Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Radni gminy pozytywnie zaopiniowali koncepcję łącznika w Nowym Żmigrodzie

19

Radni Gminy Nowy Żmigród podczas czwartkowej sesji przyjęli oświadczenie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie koncepcji przebiegu łącznika między drogami wojewódzkimi nr 992 i 993 w miejscowości Nowy Żmigród. Rada gminy pozytywnie zaopiniowała przedstawione rozwiązanie z wyszczególnieniem kilku uwag - Będziemy chcieli mieć wpływ na przebieg tego łącznika. Na ile nam się to uda – zobaczymy – powiedział Henryk Strzelec, przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

fot. screen z sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

Wracamy do tematu, który niepokoi niektórych mieszkańców Nowego Żmigrodu. A sprawa dotyczy działań prowadzonych przez samorządy zabiegające o powstanie obwodnicy między drogami wojewódzkimi nr 992 i 993 w Nowym Żmigrodzie. Początkiem września Zarząd Powiatu w Jaśle przyjął wstępną jej koncepcję, według której przebieg nowego łącznika rozpoczynałby się od skrzyżowania ulic Gorlickiej z Jasielską przecinając drogę wojewódzką nr 992, a następnie biegłby wzdłuż potoku Niegłoszcz w kierunku ul. Dukielskiej. Część mieszkańców wyraziła swój sprzeciw w sprawie planowanego przebiegu drogi po południowo- zachodniej stronie potoku Niegłoszcz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych i nieruchomości przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Nowego Żmigrodu pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto zwrócili uwagę na brak rozmów ze społeczeństwem na temat planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi radnych do wstępnej koncepcji 

Po ich apelu opublikowanym na łamach naszego portalu, radni gminy spotykali się w celu omówienia spraw związanych z przedstawieniem stanowiska w sprawie wstępnej koncepcji planowanej obwodnicy, bowiem starosta jasielski wystąpił do rady w sprawie jej akceptacji oraz wniesienia ewentualnych uwag.

- Kilkanaście dni temu do urzędu gminy wpłynęła korespondencja od pana starosty zawierająca mapę sytuacyjną, wysokością, na której została wprowadzona wstępna koncepcja łącznika. Przebiega ona od drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi nr 993, włącza się w okolicy istniejącego skrzyżowania ulic Gorlickiej i Jasielskiej, a następnie wychodzi w ciągu ul. Dukielskiej za budynkiem dawnej jasielskiej fabryki Armatur. Długo rozmawialiśmy, braliśmy pod uwagę również docierające do nas na tym etapie głosy mieszkańców. Zaznaczam, że mamy do czynienia ze wstępną koncepcją, którą zaopiniowaliśmy pozytywnie z uwzględnieniem uwag – mówił radny Mateusz Smyka.

Radni wydając opinię uważają, że podczas projektowania łącznika należy uwzględnić:

- ominięcie budynku mieszkalnego przy ul. Jasielskiej 2 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Jasielskiej i Gorlickiej w Nowym Żmigrodzie. - Przedstawione we wstępnej koncepcji rozwiązanie zakłada, że mieszkańców tego budynku należałoby wysiedlić a budynek rozebrać. Właścicielka w nieodległym czasie dokonała odbudowy domu po tragicznym w skutkach wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Należy zatem rozważyć wprowadzenie innego rozwiązania, które omija wspomniany budynek mieszkalny – usłyszeliśmy w uzasadnieniu.

- Zachowanie istniejącego ciągu pieszego przy ul. Jasielskiej z racji korzystania z niego przez mieszkańców Nowego Żmigrodu odwiedzających cmentarz parafialny przy ul. Szopena.

- Poprowadzenie w miarę możliwości projektowanego łącznika po prawym orograficznie brzegu potoku Niegłoszcz w celu ominięcia przy ul. Zielonej zabudowy mieszkalnej oraz jej prawdopodobnym rozwojem w najbliższych latach. Jeżeli z przyczyn technicznych okazałoby się to niemożliwe, należy dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej.

- Zaprojektowania skrzyżowania łącznika między drogą gminną a ul. Starą Żmigrodzką, z uwagi na fakt, iż mieszkańcy Nowego Żmigrodu korzystają z istniejącej drogi gminnej w celu dojazdu do gruntów rolnych znajdujących się po obu stronach potoku Niegłoszcz.

- Włączenie projektowanego łącznika do drogi wojewódzkiej nr. 993 w ciągu ul. Dukielskiej na zasadzie skrzyżowania w kształcie litery Y, co wyeliminuje dodatkowy hałas związany zhamowaniem pojazdów, który następuje na skrzyżowaniach w kształcie litery T.

