Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Powiat

Powiat jasielski obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, część Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego, na obszarze którego rozciąga się Magurski Park Narodowy. Centrum Kotliny Jasielskiej zajmuje miasto Jasło, natomiast teren w części północnej wznosi się tworząc Pogórze Ciężkowickie. Powierzchnia powiatu wynosi 831 km2, co stanowi 4,7% powierzchni województwa podkarpackiego.

Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 10 gmin, w tym 1 gminę miejską – Jasło oraz 9 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Największą pod względem obszaru gminą powiatu jest gmina Krempna (204 km2), najmniejszą zaś gmina Brzyska (45 km2). Powiat jasielski jest powiatem przygranicznym. Sąsiaduje z okresem (powiatem) bardejowskim po stronie słowackiej. Otwierająca się granica polsko-słowacka i rozwój współpracy międzynarodowej w procesie integracji europejskiej przyczynia się do tego, że traci na sile cecha peryferyjności położenia geograficznego i administracyjnego powiatu. Położenie i walory geograficzne powiatu są korzystne dla rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej, tranzytowego transportu międzynarodowego oraz funkcji rolniczej i leśnej.

Powiat jasielski szybko się rozwija. Do tej pory udało się wybudować kilka podjazdów i wind, które umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Budowa „Karpackiej Troi” także zalicza się do sukcesów powiatu jasielskiego. Polepszenie standardu dróg w powiecie, zwiększona ilość parkingów, czy rozwój ekonomiczny powiatu podniosły jakość życia mieszkańców.

W najbliższej przyszłości do najważniejszych celów będą należeć działania z zakresu ochrony środowiska oraz ochrona zasobów przyrodniczych, co wiąże się z budową kanalizacji w miejscowościach powiatu jasielskiego, budowa oczyszczalni (np. w Nowym Żmigrodzie, Przysiekach, czy Trzcinicy) oraz składowiska odpadów w Skołyszynie. Dużym zainteresowaniem cieszy się przyszła budowa elektrowni wiatrowej na terenie gminy Nowego Żmigrodu.

Najwięcej jednak funduszy będzie przeznaczone na rozwój i turystykę powiatu. Planowane są imprezy np. „Grand Prix MTB” w Nowym Żmigrodzie, czy festiwal „Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego”. Budowa skansenu w Trzcinicy, zwiększenie liczby ścieżek rowerowych zbiornika wodnego w Myscowej oraz budowa stacji narciarskiej w Mrukowej mają ściągnąć większą ilość turystów.

Tym, co najbardziej interesuje mieszkańców powiatu, jest kwestia poprawy stanu dróg. Planowo do roku 2013 będzie przebudowane ponad 70km dróg powiatowych, np. Jasło – Błażkowa, Czeluśnica – Tarnowiec, Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn, Jarzeniówka – Jabłonica.

Z myślą o młodzieży ma być zwiększona ilość stadionów (np. budowa stadionu w Cieklinie, czy np. modernizacja terenów wokół stadionu „Ostoja” w Kołaczycach czy rozbudowa MOSiR-u w Jaśle). Aby zapewnić młodym lepszą przyszłość ma zostać stworzony Powiatowy Fundusz Stypendialny czy utworzenie Jasielskiego Centrum Wolontariatu.


GMINA JASŁO

Gmina zajmuje powierzchnię 93 km2, którą zamieszkuje 16 283 mieszkańców. W jej skład wchodzą następujące miejscowości: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Jareniówka, Gorajowice, Kowalowy, Łaski, Sobniów, Niegłowice, Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda, Żółków.

Od kilku lat miejscem, które cieszy się zainteresowaniem turystów jest tzw. „Karpacka Troja”, w której zachowały się ślady grodziska z XI – XIII wieku. Odkrycia archeologiczne prowadzone na terenie Trzcinicy potwierdziły ślady osad słowiańskich dzięki wykopanym zabytkom (np. naczynia ceramiczne lub z kamienia). W najbliższej przyszłości gmina planuje wybudowanie skansenu archeologicznego, w którym będzie można poczuć klimat naszych przodków.

Wiele informacji o historii gminy z obu wojen zawierają porozrzucane po całej gminie cmentarze, mogiły, pomniki wojenne. Należą do nich m.in. kurhanowe mogiły w Bierówce, czy tzw. „Doły Bierowskie”, gdzie znajduje się cmentarz jeńców radzieckich.

