Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Warsztat Terapii Zajęciowej ma już dwadzieścia lat

25

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle obchodzi jubileusz dwudziestolecia działalności. Od dwóch dekad placówka stanowi bezpieczną przystań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To dzięki niej, jej podopieczni mogą czuć się potrzebni, nabywając koniecznych dla właściwego funkcjonowania w ramach społeczeństwa kompetencji.

Historia Warsztatu Terapii Zajęciowej sięga 4 maja 1999 r. Uroczystego otwarcia placówki 17 maja dokonali, Krystyna Mrugalska, ówczesna prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wraz z Krzysztofem Wnękiem, zastępcą burmistrza Jasła oraz Bożeną Rówińską, kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Od początku swojej działalności WTZ mieści się w budynku przy ul. Floriańskiej 170. Funkcjonował pod patronatem jasielskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Krystyna Dzik i Jakub Marciniec

Początkowo, placówka mogła pochwalić się zaledwie czterema pracowniami. Mimo to, stanowiły one dla jej uczestników doskonałą bazę dla realizacji celu, jakim jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Wspomnianymi pracowniami były: pracownia gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, stolarska i ceramiki. W zajęciach terapeutycznych uczestniczyło wówczas dwudziestu podopiecznych.

Z czasem baza WTZ została rozbudowana.  Powstały nowe pracownie, w tym pracownia wikliniarstwa, poligraficzna, krawiecka, ślusarska, kształtowania umiejętności społecznych, ogrodnicza, czy też techniczna. Obecnie zajęcia odbywają się w jedenastu pracowniach terapeutycznych. Uczestniczy w nich dziś 55 podopiecznych WTZ, pochodzących z terenu powiatu jasielskiego. Pieczę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną sprawuje 17 osób. W skład kadry wchodzą: kierownik placówki, jedenastu terapeutów zajęciowych, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz dwie osoby prowadzące obsługę administracyjną.

Uczestnicy WTZ nie mogą narzekać na nudę. W ramach codziennych zajęć pod okiem terapeutów zajęciowych poddawani są rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej. Podopieczni WTZ biorą również udział w treningach kulturalnych, higienicznych oraz ekonomicznych. Zupełnie wyjątkową dla nich formą aktywności jest kółko teatralne. Efekty pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w tej materii mogli poznać goście zaproszeni na uroczystość jubileuszu dwudziestolecia WTZ. W jasielskiej Restauracji „U Schabińskiej” kilkunastoosobowa grupa aktorów-amatorów zaprezentowała sztukę pt. „Kąpciuszek”, będącą uwspółcześnioną wersją popularnej baśni braci Grimm. Gromkie brawa, które rozległy się po zakończeniu ostatniej ze scen nie były jedynie kurtuazyjnym gestem. Gołym okiem widać było, że podopieczni WTZ włożyli w przygotowanie pełnego zabawnych gagów przedstawienia mnóstwo pracy i zaangażowania.

Wtorkowe obchody jubileuszu dwudziestolecia WTZ stały się okazją do podsumowań minionych dwóch dekad działalności placówki, która od czerwca 2018 r. prowadzona jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Jaśle. Zmiany ściśle związane były z kłopotami natury finansowo – organizacyjnej, z jakimi zmierzyć musiał się WTZ. O tym, że była to słuszna decyzja przekonywał Jan Muzyka, etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego. – Cieszę się, że mniej więcej rok temu podjęliśmy odważną decyzję o przejęciu warsztatu. Sytuacja była wówczas nieciekawa. Nie ma jednak, co wracać do przeszłości. Gratuluję i życzę wam dalszych sukcesów w pracy z osobami niepełnosprawnymi – mówił.  

Jan Muzyka

Kilka słów w imieniu władz samorządowych Jasła do uczestników i opiekunów WTZ oraz osób zarządzających placówką skierował Paweł Rzońca, sekretarz Miasta Jasła. – Pamiętam początki działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w obiekcie przy ulicy Floriańskiej, który Miasto Jasło decyzją Rady Miejskiej Jasła użyczyło Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaśle. Czasy jednak się zmieniły, a wraz z nimi przepisy prawa. Warsztaty weszły w kompetencje samorządu powiatowego. Mieliśmy wobec powyższego mniejsze możliwości w zakresie finansowania placówki, lecz zawsze staraliśmy się wspierać ich działalność. Przez dziesięć lat, kiedy zajmowałem się w Urzędzie Miasta sprawami społecznymi miałem przyjemność bywać często w warsztatach. Od kuchni znam ich działalność. Zawsze odwiedzałem was z przyjemnością – przekonywał.

