Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Powinniśmy starzeć się w zdrowiu

54

Polskie społeczeństwo starzeje się. Żyjemy coraz dłużej. Jakie jednak mamy szanse na to, aby u schyłku życia cieszyć się dobrym zdrowiem? Na to i wiele innych kluczowych z punktu widzenia pacjentów w podeszłym wieku pytań starano się odpowiedzieć podczas zorganizowanej w Jaśle konferencji medycznej „Interdyscyplinarne aspekty geriatrii”.

System opieki zdrowotnej w Polsce, co rusz staje przed olbrzymimi wyzwaniami. Sprostać im muszą w zasadzie wszystkie dziedziny medycyny, w tym również geriatria, która ze względu na sytuację demograficzną w Polsce wymaga szczególnego na nią spojrzenia. Tak postawioną tezę, doskonale zdają się rozumieć organizatorzy konferencji medycznej pt. „Interdyscyplinarne aspekty geriatrii”, która odbyła się w miniony piątek i sobotę w Jaśle. Wzięło w niej udział blisko dziewięćdziesięciu lekarzy różnych specjalizacji.  Do Jasła zawitali wykładowcy kilku ośrodków akademickich. – Zaprosiliśmy ponad dwudziestu prelegentów. Swoje wykłady wygłosili w ramach kilkunastu paneli tematycznych. Jest to dowód na to, jak duża jest potrzeba rzetelnej wiedzy w dziedzinie medycyny, jaką jest geriatria– przekonuje lek. med. Paweł Królik, konsultant wojewódzki ds. geriatrii dla województwa podkarpackiego.

W ramach siedmiu paneli tematycznych poruszono min. problemy takie jak leczenie pacjentów z dolegliwościami bólowymi, z problemami gastroenterologicznymi, ze schorzeniami kardiologicznymi, pulmonologicznyczmi i metabolicznymi. Poruszono również temat leczenia żywieniowego, opieki pielęgniarskiej oraz zaopatrzenia w środki pomocnicze. W czasie konferencji słowo geriatria padało bardzo często. Tymczasem, wiedza społeczna ta temat tej gałęzi medycyny, która odgrywać będzie w kolejnych latach i dekadach coraz większą rolę wciąż wydaje się być niewystarczająca. Czym więc zajmuje się geriatria? – Najogólniej można stwierdzić, że geriatria powinna zajmować się pacjentami z najstarszych przedziałów wiekowych, a więc chorymi w dziewiątej i dziesiątej dekadzie życia. W praktyce jednak oddziały geriatryczne przyjmują pacjentów, którzy ukończyli przynajmniej sześćdziesiąty rok życia. Są to najczęściej pacjenci z wielochorobowością, przyjęci do szpitala w stanie znacznego pogorszenia stanu zdrowia, tzw. pacjenci geriatryczni czyli frail. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o osobach, które funkcjonowały dotychczas w swoim otoczeniu i nagle z powodu jakiegoś incydentu np. infekcji, upadku czy rozregulowanej cukrzycy dochodzi do pogorszenia ich stanu zdrowia, tak że w konsekwencji będą wymagać wsparcia i być może długotrwałej opieki. Leczenie w oddziale geriatrycznym ma charakter multidyscyplinarny. Dzięki temu, chory ma szansę na to, aby wrócić do swojej wcześniejszej sprawności funkcjonalnej Oczywiście, i tak jest niestety na całym świecie, nie zawsze się to udaje. Geriatria jest więc swoistego rodzaju koszykiem, do którego wkładamy wszystkie dziedziny medycyny, jednak tylko jednym z elementów właściwej opieki nad osobami w podeszłym wieku– tłumaczy Paweł Królik.

Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przyjmuje w każdym miesiącu około 110-120 pacjentów.

