Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

„Wiem, co zależy od Unii Europejskiej dla Polski”

221

W biurze posła na Sejm Bogdana Rzońcy z Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Nasza lista jest niesamowicie mocna. Znajdują się na niej osoby z dużym dorobkiem. Znamy pracowitość posła Bogdana Rzońcy, która została doceniona w polskim parlamencie. Wiemy, że będzie bardzo dobrym europarlamentarzystą i nie zapomni o Podkarpaciu – zapewnia senator Alicja Zając.

W spotkaniu, które odbyło się w biurze poselskim wzięli udział kandydat do Parlamentu Europejskiego - poseł Bogdan Rzońca mający drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, senator Alicja Zając oraz starosta jasielski Adam Pawluś, pełnomocnik PiS w powiecie jasielskim. Tematem rozmów z mediami były zbliżające się wybory do PE. 26 maja Polacy zdecydują o tym, kto będzie reprezentować w nim Polskę. Na liście PiS w okręgu wyborczym nr 9 drugie miejsce zajmuje poseł Bogdan Rzońca, który wyjaśnił powody swojej kandydatury oraz przedstawił sprawy ważne zarówno dla Podkarpacia jak i całego kraju, o które będzie chciał zabiegać w Brukseli.

 - Pewnym osobom zaproponowano kandydowanie do Parlamentu Europejskiego i każdy mógł wyrazić zgodę bądź zrezygnować. Ja zdecydowanie powiedziałem „tak”. Nie jest to kwestia udawania, że kandyduję, czy ucieczki z polskiego Sejmu. Uważam, że w tej chwili w europarlamencie ważą się ważne sprawy dla Europy – podkreśla poseł Bogdan Rzońca. - PiS jest jedyną partią, która prezentuje konsekwentnie szczegółowy program dotyczący naszej roli w Europie, Unii Europejskiej i w świecie. Stawiamy kwestie bardzo uczciwie i mówimy o tym, że nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie euro jako waluty UE. Włosi, kiedy wstępowali do strefy euro byli na 10 miejscu wśród zasobnych krajów, teraz są na 18 i takich przypadków jest wiele. Co będzie o tym mówić, jeśli cała Unia nie dopracowała jednolitego systemu podatkowego – przekonuje kandydat do PE. Dodaje również, że kwestia budowy zbiornika Kąty-Myscowa to inwestycja, która będzie zależeć od decyzji UE. Podobnie jak inne zadania dotyczące infrastruktury drogowej czy kolejowej. - Nie ukrywam, że chciałbym w PE pracować w komisji transportowej, aby przedstawić problemy Podkarpacia, ale również funkcjonowanie komunikacji w Polsce. Gdyby była taka możliwość, to chciałbym także zasiadać w komisji bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych – wyjaśnia B. Rzońca.

Cel to wzmocnienie Polski

Zarówno senator Alicja Zając jak również starosta jasielski Adam Pawluś, pełnomocnik powiatowych struktur PiS zachęcają do udziału w wyborach. - Naszym obowiązkiem, tego pokolenia jest przygotowanie Polski dla następnych pokoleń i takie starania czyni PiS. Nasza lista jest niesamowicie mocna. Znajdują się na niej osoby z dużym dorobkiem. Znamy pracowitość posła Bogdana Rzońcy, która została doceniona w polskim parlamencie. Wiemy, że będzie bardzo dobrym europarlamentarzystom i nie zapomni o Podkarpaciu. W ostatnich latach jesteśmy liczącym się partnerem, dlatego osoby takie jak poseł odważne, kompetentne, dobrze przygotowane, znające języki są nam bardzo niezmiernie potrzebne do dalszej pracy. Zależy nam, aby pozycja Polski była taką, na jaką nasz kraj zasługuje – mówi senator Alicja Zając.

Via Carpatia

Starosta Adam Pawluś liczy na to, że poseł Bogdan Rzońca będzie reprezentował interesy podkarpackie i Polski Wschodniej w europarlamencie. - Obrońmy normalność. Via Carpatia to bardzo ważna inwestycja wymagająca wsparcia. Poprzedni rząd koncentrował się na wielkich metropoliach, nam zależy, aby rozwój był równomierny, aby te miejsca pracy były w mniejszych miejscowościach. W tych wyborach będziemy decydować o losach Polski i Polaków. Musimy bronić się przed zagrożeniami, które czyhają na nas z różnych stron – apeluje A. Pawluś.

 „Stać nas na trzy mandaty”

W poprzednich wyborach do europarlamentu w okręgu wyborczym nr 9 trzech kandydatów otrzymało mandat: Tomasz Poręba (PiS), Stanisław Ożóg (PiS) i Elżbieta Łukacijewska ( PO). W tym roku PiS ma nadzieję, że zdobędzie ich więcej. - Stać nas na trzy mandaty przy dużej frekwencji, w szczególności w małych miasteczkach. Dwa na pewno mamy pewne. Przede wszystkim trzeba rozmawiać z ludźmi. Zależy nam, aby wyborcy zapoznali się z realnymi programami, gdyż są kandydaci, którzy obiecują, że zaczną od 100 mld zł więcej dla Polski niż PiS., To nie prawda. Od urzędników europejskich wiemy, że cokolwiek by się nie stało, czy będzie Brexit, czy nie – Polska w nowej perspektywie finansowej 2020-2027 będzie największym beneficjentem środków europejskich. Teraz pytanie, na co one pójdą. My powinniśmy zadbać, aby nie zabrakło ich na drogi, koleje, na lotniska, dla przedsiębiorców i na modernizację polskiego przemysłu, który jest kosztochłonny. Musimy montować nowoczesne urządzenia do tradycyjnych wyrobów, aby nie zatruwać środowiska. Możliwości na pozyskanie tych środków będą w nowej perspektywie po ambitnym działaniu parlamentarzystów m.in. PiS, którzy na pewno w największej liczbie zasiądą w europarlamencie – kwituje Bogdan Rzońca, kandydat do PE.

id

Napisany dnia: 15.05.2019, 13:23
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ pjpj
dnia 15.05.2019, 13:54
Ocena
komentarza:
226
Panie pośle, skoro mówi pan o takim dorobku, to może skonkretyzuje pan w jaki sposób Jasło skorzystało na pana "poselstwie" ?
@ Olo
dnia 15.05.2019, 13:56
Ocena
komentarza:
70
Do wypłaty nie będzie mu dokładać
@ stary
dnia 15.05.2019, 14:21
Ocena
komentarza:
81
a zapora w Kątach to mało ? .
@ ciekawy
dnia 15.05.2019, 14:29
Ocena
komentarza:
118
Nie wystawienie kandydatow do rady miasta to najwieksze osiagniecie ???
@ dragoness
dnia 15.05.2019, 14:56
Ocena
komentarza:
91
A droga na Pilzno? A dofinansowanie Czarnych?
@ Wiosna Biedronia
dnia 15.05.2019, 15:27
Ocena
komentarza:
124
Panie pośle Rzonca. Zobaczy Pan Bruksele chyba na wycieczce. Ile razy nabrał Pan wyborców. Dość tego. Wiosną.
@ SON Podkarpacie
dnia 15.05.2019, 16:40
Ocena
komentarza:
-161
Tak gwoli prawdy: Pan Poseł Bogdan Rzońca od wielu lat jako jedyny działa – i to skutecznie, na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W poprzedniej kadencji Sejmu zgłosił on ok. 1000 interpelacji, z których ok. 200 dotyczyła bezpośrednio osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich problemów. W obecnej kadencji Sejmu, ów poseł – mimo wielu obowiązków, także udziela się na rzecz tych najsłabszych, skupiając się na działaniach zapewniającym takim osobom dostęp do pracy zarobkowej. Stąd m.in. jego interwencja ws. ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, dzięki której będą mogły pracować – pod okiem trenera pracy, nawet te osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem, które dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną. A więc głównie uczestnicy WTZ, których do pracy dopuści lekarz.
Śledząc tegoroczne interpelacje Pana Posła Rzońcy można zauważyć, że z równie wielką troską podchodzi do polepszenia warunków funkcjonowania wszystkich innych podmiotów z rynku pracy zatrudniającego osoby niepełnosprawne w przyjaznych im warunkach pracy (Zakłady Aktywności Zawodowej, Zakłady Pracy Chronionej) – vide
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30132 ,
http://sejm.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30701 , http://sejm.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30821 ,
Nadto – jako jedyny parlamentarzysta, zabiega o poprawę mobilności osób najsłabszych lobbując na rzecz wspierania ze środków publicznych zakupu odpowiednio oprzyrządowanych samochodów przez takie osoby czy ich opiekunów - vide sejmowy wykaz interpelacji i odpowiedzi nań.

Obecnie p.poseł Rzońca kandyduje do Parlamentu Europejskiego, by tam – jak deklaruje, zgłosić akces m.in. do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), by działać w niej m.in. na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego – we wszystkich krajach WE, obowiązku zapewniania niepełnosprawnym pracownikom przyjaznych warunków pracy, w tym m.in.: opieki medyczno-rehabilitacyjnej oraz wsparcia leczenia i zakupu niezbędnego sprzętu ortopedycznego – jeśli zaistnieje takie zapotrzebowanie ze strony takich pracowników.
Nadto Pan Poseł deklaruje podjęcie działań na rzecz utrzymania obecnych zasad wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach nowego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych GBER (jeśli KE ponowiłaby swe wolno-rynkowe zakusy z 2014r. dot. ograniczenia wsparcia zatrudniania takich osób do wysokości 0,01 PKB danego kraju).
Dzięki powyższym - jako Polska, będziemy mieć wpływ na tworzenie zasad finansowania niezbędnego wsparcia zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz szansę wyeksportowania do całej Unii Europejskiej, polskiego modelu godzenia działalności komercyjno-konkurencyjnej z pełnieniem misji społecznej – na wzór polskich ZPChr (liczne zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych we w pełni zintegrowanym środowisku pracy, gwarantującym w miarę szybką regenerację zdrowia i sił traconych przez te osoby podczas pracy).
Uważamy, że taki model zatrudniania niepełnosprawnych jaki zapewniają ZPChr, winien być wiodącym na wspieranym rynku komercyjno-konkurencyjnym w całym świecie i dlatego należy je promować. Ufamy nadto, że p.p. Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca i Jarosław Duda (b.szef BON) zostaną posłami do PE i tam będą wieść prym w ww. Komisji Zatrudnienia, i tym samym dobrze dbać o interesy zatrudnienia chronionego na w pełni konkurencyjnym rynku pracy.
To nasza - niepełnosprawnych chcących pracować, wielka szansa na zmianę obecnego - liberalnego, podejścia do zatrudniania takich osób, których obecne władze Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, chcą na siłę wtłoczyć w konkurencyjny rynek pracy, bez żadnych osłon.
@ Piotrowicz
dnia 15.05.2019, 19:42
Ocena
komentarza:
83
Czy Pawluś wziął sobie urlop czy w godzinach pracy za moją kasę robi kampanię
@ Gh
dnia 15.05.2019, 19:50
Ocena
komentarza:
84
Co robicie dla Jasla procz obietnic?
@ Sraidowski
dnia 15.05.2019, 19:51
Ocena
komentarza:
41
Pawluś nie wziął sobie urlop w godzinach pracy za twoją kasę!!!

