Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Nowa ścieżka rozwoju dla miasta Jasła. Konferencja rozpoczynająca realizację projektu „Jasło - moje miasto, mój dom”

65

W Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyła się konferencja prasowa otwierająca realizację projektu „Jasło-moje miasto, mój dom”. Miasto Jasło w ramach programu Rozwój Lokalny otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 15 mln zł. To ogromny zastrzyk finansowy, który zostanie przeznaczony na realizację 18 projektów. Działania te mają poprawić jakość życia mieszkańców Jasła.

W ubiegłym roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozstrzygnęło konkurs w ramach programu Rozwój Lokalny, do którego przystąpiło 255 miast średnich. Spośród nich wybrano 29 zwycięskich, w tym miasto Jasło, które otrzymało ponad 15 mln zł na realizację projektu „Jasło-moje miasto, mój dom”. Zakłada on aż 18 przedsięwzięć w czterech obszarach działań: gospodarczym, społecznym, środowiskowym i inteligentnego zarzadzania miastem. Wczoraj w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbyła się oficjalna inauguracja rozpoczęcia projektu. Uczestniczyli w niej m.in. dr Tomasz Potkański, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich, Marcin Bogusz oraz główny specjalista w Departamencie Programów Pomocowych.

Podczas konferencji prasowej władze miasta oraz zaproszeni goście mówili o znaczeniu tych projektów oraz o tym, jakie korzyści mają one przynieść. Głównym zdiagnozowanym problemem jest odpływ młodych ludzi, ale także spadek urodzeń. - Każde miasto dopatruje się przyszłości swojego rozwoju, stąd też ten zdiagnozowany problem był jednym z głównych, na bazie którego chcieliśmy budować działania, aby ten trend odwrócić. Tych działań skierowanych wprost do młodych ludzi jest wiele, ale też tworzących pewną otoczkę do tego, aby w mieście żyło się lepiej, było tą przyjazną przestrzenią w tym rozumieniu architektonicznym, jak również szeroko rozumianą przestrzenią, do działań społecznych, edukacji, podnoszenia swojej wiedzy, szukania miejsca pracy. Tak cel przyświecał temu projektowi - wyjaśnił Ryszard Pabian, burmistrz Miasta Jasła.

Jak zaznaczył dr Tomasz Potkański, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich, program, w którym udział wzięło miasto Jasło jest odpowiedzią na kryzys, jaki przechodzą miast średnie zarówno w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. - Zjawiska kryzysowe związane są ze zmianami demograficznymi, kulturowymi, gospodarczymi na świecie wywołanymi przez globalizację i są to zjawiska bardzo negatywne. W efekcie, nasze miasta średnie i małe tracą najcenniejszych młodych mieszkańców – podkreślał. - Zmiany w strukturze demograficznej powodują, że wzrasta gwałtownie liczba seniorów, którymi z czasem trzeba będzie się zajmować. Jak dzieci wyjadą to będzie to robić samorząd. To wiąże się z kosztami, a młodych osób będących podatnikami, napędzających lokalną gospodarkę nie będzie. Każde z polskich miast, które doświadcza takich uwarunkowań musi temu przeciwdziałać. Powinniśmy postarać się osłabić te elementy, które są najbardziej negatywne, wzmacniać te, które dają nam szans na odbicie się. Sytuacja zmienia się, nie będzie tak jak było kiedyś, ale musimy przygotować się do zarzadzania w nowych warunkach. Ten projekt „Jasło - moje miasto, mój dom” jest odpowiedzią na rozpoznane problemy. Miasto otworzyło się przy projektowaniu planu rozwoju lokalnego na ludzi młodych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. Dzięki temu, program został przygotowany optymalnie, aby móc adresować problemy ludzi młodych, czyli przygotowywać ich do ścieżek kariery. Nie tylko będą pozwalały im zrobić te karierę gdzieś indziej w innych ośrodkach, ale również na miejscu, po uzyskaniu wykształcenia wrócić i tutaj pracować, znaleźć godne miejsce poprzez takie zawody, które będą dawały możliwość godnego utrzymania się. Jasło będzie konkurowało z innymi miastami o umysły i młodych ludzi, którzy pochodząc stąd wrócą po pobraniu nauk albo wyjadą – dodał dr Potkański.