Jak starzeć się, to tylko w zdrowiu

Dwudniowa konferencja stała się także okazją do spojrzenia na geriatrię w nieco szerszym niż tylko medyczny kontekście. W dobie postępującego starzenia się społeczeństwa polskiego zagadnienie opieki medycznej, jaką państwo winno zapewnić osobom w podeszłym wieku z roku na roku przybiera na znaczeniu. Od 2013 r. bowiem notujemy stale ujemny przyrost naturalny. W powiecie jasielskim, w 2018 r. przyrost naturalny wyniósł 0,1. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika ponadto, że z każdym rokiem zwiększa się procentowy udział osób powyżej 65. roku życia w ogólnej liczbie ludności. Trend ten widoczny jest także w województwie podkarpackim. W 2010 r. osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 13,4% ogółu społeczeństwa. W 2018 r. było to już 15,3%.

Zdaniem Pawła Królika starzenie się społeczeństwa samo w sobie nie jest problemem. W opinii kierownika Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle szkopuł tkwi w tym, że nie starzejemy się w zdrowiu. – Medycyna rozwija się między innymi po to, abyśmy coraz dłużej żyli. To, że się starzejemy nie może być problemem. Powinniśmy się jednak starzeć się w zdrowiu, nie w chorobie i niepełnosprawności. Jest tzw. pozytywny model starzenia się. Powinniśmy o tym pamiętać najpóźniej w wieku 40-50 lat. Przeoczenie tego właściwego do rozpoczęcia np. aktywności fizycznej momentu może być później nieodwracalne – wyjaśnia.    

Potrzeby i wyzwania

Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest jednym z trzech tego typu na terenie województwa podkarpackiego. To bardzo mało w zderzeniu z potrzebami, które, stają się coraz większe. Są jednak też województwa, gdzie oddziałów geriatrii nie ma w ogóle –Dlaczego jest taki dysonans pomiędzy potrzebami a rzeczywistością? Kwestia ta jest niezwykle złożona. Po pierwsze, geriatria cierpi na deficyt kadry medycznej, w tym lekarzy. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo wciąż nie poradziliśmy sobie też z problemem przełamania pewnej bariery psychologicznej związanej z opieką nad pacjentami w podeszłym wieku. Mam wrażenie, że pojęcie „starzenie się społeczeństwa” nabrało negatywnego wydźwięku. A przecież problem nie tkwi w tym że żyjemy dłużej. Problemem jest wciąż zbyt mała liczba urodzeń. Uważam, że nie rozumieją tego zwłaszcza osoby kształtujące naszą politykę zdrowotną – wyjaśnia. Zdaniem kierownika Oddziału Geriatrii Jasielskiego Szpitala zmiany systemowe,, zachodzą zdecydowanie zbyt wolno, a według wielu opinii nie zachodzą wcale.

Na zdjęciu lek. med. Paweł Królik/fot. Marcin Dziedzic 

Zdaniem kierownika Oddziału Geriatrii jasielskiego szpitala zmiany systemowe, choć zauważalne, zachodzą zdecydowanie zbyt wolno. W leczeniu osób starszych kluczowym jest ścisła współpraca pomiędzy personelem medycznym a rodziną lub opiekunami chorego. W takich przypadkach społeczna odpowiedzialność za ich los, tzw. sieć wsparcia społecznego nabiera absolutnie nowego znaczenia. – Bardzo często spotykamy się z heroicznymi postawami opieki nad osobami starszymi ze strony ich rodzin czy opiekunów. Nasza współpraca z rodzinami pacjentów jest bardzo dobra. W zdecydowanej większości przypadków opieka jaką sprawują rodziny nad swoimi bliskimi jest na prawdę bardzo dobra. W przypadku zabezpieczenia socjalnego o charakterze instytucjonalnym jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w naszym powiecie nie ma zakładu opiekuńczo-leczniczego, gdzie opiece pielęgniarskiej mogłyby podlegać osoby, które nie wymagają hospitalizacji, a rodzina nie jest w stanie takiej opieki z różnych względów im zapewnić. O tym z pewnością warto pomyśleć. W jasielskim szpitalu nie ma niestety również oddziału paliatywnego, a pacjentów z chorobami nowotworowymi jest coraz więcej. Nie ma także oddziału rehabilitacyjnego, z którego mogliby korzystać pacjenci po zabiegach ortopedycznych czy udarach. Osoby te wracają do swoich domów, pozostawieni często bez właściwego wsparcia – tłumaczy Paweł Królik.

