Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

„Roczek” burmistrza

164

9 grudnia minął rok od zaprzysiężenia Andrzeja Czerneckiego na burmistrza miasta Jasła. Nadszedł czas na dokonanie bilansu.

Trudne czasy – wyzwaniem dla burmistrza

Od czasu zaprzysiężenia na burmistrza, przed Andrzejem Czerneckim stanęły trudne zadania, na których pomyślny finał liczyli mieszkańcy Jasła. Jednym z ważniejszych do rozwiązania było wyciągnięcie z „dołka” Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, który generował stratę na poziomie 2 mln zł.

- Kiedy wrócę myślami do pierwszego dnia urzędowania, to pamiętam, że w ZMKS-ie sprawa dotyczyła podjęcia decyzji, skąd pozyskać pieniądze na wypłatę dla pracowników. W tej chwili ubiega rok i tego rodzaju problemów i wątpliwości nie ma. Sytuacja ta poprawiła się - powiedział Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła.

Sprawa prywatyzacji Zakładu Tworzyw Sztucznych Gamrat S. A. była jedną z głośniejszych. Organizowane pikiety przez jej pracowników i interwencje związkowców, znalazły wsparcie m. in. u burmistrza Czerneckiego, który pojechał na spotkanie z ministrem Aleksandrem Gradem do Warszawy. - Chcieliśmy uzyskać pewność i wsparcie decydentów odnośnie tego, że transakcja po sfinalizowaniu nie będzie dla miasta niebezpieczna w postaci dużej liczby zwolnień oraz czy firma będzie się rozwijać, czy raczej „zwijać” - wyjaśnia Czernecki. - Nie można powiedzieć, że prywatyzacja jest z gruntu zła. Cała sztuka polega na tym, żeby nowy właściciel chciał ulokować środki w firmie jak to jest w przypadku Nowego Stylu, który inwestuje w Jaśle – dodaje.

Burmistrz bez „prawej ręki”

Niepodziewanie burmistrz Czernecki pozostał bez pierwszego zastępcy. Andrzej Kachlik złożył rezygnację w październiku z pełnionej funkcji wiceburmistrza. Na tę decyzję miały wpływ zaskakujące okoliczności. – Państwo doskonale wiecie, że była to kwestia kontroli drogowej i jej rezultatów. Ja osobiście żałuję, że tak się stało, ponieważ praca zaczynała nabierać tempa. Nie chciałem dodatkowo obciążać budżetu, zatrudniając natychmiast osobę na miejsce wiceburmistrza Kachlika. W tym momencie będzie można te braki kadrowe uzupełnić, bo jest mnóstwo spraw i obowiązków. Burmistrz musi być w wielu miejscach, żeby nie spotkać się ze stwierdzeniem, że nie ma czasu – podkreślił burmistrz.

Odwołana dyrektor JDK-u

Decyzją burmistrza Andrzeja Czerneckiego odwołana została z pełnienia funkcji dyrektora Jasielskiego Domu Kultury Krystyna Kasprzyk.Głównym powodem odwołania było „odstąpienie od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania instytucji kultury, przedstawionym przez panią Krystynę Kasprzyk w koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej, w związku z powołaniem w/w na stanowisko Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w 2007 roku”.

Krytyka mobilizuje, czy dołuje?

Burmistrz Czernecki uważa, że krytyka jest człowiekowi potrzebna żeby mobilizować.  Przede wszystkim ta krytyka merytoryczna. Pozwala ona zwrócić uwagę na rzeczy, które należy poprawić. Natomiast opinie krytyczne anonimowe są pewnego rodzaju frustracją dużej liczby osób, które wypisują komentarze ( np. na portalach informacyjnych – przyp. red.).

Krytyce poddana została powołana przez burmistrza Rada Ekspertów, w której skład wchodzą minister sprawiedliwości dr Jarosław Gowin, archeolog prof. dr hab. Karol Myśliwiec oraz geolog prof. dr hab. Stanisław Lasocki. Wielu ludzi zastanawiało się, w jaki sposób filozof, geolog i archeolog mogą pomóc Jasłu. Tę kwestię wyjaśnił nam burmistrz A. Czernecki.

- Osoby te osiągnęły znaczące pozycje w świecie nauki i polityki. Dorada, czy ich wsparcie w różnego rodzaju działaniach prowadzonych przez miasto, może okazać się niezwykle cenne. Wykorzystanie Karpackiej Troi jako miejsca, które jest dla nas istotne turystycznie, może być bardziej znaczące, gdybyśmy zadbali o to, żeby w podręcznikach szkolnych obok Biskupina taka nazwa (Karpacka Troja- przyp. red.) funkcjonowała. Mamy również kontakt ze Stowarzyszeniem „U Siemachy”, którego członkiem jest prof. dr hab. Lasocki. Jego wsparcie w
realizacji tak dużego projektu jakim jest budowa Centrum Łukasiewicza, jest w tym momencie bardzo ważne. – podkreśla Czernecki.

„To był wiec”

Jak zaznaczył na początku rozmowy burmistrz Czernecki, ten rok nie był najprostszym, zwłaszcza kiedy trzeba podejmować niepopularne decyzje. Ostatnią ważną i burzliwą dyskusję na temat powstania sortowni i kompostowni odpadów przeprowadzono z mieszkańcami osiedla Gamrat. – Naszym zadaniem jest podjęcie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji tej inwestycji. Prosiłem projektanta oraz inwestora, by przedstawili pomysł na sortownię i kompostownię. Podczas spotkania nie następowała jednak wymiana merytorycznych informacji tylko był to wiec, gdzie chciano zaprezentować swój sprzeciw.

Spalarnia a sortownia to różnica

- Podczas spotkania odniosłem wrażenie, że większość ludzi mówi o spalarni odpadów. Była to informacja nieprawdziwa, w rezultacie jak każde kłamstwo szkodliwa. To spotkanie to jedna wielka krytyka oraz podejrzliwość inwestora, że chce zrobić coś, co jest niebezpieczne dla mieszkańców – dodaje burmistrz Jasła.

Te nieszczęsne podatki!

W tym roku za zgodą Rady Miejskiej Jasła podniesiono podatki od nieruchomości, od środków transportu i psów o ponad 7 %. Tak duże podwyżki zdaniem burmistrza Czerneckiego są wynikiem niekonsekwencji poprzedniej władzy, która od 2009 roku nie podniosła podatku. - Gdybyśmy na 2012 rok nie wykonali żadnego ruchu, to w tym momencie strona dochodowa zaczyna nam spadać. Naturalna rzeczą jest, kiedy podwyżki robi się systematycznie, wtedy nie są one tak dotkliwe. Należało w ubiegłym roku podnieść jak zakładał projekt budżetu o 2,8 %. Po stronie dochodów mielibyśmy budżet zrównoważony. Jest to nie konsekwencja, która skutkuje deficytem. Nie można nie podejmować trudnych decyzji, ponieważ zakończy się to katastrofa budżetową – wyjaśnia A. Czernecki.

Duże i małe projekty

Jednym z najbardziej znaczących i ważnych projektów jest „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. - Chciałbym zwrócić uwagę, ze budowa systemów ogrzewania cieplej wody użytkowej w domach jest projektem, na który pozyskaliśmy duże pieniądze dla osób prywatnych. Wcześniej nie było mowy o przekazaniu takiej sumy. Jestem przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Na przygotowanie samego projektu otrzymaliśmy 830 tysięcy złotych. Te środki są dawane beneficjentom, którzy bardzo dobrze rokują. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, nie otrzymalibyśmy tych pieniędzy.

W sierpniu burmistrz Czernecki spotkał się z mieszkańcami a zarazem właścicielami działek na osiedlu Rafinerii, w sprawie projektu dotyczącego dobudowy 360 metrów brakującego wału. Jest to inwestycja rzędu ponad 2 mln zł. - Jeżeli zostanie złożony projekt jeszcze w tym roku, to jednocześnie zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację w 2012 roku. W bieżącym roku został przyjęty również program zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, na co przeznaczone zostało 30 mld złotych.

Drugi Orlik powodem do zadowolenia

Zakończono inwestycję budowy Orlika przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Wartość zadania wyniosła 1 mln 351 tysięcy złotych. - Zawsze mam większe ambicje, ale na pewno dużym powodem do zadowolenia jest zrealizowany kompleks Orlika, który zawiera nowy kort tenisowy. Powstaną także dodatkowe elementy infrastruktury sportowej. – zaznacza burmistrz Czernecki.

Kolejnym projektem, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” za 6 mln zł. oraz „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” za ponad 8 mln. - To działania, które są nakierowane na turystykę i rekreację w mieście, natomiast mniej na kwestie rozwiązywania tych podstawowych programów np. pod nową inwestycję.

„Przed nami wiele wyzwań”

Przed burmistrzem pozostają zmiany w organizacji ruchu, które będzie chciał wprowadzić po przeprowadzonych badaniach przez zespół z Politechniki Krakowskiej oraz w oparciu o propozycje zespołu, na czele którego stoi dr Adam Owiński, specjalista do spraw komunikacyjnych. - Zmiany te będą polegały na przesunięciu przystanków autobusowych i ich likwidacji (w miejscach dotychczasowych – przyp. red.) Przy budowie Zielonego Rynku koniecznie trzeba będzie zmienić układ komunikacyjny wokół placu targowego. Rozmawialiśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, że gdybyśmy zmienili częstotliwość i ruch pojazdów, na drogach krajowych pojawiłby się korek. Mamy również plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Gądki. Potrzebne jest wybudowanie dwóch mostów na rzece Ropie i Wisłoce. Do tego jest potrzebne partnerstwo z samorządem marszałkowskim i powiatem – podkreślił Czernecki, burmistrz miasta Jasła.

