawiedliwości na.środki na straż pożarna? Cos sie chyba vicem. poplatalo...
@ Uj
dnia 06.05.2019, 11:25
Ocena
komentarza:
9
Blazenada przedwyborcza...żal
@ Jafar pamięta
dnia 06.05.2019, 14:37
Ocena
komentarza:
0
Rudemu aferzyście i tak to nic nie pomoże!
@ Lesniaki
dnia 06.05.2019, 08:08
Ocena
komentarza:
15
Kampania wyborcza w pełni
@ PLUS=/+MINUS
dnia 06.05.2019, 08:47
Ocena
komentarza:
10
Jak się komuś pali po nogami to łapie i za gaśnice.
@ Druh
dnia 06.05.2019, 08:46
Ocena
komentarza:
20
Na terenie powiatu jasielskiego jest wiecej jednostek OSP a nie tylko ta w Skolyszynie. To ze ta jednostka ma 135 lat to nie znaczy ze nalezy sie im wszystko,duza czesc jednostek na terenie naszego powiatu ma stary zdezelowany sprzet ,stare wysluzone auta ,a w Skolyszynie prosze bardzo 2 nowe,to chyba cos nie tak jest? W czym druhowie ze Skolyszyna sa niby lepsi od innych ze im wszystko sie nalezy? Troche jest to niesprawiedliwe.
@ Jaslan
dnia 06.05.2019, 08:49
Ocena
komentarza:
12
A jak kampania wyborcza w pelni. Rozdaja medale na prawo i lewo a zeby tylko glosy zdobyc.Zenada, az mdli mnie od tego.
@ łodyniec
dnia 06.05.2019, 08:49
Ocena
komentarza:
15
Sielanka przedwyborcza. A wieniec to komu? ...
@ On
dnia 06.05.2019, 08:58
Ocena
komentarza:
10
A co ma minister sprawiedliwosci do OSP? On powinien zsjac sie prawem w Polsce ktore jest dziurawe jak ser szwajcarski a nie zajmowac sie strazakami,od tego jest minister MSWiA. Ale zeby zdobyc glosy to wszyrko mozna. Co za obluda az noedobrze sie robi.
@ 135
dnia 06.05.2019, 09:01
Ocena
komentarza:
-12
Na razie inwestujemy w Skołyszyn, później będą inne jednostki
@ Oo
dnia 06.05.2019, 09:02
Ocena
komentarza:
20
Co za błazenada i obłuda.
@ medale
dnia 06.05.2019, 09:29
Ocena
komentarza:
11
No i...wszyscy dostali medale. ...i święto.
@ Druh
dnia 06.05.2019, 10:01
Ocena
komentarza:
1
Ciekawe jak bedzie sie np palilo na drugim koncu powiatu a strazacy stamtad ktorzy maja stary sprzet i nie dojada do zdarzenia bo auto sie zepsuje i co wtedy tym pkrzywdzonym maja powiedziec ze cala kasa na nowy sprzet poszla do Skolyszyna i tam sa 2 nowe auta a u nas auto ktore ma prawie 40 lat? A moze czekac na OSP Skolyszyn? Tylko niczym stamtad sie dotluczecie minie kolo godziny i juz nie bedzie czego ratowac. Wiec jak cos piszesz czlowieku to sie zastanow i nie denerwoj tym ludzi.Dla Skolyszyna juz starczy czas dac innym.
@ Do Druha
dnia 06.05.2019, 10:28
Ocena
komentarza:
-8
Druhu trzeba od swoich władz samorządowych zacząć aby zapewniły w swoim budżecie odpowiednie środki na samochód a nie mieć pretensji do strażaków ze Skołyszyna. Trzeba zacząć od siebie. Pozdrawiam☺
@ podobno prywata
dnia 06.05.2019, 10:25
Ocena
komentarza:
13
Podobno z prywatnej podróży do Ameryki wrócił Pawluś
Podobno pojechał po niego służbowy samochód zwe starostwa
Podobno my za to płacimy z naszych podatków
@ dragoness
dnia 07.05.2019, 10:09
Ocena
komentarza:
4
Podobno ktoś na niego i jemu podobnych głosował.
@ tutejszy
dnia 06.05.2019, 10:44
Ocena
komentarza:
9
Ha Ha Ha prezesie z czyjej inicjatywy rozpoczęto budowę nowej remizy, na pewno wójt i ksiądz kapelan tak i kilku starszych wiekiem strażaków, a gdzie Rada Gminy, Przewodniczący Rady. Oni dzisiaj nawet nie zostali zaproszeni na ten jubileusz. Inicjatyw może być bez liku, ważne kto zabezpiecza pieniądze na ich realizację.
@ Icek
dnia 06.05.2019, 20:31
Ocena
komentarza:
1
Dokladnie.Jak cos trzeba było załatwić na szybko to się szło do Pana Sz albo Pana H.Teraz nagle sie o nich nie pamieta.Wazne ze jest Pan K i Pan G którzy ze strażą maja tyle wspólnego co Polska z dostępem do Oceanu!
@ Yy
dnia 06.05.2019, 14:09
Ocena
komentarza:
4
Napiszcie że to nie prawda, bo ostatnio moja sąsiadka która należy do pisu mówiła że strażacy mają gasić tylko domy pisowców a ja do wyznawców pisu nie należę. Kupiłem już wszystkie możliwe czujki i alarmy ale i tak się do pisu nie zapisze. I czy to prawda co głoszą niemieckie media że wam strażakom policjantom i wszystkim innym służbom nie wolno wspierać WOSP bo odbiorą wam nagrody i premie i zostaniecie zdegradowani do szeregowca.
@ ona
dnia 06.05.2019, 14:54
Ocena
komentarza:
13
Naciaga się rocznicę by zrobić wiec wyborczy i pakuje kasę ale nie prywatna.To wola o pomstę.Coraz wieksza hucpa.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Sieklówka: Wiejski Ośrodek Zdrowia w fatalnym stanie. Czy przeniosą go do szkoły?