Merytorycznym organizatorem dwudniowej konferencji był Oddział Geriatrii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W gronie organizatorów znalazły się również: Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Delegatura w Krośnie oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Jaśle. 

MD

Napisany dnia: 27.11.2019, 09:57 , Tagi: Jasło, Szpital
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Hej.
dnia 27.11.2019, 10:46
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ Grzegorz
dnia 27.11.2019, 11:15
Ocena
komentarza:
52
Ludzie,w jasielskim szpitalu jesteśmy traktowani bardzo źle. Jeśli ktoś był leczony w innych placówkach to ma porównanie o sam wie, że w Jaśle lekarze są zadufani w sobie, zawsze muszą mieć rację i trzeba im przytakiwać. Czują się nadludźmi. Jest kilkoro dobrych lekarzy,dlatego nie warto wszystkich wrzucač do jednego worka,jednak większość niestety powinna dostać solidny kurs kultury osobistej i kurs przypominający,że bycie lekarzem to służba... Fatalna jest też dyrekcja szpitala która od wielu lat godzi się na kolejki do poradni ortopedycznej,chorzy ludzie muszą czekać na mrozie od 3.00 rano w kolejce by dostać się do poradni w celu kontroli że złamaną ręką czy nogą. Nie warto się na to godzić, warto składać pisemne skargi do głównego NFZ, Ministerstwa Zdrowia, a jeśli lekarz źle nas traktował to do Naczelnej Izby Lekarskiej. Nie warto milczeć,bo tym samym pozwalamy na to co się w jasielskim szpitalu dzieje.
@ Emeryt
dnia 27.11.2019, 13:42
Ocena
komentarza:
1
Geriatria u nas występuje w szkołach średnich, podstawowych, placówkach edukacyjnych. Nikt z tym nic nie robi. Geriatria udaje, że uczy bo na nic więcej ich już nie stać . Utrzymanie nauczyciela geriatry po studiach zaocznych
jest dwa razy droższe niż młodego stazysty.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 14:52
Ocena
komentarza:
4
Występuje tez w przychodni przy Mickiewicza. I
nie to jest problemem, ale to ze nie ma kompetencji. Przyjmuje zwykle
popołudniami i jest płci męskiej.
@ dragoness
dnia 27.11.2019, 15:08
Ocena
komentarza:
8
To co można powiedzieć o emerycie, który ze starości już uczyć nie może, ale na forum się wypowiada? Co do szpitala, dopóki pan dyrektor będzie miał plecy w starostwie, nic się nie zmieni.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 15:25
Ocena
komentarza:
9
Święte słowa. Jesteśmy jako pacjenci w pozycji paskudnej zależności, ale zawód lekarza to jak najbardziej służba i to on jest dla nas, nie odwrotnie. Nie robi nam żadnej łaski, świadcząc nam usługi- to jego obowiązek i praca. I to dzieki nam ją ma.
Bądźmy odważni i nie dajmy się traktować niegodnie.
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:20
Ocena
komentarza:
1
Kto nie ma kompetencji?No smialo brak ci odwagi najlepiej oczerniac
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:33
Ocena
komentarza:
4
Nie oczerniać, tylko wyrażać opinię. Unikam.
@ .
dnia 28.11.2019, 14:02
Ocena
komentarza:
6
Jasło to miasto starych ludzi a dostać się tu do reumatologa czy ortopedy jest praktycznie niemożliwe. A są to schorzenia wieku starczego. Jak rządzicie panie starosto i burmistrzu. Sami już jesteście dziadami to powinniście dbać o swoich równolatków. Ale wam nie grozi publiczna służba zdrowia, stać was na prywatną bez kolejki.
@ No.
dnia 27.11.2019, 10:49
Ocena
komentarza:
24
Aby być zdrowym na starość trzeba przez całe życie mieć dostęp do wykwalifikowanego personelu medycznego - nie do takiego który produkuje kaleki.
@ Uwaga młode dziewczyny.
dnia 27.11.2019, 11:08
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Ja
dnia 27.11.2019, 11:23
Ocena
komentarza:
32
Dziwne te dane ,dożywają do 90lub 100 lat,ale osoby urodzone przed II wojną,a teraz emerytury ciężko doczekać,wystarczy popatrzeć na klepsydry.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:29
Ocena
komentarza:
2
A w Oświęcimu podobno nie było np. łuszczycy. Głód miał, zdaje się, na to wpływ.