- Na przebudowywanych skrzyżowaniach łącznika z drogimi wojewódzkimi zastosować kierowanie ruchem drogowym poprzez sygnalizacje świetlną, zastosowanie inteligentnego systemu reagowania na natężenie ruchu drogowego.

fot. archiwum

Wójt Grzegorz Bara nie ukrywa, że ruch samochodów ciężarowych w kierunku Nowego Żmigrodu jest znacznie większy niż do tej pory. Tym bardziej jest wdzięczny władzom wojewódzkim i powiatowym, o czym mówił podczas wczorajszej sesji, za dostrzeżenie tego problemu oraz pomoc w jego rozwiązaniu. - Od samego początku byliśmy stroną, traktowali nas po partnersku, we wszystkich spotkaniach uczestniczył przewodniczący rady Henryk Strzelec. Dzisiejsze stanowisko rady to jest uczestnictwo gminy w tworzeniu optymalnego pomysłu na przeprowadzenie - nie obwodnicy, tylko dla mnie łącznika dróg wojewódzkich – podkreślał wójt Grzegorz Bara.

Radny apeluje o informowanie mieszkańców

Radny Mateusz Smyka zwrócił również uwagę na konieczność informowania mieszkańców na temat prowadzonych prac projektowych i dalszych kroków związanych z realizacją tej inwestycji. - W momencie, kiedy ta dokumentacja będzie projektowana, bardzo istotną kwestią jest włączenie mieszkańców w proces informowania ich o tym, jak ten łącznik może przebiegać bo na tę chwilę mamy do czynienia z koncepcją sytuacyjną, wysokościową. Nie wiemy, jakie rozwiązania mogą być przyjęte. Z chwilą prowadzonych prac projektowych i badawczy, proszę o uwzględnienie, aby mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych byli informowani o tym, czego mogą się spodziewać i jak te prace postępują – zaznaczył.

"Konsultacje powinien przeprowadzić inwestor"

Mieszkańcy nie mają co liczyć na konsultacje wstępnej koncepcji projektu, bo jak podkreślił wójt Bara – takich nie będzie. - Uważam, że konsultacje powinien przeprowadzić inwestor. Na tę chwilę zapisując sobie treść rozmów z mieszkańcami, którzy do mnie przychodzili, musimy sobie jasno powiedzieć, że to co państwo przygotowaliście jest tylko opinią, niczym wiążącym. Nie mamy odpowiedzi marszałka co do realizacji tego zadania, nie mamy projektu, warunków technicznych, montażu finansowego - więc co tutaj konsultować na tym etapie? - pytał wójt. - My cały czas jesteśmy na etapie rozmów, decyzji kto ma projektować, kto ma być inwestorem, kto zapłaci odszkodowania oraz jak to ma wyglądać. Dopóki nie będziemy mieć tych ustaleń, konsultacji wstępnej koncepcji przeprowadzał, ja jako wójt nie będę, bo uważam, że to powinien przeprowadzić inwestor – podkreśla i dodaje - mam tę świadomość, że dzisiaj szukamy próby rozwiązania tego problemu i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie tylko w Nowym Żmigrodzie, ale również w innych miejscach, nie ma takich terenów, na których przeprowadzenie inwestycji wszystkim by odpowiadało – skwitował.

id

Napisany dnia: 01.10.2021, 10:42
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ strona wuwuwu
dnia 01.10.2021, 11:18
Ocena
komentarza:
1
"Na ile nam się to uda – zobaczymy"

