Korzystając z portalu Jaslo4u.pl wyrażasz zgodę na użytkowanie mechanizmu plików cookie. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania portalu Jaslo4u.pl. Korzystając ze strony akceptujesz Politykę Prywatności portalu Jasło4u.pl
Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Jaslo4u.pl - Jasło dla Ciebie

W Jaśle jest miejsce dla młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi

Jednym z zasadniczych problemów, z jakimi, od co najmniej dwóch dekad muszą borykać się małe i średnie miasta w Polsce, są niekorzystne procesy demograficzne. Nie od dziś wiadomo bowiem, że wielu młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi szuka swojej szansy na rozwój w większych ośrodkach miejskich. Przed władzami samorządowymi miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych stoi więc mnóstwo wyzwań, jakim muszą sprostać na trudnej drodze do zwiększenia swojej konkurencyjności. W przypadku Jasła, receptą na osiągnięcie tak nakreślonego celu może okazać się realizacja szeregu działań w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”. Istotną rolę w tym procesie powinni odgrywać najmłodsi jaślanie.

Młodzi ludzie też mają głos

Debacie na temat ścieżek rozwoju Jasła, nieprzerwanie towarzyszą duże emocje. Za doskonały przykład na poparcie tak postawionej tezy posłużyć mogą warsztaty dotyczące potencjałów miasta jako bazy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które 7 listopada br. odbyły się w Generatorze Nauki GEN w Jaśle. W dyskusji nad mocnymi i słabymi stronami Jasła oraz tym, co jego władze i instytucje mogą, czy też powinny zaoferować mieszkańcom, wiążącym z miastem swoją przyszłość, wzięli udział nie tylko pracownicy administracji publicznej i lokalni przedsiębiorcy, lecz także młodzież. Młodzi mieszkańcy Jasła z charakterystyczną dla siebie bezpośredniością starali się trafnie zdiagnozować najistotniejsze bolączki swojego miasta. Zdaniem burmistrza Ryszarda Pabiana, to właśnie dzieci i młodzież, która już dzisiaj decyduje o potencjale Jasła, powinna brać aktywny udział w jego rozwoju.

-  Chcemy kreować miasto z myślą o oczekiwaniach wszystkich jego mieszkańców, którzy właśnie tutaj widzą swoją przyszłość. Dlatego też do udziału w warsztatach zaprosiliśmy przedstawicieli wielu grup społecznych i zawodowych, w szczególności ludzi młodych. Mamy spore doświadczenie w realizacji projektów partycypacyjnych, szczególnie z młodymi ludźmi. Młodzież ma swoje wyobrażenie o mieście, w którym kiedyś chciałaby zostać i zamieszkać. Te wyobrażenia chcemy wcielać w życie – przekonywał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.   

Konkretne działania

Warsztaty pn. „Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” zrealizowane zostały w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Warto jednak dodać, że to nie jedyne działanie, którego beneficjentami są, bądź też wkrótce będą młodzi mieszkańcy Jasła. Za przykład mogą posłużyć choćby: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy i Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła, których kolejne edycje rozpoczęły się przed kilkoma tygodniami.

Projekty o charakterze edukacyjnym mają szczególne znaczenie w kontekście rozwoju Jasła. Ich uczestnicy stanowić mają bowiem kapitał ludzki, który w niedalekiej przyszłości decydować będzie o tożsamości miasta i jego mieszkańców. Co więcej, działania skierowane do dzieci i młodzieży mają być również skuteczną receptą na zwiększenie poziomu aktywności społecznej.

Oprócz tak zwanych projektów miękkich Miasto Jasło realizuje również zadania inwestycyjne. Lada dzień oddana zostanie do użytku droga 5KDZ w warzyckiej strefie inwestycyjnej, która połączy ul. Meblową z ul. Piłsudskiego. Inwestycja ta ma olbrzymie znaczenie w kontekście zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla biznesu.

- Przeprowadzone diagnozy wyraźnie wskazują na to, że jednym z kluczowych potencjałów naszego miasta są przedsiębiorcy. To przede wszystkim liczne firmy rodzinne, ale nie tylko. Pamiętajmy o tym, że w Jaśle prowadzą swoją działalność duże firmy, które odgrywają znaczącą rolę na rynkach europejskim i światowym. Powinniśmy zrobić wszystko, aby na bazie przedsiębiorczości naszych mieszkańców rozwijać Jasło – przekonuje Ryszard Pabian. 

Więcej informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa znajduje się na stronie internetowej: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/

www.eog.gov.pl

Artykuł sponsorowany

Napisany dnia: 27.11.2023, 08:57

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: [email protected]
Telefonicznie: 508 772 657