Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

UNIMOT przejmuje jasielskie zakłady magazynowania i dystrybucji paliw oraz produkcji asfaltów

61

Formalności stało się zadość. Po wielu miesiącach oczekiwania, w kwietniu 2023 r. spółka UNIMOT Investments sp. z o.o. zawarła z PKN Orlen S.A. umowę przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. Tym samym jasielskie zakłady Lotos Infrastruktura i Uni-Bitumen zmieniły właściciela. W długoletniej historii działalności przedsiębiorstw ściśle związanych z przemysłem rafineryjnym, doskonale znanych większości jaślan, rozpoczął się więc zupełnie nowy rozdział. O celach, jakie stawia przed sobą inwestor oraz planach rozwoju zakładów, w wywiadzie udzielonym redakcji portalu opowiedział Jacek Gogola, Prezes Zarządu spółki Unimot Infrastruktura.

M.D.: Zakłady Lotos Infrastruktura i Uni-Bitumen, w związku ze zmianami właścicielskimi, znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości. Rodzi się zatem pytanie, czy w najbliższym czasie ich kierownictwo i pracownicy powinni spodziewać się znaczących, jeżeli nie rewolucyjnych zmian?

Jacek Gogola: W wyniku tego, co wydarzyło się 7 kwietnia bieżącego roku, profil biznesowy spółki Unimot Infrastruktura, bo taka jest jej nazwa obecnie, nie uległ zasadniczej zmianie. Chodzi rzecz jasna o zawarcie transakcji, w ramach której spółka UNIMOT Investments nabyła sto procent akcji spółki Lotos Terminale. Podstawowe kierunki naszej działalności nie ulegną jednak zmianie. Co nie oznacza, że nie będziemy dążyć do zmian, które zapewnią naszym zakładom rozwój. Mamy bowiem w zanadrzu wiele pomysłów i projektów, które zamierzamy realizować w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasu. 

M.D.: Nowy właściciel, to nowe porządki. Jak wiele miejsca poświęcono wspólnym spotkaniom i rozmowom o przyszłości zakładów w Jaśle, które zajmują się magazynowaniem paliw oraz produkcją asfaltów?

Jacek Gogola: Warto podkreślić, że sam proces fuzji trwał kilka dobrych lat. O ile mnie pamięć nie myli, to w tym roku mijają trzy lata, od kiedy, wtedy jeszcze spółka Lotos Infrastruktura została ujęta, w tak zwanych środkach zaradczych. Pod tym pojęciem kryje się decyzja Komisji Europejskiej, której działania zmierzały do tego, aby zdemonopolizować i zdekoncentrować pewne obszary biznesowe, czego skutkiem było zbycie przez PKN Orlen określonych aktywów. Był to warunek konieczny do spełnienia, żeby mogło dojść do formalnego dopięcia fuzji. W ostatnich kilku miesiącach, kiedy wspomniana fuzja zmierzała ku końcowi, mieliśmy okazję do odbycia szeregu spotkań z przedstawicielami grupy UNIMOT. Przekonaliśmy się wówczas, jakie cele stawiał będzie przed nami nowy właściciel.

M.D.: Czy takie spotkania organizowano również w Jaśle?

Jacek Gogola: Po 7 kwietnia, kiedy podpisano umowę, w Jaśle odbyło się spotkanie z panem Adamem Sikorskim, prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej UNIMOT. W tym spotkaniu wzięli udział wszyscy pracownicy oraz przedstawiciele organizacji związkowych. Prezes Sikorski wyraźnie określił kierunki funkcjonowania naszej firmy, co pozwoliło rozwiać wątpliwości i obawy załogi. Wyraźnie zaznaczył, że będzie stawiał na rozwój zakładów w Jaśle. Co ważne, zapewnił też, że nie przewiduje rewolucyjnych zmian, również w obszarze zatrudnienia.

M.D.: W kontekście Jasła i zlokalizowanych na jego obszarze zakładów przemysłowych bardzo rzadko mówi się o rozwoju. Słowa prezesa Sikorskiego brzmią zatem bardzo optymistycznie. Co kryje się za entuzjastycznym podejściem inwestora?