Ty się chyba nie słyszysz. On z Rzoncą wczoraj w Chemiku robił kampanię DLA UCZNIÓW W SZKOLE.

A jego przeciwnicy wiedzą o tym i nie zgłaszają. O co tu kruwa chodzi ?
@ jaślak
dnia 15.05.2019, 20:09
Ocena
komentarza:
90
Trzeba mieć tupet tyle już lat ludowi Podkarpacia robić
wodę w głowach nigdy nie spełnionymi obiecankami.
Ludu, przejrzyj na oczy i rusz rozum. Sam oceń czy
oni mogą cokolwiek zrobić dla nas.
@ SON Podkarpacie cd.
dnia 15.05.2019, 21:04
Ocena
komentarza:
-79
Po tylu minusach dla naszej informacji nt. udokumentowanej ogromnej pracy Pana Posła Rzońcy na rzecz osób niepełnosprawnych, zastanawiającym jest czy forumowicze nie cierpią pana posła czy też niepełnosprawnych - a może samych siebie?
@ Błąd
dnia 15.05.2019, 21:18
Ocena
komentarza:
41
Wiemy, że będzie bardzo dobrym "europarlamentarzystom" i nie zapomni o Podkarpaciu – zapewnia senator Alicja Zając.

Gdzie tu jest błąd i to "wielbłąd"?

Czy pani Senator tak powiedziała ? Czy się ktoś przesłyszał?

Boże! Widzisz a nie grzmisz...
@ Zapora jaka zapora
dnia 15.05.2019, 21:35
Ocena
komentarza:
23
To żart głosuje na PIS ale na Porębe a Panu już dziękujemy bo wstyd dla Jasła
@ KOŚCIELNY
dnia 15.05.2019, 22:10
Ocena
komentarza:
3
A kogo wina, kto nie zebrał odpowiedniej ilości podpisów przed wyborami 1018 r na kandydata na burmistrza z PIS ?Jako obywatel jestem poniżony że PIS zaniedbał i nie było kandydata na burmistrza
@ oth
dnia 16.05.2019, 01:26
Ocena
komentarza:
13
Zgadzam się!
Głosujemy na partię zwalczaną w TVPiS- KONFEDERACJA!
@ Edi do
dnia 16.05.2019, 05:09
Ocena
komentarza:
41
BZDURY piszesz człowieku.

Poseł rzonca od wielu lat działa i to skutecznie wyłącznie na swoją rzecz i w swoim i tylko swoim interesie..
@ Czarny
dnia 16.05.2019, 06:06
Ocena
komentarza:
19
Puste słowa i obietnice .
@ KKK
dnia 16.05.2019, 07:43
Ocena
komentarza:
7
Ilość nie równa się jakość.
@ ixi
dnia 16.05.2019, 08:51
Ocena
komentarza:
14
Głosuję na Konfederacje. Rzońca nic nie zrobił dla Jasła.:nie ma zapory Katy Myscowa, nie ma nowej drogi do Pilzna. Zającowej to nawet obiecywać się nie chce i nie ma żadnych pomysłów. Poręba zdradził Polskę z Legutką w willi Mosadu przegrywając negocjacje o ustawie o IPN. PiS jest skończony. Idzie nowe, głosujemy na Konfederacje!!
@ Folusz
dnia 16.05.2019, 10:02
Ocena
komentarza:
16
Skorzystał obrońca pedofila Piotrowicz, kłamstwo Rzońcy w Sejmie, Pikul potwierdził.
@ tictac
dnia 16.05.2019, 11:17
Ocena
komentarza:
3
Pawlus potrafi zastąpić.Rzonce.Zajacowa i samego
siebie.Człowiek uniwersalny.Dlatego tak Jasło kwitnie
Lubi się wlać w ogonie niosąc czerwoną latatka i z tego
Jest dumny.
@ Max
dnia 16.05.2019, 11:18
Ocena
komentarza:
-2
Czemu za twoją kasę?
@ ixi
dnia 16.05.2019, 12:26
Ocena
komentarza:
4
Mosssssad nagrywał Nowogrodzkie spotkania, teraz roszczy i szantazuje... To ma sens i wyjaśnia te uwlaczajace zachowanie PiS wobec ustaw o 447&IPN
@ JFK
dnia 16.05.2019, 13:41
Ocena
komentarza:
5
Proszę informacje na temat spotkania z młodzieżą pana Rzońcy w Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle w dniu 14 maja 2019 r. przekazywać do biur poselskich posłów z PO, np.
Jasło, Kościuszki 6
Krosno, Rynek 24
ewentualnie tel. (13) 43 83 297
@ ixi
dnia 16.05.2019, 14:11
Ocena
komentarza:
-2
Wy z KC PZPR POKO donosicielstwo wyssaliscie z mlekiem mateczki rossijii..
@ Kali
dnia 16.05.2019, 15:16
Ocena
komentarza:
1
Człowieku jaka zapora może twoje dzieci tego doczekają ale nie ty Tom zaporę obiecuję na każde wybory
@ .
dnia 16.05.2019, 15:18
Ocena
komentarza:
7
Najgorsze jest to, że dużo mieszkańców Jasła narzekają na Pis i PO, ale z braku laku znowu na nich głosują. Obejrzyjcie sobie spot Konfederacji, niestety w tv nie znajdziecie bo reżimowe telewizje nie pokazują, a jeśli nie pokazują to znaczy, że się boją... czas wyłączyć tv i uruchomić myślenie, a 26 maja wybrać mądrze.
@ WALEC
dnia 16.05.2019, 17:45
Ocena
komentarza:
4
Oczami wyobraźni leżę przy zaporze Kąty Myscowa. W ręku trzymam zimnego browarze, z nieba leje się żar. Wszystko to zawdzięczam Bogusiowi Rz.
@ zdjęcie
dnia 16.05.2019, 18:20
Ocena
komentarza:
3
Jeszcze wybory nie minęły, a pan Bogdan na drugim zdjęciu już wyborcom pokazuje środkowy palec...
@ xyz
dnia 16.05.2019, 21:34
Ocena
komentarza:
0
Nic Nic i jeszcze raz nic
@ Ciemny
dnia 16.05.2019, 22:26
Ocena
komentarza:
6
Cytat z dorobku J. Kurskiego:

"Z tym Wehrmachtem to lipa, ale jedziemy w to, bo ciemny lud to kupi"

pasuje jak ulał do obietnic przedwyborczych.

Tragiczne jest to, że rzeczywiście kupi i kupował będzie jeszcze nieraz dając świadectwo naiwności i ciemnoty.
@ Marcell
dnia 17.05.2019, 08:38
Ocena
komentarza:
2
Jeśli chodzi o wybory w 1018 roku to na pewno wina Bolesława Chrobrego.
@ Rid
dnia 17.05.2019, 09:18
Ocena
komentarza:
7
pis (celowo małymi) sprzedaje POLSKĘ żydom. Nie głosować na pis.
@ Ufo
dnia 19.05.2019, 08:16
Ocena
komentarza:
0
Od niepełnosprawnych mamy już panią Ohonską.
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 13:56
Ocena
komentarza:
6
Jedyny sensowny kandydat to poseł Poręba.
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 14:47
Ocena
komentarza:
55
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:21
Ocena
komentarza:
43
Poręba to ten co go żydzi wezwali na dywanik w Tel Awiwie w willi Mossadu, aby ustrzelić ustawę zabraniającą szkalować Polskę!
ZDRADA!!!
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 20:58
Ocena
komentarza:
23
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Folusz
dnia 16.05.2019, 10:03
Ocena
komentarza:
11
Ten co negocjuje w Izraelu oddanie mienia bez spadkowego.
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 13:58
Ocena
komentarza:
68
Posel zna tylko rosyjski ???
@ Adam
dnia 15.05.2019, 14:45
Ocena
komentarza:
66
A jaki ma znać? Przecież to "działacz"!z czasów PRLu! Kto go wtedy znał to dobrze wie?
@ dlaczego Rzońca?!
dnia 16.05.2019, 08:46
Ocena
komentarza:
-25
Bo wbrew PSL i ich satelitom z kraju i z Unii (Merkel, Macron, Tusk, itp.) poseł Rzońca i PiS nie dopuszczą by Polska straciła swoje rezerwy walutowe, które wynoszą obecnie ponad 100 mld euro (434 mld zł).
A stanie się tak jeśli wstąpimy do strefy euro, bo wówczas nasze rezerwy przejmie brukselski Europejski Bank Centralny (pod zarządem Niemiec). Tak wynika z odpowiedzi ministerstwa finansów na interpelację poselską Bogdana Rzońcy (http://sejm.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=30443 )

To dla przejęcia tych pieniędzy Unia, Tusk, PSL i PO tak bardzo walczą by nasz kraj wstąpił do Eurolandu. Biednych bez ‘zaskórniaków’ nikt tam nie chce.