Wśród zabytkowych obiektów na terenie gminy warto odwiedzić m.in. kościół p.w. św. Doroty w Trzcinicy z XV – XVI wieku, czy neogotycka świątynia w Osobnicy. W Szebniach możemy oglądać dwór Gorayskich z parkiem widowiskowym z przełomu XVIII i XIX wieku. W samym mieście warto zwiedzić najstarszy, bo XVII - wieczny kościół gotycki p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej oraz sanktuarium św. Antoniego.

Gmina Jasło to również miejsce wielu atrakcji turystyczno-kulturalnych. Wśród nich należy wymienić: odbywający się corocznie "Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat" w Trzcinicy. Atrakcją dla turystów jest także "Małopolsko-Podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej", do którego zaliczone zostały drewniane kościoły w Szebniach i Trzcinicy.

Gmina szybko rozwija się i powiększa zakres swoich działań. Do osiągnięć w ostatnich latach można zaliczyć np.: budowę Szkoły Podstawowej w Niepli, Osobnicy i w Warzycach, budowa Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Trzcinicy, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szebniach, budowa kanalizacji sanitarnej w okolicznych miejscowościach, modernizacja Domu Ludowego w Zimnej Wodzie, czy w Opaciu. Na lata 2007 – 2009 przewidziana jest dalsza kanalizacja oraz wybudowanie dwóch oczyszczalni w ramach "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki".

Również w centrum miasta widać podjęte działania w zakresie poprawy stanu dróg, ich oświetlenie, budowy miejsc parkingowych i podjazdów dla osób niepełnosprawnych (np. przy WZO w Osobnicy, przy Przychodni Rejonowej nr 1 i nr 2 w Jaśle). Miasto rozwija się, co widać w otwartej niedawno Galerii Jasło, czy ciągłej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


GMINA BRZYSKA

Gmina Brzyska zajmuje obszar o powierzchni 45 km2, który zamieszkiwany jest przez około 6350 osób. W centrum mieszka ponad 2 tys. mieszkańców. Składa się z kilku części zwanych przysiółkami, tj: Nagórze, Nadole, Podkościele, Jedlinki, Góry, Krzemyk, Zabrzyście, Młyny.

Najważniejszym i najpiękniejszym miejscem, którym może się poszczycić gmina, to góra Liwocz, licząca 562 m.n.p.m. Jest to miejsce, w którym można znaleźć coś dla oka i dla duszy. Odbywając pieszą wędrówkę na szczyt można podziwiać pięknie wykonane, w formie miedzianej płaskorzeźby, stacje Drogi Krzyżowej. Bez wątpienia atrakcją jest Krzyż Milenijny (upamiętniający 2 tys. lat chrześcijaństwa), na którym umieszczona jest platforma widokowa. Po wyczerpującej podróży można odpocząć w wybudowanych altankach, a dla specjalnie przygotowanych istnieje możliwość zapalenia ogniska. U podnóża krzyża znajduje się Sanktuarium Chrystusowego Krzyża, który stanowi cel dożynek i składania wieńców z okazji Matki Bożej Zielnej. W okresie świat Bożego Narodzenia jest ustawiana szopka, w której rzeźby są naturalnej wielkości.

Brzyska są gminą rozwijającą się. Nowy budynek Urzędu Gminy został oddany w latach 90-tych ubiegłego stulecia, w którym znajduje się także Dom Ludowy oraz świetlica OSP. Budynek szkoły został w ostatnich latach powiększony i gruntownie wyremontowany. Uczniowie mogą się chwalić boiskiem sportowym oraz dużą ilością zieleni.

GMINA DĘBOWIEC

Gmina Dębowiec ma powierzchnię około 86 km2, którą zamieszkuje ponad 8 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Cieklin, Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Folusz, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Pagórek, Radość, Wola Cieklińska, Wola Dębowiecka i Zarzecze.

Najsłynniejszym miejscem w Dębowcu bez wątpienia jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, gdzie obok kościoła została odtworzona Kalwaria na wzór La Salette ze źródełkiem, które wg wierzących ma magiczną moc. Godny uwagi jest również Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, który został zbudowany w 1848 roku.

Na terenie gminy Dębowiec znajduje się Magurski Park Narodowy. Dzięki bliskości z naturą Folusz korzysta i gości wielu turystów z okolicznych miast, a także z całej Polski. Rozwinęła się turystyka, a w ostatnich latach można zauważyć rozwój agroturystyki. Na terenie parku można podziwiać naturę i licznymi szlakami dotrzeć na Magurę Wątkowską. Przy okazji nie sposób obcować z folklorem i legendami, np. o „Diablim Kamieniu”. Należy nadmienić, że Folusz czy Dobrynia posiadają źródła wód mineralnych.

