Strona główna

Tablica z herbem Jasła zniknęła z mogiły jaślan poległych pod Firlejówką

44

Firlejówka jest dla jaślan miejscem ze wszech miar wyjątkowym. W świadomości i kulturze historycznej lokalnej społeczności w ciągu dziesięcioleci urosła do rangi niepodważalnego symbolu męstwa i bezgranicznego poświęcenia ojczyźnie. Miejsce, które winno być otoczone szczególną czcią stało się jednak w ostatnim czasie polem dla zabiegów, które z trudem uznać można za przykład godnego upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

fot. ze zbiorów Fundacji im. profesora Romana Saphiera

Bitwa, która była jednym z epizodów wojny polsko-bolszewickiej na stałe zapisała się w historii Jasła i jego mieszkańców.  Wzięli w niej bowiem udział profesorowie i uczniowie Państwowego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle odpowiadając tym samym na wezwania do podjęcia walki w obronie odradzającej się niczym feniks z popiołów ojczyny. Wszyscy wcieleni zostali do 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej. Zgłosiło się blisko trzystu ochotników. 6 września 1920 r. jasielscy gimnazjaliści, na czele z profesorami Romanem Saphierem i Jakubem Kuską ruszyli w bój. W walkach z kawalerią bolszewicką zginęli w tym dniu profesor Saphier wraz z grupą uczniów. Poległych pogrzebano w tymczasowej mogile. Kilka lat później miejsce to uporządkowano organizując grób z pomnikiem, który nie zachował się do czasów współczesnych.

Już w okresie międzywojennym jasielskie gimnazjum organizowało uroczystości, których celem było upamiętnienie poległych pod Firlejówką profesora Romana Saphiera oraz uczniów szkoły. Tradycję tę kontynuowano po 1989 r. W 1993 r. powstała Fundacja im. profesora Romana Saphiera. Jednym z głównych celów jej działalności było odnalezienie miejsca, w którym spoczęły szczątki uczestników bitwy pod Firlejówką. Udało się go osiągnąć w 2006 r. W tym właśnie roku 16 września zorganizowano pierwszy wyjazd do Andrijiwki (taką nazwę nosiła miejscowość w latach 1946-2016). W historycznej wyprawie wzięli udział także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, którzy do dziś biorąc udział w uroczystościach odbywających się pod Firlejówką występują w roli strażników pamięci o poległych oraz chlubnej tradycji szkoły. Wówczas, o tym, że w szczerym polu spoczywają ciała bohaterów wojny polsko-bolszewickiej świadczył jedynie drewniany krzyż.  

Kilka lat później staraniem fundacji przy współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Polskim Towarzystwem Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie powstał monumentalny granitowy pomnik w kształcie krzyża, zaprojektowany przez stronę ukraińską. Wcześniej, bo w 2008 r. na mogile postawiono drewniany herb Jasła, jako symbol nierozerwalnej więzi poległych z miastem, w którym niegdyś pracowali i uczyli się, którego wreszcie byli i po dziś dzień są niepodważalną chlubą. Pomysłodawcą umieszczenia go w tym właśnie miejscu był Wojciech Krokowski, ówczesny nauczyciel Zespoły Szkół nr 4 w Jaśle. Wykonał go własnoręcznie i własnym sumptem. Tenże herb, umieszczony na drewnianej podstawie stał się w ostatnich tygodniach powodem ożywionej dyskusji, między innymi na forum Rady Miejskiej Jasła.