A dla złośliwych: Rzońca jest doktorem ekonomii. Doktorat obronił/uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (to taka bdb najstarsza polska uczelnia z Krakowa). A że bardzo dobrze włada angielskim (rosyjskim także), świadczy fakt, że reprezentując na zewnątrz (w kraju i za granicą) sejmową komisję infrastruktury - której przewodniczy od 4-lat, nigdy nie korzysta z usług tłumaczy - niedowiarkom polecam sejmowe zapisy video z takich międzynarodowych spotkań.
@ Ekonom
dnia 19.05.2019, 08:21
Ocena
komentarza:
0
Tak,ten doktorat szczególnie będzie potrzebny Europie,
@ ioik
dnia 15.05.2019, 13:58
Ocena
komentarza:
129
To się pan poseł narobił dla Jasła...
@ Uj
dnia 15.05.2019, 14:08
Ocena
komentarza:
87
JP II nadstawił ucha i słucha zza pleców Pawlusia bredni
@ waldek
dnia 15.05.2019, 14:37
Ocena
komentarza:
63
A kiedy Czarni Jasło dostana obiecane w kampanii przez Pana 100 tysięcy z Lotosu ?
@ Uj
dnia 15.05.2019, 14:46
Ocena
komentarza:
-14
Pierwszy w kolejce jest Bolek i jego 100 milionów
@ Uj
dnia 15.05.2019, 14:05
Ocena
komentarza:
109
Człowiek który "załatwił " zjazd z A4 w Pilźnie, drogę ekspresową z tegoż miasta do Jasła chce nam wiecej
"załatwić" w PE? Nic ino głosować ludziska!
@ kaj
dnia 15.05.2019, 14:23
Ocena
komentarza:
88
Załatwili ekspresówkę S 19 z Rzeszowa do Barwinka przez Miejsce Piastowe z pominięciem Jasła, dzięki czemu Jasło zostanie zdegradowane do rangi miast w rodzaju Strzyżowa czy Brzozowa. I jeszcze się z tego cieszą.
@ łodyniec
dnia 15.05.2019, 15:27
Ocena
komentarza:
77
Teraz okazuje sie,ze zbudowanie zapory bedzie zalezec od UE ,jak i cala reszta bredni i pustych obietnic.
Zenada Bogdan , zenada...
@ kos
dnia 15.05.2019, 18:10
Ocena
komentarza:
48
A teraz "załatwia" połączenie kolejowe z Rzeszowa do Krosna z pominięciem Jasła - to będzie już całkowita marginalizacja naszego miasta!!!
@ dd
dnia 15.05.2019, 18:15
Ocena
komentarza:
36
Odnosnie degradacji. Łacznik krosno - szebnie. do jaslatylko drezyna. A mial szalony radosny Boguś blokowac. Suwerena ma du...e
@ dd
dnia 15.05.2019, 21:26
Ocena
komentarza:
9
Drobna uwaga Przebieg S 19 Węzeł Strzyżów-Żarnowa. Proszę nie umniejszać miastu Strzyżów.
@ Marcell
dnia 16.05.2019, 13:13
Ocena
komentarza:
5
To jest operatywny człowiek. Czekam na obietnice budowy autostrady z Jasła do Brukseli albo przynajmniej do Zarzycza. A co tam niech się mury pną do góry czy jakoś tak ... ;)
@ koleś
dnia 15.05.2019, 14:17
Ocena
komentarza:
36
Czas na nowe - tylko Konfederacja.

Trochę tych obietnic dla Jasła było, a efektów raczej brak.
@ łodyniec
dnia 15.05.2019, 15:20
Ocena
komentarza:
27
Nikt wam tyle nie da,co ja wam obiecam!
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 18:04
Ocena
komentarza:
6
"Do łodyniec"
Nikt Wam tyle nie obiecywał,co Wam dał-wał
Woda przelewa się już w każdym kącie,
w PE niema kątów,tam ktoś chce lać wodę na okrągło.
Tam tak się nie da.
@ Słoik warszawski
dnia 16.05.2019, 14:55
Ocena
komentarza:
-6
Ludzie z Warszawyy uważają Podkarpacie za ciemnogród, a tutejszych mieszkańców za ciemnych i tępych prostaków, którym można wcisnąć każdy kit.
Dlatego właśnie tacy kandydaci jak Braun i Siekierski postanowili kandydować z tego okręgu.
Konfederacja obrażona na wszystko i wszystkich. PSL który od powojennych czasów współpracuje z komunistami i platformą by tylko dać zarobić swoim krewnym i współpracownikom i tajnym ubekom także.
@ ixi
dnia 18.05.2019, 01:23
Ocena
komentarza:
2
Wy macie Rafalale Trzaskowską wielcy słoikowi... I tym udowodniluscie jakim jesteście dnem w tej Warszawie..
@ kaj
dnia 15.05.2019, 14:19
Ocena
komentarza:
78
"Niesamowicie mocna" powiedziala stworzona do rządzenia. Mocni w pysku, zwarci do koryta, gotowi do ucieczki. Co niedługo mam nadzieję zobaczymy.
@ Dociekliwy Stefan
dnia 15.05.2019, 14:25
Ocena
komentarza:
103
Na jakiej podstawie facet nieumiejący przypilnować zebrania 150 poprawnych podpisów twierdzi, że poradzi sobie w Parlamencie Europejskim?
@ xy
dnia 15.05.2019, 14:32
Ocena
komentarza:
61
STOP 447 dzisiaj PIS z obrad sejmu zdjął projekt ustawy o zablokowaniu roszczeń żydowskich KOMU TA WŁADZA SŁUZY z tego powodu bojkotuje najbliższe wybory ... grają na zwłokę ,biedna jest ta nasza OJCZYZNA... a Boguś i Ala niech się lepiej wykazą na swoim podwórku ...
@ dragoness
dnia 15.05.2019, 14:57
Ocena
komentarza:
7
Ty bojkotujesz, więc inni zdecydują za ciebie.
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:40
Ocena
komentarza:
6
najgorsze co mozna zrobić teraz to zbojkotować!
Pisiory, pederasci, eurodurnie i kodowcy wtedy mają większy wpływa na życie nasze i naszych dzieci!

Glosuj na tych ktorzy się stawiają przeciw 447!
Kukiz lub Konfederacja, ja wybieram to drugie.
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 20:57
Ocena
komentarza:
6
Nie pdmrażaj spbie uszu na złość babci i idź koniecznie zagłosować na Brauna i w ten tylko sposób polażesz fucka pisowskim zdrajcom!
@ dd
dnia 15.05.2019, 21:33
Ocena
komentarza:
0
Dla mamy lista 4, dla mnie 6 .
@ dragoness
dnia 15.05.2019, 23:58
Ocena
komentarza:
6
Przykro mi bardzo, ale na zbieraninę szaleńców głosować nie będę. Raper, niespełniony reżyser, pan z programem "Rodzina plus", fanatyczne oszołomy, spady z Kukiza, narodowcy, zwolennicy spiskowych teorii i autyzmu poszczepionkowego. Dziękuję bardzo.
@ łodyniec
dnia 16.05.2019, 05:02
Ocena
komentarza:
-1
Moherow i belfrow juz nie zmienisz. Zbyt dlugo trwala ich "nauka" by teraz mogli zaczac samodzielnie myslec.
Tvnowskie szambo utrwalilo ich "wiedze" i szkoda strzepic jezyk ,bo ich nie przekonasz.
@ Dike
dnia 16.05.2019, 23:09
Ocena
komentarza:
-1
Podziękować można, wolny kraj (jeszcze).ale...
zanim użyje się określenia zwolennicy autyzmu poszczepionkowego należy zapoznać się z uwalonym (również medialnie przez lobby farmaceutyczne i medyczne) projektem StopNop.
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 14:35
Ocena
komentarza:
43
Jasielski PRACUŚ buhahahahaha
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 22:53
Ocena
komentarza:
4
'Ludu mój Ludu
Cóżęm Ci uczynił"
Ja w każdym kącie wode Tobie leje
A Ty mi nawet nie dajesz nadzieje
Czy w Parlamencie Takich oczekują
Czy są uczciwi? Czy też oszukują?
@ Marcin
dnia 15.05.2019, 14:35
Ocena
komentarza:
56
Jest takie powiedzenie: NIKT CI TYLE NIE DA, CO JA CI MOGĘ OBIECAĆ i drugie OBIECAĆ NIC NIE KOSZTUJE - więc poseł obiecuje na lewo i prawo, to zaporę w Kątach, to zjazd z A4 w Pilźnie. Teraz obiecuje, żę będzie pracował w parlamencie UE.