@ Malgoś
dnia 27.11.2019, 11:32
Ocena
komentarza:
9
I dlatego trzeba tez samemu dbać o zdrowie. W miarę możliwości. Nie czekać, ze szpital wszystko załatwi, bo szpital jest od ciężkich przypadków.
Po to mamy rozum, by mądrze wybierać każdego dnia-co spożywać, jak pracować...itp.
@ Rzeźnik komentarzy.
dnia 27.11.2019, 11:36
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Kierowca 810
dnia 27.11.2019, 12:19
Ocena
komentarza:
6
W starszym wieku przychodzą różne choroby i to nie wiadomo jakie
i nie wiadomo kiedy.
W młodym wieku i w średnim jesteśmy przyzwyczajeni, że nam
nic poważnego nie dolega.
A tu nagle już na emeryturze dopadają nas różne poważniejsze dolegliwości.
I na to trzeba być przygotowanym i psychicznie i finansowo gdyż to jest normalne.
Jakie mamy zdrowie w starszym wieku zależy w dużym stopniu od nas samych.
Gdyż okazuje się, że często grób kopiemy sobie sami własnymi zębami.
@ Do Kierowcy
dnia 27.11.2019, 12:59
Ocena
komentarza:
5
Zgadzam się żywym,mądre stwierdzenia i prawdziwe.Na starość wychodzą wszelkie zaniedbania i lekceważący stosunek do dbałości o zdrowie w młodym wieku.Młodzi nie przywiązują wagi do odżywiania i stosownego ubierana się/gołe plecy,brzuch,majtki -stringi,później nerki chore,jajniki i pęcherz/.Wyżywienie też pokaże swoje po latach.Ignorują dobre rady,bo wydaje się,że wiecznie będzie ok.Niestety,każdy kowalem swego życia i zdrowia.
@ Człowiek z lasu@@
dnia 27.11.2019, 12:51
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Też z lasu
dnia 27.11.2019, 13:09
Ocena
komentarza:
7
Pewien staruszek trafił do naszego szpitala i patrząc,jak każdej nocy pojawia się parawan przy sąsiednich łóżkach,chciał uciekać do domu przez okno po świerku w dół.Ten mądry staruszek wiele zaobserwował i był zdruzgotany,nawet tym,jaka jest wdzięczność dzieci.
@ Protest.
dnia 27.11.2019, 12:52
Ocena
komentarza:
-3
[Komentarz nie na temat]
@ węglowodany cię zabijają na raty
dnia 27.11.2019, 13:12
Ocena
komentarza:
-10
Aby na starość być zdrowym należy zrezygnować z węglowodanów (chleba, ryżu, cukru, ziemniaków, lodów, cukierków, czkoladek, kaszy itp) na rzecz tłuszczu - smalec, masło, olej kokosowy.
@ Maliniak
dnia 27.11.2019, 13:52
Ocena
komentarza:
9
To że niby jak...smalec z masłem i popijac olejem kokosowym?
@ węglowodany cię zabijają na raty
dnia 27.11.2019, 13:59
Ocena
komentarza:
1
Chodzi o to żeby głównym źródłem energii były tłuszcze. Węglowodany są złe i powodują choroby.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 15:31
Ocena
komentarza:
-1
Wolne żarty. Węglowodany - owszem. Ale ilości cholesterolu, jakie dostarczamy z zalecanymi tłuszczami (smalec- a fe!) to chyba jeszcze gorsze. Dodam, ze mięso na drzewie nie rośnie- napędzamy tylko rzeź zwierząt.
@ Pacjencie
dnia 27.11.2019, 17:17
Ocena
komentarza:
2
Smalec lepszy od oleju,chyba że z pierwszego tłoczenia na zimno.Olej kokosowy jest w sloikach i ma konsystencję masła-super do chleba i smażenia.Starsze pokolenie wychowane na smalcu,sadle i słoninie żyje długo,a margaryniarze tracą siły i odporność.Wiele ciężkich chorób wyleczono borsuczym sadłem,kozim łojem,kocim smalcem i gęsim.Nie ma nic lepszego,niż smalec przetopiony z cebulką i mięskiem.A fasola i pasternak?
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:26
Ocena
komentarza:
-4
Najlepiej przetop siebie samego. Pewnie tez będzie smaczne.
@ Dieta wegańska bez przeciwwskazań
dnia 27.11.2019, 20:03
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Dieta wegańska bez przeciwwskazań
dnia 27.11.2019, 21:52
Ocena
komentarza:
-1
@ Pacjencie
dnia 27.11.2019, 22:12
Ocena
komentarza:
2
Nie mam tłuszczyku,tylko kości,mięśnie i skóra.Wiem,że żal Panu zwierząt,ale wymierających ludzi najbardziej szkoda.Jednak najbardziej niszczy zdrowie złośliwość.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 22:55
Ocena
komentarza:
-2
Jedni i drudzy wymierają, ale to nie ludzi choduje się na mięso.

