Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Powinniśmy starzeć się w zdrowiu

54

Polskie społeczeństwo starzeje się. Żyjemy coraz dłużej. Jakie jednak mamy szanse na to, aby u schyłku życia cieszyć się dobrym zdrowiem? Na to i wiele innych kluczowych z punktu widzenia pacjentów w podeszłym wieku pytań starano się odpowiedzieć podczas zorganizowanej w Jaśle konferencji medycznej „Interdyscyplinarne aspekty geriatrii”.

System opieki zdrowotnej w Polsce, co rusz staje przed olbrzymimi wyzwaniami. Sprostać im muszą w zasadzie wszystkie dziedziny medycyny, w tym również geriatria, która ze względu na sytuację demograficzną w Polsce wymaga szczególnego na nią spojrzenia. Tak postawioną tezę, doskonale zdają się rozumieć organizatorzy konferencji medycznej pt. „Interdyscyplinarne aspekty geriatrii”, która odbyła się w miniony piątek i sobotę w Jaśle. Wzięło w niej udział blisko dziewięćdziesięciu lekarzy różnych specjalizacji.  Do Jasła zawitali wykładowcy kilku ośrodków akademickich. – Zaprosiliśmy ponad dwudziestu prelegentów. Swoje wykłady wygłosili w ramach kilkunastu paneli tematycznych. Jest to dowód na to, jak duża jest potrzeba rzetelnej wiedzy w dziedzinie medycyny, jaką jest geriatria– przekonuje lek. med. Paweł Królik, konsultant wojewódzki ds. geriatrii dla województwa podkarpackiego.

W ramach siedmiu paneli tematycznych poruszono min. problemy takie jak leczenie pacjentów z dolegliwościami bólowymi, z problemami gastroenterologicznymi, ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznyczmi i metabolicznymi. Poruszono również temat leczenia żywieniowego, opieki pielęgniarskiej oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze. W czasie konferencji słowo geriatria padało bardzo często. Tymczasem, wiedza społeczna ta temat tej gałęzi medycyny, która odgrywać będzie w kolejnych latach i dekadach coraz większą rolę wciąż wydaje się być niewystarczająca. Czym więc zajmuje się geriatria? – Najogólniej można stwierdzić, że geriatria powinna zajmować się pacjentami z najstarszych przedziałów wiekowych, a więc chorymi w dziewiątej i dziesiątej dekadzie życia. W praktyce jednak oddziały geriatryczne przyjmują pacjentów, którzy ukończyli przynajmniej sześćdziesiąty rok życia. Są to najczęściej pacjenci z wielochorobowością, przyjęci do szpitala w stanie znacznego pogorszenia stanu zdrowia, tzw. pacjenci geriatryczni czyli frail. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o osobach, które funkcjonowały dotychczas w swoim otoczeniu i nagle z powodu jakiegoś incydentu np. infekcji, upadku czy rozregulowanej cukrzycy dochodzi do pogorszenia ich stanu zdrowia, tak że w konsekwencji będą wymagać wsparcia i być może długotrwałej opieki. Leczenie w oddziale geriatrycznym ma charakter multidyscyplinarny. Dzięki temu, chory ma szansę na to, aby wrócić do swojej wcześniejszej sprawności funkcjonalnej Oczywiście, i tak jest niestety na całym świecie, nie zawsze się to udaje. Geriatria jest więc swoistego rodzaju koszykiem, do którego wkładamy wszystkie dziedziny medycyny, jednak tylko jednym z elementów właściwej opieki nad osobami w podeszłym wieku– tłumaczy Paweł Królik.

Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przyjmuje w każdym miesiącu około 110-120 pacjentów.

Jak starzeć się, to tylko w zdrowiu

Dwudniowa konferencja stała się także okazją do spojrzenia na geriatrię w nieco szerszym niż tylko medyczny kontekście. W dobie postępującego starzenia się społeczeństwa polskiego zagadnienie opieki medycznej, jaką państwo winno zapewnić osobom w podeszłym wieku z roku na roku przybiera na znaczeniu. Od 2013 r. bowiem notujemy stale ujemny przyrost naturalny. W powiecie jasielskim, w 2018 r. przyrost naturalny wyniósł 0,1. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika ponadto, że z każdym rokiem zwiększa się procentowy udział osób powyżej 65. roku życia w ogólnej liczbie ludności. Trend ten widoczny jest także w województwie podkarpackim. W 2010 r. osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 13,4% ogółu społeczeństwa. W 2018 r. było to już 15,3%.