A ja mam pytanie, czy poseł zna chociaż jeden język obcy na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym? A jeżeli nie zna, to jak chce pracować?
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 14:37
Ocena
komentarza:
33
A gdzie... W co ty wierzysz po uczelni w Nowym Sączu dobrze komputera nie potrafi obsługiwać.
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 18:12
Ocena
komentarza:
17
Tak cicho w kącie chce zrobić zjazd w PilżniE
I cichy wyjazd z Jasła,
Obiecajmy Mu,że sie Mu to nie ODO
@ dragoness
dnia 15.05.2019, 23:59
Ocena
komentarza:
0
Ci co faktycznie studiowali, a nie jechali na plecach kolegów z grupy umieli po Nowym Sączu niejedno.
@ oth
dnia 16.05.2019, 02:26
Ocena
komentarza:
15
do nowego sącza to się idzie po papierek żeby udawać wykształceną osobę, ktoś kto chce iść na prawdziwe studia to idzie na prawdziwe studia nie do Nowego sącza
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 09:07
Ocena
komentarza:
1
Przykro mi, ale się nie zgodzę. W Nowym Sączu, nota bene w grupie z p. Rzońcą studiował mój mąż.
@ do oth
dnia 17.05.2019, 02:14
Ocena
komentarza:
0
Widac ze nie wiesz co to prawdziwa praca i zycie teoretyku zaklawiaturowy.
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 14:36
Ocena
komentarza:
57
Czy to prawda że SENATORZYNA nie potrafi obsługiwać komputera ?
@ cebulowy doktor
dnia 15.05.2019, 14:49
Ocena
komentarza:
77
Rzońca to wielki obrońca Piotrowicza, tego komunistycznego prokuratora od księdza pedofila!Pamiętacie jego płomienne wystąpienie w sejmie?
@ Lesniaki
dnia 15.05.2019, 15:00
Ocena
komentarza:
34
W sumie jest to jakaś sztuka obiecywać i nic nie robić oprócz żywienia się
na różnych imprezach
@ łodyniec
dnia 15.05.2019, 15:18
Ocena
komentarza:
34
Bogus co powiesz na 330 mld zl dla zydow w ramach ustawy 447 ,a moze nic o tym nie wiesz ?
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 20:55
Ocena
komentarza:
16
330 mld ale USD, kolego! To jest ponad bilion zł, czyli trzy budżety Polski. Dochodzi do Was ludziska, co ci zdrajcy chcą oddać pasożydom.
@ oth
dnia 15.05.2019, 23:24
Ocena
komentarza:
6
65 miliardów to Michalkiewicz mówił o takiej kwocie już w 2013 w Jasla w Klubie Kolejarza czy jak to się nazywa koło Policji.
Teraz kwota jest 5 x większa, bo żydzi policzyli odsetki
@ PiS czerwona kartka
dnia 16.05.2019, 07:57
Ocena
komentarza:
7
Nie tyle odsetki, co nagła zmiana kwoty, wziętej oczywiście z sufitu. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to już koniec, bo za chwilę może być i bilion dolarów. To takie plemienne zwyczaje starszych w wierze...
@ oth
dnia 16.05.2019, 11:04
Ocena
komentarza:
5
wiem, żartuje z tymi odsetkami :) po prostu jak zobaczyli Dobrą Zmianę, to pomyśleli: ooo, od tych frajerów to można 5x więcej wycisnąć niż od Tuska i ich folksdojczy
@ Jola
dnia 15.05.2019, 15:24
Ocena
komentarza:
60
Żadnego głosu PiS ode mnie nie dostanie.
@ Kasia
dnia 15.05.2019, 17:52
Ocena
komentarza:
14
Tylko trzeba iść zagłosować na kogoś innego bo nawet jak dostanie 3 głosy a ktoś inny nic to wygra ten z 3.
@ chrzesny
dnia 15.05.2019, 15:33
Ocena
komentarza:
24
Pawluś z kumami...Hi,hi,hi
@ Olo
dnia 15.05.2019, 15:34
Ocena
komentarza:
12
Jak senatory zapewniają to będzie pięknie
@ bezstronny
dnia 15.05.2019, 15:45
Ocena
komentarza:
51
Jedynym pożytkiem dla Jasła z "posłowania" Pana Rzońcy jest to, że pensja dla niego nie obciąża lokalnego budżetu i tyle w temacie osiągnięć poselskich!!! Miejmy nadzieję, że to ostatnie kadencja tego "wybitnego polityka".
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 21:36
Ocena
komentarza:
11
Siebie buduje
Jasło rujnuje
Powiat rujnuje
Podkarpacie rujnuje
Polskę rujnuje
Europa zbankrutuje
...Gratuluje...
@ UE = kontynuacja 3 rzeszy
dnia 15.05.2019, 15:50
Ocena
komentarza:
20
Tama będzie w przyszłym roku galaktycznym. Tylko mnie wybierzcie. Pozdrawiam B.
@ bvn
dnia 15.05.2019, 15:55
Ocena
komentarza:
19
LITOŚCI ...pisarko lokalna ten tytuł ???...Wiem, co zależy od Unii Europejskiej dla Polski”...a po jakiem to języka ???...nazwisko polonistki !!! Natychmiast!!!
@ dragoness
dnia 15.05.2019, 19:22
Ocena
komentarza:
5
"dobrym europarlamentarzystom" Tyz pikne, hej!
@ Anna
dnia 15.05.2019, 15:57
Ocena
komentarza:
11
czy to p.senator czy p. redaktor- kilka razy powtorzone - europarlamentarzystom- wstyd,wstyd,wstyd... kto was uczyl ortografii ...
@ dragoness
dnia 18.05.2019, 11:05
Ocena
komentarza:
0
A poprawione tylko raz.
@ Jak to
dnia 15.05.2019, 16:26
Ocena
komentarza:
38
Przecież chciał bidula wprowadzić podatek drogowy
20 gr wliczony do litra paliwa.
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 18:16
Ocena
komentarza:
11
Dodajmy 20 groszy do 1/2 litra,
będziemy zadowoleni w 40%.
Gwarantowane!
@ Jak to
dnia 15.05.2019, 16:27
Ocena
komentarza:
5
Więc nie mówcie, że nic nie robi.
@ Oni
dnia 15.05.2019, 16:32
Ocena
komentarza:
7
Oni to chcą wszystko wydawać na drogi,
Ale chyba samochód, dom czy jacht.
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 18:19
Ocena
komentarza:
19
Oddam wszystko:kury,kaczki,owce,konie,barany itp
A samochód?
Nie.
Dlaczego?
Bo MOM.
@ Wiedźma
dnia 15.05.2019, 16:54
Ocena
komentarza:
60
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Mieszkaniec
dnia 15.05.2019, 17:06
Ocena
komentarza:
-47
Tylko sprawdzona osoba Maria Kurowska nr 9!!
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:30
Ocena
komentarza:
19
sprawdzona to jest też szczotka do czyszczenia kibla, ale głosować na nią nie zamierzam!
@ Jan
dnia 15.05.2019, 17:06
Ocena
komentarza:
-52
Kandyduje również pani Maria Kurowska !
@ majkel111
dnia 15.05.2019, 17:36
Ocena
komentarza:
33
Mam rozumieć, że pan pawluś był dzisiaj na urlopie wypoczynkowym i nie prowadził kampanii politycznej w godzinach pracy za pieniądze podatników...
@ Paweł
dnia 15.05.2019, 17:51
Ocena
komentarza:
-50
Tylko Maria Kurowska
@ Stasiu
dnia 15.05.2019, 17:52
Ocena
komentarza:
56
Bogdan - Puste Obietnice !
@ PLUS=/+MINUS
dnia 15.05.2019, 18:21
Ocena
komentarza:
21
Jestem słowny wszystko co obiecywałem=obiecuje
@ kleryk
dnia 15.05.2019, 18:30
Ocena
komentarza:
16
Ci co byli przeciwko wstapieniu Polski do UE nie powinni kandydować. Z mocy prawa powinni być wyautowani
@ stop żydowskiej okupacji!
dnia 17.05.2019, 10:25
Ocena
komentarza:
0
Jeżeli głosowałeś za wejściem do niemieckiego eurokołchozu i w tej chwili jesteś z tego dumny, to jesteś głupi nie do kwadratu, a co najmniej do sześcianu! Poczytaj o Planie Mitteleuropa, to może otworzysz ślepia...
@ koń
dnia 15.05.2019, 18:50
Ocena
komentarza:
21
Jak rzońca taki mądry to z senatorzynom powinni zlikwidować darmozjadów STRAŻ MIEJSKĄ
@ Dike
dnia 16.05.2019, 22:49
Ocena
komentarza:
2
Głos ludu nakazał zlikwidować.
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 00:31
Ocena
komentarza:
0
Czyżby? Głos ludu nie ruszył tyłka z domu.
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 18:54
Ocena
komentarza:
14
Zagłosujcie ludzie na Brauna, bo Konfederacja to nyć może ostatnia szansa dla Polski. PiS wyszedł na Drajcóe i frymarczy Polską wsyłając nas Polaków pod okupację żydowską.
A Poręba? Już zapnieliście, że to on razem z Legutko negocjowali w willi Mossadu w Izraelu zmianę nowelizacji ustawy o IPN. Otwórzcie oczy!
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:58
Ocena
komentarza:
11
Popieram, tylko Konfederacja daje szansę na zmianę tego upodlenia które widzimy od wielu wielu lat, wczesniej przed UE, a teraz przed Israelem/USA.

Ludzie otwórzcie oczy bo nas puszczą z torbami jak będziecie do u[...]j śmierci głosować na PO / PiS!
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 20:39
Ocena
komentarza:
1
Niech się Pani przyzna w takim razie, na kogo zagłosuje. Cała reszta skompromitowana. Kto więc, jeśli nie Konfederacja, co do której sam mam obiekcje, ale innego wyjścia do ratowania Polski nie ma?
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 00:00
Ocena
komentarza:
-4
Na Kukiza.
@ oth
dnia 16.05.2019, 02:18
Ocena
komentarza:
6
to pół biedy, przynajmniej też walczą z 447. Myslalem że gorzej, do zobaczenia przy urnach
@ PiS czerwona kartka
dnia 16.05.2019, 08:05
Ocena
komentarza:
1
Powiedzmy, że tragedii nie ma, chociaż dziwi fakt, iż po 4 latach nie poznała ic Pani jeszcze po owocach. Pawełek ponoć tym wszystkim nie steruje, a raczej jego teść. Polecam sprawdzić, kim jest. Niech się Pani jeszcze zastanowi - poważnie mówię
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 09:05
Ocena
komentarza:
2
Właśnie po owocach i reakcji na nie ich poznaję. Dziękuję za wskazówkę, sprawdzę.
@ oth
dnia 16.05.2019, 11:06
Ocena
komentarza:
-1
Z Kukiza to już wszyscy poszli którzy byli na jakimkolwiek poziomie. Został Tyszka, ale ten to pisowski lizusek, ulubieniec TVP... Wszyscy wartosciowi z Kukiza dołaczyli do Konf.
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 13:14
Ocena
komentarza:
-1
Znaczy Jakubik i Liroy? Bo Andruszkiewicz to wiadomo komu nadstawia. Dobrze że poszli.
@ Lokalny
dnia 15.05.2019, 19:01
Ocena
komentarza:
21
Czekajcie az na Was zaglosuje. Niedoczekanie Wasze. Mamy juz dosc Waszych obietnic bez pokrycia i mydlenia oczu tanim mydlem.
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 19:17
Ocena
komentarza:
5
W poniedziałek u Schabińskiej spotkanie z Grzegorzem Braunem
@ git
dnia 15.05.2019, 19:23
Ocena
komentarza:
8
jaki bar taki polityk
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:25
Ocena
komentarza:
3
konfederacja!
o ktorej godzinie?
@ PiS czerwona kartka
dnia 15.05.2019, 20:37
Ocena
komentarza:
4
Gdzieś na tym portalu była chyba jeszcze wczoraj informacja, więc poszukaj, bo ja poszę z tel. Coć około 17tej
@ oth
dnia 15.05.2019, 20:55
Ocena
komentarza:
3
super, idealnie! dzieki
@ Konfederata
dnia 15.05.2019, 21:39
Ocena
komentarza:
8
Głosujemy na Konfederacje.
@ browning
dnia 16.05.2019, 07:33
Ocena
komentarza:
6
Szkoda,że tam! jaki konfederata to wymyślił żeby w tej restauracji?
@ Werwolf
dnia 15.05.2019, 19:18
Ocena
komentarza:
26
Pytam co zrobiliście dla Jasła...obludnicy
@ oth
dnia 15.05.2019, 19:18
Ocena
komentarza:
16
https://dorzeczy.pl/swiat/102711/Projekt-Anty-447-zdjety-z-porzadku-obrad-Co-sie-stalo-w-nocy.html?fbclid=IwAR0H6fJ3UmNIaQfr4x9u6c7OEtYQsx9wUhsRVqWHupJMrlait5_XlLUq7wA

Tak nisko Polska nie upadła nigdy jak za pisiorów!
Za Tuska szorowalismy pyskiem kible Niemcom, ale to co teraz sie wyprawia to jest zdrada stanu jawna!