Paweł Rzońca

Gratulacje od zaproszonych gości odebrali tego dnia, Jakub Marciniec, kierownik WZT oraz Krystyna Dzik, dyrektor SOSW w Jaśle, która pozytywnie oceniła niespełna roczną kooperację obu podmiotów. – Cieszę się, że jest was tak dużo dzisiaj. Ubiegłoroczna decyzja o przejęciu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle Warsztatu Terapii Zajęciowej była dla mnie bardzo trudna. Wahałam się wówczas. Gdyby nie to, że od trzydziestu sześciu lat jestem związana z osobami niepełnosprawnymi trudno byłoby mi ją podjąć na tak. Dzisiaj jednak cieszę się, z tego, że zdecydowaliśmy się na przejęcie. Po upływie niemal roku współpraca zaczyna nam się doskonale układać. Z okazji jubileuszu, wszystkim pracownikom warsztatów życzę dalszej wytrwałości w pracy dla naszych wspaniałych podopiecznych. Im z kolei życzę, aby jak najdłużej i możliwie najciekawiej mogli spędzać czas w warsztacie. Mam nadzieję, że nasza przygoda będzie trwała jeszcze wiele lat – mówiła z nadzieją.

Krystyna Dzik

Rola, jaką WTZ pełni w życiu lokalnej społeczności Jasła i powiatu jasielskiego jest nie do przecenienia. Placówka, zgodnie z realizowanymi przez siebie celami, nie tylko stanowi realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, lecz jest dla nich oraz ich rodzin drugim domem, miejscem, z którym są nierozerwalnie związani.  