Jacek Gogola: Spółka UNIMOT jest firmą rodzinną, która w branży paliwowej obecna jest od początku lat dziewięćdziesiątych. Potrafi zatem ocenić nasz potencjał. Kluczową w tej materii, okazuje się być lokalizacja naszych zakładów. W połączeniu z profilem naszej działalności, a więc działalnością w obszarze dystrybucji i magazynowania paliw oraz produkcji asfaltów, mamy przed sobą obiecującą perspektywę, w szczególności związaną z możliwościami, jakie otwierają się na kierunkach eksportowych. Biorąc pod uwagę posiadany przez nas potencjał w zakresie załadunku autocystern i produkcji asfaltów, mamy duże możliwości zwiększenia obsługi rynków zagranicznych, co istotne bez uszczerbku dla dystrybucji paliwa na rynku macierzystym. Obecnie realizujemy wydania wolumenów na poziomie wyższym, niż wtedy, kiedy byliśmy jeszcze w Lotosie. Liczby jasno pokazują, że kierunek, w którym zmierzamy, został odpowiednio nakreślony.    

M.D.: Skupmy się na wspomnianych możliwościach. Jakim potencjałem dysponuje obecnie zakład w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw?

Jacek Gogola: Z uwagi na fakt, że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pewne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania biznesu, jakim jest magazynowanie i dystrybucja paliw, są to informacje, których nie możemy w pełni ujawniać. Jesteśmy elementem infrastruktury krytycznej. Co więcej, należy pamiętać też o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i nie chcielibyśmy, żeby takie dane dotarły tam, gdzie nie powinny. Mogę jedynie powiedzieć, że nasze zdolności są wystarczające zarówno do obsługi polskiego rynku, jak również rynków zagranicznych, w tym także ukraińskiego. Nie oznacza to, że zamierzamy osiąść na laurach. Myślimy o zwiększeniu naszego potencjału.

M.D.: Na czym to zwiększenie potencjału ma polegać?    

Jacek Gogola: Nie możemy pozwolić sobie dzisiaj na to, żeby infrastruktura, którą obecnie dysponujemy, nie była w stu procentach sprawna, a co za tym idzie, abyśmy nie mogli realizować założonych celów biznesowych. W szerszym kontekście ma to również znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie jest to pusty frazes. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że jesteśmy jednym z głównych obiektów w tej części Polski, który zaopatruje rynek w paliwa. Myślimy zarówno o rozbudowie potencjału nalewczego związanego z obsługą autocystern, jak też modernizacji nalewu kolejowego. W grę wchodzi także realizacja wielu mniejszych inwestycji, krótkoterminowych i długoterminowych, które pozwolą uelastycznić naszą działalność. Będąc częścią organizmu, jakim był Lotos, a następnie ORLEN, stanowiliśmy jedno z ogniw łańcucha dostaw. Naszym zadaniem było wykonanie określonych działań, polegających na przyjęciu, zmagazynowaniu i wydaniu gotowego produktu. Teraz musi się to zmienić. Po pierwsze z uwagi na bardzo dużą dynamikę, z jaką mamy do czynienia na rynku paliwowym. Po drugie, spółka UNIMOT doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że poprzez uelastycznienie będziemy mogli skutecznie konkurować na tym rynku z innymi podmiotami. Dzięki temu będziemy wciąż postrzegani jako partner gwarantujący stałym i nowym klientom sprawną i bezpieczną obsługę. Z punktu widzenia naszych odbiorców, nie mniej ważna jest także gwarancja zachowania nienaruszalności ilościowej dostępnego paliwa i jego wysokiej jakości. Dowodem niech będzie fakt, że w ostatnich kilkunastu latach nie mieliśmy żadnych reklamacji jakościowych od klientów, którzy odbierają od nas paliwo.

M.D.: Ambitne plany rozwoju z pewnością wymagać będą zwiększenia nakładów finansowych. Czy wiadomo, jakich pieniędzy potrzebować będą jasielskie zakłady, w posiadanie których wszedł UNIMOT, aby mogły one pewnie kroczyć ścieżką zmierzającą do unowocześnienia?