STOP 447#
@ Wszyscy wszystko wiedzą
dnia 15.05.2019, 22:51
Ocena
komentarza:
-3
Nie grzej.
@ Jaslan
dnia 15.05.2019, 19:20
Ocena
komentarza:
45
Myslicie ze wygracie wybory i zamiast rozwijac Jaslo to bedziecie stawiac kolejne pomniki i to jest niby ten pomysl na cos co pomze ludzia zeby tu zyc i sie rozwiaj. O nie. Rzoncy ,Zajacowej iKurowskiej juz dziekujemy. Przez te wszystkie lata nie zrobiliscie dla Jasla nic wiec czas na kogos nowego,ktory bedzie sluchal ludzi.
@ anty matoł
dnia 15.05.2019, 20:04
Ocena
komentarza:
4
co to za idiota uciekał przez Dębowiec przed Insignią Toyotą Avensis na tablicach KGR ???
@ Coś
dnia 15.05.2019, 20:32
Ocena
komentarza:
12
Tylko głosować na tych co obiecują że nic nieobiecuja
@ Konfederata
dnia 15.05.2019, 21:41
Ocena
komentarza:
7
konfederacja
@ Tiki
dnia 15.05.2019, 20:32
Ocena
komentarza:
13
ludzie nie wiezcie w te brednie tylko obiecują i nic więcej dość dla niego i tej pani z.
@ Xxy
dnia 15.05.2019, 22:28
Ocena
komentarza:
11
Polacy zawsze glosuja na przekór... A ja zagłosuje na patriotów, którzy mówią oficjalnie i tworzą ustawę Stóp 447 ... Kto od 4 lat potajemnie negocjuje odszkodowania dopuszcza się zdrady interesow ojczyzny...
@ oth
dnia 16.05.2019, 02:34
Ocena
komentarza:
2
niestety polacy nie głosują na przekór, tylko głosują tak jak tvn czy tvp każe. Czyli 40% PO i 40% [...]
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 09:03
Ocena
komentarza:
6
To nie o to chodzi, by glosować na przekór, tylko mądrze.
@ człowiek
dnia 15.05.2019, 20:42
Ocena
komentarza:
24
Niech się lepiej tak cudowna ekipa PiSu, weźmie za mafię w Jasielskim Szpitalu na czele z ordynatorem, bo inaczej trzeba będzie wezwać media ogólnopolskie i opowiedzieć że godność to dla Was tylko marzenia o władzy !!
@ OBYWATEL MIASTA JASŁA
dnia 15.05.2019, 20:46
Ocena
komentarza:
38
Listę wyborczą z PIS na burmistrza i do Rady Miasta Jasła nie potrafiono poprawnie zarejestrować i nie wyciągnięto wobec winnych odpowiedzialności , a Bruksela im się śni.
@ Konfederata
dnia 15.05.2019, 21:29
Ocena
komentarza:
8
Tylko KONFEDERACJA nie mówi że coś da,bo nic nie da,ale wystarczy że nie zabierze a bedziemy bogatsi niż 3000 plus.I dlatego na nich głosuje.Amen
@ Olek
dnia 15.05.2019, 21:38
Ocena
komentarza:
-4
Wszystkie wpisy sa moich przyjacieli zKoalicji i Konfederacji-"Będzie tak jak było i już."
@ dd
dnia 15.05.2019, 21:55
Ocena
komentarza:
0
Na szóstkę. 6/10
@ KOŚCIELNY
dnia 15.05.2019, 22:14
Ocena
komentarza:
21
Kto był przy rządzie jak likwidowali i sprzedali Pektowin ?Co sie stało z Gamratem?
@ KOŚCIELNY
dnia 15.05.2019, 22:22
Ocena
komentarza:
17
Gdzie był starosta jak Jaślanie w latach 80 ,90 biedowali w Polsce, siedzieli na bezrobotnym ,lub pracowali na śmieciowych umowach ,jak sprzedawano Pektowin w Jaśle jak padały zakłady?
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 00:01
Ocena
komentarza:
23
W Ameryce?
@ Mysz kościelna
dnia 16.05.2019, 05:51
Ocena
komentarza:
9
Młody pracownik z Gamratu wpadł w depresję i powiesił się ,bo tracił pracę.
@ yozef
dnia 16.05.2019, 04:38
Ocena
komentarza:
-8
oczywscie glosuje na POREBE ,,BO MI SIE PODOBA PIS chlopak oddany sprawie i uczciwy ,to on zadbal o via baltica ,lukacijewska byla przeciwna ,,niestety ,wyborcy sami widzicie kogo w jasle trzymaja od 27 lat ,moze jiuz pora podziekowac panu rzoncy kurowskiej i pani senator ,,,wszyscy wiedza czym sie przez te lata zasluzyli i czym sie moga pochwalic ,,podobnie leniwy mlody zajac czy slynny od piotrowiczowego procesu radny wojewodzki ziec matysika ,,,koniec .pewna epoka minela czas w jasle na zmisany ,,,tym panom i pania juz dziekuje i glosuje na porebe ,,,umiera moje miasto jaslo ,,,umiera przez lenistwo naszych przedstawicieli ,,, ale bogusia rozliczymy w wyborach do sejmu z katow i drogi krajowej 73
@ łodyniec
dnia 16.05.2019, 05:33
Ocena
komentarza:
-11
Zaloze sie z kazdym o 100 zl ,ze bogus wejdzie do brukseli. Ktos chetny stracic sto zloty?

łohohohohohohohohohoho
@ yozef
dnia 16.05.2019, 05:39
Ocena
komentarza:
6
mysle ze nie wejdzzie , raczej kurowska ,ale zaklad przyjety
@ Josefin
dnia 16.05.2019, 05:56
Ocena
komentarza:
7
Na każdym zdjęciu roześmiany i pewny siebie.Dobra stragedia z niepełnosprawnymi.
@ PiS czerwona kartka
dnia 16.05.2019, 08:14
Ocena
komentarza:
8
Ta jego rzekoma uczciwość przejawiła się m.in. tym, że razem z Legutko pojechał do willi Mossadu pod Tel Awiwem, by negocjować 'wykastrowanie' nowelizacji ustawy o IPN. Tej samej, w kwestii której PiS nie miał oddać nawet guzika. Klapki z oczu Panie Józiu, bo jak tak dalej pójdzie, to za kilka lat żydzi założą panu licznik na studni i każą płacić. Izraelska firma Tahal już jest w posiadaniu części wodociągôw w Polsce - tak dla informacji, bo mało kto o tym wie.
@ Do PiS czerwona..
dnia 16.05.2019, 13:34
Ocena
komentarza:
-2
To poniosą straty,bo wody nie będzie.Zapowiada się susza,będzie jak na Saharze.Lepiej gromadźcie wodę i żywność,a bogacze wyjadą i będą się śmiać z naiwnych biedaków.
@ oth
dnia 16.05.2019, 14:00
Ocena
komentarza:
3
hahahhhahhahah susza jak na saharze, a ziemia płaska
@ Beata
dnia 16.05.2019, 07:58
Ocena
komentarza:
0
Jak można pisać artykuły z błędami ortograicznymi. Czy nikt tego nie sprawdza tylko wszystko jest pudzvzane jak leci?
@ Picolo
dnia 16.05.2019, 09:09
Ocena
komentarza:
-5
Jestem za Pisem Tusk puścił wszystkich z torbami naobiecywal Polakom
dobrobytu i co dal teraz przynajmniej rząd spełnia obietnice a nie tylko
obiecuję.Sprawiedliwosc zwycięży.
@ dack
dnia 16.05.2019, 12:48
Ocena
komentarza:
9
Uczciwy czlowiek glosuje na prawych obywateli
nie na oszustow.Zgodnie ze swoim sumieniem.
@ sx
dnia 16.05.2019, 10:59
Ocena
komentarza:
23
Masakra, ten człowiek w ogóle nie ma honoru. Zero poczucia taktu, przed każdymi wyborami chodzi, obiecuje, co to on nie robi, proszę konkretnie wskazać co dzieki Pana udziałowi i zaangażowaniu udało się zrealizować w JAŚLE? hm ciekawe jestem, poza tym dodam, że ten człowiek pojawia się tylko przed wyborami, poza tym ma wszystkich daleko i głęboko.

W ogóle PIS pogrąża kraj, taka jest prawda, jestem apolityczną osobą, ale jak słyszę PIĄTKA JAROSŁAWA, JAROSŁAW DAŁ EMERYTOM. DAł? Jarosław? a z czego dał? ze swoich oszczędności? NIE, z pieniędzy podatników, ale głupi ludzie myślą, że ta kasa bierze się z kosmosu, z sufitu, Jarek z prywatnego konta przelewa...dramat...ale niestety, NIE MA na kogo zagłosować, dosłownie nie ma...i to jest przykre.