Partnerami projektu są Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Fundacja Aktywna Galicja, które wspierają działania realizowane przez Miasto Jasło. - Organizacje zgłaszały się same. Bardzo było nam miło z tego powodu. Na etapie realizacji projektu było bardzo duże zaangażowanie ze strony mieszkańców, urzędników i partnerów. Każdy partner jest ważny, ale nie z każdym udało się tę współpracę zachować od momentu planów do realizacji, gdyż przyznane środki miały wynosić 40 mln zł, a ostatecznie przekazano 15 mln zł - zaznaczyła Małgorzata Adamska-Chmiel, wiceburmistrz Miasta Jasła. - Projekt dotyczący dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy realizowany przez JSM jest to przedsięwzięcie dwuletnie kierowane do uczniów szkół zawodowych, którzy odbywają staże u lokalnych przedsiębiorców. Aktywna Galicja z kolei realizuje projekt ścieżki kariery szyte na miarę. Ten projekt już trwa i jest skierowany do osób dorosłych od 18 r. ż. Fundacja prowadzi doradztwo pod kątem wyboru ścieżki kariery. Myślę, że jest to bardzo potrzebne. Obecnie panuje trend, że pracę zmienia się co 5 lat. Dobrze, żeby ją zmieniać na taką, która ma przyszłość – podkreślała wiceburmistrz. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z kolei realizuje kampanię ekologiczną w zakresie OZE dla mieszkańców Jasła.

Z projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu jest m.in. budowa drogi 5KDZ wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia w strefie warzyckiej, która połączy ul. Meblową z drogą krajową nr 28. Kolejnym zadaniem będzie budowa Centrum Komunikacyjnego przy ul. Metzgera w Jaśle polegająca na przebudowie istniejącego budynku dworca i powstaniu parkingu. W ramach pozyskanych środków budynek „małej czwórki” przy ul. Kopernika w Jaśle zostanie zaadaptowany na Centrum Aktywnego Seniora, gdzie osoby starsze będą mogły się spotkać i miło spędzić czas.

Projekt „Jasło - moje miasto, mój dom” jest już realizowany od 1 sierpnia 2021 r. i potrwa do 29 kwietnia 2024 r. -Już wdrażamy niektóre działania miękkie, więc liczymy na zaangażowanie mieszkańców. Mogą się oni wykazać swoją aktywnością poprzez wzięcie udziału w różnego działaniach proponowanych przez miasto. Każdy projekt jest kluczowy, gdyż ma inny kierunek swojego oddziaływania. Tak naprawdę wszystkie są komplementarne. Od realizacji każdego z nich zależy sukces pozostałych – zaznaczył burmistrz R. Pabian.

id

Napisany dnia: 21.09.2022, 10:27
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Robert
dnia 21.09.2022, 10:44
Ocena
komentarza:
38
Urząd miasta już 8 lat obiecuje naprawić ul. Leśną i nic do tej pory
nie zrobił. Takich właśnie mamy decydentów.
@ Paniera
dnia 21.09.2022, 12:41
Ocena
komentarza:
25
Cyt:Obecnie panuje trend, że pracę zmienia się co 5 lat. Dobrze, żeby ją zmieniać na taką, która ma przyszłość – podkreślała wiceburmistrz

Mąż się dostosował do trendów!!!???
Hehe
@ Marta
dnia 21.09.2022, 13:14
Ocena
komentarza:
44
Ludzie 60+ decydują o „rozwoju” Jasła.

hmm

Powodzenia
@ Jaślak
dnia 21.09.2022, 15:36
Ocena
komentarza:
36
No bez żartów, ten burmistrz i ta rada miasta nie powinni decydować już o żadnej inwestycji ( a właściwie o ich braku) w Jaśle. Dosyć złego zrobili dla mieszkańców przez te 8 lat, więc te 15 baniek to niech nowi wybrani włodarze miasta niech inwestują. Zabetonowanie miasta, most bez dojazdu, cmentarne kwiatki na rynku to za mało i bardzo głupio. Jako mieszkaniec Jasła od 70 lat oczekiwałem mądrego rządzenia i wsłuchania się w potrzeby moje i innych mieszkańców Jasła. Niestety, spotkało mnie lekceważenie, arogancja, cwaniactwo i zwykłe oszukaństwo. Precz z obecną władzą Jasła. I proszę tego nie kasować bo jest bardzo na temat, a niedługo redakcjo będziecie innym panom lizać ...
@ Adam Mickiewicz
dnia 21.09.2022, 15:54
Ocena
komentarza:
32
Ścieżka rowerowa przez ulicę Mickiewicza w stronę Góry Liwocz!!
Halo!!