Zdaniem Pawła Królika starzenie się społeczeństwa samo w sobie nie jest problemem. W opinii kierownika Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle szkopuł tkwi w tym, że nie starzejemy się w zdrowiu. – Medycyna rozwija się między innymi po to, abyśmy coraz dłużej żyli. To, że się starzejemy nie może być problemem. Powinniśmy się jednak starzeć się w zdrowiu, nie w chorobie i niepełnosprawności. Jest tzw. pozytywny model starzenia się. Powinniśmy o tym pamiętać najpóźniej w wieku 40-50 lat. Przeoczenie tego właściwego do rozpoczęcia np. aktywności fizycznej momentu może być później nieodwracalne – wyjaśnia.    

Potrzeby i wyzwania

Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z trzech tego typu na terenie województwa podkarpackiego. To bardzo mało w zderzeniu z potrzebami, które, stają się coraz większe. Są jednak też województwa, gdzie oddziałów geriatrii nie ma w ogóle –Dlaczego jest taki dysonans pomiędzy potrzebami a rzeczywistością? Kwestia ta jest niezwykle złożona. Po pierwsze, geriatria cierpi na deficyt kadry medycznej, w tym lekarzy. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo wciąż nie poradziliśmy sobie też z problemem przełamania pewnej bariery psychologicznej związanej z opieką nad pacjentami w podeszłym wieku. Mam wrażenie, że pojęcie „starzenie się społeczeństwa” nabrało negatywnego wydźwięku. A przecież problem nie tkwi w tym że żyjemy dłużej. Problemem jest wciąż zbyt mała liczba urodzeń. Uważam, że nie rozumieją tego zwłaszcza osoby kształtujące naszą politykę zdrowotną – wyjaśnia. Zdaniem kierownika Oddziału Geriatrii Jasielskiego Szpitala zmiany systemowe,, zachodzą zdecydowanie zbyt wolno, a według wielu opinii nie zachodzą wcale.

Na zdjęciu lek. med. Paweł Królik/fot. Marcin Dziedzic 

Zdaniem kierownika Oddziału Geriatrii jasielskiego szpitala zmiany systemowe, choć zauważalne, zachodzą zdecydowanie zbyt wolno. W leczeniu osób starszych kluczowym jest ścisła współpraca pomiędzy personelem medycznym a rodziną lub opiekunami chorego. W takich przypadkach społeczna odpowiedzialność za ich los, tzw. sieć wsparcia społecznego nabiera absolutnie nowego znaczenia. – Bardzo często spotykamy się z heroicznymi postawami opieki nad osobami starszymi ze strony ich rodzin czy opiekunów. Nasza współpraca z rodzinami pacjentów jest bardzo dobra. W zdecydowanej większości przypadków opieka jaką sprawują rodziny nad swoimi bliskimi jest na prawdę bardzo dobra. W przypadku zabezpieczenia socjalnego o charakterze instytucjonalnym jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w naszym powiecie nie ma zakładu opiekuńczo-leczniczego, gdzie opiece pielęgniarskiej mogłyby podlegać osoby, które nie wymagają hospitalizacji, a rodzina nie jest w stanie takiej opieki z różnych względów im zapewnić. O tym z pewnością warto pomyśleć. W jasielskim szpitalu nie ma niestety również oddziału paliatywnego, a pacjentów z chorobami nowotworowymi jest coraz więcej. Nie ma także oddziału rehabilitacyjnego, z którego mogliby korzystać pacjenci po zabiegach ortopedycznych czy udarach. Osoby te wracają do swoich domów, pozostawieni często bez właściwego wsparcia – tłumaczy Paweł Królik.

Merytorycznym organizatorem dwudniowej konferencji był Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W gronie organizatorów znalazły się również: Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Delegatura w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Jaśle. 