„Mam wyrozumiałą i fantastyczną rodzinę”

Pomimo częstej dwunastogodzinnej pracy i licznych spotkań, jak powiedział nam burmistrz Andrzej Czernecki nie czuje się nią zmęczony. Ogromnym wsparciem, bez którego nie dałoby się funkcjonować darzą go członkowie rodziny. - Chciałbym podziękować małżonce i dzieciom za cierpliwość i wyrozumiałość. Każdą wolną chwilę staramy się spędzić razem. Córce czytam książki, bawimy się lub gdzieś jedziemy. Ostatnio byłem z siedmioletnią córką po odbiór nagrody. Z przyjemnością wziąłem sobie urlop, by zobaczyć swoje dziecko. Jest bardzo uzdolniona plastycznie i to mnie cieszy. – powiedział na zakończenie rozmowy, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

Ilona Czarnecka
ilona.czarnecka@jaslo4u.pl

Artykuły na ten temat:

<<Dokończą wał na osiedlu Rafineria?>>

<<Drugi Orlik w Jaśle>>

<<Ochrona przed powodzią>>

<<"Za" i "przeciw" wyższemu podatkowi od nieruchomości>>

<<Trudna sytuacja w jasielskim ZMKS>>

<< Nie chcą sortowni odpadów>>

<<Wiceburmistrz odwołany>>

<<Rewitalizacja i rekultywacja>>

<<Wizyta u ministra Grada>>

<<Odwołano Krystynę Kasprzyk>>

Napisany dnia: 13.12.2011, 15:36 , Tagi: UM Jasło, Jasło, Gamrat, Andrzej Czernecki
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ PiS-man
dnia 13.12.2011, 17:21
Ocena
komentarza:
20
Moje dziecko jak skończyło roczek to się przynajmniej jakoś chodzić nauczyło a pan burmistrza jak nie umiał rządzić miasteczkiem to po roczku sprawowania władzy dalej nie umie :D
@ xyz
dnia 13.12.2011, 18:32
Ocena
komentarza:
14
Bajzel w urzędzie od roku taki jakiego nie pamiętam, a pracuję tam od poczatku poprzedniej kadencji "rumianego". Ludzie tego nie widzą ale tępe jest to rządzenie...
@ iQ i iT
dnia 13.12.2011, 19:00
Ocena
komentarza:
9
Pieniążki z uni są teraz, to poparcie jest. Pieniążki z uni przestaną wpływać to kolejny rząd będzie musiał wymyśleć coś żeby je oddać. Bo ten rząd myśli że jest dobrze, a wcale nie jest (oni o tym wiedzą) . To informacja robi swoje. Więc ludzie nie powinni obwiniać następnych rządzących ale tych obecnych. Bo pieniążki robią swoje.

A oferty są przedstawiane przez firmy, więc po co ingerencja władz i ich zdięcia?

Dobry żądzący powinien:
zarabiać - nie 10 tyś czy więcej tylko 3 tyś
wiedzieć - co i jak zrobić (bo kolejni będą mieli gorzej)
znać - języki obce (angielski,niemiecki)
mieć - wysokie IQ
@ PARODIA
dnia 13.12.2011, 19:24
Ocena
komentarza:
3
i tak cie na taczkach jaslanie wywiozą !!!
@ bb
dnia 13.12.2011, 19:49
Ocena
komentarza:
-2
a komentujący ortografię !!!
@ AQQ
dnia 13.12.2011, 21:21
Ocena
komentarza:
5
Tępy szef to i tępe rządzenie...nie wiem jakie ma plecy, ale ja bym gościa do mieszania "paciary" nie zatrudnił... żona wie o czym mówię, i jeszcze jedno, jak tam zdrowie pana Masteja, bo przed wyborami strasznie długo chorował biedaczyna ( i inni razem z nim) i czy gaśnice w JDKu mają już legalizację...??? a o tym małym , grubym durniu w okularach już nie wspomnę...brawo Jasło...mamy się czym poszczycić...
@ bogdan
dnia 14.12.2011, 08:24
Ocena
komentarza:
-1
A czy Ty jako osoba pracująca i pisząca ten komentarz w takim a nie innym tonie nie robi celowo bajzlu aby pokazać jak to ten jak nazywasz "rumiany" źle rządzi. A może T tak źle pracujesz bo tak Ci kazała była Pani Burmistrz. Ja nigdy swojego przełożonego nie przezywałbym. Jeśli by mi nie odpowiadało zwolniłbym się lub poszedłbym do swojego szefa i powiedziałbym co wg. mnie jest źle i gdzie. A tak anonimowo można napluć napyskować a może nawet udać, że się pracuje w urzędzie itd... Oj nieładnie nieładnie , taki brak odwagi cywilnej.
@ do bogdan
dnia 14.12.2011, 09:10
Ocena
komentarza:
0
Odp... się palancie od byłej Pani Burmistrz. Ona nigdy niczego złego nie polecała robić nikomu, bo jej zależało na Mieście, a nie na durnych rozgrywkach. Na pożegnalnym spotkaniu z Pracownikami Urzędu wręcz prosiła aby solidnie i z sercem pracowali dla mieszkańców Jasła, aby Miasto dalej się rowijało.
A w Urzędzie nie musi się pracować,żeby wiedzieć o tym totalnym bezładzie jaki powstał w wyniku zmienionej przez Szefa strukturze i trwa już rok !
Wystarczy pójść coś załatwić !
@ Podsumowanie
dnia 14.12.2011, 11:10
Ocena
komentarza:
30
To nie pierwszy rok rządzenia miastem lecz jedenasty czy dwunasty, z przerwą czteroletnią. Ta kadencja jest inna od poprzednich, gdyż wczesniej miał ludzi do czarnej roboty tj. Górczyka i Wnęka więc robota szła i mogł pozwolić sobie na piastowanie, ściskanie łapek, przecinanie wstęg, święcenia itp. W tej kadencji jest sam z prostej przyczyny : nie ma z kim pracować, a były zastępca K. to było nieporozumienie potwierdzone występem za kierownicą. Na szczęście jego nieodpowiedzilność i niechęć do używania rozumu uczyniła niewiele szkód. Dlaczego mimo starań nie znajduje współpracowników: z wielu przyczyn: wbrew pozorom, mimo długiego stażu i szyldów ISO, nie ma pojęcia o zarządzaniu nawet własnym czasem, nie mówiąc o kierowaniu dużym zespołem. Po kontakcie z takim stylem "pracy" gdy nie godzinami ale całymi dniami czeka się na podpis czy decyzję, nie mówiąc o łaskawym przyjęciu na rozmowę, para idzie w gwizdek i petent czy podwładny dziwi się jak to wszysko jeszcze jako tako działa. Przypomina to ręczne sterowanie złożonym mechanizmem połączone z kołysaniem łajbą od brzegu do brzegu. Przy chorobliwej wręcz podejrzliwości i nieufności efekt jest taki, że mozoli sie na tym urzędzie prakrycznie sam. Można go żałować ale sam sobie tak te klocki poustawiał. Ponadto żyje w świecie fikcji karmiąc się fantazjami typu klaster czy Centrum Łukasiewicza zaniedbując rzeczy ważne : przykład przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Jeżeli nie skompletuje sobie ekipy do współpracy i nie obdarzy jej zaufaniem to ten styl pracy, mimo najlepszych chęci, może skończyć się fatalnie i dla niego i dla miasta.
@ aaaa
dnia 14.12.2011, 12:32
Ocena
komentarza:
1
[cytat=do bogdan]Odp... się palancie od byłej Pani Burmistrz. Ona nigdy niczego złego nie polecała robić nikomu, bo jej zależało na Mieście, a nie na durnych rozgrywkach. Na pożegnalnym spotkaniu z Pracownikami Urzędu wręcz prosiła aby solidnie i z sercem pracowali dla mieszkańców Jasła, aby Miasto dalej się rowijało.
A w Urzędzie nie musi się pracować,żeby wiedzieć o tym totalnym bezładzie jaki powstał w wyniku zmienionej przez Szefa strukturze i trwa już rok !
Wystarczy pójść coś załatwić ![/cytat]