Jacek Gogola: Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jakie środki finansowe zostaną finalnie zaangażowane z myślą o realizacji kluczowych inwestycji. Jesteśmy na początku drogi. Należy mieć na uwadze fakt, że zakłady, o których dyskutujemy, są częścią grupy UNIMOT, do której wchodzą też spółki w Czechowicach-Dziedzicach i zakłady produkcji asfaltów. Okoliczności sprawiają, że strategia rozwoju musi być w pełni spójna i wykorzystywać wszystkie synergie, które w takiej grupie występują.         

M.D.: Każde przedsiębiorstwo to jednak nie tylko jego infrastruktura i strategie rozwoju. To także ludzie, pracownicy firmy. Jak zakup zakładów wpłynie na kwestie związane z zatrudnieniem? Czy plany inwestycyjne wymagać będą zatrudnienia dodatkowych pracowników?

Jacek Gogola: Już teraz stawiamy sobie takie pytania. W najbliższym czasie będziemy musieli na nie odpowiedzieć. Biorąc pod uwagę obecną załogę, trzeba stwierdzić, że UNIMOT chce korzystać z naszego potencjału ludzkiego i jego doświadczenia. Władze spółki szanują nasze kompetencje i zdobyte przez lata doświadczenie. Nie da się ukryć, że każda zmiana właścicielska zawsze budzić będzie pewne obawy i wątpliwości. Firma UNIMOT zobowiązała się do tego, że przez trzy lata gwarantować będzie nienaruszalność warunków pracy i płacy. 

M.D.: Nowy właściciel, to jednak nowe porządki, do których załoga będzie musiała się dostosować. Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Jacek Gogola: Musimy zaadaptować się do warunków, w których decyzje podejmowane będą zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Jeżeli okaże się, że na horyzoncie pojawi się szansa na zrobienie dobrego biznesu, z poszanowaniem przepisów prawa rzecz jasna, to spółka taką szansę wykorzysta.

M.D.: Spółka Lotos Infrastruktura była podmiotem, który na przestrzeni wielu lat zdołał zbudować trwałe relacje z otoczeniem, w tym z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Czy UNIMOT zamierza kontynuować realizację obranej przed laty strategii w tej materii?

Jacek Gogola: Pan prezes Adam Sikorski podczas odwiedzin w zakładach w Jaśle nie omieszkał spotkać się z burmistrzem miasta Ryszardem Pabianem i jego zastępczynią. Weźmy pod uwagę to, że UNIMOT jest polską firmą, która rozumie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka jest więc zainteresowania wspieraniem szeregu projektów, które wspieraliśmy jako Lotos Infrastruktura. Mowa oczywiście o projektach lokalnych. Wystarczy wspomnieć o tym, że już w ubiegłym roku, kiedy UNIMOT nie był jeszcze formalnie właścicielem jasielskich zakładów, udzielił wsparcia finansowego Jasielskiemu Domowi Kultury w organizacji jesiennych spotkań teatralnych.

Z Jackiem Gogolą rozmawiał Marcin Dziedzic.    

red.