MD

Napisany dnia: 27.11.2019, 09:57 , Tagi: Jasło, Szpital
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Hej.
dnia 27.11.2019, 10:46
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ Grzegorz
dnia 27.11.2019, 11:15
Ocena
komentarza:
52
Ludzie,w jasielskim szpitalu jesteśmy traktowani bardzo źle. Jeśli ktoś był leczony w innych placówkach to ma porównanie o sam wie, że w Jaśle lekarze są zadufani w sobie, zawsze muszą mieć rację i trzeba im przytakiwać. Czują się nadludźmi. Jest kilkoro dobrych lekarzy,dlatego nie warto wszystkich wrzucač do jednego worka,jednak większość niestety powinna dostać solidny kurs kultury osobistej i kurs przypominający,że bycie lekarzem to służba... Fatalna jest też dyrekcja szpitala która od wielu lat godzi się na kolejki do poradni ortopedycznej,chorzy ludzie muszą czekać na mrozie od 3.00 rano w kolejce by dostać się do poradni w celu kontroli że złamaną ręką czy nogą. Nie warto się na to godzić, warto składać pisemne skargi do głównego NFZ, Ministerstwa Zdrowia, a jeśli lekarz źle nas traktował to do Naczelnej Izby Lekarskiej. Nie warto milczeć,bo tym samym pozwalamy na to co się w jasielskim szpitalu dzieje.
@ Emeryt
dnia 27.11.2019, 13:42
Ocena
komentarza:
2
Geriatria u nas występuje w szkołach średnich, podstawowych, placówkach edukacyjnych. Nikt z tym nic nie robi. Geriatria udaje, że uczy bo na nic więcej ich już nie stać . Utrzymanie nauczyciela geriatry po studiach zaocznych
jest dwa razy droższe niż młodego stazysty.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 14:52
Ocena
komentarza:
5
Występuje tez w przychodni przy Mickiewicza. I
nie to jest problemem, ale to ze nie ma kompetencji. Przyjmuje zwykle
popołudniami i jest płci męskiej.
@ dragoness
dnia 27.11.2019, 15:08
Ocena
komentarza:
8
To co można powiedzieć o emerycie, który ze starości już uczyć nie może, ale na forum się wypowiada? Co do szpitala, dopóki pan dyrektor będzie miał plecy w starostwie, nic się nie zmieni.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 15:25
Ocena
komentarza:
9
Święte słowa. Jesteśmy jako pacjenci w pozycji paskudnej zależności, ale zawód lekarza to jak najbardziej służba i to on jest dla nas, nie odwrotnie. Nie robi nam żadnej łaski, świadcząc nam usługi- to jego obowiązek i praca. I to dzieki nam ją ma.
Bądźmy odważni i nie dajmy się traktować niegodnie.
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:20
Ocena
komentarza:
0
Kto nie ma kompetencji?No smialo brak ci odwagi najlepiej oczerniac
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:33
Ocena
komentarza:
4
Nie oczerniać, tylko wyrażać opinię. Unikam.
@ .
dnia 28.11.2019, 14:02
Ocena
komentarza:
6
Jasło to miasto starych ludzi a dostać się tu do reumatologa czy ortopedy jest praktycznie niemożliwe. A są to schorzenia wieku starczego. Jak rządzicie panie starosto i burmistrzu. Sami już jesteście dziadami to powinniście dbać o swoich równolatków. Ale wam nie grozi publiczna służba zdrowia, stać was na prywatną bez kolejki.
@ No.
dnia 27.11.2019, 10:49
Ocena
komentarza:
24
Aby być zdrowym na starość trzeba przez całe życie mieć dostęp do wykwalifikowanego personelu medycznego - nie do takiego który produkuje kaleki.
@ Uwaga młode dziewczyny.
dnia 27.11.2019, 11:08
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Ja
dnia 27.11.2019, 11:23
Ocena
komentarza:
32
Dziwne te dane ,dożywają do 90lub 100 lat,ale osoby urodzone przed II wojną,a teraz emerytury ciężko doczekać,wystarczy popatrzeć na klepsydry.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:29
Ocena
komentarza:
2
A w Oświęcimu podobno nie było np. łuszczycy. Głód miał, zdaje się, na to wpływ.
@ Malgoś
dnia 27.11.2019, 11:32
Ocena
komentarza:
9
I dlatego trzeba tez samemu dbać o zdrowie. W miarę możliwości. Nie czekać, ze szpital wszystko załatwi, bo szpital jest od ciężkich przypadków.