Kto wymyślił i zapłacił za sciezke w środku miasta pod szkołami gdzie mnostwo dzieci i młodzieży na chodnikach
@ Mam
dnia 21.09.2022, 17:05
Ocena
komentarza:
48
Mam pomysł na rozwój dla Jasła i Powiatu.

Wywalić Burmistrza i cała Radę Miasta
Wywalić Starostę i cała Radę Powiatu wraz z Zarządem
@ Diagnozowanie wodolejstwa
dnia 21.09.2022, 18:13
Ocena
komentarza:
33
Proszę zauważyć, że sednem działań w ramach tego programu jest badanie diagnozowanie, szukanie przyczyn, doradztwo, "budowanie działań" , : projektowanie planów itp. itd., czyli wiele ogólników pozbawionych konkretów i materialnych efektów.
O to chodzi aby kasa rozpłynęła się na "projekty".
Dawniej projekt robiono by otrzymać pozwolenie na budowę i coś wybudować konkretnego: coś co widać i jest przydatne.
Teraz słowem "projekt" nadużywa się określając wszelkie działania, szczególnie
te nie dające żadnego pożytku oprócz kasy dla autorów opracowujących diagnozy, strategie, prognozy, propozycje itp. itd.
Jeżeli pojawi się konkret to przeraża niedorzecznością - jak zamiar przebudowy dworca PKP, czyli zamiar wyrzucenia kasy na rozkurz - jak przy "diagnozowaniu".
Przypomina to sytuację ciężko chorego pacjenta w "lecznicy" - badają go i diagnozują bez początku i końca, bez efektu - a nikt nie bierze się za jego leczenie.
Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta: na leczeniu trzeba się znać, efekty widać i trzeba odpowiadać za wyniki.
@ Człowiek też zwierzę
dnia 21.09.2022, 19:08
Ocena
komentarza:
18
Ścieżki rowerowe często biegną chodnikami.
@ Brawo@@@@@
dnia 21.09.2022, 22:38
Ocena
komentarza:
7
Cudowne spojrzenie i bardzo trafne. Jasno i prosto opisane. Samo sedno.
Dokładnie tak jest.
@ Szczęśliwy traf
dnia 22.09.2022, 00:02
Ocena
komentarza:
14
Szczęśliwym trafem okrojono kasę na "projekty" z 40 milionów
do 15 milionów, oczywiście złotych, nie dolarów czy euro,
bo takie kwoty, w tych walutach, też można zmarnować.
W ten sposób uratowano 25 milionów przed roztrwonieniem
na diagnozy i budowę "łąk umajonych" czy inkubatorów.
Jak wyglada budowa konkretnych zamierzeń widać na przykładzie
kolejnego przetargu na budowę lodowiska.
O budowie centrum komunikacyjnego świadczy dworzec PKP.
Takie będzie centrum jak ten obiekt, nawet przebudowany, bo nie
trzeba filozofa, nawet prosty chłop wiejski wie, że nie zrobi się
z dziadka kawalera.
@ Brawo@@@@@
dnia 22.09.2022, 05:58
Ocena
komentarza:
1
Komentarz powyższy
@ Miękkie
dnia 22.09.2022, 09:12
Ocena
komentarza:
11
Cytat: "Wdrażamy niektóre działania miękkie"

"Działania miękkie", czy "projekty miękkie" to wspaniały, modelowy wręcz przykład
"działania" najczęściej bez konkretnych, wymiernych, materialnych (dających się sprawdzić w realnej rzeczywistości) efektów.
Wymarzony sposób na wydanie kasy, odfajkowanie wykonania i pochwalenia się
kolejnym "sukcesem".
Jeżeli się mylę, to proszę o podanie przykładów "działań miękkich" wraz z ich rezultatami, czyli konkretnymi efektami, no. utworzenie miejsc pracy,
zatrzymanie liczby młodych ludzi w Jaśle, czy liczby utworzonych w inkubatorach
przedsiębiorstw czy firm albo innych wyników - możliwych do sprawdzenia.
@ Marta
dnia 22.09.2022, 11:45
Ocena
komentarza:
-3
Dobry pomysł
@ Woytazzz
dnia 21.09.2022, 11:02
Ocena
komentarza:
32
"Dzięki temu, program został przygotowany optymalnie, aby móc adresować problemy ludzi młodych, czyli przygotowywać ich do ścieżek kariery"

I właśnie dlatego, z myślą o młodych, otworzymy Centrum Aktywnego Seniora!