no i tu Cię mamy ;) ciekawe czy piszesz z komputera w UM :D
@ Ponadto
dnia 14.12.2011, 12:45
Ocena
komentarza:
9
O klasie człowieka czy polityka świadczy jego zachowanie w chwili przegranej a nie wygranej . Była Pani Burmistrz była na jego zaprzysiężeniu i złozyła mu gratulacje. Pięć lat temu gdy przegrał chyłkiem uciekł z urzędu nie oglądając się wstecz i zerwał wszelki kontakty z Jasłem na cała jej kadencję...
@ do bogdan
dnia 14.12.2011, 15:31
Ocena
komentarza:
-1
Jak jesteś z założenia taki lojalny wobec swoich szefów, to dlaczego oczerniasz Panią Burmistrz? Pana burmistrza bronisz, bo z nim nie pracowałeś i nie życzę ci, żebyś kiedykolwiek pracował. Chyba, że jesteś z jego drużyny, wtedy możesz nic nie robić, a i tak bedziesz doceniany, w końcu "Ci co pracują rękami na chleb pracują, a tamci uszami" -Alojzy Żółkowski
@ zyx
dnia 14.12.2011, 18:31
Ocena
komentarza:
2
Gratuluję spostrzegawczości ! Według twoich słów pracujesz w UM 9 lat i zauważyłeś bajzel po 8 latach. Rozumiem, że poprzednie 4 lata A. Czerneckiego super, później 4 lata M. Kurowskiej też, a teraz bajzel, czyli "Byłoby Akuratnie Jakby Został Ewentualnie Luz"
@ xyz
dnia 15.12.2011, 14:46
Ocena
komentarza:
0
święta prawda
@ xyz
dnia 15.12.2011, 14:51
Ocena
komentarza:
-1
A czy ty kiedykolwiek powiedziałeś swojemu szefowi że coś źle robi??? Tym bardziej jak jest to Burmistrz!!! Tylko jak ktoś nigdy nie miał szefa to nie wie jak to jest.
No ale jak "rumiany" załatwi to czy owo to d... byś mu wupucował. Walnij se w łeb zanim coś napiszesz i się 2x zastanów.
@ kamila
dnia 15.12.2011, 16:15
Ocena
komentarza:
0
pani burmistrz do szkoly uczyc dzieci od 1 do 3 wiecej juz nie
@ kamila
dnia 15.12.2011, 16:18
Ocena
komentarza:
-2
bałagan byl za czasow pani burmistrz uczestniczyla tylko na uroczystosciach szkolnych i nic wiecej na tym polegala jej praca
@ stuk-puk
dnia 15.12.2011, 18:34
Ocena
komentarza:
0
Pani Burmistrz rzeczywiście uczestniczyła w wielu uroczystopściach, taka w końcu rola burmistrza. Niuniu z UM ludzi się boi, to i z zaproszeń nie korzysta, no chyba że TV będzie. O! Wtedy tak! Okazja żeby się pokazać!
@ Marek
dnia 15.12.2011, 19:32
Ocena
komentarza:
1
Był burmistrzem poprzedniej kadencji ,okazał się złym .Wybrali Marię Kurowską teraz się nagle poprawił i jest znów dobry. LUDZIE powiedzcie o co tu chodzi
@ xyz
dnia 16.12.2011, 18:39
Ocena
komentarza:
0
A kto powiedział że po 4 lata poprzednichj jadencji były "super"??? Czytaj co ktoś pisze!!
@ hahha
dnia 13.12.2011, 17:22
Ocena
komentarza:
4
Co tu dużo pisać i bilansie:):)hahahah
@ stefan
dnia 14.12.2011, 09:49
Ocena
komentarza:
2
o jaki rok chodzi? przeciez on juz mial ten stolek ,ale ludzie nie pamietaja juz jak to dobrze wszystkim i sobie robil hahaha
@ xx
dnia 13.12.2011, 17:31
Ocena
komentarza:
-8
oczywiscie pewnie zaczna sie krytyki jak to bywa pod tego typu artykulami
zeby chociaz jakis cien pozytywizmu
nie chodzi o to czy akurat ja jestem zwolennikiem kogos / czegos czy nie
tylko ze jak tak przegladam te artykuly na jaslo 4u to czasami jak sie czyta komentarze to naprawde zal ze duza ich czesc jest tak nieprzyjazna zlowieszcza
@ *
dnia 13.12.2011, 17:45
Ocena
komentarza:
10
„Roczek” Burmistrza i Dyzia to jest śmiech co zrobili !!!
@ mieszkaniec Jasła
dnia 13.12.2011, 18:17
Ocena
komentarza:
-9
Ciekawy jestem ile zrobi dla Jasła obecna władza z radnymi włącznie. Brak św.pamięci pana Zająca. Ten człowiek załatwił wszysko a inni chwalili się .
@ dragoness
dnia 13.12.2011, 18:48
Ocena
komentarza:
12
A konkretnie? Co załatwił?
@ jan
dnia 13.12.2011, 20:18
Ocena
komentarza:
-4
Małpo z zoo a kto to jest Dyzio?Ale ty małpiszonie jesteś PROSTAKIEM!!!Do pasania krów nawet się nie nadajesz a kto pozwala tobie pisać opinie i poglądy!!!Do łopaty !!!
@ duduś
dnia 14.12.2011, 15:37
Ocena
komentarza:
2
To mały człowieczek o małpim rozumku, głupi i zakompleksiony, złośliwy i msciwy
@ xyz
dnia 15.12.2011, 14:55
Ocena
komentarza:
2
Pana Zająca nie ma ponad rok i już widać brak poparcia dla podkarpacia w W-wie. Zobaczycie za 3-4 lata co się będzie działo w jaśle. WIELKIE NIC - powolne umieranie
@ PIS
dnia 13.12.2011, 17:58
Ocena
komentarza:
3
i co posypie się teraz litania negatywnych komentarzy, niemoderowanych przez nikogo i pisanych przez bojowników PISu? Portal zmienił kierunek?? Zapomnieliście jak nadawaliście na PIS? Czy ktoś u was te komentarze moderuje? Przydałoby sie opublikować ten komentarz, chyba, że straciliście już resztki szacunku dla burmistrza.
@ do PIS
dnia 14.12.2011, 09:25
Ocena
komentarza:
0
Z twojego komentarza wynika, że każdy kto pisze prawdę jest bojownikiem PiS. Jednym słowem 90 % procent Jaślan to bojownicy PiS. Tym sposobem Jasło jest najbardziej pisowskim miejscem w Polsce i na świecie ! Czy to nie powód do dumy dla PiSowców !
@ ona
dnia 14.12.2011, 11:16
Ocena
komentarza:
1
[cytat=PIS]i co posypie się teraz litania negatywnych komentarzy, niemoderowanych przez nikogo i pisanych przez bojowników PISu? Portal zmienił kierunek?? Zapomnieliście jak nadawaliście na PIS? Czy ktoś u was te komentarze moderuje? Przydałoby sie opublikować ten komentarz, chyba, że straciliście już resztki szacunku dla burmistrza.[/cytat]

Zgadzam się z Tobą. Nie ma porządku na tej stronie, masa wulgaryzmów, obrazy, chamstwa i prostactwa.
@ ss
dnia 14.12.2011, 12:35
Ocena
komentarza:
2
[cytat=ona]@PIS napisał(a):i co posypie się teraz litania negatywnych komentarzy, niemoderowanych przez nikogo i pisanych przez bojowników PISu? Portal zmienił kierunek?? Zapomnieliście jak nadawaliście na PIS? Czy ktoś u was te komentarze moderuje? Przydałoby sie opublikować ten komentarz, chyba, że straciliście już resztki szacunku dla burmistrza.

Zgadzam się z Tobą. Nie ma porządku na tej stronie, masa wulgaryzmów, obrazy, chamstwa i prostactwa.[/cytat]

polecam kupić okulary. Pod każdym komentarzem jest przycisk "Zgłoś do moderacji", skoro zna Pani pojęcie "moderacja" to powinna Pani wiedzieć co to oznacza w zestawieniu ze słowem "zgłoś" i "do"
@ adas
dnia 13.12.2011, 18:05
Ocena
komentarza:
12
ten portal stał się śmietnikiem a nie portalem
@ ja
dnia 13.12.2011, 22:21
Ocena
komentarza:
3
bo Polacy robią śmietnik na całym świecie, to i z portalu też zrobili... no ja niestety też jestem polakiem i ten śmietnik właśnie robię:)
@ assss
dnia 14.12.2011, 12:37
Ocena
komentarza:
1
[cytat=adas]ten portal stał się śmietnikiem a nie portalem[/cytat]

dali Ci możliwość, żebyś od razu mógł wylać swoje żale na cały świat, a nie czekać na to 30 minut. Zamiast pierd... kliknąłbyś odpowiedni przycisk pod postem, który Ci się nie podoba i więcej by dobrego z tego wyszło.
@ wiki
dnia 13.12.2011, 18:34
Ocena
komentarza:
2
zabrzmi populistycznie, ale naprawdę prawdziwie: ten Pan nic nie zrobił przez rok, zwolnił tylko kilku ludzi i podwyższył nam podatki.
@ denis
dnia 13.12.2011, 18:55
Ocena
komentarza:
5
Ale za to p. Maryja zrobiła nam sreptak tak że jadąc teraz w kierunku lidla czkawką mi się odbijają te objazdy. A może by tak zlikwidować to badziewie panie burmistrzu.
@ uwaga
dnia 13.12.2011, 23:56
Ocena
komentarza:
-3
Wejdź sobie na stronę internetową pani Kurowskiej www.mariakurowska.pl i poczytaj co zrobiła, skoro jesteś ślepy i do tej pory nic nie zobaczyłeś.
A do Lidla moźna dojechać koło Starostwa i niech w końcu robią tam dwukierunkową !
@ denis
dnia 14.12.2011, 08:31
Ocena
komentarza:
0
Jestem jak najbardziej za dwukierunkową koło starostwa.
@ do denis
dnia 14.12.2011, 15:40
Ocena
komentarza:
1
to dlatego że masz zgagę
@ lk
dnia 13.12.2011, 18:39
Ocena
komentarza:
-4
maria kurowska.! wracaj
@ sromasz
dnia 13.12.2011, 23:13
Ocena
komentarza:
2
rok temu chcieliśmy powrotu Czerneckiego... nam nikt nie dogodzi, taka polska mentalność.
@ Joker
dnia 13.12.2011, 18:41
Ocena
komentarza:
8
wyciagnal z dolka ZMKS Jaslo... oczywiscie kosztem kierowcow obcinajac pensje do przecietnego 1000zl na miesiac :/ a na temat samego dyrektorka tej instytucji to juz poprostu brak slow
@ ...
dnia 13.12.2011, 19:03
Ocena
komentarza:
3
no tak, bo lepiej byłoby zlikwidować, krytyka krytyką ale ciekawe czy jakby ktoś z was dostał się na takie stanowisko zrobiłby więcej
@ jaślanin z urodzenia
dnia 14.12.2011, 08:31
Ocena
komentarza:
4
Tym z MKS zawsze jest źle. Jakby zlikwidowali to by było źle. Nie zlikwidowali też źle bo dlaczego oni mają ponosić koszty ale za to mają pracę, przecież koszty powinno ponieść mieszkańcy Jasła bo ludzie zatrudnieni w ZMKAS to przecież PANISKA I IM SIĘ NALEŻY. Poznajcie swoje miejsce w szeregu, nie jesteście niczym więcej aniżeli normalnymi zjadaczami chleba i nic się wam ponadto nie należy. Tak trzymać Wysoka Rado i Panie Burmistrzu. trzeba ukrócić to rozpasane towarzystwo potrafiące tylko narzekać i domagać się a od siebie nie chca dawać nic.
@ PiSsOff!!!
dnia 14.12.2011, 15:41
Ocena
komentarza:
6
Co bumelanci, Wojnar złapał was za ryje i do roboty zapędził i dlatego tak beczycie ??? Poszlibyście do roboty do prywaciarza to zaraz by wam rura zmiękła. I przepały by się skończyły i inne proficiki :))) W McDoanldzie za wypowiedziane w szatni słowo "związki" cała zmiana idzie na bruk. I porządek jest. Przypominam: KOMUNA się SKOŃCZYŁA.
@ PiS-man
dnia 15.12.2011, 11:17
Ocena
komentarza:
-1
[cytat=PiSsOff!!!]Co bumelanci, Wojnar złapał was za ryje i do roboty zapędził i dlatego tak beczycie ??? Poszlibyście do roboty do prywaciarza to zaraz by wam rura zmiękła. I przepały by się skończyły i inne proficiki :))) W McDoanldzie za wypowiedziane w szatni słowo "związki" cała zmiana idzie na bruk. I porządek jest. Przypominam: KOMUNA się SKOŃCZYŁA.[/cytat]