Napisany dnia: 29.05.2023, 18:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Optymista
dnia 29.05.2023, 18:42
Ocena
komentarza:
9
Co z tymi co zawsze mówią o wyprzedaży majątku narodowego? W końcu zakłady stanowiły własność skarbu państwa. A tu pisowcy wyprzedają majątek narodowy. Dobrze, że naszym, a nie jakimś arabom i węgrom.
@ Free
dnia 29.05.2023, 20:14
Ocena
komentarza:
30
Myślę, że powinieneś się wgłębić w tematykę.kupna Lotosu przez Orlen , szczególnie o warunkach to może nie będziesz pisał głupich komentarzy :) nie bronie PIS ale jak tak bardzo juz chcesz wybierz się na teren dawnego Gamratu , to zobaczysz co to znaczy rozgrabić slarb państwa przez pewna partie
@ js
dnia 29.05.2023, 21:05
Ocena
komentarza:
-11
Sam się wybierz na teren Gamratu, bo widać tam dawno nie byłeś. Oprócz starego, zmodernizowanego zakładu zobaczysz Strefę Przemysłową, a tam dziesiątki nowych firm tam gdzie za wg ciebie złotych czasów komuny dawniej porastał las.
@ Jaślak
dnia 29.05.2023, 21:21
Ocena
komentarza:
13
ja, bzdury piszesz i tyle w temacie. Na tym biznesie obłowiło się tylko kilka tłustych kotów i skarb państwa nic z tego nie ma, a nawet podatki zostały umorzone. I dlatego płacimy drogo za śmieci.
@ Menedżer
dnia 29.05.2023, 22:04
Ocena
komentarza:
20
Pan Grad ( pracownik pana Tuska) sprzedał firmę Gamrat, o światowym
potencjale produkcyjnym za tak zwaną czapkę gruszek, i to jest fakt,
którego nie da się zakrzyczeć.
Jak zresztą wiele innych naszych strategicznych firm.
Tamtej ekipie chodziło przede wszystkim o to, by jak najszybciej i jak
najbardziej osłabić Polskę, gospodarczo i militarnie .
Gdyby ich rządy trwały nadal, to młodzi rodzice opowiadali by dziś swym
dzieciakom że kiedyś tutaj była Polska...
@ Optymista
dnia 29.05.2023, 22:40
Ocena
komentarza:
-12
Menadżerze skoro nim jesteś to porównaj PKB Polski w 1989r i dzisiaj i przestań się kompromitować. To szalenie proste wystarczy wiedza z zakresu 4 klasy SP. A te głupoty które wypisujesz zostaw na spotkania z swoimi pracownikami.
@ js
dnia 30.05.2023, 00:21
Ocena
komentarza:
25
Gamrat o światowym potencjale produkcyjnym. Dobre. Chyba tylko w wyobraźni Solidaruchów z panem O. na czele. Dobrze żarło aż zdechło. Gdy w l. 90 przestali być monopolistą to nawet w Polsce stracili pozycję czołowego producenta rur i wykładzin. A pod nosem konkurencja wystawiła im hurtownię z wyrobami o 30 % tańszymi i skończyło się babci sr...nie! Przez takich "menedzerów" jak ty.
@ Menedżer
dnia 30.05.2023, 06:37
Ocena
komentarza:
-2
Mówiłem że tych faktów nie da się zakrzyczeć ( no chyba że w TVN),
to po co próbujecie?
Plan minionych czasów był prosty, zgnić, doprowadzić do upadłości i
sprzedać za ułamek wartości ,wszystko na co ciężko pracowali nasi
przodkowie.
Myślę że to wiedza na poziomie przedszkola, więc moi nie kompromitujące
się więcej,
Pomyślnie lepiej gdzie byśmy teraz byli gdyby Lotos był rosyjski a Otlen
pewnie niemiecki, bo w tym kierunku to zmierzało za poprzednich rządów.
@ 1971
dnia 30.05.2023, 06:48
Ocena
komentarza:
2
Powiedz mi menadżerze czy widziałeś jakąkolwiek państwowa firme dobrze funkcjonująca? Bo ja nie. I powiedz mi dlaczego kobiety nie chcą rodzic w jasielskim szpitalu państwowym tylko wola jezdzic do prywatnego do Rzeszowa?
@ Menedżer
dnia 30.05.2023, 06:56
Ocena
komentarza:
4
Do1971
Po 2015 roku wszystkie spółki skarbu państwa funkcjonują poprawnie
generując zyski, i to właśnie tak bardzo drażni naszych zachodnich
,, Przyjaciół "
Nie siedzimy pod ich butem potulnie prosząc o kromkę chleba.
Dlatego nie jesteśmy również praworządni i trzeba nas zagłodzić,
jak to sami powiedzieli.
@ stary
dnia 30.05.2023, 07:56
Ocena
komentarza:
21
to nic że lotos sprzedany o pięć miliardów taniej niz wartość księgowa ale w tym kraju to nic dziwnego ?
@ popl
dnia 30.05.2023, 08:21
Ocena
komentarza:
-11
Do Menadzera .Cieszę sie ze są jeszcze ludzie trzezwo myślacy i pamiętają ,,dobrobyt i uczciwosc"hasła part która to dzis tak bardzo obiecuje.
@ ja
dnia 30.05.2023, 08:57