"Z projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu jest m.in. budowa drogi 5KDZ wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia w strefie warzyckiej"

Kilkukilometrowa ścieżka rowerowa umożliwiająca spokojną rekreację całymi rodzinami z dala od samochodów, np. po torowisku w kierunku Gamratu? Taki wuj, pojeździcie sobie między zakładami i tirami w Warzycach.
@ Ośka
dnia 21.09.2022, 15:05
Ocena
komentarza:
21
Też to zauwazyłem. Najperw mówi się że program realizowany w celu zatrzymania młodych przed migracją a później pisze się że w ramach programu powstanie jakieś miejsce dla seniorów w którym będą mogli spędzać czas. Czegoś tu chyba nie rozumiem...
@ Człowiek też zwierzę
dnia 21.09.2022, 19:09
Ocena
komentarza:
0
Bo są młodzi starzy i młodzi duchem.
@ Niewdzięcznicy
dnia 22.09.2022, 10:27
Ocena
komentarza:
5
Niewdzięczni krytykanci nie doceniają trudu włodarzy aby uszczęśliwić to miasto, czyli "zaprojektować" przyszłość młodym i starym, ogólnie wszystkim zrobić dobrze.
W tym celu, posługując się nowomową od której Miodek dostał by zawału (np. adresować problemy, projektowanie planu, miasto otworzyło się - czyli co?
stoi otworem?).
Cytat:
"Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z kolei realizuje kampanię ekologiczną w zakresie OZE dla mieszkańców Jasła".
W dobie kryzysu energetycznego, gdzie zagrożeni brakiem opału ludzie zbierają chrust w lesie, macie czelność pisać takie slogany, dyrdymały?
Kogo Związek ma uświadamiać ekologicznie? Znowu zachęcać do zmiany pieców na gazowe? Może Związek i włodarze zaangażują się w pomoc w zakupie węgla?
@ Sam
dnia 21.09.2022, 11:03
Ocena
komentarza:
62
Mamy już pusty Inkubator Przedsiębiorczości i kupę kasy wywalone na coś niepotrzebnego.
Generator Nauki następne chybione przedsięwzięcie - będzie generował koszty ogrzewania i utrzymania.
Niby oszczędzamy, a oświetlony jak choinka - pytam się po co?
Mam prawo pytać bo płace podatki w tym mieście.
@ izydor
dnia 21.09.2022, 11:12
Ocena
komentarza:
16
Uprzejmie proszę Burmistrza o zgłoszenie do sądu o oczernianie. W Inkubatorze właśnie wymieniamy dach a nie, że nic nie robimy.
@ A
dnia 21.09.2022, 14:56
Ocena
komentarza:
20
A czy ktoś pytał mieszkańców o zdanie na ten temat tych inwestycji...
@ sowa
dnia 22.09.2022, 09:15
Ocena
komentarza:
5
do " izydor" - dach nie wymienia inkubator a wspólnota mieszkaniowa za prywatne pieniądze, w części komunalnej dach finansuje miasto.
@ edek
dnia 21.09.2022, 11:08
Ocena
komentarza:
24
Lepiej niech załatwią węgiel na zimę
@ Jas
dnia 21.09.2022, 11:09
Ocena
komentarza:
19
Warto pamiętać, ze początkiem programu było wyselekcjonowanie miast, które z powodu swoich problemów społecznych, gospodarczych i demograficznych kwalifikują się do szczególnej pomocy i interwencji. Samo znalezienie się w takim gronie nie powinno być specjalnym powodem do dumy. Cieszmy się, że dostaliśmy dofinansowanie a czas pokaże jakie będą efekty. Oby te pieniądze były sensownie wydane.
@ a.lechowski
dnia 21.09.2022, 11:58
Ocena
komentarza:
38