MD

Napisany dnia: 04.05.2019, 07:30
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ x
dnia 04.05.2019, 07:56
Ocena
komentarza:
14
Wspaniała sprawa.
@ gdyby nie hejt
dnia 04.05.2019, 16:45
Ocena
komentarza:
-18
Gdyby nie hejt i złośliwość Jaślan można by w kontekście informacji o Warsztatach Terapii Zajęciowej przybliżyć tutaj postać jednego z podkarpackich posłów, który od wielu lat działa – i to skutecznie, na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Który w poprzedniej kadencji Sejmu zgłosił ok. 1000 interpelacji, z których ok. 200 dotyczyła bezpośrednio osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich problemów. W obecnej kadencji Sejmu, ów poseł – mimo wielu obowiązków, także udziela się na rzecz tych najsłabszych, skupiając się jednak na działaniach zapewniającym takim osobom dostęp do pracy zarobkowej. Stąd m.in. jego interwencja ws. ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, dzięki której będą mogły pracować – pod okiem trenera pracy, nawet te osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem, które dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną. A więc głównie uczestnicy WTZ, w tym i wszyscy ci z WTZ jasielskiego, których do pracy dopuści lekarz … i rodzice/opiekunowie, spośród których aż 77% nie chce by podjęły pracę ich dorosłe-niepełnosprawne dzieci - vide badania prof. Ewy Giermanowskiej (Uniw. Warszawski) z obawy o utratę świadczenia pielęgnacyjnego, które należy się bez wzgl. na to czy podopieczny pracuje.
A wracając do ‘naszego’ posła: śledząc jego interpelacje można zauważyć, że z równie wielką troską podchodzi do polepszenia warunków funkcjonowania wszystkich innych podmiotów z rynku pracy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (Zakłady Aktywności Zawodowej, Zakłady Pracy Chronionej, rynek otwarty). Nadto – jako jedyny parlamentarzysta, zabiega o poprawę mobilności osób najsłabszych lobbując na rzecz wspierania ze środków publicznych zakupu odpowiednio oprzyrządowanych samochodów przez takie osoby czy ich opiekunów. Zainteresowani szczegółami mogą poczytać o tym wchodząc na portal Sejmu i klikając zakładkę ‘Posłowie’ i ich działalność.
Obecnie ów podkarpacki poseł kandyduje do Parlamentu Europejskiego, by tam zgłosić akces m.in. do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). By w ramach tej Komisji działać na rzecz obligatoryjnego zapewniania niepełnosprawnym pracownikom: opieki medyczno-rehabilitacyjnej oraz wsparcia leczenia i zakupu niezbędnego sprzętu ortopedycznego – jeśli zgłoszą taką potrzebę, a także na rzecz utrzymania obecnych zasad wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach nowego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych GBER (są zakusy, by dozwoloną pomoc ograniczyć nawet 15-krotnie).
Dzięki powyższym - jako Polska, będziemy mieć m.in. wpływ na europejskie standardy zasad finansowania niezbędnego wsparcia oraz szansę wyeksportowania do całej Unii Europejskiej, polskiego modelu godzenia działalności komercyjno-konkurencyjnej z pełnieniem misji społecznej (liczne zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych we w pełni zintegrowanym środowisku pracy, gwarantującym w miarę szybką regenerację zdrowia i sił traconych przez te osoby podczas pracy).
Gdyby nie hejt i złośliwość Jaślan można by być dumnym z takiego posła i kandydata do PE, i go promować. Niestety, przez tutejszą mentalność pewnie nie ma na to szans. A szkoda. Tak samo szkoda, jak i jasielskiego ZAZ, który nie upadł przez długi - jak niektórzy sugerują, tylko przez nieudolność jego kierownictwa i urzędów nadzorujących ten ZAZ. PRAWIE, ŻE OD SAMEGO POCZĄTKU POWSTANIA TEGO ZAKŁADU BYŁ ŹLE WYLICZANY WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OD KTÓREGO ZALEŻY PRAWO DO OTRZYMYWANIA WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PFRON. Gdy po prawie 2-latach to zauważono, to okazało się, że otrzymane dotacje były nienależne i trzeba je zwrócić lub... rozwiązać jasielski ZAZ.
@ Ja
dnia 04.05.2019, 18:12
Ocena
komentarza:
4
Który to poseł?
@ Didi
dnia 04.05.2019, 22:28
Ocena
komentarza:
7
Ale bzdury wypisujesz!!!
@ bvn
dnia 05.05.2019, 06:17
Ocena
komentarza:
2
Taka Strefa Marzeń Wyborcy ...
@ J16
dnia 04.05.2019, 10:39
Ocena
komentarza:
18
Pięknie, tylko szkoda, że z 21 niepełnosprawnych osób z Zakładu Aktywności Zawodowej zrobiono sobie kpiny, okradziono ich dlatego, że długi WTZ należalo wyrównać. Jedno jest pewne Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy... Za dużo poplynelo łez...