Ty jednak rzeczywiście jesteś idiotą...
@ PiSsOff!!!
dnia 15.12.2011, 21:24
Ocena
komentarza:
2
o pisowskie bydlę wypełzło z szamba.
@ KINO - KINO - KINO - Panie Burmistrzu!!!
dnia 13.12.2011, 18:45
Ocena
komentarza:
40
Okoliczne miasteczka mają wyremontowane kina (Krosno, Biecz) a u nas jak było tak jest dziadostwo (zarówno kino jak i repertuar - z 2,3... miesięcznym opóźnieniem) no i godzina wyświetlania filmów 16.00 i 18.00 Człowiek z pracy nie zdąży wrócić, a jak już ma czas to tu nic nie grają!
@ wielkie oczy
dnia 13.12.2011, 22:09
Ocena
komentarza:
-9
Kino nie należy do miasta, no ludzie obudźcie się albo nic nie piszcie bo można [...] .
@ ja
dnia 14.12.2011, 20:31
Ocena
komentarza:
8
a przecież nie jest prywatne i dla kultury w mieście można coś zrobić!!!
@ kamila
dnia 15.12.2011, 16:25
Ocena
komentarza:
-3
gamoniu kino nalezy do osby prywatnej
@ maja
dnia 17.12.2011, 22:51
Ocena
komentarza:
2
i co to już nowego lepszego nie można zbudować, albo podpisać umowy z jakimś multiplexem???
@ wrc
dnia 13.12.2011, 18:46
Ocena
komentarza:
3
właśnie widać dobre rządy burmistrza, choćby ostatni z przetargami na odśnieżanie! że o wcześniejszych sprawach już nie wspomnę!! czy tak powinni postępować ludzie rządzący miastem, ważne jest tylko, aby wybranym było dobrze reszta się nie liczy!!!
@ oka5
dnia 13.12.2011, 18:58
Ocena
komentarza:
4
ja się pytam co nowy burmistrz zrobił żeby nas znów nie zalała wielka woda. choć w sumie takie anomalia pogodowe zdarzają się średnio raz na 50 lat to się burmistrz na ma co martwić ze to się stanie jeszcze raz za jego kadencji :/
@ nie czytasz
dnia 13.12.2011, 21:10
Ocena
komentarza:
3
przecież wyraźnie pisze co zrobił.
@ oka5
dnia 13.12.2011, 21:46
Ocena
komentarza:
3
wow! spotkał się z mieszkańcami rafinerii!!! chcemy konkretów!!! konkretnego działania!!!
"W sierpniu burmistrz Czernecki spotkał się z mieszkańcami a zarazem właścicielami działek na osiedlu Rafinerii, w sprawie projektu dotyczącego dobudowy 360 metrów brakującego wału. Jest to inwestycja rzędu ponad 2 mln zł. - Jeżeli zostanie złożony projekt jeszcze w tym roku, to jednocześnie zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację w 2012 roku."
W sierpniu się spotkał z mieszkańcami, dobrze, że mamy grudzień, mało czasu już do końca roku...
@ taki jeden
dnia 14.12.2011, 08:33
Ocena
komentarza:
2
Mieszkancy Rafinerii to nie centrum miasta.
@ dd
dnia 13.12.2011, 19:06
Ocena
komentarza:
-1
słabo ! stopniowe uszczuplanie celów, ogłoszonych w ulotce przedwyborczej, zero posłuchu, słabo z medialnością, nienajlepszy kontakt z mieszkańcami... !
@ Antom
dnia 13.12.2011, 19:22
Ocena
komentarza:
18
Dziękuję panu Burmistrzowi za obcięcie mojego wynagrodzenia za pracę w Zmks,teraz będę chodził po śmietnikach,żeby coś uzbierać na zapłacenie podatku aby nie brakło na pana wynagrodzenie i rady mojego Miasta.Wyborca.
@ taki jeden
dnia 14.12.2011, 08:34
Ocena
komentarza:
-3
i bardzo dobrze. trzeba dobrze pracować i dawać coś od siebie a nie tylko żądania. Nie chcieli manny będą jeść z pod wanny.
@ do Antom
dnia 14.12.2011, 09:39
Ocena
komentarza:
5
Jak Ci tak źle to dlaczego nie strajkujesz ! Jak rządziła pani Kurowska i walczyła aby utrymać Zakład i go wyposażyć w 11 nowych autobusów, to wyście robili protesty i jęździli z oflagowanymi autobusami ! I nadawaliście na nią że przykro było słuchać ! Daliście się wypuścić jej wrogom, to teraz pokutujcie aż zmądrzejecie !
@ PiSsOff!!!
dnia 14.12.2011, 15:44
Ocena
komentarza:
0
A co to ? ZMKS to obóz pracy przymusowej? Nie podoba się to wyjazd. Nikt na siłę nikogo nie trzyma. Idź do Nowego Stylu to zobaczysz jak się pracuje a nie kijem gruchy obija.
KOMUNA się SKOŃCZYŁA !!!
@ normalny
dnia 13.12.2011, 19:25
Ocena
komentarza:
-7
no pisiory zaczynajcie biadolic na obecnego burmistrza
@ bubu
dnia 13.12.2011, 19:31
Ocena
komentarza:
0
Denis palancie deptak jest super a po co do Lidla się szlajasz a dojechać lepiej jak dawniej tylko trzeba mieć czym tam dojechać
@ denis
dnia 13.12.2011, 20:31
Ocena
komentarza:
0
słuchaj [...]u palantem to dostałeś w swoją głupią łepetynę i zamilcz bo twój poziom inteligencji jest poniżej stanów niskich Jasiołki.
@ abyr
dnia 13.12.2011, 21:26
Ocena
komentarza:
-2
denis ty i tak jak nie było deptaka to sie kęciłes w miejscu zeby dojechac do lidla
@ obiektywna
dnia 13.12.2011, 19:39
Ocena
komentarza:
3
pan rumianek zrobil wiele a najwiecej dla swojego przy[...]sa dyzia ktoremu zalatwil przewodniczenie w zespole kontrolujacym i kilkanascie tysiecy zlotych dochodu oraz prace dla jego zony. obnizyl pensje kierowcom o 700zl i kończy tez ten zaklad.zwolnil ponad 70 nauczycieli ze szkol podleglych i odpuscil lub nawet wiecej wspieral prywatyzacje gamratu. zatrudnia specjalistow z korzennej zapominajac o naszych mieszkancach i co najważniejsze ,,jest nieprawdopodobnie uczciwy i oddany dla tego miasta".
@ dragoness
dnia 13.12.2011, 20:35
Ocena
komentarza:
3
Zwolnienia ze szkół to niestety zasługa poprzedniej władzy, która "rozdmuchała" etaty w szkołach do granic możliwości. Gdy spadła ilość dzieci, a co za tym idzie klas, nauczyciele poszli na bruk.
@ wielkie oczy
dnia 13.12.2011, 22:16
Ocena
komentarza:
7
Dokładnie tak. Nauczycielka z Lipnicy doprowadziła do przerostu zatrudnienia i przeinwestowania szkół kosztem innych, pilniejszych wydatków w kasy miasta.
Jak się burmistrz nie ogarnie w swych działaniach i nie osiągnie jakiegoś spektakularnego sukcesu to za trzy lata szkoły znowu "odżyją"...
@ do dragoness
dnia 13.12.2011, 23:01
Ocena
komentarza:
0
Bzdury opowiadasz. Poprzednia władza dbała o poziom nauczania i wychowania, i sprowadzała dodatkowe pieniądze co roku Ministerstwa Oświaty, bo umiała z władzą państwową rozmawiać bez względu czy to PiS czy PO.
A teraz to się jeździ tak naprawdę po nic !
@ dragoness
dnia 14.12.2011, 06:53
Ocena
komentarza:
-4
Szkoda, że dzieci nie była w stanie dorobić, tylko zatrudniać nauczycieli.
@ jaś
dnia 14.12.2011, 08:39
Ocena
komentarza:
1
Załatwił pracę Pani Dyziowej w MPGK-u. Przecież to nie powinno dziwić. Akurat tam i w tym czasie trzeba było pracownika aby zapewnić płynność pracy Działu Księgowego! O ile wiem w dalszym ciągu są przyjęcia !! Bezrobotni ruszcie się!!
@ do wielkie oczy
dnia 14.12.2011, 10:10
Ocena
komentarza:
-3
Nauczycielka z Lipnicy taka już jest, że gdzie się znajdzie to coś niezwykłego musi zrobić! Jak została dyrektorką Szkoły, to w ciągu jednych wakacji potrafiła budynek rozebrać do ścian parteru, a potem go zbudować po nowemu z piętrem i poddaszem i uczniowie we wrześniu mieli szkołę nie do poznania !
A wyposażenia i tak wysokich wyników nauczania nie miała żadna z jasielskich i okolicznych szkół !
Duża popularność pani Kurowskiej nie wzięła się znikąd, ale jest efektem wieloletniej społecznikowskiej pasji i twórczej pracy .
@ ludovic
dnia 14.12.2011, 14:24
Ocena
komentarza:
0
[cytat=dragoness]Szkoda, że dzieci nie była w stanie dorobić, tylko zatrudniać nauczycieli.[/cytat]