Skoro należymy do grona miast szczególnej troski nie radzących sobie z problemami. To zawiesić działanie rady miasta (wypłaty) i powołać Zarząd Komisaryczny. "Działania te mają poprawić jakość życia mieszkańców Jasła". a nie kilku mieszkańców.
@ Jaślak
dnia 21.09.2022, 16:00
Ocena
komentarza:
17
Popieram wniosek Pana Lechowskiego.
@ Natural Born Leader
dnia 21.09.2022, 16:07
Ocena
komentarza:
18
Rozwinięte kraje już od dawna wiedzą, że dosypanie i przepalenie większej ilości kasy niczego nie rozwiązuje.
Jedyne wyjście to zmiana nieudaczników, którzy wydają kasę.
@ 1971
dnia 21.09.2022, 20:51
Ocena
komentarza:
15
panu burmistrzowi i zastepcom . staroscie i radom obu instytucji dziękujemy. dziękujemy tez polowie przcownikow obu urzedow i zapewne 75% procentom pracownikow ,,umyslowych" podleglych tym urzedom. ( poza szkołami i szpitalem, w tym wypadku podziekowania naleza sie pracownikom adm zatrudnienionym w przeciagu ostatnich 5 lat)
@ strona wuwuwu
dnia 22.09.2022, 08:26
Ocena
komentarza:
3
Czyli mamy miasto szczególnej troski?
@ a.lechowski
dnia 22.09.2022, 20:24
Ocena
komentarza:
4
Odpowiedz: ktoś podobno rządzi w tym mieście i bierze za to pieniądze i odpowiedzialność.
@ Zibi
dnia 21.09.2022, 11:19
Ocena
komentarza:
24
Chodnik, ścieżka rowerowa i z pół tuzina centrów tego i owego. Jasło od tego runie jak burza.
@ fdf
dnia 21.09.2022, 11:25
Ocena
komentarza:
24
sądząc po wieku tych państwa to rozumiem że oni myślą o swoich wnukach.
@ TAK DLA ZMIAN
dnia 21.09.2022, 11:49
Ocena
komentarza:
23
Gdyby usiedli przed lustrem, mogliby dostrzec największy problem, który powoduje brak rozwoju a wręcz doprowadza do upadku Jasło.
@ Qq
dnia 21.09.2022, 12:40
Ocena
komentarza:
29
Jak młodzi mają tu zostać, gdy nie ma pracy,a jak jest to za wynagrodzenie oscylujące wokół minimalnego. Pomnikami, mszami nie stworzycie warunków dla młodszych pokoleń. Trzeba stworzyć wygodne warunki do zakładania działalności gospodarczych,żeby na rynku pracy powstała konkurencyjność.Pseudobiznesmeni zmuszeni walką o pracowników będą musieli oferować lepsze warunki zatrudnienia. Wtedy młodzi będą mieli za co żyć TU na miejscu ,wtedy będą płacić TU podatki i TU robić zakupy.
@ doradca
dnia 21.09.2022, 13:04
Ocena
komentarza:
27
Miasto specjalnej troski, jest się czym chwalić. Proponuje jeszcze trzech wiceburmistrzów wybrać, oczywiście jakieś po[...]ki, żeby Jasło stało się patologia totalną.
@ jan
dnia 21.09.2022, 13:41
Ocena
komentarza:
22
Ale gemby na tych fotkach haha,nie będzie im do śmiechu przy wyborach haha.powinni im jeszcze zabrać te pieniądze bo nic tu w Jaśle nie ma. Ok ludzie obudzmy się i wywalmy ton klikę przy wyborach!!!
@ Natural Born Leader
dnia 21.09.2022, 16:15
Ocena
komentarza:
17
Ja wywalenie przy wyborach ma dać ulgę temu miastu skoro misio Rysio nachapal się już w dwie kadencję, ustawił trójkę dzieci i ich rodziny, a ruda została managerem hodowcy kalafiorow, który inwestuje w połowie miasta.
Jakby czekała ich realna kara za tą działalność artystyczną to można by mówić o tym, żeby im było nie do śmiechu.
@ Do jana
dnia 22.09.2022, 09:17
Ocena
komentarza:
-4
Co to za słowo "gemby".
Dawniej, lata temu, w podstawówce, za taką pisownię można było dostać w "gębę" od nauczycielki ortografii.
@ Mogłem przyjechać