28 września 2019 r. pod Firlejówką odbyły się tradycyjne uroczystości, upamiętniające poległych profesorów i uczniów w bitwie stoczonej przed niemal stu laty. W ich trakcie, na mogile umieszczona została tablica z herbami I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle oraz Powiatu Jasielskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż zastąpiła ona drewniany herb Jasła, który stał w tym miejscu od chwili powstania pomnika. Nowa tablica to pomysł społeczności szkolnej. Koncepcja jej powstania oraz umieszczenia w obrębie pomnika uzyskała rzecz jasna aprobatę dyrekcji. W ogólnym zamyśle stanowić ma nie tylko dowód na to, że jasielskie liceum kultywuje przedwojenną tradycję, lecz również ma pełnić rolę promocyjną. Obecność herbu powiatu jasielskiego z kolei wynikać ma z faktu, iż Starostwo Powiatowe w Jaśle jest organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcącego. Jak przekonuje Sebastian Styczyński, p.o. dyrektora I LO delegacja szkoły na czele z nauczycielami placówki nie miała w zamiarze umieszczenia tablicy w miejscu, w którym znajdowała się tablica z herbem miasta. Jej usunięcia, jak świadczą o tym relacje uczestników uroczystości miał dokonać właściciel gruntu, na którym znajduje się pomnik. Być może nie miał on pełnej świadomości, że nowa tablica eksponuje nie herb Jasła, lecz powiatu jasielskiego.  Wszystko wskazuje, więc na to, że swoistego rodzaju zamieszanie z wymianą tablic wynika nie tyle z celowego działania, co z braku przygotowania szczegółowego programu obchodów i konsultacji pomiędzy delegacją szkoły a fundacją. Sami reprezentanci Fundacji im. profesora Romana Saphiera, prezes zarządu Stanisław Mazan jak również wiceprzewodniczący Piotr Mazur byli, bowiem tym faktem absolutnie zaskoczeni. Nie zmienia to jednak faktu, że przy organizacji tego rodzaju uroczystości współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami winna przebiegać w sposób wzorcowy, co do minimum zniwelowałoby ryzyko popełnienia najmniejszych błędów i powstania jakichkolwiek niedomówień.

fot. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle/www.1lojaslo.pl

Wydarzenia sprzed trzech tygodni wzbudziły powszechne zainteresowanie za sprawą dwóch radnych Rady Miejskiej Jasła, Marii Kluz oraz Elżbiety Bernal. Obie panie 28 września znalazły się w grupie uczestników uroczystych obchodów upamiętnienia kolejnej rocznicy bitwy pod Firlejówką oraz tych, którzy polegli w walce z bolszewikami. Podczas poniedziałkowej sesji rady starały się dowieść, że władze miasta nie czynią starań, aby godnie upamiętnić miejsce spoczynku profesora Romana Saphiera oraz uczniów jasielskiego gimnazjum. – Mamy pytanie, wraz z Elżbietą Bernal do pana, panie burmistrzu odnośnie umieszczenia herbu Miasta Jasła na tablicy i cokole pomnika w Firlejówce. Ponieważ byłyśmy tam ostatnio we wrześniu i bardzo dużo nieprzyjemności nas tam spotkało, z tego względu, że zarzucano nam, że nie ma tego herbu Miasta Jasła. Zwracamy się z pytaniem, czy burmistrz zleci wykonanie herbu. W 2020 roku przypada setna rocznica bitwy. Pamięć o tej walce nie powinna popaść w zapomnienie. Dlatego umieszczenie na cokole tego pomnika herbu Miasta Jasła oraz tablicy z wymienionymi nazwiskami poległych będzie najlepszym dowodem pamięci. Elżebieta Bernal ma zrobione zdjęcie, jak wyglądał nasz herb. Z powiatu jasielskiego przywieźli sobie i wbili w tę mogiłę herb powiatu jasielskiego. Te panie nauczycielki, które były tam obecne, w czasie tej wycieczki i wszyscy pretensje mieli do nas jako radnych, że nie stać nas na jakiś herb, żeby miasto godnie uczciło pamięć tych, którzy tam leżą – mówiła radna Kluz.

Warto nadmienić, że na mogile znajduje się już kamienna tablica, na której wyryte zostały imiona i nazwiska poległych, których szczątki udało się zidentyfikować. Obecnie tablica ta została zdemontowana czasowo, celem przeprowadzenia nad nią prac renowacyjnych. 