A na potencję pewnie polecasz penis tygrysa?
@ Pacjencie
dnia 28.11.2019, 00:04
Ocena
komentarza:
1
Na potencję polecam seler naciowy,pieprz,ser biały i żeńszeń(korzeń życia).
@ Pacjent
dnia 28.11.2019, 15:02
Ocena
komentarza:
0
Nie zakumales/as.
@ Do Pacjent
dnia 29.11.2019, 08:46
Ocena
komentarza:
1
*Hoduje
Ortografia nie jest najważniejsza w życiu ale wiele mówi o poziome człowieka...
@ pk
dnia 27.11.2019, 14:00
Ocena
komentarza:
5
A mówili tam że dzięki pisowi za 30 lat będziemy mieć emeryturę 1000 złotych. Ale to pisu nie martwi bo za 30 lat pis nie będzie istniał.
@ Anna B
dnia 27.11.2019, 15:00
Ocena
komentarza:
4
Oddzial geratrii w Jasle sluzy glownie do godnego umierania.Nie ma nic wspolnego z p
oprawa zdrowia
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:29
Ocena
komentarza:
-8
Jak nie wiesz to sie nie wypowiadaj bo sie osmieszasz tylko Paliatywny owszem.A po za tym bylas jako pacjent?Chyba nie bo zyjesz wg twojej teorii.Pomysl jesli potrafisz
@ Ada
dnia 27.11.2019, 17:59
Ocena
komentarza:
4
Jak juz w stanie agonalnyn pacjenta rodzina przywozi to normalne ze chory umiera.Trzreba dbac o seniorow caly czas.Zauwazac ich a nie tylko wowczas jak sil nie maja aby pomagac mlodym
@ zadowolony
dnia 27.11.2019, 15:09
Ocena
komentarza:
2
Tylko trzeba starzec się szybko puki zdrowie mamy.
@ Viola
dnia 27.11.2019, 16:04
Ocena
komentarza:
7
Jak to jest ... Medycyna robi tak wielkie postępy, a chorych co raz więcej? A nie powinno być, że za postępem medycyny zmniejsza się ilość chorób i chorych
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 18:25
Ocena
komentarza:
2
Bo to często postęp technologiczny wykorzystywany w medycynie. Natomiast wciąż niestety prościej poleciec w kosmos niż wygrać np. z rakiem. Tak bardzo ogólnie. Są nowe, skuteczniejsze leki, ale wciąż brak ostatecznych kuracji. To dotyczy wielu schorzeń. A już na pewno postęp w medycynie nie musi wpływać na wybory stylu życia czy żywieniowe, a żywność jest generalnie skandalicznej jakości.
@ Do Viola
dnia 27.11.2019, 19:13
Ocena
komentarza:
0
Proszę się nie dziwić,tylko spojrzeć powyżej jak minusują słuszną radę o węglowodanach.Obecna żywność,stres,powietrze,wszędzie chemia..medycyna cudu nie dokona,jak człowiek sam sobie szkodzi.Moc w naturze i zdrowym duchu.
@ yozef
dnia 27.11.2019, 20:51
Ocena
komentarza:
2
trzeba zapytac 100 latkow jak oni zyli ze tak dlugo sa na tym swiecie a w jaslremamy ich 7 np ,pan dyr mieczyslaw zyglowicz chetnie wam opowie co jadl w mlodosci ,czym sie odzywial a przezyl wiele trudnych chwil zarowno zawodowych jakiosobistych ,przezyl wojne byl ranny i bozia go zawsze prowadzila , polecam
@ anna
dnia 27.11.2019, 21:49