Gmina ma także dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, która ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańcom. Do inwestycji podjętych w ostatnich latach należą między innymi telefonizacja gminy, przeprowadzono modernizację i rozbudowę linii elektrycznych, jak również oświetlenie dróg, modernizacja ujęcia wód głębinowych czy kanalizacji. Szkolnictwo również nie zostało pominięte. Przeprowadzono zmiany, mające na celu wyrównanie poziomu do szkół miejskich. Powstały nowe pracownie komputerowe, sale gimnastyczne. W 2006 roku został oddany do użytku Dom Ludowu w Cieklinie.

GMINA KOŁACZYCE

Powierzchnia gminy to 60 km2., na której mieszka 8440 osoby. Sołectwa należące do gminy to:Bieździadka, Bieździedza, Kołaczyce, Krajowiec, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka, Sowina.

Pierwsza wzmianka o Kołaczycach pochodzi już z XIV wieku, kiedy otrzymały prawa miejskie. Do miejsc, które warto zobaczyć należy przede wszystkim kościół p.w. św. Anny, w stylu neogotyckim z zabytkową kropielnicą i chrzcielnicą z XVII w. Cmentarze wojenne, przydrożne kapliczki.

Inwestycje do tej pory to głównie budowa i naprawa już istniejących dróg gminnych, w tym także ich oświetlenie. Na urodę gminy wpływa odrestaurowany rynek w Kołaczycach, który można podziwiać także przez internet. Zadbano także o szkoły (np. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach wymieniono prysznice, wybudowano kuchnię).

W przyszłych latach gmina będzie się starała zwiększyć szanse gminy na tle Polski, jako terenu atrakcyjnego turystycznie. Budowa dróg, parkingów, ochrona środowiska, rozbudowa cmentarzy komunalnych, czy budowa mostu i zabezpieczenie terenów przed podwoziami – to kolejne cele gminy Kołaczyce.

GMINA KREMPNA

Gmina Krempna zajmuje powierzchnię 204 km2, na której mieszka ponad 2 tys. ludzi. W skład gminy wchodzą: Grab, Ożenna, Kotań, Krempna, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Os. Wrzosowa Polana.

Gmina prezentuje się bardzo atrakcyjna pod względem architektury, zróżnicowania kulturalnego i malowniczych krajobrazów. Ślady pozostawiła tutaj przeszłość – w okresie przed II wojna światową ponad 90% ludności stanowili mieszkańcy pochodzenia rosyjskiego i prawosławnej ludności łemkowskiej. Dlatego na terenie gminy możemy odnaleźć wiele pozostałości po tych kulturach. Przykładem może być cerkiew greckokatolicka pw. Damiana i Kosmy z XVIII wieku, prezentująca typową budowę sakralną Łemków. Gmina w latach wojennych była terenem, o który walczyli ze sobą Polacy, Rosjanie i Słowacy. Cmentarze powojenne, na których pochowani są żołnierze różnych narodowości, stanowią kolejne miejsce do zwiedzania.

Kolejną atrakcją turystyczną jest fakt, że ponad połowa terenu gminy stanowi Magurski Park Narodowy. Przyczyniło się to do rozwoju w miejscowościach gminy Krempna turystyki. Czynnikiem, który przyciąga przybyszów z całej Polski, jest zbiornik wodny oraz rozbudowane i modernizowane domki wypoczynkowe wokoło niego.


GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Powierzchnia gminy Nowy Żmigród to 104,54 km2, którą zamieszkuje blisko 10 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Brzezowa, Desznica, Gorzyce, Grabanina, Jaworze, Kąty, Łężyny, Łysa Góra, Makowiska, Mytarka, Mytarz, Nienaszów, Nienaszów – Sośniny, Nowy Żmigród, Sadki, Siedliska Żmigrodzkie, Skalnik, Stary Żmigród, Toki.