Pani wiedza o procesie nauczania jest - będę szczery - dość uboga. Pani pogląd, że im klasa liczniejsza tym poziom nauczania wyższy wydaje mi się być cokolwiek nieprawdziwa.
@ do dragoness
dnia 14.12.2011, 15:46
Ocena
komentarza:
1
To co piszesz jest nielogiczne, to by była prawda, gdyby zwalniała pani burmistrz. A dzięki pani burmistrz mieliśmy pracę, a teraz "dzięki" panu burmistrzowi jej nie mamy. więc nie gadaj głupot, bo widocznie pracujesz
@ do jaś
dnia 14.12.2011, 15:48
Ocena
komentarza:
-1
A może wiesz na jaki temat pisała prace pani dyziowa? Bo podobno nt ISO (takiego jak w UM w Jaśle) ale chciałbym potwierdzenia.
@ dragoness
dnia 14.12.2011, 16:11
Ocena
komentarza:
2
Jakbyście się interesowali sprawami oświaty w mieście i powiecie, nie mówilibyście o braku logiki. P. Kurowska rękami podległych jej dyrektorów zatrudniała nauczycieli. Wszyscy mieli etaty, nie bylo godzin ponadwymiarowych "żeby było sprawiedliwie". Wskutek spadku ilości dzieci (co było do przewidzenia biorąc pod uwagę dane z USC), zmniejszyła się liczba klas i co za tym idzie liczba etatów. na bruk polecieli mlodzi nauczyciele, zatrudnieni na czas określony. Wystarczająco jasno napisane? Tak na marginesie, powiat robi to samo.
@ dragoness
dnia 14.12.2011, 17:28
Ocena
komentarza:
0
@ludovic
"Pani pogląd, że im klasa liczniejsza tym poziom nauczania wyższy wydaje mi się być cokolwiek nieprawdziwa."
Gdzie ja coś takiego napisałam? P. burmistrz zatrudniała nauczycieli nie biorąc pod uwagę prognoz demograficznych.
@ lilka
dnia 15.12.2011, 00:36
Ocena
komentarza:
-1
dragoness, pracujesz w Um wiec weź się do roboty. Wprawdzie u jasnie oświeconego burmistrza żadnemu przydu... krzywda się nie stanie ale przynajmniej udawaj, że pracujesz. Pani burmistrz pogoniła cię do roboty, to plujesz na nią do dzisiaj ale jak mówi przysłowie "każdej biedzie koniec przyjdzie"
@ dragoness
dnia 15.12.2011, 16:36
Ocena
komentarza:
-1
@lilka
Nie pracuję w UM, opinię o p. burmistrz i p. dyrektor JDKu wyrobioną mam na podstawie osobistych doświadczeń, jako wyborca, mieszkaniec i nauczyciel, któremu w perspektywie nadchodzącego niżu i bzdurnych decyzji ministeratwa oświaty też może grozić zwolnienie z pracy. Nie próbuj mnie obrażać, bo tylko wystawiasz świadectwo kręgom z p. burmistrz związanym. Więcej luzu życzę.
@ bb
dnia 13.12.2011, 19:42
Ocena
komentarza:
9
jest spokojniej , kulturalniej ,profesjonalnie tylko dostęp do burmistrza trudny (brak czasu )ale wolę to niż niekończące się pielgrzymki pań w berecikach i zbieranie plot ...tworzenie atmosfery strachu, podejrzeń i wrogości ,nieliczenie się z pracownikami ...tak moi drodzy to wyglądało z bliska a nie z TV z upozowaną uśmiechem twarzą i medialnym show dla gawiedzi ...!!!
@ do bb
dnia 13.12.2011, 22:50
Ocena
komentarza:
-4
Kłamiesz ! Strach i to wszystko co podajesz to jest teraz ! Pani Maria szanowała kaźdego człowieka i romawiała zarówno z konsulem , ministrem jak i z panią w bereciku. I czy nie tak powinno być !
I jeszcze jedno : Ona zawsze była uśmiechnięta i serdeczna, bo taką ma osobowość ! I nie musi pozować jak niektórzy ! Nie mówiąc o tobie !
@ dragoness
dnia 14.12.2011, 06:54
Ocena
komentarza:
2
No pech! Jak ze mną rozmawiała, nie miałam berecika, widocznie dlatego nie mogłyśmy się dogadać.
@ ludovic
dnia 14.12.2011, 14:30
Ocena
komentarza:
0
[cytat=bb] niekończące się pielgrzymki pań w berecikach i zbieranie plot ...[/cytat]

Ty oczywiście brałaś udział w spotkaniach pań w berecikach (tych untermenschów dla was, młodych, wykształconych) z Panią Burmistrz i spisywałaś te plotki? Bo jeżeli tego nie robiłaś to jesteś zwykłą idiotką, mam nadzieję, że chociaż słodką?
@ do bb
dnia 14.12.2011, 16:12
Ocena
komentarza:
-2
- "jest spokojniej" - bo w Urzedzie nikt, poza dworem pana burmistrza, się nie odzywa ze strachu a na korytarz wychodzi jak juz musi, żeby sie czasem nie natknąc na kogoś
- "jest kulturalniej, profesjonalnie tylko dostęp do burmistrza trudny (brak czasu)" - na jakiej podstawie to oceniłeś? Brak czasu to zła organizacja pracy a nie profesjonalizm! A pan burmistrz, jeżeli już znajdzie czas dla kogoś, juz na wstępie informuje, że się spieszy, spogląda na zegarek, zapina guzik marynarki i wypycha za drzwi, żeby czasem nie musiał odpowieadac na trudne pytanie. Dla mnie to brak profesjonalizmu i totalna ignorancja. I żeby była jasność tak sa traktowani urzędnicy spoza "dworu".
- "tworzenie atmosfery strachu, podejrzeń i wrogości ,nieliczenie się z pracownikami" - przyjdź do Urzędu i popracuj choć jeden dzień, zobaczysz jak tu jest ...
A co do TV? Spięty, spocony i zdenerowany przed kamerą pan burmistrz, nie umiejący swobodnie wypowiedzieć jednego zdania - to widok naprawdwe męczacy i ... żałosny. Lekkość i swoboda, z jaką wypowiadała się pani burmistrz może cię więc razić, bo to dwa przeciwległe bieguny a ty masz jak widzę, jeden punkt widzenia ...
@ bb
dnia 14.12.2011, 18:08
Ocena
komentarza:
3
no jasne należałeś do dworu nauczycielki ...ale powiem krótko gorszych bardziej zarozumiałych małolatów jakich zatrudniła p.K nigdy wczesniej UM nie widział !!!
@ X-men
dnia 13.12.2011, 20:22
Ocena
komentarza:
0
No i klapa na całej liniiiiiiii !!!
@ albinek
dnia 13.12.2011, 21:13
Ocena
komentarza:
-1
oszustwo jak zwykle dowlasnej kioeszonki kasa cwaniaki
@ Hej !!!
dnia 13.12.2011, 21:24
Ocena
komentarza:
-2
no i co dalej ... dla władzy i kasy poszedł do żłobu jak obecnie rządzący krajem ... !!!
@ najlepiej krytykować
dnia 13.12.2011, 21:31
Ocena
komentarza:
3
zawsze znajdą się osoby, które twierdzą, że zrobiłyby coś lepiej. My potrafimy tylko krytykować. Warto przyznać jednak, że burmistrz konsekwentnie realizuje swój program: wystarczy tu chociażby wymienić zaplanowaną modernizację zielonego rynku, wały na Gądkach, drugiego Orlika czy solary. Ale my jaślanie umiemy tylko narzekać.
@ do najlepiej krytykować
dnia 14.12.2011, 16:16
Ocena
komentarza:
0
"Burmistrz konsekwentnie realizuje swój program" - masz racje, konsekwentnie tępi wszystko, co zrobiła pani burmistrz i konsekwentnie gnebi i zwalnia niewygodnych ludzi. To rzeczywiście prawda, smutna niestety ...
@ joasiek
dnia 13.12.2011, 22:09
Ocena
komentarza:
8
a ja dziekuje panu burmistrzowi za zwolnienie mnie z pracy:-( ktora udalo mi sie zdobyc wielkim posiwceniem i wyrzeczeniem dojezzdajac codziennie 50 km przez dwa lata na pol etatu i jak juz udalo mi sie dostac caly, dlugo sie nie nacieszylam bo przeciez na szkolnictwie trzeba oszczedzac...przykre to bardzo ale coz zrobic czlowiek sie uczy wiele lat, stara sie ale jak sie plecow nie ma to i pracy tez sie nie ma
@ niki
dnia 14.12.2011, 08:24
Ocena
komentarza:
0
i bez ciebie urząd lepiej funkcjonuje
@ taki jeden
dnia 14.12.2011, 08:38
Ocena
komentarza:
2
Czyli wcześniej miałaś(eś) pracę dzięki plecom czyli Pani Burmistrz popierała protekcję i tzw. szwagrowszczyznę ? Jeśli tak to powinny się tym zająć organy ścigania!!!
@ jaślanin
dnia 13.12.2011, 22:21
Ocena
komentarza:
-2
Wszyscy ci co najwięcej krytykują nie mają pojęcia o tych inwestycjach, o tym co jest dobrego robione dla naszego miasta. Piszą co by coś wybełkotać negatywnego na portalu bo im "ktoś" tak podpowiedział. Ludzie zacznijcie myśleć!!! Jeszcze nikomu to nie zaszkodziło. Nie bądźcie sterowani i manipulowani przez czyjeś chore niespełnione ambicje. Czas zacząć coś Wspólnie robić dla Miasta!!!
@ renta 600 zł
dnia 13.12.2011, 22:26
Ocena
komentarza:
3
W Jaśle nigdy nie będzie dobrze, bo w pisie takie przestraszone lenie, że nawet manifestacji 13 grudnia nie potrafią zorganizowac, a Kuroska , to głosiła, że Jasło zawsze było, jest i będzie pisowskie! Co z wami pisioki? Tylko na portalach potraficie pluć, a na ulice boicie się wyjść? Napiszę na was skargę do Jarosławia Kaczyńskiego!- "dietetyczne darmozjady"!
@ prawda
dnia 13.12.2011, 22:33
Ocena
komentarza:
3
Prawda jest taka,źe rok jest stracony. Osiągnięć źadnych, a kłamstwa dalej wartko płyną. Szczególnie bolą mnie kłamstwa dotyczące ZMKS : przecieź strata za 2010 rok wyniosła 314 tysięcy a nie 2 mln.zł !!! I jest to zapisane we wszystkich sprawodaniach budźetowych !!! I zapomniałeś dodać źe w tym 2010 roku pani Burmistrz zakupiła 11 nowych autobusów za 5 mln.zł, a ty przez 10 poprzednich lat nie kupiłeś chyba ani jednego, i rozlatujące się złomy jeździły i kopciły po ulicach !
@ taki jeden
dnia 14.12.2011, 08:40
Ocena
komentarza:
0
I właśnie zakup i niepotzrebne inwestycje rozłożyły ten ZMKS na łopatki. A ponadto dlaczego miasto ma dopłacać do kursów na gminy?
@ do taki jeden
dnia 14.12.2011, 10:24
Ocena
komentarza:
0
Autobusy uratowały MKS, bo gdyby nie nowy tabor, to już było po Zakładzie ! A Jaślanie jeździli by wtedy rozlatującymi się starymi busikami za wielką kasę, bo by nie było konkurencji !
A miasto na kursach do gmin zarabiało, bo autobusy na niektórych trasach były wypełnione !
@ Co ze strefą w Warzycach?????!!!!
dnia 13.12.2011, 22:52
Ocena
komentarza:
8
Panie Burmistrzu głosowałem na Pana głównie ze względu na obiecane ruchy w strefie w Warzycach(wiem ze Nowy Styl inwestuje)mam na myśli ściągnięcie zupełnie nowych inwestorów.Proszę dozbrajać tereny,dokupywać i niech stawiają zakłady pracy a nie galerie!!!
@ Fałsz, czy obłuda?
dnia 13.12.2011, 22:59
Ocena
komentarza:
0
Prawda jest taka, że kilku radnych pisu obala to, co proponuje Burmistrz, wobec czego stoimy i dreptamy w miejscu. Ciekawi mnie, jakie zarobki maja pracownicy ZMKS, JDK,MOSiR, Biblioteki? Moja "prawda"?! Podaj te kwoty, bo widzę, że jesteś fenomenalnie zorientowana.
@ głupota wrodzona czy nabyta?
dnia 14.12.2011, 03:56
Ocena
komentarza:
-4
Przecież piS jest w mniejszości człowieku!
@ młody i gniewny
dnia 14.12.2011, 06:45
Ocena
komentarza:
-2
[cytat=Fałsz, czy obłuda?]Prawda jest taka, że kilku radnych pisu obala to, co proponuje Burmistrz, cytat]