@ Wiosna
dnia 04.05.2019, 12:48
Ocena
komentarza:
7
Masz rację J16.
@ Maria
dnia 04.05.2019, 15:55
Ocena
komentarza:
12
To nie długi WTZ tylko wygenerowane przez niegospodarność w ZAZ.A obie placówki należały do Koła więc ZAZ rozwiązano a rodzice walczyli o WTZ.Szkoda tylko osób niepełnosprawnych którzy mieli w ZAZ jakies zajecie,towarzystwo,cel.No i obietnice ratowania ZAZ okazały się jałowymi...
@ d
dnia 04.05.2019, 13:46
Ocena
komentarza:
6
Polacy rodacy prowadzona jest przeciwko nam cicha wojna od 30-stu lat.
@ Delfin
dnia 04.05.2019, 21:44
Ocena
komentarza:
15
Piękny długi post. Szczególnie podoba mi się zakończenie. Prawda jest taka, że obie osoby kandydujące do PE oraz nieobecny bywalec USA od początku wiedzieli na czym to polega i Polegnie. Kasy brakło, przed EU wyborami nikt nie pozna prawdy. Przed nastęymi też nie. W końcu prokuratura jest ...
@ Wiosna
dnia 04.05.2019, 22:29
Ocena
komentarza:
3
Dalej głosujcie na PiS
@ Didi
dnia 04.05.2019, 22:34
Ocena
komentarza:
3
Ha ha dokładnie tak.
@ ur
dnia 05.05.2019, 09:08
Ocena
komentarza:
18
Dlaczego tak jest że wszyscy którzy są u władzy robią sobie zdjęcia z naszymi dziećmi i my na to pozwalamy a mają je daleko w nosie nikt nie pomagał nam w ratowaniu wtz jedynie pan j.J.M trochę,warsztaty uratowano bo były dokumenty przeciw jednostce kontrolującej ze starostwa czyli PCPR,gdyby nie wizja telewizji i ujawnienie niewygodnych nazwisk nie było by warsztatów.Osoby z zarządu głównego PSONI przyjechały posprzątać niewygodne dokumenty.Proszę nie wypisywać że jakiś poseł pomógł bo to nie prawda.Poniża się nas rodziców na każdym kroku pisząc takie bzdury że ktoś w Jaśle pomagał ,my rodzice już za życia jesteśmy dla władz Jasielskich niewidzialni.
@ Gtr
dnia 05.05.2019, 11:22
Ocena
komentarza:
6
Na szczęście jesteście wielcy dla swoich dzieci
@ Kalika
dnia 05.05.2019, 12:17
Ocena
komentarza:
8
Czytając te komentarze to żal [...] ściska jak wszyscy chcą żerować na niepełnosprawnych, i robią reklame przedwyborczą, a tak rzeczywiście to daleko w tyle mają tych niepelnosprawnych liczy się tylko KASA dla nich. Jak trzeba pomóc choremu dziecku to o tych najważniejszych to nie słychać wtedy siedzą cicho tylko głośno krzyczą przed WYBORAMI
@ Kalika
dnia 05.05.2019, 12:19
Ocena
komentarza:
2
To w nawiasie to słowo [...] inaczej ZYĆ
@ Rozważanie
dnia 05.05.2019, 16:09
Ocena
komentarza:
0
Takie jest "nasze życie"kruche,cenne i nieprzewidywalne,a każdy dzień jest darem,a nie nabytym prawem.
@ Psalm 73,1
dnia 05.05.2019, 16:14
Ocena
komentarza:
7
Zaiste dobry jest Bóg dla tego,kto prawy.Dla tych,którzy są czystego serca.Dobro,którym obdarzamy innych,wraca do nas w podwójnej ilości.
@ Rozważanie
dnia 05.05.2019, 18:29
Ocena
komentarza:
4
Życie jest darem i naszym obowiązkiem jest wspierać dzieci szczególnej troski,są kochane,wspaniałe i kryją w sobie niesamowity potencjał.Władze powinny wspierać rodziców w ich oddaniu się dzieciom i poświęceniu/wielkie uznanie dla Nich/a nie decydować,jakie ośrodki wspomagające zamykać.
@ antek z msw
dnia 05.05.2019, 19:08
Ocena
komentarza:
4
tylko wspolpraca polepszy byt osob niepelnosp[rawnych zaden polityk [czytaj pasozyt] tego nie zmieni a przed wyborami zaczynaja sie dziac cuda ale po wyborach nastaje szara rzeczywistosc nie wierzcie tym swiniom to sa judasze i widza tylko interes swojej zawszonej parti
@ Jasne.
dnia 05.05.2019, 23:56
Ocena
komentarza:
3
Oczywiście, każdy człowiek potrzebuje akceptacji, uznania - bez względu na to czy jest sprawny czy nie.
Tylko dlaczego osobom harującym i wypruwającym sobie flaki w firmach i instytucjach wmawia się, że są nic nie warci, nieprzydatni - itd, itp przecież to są podatnicy dzięki którym Państwo Polskie realizuje przeróżne cele - PRECZ ZE WSZECHPANUJĄCYM MOBBINGIEM I NEPOTYZMEM - to że o tych rzeczach w mediach się nie mówi nie oznacza że nie istnieją - a istnieją na ogromną skalę.
@ bvn
dnia 06.05.2019, 10:03
Ocena
komentarza:
-3
Tylko tej od której zaczęło się istnienie Koła i wszystko inne dalej ...NIE MA ...Trochę wstyd ,że nawet Ci którym pomagała gdy o WTZ słychu nie było zapomnieliście ...ot wdzięczność ludzka
@ anka
dnia 06.05.2019, 11:23
Ocena
komentarza:
0
Brawa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaśle. Super!
@ Nikki
dnia 06.05.2019, 22:49
Ocena
komentarza:
3
A kiedy w końcu artykuł o ZAZ Jasło?
@ Ewelina
dnia 30.05.2019, 13:08
Ocena
komentarza:
0
Gratulacje pani krysiu wychowanka internatu ewelina zabawa
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Chamski akt wandalizmu