Mam nadzieję, żę TEN PAN nigdy nie dostanie się do europarlamentu
@ do sx
dnia 16.05.2019, 14:24
Ocena
komentarza:
1
PIS obniżył wiek emerytalny
PIS wspomógł ubogie rodziny 500+co PO nazywa rozdawnictwem (błąd, że tym samym wspomaga zamożnych)
PIS spowodował (500+) wzrost gospodarczy (wzrost produkcji, sprzedaży, zatrudnienia) umożliwiając podwyżki w firmach nawet prywatnych
PIS przykrócił kradzież z budżetu (za PO zniknęło 260 mld zł naszych pieniędzy)
PIS nie sprzedawał jak PO za bezcen zakładów produkcyjnych (np. Pektowin, Gamrat i inne w kraju), chociaż PIS winien zrewidować tego typu transakcje
PIS winien bezwzględnie oczyścić swoje szeregi z kombinatorów, pozorantów, ludzi skompromitowanych których w ugrupowaniu nie brakuje.
@ dragoness
dnia 16.05.2019, 14:32
Ocena
komentarza:
7
Źródło - forum Mentzena.
Osiągnięcia PiSu:
1.podatek bankowy
2.podatek ubezpieczeniowy
3.podatek handlowy
4.podatek „galeryjny”
5.uchylenie obniżki VAT uchwalonej przez poprzedni parlament
6.podniesienie VAT z 8% na 23% na wybrane produkty, np. na prezerwatywy
7.owatowanie „Nocy Muzeów” i innych imprez promujących instytucje kultury
8.akcyza na e-papierosy i tzw. produkty nowatorskie
9.zaostrzenie sposobu naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy
10.opodatkowania farm wiatrowych
11.zamrożenie progów w PIT
12.wprowadzenie trzeciej stawki w PIT w wysokości 36%
13.likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców pod hasłem „daniny solidarnościowej”
14.obniżenie nawet DO ZERA kwoty wolnej od wysokich zarobków
15.pozbawienie wielu grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.
16.zniesienie limitu składek emerytalno-rentowych.
17.opodatkowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do firm
18.opodatkowanie przychodów z dziedziczonego majątku
19.opodatkowanie przychodów z majątku otrzymanego jako darowizna
20.ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków
21.ograniczanie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów
22.ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na znaki towarowe czy licencje
23.likwidacja możliwości pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych
24.zawężenie listy przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania
25.podwyżka opłaty przejściowej
26.oplata mocowa za prąd
27.opłata emisyjna od paliw
28.opłata wodna
29.oplata jakościowa za badanie techniczne pojazdu
30.opłata dodatkowa, jeśli przeprowadzi się badanie techniczne pojazdu po terminie
31.opłata denna od przystani
32.opłata recyklingowa
33.opłata za wjazd (do centrum miast)
34.podniesienie opłat parkingowych
@ oth
dnia 16.05.2019, 14:55
Ocena
komentarza:
4
Ok dziś od ugrupowania na które głosowałem z rodziną w 2015 odszedł już ostatni poseł wartościowy jaki tam był, Robert Majka.
Nie został już nikt poza alkoholikiem Pawełkiem, wszyscy wartościowi poszli do Konfederacji:

Marek Jakubiak, Jakub Kulesza, Piotr Liroy-Marzec, Robert Majka, Jacek Wilk oraz Robert Winnicki.

Wybór jest oczywisty.

Pozdrawiam, wybierzmy patriotyzm, suwerenność, interesy państwowe a nie klęczenie przed żydami i ich jadem którym plują na Polskę w podziękowaniu za nasze ryzyko ktore ponosilismy aby ich ratować.

KONFEDERACJA 2019, Kukizowi 15 dziękujemy za wprowadzenie kilku naprawdę dobrych posłów do tej Sodomy i Gomory zwanej Sejmem 3 RP.
@ PiS czerwona kartka
dnia 16.05.2019, 15:41
Ocena
komentarza:
1
A wszystko po to, by oddać to Żydom o przygotować im miękkie lądowanie w Polin
@ sceptyk
dnia 16.05.2019, 19:26
Ocena
komentarza:
8
No bo Rząd nie ma własnych pieniędzy czy Prezes. Żeby dać jednemu trzeba zabrać innym. Ci co mają np 500 na dziecko żyją w iluzji że skorzystali, ale nie zdają sobie sprawy że tracą w wielu innych opłatach oraz wszechogarniającej drożyźnie. Ci co nie mają 500+ mają tylko same straty. Ale propaganda robi swoje i większość wciąż jest zadowolona
@ tapir
dnia 17.05.2019, 12:41
Ocena
komentarza:
3
Pani dragoness - pani sobie jaja robi? Gdzie PiS podniósł opłaty parkingowqe? Mogłaby pani czasami używać mózgu!
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 14:48
Ocena
komentarza:
1
Rozumiem, że z całej listy ma pan zastrzeżenia jedynie do opłat parkingowych.
@ do dragoness
dnia 18.05.2019, 09:56
Ocena
komentarza:
2
...a teraz proszę się pofatygować i tak samo wyszczególnić dla PO.
Na początek proponuję zacząć od zamrożenia płac dla nauczycieli poprzez podwyżki VAT-u i kontynuować wg wyżej przytoczonego wzorca.
@ dragoness
dnia 18.05.2019, 11:06
Ocena
komentarza:
-1
PO nie rozdawało kasy jak leci, faktycznie.
@ do sceptyk
dnia 19.05.2019, 11:03
Ocena
komentarza:
2
mnie tam na koncie (w portfelu) przybywa a nie ubywa jak za PO ...i nie korzystam z żadnych 500+. Przez taki oto pryzmat należy patrzeć na rządzących a nie "pryzmat zawiści i nienawiści" do drugiego człowieka. Obecnie kto chce ten pracuje. Każdy może wybierać w stanowiskach pracy zarówno ten wykształcony jak i bez wykształcenia. Wreszcie nastał rynek pracownika a nie pracodawcy - nawet w takim Jaśle. Patrz jak społeczeństwa zachodnie, bo każdy ma jedno życie. Dobrze jest wówczas jak sytuacja materialna Państwa, Rodzin ulega odczuwalnej poprawie. Nie ważne czy rządzi czarny czy biały (mnie jest to całkowicie obojętne). Zawsze będę za tymi, którzy potrafią to robić (bez sentymentu).
@ do dragones
dnia 19.05.2019, 11:22
Ocena
komentarza:
1
bo PIS na to "rozdawanie" po prostu stać. Są odpowiednie przychody do budżetu to dzieli się z potrzebującym społeczeństwem, ale nie trzeba być wielkim ekonomistą aby wiedzieć, że takowe "zjawisko" nakręca koniunkturę gospodarczą państwa. PIS rozdaje ludziom, a PO rozdawała zapewne za "cichym przyzwoleniem" złodziejom i mafiom (250 mld zł). Naszym kosztem poprzez wzrost cen i podatków. Wtedy było dobrze. Gratuluję dobrego samopoczucia (nie bo nie).
@ dragoness
dnia 19.05.2019, 18:55
Ocena
komentarza:
0
A skąd te przychody? z kieszeni podatnika.
@ do dragones
dnia 20.05.2019, 09:30
Ocena
komentarza:
1
Zawsze i wszędzie (nawet w Afryce) przychody państwa były i są daninami podatników. Pozostaje li tylko dysponować wiedzą i odrobiną człowieczeństwa jak nimi umiejętnie dzielić. Przenosząc powyższe na grunt lokalny uważam, że właściciele firm którzy niejednokrotnie pracują po 18 godzin kosztem swoich rodzin, mają prawo do wysokich wynagrodzeń, ale również do godnych wynagrodzeń ma prawo załoga przez nich zatrudniana. Nie może z kolei być tak, że właściciel zmienia mercedesa za 200 tys. zł na takiego za ponad milion, dokupuje kolejne majątki a załoga nie widzi żadnych ruchów płacowych przez 5 lat. Trzeba być po prostu "człowiekiem" (jest to przykład z rynku jasielskiego). Pani tego nie odczuwa, bo budżetówka rządzi się innymi prawami.
@ dragoness
dnia 20.05.2019, 12:54
Ocena
komentarza:
0
Tak, fakt. Nie mam wyobraźni, empatii, nie kontaktuję się z prostym ludem pracującym... coś jeszcze?
@ do dragoness
dnia 22.05.2019, 12:44
Ocena
komentarza:
1
Bardzo szanuję "prosty lud pracujący". Osobiście jestem po dwóch fakultetach (dziennych) krakowskich uczelni - jeszcze z początku lat osiemdziesiątych co nie było tak proste i częste jak w obecnym systemie edukacyjnym. Wiodło i wiedzie mi się nieźle, lecz w życiu zawodowym widziałem (i...reagowałem) i nadal obserwuję trudną (może obecnie nieco lepszą) sytuację materialną rodzin, dlatego uważam, że "z kieszeni podatnika" na ile tylko państwo stać, należy je wspomagać (np. Szwecja, Norwegia etc.).
@ clashtorny
dnia 16.05.2019, 11:19
Ocena
komentarza:
3
Głosując na PiS głosujecie na zdrajców Narodu Polskiego. Żaden z posłów PiS nie brał udziału w marszu przeciwko ustawie 447 o mieniu bez spadkowym. Żaden z posłów PiS nie powiedział wyraźnie "nigdy nie zapłacimy Żydom" Macie do wyboru zdrajców z PO zdrajców z PiS lub Konfederację, która stanowczo jest przeciwko płaceniu jakichkolwiek pieniędzy Żydom.
@ oth
dnia 16.05.2019, 14:01
Ocena
komentarza:
2
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ stop żydowskiej okupacji!
dnia 17.05.2019, 10:14
Ocena
komentarza:
8
Jesteś jednak matołek. Żeby rozbić zabetonowaną scenę polityczną potrzeba naprawdę wiele wysiłku i czasu, bo opór jest niewyobrażalny. Od czegoś przecież trzeba zacząć, a tym początkiem są wybory do europarlamentu. Nadrzędnym celem Konfederacji jest zdobycie szerokiej rozpoznawalności i poparcia, które przełoży się na wybory parlamentarne w Polsce.