W odpowiedzi, Ryszard Pabian potwierdził, iż do magistratu dotarła informacja o wydarzeniach, jakie miały miejsce 28 września w Firlejówce. Jednocześnie wyjaśnił, iż stosowana tablica, która podkreślać ma związek bohaterskich mieszkańców Jasła, uczestników wojny polsko-bolszewickiej z miastem, znajdzie się w obrębie mogiły w przyszłym roku. – Doszła do nas informacja, że dziwnym trafem, ten herb Jasła zniknął z obszaru pomnika. Nie wiem gdzie w tej chwili jest. W to miejsce powiła się tabliczka, bo trudno to inaczej nazwać, z logo jasielskiego liceum i herbem powiatu jasielskiego.  Dla społeczności lokalnej herb Jasła wpisał się przez te wszystkie lata, od kiedy tam stał. Najpierw w miejscu, w którym spoczywają szczątki naszych jaślan. Potem był przeniesiony na miejsce nowo wybudowanego pomnika. Znaliśmy ten temat, bo kiedy, chyba dwa lata temu byliśmy tam zapadła decyzja, aby wymienić ten herb na nowy. Takie działania zostały podjęte, aby w 2020 roku nowy herb Jasła znalazł się na miejscu poprzedniego. W tej chwili jest projektowany przez jasielskich artystów. Z nikim nie było uzgodnione usunięcie dotychczasowego herbu, jak też postawienie tabliczki, o której wspomniałem – wyjaśniał.

Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła zwracał uwagę na fakt, iż umieszczenie jakiejkolwiek tablicy w obrębie pomnika wymaga szeregu uzgodnień ze stroną ukraińską. Uzgodnieniom podlega nie tylko sama forma tablicy, lecz także jej treść. W tym zakresie przygotowania do jej umieszczenia nadzorowane są przez zarząd Fundacji im. profesora Romana Saphiera.

fot. ze zbiorów Fundacji im. profesora Romana Saphiera
(wizualizacja projektowanego herbu Jasła)

Do sprawy odniósł się również radny Lech Polak, który apelował o rozwagę w formułowaniu jakichkolwiek osądów na temat podejmowanych przez władze samorządowe działań, w związku z upamiętnieniem miejsca, w którym spoczęły szczątki jaślan poległych pod Firlejówką. – Byłem na Firlejówce sześć razy. Staraniem fundacji, Urzędu Miasta Jasła, burmistrza Andrzeja Czerneckiego, Marii Kurowskiej, zawsze pomagaliśmy rozwijać tę mogiłę od krzewu do granitowego pomnika, pięknego, potężnego krzyża. Musicie panie wiedzieć, ile starań kosztuje, załatwienie również w oparciu o ministerstwo, jaki ma być napis, czy po polsku? czy po ukraińsku? dla jakich bohaterów? Tablicę z herbem, o której mowa przywiozły  na początku pierwsze ekipy, które odwiedzały to miejsce i tam ją umieściły. Niepotrzebnie w tym miejscu wykonujemy jakieś gesty. Tam jeździ młodzież, liceum, radni, mieszkańcy Jasła. Byłyście tam panie i widziałyście. Jest to miejsce, które w tej chwili stało się ważne dla obu społeczności, co jest chyba największym osiągnięciem wspólnych kontaktów. Na spotkanie przy mogile jaślan, przychodzi około stu mieszkańców Andrijiewki. Współpraca rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Takie małe niejasności powinniśmy sobie darować i mieć cel, że na stulecie bitwy robimy to, co zostało zaplanowane już dawno. Jeżeli ktoś jest niedoinformowany powinien przyjść i zapytać jak to wygląda - mówił.

Elżbieta Bernal starała się tłumaczyć swoje stanowisko troską o właściwe upamiętnienie poległych. – Nie pytamy o sprawę, aby kogokolwiek wytykać, czy też atakować. Chodzi o troskę, o to, aby ten herb miasta był naszą wizytówką, promocją tego miasta. To, co zastałyśmy w tej chwili to nie nadawało się, aby stało w tym miejscu. Ten herb został usunięty. Byłyśmy pokazywane palcami, że radni nie dbają o coś takiego. Pan, który się tym opiekuje miał to zabrać  – tłumaczyła.  

Zdaniem Elwiry Musiałowicz-Czech, zastępcy burmistrza Jasła herb wyryty w drewnianej tablicy winien znaleźć się w muzeum jako eksponat. – Rzecz w tym, że choć ten herb nie był nie wiadomo jakiej jakości. Ma on wartość historyczną. Jeśli taki herb gdziekolwiek jest, powinien trafić do muzeum. Nie jest to zwykły kawałek drewna – mówiła rozemocjonowana.