Żmigród jest jedną z najstarszych osad regionu, która słynie z ciekawych zabytków kultury i pomników przyrody. Wizytówką Nowego Żmigrodu z pewnością jest Sanktuarium Władysława Findysza księdza Męczennika, czy też Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku. Dla tych, którzy lubią piesze wędrówki na łonie natury, polecamy Górę Grzywacką w Kątach. Wzdłuż drogi prowadzącej na szczyt powstały stacje drogi krzyżowej, która obecnie stanowi tzw. Beskidzką Kalwarię Bożego Miłosierdzia. Celu znajduje się Milenijny Krzyż Papieski, który upamiętnia wędrówki wówczas jeszcze księdza Karola Wojtyły. Można także pomaszerować szlakiem czerwonym Mazurskiego Parku Narodowego (Bartne – Kąty – Łysa Góra), który zwany jest „szlakiem papieskim”. Wybierając się w dłuższą podroż, można znaleźć zakwaterowanie w gospodarstwach agroturystycznych, które oferują tani wypoczynek blisko natury.

Gmina Nowy Żmigród rozwija się prężnie, wykorzystując swoje położenie. W najbliższej przyszłości planowana jest rozbudowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa. Dodatkowym plusem jest dobry stan dróg – przez gminę przebiega wiele szlaków komunikacyjnych np. do granicy Polski ze Słowacją. Nie można pominąć faktu, że w październiku 2008 roku została otwarta nowo wybudowana szkoła w Nienaszowie.


GMINA OSIEK JASIELSKI

Gmina zajmuje powierzchnię 6100 ha, którą zamieszkuje 5400 osób. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Czekaj, Mrukowa, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Samoklęski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka.

Gmina może poszczycić się szlakiem architektury drewnianej. Możemy dzięki temu podziwiać drewniany kościół z XIV wieku w Osieku Jasielskim, kościół z XVII wieku w Załężu czy też cerkiew prawosławna z XIX wieku w Pielgrzymce, w której znajduje się zabytkowa chrzcielnica z 1163 roku.

Można wybrać się pieszą wędrówkę po żółtym i zielonym szlaku turystycznym. Wzdłuż pierwszego można podziwiać stacje drogi krzyżowej oraz leśną kapliczkę, która została wybudowana z kamienia w 1906 roku. Na drugiej pięknie rysuje się panorama Magury Wątkowskiej. Kiedy mamy rower można wybrać się ścieżką rowerową, która rozpoczyna się w Gminie Krempna we wsi Ożenna i biegnie m.in. przez - Nowy Żmigród - Osiek Jasielski - Dębowiec - Jasło.


GMINA SKOŁYSZYN

Powierzchnia Gminy to 77,92 km2, liczba mieszkańców - 12 626 osób. Administracyjnie należały do niej: Bączal Dolny, Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lisów, Opacie, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska, Siepietnica, Skołyszyn, Sławęcin, Święcany.

Gmina powstała najprawdopodobniej w wyniku przechodzącego w pobliżu traktu handlowego. Skołyszyn był dość zamożną miejscowością, co może potwierdzić istnienie do II wojny światowej pałacu (obecnie na jego miejscu znajduje się budynek Ośrodka Zdrowia). Do tej pory można podziwiać dwór w Przysiekach z przełomu XVIII - XIX wieku. Tam też możemy obejrzeć karczmę z XIX wieku. Atrakcję stanowią przydrożne krzyże i kapliczki, jednak największy zachwyt wzbudzi kościół parafialny w Święcanach, który został wzniesiony w 1520 roku.

Gmina Skołyszyn jest młodą jednostką administracyjną, jednak bardzo szybko rozwijającą się. Wzdłuż drogi Gorlice – Jasło, która przebiega przez Skołyszyn rozbudowują się nie tylko nowe osiedla, ale także powstają sklepy i restauracje. W najbliższej przyszłości władze gminy planują dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej, wodno - ściekowej i ochrony środowiska


GMINA TARNOWIEC

Gmina Tarnowiec ma powierzchnię 64 km². Sołectwa, które wchodzą w skład gminy to: Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Łajsce, Łubienko, Łubno Opace, Łubno Szlacheckie, Nowy Glinik, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka.

Gmina Tarnowiec słynie przede wszystkim z Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia, konsekrowane w 1961 roku. Nieopodal świątyni znajdują się Mała i Duża Kalwaria (która stanowi pomnik ku pamięci nienarodzonych dzieci) ze stacjami drogi krzyżowej i kapliczkami różańcowymi. Źródełko Matki Bożej, znajdujące się u stóp Małej Kalwarii, słynie z siły uzdrawiającej.

Można podziwiać liczne „pomniki przyrody”, aleję lipową w Tarnowcu, czy pozostałości po średniowiecznym grodzisku w Brzezówce. Pomnik grunwaldzki przy drodze do Potakówki (zniszczony, ale odbudowany po II wojnie światowej) jest pamiątką historyczną.


AGK


Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657