Po to mamy rozum, by mądrze wybierać każdego dnia-co spożywać, jak pracować...itp.
@ Rzeźnik komentarzy.
dnia 27.11.2019, 11:36
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Kierowca 810
dnia 27.11.2019, 12:19
Ocena
komentarza:
6
W starszym wieku przychodzą różne choroby i to nie wiadomo jakie
i nie wiadomo kiedy.
W młodym wieku i w średnim jesteśmy przyzwyczajeni, że nam
nic poważnego nie dolega.
A tu nagle już na emeryturze dopadają nas różne poważniejsze dolegliwości.
I na to trzeba być przygotowanym i psychicznie i finansowo gdyż to jest normalne.
Jakie mamy zdrowie w starszym wieku zależy w dużym stopniu od nas samych.
Gdyż okazuje się, że często grób kopiemy sobie sami własnymi zębami.
@ Do Kierowcy
dnia 27.11.2019, 12:59
Ocena
komentarza:
5
Zgadzam się żywym,mądre stwierdzenia i prawdziwe.Na starość wychodzą wszelkie zaniedbania i lekceważący stosunek do dbałości o zdrowie w młodym wieku.Młodzi nie przywiązują wagi do odżywiania i stosownego ubierana się/gołe plecy,brzuch,majtki -stringi,później nerki chore,jajniki i pęcherz/.Wyżywienie też pokaże swoje po latach.Ignorują dobre rady,bo wydaje się,że wiecznie będzie ok.Niestety,każdy kowalem swego życia i zdrowia.
@ Człowiek z lasu@@
dnia 27.11.2019, 12:51
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Też z lasu
dnia 27.11.2019, 13:09
Ocena
komentarza:
7
Pewien staruszek trafił do naszego szpitala i patrząc,jak każdej nocy pojawia się parawan przy sąsiednich łóżkach,chciał uciekać do domu przez okno po świerku w dół.Ten mądry staruszek wiele zaobserwował i był zdruzgotany,nawet tym,jaka jest wdzięczność dzieci.
@ Protest.
dnia 27.11.2019, 12:52
Ocena
komentarza:
-3
[Komentarz nie na temat]
@ węglowodany cię zabijają na raty
dnia 27.11.2019, 13:12
Ocena
komentarza:
-10
Aby na starość być zdrowym należy zrezygnować z węglowodanów (chleba, ryżu, cukru, ziemniaków, lodów, cukierków, czkoladek, kaszy itp) na rzecz tłuszczu - smalec, masło, olej kokosowy.
@ Maliniak
dnia 27.11.2019, 13:52
Ocena
komentarza:
9
To że niby jak...smalec z masłem i popijac olejem kokosowym?
@ węglowodany cię zabijają na raty
dnia 27.11.2019, 13:59
Ocena
komentarza:
1
Chodzi o to żeby głównym źródłem energii były tłuszcze. Węglowodany są złe i powodują choroby.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 15:31
Ocena
komentarza:
-1
Wolne żarty. Węglowodany - owszem. Ale ilości cholesterolu, jakie dostarczamy z zalecanymi tłuszczami (smalec- a fe!) to chyba jeszcze gorsze. Dodam, ze mięso na drzewie nie rośnie- napędzamy tylko rzeź zwierząt.
@ Pacjencie
dnia 27.11.2019, 17:17
Ocena
komentarza:
2
Smalec lepszy od oleju,chyba że z pierwszego tłoczenia na zimno.Olej kokosowy jest w sloikach i ma konsystencję masła-super do chleba i smażenia.Starsze pokolenie wychowane na smalcu,sadle i słoninie żyje długo,a margaryniarze tracą siły i odporność.Wiele ciężkich chorób wyleczono borsuczym sadłem,kozim łojem,kocim smalcem i gęsim.Nie ma nic lepszego,niż smalec przetopiony z cebulką i mięskiem.A fasola i pasternak?
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:26
Ocena
komentarza:
-4
Najlepiej przetop siebie samego. Pewnie tez będzie smaczne.
@ Dieta wegańska bez przeciwwskazań
dnia 27.11.2019, 20:03
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Dieta wegańska bez przeciwwskazań
dnia 27.11.2019, 21:52
Ocena
komentarza:
-1
@ Pacjencie
dnia 27.11.2019, 22:12
Ocena
komentarza:
2
Nie mam tłuszczyku,tylko kości,mięśnie i skóra.Wiem,że żal Panu zwierząt,ale wymierających ludzi najbardziej szkoda.Jednak najbardziej niszczy zdrowie złośliwość.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 22:55
Ocena
komentarza:
-2
Jedni i drudzy wymierają, ale to nie ludzi choduje się na mięso.