Ocena
komentarza:
0
ZYSKI? Mówisz o 6 mld straty ze sprzedaży Lotosu? a może o stratach Azotów? KGHM? Kęty? Przestań bredzić i wciskać ciemnotę!
@ cepik
dnia 30.05.2023, 08:58
Ocena
komentarza:
0
stary - od kiedy firmę sprzedaje się za jej wartość księgową?
@ do cepik
dnia 30.05.2023, 11:38
Ocena
komentarza:
11
No tak, wartość rynkowa o 15 mld. wyższa.
@ do manedzer
dnia 30.05.2023, 12:00
Ocena
komentarza:
7
Gdyby babcia miałka wąsy to by była... Jakoś nie sprzedali Orlenu, Lotosu, ani Puław, za to odzyskali PZU, postawili na nogi przynoszacą straty rafinerię w Możejkach, zmodernizowali Lotos który za PO podwoił produkcję i stał się najnowocześniejszą rafinerią w Europie, nie dopuścili do wykupienia Puław przez rosyjskiego oligarchę za kredyt gwarantowany przez Santander Bank. Kto był prezesem Santander Banku, no kto? PS. Jak dostaniesz przepustkę z DPSu na Foluszu to podjedź sobie męnkolem do Gamratu a zobaczysz tą hurtownię. Nieopełnosprawni mają menkol za darmo.
@ do manadżer
dnia 30.05.2023, 13:54
Ocena
komentarza:
8
Funkcjonują poprawnie te które są monopolami, dzięki cenom gazu i prądu 1,5 raza wyższym niż za granicą. W sowieckiej bladze ekonomicznej nazywało się to monopole naturalne. Tam gdzie jest wolny rynek już dawno zbankrutowały.
@ Dawny Lotos
dnia 30.05.2023, 13:55
Ocena
komentarza:
8
Niby naszym, ale nie do końca. W Rafinerii Gdanskiej część udziałów ma Aramco(Arabowie) a stacje węgierski MOL...
@ Dokładny
dnia 30.05.2023, 15:19
Ocena
komentarza:
4
Za sprzedażą Gamratu lobbowali "Panowie" z Gamradzkiej solidarności, a jeden co lobbowal został w "nagrodę" przeniesiony na wykładziny , potem wykładziny nowy włascieciej sprzedał Tarketowi i lobbysty się pozbył z Gamratu
@ js
dnia 30.05.2023, 17:20
Ocena
komentarza:
2
Niezupełnie, Solidaruchy byli przeciwni sprzedaży p. Mosce , lobbowali za sprzedażą jakiemuś inwestorowi z Kanady który nie miał nic wspólnego z branżą ale obiecywał im utrzymanie stołków i spółek żerujących na zakładzie.Po przejęciu zakładu Moska by uciszyć przewodniczącego "S" dał mu posadę wysokopłatnego nieroba w radzie nadzorczej. O tym że tak pięknie spławili tego wuja miło usłyszeć.
@ Ulan
dnia 30.05.2023, 17:28
Ocena
komentarza:
-1
Sprzedali zgodnie z nakazem PE inaczej było by to niezgodne z dyrektywa UE
@ Fan
dnia 30.05.2023, 19:17
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ ono
dnia 30.05.2023, 19:22
Ocena
komentarza:
6
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Do Optymista
dnia 29.05.2023, 18:50
Ocena
komentarza:
2
Wszystko w ręce rad. Nacjonalizacja wszystkiego. To się w głowie nie mieści. Kiedyś prywatyzowano a dziś się upaństwawia. Typowy zamordyzm obecnej władzy.
@ Do tego, co pisze do Optymisty
dnia 29.05.2023, 19:00
Ocena
komentarza:
8
https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-unimot/akcjonariat/
Gdzie tu widzisz własność państwową? Nic też nie wskazuje, by Adam Antoni Sikorski należał do PiS-u.
Tępota zwolenników lewicowo-liberalnej pożal się Boże opozycji staje się przysłowiowa.
@ Fan
dnia 29.05.2023, 20:10
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ js
dnia 29.05.2023, 21:00
Ocena
komentarza:
12
Twoja tępota jest przysłowiowa. Nie chodzi o UNIMOT ani prezesa Sikorskiego chłoptasiu, tylko rozwalenie Lotosu i przekształcenie Orlenu w monopol na kształt rosyjskiego Gazpromu. Sprzedaż części aktywów LOTOSu prywatnym inwestorom została wymuszpna przez Komisję Eurorpejską.
@ strach
dnia 29.05.2023, 21:00
Ocena
komentarza:
-2
[Komentarz nie na temat]
@ Do tego, co pisze do Optymisty
dnia 29.05.2023, 21:19
Ocena
komentarza:
-1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ strach
dnia 30.05.2023, 07:37
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Do tego, co pisze do Optymisty
dnia 30.05.2023, 08:21
Ocena
komentarza:
5
Taa, konkurencja i różnorodność w sektorze paliwowym to jest w Rosji - nie tylko Gazprom, ale jeszcze Rosnieft, Łukoil i parę innych. Wszystko po to by była wygodna Platforma do kręcenia lodów .