  Władze miasta Kołaczyc zaproponowały przeniesienie ośrodka zdrowia do budynku szkoły społecznej w Sieklówce. Koszt obecnej siedziby przekracza możliwości finansowe budżetu gminy. Mieszkańcy najpierw się zgodzili, później wycofali swoją aprobatę...

 • Chcą odwołać sołtysa Łask i Sobniowa

   

  Wójt Gminy Jasło zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania sołtysa wsi Łaski-Sobniów. To efekt wniosku złożonego przez Radę Sołecką na ręce Wojciecha Piękosia. Pismo podpisało blisko 100 mieszkańców wsi. Padają w nim poważne oskarżenia, którym jednak Mieczysław Baran stanowczo zaprzecza.

 • Jedz smacznie i tanio „U Wojtka”

 • Prokuratura kończy badać sprawę budżetu obywatelskiego. Czy radna złamała prawo?

  Wracamy do sprawy Budżetu Obywatelskiego 2019. Końcem lutego br. dowiemy się, czy prokuratura postawi zarzuty osobom podejrzanym o nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych. Trop prowadzi również do osoby pełniącej funkcję publiczną.

 • Pacjenci są zszokowani. Lekarka opuściła dyżur na POZ

  To, co wydarzyło się dzisiaj w budynku jasielskiego szpitala było dla pacjentów olbrzymim szokiem. Nie wszyscy doczekali się bowiem pomocy lekarza dla dorosłych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie POZ. Lekarska opuścił dyżur twierdząc, że pacjenci zachowują się jak zwierzęta.

 • Kładka na Gądkach aż prosi się o remont

   

  Kładka na osiedlu Gądki, łącząca osiedle z pozostałą częścią miasta jest w nienajlepszym stanie. Betonowe płyty w dużej części posiadają odkruszenia i liczne ubytki. Na elementach stalowych konstrukcji widoczne są z kolei ubytki powłok malarskich. Czy wkrótce doczeka się ona kompleksowego remontu?

 • Była dyrektor walczy o swoje prawa. Wojewoda złożyła skargę do sądu

  W ubiegłym roku Barbara Wierdak-Cyboroń wygrała konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Mimo to Zarząd Powiatu w Jaśle postępowanie unieważnił. Była dyrektor walczy o swoje prawa. Wkrótce sprawa rozstrzygnie się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie...

 • Na ścianie budynku dawnego „Sokoła” powstał mural

   

  Na ścianie budynku, który niegdyś był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstał mural. Obraz nawiązuje do historii przedwojennego Jasła. Przedstawia również postać patrona jednej z pobliskich ulic. Autorami obrazu są artyści zrzeszeni w jasielskiej nieformalnej grupie PLAJA.

 • 24-letni Adrian wpadł do studni. Jak doszło do tej tragedii?

  Wczoraj wieczorem w Brzyskach miało miejsce dramatyczne zdarzenie. Młody mężczyzna wpadł do studni na głębokość sześciu metrów. Adrian w stanie krytycznym trafił do jasielskiego szpitala. Mimo dwugodzinnej resuscytacji nie udało się go uratować.

 • Uczniowie „Chemika” szlifują swoje umiejętności

   

  W dniach 29-30 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2 –technikum kelner oraz klasy 1 – technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział, wspólnie z  partnerską szkołą ze Słowacji - Spojena Skola w Svidniku
  w warsztatach z zakresu „Carving fruit”.  

 • „Niech się łączą dobre serca przez kolejnych wiele lat...” – Jasielskie Aniołkowe Granie

   

  W czwartek 30 stycznia br. odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciej jasielskiej edycji „Aniołkowego Grania”. Ta piękna idea miała swój początek 16 lat temu, kiedy to jedno z wrocławskich przedszkoli zapragnęło nieść pomoc dzieciom nie tylko w rodzinach zastępczych, ale także integrować przedszkola z placówkami opiekuńczymi w coraz to większej liczbie miast w Polsce.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105