A na potencję pewnie polecasz penis tygrysa?
@ Pacjencie
dnia 28.11.2019, 00:04
Ocena
komentarza:
1
Na potencję polecam seler naciowy,pieprz,ser biały i żeńszeń(korzeń życia).
@ Pacjent
dnia 28.11.2019, 15:02
Ocena
komentarza:
0
Nie zakumales/as.
@ Do Pacjent
dnia 29.11.2019, 08:46
Ocena
komentarza:
1
*Hoduje
Ortografia nie jest najważniejsza w życiu ale wiele mówi o poziome człowieka...
@ pk
dnia 27.11.2019, 14:00
Ocena
komentarza:
5
A mówili tam że dzięki pisowi za 30 lat będziemy mieć emeryturę 1000 złotych. Ale to pisu nie martwi bo za 30 lat pis nie będzie istniał.
@ Anna B
dnia 27.11.2019, 15:00
Ocena
komentarza:
4
Oddzial geratrii w Jasle sluzy glownie do godnego umierania.Nie ma nic wspolnego z p
oprawa zdrowia
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:29
Ocena
komentarza:
-8
Jak nie wiesz to sie nie wypowiadaj bo sie osmieszasz tylko Paliatywny owszem.A po za tym bylas jako pacjent?Chyba nie bo zyjesz wg twojej teorii.Pomysl jesli potrafisz
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:59
Ocena
komentarza:
4
Jak juz w stanie agonalnyn pacjenta rodzina przywozi to normalne ze chory umiera.Trzreba dbac o seniorow caly czas.Zauwazac ich a nie tylko wowczas jak sil nie maja aby pomagac mlodym
@ zadowolony
dnia 27.11.2019, 15:09
Ocena
komentarza:
2
Tylko trzeba starzec się szybko puki zdrowie mamy.
@ Viola
dnia 27.11.2019, 16:04
Ocena
komentarza:
7
Jak to jest ... Medycyna robi tak wielkie postępy, a chorych co raz więcej? A nie powinno być, że za postępem medycyny zmniejsza się ilość chorób i chorych
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:25
Ocena
komentarza:
2
Bo to często postęp technologiczny wykorzystywany w medycynie. Natomiast wciąż niestety prościej poleciec w kosmos niż wygrać np. z rakiem. Tak bardzo ogólnie. Są nowe, skuteczniejsze leki, ale wciąż brak ostatecznych kuracji. To dotyczy wielu schorzeń. A już na pewno postęp w medycynie nie musi wpływać na wybory stylu życia czy żywieniowe, a żywność jest generalnie skandalicznej jakości.
@ Do Viola
dnia 27.11.2019, 19:13
Ocena
komentarza:
0
Proszę się nie dziwić,tylko spojrzeć powyżej jak minusują słuszną radę o węglowodanach.Obecna żywność,stres,powietrze,wszędzie chemia..medycyna cudu nie dokona,jak człowiek sam sobie szkodzi.Moc w naturze i zdrowym duchu.
@ yozef
dnia 27.11.2019, 20:51
Ocena
komentarza:
2
trzeba zapytac 100 latkow jak oni zyli ze tak dlugo sa na tym swiecie a w jaslremamy ich 7 np ,pan dyr mieczyslaw zyglowicz chetnie wam opowie co jadl w mlodosci ,czym sie odzywial a przezyl wiele trudnych chwil zarowno zawodowych jakiosobistych ,przezyl wojne byl ranny i bozia go zawsze prowadzila , polecam
@ anna
dnia 27.11.2019, 21:49
Ocena
komentarza:
5
Znalezienie lekarstwa na raka nie leży w interesie firm farmaceutycznych dla których chemioterapia to żyła złota.
@ Sposób na długie życie
dnia 27.11.2019, 22:30
Ocena
komentarza:
2
Ciężko pracować,ubogo jeść,pogodnym i dobrym być.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 23:02
Ocena
komentarza:
1
To dlaczego w ich interesie leżało znalezienie leków na tak wiele innych chorób? Bo wciąż ktoś inny na nie zapada i popyt oraz zysk nie maleją? Wyleczysz jednego, ale zachoruje drugi- proste. Bezmyślne powtarzanie zasłyszanych i nieprzemyślanych pseudoargumentow jest śmieszne i stało się nudne.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 23:03
Ocena
komentarza:
0
Ubogo jeść - otóż to! Lekkostrawnie i (głównie- jeśli nie całkowicie) roślinie.
@ Pacjencie
dnia 28.11.2019, 00:18
Ocena
komentarza:
0
Otóż to,nie mam tłuszczyku,ale łodygę selera przegryzam brokułem,avokado,trybulka i pieprz(wszystkie kolory)a na deser dzika róża,imbir i chrzan.
@ dd
dnia 28.11.2019, 18:31
Ocena
komentarza:
0
,,Zdrowe społeczeństwo" nie leży w interesie branży medyczno-farmaceutycznej. Cherlawe good. Życie staje się lepsze i na wczasy i na samochód, byle by konkurencji nie było.
@ Ja
dnia 28.11.2019, 08:36
Ocena
komentarza:
-3
Moja mama leżała 2 razy na geriatri ale wychodziła w gorszym stanie jak szła
@ Bee
dnia 28.11.2019, 08:43
Ocena
komentarza:
4
Geriatria nie ulecza z wieku. To nic nie zmieni
@ dragoness
dnia 28.11.2019, 09:24
Ocena
komentarza:
4
I pewnie te dwa razy to była Wielkanoc i Boże Narodzenie, żeby starowinka nie przeszkadzała w wyjeździe? Oj, nasłuchałam się podczas pobytów w szpitalach opowieści o takich przypadkach.
@ ja
dnia 28.11.2019, 08:51
Ocena
komentarza:
4
Jeśli chodzi o system to porażka ale jeżeli o osoby to Pan doktor Paweł Królik to wspaniały człowiek lekarz i specjalista. Lekarz z empatią i ludzkim podejściem do każdego bez segregowania ludzi. Panie Pawle wszystkiego najlepszego!!! szkoda że go nie ma już u nas w Krempnej.
@ Kierowca 810
dnia 28.11.2019, 08:59
Ocena
komentarza:
2
Medycyna się rozwija i lekarze wynajdują różne choroby
Ludzie dowiadują się o różnych chorobach wiec się leczą.
Dawniej ludzie najczęściej chorowali i umierali na jedną chorobę : na skręt kiszek.
@ Wiadomo
dnia 28.11.2019, 23:09
Ocena
komentarza:
0
To prawda i każdy chyba wie,o co chodzi.Moja babcia miała skręt jelit,a żyła prawie 100 lat.Najlepiej nie myśleć o chorobach i unikać lekarzy.Postęp jest,bo wracają bańki,pijawki i zioła.Apteki zielarskie pełne naturalnych wspomagaczy.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Strażacy ochotnicy obdarowali prezentami małych pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowie

   

  Wczoraj, druhowie z kilku jednostek OSP w powiecie jasielskim odwiedzili Klinikę Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Do jej pacjentów nie udali się pustymi rękami. Dzieci otrzymały prezenty w ramach czwartej edycji akcji pn. „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”.

 • Kapliczka sposobem na walkę z locdkdownem?

   

  Grzegorz Schabiński, jasielski restaurator znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów i koncepcji na funkcjonowanie biznesu w dobie pandemii koronawirusa. Tym razem postanowił walczyć z konsekwencjami zamrożenia gospodarki budując kapliczkę na terenie stoku narciarskiego Chyrowa-Ski w Chyrowej. Zaprasza do odwiedzania miejsca, w którym ona powstaje. Wystarczy zakupić specjalną cegiełkę.

 • Straż Miejska w Jaśle ma nowy samochód oznakowany

   

  Na wyposażeniu Straży Miejskiej w Jaśle znalazł się nowy samochód oznakowany Ford Transit Custom. Zastąpi on wysłużonego Peugeota, który jasielskim strażnikom miejskim służy od 2005 r. Zaletą nowego pojazdu jest jego wszechstronność. Może być on wykorzystywany do przeprowadzania różnego rodzaju interwencji, w tym przewożenia osób.

 • Super promocja w salonie Visionoptyk z okazji Dnia Babci i Dziadka!

   

  Osoby starsze, które odwiedzają salon optyczny, zgłaszają najczęściej dolegliwości układu wzrokowego. Często samo badanie wzroku pod kątem doboru okularów korekcyjnych nie jest ostatecznym rozwiązaniem. Osoby te narażone są bowiem na występowanie chorób układu wzrokowego, które występują wraz z wiekiem.