A w takiej zacofanej i niewolnorynkowej Anglii jedno BP, co przez fuzje połknęło kilka innych.

Nałogowe oglądanie TVN szybciej niszczy szare komórki, niż alkohol.
@ js
dnia 30.05.2023, 11:43
Ocena
komentarza:
5
Tyle że w Anglii oprócz BP funkcjonują jeszcze koncerny zagraniczne kontrolujące połowę rynku paliwowego. A o kartelach w Rosji chłoptaś nie słyszał?
@ Do tego, co pisze do Optymisty
dnia 30.05.2023, 15:56
Ocena
komentarza:
-1
A w Polsce to zagraniczne koncerny paliwowe nie funkcjonują, panie śmieszny?
@ Ulan
dnia 30.05.2023, 17:29
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ js
dnia 30.05.2023, 21:29
Ocena
komentarza:
2
A jaki udział mają w naszym rynku - 10 , 15%?
@ Do tego, co......
dnia 29.05.2023, 19:07
Ocena
komentarza:
5
A Orlen to czyja spółka ? Państwowa. Rozdawnictwo kasy musi mieć jakieś źródło finansowania. Nie chcą KPO i wszystko wskazuje na to ze nie będzie tej kasy w imię prywaty jednej partii .
@ Cypisek
dnia 30.05.2023, 13:05
Ocena
komentarza:
0
Struktura akcjonariatu PKN ORLEN (22.03.2023):
Skarb Państwa: 49,9%
Nationale-Nederlanden: 5,06%
Pozostali: 45,04%
@ Oro
dnia 29.05.2023, 19:10
Ocena
komentarza:
1
Zagraniczni inwestorzy już się wycofują z Polski bo maja dość niepewności .
@ Fan
dnia 29.05.2023, 20:13
Ocena
komentarza:
-4
Masz na myśli Ruskich i niemieckich??
Polski rynek przyciąga inwestorów tylko w ubiegłym roku aż 16 tyś mieszkań wykupili obco krajowcy??
Niemcy chcą rozbudować fabrykę za 700 MILONIW i zatrudnić 900 osób w POLSCE a nie w Niemczech
@ do FAN
dnia 29.05.2023, 20:54
Ocena
komentarza:
15
A ile się wycofało? W Hucie Sendzimira od ponad 2 lat nie produkuje się surówki, stali ani blach karoseryjnych, Volvo zamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu, SAAB zapowiada likwidację montowni w Słupsku.
@ Fan
dnia 29.05.2023, 21:14
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Fan
dnia 30.05.2023, 06:10
Ocena
komentarza:
-3
[Komentarz nie na temat]
@ dragoness
dnia 30.05.2023, 07:32
Ocena
komentarza:
-2
A rząd nie protestuje przeciw wyzyskowi polskiej siły roboczej przez Niemców?
@ Fan
dnia 30.05.2023, 07:58
Ocena
komentarza:
-5
Ty Babo dlatego podnosi najniższą krajową żeby ci którzy będą chcieli pojechać np:Niemiec nie pracowali za 6 euro na 1h. ?
Wy tacy inteligentni jak komuchy
@ do FAN
dnia 30.05.2023, 12:03
Ocena
komentarza:
5
Musieliby chyba podnieść placę minimalną powyżej średniej krajowej. Ciemny lud wszystko kupi.