Ocena
komentarza:
5
Znalezienie lekarstwa na raka nie leży w interesie firm farmaceutycznych dla których chemioterapia to żyła złota.
@ Sposób na długie życie
dnia 27.11.2019, 22:30
Ocena
komentarza:
2
Ciężko pracować,ubogo jeść,pogodnym i dobrym być.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 23:02
Ocena
komentarza:
1
To dlaczego w ich interesie leżało znalezienie leków na tak wiele innych chorób? Bo wciąż ktoś inny na nie zapada i popyt oraz zysk nie maleją? Wyleczysz jednego, ale zachoruje drugi- proste. Bezmyślne powtarzanie zasłyszanych i nieprzemyślanych pseudoargumentow jest śmieszne i stało się nudne.
@ Pacjent
dnia 27.11.2019, 23:03
Ocena
komentarza:
0
Ubogo jeść - otóż to! Lekkostrawnie i (głównie- jeśli nie całkowicie) roślinie.
@ Pacjencie
dnia 28.11.2019, 00:18
Ocena
komentarza:
0
Otóż to,nie mam tłuszczyku,ale łodygę selera przegryzam brokułem,avokado,trybulka i pieprz(wszystkie kolory)a na deser dzika róża,imbir i chrzan.
@ dd
dnia 28.11.2019, 18:31
Ocena
komentarza:
0
,,Zdrowe społeczeństwo" nie leży w interesie branży medyczno-farmaceutycznej. Cherlawe good. Życie staje się lepsze i na wczasy i na samochód, byle by konkurencji nie było.
@ Ja
dnia 28.11.2019, 08:36
Ocena
komentarza:
-3
Moja mama leżała 2 razy na geriatri ale wychodziła w gorszym stanie jak szła
@ Bee
dnia 28.11.2019, 08:43
Ocena
komentarza:
4
Geriatria nie ulecza z wieku. To nic nie zmieni
@ dragoness
dnia 28.11.2019, 09:24
Ocena
komentarza:
4
I pewnie te dwa razy to była Wielkanoc i Boże Narodzenie, żeby starowinka nie przeszkadzała w wyjeździe? Oj, nasłuchałam się podczas pobytów w szpitalach opowieści o takich przypadkach.
@ ja
dnia 28.11.2019, 08:51
Ocena
komentarza:
4
Jeśli chodzi o system to porażka ale jeżeli o osoby to Pan doktor Paweł Królik to wspaniały człowiek lekarz i specjalista. Lekarz z empatią i ludzkim podejściem do każdego bez segregowania ludzi. Panie Pawle wszystkiego najlepszego!!! szkoda że go nie ma już u nas w Krempnej.
@ Kierowca 810
dnia 28.11.2019, 08:59
Ocena
komentarza:
2
Medycyna się rozwija i lekarze wynajdują różne choroby
Ludzie dowiadują się o różnych chorobach wiec się leczą.
Dawniej ludzie najczęściej chorowali i umierali na jedną chorobę : na skręt kiszek.
@ Wiadomo
dnia 28.11.2019, 23:09
Ocena
komentarza:
0
To prawda i każdy chyba wie,o co chodzi.Moja babcia miała skręt jelit,a żyła prawie 100 lat.Najlepiej nie myśleć o chorobach i unikać lekarzy.Postęp jest,bo wracają bańki,pijawki i zioła.Apteki zielarskie pełne naturalnych wspomagaczy.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Egzaminatorzy z WORD w Krośnie są na L4. Egzaminy na prawo jazdy zostały odwołane