 • Do OSP Trzcinica trafił sprzęt o wartości 90 tys. zł

   

  Do kolejnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach powiatu jasielskiego trafia sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj zaprezentowano nowe wyposażenie, które służyć ma strażakom ochotnikom z Trzcinicy. Na jego zakup przeznaczono kwotę 90 tys. zł.

 • Jak to jest z lodowiskami? Sanepid nie pozostawia złudzeń

   

  Lodowisko MOSiR w Jaśle pozostaje nieczynne od 28 grudnia ubiegłego roku. To efekt obowiązywania wprowadzonych przez rząd obostrzeń w związku z trwającą epidemią koronawirusa. W tej formie będą one obowiązywać do 17 stycznia bieżącego roku. Tymczasem są obiekty, na których bez problemu można szusować na łyżwach, z czego korzystają między innymi mieszkańcy Jasła. Sanepid stawia jednak sprawę jasno. Z lodowiska nie mogą korzystać klienci indywidualni.  

 • Ważą się losy jasielskich ratowników medycznych

  Ratownicy medyczni zatrudnieni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle stracili nadzieję na osiągnięcie porozumienia z dyrektorem SPPR w Krośnie. Prowadzone w ostatnich dniach negocjacje nie przyniosły żadnej ze stron oczekiwanego kompromisu. Ratownicy z Jasła nie zwolnią się z pracy, bo jak twierdzą ich przyszłość jest niepewna.

 • Przedszkolaki zalogowały się… do ferii z SP1!

   

  Ferie w czasie pandemii to dla wielu dzieci – oraz ich rodziców – prawdziwe wyzwanie. Jak bowiem kreatywnie spędzić czas, połączyć wartościowe aktywności z zabawą i zapewnić taką ich różnorodność, aby maluchy nie odczuwały nudy? Z pomocą spieszy Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, która postanowiła bezpłatnie zaprosić wszystkie jasielskie przedszkolaki na kreatywne spotkania ze sztuką, językami obcymi oraz szachami.

 • Dyrektor jasielskiego szpitala Michał Burbelka złożył wypowiedzenie z pracy

   

  31 grudnia 2020 r. Michał Burbelka złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Swoje obowiązki będzie pełnił do końca marca br. Jasielską lecznicą kierował niespełna 8 lat.

 • Dr Marek Janiak. Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych

   

  Z psychoterapii powinien skorzystać każdy, kto cierpi, czuje się samotny, porzucony, ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi, boi się bliskości, ale równocześnie jej pragnie, przeżywa lęk, głęboki smutek, nie radzi sobie w kontrolowaniu złości, boryka się z niską samooceną, odczuwa dyskomfort w życiu i pragnie zrozumienia, zmiany swoich funkcji psychicznych, sposobów zachowania.

 • 1600 osób zgłosiło się do szczepienia w etapie „0”

  Końcem grudnia jasielski szpital rozpoczął szczepienia przeciwko Covid-19. Choć początkowo niewiele osób zgłosiło się do szczepienia to niedługo po tym  liczba zainteresowanych wzrosła z 200 do 1600. Wśród nich są mieszkańcy Krosna, Miejsca Piastowego, a nawet Krakowa.

 • Pomagają potrzebującym dzieciom dzieląc się swoją wielką pasją i sercem

   

  Pole dance jest ich pasją, sposobem na zachowanie dobrej kondycji fizycznej. Grupa kobiet postanowiła wykorzystać rosnącą popularność tej dyscypliny sportu, aby pomóc potrzebującym dzieciom, organizując akcję charytatywną. Zdecydowały się więc wziąć udział w sesji fotograficznej...

 • OSP Dobrucowa ma serce dla Honoraty

  Strażacy ochotnicy z Dobrucowej zawsze gotowi są do pomocy drugiemu człowiekowi. Tym razem postanowili wesprzeć 16-letnią Honoratę, która kilka lat temu uległa wypadkowi. Dzisiaj potrzebuje rehabilitacji. Druhowie z Dobrucowej pomagają jej w zbiórce nakrętek, dzięki którym będzie mogła mieć sfinansowany turnus.

 • W 24 placówkach w powiecie jasielskim można przyjąć szczepienie przeciw koronawirusowi

   

  Rząd opublikował listę punktów, gdzie możliwe jest realizowanie szczepień przeciw koronawirusowi. Na Podkarpaciu jest ich 393, z czego 24 w powiecie jasielskim. Obecnie trwają szczepienia m.in. personelu medycznego i niemedycznego szpitali.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105