@ Optymista
dnia 29.05.2023, 20:25
Ocena
komentarza:
12
Złotówka i giełda w dół, po ustawie lex Tusk. KPO to już tylko bajka. Jednak w rozum i choćby minimalną moralność wśród pisowców nie można wierzyć. Trzeba ich ostatecznie pogonić, za to co zrobili temu krajowi.
@ Fan
dnia 29.05.2023, 20:48
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ xxx
dnia 30.05.2023, 22:52
Ocena
komentarza:
0
Glapuś na spokojnie, wyjdzie przemówi i cyk złotówka w górę i nastroje w biznesie w górę
@ Ciekawy
dnia 29.05.2023, 21:08
Ocena
komentarza:
4
Ciekawe co będzie z produkcją asfaltów w Jaśle w dłuższej perspektywie?
@ do ciekawy
dnia 30.05.2023, 00:24
Ocena
komentarza:
4
Coś się ruszyło bo na stacji i bocznicy znowu stoją cysterny, która po przejęciu przez Orlen stała pusta.
@ Misku
dnia 30.05.2023, 19:48
Ocena
komentarza:
3
Jak orlen da surowiec to będzie a jak nie to nie będzie
@ coś wiedzący
dnia 30.05.2023, 20:25
Ocena
komentarza:
3
ale to paliwo nie jest z POLSKI w werkszosci z tankowców
@ K.W.
dnia 29.05.2023, 22:35
Ocena
komentarza:
2
Szczegóły na fb.
@ Ben1971
dnia 30.05.2023, 08:04
Ocena
komentarza:
3
Tak to jest jak się ogląda TVP PiS. Mózgi zjarane jak u Manadżera.Lotos został panie wyprzedany już w latach dziewięćdziesiątych, potem to już nie było co zbierać.
@ Fan
dnia 30.05.2023, 10:51
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Optymista
dnia 30.05.2023, 15:17
Ocena
komentarza:
4
Myślę, że jakby prezes powiedział, że księżyc świeci w dzień, a słońce w nocy, to na tym forum znaleźliby się ludzie, którzy by takiej tezy bronili. Wszelkie nauki w tym ekonomiczne i polityczno-obyczajowe pobierali pod osiedlowym śmietnikiem, a do szkoły mieli pod górkę.
@ Pierot
dnia 30.05.2023, 23:01
Ocena
komentarza:
1
Ale posłowie przekonywali, że rząd będzie tu inwestował. To ta opcja też chce zaorać Jasło?
Czyli głosując na nich okazałem się frajerem. Przykre.
@ js
dnia 31.05.2023, 01:03
Ocena
komentarza:
1
Obiecanki cacanki a głupiemu radość. Frajer to delikatne określenie. Ty pewnie z tych śmiali ze "straszenia PiSem".
@ olo
dnia 31.05.2023, 09:32
Ocena
komentarza:
3
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ taki jeden
dnia 31.05.2023, 11:21
Ocena
komentarza:
3
Kupili na zeszyt czyli na kredyt za 450 mln zł
w tym 350 mln zł to kredyt
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Cały czas trwają poszukiwania jaślanina w Tatrach na Słowacji