Sprawa usunięcia herbu Jasła wyrytego na drewnianej tabliczce, osadzonej na paliku w miejscu, w którym spoczywają ciała uczestników bitwy pod Firlejówką, choć w pewnej mierze kontrowersyjna, siłą rzeczy znajduje się i znajdować będzie w cieniu historii, jaką kolejnym pokoleniom jaślan opowiada mogiła i znajdujący się na niej pomnik. Wyryte na nim słowa „Samorząd Jasła” w ciągu kolejnych dziesięcioleci tłumaczyć będą odwiedzającym to miejsce, że bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, którzy bez wahania gotowi byli bić się w obronie ojczyzny, swoje życie związali z Jasłem. Przed niemal stu laty wskazali współcześnie żyjącym jaślanom drogę, o konieczności podążania którą krzyczą dziś z grobu. Drogę wybrukowaną honorem, miłością do ojczyzny i co równie istotne poświęceniem dla sprawy, na które niewielu gotowych jest dzisiaj się zdobyć. Wielu, z tych, którzy pysznie stawiają siebie na piedestale, głodnych pochwał, poświęcenie dla dobra małej ojczyzny, jaką jest Jasło oraz jej synów i córek jest czymś zupełnie obcym. Musimy zrozumieć, tak jak doskonale rozumieli to bohaterowie spod Firlejówki, że wielkie cele można osiągnąć jedynie wspólnym wysiłkiem.

MD

Napisany dnia: 18.10.2019, 18:46 , Tagi: Brak
Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ Ja siek
dnia 18.10.2019, 19:02
Ocena
komentarza:
12
Elwira przemówiła
@ Maliniak
dnia 18.10.2019, 20:45
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ Jaślak
dnia 20.10.2019, 17:12
Ocena
komentarza:
-14
Miejsce męstwa i patriotyzmu to było w Jabłonkach koło Baligrodu. Tam był pomnik generała Karola Świerczewskiego Waltera, prawdziwego bohatera , ale barbarzyńcy zmieniający naszą historię zburzyli go. Teraz już nigdy kwiatów nie złożę pod żadnym pomnikiem bo i nie mam pod kim. A co to była ta firlejówka i co to jest?
@ historyk
dnia 21.10.2019, 17:14
Ocena
komentarza:
4
Świerczewski to nawet nie Polak tylko ruski agent NKWD, który miał za zadanie zniewolić wolnych Polaków! Kogoś takiego to na stos a nie pomniki?
@ do historyka
dnia 21.10.2019, 23:52
Ocena
komentarza:
0
Akurat z pochodzenia był rodowitem Polakiem, katolikiem, podobnie jak Dzierżyński, Marchlewski czy Bierut. A to że był agentem NKWD to reż prawda.
@ radny
dnia 18.10.2019, 19:04
Ocena
komentarza:
33
Przestancie robić intrygi tylko zajmijcie się godnym reprezentowaniem miasta!
@ Zenon
dnia 18.10.2019, 19:30
Ocena
komentarza:
12
[Komentarz nie na temat]
@ Dziękuję za informację
dnia 18.10.2019, 19:36
Ocena
komentarza:
17
Ludzie... Tytuł i treść jak z Gazety codziennej Fakt lub Super Expressu...
@ Że co?
dnia 18.10.2019, 19:41
Ocena
komentarza:
43
A czy "rozemocjonowana" Elwira chociaż raz była w Firlejówce? Pezeszła w szpileczkach przez wyboistą drogę prowadzącą do mogiły leżącej w szczerym polu? Wysłuchała tam mszy św. na stojąco mając za sobą nieprzespaną noc, bo wyjazd jak co roku szarym świtem? To niech nie papla po próżnicy
@ Kierowca 8I0
dnia 18.10.2019, 20:07
Ocena
komentarza:
46
Młodzi jaślanie ze swym profesorem w obronie wolności ojczyzny poszli w bój
na śmierć a wy miernoty komentarzowe kupczycie tym poświęceniem,
który bardziej dokopie jeden drugiemu.
Aż nie chce się wierzyć, że tak podle upadliście nisko.
@ fan
dnia 18.10.2019, 21:33
Ocena
komentarza:
20
Taką mamy targowice?
@ km
dnia 19.10.2019, 23:31
Ocena
komentarza:
-1
Wiesz chociaż chłoptasiu jak to było z tą Targowicą?
@ do km
dnia 21.10.2019, 00:10
Ocena
komentarza:
4
Na pewno nie wie, bo gdyby wiedział o haniebnej roli kk w Targowicy i powieszenbu 2 biskupów za zdradę to jako prawaczek siedziałby cicho.
@ Lewarek
dnia 18.10.2019, 21:15
Ocena
komentarza:
-2
No mamy ta historie, jaka mamy i to nas wciąż gubi
przy okazji współczesnych wyborów.
@ fan
dnia 18.10.2019, 21:38
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ Lewarek
dnia 18.10.2019, 22:10
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Ale jaja
dnia 18.10.2019, 21:55
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Mormalny
dnia 19.10.2019, 06:09
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ mms
dnia 19.10.2019, 08:09
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Marcin
dnia 19.10.2019, 08:27
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Sędzia na tel
dnia 19.10.2019, 08:29
Ocena
komentarza:
21
Czy ten zamęt nie wynika z faktu braku współpracy między Miastem
A Powiatem? Czy przypadkiem nie następuje tu kupczenie
pamięcią i poświęceniem?