   

  W poniedziałek egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie nie stawili się do pracy. Przyczyną ich braku obecności w pracy są zwolnienia lekarskie. Taka sytuacja ma miejsce niemal w całej Polsce. Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów poinformowało, że trwa protest egzaminatorów, którzy domagają się m.in. zmian w systemie egzaminowania i podwyżki wynagrodzeń.

 • Sąd przesłuchał kolejnych świadków w sprawie śmierci Joanny Paszyńskiej

  W Sądzie Rejonowym w Jaśle odbyła się kolejna rozprawa Szymona N. kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oskarżonego o nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 32-letniej kobiety, Joanny Paszyńskiej. Sędzia przesłuchała kolejnych świadków.

 • CKE podała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie szkół w powiecie jasielskim z wynikiem zbliżonym do średniej krajowej

   

  Przed kilkoma dniami Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty. Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60% możliwych do zdobycia punktów. Z matematyką nie poszło im już tak dobrze. Wynik to 57%. Najlepiej ósmoklasiści wypadli na egzaminie z języka angielskiego uzyskując średnio 67% punktów. Jak na tym tle wypadli uczniowie szkół podstawowych w powiecie jasielskim?

 • „Prozioki” w Skołyszynie. Na scenie Chłopcy Placu Broni i Piękni i Młodzi

   

  Prozioki na dobre powróciły do Skołyszyna. Impreza plenerowa, której pierwsza edycja odbyła się przed pięcioma laty, przyciągnęła na skołyszyński stadion sportowy tłumy mieszkańców gminy i okolic. Ni zabrakło degustacji podkarpackiego przysmaku, serwowanego na różne sposoby. Na scenie wystąpili między innymi Chłopcy z Placu Broni oraz Piękni i Młodzi.

 • Operetka „Kraina Uśmiechu” na wielkim ekranie w kinie Helios Krosno

   

  Kino Helios Krosno, po raz kolejny postanowiło uraczyć swoich widzów wydarzeniem kulturalnym przez duże „K”. W cyklu Helios na Scenie, na dużym ekranie będzie można zobaczyć operetkę Ferenca Lehára - „Kraina Uśmiechu” z Piotrem Beczałą, jednym z najlepszych obecnie tenorów na świecie, w roli księcia Su-Czonga.