Jeżeli jesteś wyborcą Czerneckiego to wspólczuje. To chyba obciach wiedzieć, że człowioek został wybrany na burmistrza głosami idiotów takich jak ty...
@ do falsz,czy obłuda
dnia 14.12.2011, 10:55
Ocena
komentarza:
0
Kłamczuchu spod ciemnej gwiady ! Dlaczego wprowadzasz czytelników w błąd, kłamiąc, że radni PiSu coś obalają, i nie pozwalają burmistrzowi działać ! Przecież Radni PiSu nie mają na nic wpływu, bo burmistrz ma koalicję zożoną z innych radnych i robi co chce i co mu się podoba.
Widzę, że już szukasz usprawiedliwienia dla nieudolności swojego idola ! Ale ten numer ci nie przejdzie !
Radni PiSu stoją po stronie mieszkańców naszego grodu i zawsze głosują mądrze. Ostatnio byli przeciwni podwyżkom podatków, aby choć trochę ulżyć mieszkańcom i przedsiębiorcom, ale koalicja PO-górczykowsko-celuśniakowa ich jak zykle przeglosowała ! I to jest dowód na twoje kłamstwo powyżej napisane, oszuście !
@ do Fałsz czy obłuda?
dnia 14.12.2011, 16:21
Ocena
komentarza:
-1
To nie mieć takie dane, ty też możesz sobie sprawdzić na BIP jest wszystko
@ lech.uk
dnia 14.12.2011, 18:05
Ocena
komentarza:
0
PiSowskie pokłosie robi dokładnie to co Jarosław Polskęzbaw. Takie jest zbójnickie prawo opozycji.Fajnie tak sobie byc przeciwko wszystkiemu (jak Kononowicz),jeśli nie ponosi się odpowiedzialności za budżet,można byc populistą...
@ mariusz zawisza
dnia 15.12.2011, 12:14
Ocena
komentarza:
0
głupota jest wrodzona
@ podatki
dnia 13.12.2011, 23:15
Ocena
komentarza:
1
I dobrze Czernecki źeś przyznał, źe poprzednia władza nie podnosiła podatków ! Bo poprzedniej władzy zaleźało na przedsiębiorcach i wiedziała, źe jak tu podatki będą za wysokie, to zarejestrują działalność gdzie indziej, a ty nie myślisz przyszłościowo !
@ bb
dnia 14.12.2011, 18:21
Ocena
komentarza:
1
ale to za tej władzy Nowy Styl inwestuje w Jaśle ...a nie za pani K.
@ do bb
dnia 14.12.2011, 20:33
Ocena
komentarza:
-1
Przecież już rok temu,czyli za pani K. inwestycja sie ropoczęła !
@ do bb
dnia 15.12.2011, 00:41
Ocena
komentarza:
-3
Ale to pani K. przygotowała teren pod te inwestycję
@ x-men
dnia 13.12.2011, 23:27
Ocena
komentarza:
0
No i klapa na całej liniiiiiii!!! Ja się pytam co to ma być
@ X-men
dnia 14.12.2011, 18:09
Ocena
komentarza:
0
zapomniałeś pytajnika
@ x-men
dnia 13.12.2011, 23:29
Ocena
komentarza:
-1
X- palant,a nie X -men
@ X-men
dnia 14.12.2011, 18:07
Ocena
komentarza:
0
ty głupi jesteś sam na siebie piszesz choć prawdę sądząc po nr. identyfikatora
@ niezadowolony
dnia 13.12.2011, 23:30
Ocena
komentarza:
9
Do jaślanin.
Cały czas robimycoś dla Jasła.Mianowicie płacimy mandaty za fotoradar i za miejsca parkingowe na ulicy wykonane za unijne pieniądze. Jest to sukces przyjaznych dla mieszkańców wybrańców do UM. Jasło powoli umiera. Młodzi ludzie uciekają jak zające do dużych miast lub za granice. Upadłośc już blisko.
@ JDK
dnia 13.12.2011, 23:41
Ocena
komentarza:
-7
Jak moźna było odwołać Dyrektorkę JDK bez powodu ! Przecieź JDK to nie Pana prywatny folwark ! To jest INSTYTUCJA MIEJSKA ,która ma słuźyć mieszkańcom JASŁA, a to robiła bardzo dobrze!!! ! Jak moźna było tak potraktować kobietę która tyle pracy włoźyła aby wydźwignąć z upadku i marazmu tę instytucję !
Jakoś nie preszkada Panu chorowity komendant Strazy Miejskiej choć jest z Krosna !
A słyszałeś czowieczku jak się Daniec zachwycał odremontowanym zapleczem , jak był ostatnio z występem w JDK ! I to jest promocja Miasta !
A ty głupoty opowiadasz...Wstyd, źeby być na tak wysokim stanowisku i tak się zachowywać !
@ kij ma dwa końce
dnia 14.12.2011, 10:03
Ocena
komentarza:
7
Czy ty kiedykolwiek rozmawiałeś z pracownikami JDK-u? Kij ma zawsze dwa końce.
@ liw
dnia 14.12.2011, 11:11
Ocena
komentarza:
-3
A co ma skuteczność działań do "zadowolenia" pracowników. Ja byłem zadowolony, że działo się dużo więcej niż za poprzednika, a co mnie obchodzi charakter czy podejście do pracowników szefa JDK-u?
@ do kij ma dwa końce
dnia 14.12.2011, 16:40
Ocena
komentarza:
2
Nie wypowiadaj się w naszym imieniu, bo nie pracujesz w JDK
@ haha
dnia 14.12.2011, 00:01
Ocena
komentarza:
2
A ja radzę sięgnąć do artykułów w prasie jak wyglądał "roczek" Pani Kurowskiej !
Wtedy zobaczycie róźnicę !
@ KONRAD
dnia 14.12.2011, 00:34
Ocena
komentarza:
-4
Ten roczek Czarneckiego to jedna wielka klapa.Udowodnił,jak można pomylić się w wyborze władzy...Jego dokonania ,te które palnął powyżej rozbawiły mnie do płaczu... To czym się chwali jest w rzeczy samej podstawą do stwierdzenia,że drugi roczek nie powinien mu być dany,i że Jaślanie powinni zmienić wodza,przy okazji Radę ,jak inne miasta i gminy to robi...Przykładów w Polsce nie brakuje...Oby 2012 rok nie był do końca dziełem tego człowieka z bajki Andersena...Wszystko zależy od ludzi,od ich mądrości.Czy potrafią geniusza zmienić na normalnego ,znającego się na rzeczy osobnika? Ano ,zobaczymy!!! Ten artykuł to baza do nowych wyborów...Tak żle jeszcze nie było...I to nie z winy poprzedniczki,a 2 poprzednich jak widać obecnie jasno kadencji niedostępnego z przepracowana(haha) p. Andrzejka z UM Jasło! Brawo za dobry humor i samopoczucie dla burmistrza...
@ gaja
dnia 14.12.2011, 00:55
Ocena
komentarza:
1
każda z tych osób pseudo rządzących pcha się do koryta,cuda obiecują jak chcą aby ich wybrać,jak już zostanie wybrana...szkoda pisać , efekt jest taki ze to i tak my dostaniemy po ryju,nic się nie zmieni,bez względu na to kto będzie rządził...
@ do gaja
dnia 14.12.2011, 11:30
Ocena
komentarza:
-2
Masz rację ,ale tylko częściowo. Nie wszyscy tak traktują poważne stanowiska i programy które Ty nazywasz obiecankami. Weź sobie program Marii Kurowskiej sprzed 5 lat i porównaj z tym co wykonała w ciągu kadencji. Zobaczysz, że zrobiła wsystko co obiecała, a nawet dużo węicej. Mało jest podobnych idealistów, ale są, i nie należy ich krzywdzić uogólnieniami.
I nie jest prawdą, że nic się nie zmieni, bez względu na to kto rządzi. Tak naprawdę, cała nasza pomyślność jest w rękach rządzących: choćbyś ręce i nogi urobił, a jak nie ma dobrej polityki gospodarcej i tak będziesz biedakiem.
@ dora
dnia 14.12.2011, 06:39
Ocena
komentarza:
1
w następnej kadencji do widzenia panie burmistrzu!!!
@ ja
dnia 14.12.2011, 09:19
Ocena
komentarza:
5
jak nie wiesz to ten gość rządzi już trzecią kadencję i co?, jakie wnioski?, jak się głosuje z zawiści albo przeciw to takie są skutki. Trzeba myśleć rozsądnie zanim postawi sie krzyżyk. Nasze społeczeństwo jeszcze nie dorosło i zastanawiam się czy kiedykolwiek dorośnie do racjonalnych wyborów. Pzdr
@ ktoś
dnia 14.12.2011, 10:02
Ocena
komentarza:
0
Ja wam radzę, spotkajcie się wszyscy na rynku razem z panem burmistrzem na czele dajcie sobie po pyskach i będzie ok, bo obrzydliwe jest czytanie tych jadowitych komentarzy. Co się dzieje z tą naszą społecznością ,przecież żyjemy w małym miasteczku ,wszyscy praktycznie się znają a jeden drugiego by zagryzł! ZDROWYCH ,SPOKOJNYCH ŚWIĄT
@ do ktoś
dnia 14.12.2011, 11:46
Ocena
komentarza:
1
Gdyby takie danie sobie po pysku coś zmieniło , to nawet byłbym chętny ! Co się nie robi dla dobra Miasta ! Ale to nic nie da, bo nieudolność ma się w genach !
Gdybym nie wiedział, jak traktuje się niektórych pracownikow i jak lubuje się w pozorach to nie zabierałbym głosu.
@ do roboty
dnia 14.12.2011, 10:20
Ocena
komentarza:
1
Weź się Panie Andrzeju do roboty co? Dobrze jest czasami zapracować na pieniążki_to dowartościowuje człowieka a jak się tak za nic bierze... Do pupy!!!
@ zdziwiony
dnia 14.12.2011, 11:45
Ocena
komentarza:
2
rok minał a urząd po poprzedniczce nie posprzątany,miało zniknąć ponad sto sztucznych etatów i co nawet o pielgrzymce nikt nie słyszał.
@ do do roboty- darmozjadzie
dnia 14.12.2011, 12:13
Ocena
komentarza:
3
Zdecydowana większość piszących bzdury "pisiaków", nie zdaje sobie sprawy, jaki bajzel ( a może jeszcze gorzej) zostawiła Maria Kurowska po sobie. Gdzie ręki nie włożyć, trzeba wszystko od nowa tworzyć, bądź odnawiać. Tego się nie da zrobić w dwie godziny. Już zapomnieliście o tym, że przed opuszczeniem gabinetu siedziała kilka dni, i zabawiała się urządzeniem zwanym niszczarką. Wielu dokumentów nigdzie nie ma , bo i skąd, skoro zostały z nich jedynie cieniutkie paseczki. Więc odczepcie się od Czerneckiego, bo facet z litości wybaczył poprzedniczce podejrzane działania, i teraz zasuwa od rana do wieczora, żeby ratować co się jeszcze da! Nie ma czego zazdrościć Burmistrzowi Jasła, bez względu na to, jak się nazywa. No, chyba, że Maria Pis znowu zrealizuje "cuda na kiju".
@ niteczka
dnia 14.12.2011, 16:37
Ocena
komentarza:
-1
Artykuł jest o roku urzędowania pana burmistrza Czernekiego, roku straconego dla Jasła, co widać wyraźnie, na dodatek w każdej dziedzinie. Tymczasem dla zwolenników pana burmistrza, zapewne chcących sobie zrekompensować rozgoryczenie tym faktem, jest to kolejna okazja do opluwania i oczerniania pani burmistrz Kurowskiej. Zapewne za tym stoi sławetny doradca pana burmistrza, bo nikt rozumny nie posuwałby się do tak niesprawiedliwej oceny doskonałych, pod każdym względem, kadencji pani burmistrz Kurowskiej.
@ do do do roboty darmozjadzie
dnia 14.12.2011, 16:49
Ocena
komentarza:
-2
Mało jeszcze oszczerstw rzuconych na Panią Marię, że wymyślasz następne !
Uporządkowała wieloletnie zaniedbania jakie zastała, to tak jej dzęikujesz !
Szukacie kozła ofiarnego, za swoją porażkę w rządzeniu Miastem !
I nie pisz bzdur, że Czernecki by jej cokolwiek odpuścił gdyby cokolwiek znalazł, bo na Sesjach i spotkaniach osiedlowych widać było jak zaciekle ją dyskredytuje i powiela kłamstwa, i tak jest do dzisiaj !
Zniszczyliście dobrze zorganizowany Urząd wprowadzajc rozwąizania słynnej mecenas z Nowego Sącza,a teraz nie możecie się połapać w papierach, to wymyśliliście żeby to dziadostwo na kogoś zwalić.
Idealnie jest zwalić na Panią Burmistrz, bo jej nie ma i nie może się bronić ! Pokrętni nieudacznicy zajmujący sie nie problemami miasta, ale tym jak kogoś opluć ! Hańba !
@ ktoś
dnia 14.12.2011, 13:03
Ocena
komentarza:
-1
Przykro mi że tak odebrałeś mój wpis, który nie zawiera treści obrażających kogokolwiek.
@ xyz
dnia 14.12.2011, 13:29
Ocena
komentarza:
5
Panie Andrzeju po co nam jest potrzebna straż miejska w Jaśle - oni nic nie robią tylko radar potrafią ustawić i gnębić mieszkańców dojeżdżających rano do pracy, na prośbę mieszkańców nie podejmą żadnej interwencji - mówią, że "Policja przyjedzie to posprząta.. " A zarabiają ponad 2 tyś. z naszych podatków. Proszę rozwiązać tą formację nieudaczników i do darmozjadów natychmiast - jak to zrobili burmistrzowie w innych miastach.
@ podskarbi
dnia 14.12.2011, 18:02
Ocena
komentarza:
0
A widziałeś kiedy żeby z kurki co złote jajka znosi ktoś rosół gotował.
@ Stary jaślanin
dnia 14.12.2011, 15:54
Ocena
komentarza:
1
Od zwolnień nauczycieli i wszelkich reform w jasielskich szkołach nie jest A. Czernecki tylko zastępca L. Znamirowski .Ten to dopiero ma na uwadze dobro dzieci. Jak by mógł to stworzył by klasy 50 osobowe z 25 uczniami niepełnosprawnymi i jednym nauczycielem.To dopiero byłyby oszczędności.
@ młoda jaslanka
dnia 14.12.2011, 16:01
Ocena
komentarza:
2
Nauczycieli tyle maryska natworzyła, że teraz trzeba się darmozjadów pozbyć
@ dragoness
dnia 14.12.2011, 16:14
Ocena
komentarza:
-1
Ci, co cię uczyli, to rzeczywiście darmozjady. Albo się starali, ale z próżnego i Salomon nie naleje.
@ ja
dnia 14.12.2011, 16:16
Ocena
komentarza:
-5
Sama jesteś darmozjadem! Jak nie masz "zielonego pojęcia" o pracy pedagogów,to się nie wypowiadaj...
@ do do gaja
dnia 14.12.2011, 16:04
Ocena
komentarza:
4
to znaczy nic nie zrobiła, oprócz głupot!!!
@ normalny
dnia 14.12.2011, 17:47
Ocena
komentarza:
3
pisiory opluwajcie dalej burmistrza to najlepiej wam wychodzi...zapomniałem o stawianiu pomników
@ do normalnego
dnia 14.12.2011, 20:39
Ocena
komentarza:
-4
Nienawiść do PiS jak widać odebrała ci rozum. Już nie jesteś normalny!!!
@ bibi
dnia 14.12.2011, 23:29
Ocena
komentarza:
-1
Widzę ,że jesteś nadgorliwym,zgorzkniałym krytykantem kolejnego wpisu ,każdy ma prawo pisać co się komu podoba byle nie przekroczyć pewnych granic .
@ dekta
dnia 14.12.2011, 18:12
Ocena
komentarza:
0
z wypłatą 1100 święta spędzimy jak to śię mówi na bogato prac. zmks
@ OLA
dnia 14.12.2011, 23:14
Ocena
komentarza:
-2
O rok za długo trwała ta kadencja...Efekty mamy opisane wyżej,więc powiem krótko:wyciskanie gąbki z dużą zawartością wody.To ocena sprawiedliwa i jedyna dla panicza Andrzejka! Niedobry Mikołaj!!!
@ jestem z jasła :)
dnia 14.12.2011, 23:27
Ocena
komentarza:
3
skoro była Pani burmistrz taka święta i dobra jest to dlaczego podczas wyborów kazała zdzierać plakaty innych kandydatów...a po za tym PiS święty nie jest...w poprzednich wyborach zdarzały się pobicia osób rozwieszających plakaty z innych partii przez ludzi z PiS-u...Czernecki może nie wszystko robi dobrze ale na pewno zrobił więcej niż Kurowska która najwięcej co zrobiła dla jasła to wystawienie miasta na pośmiewisko na całym globie...a wy zamiast krytykować to sami idźcie kandydować na następnych wyborach zobaczymy czy pójdzie wam to dobrze czy nikt nie będzie narzekał i czy nie bedzięcie tylko ciagnąć kasy pod siebie :/
@ do jestem z jasła
dnia 15.12.2011, 00:48
Ocena
komentarza:
-5
na twoim miejscu zwróciłbym się do asministratora o usunieciu tego wpisu o zrywaniu plakatów, możesz mieć kłopoty
@ PiS-man
dnia 15.12.2011, 11:28
Ocena
komentarza:
-4
[cytat=jestem z jasła :)]w poprzednich wyborach zdarzały się pobicia osób rozwieszających plakaty z innych partii przez ludzi z PiS-u...[/cytat]