   

  Minął zaledwie miesiąc, od kiedy na ścianach wiaty śmietnikowej na osiedlu Kopernika pojawił się mural nawiązujący do historii klubu JKS Czarni 1910 Jasło, a już został on kompletnie zniszczony. Nieznani sprawcy, pod osłoną nocy nanieśli na ściany wiaty wulgarne hasła zamalowując malunek farbą w sprayu.

 • Pasja, która nie może ustać w garażu

   

  Zaczęło się od dużego Fiata, potem pojawił się Cadillac, Rolls Royce oraz piękna Księżniczka. Dziś pomaga innym w spełnianiu ich marzeń, a to wszystko z czystej pasji do klasyków. Zapraszamy na mały spacer po garażu Tomasza Węgrzynowicza, zakochanego w samochodach zabytkowych rzeczoznawcy.

 • Niezabezpieczona ścieżka rowerowa wciąż w fatalnym stanie

  Zarządca drogi wojewódzkiej KG2 planował do końca sierpnia br. naprawić uszkodzenia w infrastrukturze drogowej spowodowane nawalnymi opadami deszczu i podtopieniami. Jak wycenił, koszt napraw oszacowano na około pół miliona złotych. Do tej pory jednak wciąż nie naprawiono oberwanej skarpy w ścieżce rowerowej...

 • Prokuratura postawiła zarzut w sprawie sortowni odpadów w Wolicy

  Niemal rok temu strażacy przez blisko dobę walczyli z ogromnym pożarem odpadów gabarytowych na sortowni odpadów w Wolicy. Prokuratura Rejonowa w Jaśle wszczęła śledztwo w sprawie nieodpowiedniego postępowania z odpadami. Zarzut usłyszał właściciel sortowni.

   

 • Dzień Sybiraka w Jaśle

   

  17 września obchodzony jest światowy dzień Sybiraka. Jego obchody związane są ściśle z rocznicą agresji ZSRR na Polskę dokonanej w 1939 roku. W Jaśle pod pomnikiem Golgoty Wschodu złożono kwiaty w hołdzie ofiarom zbrodniczego reżimu komunistycznego.

 • Pobili młodego zawodnika Czarnych Jasło. Sąd przedłużył im areszt

   

  Sąd Rejonowy w Jaśle przedłużył areszt o kolejne dwa miesiące dwóm pseudokibicom z powiatu gorlickiego, którzy początkiem lipca pobili do nieprzytomności młodego zawodnika Czarnych Jasło...

 • Weź udział w konkursie! Wygraj bilety na spektakl teatralny w JDK - WYNIKI!

   

  Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury przygotowaliśmy interesujący konkurs dla wszystkich miłośników teatru. Do wygrania są 4 bilety na sztukę pt. „Judy”, która wystawiona zostanie na deskach JDK-u już w najbliższy piątek. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 • Policyjny pościg za osobowym BMW. Mężczyzna przewoził narkotyk

  Policjanci z wydziału ruchu drogowego ruszyli w pościg za osobowym BMW, który nie zatrzymał się do kontroli, mimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyźnie nie udało się jednak uciec przed policją..

 • Wielka wyrwa na osiedlu Gamrat. W przyszłym tygodniu rozpoczną usuwanie szkód

  Po czerwcowych ulewnych deszczach na osiedlu Gamrat w Jaśle w ciągu drogi powiatowej na ul. Mickiewicza powstała w części jezdni oraz chodnika ogromna wyrwa o głębokości około dziewięciu metrów. Po ponad dwóch miesiącach od nawałnicy sprawa wreszcie ruszy z kopyta. W przyszłym tygodniu drogowcy będą usuwać szkody.

 • Czas na ostatnią odsłonę konkursu - AHE i tak wiele… wiedzy o Jaśle! Znamy zwycięzcę

   

  To już ostatnia odsłona konkursu zorganizowanego przez jasielską filię AHE i portal jaslo4u.pl. Tym razem postanowiliśmy zapytać Was o miejsce, które stało się dla uczelni prawdziwym domem. Nadsyłajcie odpowiedzi. Nagroda już na Was czeka.

 • Smaki regionu, teraz na wyciągnięcie ręki

   

  Kulinarne podróże w przeszłość zawsze przywołują wyjątkowe wspomnienia. Smakując potraw, często niemal zapomnianych, które niegdyś, w swoich kuchniach przygotowywały nasze babcie, chętnie wracamy pamięcią do lat dzieciństwa. Niepowtarzalnego aromatu potraw. 

 • Został mistrzem, robiąc to, co kocha. Paweł Lamparski nie ma sobie równych na świecie w sztuce masażu

   

  Czy masaż może być sztuką? Paweł Lamparski przekonuje, że tak. Dla Mistrza Świata „Massage Spa Talent”, który zdecydował się związać swoją przyszłość z Jasłem, masaż jest czymś więcej niż tylko pracą. O swojej wielkiej, życiowej pasji i tym, jak osiągnąć sukces, opowiedział w wywiadzie udzielonym naszemu portalowi. 

 • Środowiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zaprasza

   

  Mija osiem lat, od kiedy Ośrodek Psychoterapii w Jaśle rozpoczął swoją działalność. W tym czasie, jego kadra zdobywała wiedzę, doświadczenie, podnosiła kwalifikacje i kompetencje tworząc profesjonalny, interdyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie psychoterapii. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105