 • Mundurowi zagrali w piłkę. Reprezentacja Służby Więziennej bezkonkurencyjna w turnieju służb

   

  W minioną sobotę na boisku trawiastym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle przy ul. Sikorskiego, rozegrano Turniej Piłkarski Służb Mundurowych Powiatu Jasielskiego. W rywalizacji wzięło udział sześć zespołów. Triumfowali funkcjonariusze Służby Więziennej. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, w tym pokaz pracy czworonogiego „funkcjonariusza” Straży Ochrony Kolei, czy też pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków.

 • Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z początku XX w. wymaga pilnej renowacji

   

  Przy skrzyżowaniu ulic Floriańskiej z Metzgera w Jaśle, stoi zabytkowa figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Rzeźba oraz postument, na którym jest ona usytuowana, wymaga pilnej renowacji. Prace konserwatorsko-remontowe mają rozpocząć się po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Miastem Jasłem, które udzieliło na ten cel dotacji a Skarbem Państwa oraz wyłonieniu wykonawcy.

 • Edukując, mówią „STOP” brawurze i łamaniu przepisów na przejazdach i przejściach kolejowych

   

  Tylko w 2021 roku na przejazdach i przejściach kolejowych doszło do 194 zdarzeń. Zginęły w nich 43 osoby. Na torach zabija pośpiech, brawura i brak rozsądku. Z myślą o ochronie tego, co najważniejsze, życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego oraz pieszych, powstała kampania społeczna „Bezpieczny Przejazd”. 

 • Swego nie znacie… Zaplanuj wakacyjny wypoczynek w Winnicy Dwie Granice pod Jasłem

   

  Planując wakacyjny wypoczynek, warto zwrócić uwagę nie tylko na oferty nadmorskich kurortów, czy też hoteli w podtatrzańskich miejscowościach. Może się okazać, że miejsce, w którym z łatwością zaczerpniemy oddechu i naładujemy akumulatory przed kolejnymi wyzwaniami dnia codziennego, znajduje się tuż pod nosem.

 • Potrącenie rowerzysty w Dębowcu. 67-latka uratował kask

  Dzisiaj około godziny 10. w Dębowcu na drodze powiatowej relacji Jasło-Folusz doszło do potrącenia rowerzysty. Kierujący jednośladem 67-letni mężczyzna z obrażeniami głowy i barku trafił do jasielskiego szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie zablokowana.

 • Zajazd Pod Brzozami w Foluszu. Zaproszenie macie wszyscy!

   

  To chyba najciekawiej usytuowane miejsce w powiecie jasielskim w którym można dobrze spędzić czas. Nawet, kiedy intensywnie świeci słońce.

 • „Nikomu niepotrzebna”. Mieszkańcy Wolicy protestują przeciwko planom budowy nowej drogi

   

  Mieszkańcy Wolicy pod Jasłem protestują przeciwko budowie nowej drogi. Mają za złe władzom samorządowym, że nie chcą z nimi rozmawiać na temat realizacji inwestycji, która ich zdaniem jest niepotrzebna i irracjonalna z ekonomicznego punktu widzenia. Pod petycją adresowaną do władz gminy Jasło, swój sprzeciw wobec budowy drogi według projektowanego wariantu, złożyło ponad 200 mieszkańców wsi. 

 • RCKiK w Rzeszowie zwraca się z prośbą o honorowe oddawanie krwi. Pilnie potrzebna krew pełna grup minusowych

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców całego województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. Obecnie mają bardzo niskie stany magazynowe krwi grupy 0 RhD(-) oraz B RhD(-).

 • Gminy oszczędzają wodę i apelują o rozsądne jej wykorzystywanie

  Susza doskwiera coraz bardziej. Niewielkie opady deszczu nie rekompensują braku wody, a wiele gmin w Polsce apeluje o jej oszczędzanie. Od dwóch miesięcy o tym wspomina gmina Tarnowiec. W ostatnim czasie dołączyły do niej gminy Skołyszyn i Dębowiec, które zwróciły się do mieszkańców o racjonalne wykorzystywanie wody.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657