A jak się nie uda, to co? Jest wariant zapasowy?
@ Coś
dnia 01.10.2021, 11:26
Ocena
komentarza:
21
W Jaśle już jest łącznik a nawet dwa
A korki co raz większe totalny bubel
Wystarczy jechać do Krosna czy Sanoka
żeby zobaczyć jak powinna wyglądać obwodnica
Ale władze miasta żyją chyba w latach 80
@ Adrian
dnia 01.10.2021, 11:53
Ocena
komentarza:
5
takie łączniki to możecie sobie w cztery litery wsadzić, niedorajdy od siedmiu boleści.
@ Rudek
dnia 01.10.2021, 12:47
Ocena
komentarza:
12
Radni zaopinowali Ktos ich wybral to trzeba sie zgodzic. Jaka gmina tacy radni. Trzeba myslec przed wyborami.
@ Rudek
dnia 01.10.2021, 12:50
Ocena
komentarza:
8
Wybraliscie radnych i wojta to w czym problem .
@ Czytelnik
dnia 01.10.2021, 13:38
Ocena
komentarza:
-1
Wypowieć wójta ja ktoś będzie utrudniał przeprowadzenie remontu druk to będziemy wywłaszczać czy to jest komuna
@ Kierowca 810
dnia 01.10.2021, 14:32
Ocena
komentarza:
3
"Czytelnik" z powrotem do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej.
Należy doprowadzić do szybkiego wykonania obwodnicy Nowego
Żmigrodu, by ta obwodnica była szybciej zrealizowana jak obwodnica Jasła.
I to będzie też duża satysfakcja dla mieszkańców Nowego Żmigrodu.
Władze gminy Nowy Żmigród nie panują nad sytuacją wydawania
pozwoleń na budowy i remonty budynków w zarezerwowanych
w planowanych w przyszłości pasach obwodnic Nowego Żmigrodu.
Stąd biorą się rozgoryczenia w opiniach właścicieli działek.
@ inżynier
dnia 01.10.2021, 16:11
Ocena
komentarza:
9
Po to jest specjalna ustawa do budowy dróg, żeby nie konsultować ich przebiegu z takimi gremiami jak "rada gminy" itp. Nie przewidują tego te przepisy a nawet jest to wbrew ich intencji. Tak nie wybuduje się żadnej drogi, nawet za 100 lat. O przebiegu drogi powinni decydować fachowcy - projektanci i konsultować to z inwestorem. Zróbcie jeszcze 10 posiedzeń takiej rady a dostaniecie 10 wariantów drogi.
@ .
dnia 01.10.2021, 17:15
Ocena
komentarza:
-3
No i fajnie, będzie przecinanie!
@ Do Czytelnik
dnia 02.10.2021, 05:35
Ocena
komentarza:
0
Sądząc po ilości byków ortograficznych to
z czytaniem też pewnie na bakier.
Może jakieś dukanie ze stękaniem?
@ Kierowca 810
dnia 02.10.2021, 08:54
Ocena
komentarza:
-1
Czytelnik wypowiada się jako "my" i swoją wiedzą zaniża
poziom mieszkańców Nowego Żmigrodu a to idzie w świat.
I tak myślą inni oceniając z kim mają do czynienia.
@ Tytek
dnia 02.10.2021, 09:31
Ocena
komentarza:
5
Zajmijcie się budową chodnikami wstrone Dukli to będzie bezpiecznie
@ stary
dnia 02.10.2021, 17:09
Ocena
komentarza:
1
Tam mieszka Stachurski jemu tiry przeszkadzaja ale koparki by cos zarobily...
@ Kierowca 810
dnia 02.10.2021, 18:18
Ocena
komentarza:
0
Tytek następny po Czytelniku piśmienny analfabeta obywatel Nowego Żmigrodu.
Niech już więcej się nie popisują swoją niewiedzą.
@ Tytek
dnia 02.10.2021, 20:57
Ocena
komentarza:
3
Jesteś chory lecz się. NA DRORZE Nowy Żmigród Dukla nie ma wogòle chodnika . Jak jedzie rumun tirem to nawet nie patrzy byle do przodu
@ Rudek
dnia 03.10.2021, 11:38
Ocena
komentarza:
2
Metropolia N.Zmigrod wymaga obwodnicy? Za pare lat powstanie Via Carpatia i drogę 993 trzeba będzie przebudować i poprowadzić w zupełnie nowym miejscu. Może lepiej się teraz zastanowić przyszłościowo
@ Kierowca 810
dnia 03.10.2021, 16:47
Ocena
komentarza:
-1
Czkajmy dalej a teraz darmowe pieniądze na obecną obwodnicę niech
idą do kogo innego. Okazja mija i już nigdy nie wraca.
Mamy przykład na Jaśle.
@ Kierowca Tira
dnia 07.10.2021, 22:52
Ocena
komentarza:
0
Cały tranzyt który przebiega od Pilzna przez Jasła i Nowy Żmigród na Barwinek ZNIKNIE już po wybudowaniu odcinka S-19 od Rzeszowa do Krosna-Miejsca Piastowego
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Oferta wigilijna Baru Mlecznego „Wojtek”

   

  Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Niedługo rozpoczniemy przygotowania do najbardziej radosnego święta w roku. Już dzisiaj wielu z nas zastanawia się, jakie potrawy pojawią się na wigilijnym stole. Będzie można je zamówić w Barze Mlecznym „Wojtek”, który przygotował specjalną ofertę wigilijną dla swoich klientów.

 • Pakiet alertowy obostrzeń. Nowe restrykcje w kraju

  Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił pakiet alertowy obostrzeń związany z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Od 1 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia w kraju. Zostaną również uszczelnione granice i będzie obowiązywał zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich.