Pokazuje to pewne cechy urzędników z Jasła
@ dragoness
dnia 21.10.2019, 09:40
Ocena
komentarza:
0
Ze szczególnym uwzględnieniem powiatu.
@ Mimi
dnia 19.10.2019, 12:42
Ocena
komentarza:
4
Ktoś się nie bał i za...
@ io
dnia 19.10.2019, 23:26
Ocena
komentarza:
-11
Jaślanie pisze się przez DUŻE "J".
@ CDN
dnia 20.10.2019, 09:52
Ocena
komentarza:
8
Promocja miasta na pomniku i zbiorowej mogile??? Czy ci ludzie się słyszą???
@ On
dnia 20.10.2019, 13:19
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ On
dnia 20.10.2019, 13:20
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ BMW
dnia 20.10.2019, 17:50
Ocena
komentarza:
6
BMW p.o. dyrektora nie ma wasnego zdania. A to znaczy że to starosta kazał ustawić ohydną tabliczkę z plastiku z herbem powiatu.
@ obserwator
dnia 21.10.2019, 14:05
Ocena
komentarza:
1
Starosta nic nie kazał ale powinien się zainteresować jak kala się pamięc byłych uczniów jego szkoły zostawiając na mogile zgnity,spruchniały,wyleniały,popękany i prawie rozsypany herb miasta! A burmistrz a potem przew.rady obiecywali ,że zostanie wymieniony! Podobno ktoś wziął pieniądze?
@ ernest
dnia 21.10.2019, 14:17
Ocena
komentarza:
0
BMW ty jesteś ohydny a tabliczka jest piękna i wspaniale prezentuje się w filmie TVP Rzeszów pt. "Młodzi bohaterowie z Jasła! Tabliczka i film to doskonała promocja I LO ! Nagroda Kuratora w przyszłym rkou nie wiernym funkcjonariuszom tylko Sebastianowi Styczyńskiemu-dyrektorowi I LO!
@ xddd
dnia 20.10.2019, 18:35
Ocena
komentarza:
0
a po co komu taka tablica? Chociaż gdyby była z jakiegoś brązu... Najwidoczniej komuś się polityka władz miasta nie spodobała... jak wiemy politycy lubią wtrącać swoje 4 grosze do historii
@ zorientoeany
dnia 20.10.2019, 18:36
Ocena
komentarza:
6
Starosta Pawluś nie lubi Burmistrza Pabiana z tąd ta zmiana herbu z jasielskiego na powiatowy - proste i logiczne
@ hejterka ziobry
dnia 20.10.2019, 20:02
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ janina
dnia 21.10.2019, 16:47
Ocena
komentarza:
2
Pawluś nikogo nie lubi tylko zającową i rudego bo się ich boi?
@ aplikant
dnia 21.10.2019, 07:00
Ocena
komentarza:
1
Co za pytanie ? Jakby ktoś nie wiedział jak kiedyś zostawało się sędzią?
@ do aplikanta
dnia 22.10.2019, 10:49
Ocena
komentarza:
1
Gdyby śp Zając żył to mógłby ci opowiedzieć, bo już w połowie lat 70 w wieku 26 lat został sędzią. A kilka lat później przeszedł do adwokatury uzyskując certyfikat obrońcy przed sądami wojskowymi.
@ dragoness
dnia 21.10.2019, 09:39
Ocena
komentarza:
0
Współpraca powiatu z miastem kwitnie, a starosta robi wszystko, aby zaistnieć. na darmo, niestety. Nie dla niego warszawskie salony.
@ dawid
dnia 21.10.2019, 15:40
Ocena
komentarza:
0
Pawluś pójdzie na salony bo Kaczyński poleci 5 osobom,które miały od niego lepszy wynik złożyć rezygnację! Więżniowie z Hrubieszowa są w cenie!
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Zaskakujące odkrycie przy cmentarzu żydowskim