Czy już zgłosiłeś ten fakt do prokuratury czy tylko nalezy traktować twój post jak majaczenia chorego idioty?
@ do jestem jasła
dnia 15.12.2011, 12:07
Ocena
komentarza:
-4
Trzeba być pastewnym burakiem żeby tak łgać !
A jak nim nie jesteś, to powiedz albo napisz tu i teraz, komu i czyje plakaty kazała Pani Burmistrz zrywać.
Tak się składa , że trochę o tym wiem: w jej sztabie wyborczym był zakaz zrywania i zaklejania plakatów innych kandydatów !
@ jestem z jasła :)
dnia 15.12.2011, 19:01
Ocena
komentarza:
2
sprawa trafiła na policje niestety znajomości PiS-u w policji były za duże i umorzyli tym debilom sprawę
@ jestem z jasła :)
dnia 15.12.2011, 19:05
Ocena
komentarza:
2
a skoro jesteś w sztabie wyborczym to powiedz mi dlaczego ten zakaz został złamany...chodzi o ciemnego forda tranzita który rozwieszał plakaty Kurowskiej i zdzierał plakaty Czerneckiego...świadkiem byłem tego na przystanku koło rynku przy parkingu pod ZUS-em i Bankiem Spółdzielczym
@ jestem z jasła :)
dnia 15.12.2011, 19:08
Ocena
komentarza:
0
i w tym momencie pisząc do mie coś takiego zrobiłeś z siebie buraka :/
@ Sven
dnia 15.12.2011, 00:32
Ocena
komentarza:
1
Burmistrzu nie jesteś facetem z charakterem bo zadajesz z czarnymi mają cię w kieszeni jesteś ich wasal z utraconym stanowiskiem na przyszłość.
@ batorr
dnia 15.12.2011, 11:49
Ocena
komentarza:
0
Bardzo proszę o pomoc! chodzi o kołaczyce,jesteśmy zasypani przez śmieci,nie mamy kontenerów jak w cywilizowanych miastach,wszędzie stoja śmierdzące worki i psy i szczury po nocach je rozdrapują a potem bawia się dzieci na ulicy,to wyglada jak tabor romów z ukrainy,bardzo chcielibyśmy kontenery na odpady,prosimy o rozpatrzenie apelu,pozdrawiam.
@ roman
dnia 15.12.2011, 11:53
Ocena
komentarza:
1
nic facet nie zrobil podniosl tylko podatki zapamietamy panie czarnecki zapamietamy
@ mariusz zawisza
dnia 15.12.2011, 11:55
Ocena
komentarza:
0
mamy bardzo dobrego tego burmistrza i radnych
@ mariusz zawisza
dnia 15.12.2011, 11:56
Ocena
komentarza:
0
mamy bardzo dobrego tego burmistrza i radnych
@ ktos
dnia 15.12.2011, 17:59
Ocena
komentarza:
1
trzeba być idiotą zeby podawać swoje imię i nazwisko na czacie :D
@ xxx
dnia 15.12.2011, 21:42
Ocena
komentarza:
0
Panie burmistrzu kiedy wreszcie do cholery w Jaśle będą te parkometry
@ stuk-puk
dnia 16.12.2011, 17:37
Ocena
komentarza:
0
O! Widze że wktótce te parkometry będą, juz sie robi wstep do tego, przeciara szlak ...
@ TRENER
dnia 16.12.2011, 08:36
Ocena
komentarza:
-2
baniak na wice burmistrza !!!
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Menopauza bez tabu