  Do tej pory ratownikom górskim nie udało się odnaleźć 50-letniego jaślanina, który w sobotę zaalarmował służby, że jest poszkodowany i nie może samodzielnie kontynuować wyprawy. Horska Zachranna Służba we wtorkowym komunikacie poinformowała, że dalsze działania poszukiwawcze zostaną dzisiaj wznowione.

   

 • "Proszę tylko o wielką modlitwę za ojczyznę" – wyjaśnia posłanka Maria Kurowska

  W sieci zawrzało po tym, jak posłanka Maria Kurowska w imieniu posłów z Suwerennej Polski oraz kandydatów na posłów przesłała do proboszczów pismo z prośbą o modlitwę za ojczyznę. Internauci są oburzeni i uważają, że jest to agitacja polityczna poprzez angażowanie w to duchowieństwa. - Widząc jaki jest walec propagandy lewackiej zwyczajnie w trosce o to, aby zwyciężyli ci, którzy będą prowadzić Polskę w dobrym kierunku poprosiłam o modlitwę, a jej nigdy za dużo ani ludziom prywatnym ani państwu polskiemu – mówi posłanka Maria Kurowska.

 • Czas na zmiany – jak znaleźć wymarzoną pracę?

   

  Nie tylko osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy, szukają wymarzonego dla siebie stanowiska. Często mając już pierwsze doświadczenia, a nawet wieloletnią praktykę w zawodzie czujemy, że nie spełniamy się na danym stanowisku i nasza praca nie przynosi nam satysfakcji. Wówczas warto podjąć kroki, dzięki którym uda nam się dokonać zmian w tym aspekcie naszego życia. Jak jednak znaleźć wymarzoną pracę? Podpowiadamy.

 • Wmurowano kamień węgielny pod rozpoczętą budowę nowego pawilonu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Jaśle

  Trwa rozbudowa Zakładu Karnego w Jaśle. Inwestycja opiewa na ponad 40 mln zł i jest realizowana z "Programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2022-2025". - Jest to inwestycja w postaci nowego pawilonu mieszkalnego oraz rozbudowy dotychczas istniejącej infrastruktury m.in. budynku wielofunkcyjnego, w którym pełnią służbę funkcjonariusze naszej formacji – mówi ppłk Jacek Paśko, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle.

 • Samorządy dostrzegają pilną potrzebę poszerzenia drogi powiatowej w Kołaczycach w kierunku Brzysk

  W poniedziałek popołudniu w Kołaczycach odbył się briefing prasowy na temat przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi powiatowej relacji Kołaczyce - Brzyska na odcinku od skrzyżowania z dk73 w stronę mostu na rzece Wisłoce. Potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia zauważają samorządy zarówno powiatowy, jak również gminny, bowiem jest to związane z rozbudową drogi krajowej i koniecznością zorganizowania alternatywnych objazdów.

 • Szpital otrzymał ponad 7 mln zł na przebudowę i doposażenie SOR

  Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle odebrała dzisiaj z rąk starosty Adama Pawlusia czek na kwotę ponad 7,5 mln zł. Środki przyznane na przebudowę SOR oraz pracowni diagnostycznych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zakup potrzebnego sprzętu pochodzą z Funduszu Medycznego. - Prace rozpoczną się niezwłocznie od zaprojektowania, a następnie wyboru wykonawcy robót – podkreśla Beata Trzop, dyrektor jasielskiego szpitala.<FOTORELACJA>

 • Pies Kudłaty – nowy salon groomerski na mapie Jasła

 • Czarni z kolejnym wysokim zwycięstwem w lidze. Jaślanie rozbili osłabione Zamczysko Odrzykoń 5:0

   

  Czarni Jasło kroczą w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa. W minioną sobotę (23 września) podopieczni trenera Mateusza Ostrowskiego zmierzyli się na własnym stadionie z Zamczyskiem Odrzykoń. Osłabieni kadrowo goście zainkasowali aż pięć goli. Trzy trafienia padły łupem Karola Potery.

 • „To mogą być ostatnie demokratyczne wybory”

  Dzisiaj na jasielskim rynku odbyła się konferencja z udziałem polityków oraz kandydatów z listy Koalicji Obywatelskiego z okręgu 22 przemysko-krośnieńskiego do polskiego parlamentu. Wśród nich były osoby znane z Jasła, które apelowały do mieszkańców o podjęcie właściwej decyzji 15 października.

 • Szukasz legalnej pracy w Holandii? Oferty już na Ciebie czekają!

   

  Mieszkańcy Podkarpacia chętnie poszukują pracy za granicą. Dużą popularnością cieszy się wśród nich między innymi Holandia. Biura pracy Work Centre zajmujące się pośrednictwem pracy u pracodawców, w tym właśnie kraju, poszukują obecnie pracowników do niemal każdej branży, w szczególności jednak na produkcji przy rybach. Z aktualnymi ofertami można zapoznać się w biurach w Jaśle, Tomaszowie Lubelskim i Opolu.

 • W Jaśle powstaną dwa zielone przystanki

  W centrum Jasła powstaną dwa zielone przystanki. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657