   

  Archeolodzy zakończyli badania sondażowe na terenie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle. Miały dać one odpowiedź na pytanie, czy w miejscu tym znajdował się niegdyś cmentarz żydowski, a tym samym groby? W trakcie prowadzonych prac archeolodzy natrafili na interesujące odkrycie.

 • Nie daj się cukrzycy!

  14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji razem z lek. med. Piotrem Plutą, kierownikiem Oddziału Diabetologicznego jasielskiego szpitala przypominamy o tym, że cukrzyca to niebezpieczna choroba, która prowadzi do wielu powikłań. Niestety z każdym rokiem coraz więcej osób na nią zapada.

 • Rusza kolejny nabór do projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe”

   

  Uzyskaj dofinansowanie na wybrany kurs/szkolenie/studia podyplomowe. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 18.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w godz. 12.00-17.00.

 • Wierzą, że oddając krew mogą uratować komuś życie

   

  O tym, że krew jest niezwykle cenna dla każdego człowieka nie trzeba nikogo przekonywać. Z pewnością do grupy osób przekonanych o jej olbrzymim znaczeniu należą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, którzy oddali krew z myślą o tych, którym może ona uratować życie.

 • Zapalając znicze na ich grobach spłacamy dług

   

  Ulice miasta spowite są gęstą mgłą. Wszyscy tłoczą się z drzwiach autokaru, aby po chwili sennie zasiąść na swoich miejscach. Od odjazdu dzieli ich zaledwie kilka minut. Z niecierpliwością oczekują chwili, w której warkot silnika oznajmi, iż wyprawa na Ukrainę wreszcie się rozpoczyna.

 • 26-latek zniszczył osiem samochodów

  W minioną sobotę w nocy na ul Szkolnej w Jaśle doszło do dewastacji ośmiu samochodów osobowych. 26-letni mieszkaniec Jasła przyznał się do winy. Policja skierowała sprawę do sądu.

 • Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Jaśle

   

  W całej Polsce odbywają się dzisiaj uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Jaśle uroczystości upamiętniające 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Parku Miejskim, gdzie na Grobie Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty.

 • Ceny targowe na zakup obrączek w salonach Łazur!

   

  Planujecie ślub, a nie macie jeszcze obrączek? Stoiska targowe i ich gwar Was przytłaczają?Zapraszamy do naszych salonów jubilerskich w Jaśle i Sanoku, gdzie w ciszy i spokoju wybierzecie Wasze wymarzone obrączki po targowych cenach!

 • Czarni lepsi od wicelidera. Jaślanie mistrzami jesieni

   

  Jesień należy do Czarnych Jasło. Podopieczni Ryszarda Skuby pokonali w ostatnim meczu rundy jesiennej drużynę MKS-u Arłamów Ustrzyki Dolne 2:1. Tym samym zimę spędzą na fotelu samodzielnego lidera rozgrywek klasy okręgowej.

 • Pomagają dzieciom chorym na raka

   

  Strażacy ochotnicy znów zwierają szeregi w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Tym razem jednak oprócz zbiórki zabawek, artykułów szkolnych i innych dla dzieci z chorobą nowotworową zachęcać będą również do oddawania krwi. Machina już ruszyła. Każdy może stać się jej małym a zarazem niezwykle istotnym trybikiem.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105