  W Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbyło się kolejne spotkanie skierowane do kobiet. Niedawno specjalistki z zakresu położnictwa i dietetyki mówiły o tym, w jaki sposób uchronić się przed rakiem piersi. Tym razem tematem do dyskusji była menopauza. 60 kobiet, które wzięły udział w wykładach miały okazję dowiedzieć się, w jaki sposób w tym szczególnym okresie dbać o swoje zdrowie, ciało oraz skórę.<FOTORELACJA>

 • Na "Słodkie Andrzejki" przyszli dla Wiktorii

  9-letnia Wiktoria Hajnas cierpi na zespół Leigha, agenezję ciała modzelowatego, padaczkę oraz opóźnienie psychoruchowe. Dziewczynka potrzebuje specjalistycznego wózka do codziennego funkcjonowania, który kosztuje ponad 21 tys. zł. Jasielski "Medyk" włączył się w pomoc dla córki absolwentki ich szkoły i zorganizował "Słodkie Andrzejki".

 • Chirurdzy skazani prawomocnym wyrokiem. Nieumyślnie narazili pacjentkę na niebezpieczeństwo utraty życia

  W miniony wtorek w Sądzie Okręgowym w Krośnie zapadł prawomocny wyrok wobec lekarzy, którzy w 2019 r. podczas pełnionego dyżuru na oddziale chirurgii w jasielskim szpitalu nieumyślnie narazili pacjentkę na niebezpieczeństwo utraty życia. Sąd II instancji utrzymał w całości wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle. Lekarze Jacek W. i Krzysztof Z. zostali skazani na karę grzywny w wysokości 20 tys. zł oraz pokrycie kosztów sądowych.

 • MKS w Jaśle wymienia tabor

  Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle zakupi trzy używane niskopodłogowe autobusy za pół miliona złotych. W najbliższym czasie zostanie również ogłoszony przetarg na zakup sześciu autobusów elektrycznych, na które Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w kwocie 11,3 mln zł oraz pożyczkę w wysokości 3,2 mln zł z NFOŚiGW...

 • Jakub W. podejrzany o zabójstwo matki nie był pod wpływem narkotyków

  W październiku w jednym z domów jednorodzinnych w Sławęcinie doszło do makabrycznej zbrodni. Zginęła w nim 44 - letnia kobieta. Miała kilkadziesiąt ran ciętych i kłutych. Jej mąż przeżył, chodź nie wyszedł z tego bez szwanku. 46-letni mężczyzna został ugodzony nożem w szyję oraz w brzuch. Policjanci zorganizowali obławę na ich syna. 20-letni Jakub W. został zatrzymany i przebadany na zawartość alkoholu. Był trzeźwy. Nie znajdował się również pod wpływem narkotyków...

 • W Jaśle znaleźli dla siebie bezpieczną przystań. Dla wielu ukraińskich rodzin nasze miasto stało się drugim domem

   

  Wydarzenia z 24 lutego 2022 r. na zawsze zmieniły historię narodu ukraińskiego. W wyniku rosyjskiej inwazji, terytorium naszego wschodniego sąsiada opuściło kilka milionów Ukraińców, przede wszystkim kobiet i dzieci. 

 • Mała Nadia nadal przebywa w szpitalu. Jest rehabilitowana

  Kilku miesięczna Nadia, która trafiła w październiku do szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie ze śladami znęcania się, niebawem opuści szpital. Dziewczynka przeszła badania neurologiczne. Lekarze czekają na wyniki.

 • To już ostatni dzwonek na wymianę opon! Odwiedź Centrum Serwisowe Maszyn i Pojazdów Service Point w Jaśle

   

  Zima puka do naszych drzwi, co oznacza, że nadszedł najwyższy czas na to, aby właściwie przygotować samochód do wymagających warunków, jakie już wkrótce, na dobre zapanują na polskich drogach. 

 • Szykują się podwyżki za śmieci

  Już wiadomo, że odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w 2024 r. będzie kosztował mieszkańców więcej niż w mijającym roku. - Brakuje nam 1,7 mln zł na zabezpieczenie i pokrycie planowanych wydatków w 2024 r. - poinformował burmistrz Ryszard Pabian. Czy miasto dopłaci z budżetu do gospodarki odpadami i obniży mieszkańcom opłatę za śmieci?

 • Przy ul. Szajnochy w Jaśle powstał parking z 30 miejscami postojowymi

  Plac przy ul. Szajnochy w Jaśle został przebudowany w parking z 30 miejscami postojowymi. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Koszt inwestycji wyniósł blisko 300 tys. zł.

 • W Jaśle jest miejsce dla młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi

   

  Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi, od co najmniej dwóch dekad muszą borykać się małe i średnie miasta w Polsce, są niekorzystne procesy demograficzne. Nie od dziś wiadomo bowiem, że wielu młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi szuka swojej szansy na rozwój w większych ośrodkach miejskich. Przed władzami samorządowymi miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych stoi więc mnóstwo wyzwań, jakim muszą sprostać na trudnej drodze do zwiększenia swojej konkurencyjności. 

 • Kupuj bramy segmentowe HORMANN w atrakcyjnych cenach

   

  Na remont zawsze jest dobra pora. Zasada ta dotyczy między innymi bram garażowych. Decydując się na konkretny produkt, warto postawić na bramy, które  są gwarancją trwałości i bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania. Wybierając markę HORMANN możemy być pewni tego, że brama garażowa posłuży nam wiele lat. Szeroki ich wybór znajdziemy w salonie HORMANN w Jaśle, który mieści się w sklepie DOMUS Łazienki & Budownictwo.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657