Telewizja reżimowa TVP oraz te nierządne (TVN i Polsat) robią wszystko, żeby przemilczeć kandydatów Konfederacji, zamawiają własne zakłamane sondaże, które sugerują (jak zawsze), że walka toczyć się będzie między dwoma obozami, a reszta to nic nie znaczący margines. A rzesze głupców nadal myślą według schematu - szkoda głosu na nowe czy małe partie, bo w ten sposób odbiorę głos PO/PiS. Już Stalin mówił, że trzeba mieć wyborczą alternatywę, żeby na koniec wygrał swój. Takim swoim w ważnych dla Polski kwestiach są partie PiS i PO. Pomyślcie ludzie, co zrobiono z Polską przez te 30 lat i zastanówcie się, czy nadal chcecie widzieć te same gęby, które już rządziły i wielokrotnie Was zawiodły. Co Wam zależy spróbować wreszcie nowego. Ni bójcie się - Konfederacja nie odbierze Wam 500+, a co najwyżej zrobi to w mądrzejszy sposób, czyli zmniejszy Wam podatki o tę kwotę, a pozbędzie się urzędasów, którzy to obsługują, bo tak powinno to wyglądać od początku, z tym, że daliście się nabrac na populizm Kaczyńskiego.
@ olo
dnia 16.05.2019, 12:39
Ocena
komentarza:
2
"Wiemy, że będzie bardzo dobrym europarlamentarzystom"

Język polski na najwyższym poziomie .
@ Do olo
dnia 16.05.2019, 13:42
Ocena
komentarza:
0
Czyli ten niewybaczalny i niepoprawiony błąd sprowokuje los-nie zostanie parlamentarzystą,lecz będzie innym parlamentarzystom kłaniać się do kolan.
@ Do olo
dnia 16.05.2019, 13:44
Ocena
komentarza:
1
Pominęło się euro,coś jeszcze się wydarzy..
@ Ha ha
dnia 16.05.2019, 13:42
Ocena
komentarza:
11
Pani w podstawówce zawsze straszyła mnie, że jak się będę źle uczyć to zostanę politykiem i wtedy będę mógł już zawsze mówić głupoty.
@ były wyborca KUKIZ 15
dnia 16.05.2019, 14:15
Ocena
komentarza:
2
Ok dziś od ugrupowania na które głosowałem z rodziną w 2015 odszedł już ostatni poseł wartościowy jaki tam był, Robert Majka.
Nie został już nikt poza alkoholikiem Pawełkiem, wszyscy wartościowi poszli do Konfederacji:

Marek Jakubiak, Jakub Kulesza, Piotr Liroy-Marzec, Robert Majka, Jacek Wilk oraz Robert Winnicki.

Wybór jest oczywisty.

Pozdrawiam, wybierzmy patriotyzm, suwerenność, interesy państwowe a nie klęczenie przed żydami i ich jadem którym plują na Polskę w podziękowaniu za nasze ryzyko ktore ponosilismy aby ich ratować.

KONFEDERACJA 2019, Kukizowi 15 dziękujemy za wprowadzenie kilku naprawdę dobrych posłów do tej Sodomy i Gomory zwanej Sejmem 3 RP.
@ .
dnia 16.05.2019, 17:05
Ocena
komentarza:
4
tylko konfederacja. lista nr 1!
@ łodyniec
dnia 18.05.2019, 06:14
Ocena
komentarza:
-1
Prowda jest tako ze to jeden .uj .
Szambo i nic wjyncy.
Jak wygro konfederacja to co zrobi? Juz tlumacze debilom i kretynom ktorzy mysla ze cos zmienia:
Ilosc mandatow sie zmieni na korzysc konfederacji ,co za tym idzie ,pozbieraja zdrajcow z pis i po chetnych przejsc,a tych szmat nigdy nie brakuje. Co powstanie ? Jedno wielkie szambo ,zamulone ,z zatkanym odplywem szmatami.
Kropka.
@ krytyk
dnia 16.05.2019, 20:23
Ocena
komentarza:
6
pis umie tylko bezczelnie klamac. wszystko inne tylko nie kaczyzm
@ RJS
dnia 16.05.2019, 21:18
Ocena
komentarza:
7
Jak to mówią nie strasz nie strasz bo się [...] ...
Nic nie robisz dla Jasła a przepraszam kłócisz tylko ludzi.
Jaślanin przyszywany to nie zależy ba Jaśle
Tylko liczy się kasa misiu kasa jak brzmi pewna maksyma.
Lans na całym Podkarpaciu ... a Jasło pewniak wiec nie ma
Się co przemęczać
@ łodyniec
dnia 18.05.2019, 06:13
Ocena
komentarza:
0
Prowda jest tako ze to jeden .uj .
Szambo i nic wjyncy.
Jak wygro konfederacja to co zrobi? Juz tlumacze debilom i kretynom ktorzy mysla ze cos zmienia:
Ilosc mandatow sie zmieni na korzysc konfederacji ,co za tym idzie ,pozbieraja zdrajcow z pis i po chetnych przejsc,a tych szmat nigdy nie brakuje. Co powstanie ? Jedno wielkie szambo ,zamulone ,z zatkanym odplywem szmatami.
Kropka.
@ słyszycie ten PISowski skowyt?
dnia 16.05.2019, 21:59
Ocena
komentarza:
8
oj coś czuję że KONFEDERACJA zbierze bardzo dużo głosów
@ Polak
dnia 18.05.2019, 10:37
Ocena
komentarza:
1
o tak, słychać wycie PiSu, żydówki mosbacher i żyda Jonego Danielsa :)
To znak że Konfederacja to jest wybór patrioty!
@ Bezdomny
dnia 16.05.2019, 22:03
Ocena
komentarza:
-4
Czy ta konfederacja to KPN Leszka Moczulskiego.
@ miasto emerytów i rencistów
dnia 16.05.2019, 22:39
Ocena
komentarza:
21
Poseł Rzońca z Jasło głosował w sejmie przeciwko emeryturom bez podatku. Będziemy pamiętać o tym przy urnach wyborczych.
@ miasto emerytów i rencistów
dnia 16.05.2019, 22:40
Ocena
komentarza:
19
poseł Rzońca głosował w sejmie przeciwko emeryturom bez podatku. Będziemy o tym pamiętać przy urnach wyborczych
@ ciekawy
dnia 16.05.2019, 22:52
Ocena
komentarza:
8
tylko konfederacja
@ siersciprecz
dnia 17.05.2019, 02:49
Ocena
komentarza:
4
Czy pan poseł oszacował udział Jasła i Jaślan w nowym programie PIS'u pt. "Bilion +" przeznaczonego na rekompensaty dla Eskimosów za tzw. mienie bez-spadkowe. Własnie wczoraj, jego kolega a zarazem marszałek Sejmu zdjął z porządku obrad debatę w sprawie uchronienia Polski przed największym geszeftem w dziejach.
@ stop żydowskiej okupacji!
dnia 17.05.2019, 10:00
Ocena
komentarza:
8
Poseł Robert Majka dołącza do Konfederacji, więc jest kolejny prawdziwy Polak w szeregach desperackiego ruchu obrońców Ojczyzny. Budźcie się ludzie i udowodnijcie choćby samym sobie, że na pytanie: Czego Wam w życiu trzeba? jedynym, co potraficie nie jest odpowiedzenie - Igrzysk i chleba! 'Ciepła woda w kranie' póki co jeszcze płynie, ale jak dalej będziecie głosować na dwie strony tego samego medalu (PiS i PO), to i tej może zabraknąć. Zauważcie wreszcie, że w sprawach ważnych (a taką jest próba ograbienia Polski przez Żydów) PO i PiS zachowują się tak samo. Jakimś dziwnym trafem podobnie jest z TVP jak i TVN i Polsatem, które totalnie przemilczają sprawę, będąca największym zagrożeniem dla Polski od II WŚ.
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 10:24
Ocena
komentarza:
-6
"W wyborach parlamentarnych w 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z ramienia komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15 zorganizowanego przez Pawła Kukiza[7]. W tym samym roku wybrany na członka Trybunału Stanu. W 2018 współpracował (do sierpnia) z partią Jana Zbigniewa Potockiego II Rzeczpospolita Polska[8][9]. W wyborach samorządowych w tym samym roku ponownie bezskutecznie kandydował do sejmiku z listy RN[10]. Po wyborach objął mandat poselski zwolniony przez Wojciecha Bakuna (wybranego na prezydenta Przemyśla)[11][12], zostając posłem niezrzeszonym. W maju 2019 dołączył do koła poselskiego Konfederacja[13]." - jakoś zaufaniem nie bardzo się cieszy, prawda?
@ stop żydowskiej okupacji!
dnia 17.05.2019, 10:33
Ocena
komentarza:
7
Nieprawda. W ciekawy sposób wyciągasz wnioski i bezczelnie manipulujesz. Co wiesz o człowieku, ile razy go słuchałaś? Może przytocz jego cały dotychczasowy życiorys, a zwłaszcza sprawy, których naświetla i broni w ostatnich latach. Z Kukizem i Potockim to nikt uczciwy dziś nie chciałby mieć nic wspólnego. Upss...właśnie wyszło, że jesteś nieuczciwa, bo zadeklarowałaś swój głos dla tej partii. Zrzućmy to więc może na karb głupoty bądź naiwności - to taka mała życzliwość z mojej strony.
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 10:53
Ocena
komentarza:
0
" Z Kukizem i Potockim to nikt uczciwy dziś nie chciałby mieć nic wspólnego. " - jakieś konkrety można prosić?
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 14:46
Ocena
komentarza:
-1
Tak myślałam...
@ oth
dnia 17.05.2019, 15:09
Ocena
komentarza:
1
Potocki to żenada, ale już się poseł Majka w tym dawno zorientował i się odciął. To prawy człowiek
@ dragoness
dnia 17.05.2019, 19:02
Ocena
komentarza:
-1
Zaiste, konkrety.
@ stop żydowskiej okupacji!
dnia 17.05.2019, 10:35
Ocena
komentarza:
0
*które naświetla i których borni
@ Tryt
dnia 17.05.2019, 11:33
Ocena
komentarza:
7
No to mamy kolejną cudowną przemianę pisdeuszy. Jeszcze niedawno vałSzydło wynosiła unijną flagę z gabinetu premiera, jeszcze niedawno długoPiS Duda pieprzył farmazony o Unii, Pawłowicz cięła głupa głupa o szkodliwości pobytu w Unii, a i nasz Boguś w tyle nie zostawał a dziś pachną im Unijne pieniądze. Ot, i takich macie wyborcy PiS swych przedstawicieli. Jak trzeba będzie to i Boga się wyprą.byle tylko być przy korytku. Ech ludziska wyjdźcie z tych pisowskich oparów absurdu.
@ Wichajśter
dnia 17.05.2019, 11:56
Ocena
komentarza:
6
Dosc tych zakapiorow. Dosc. Tylko konfederacja. Ludzie leczcie się z pisu
@ Jasło
dnia 17.05.2019, 12:42
Ocena
komentarza:
6
Nie możemy pozwolić, żeby NASZ przedstawiciel w polskim parlamencie opuścił nas tak ło...
Przecież zasiada w komisji infrastruktury, a my jaślanie cały czas liczymy na zjazd z autostrady w Pilźnie, obwodnicę Jasła, Kołaczyc, Brzostka, może nawet na zalew Kąty/Myscowa.
Zostaniemy sami, biedne owieczki, nie opuszczaj nas panie pośle :(
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 17.05.2019, 15:25
Ocena
komentarza:
3
Kiedy kandydaci będą odpowiadać na pytania potencjalnych wyborców - a może jak zawsze przed wyborami chowają głowę w piasek...Suwerena nie interesuje jakaś tam konferencja - tylko jawna rzetelna debata i konkretne zapewnienia...
@ Misiek
dnia 17.05.2019, 15:47
Ocena
komentarza:
3
Będzie robił aby sobie i rodzinie napełnić kieszenie aż po brzegi.
Wszyscy robią dobrze ale dla siebie
@ Do Jasło
dnia 17.05.2019, 22:16
Ocena
komentarza:
3
To nie biedne owieczki to BARANY
@ fan Marii Kurowskiej
dnia 18.05.2019, 03:12
Ocena
komentarza:
1
Miasto ładnie oklejone Konfederatami!
Nic nie sugeruję, ale pani Kurowska tak ładnie wygląda na plakatach, że chętnie bym taki plakat 'pożyczył' i schował w schowku na skarby na poddaszu. Albo już 'pożyczyłem'.
Albo z 12.
Rzońca to samo, ale ta gęba wisi na większych plakatach, z solidniejszego materiały przymocowanego trytytką:D