 • Podwyżka dla burmistrza Jasła przegłosowana. Wyższe diety otrzymywać będą również miejscy radni

   

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Ryszarda Pabiana, Teraz, będzie on otrzymywał wyższą niż dotychczas pensję. Burmistrz zarabiał będzie niespełna 20 tys. zł brutto. Od stycznia przyszłego roku, wyższe diety otrzymywać będą także miejscy radni.

 • Wybrany asortyment pieczywa zamawiaj online. Odbierz je w sklepach Społem i Gama

   

  Poszukujesz wartościowego pieczywa? Znajdziesz je w sklepach sieci Społem i Gama. Teraz, chleby o obniżonej zawartości węglowodanów, wyższej zawartości białka i błonnika oraz o niskim indeksie glikemicznym można zamawiać online i odebrać w wybranym sklepie na terenie Jasła.  

 • MKS „Gamrat-MOSiR” Jasło z kolejny ligowym zwycięstwem. Jaślanie pokonali we własnej hali TKS Tychy

   

  Siatkarze MKS-u „Gamrat-MOSiR” Jasło idą za ciosem. Podopieczni Bartosza Kilara odnieśli trzecie zwycięstwo w ostatnich siedmiu dniach. Tym razem w pokonanym polu zostawili zespół TKS Tychy. Jaślanie wygrali we własnej hali 3:1. Spotkanie obfitowało w wiele zaciętych i emocjonujących wymian. Obie ekipy zaprezentowały przed jasielską publicznością kawał dobrej siatkówki. Fenomenalne zawody rozegrał Arkadiusz Kościółek.

 • Krzysztof Topolski został prezesem zarządu TBS-ABK Sp. z o.o.

  Konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki TBS-ABK Sp. z o.o. wygrał dr inż. Krzysztof Topolski, były prezes zarządu Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna w Jedliczu, obecnie pracownik Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz członek Zarządu Regionu Podkarpackiej PO na Podkarpaciu.

 • Podwyżki wynagrodzenia starosty i diet radnych stały się faktem. Niejednogłośna decyzja Rady Powiatu w Jaśle

   

  Zgodnie z przewidywaniami, decyzją Rady Powiatu w Jaśle znacząco wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego. Adam Pawluś zarabiał będzie 20 tys. zł brutto. Od grudnia wzrośnie również wysokość diet, jakie pobierają radni. W zależności od pełnionej funkcji na konta radnych powiatowych wpływać będzie od 2 240 zł do 3 500 zł w przypadku przewodniczącego rady. Decyzja organu uchwałodawczego w sprawie podwyżek nie była jednogłośna. Ich wysokość krytycznie oceniła grupa radnych opozycyjnych, którzy postępowanie władz powiatu określili mianem „skoku na kasę”. 

 • Blisko 3,5 mln zł na inwestycję w Dębowcu. Czy te pieniądze przepadną?

  Wójt Marcin Bolek spotkał się z mieszkańcami gminy, aby porozmawiać o planach inwestycyjnych związanych z budową zaplecza sanitarnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębowcu. Z uwagi na fakt, iż od pewnego czasu w społeczeństwie pojawiły się niepokoje dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia, włodarz gminy postanowił osobiście porozmawiać z mieszkańcami na ten temat i zdementować plotki dotyczące spalarni i wysypiska odpadów..

 • Nowa stacja paliw MOYA w Jaśle

   

  W Jaśle, przy ul. Sroczyńskiego 42, została otwarta nowa, atrakcyjna stacja paliw – MOYA. Obiekt ten jest bogato wyposażony – oprócz najwyższej jakości paliw kierowcy mogą skorzystać m.in. z kompresora czy odkurzacza, a wielobranżowy sklep oferuje szeroki asortyment artykułów przydatnych zarówno na podróż, jak i do domu. To jednak nie wszystko, bo punkt gastronomiczny Caffe MOYA zachęca do spróbowania chrupiących hot-dogów, gorących zapiekanek, pizzy, stripsów z kurczaka w zestawach z frytkami oraz oczywiście aromatycznej i pobudzającej kawy. Z okazji otwarcia stacji paliw w Jaśle, przez najbliższy miesiąc wszyscy klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji.

 • Wielkie otwarcie firmowego sklepu rybnego "Delfin" w Jaśle

   

  Hurtownia rybna Delfin , która na mapie miasta Jasła znajduje się od 1990 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, już w najbliższą środę 24 listopada planuje otwarcie swojego sklepu firmowego.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105