STOP 447!
@ DEMI MOORE
dnia 18.05.2019, 08:11
Ocena
komentarza:
3
Panie pośle, to może tak z okazji Pana kandydatury, zorganizuje Pan jakieś zawody na tym zbiorniku w kątach, który Pan tak fajnie zrobił. Proponuję wyścig na rowerkach wodnych, zawody wędkarskie etc. A nie chwila, czekaj Pan, tego zbiornika chyba nie ma co?
@ Polak
dnia 18.05.2019, 10:47
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Piss fan
dnia 18.05.2019, 12:37
Ocena
komentarza:
-3
a ja zagłosuję na PiS, nie będę popierał antysemitów z konfederacji!
żydzi się nacierpieli, kamienice im się należą bo Polacy zabijali 4 miliony żydów!
@ Das
dnia 18.05.2019, 16:40
Ocena
komentarza:
0
Syn biednego chłopa z pod Jasła w drodze do elitarnego świta .Dajmy mu szanse.Ma zdi3cie z pacierzem.
@ PLUS=/+MINUS
dnia 19.05.2019, 10:48
Ocena
komentarza:
1
To niech pozostanie na papierze...
@ Reasumując
dnia 19.05.2019, 14:10
Ocena
komentarza:
0
W odczuciu jasnowidza Jack..wygra PIS.Po co swary,po co kłótnie,wnet i tak zginiemy w ku..e.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • 100 tys. zł dla gminy Jasło od warszawskiego samorządu. Decyzja ponad podziałami

   

  Wczoraj, podczas posiedzenia Rady m.st. Warszawy, radni zdecydowali o przekazaniu gminie Jasło kwoty 100 tys. zł. Środki te stanowić mają pomoc dla gminy w związku ze skutkami sobotniej powodzi. Żywioł spowodował olbrzymie zniszczenia w kilku miejscowościach. Straty liczone są w dziesiątkach milionów złotych.  

 • "Nie mamy prądu ani wody!"

  Mieszkańcy Jareniówki z przysiółka Łęgorz od minionej soboty nie mają prądu oraz wody. Mimo wielu interwencji, wciąż jak twierdzą pozostali bez pomocy. - Tutaj nie ma ani pana starosty ani pana prezydenta. Dlaczego? Bo miejscowość obok? To nie znaczy, że tutaj szkód nie było – napisała do naszej redakcji zbulwersowana mieszkanka Jareniówki.

 • Ogromna tragedia dotknęła wiele rodzin w Trzcinicy

  To kolejne rodziny, którym gwałtowne burze i wichury wyrządziły ogromne szkody. Dom państwa Szwedów został zalany na wysokości blisko dwóch metrów. Nie udało się uratować ich samochodów, urządzeń AGD, kotła i wielu innych rzeczy. Rodzina Kmiecików także znalazła się w trudnej sytuacji, podobnie państwo Synowieccy. Wierzą, że dzięki pomocy innych znów będą mogli wrócić do swoich domów.

 • Prezydent Andrzej Duda odwiedził dotkniętą skutkami nawałnic Trzcinicę

   

  Do dotkniętej tragiczną w skutkach powodzią błyskawiczną Trzcinicy przyjechał dzisiaj prezydent Andrzej Duda. W trakcie dwugodzinnej wizyty odwiedził domy kilku rodzin, które w sobotę straciły dorobek całego życia. Poszkodowanych zapewnił, że państwo nie zostawi ich na pastwę losu.

 • Przed żywiołem uciekali przez okno. Dzisiaj nie mają do czego wracać

  - Cała nasza wieś zamieniła się w rwącą rzekę, która zabierała wszystko, co tylko zastała na swojej drodze - opisuje pan Damian. Dzisiaj jego rodzina nie ma do czego wracać. Dom jest zamulony i kompletnie zniszczony. Chcą go odbudować, ale zostali z niczym, dlatego potrzebują pomocy.

   

 • Z pomocą dla poszkodowanych w sobotnim kataklizmie mieszkańców Trzcinicy ruszyli zwykli ludzie

  Wielu mieszkańców Trzcinicy w minioną sobotę doświadczyło tragicznej w skutkach powodzi błyskawicznej.  Niemal natychmiast w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze inicjatywy niesienia pomocy poszkodowanym. Olbrzymi wysiłek wszystkich ludzi dobrej woli skupia się wokół „Grupy wsparcia powodzian w Trzcinicy”...

 • Zgłosił, że piją alkohol mimo braku dowodów

  Początkiem roku do jasielskiego magistratu wezwano patrol policji. Pojawiła się informacja, że urzędnicy piją alkohol. Okazało się, że zgłaszającym był radny miejski, który poczuł się do obywatelskiego obowiązku zgłoszenia sprawy na policję. Mężczyzna został przesłuchany. Jak wyjaśnił, nie miał żadnych dowodów na to, że ktokolwiek z pracowników urzędu wziął alkohol do ust, a jedynie oparł się na informacjach przekazanych przez petenta.

 • Dwa razy spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkowie rozpoznali policjanta KPP w Jaśle

  W sobotę około godziny 22. doszło do dwóch kolizji w miejscowości Jareniówka i Opacie. Kierujący volkswagenem uciekł z miejsca zdarzenia. Dopiero wczoraj jego samochód został znaleziony w Lipnicy Górnej na terenie prywatnej posesji. Okazało się, że pojazd należy do policjanta z pionu prewencji KPP w Jaśle.

 • Powiat jasielski głosował na Andrzeja Dudę

  Andrzej Duda (PiS) w pierwszej turze wyborów na prezydenta na 121 obwodów w powiecie jasielskim osiągnął najlepszy wynik. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Nowy Żmigród oraz w gminie Brzyska.

 • Psychoterapeuta - po co?

   

  Z psychoterapii powinien skorzystać każdy, kto cierpi, czuje się samotny, porzucony, ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi, boi się bliskości, ale równocześnie jej pragnie, przeżywa lęk, głęboki smutek, nie radzi sobie w kontrolowaniu złości, boryka się z niską samooceną, odczuwa dyskomfort w życiu i pragnie zrozumienia, zmiany swoich funkcji psychicznych, sposobów zachowania. To tylko niektóre z najczęściej występujących trudności.
 • Wszystko wskazuje na to, że potrzebna będzie druga tura

  Według wstępnych wyników wyborów prezydenckich, do wyłonienia głowy państwa potrzebna będzie druga tura. Według badania IPSOS Andrzej Duda zdobył 41,8% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Rafałem Trzaskowski, który według badania uzyskał 30,4% głosów.

 • W kilka chwil żywioł zniszczył wszystko co mieli. Tragiczne skutki podtopień w powiecie jasielskim

   

  Setki, jeżeli nie tysiące gospodarstw domowych w powiecie jasielskim odczuły skutki wczorajszych nawałnic. Woda w wyniku podtopień wdzierała się do domów, piwnic i garaży. Trzcinica, Skołyszyn, Kowalowy, jasielskie osiedle Brzyszczki, przypominają dzisiaj krajobraz po bitwie. Z pomocą spieszą strażacy i żołnierze WOT.

 • Trwa szacunkowe liczenie strat. W Jaśle mogą one wynieść nawet 60 mln zł

  W obecnej chwili najtrudniejsza sytuacja ma miejsce na ulicach Konopnickiej i Towarowej w Jaśle, gdzie wciąż utrzymuje się wysoki poziom wody. W rejonie drogi KG2 skoncentrowanych jest kilkanaście zastępów straży pożarnej, która wypompowuje wodę z niecek. Ewakuowanych zostało 22 dwóch mieszkańców z ul. Konopnickiej.<GALERIA1> <GALERIA2>

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105