dnia 21.09.2022, 16:02
Ocena
komentarza:
0
Tak czy inaczej 15 baniek droga nie chodzi
@ Natural Born Leader
dnia 21.09.2022, 16:04
Ocena
komentarza:
19
Jak to się mowi - kabaret do Jasła nie jeździ, bo lokalni decydenci nie lubią konkurencji.
Generator Nauki, który jedyne co generuje to etaty i faktury dla ziomków, Inkubator Przedsiębiorczości, który nie wiem co robi, Liderzy Przedsiębiorczości licytowani po dwóch latach, tężnie za pół baniaka, interaktywne ławki, święte groty, ślepe ścieżki rowerowe i galerie handlowe na słupa, byłego sprzedawcę kapusty, stojące na słowo honoru, stypendia dla koleżanek Pani burmistrz wywożone za granicę, no i mieszkańcy niezdolni zdefiniować świata na jakim żyją popierający taka rzeczywistość, którzy miauczą coś jak to Rosjanie żyją w matrixie.
No i trzech burmistrzów, którzy nadzorują to za 50 kafli...buahabaha
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 21.09.2022, 16:19
Ocena
komentarza:
14
Na pewno generator nauki, będący wydziałem UM, zatrzyma odpływ młodych. Co z jego finansowaniem po zakończeniu projektu?
@ KKK
dnia 21.09.2022, 17:06
Ocena
komentarza:
17
A co politycy wszelkiej maści wygenerowali od 1990? Miejsca pracy, dobrobyt? Czy inflacje coraz więcej podatków, rozkradania dobra wspólnego do własnych kieszeni, nieudolności, rozrostu biurokracji, permanentnej inwigilacji, rozkładu demografii, szkolnictwa i wielu innych dziedzin kraju.
@ bla bla bla
dnia 21.09.2022, 17:10
Ocena
komentarza:
12
Dużo gadania, wypocin a nie lepiej te piniondze przeznaczyć na prąd i miał węglowy dla kotłowni w Hankówce?
@ edek
dnia 21.09.2022, 17:29
Ocena
komentarza:
11
lepiej zrobić tam koło kotłowni skład węglowy i co nie spali kotłownia sprzedać nam , bo mamy palić byle czym , oprócz opon oczywiście
@ Tak
dnia 21.09.2022, 17:52
Ocena
komentarza:
17
Tylko dlaczego w dyskusji na temat perspektyw ludzi młodych uczestniczą sami emeryci? Mieli dość czasu i dużo możliwości żeby coś w tym temacie zrobić. Tu potrzebne jest nowe, dużo "młodsze" spojrzenie na ten problem. Niech młodzi organizują swoje życie, również w kraju. Jak patrzę na tych dziadków w sejmie, senacie i wszystkich radach to tracę nadzieję na jakieś lepsze jutro.
@ PBRol
dnia 21.09.2022, 17:59
Ocena
komentarza:
21
Uśmiech likwidatora w kontekście rozwoju Jasła mówi wszystko.
@ Człowiek też zwierzę
dnia 21.09.2022, 19:16
Ocena
komentarza:
3
Młody konserwtysta jest gorszy od starego, bo statystycznie będzie dłużej przy władzy.
@ Mieszkaniec
dnia 21.09.2022, 18:47
Ocena
komentarza:
20
Inteligentne zarządzanie miastem???
Brudne chodniki i ulice, powycinane drzewa, upstrzenie niechlujnymi reklamami wszystkiego co się da i żadnej ścieżki rowerowej komunikującej miasto.
I ktoś tu chce zatrzymać młodych ludzi??? Generatorem, inkubatorem??? Przecież to żałosne.
@ Człowiek też zwierzę
dnia 21.09.2022, 19:14
Ocena
komentarza:
9
Zalewasz betonem i nazywasz rewitalizacją. Proste.
@ jaślanin
dnia 21.09.2022, 19:56
Ocena
komentarza:
11
Tak kolejny niewypał tego GENU. Zbaczymy za rok jak się miasto rozwinęło gospodarczo i ile młodych przybechało z powrotem do miasta. Śmiech to co mówią. Z tego co domniemywam to wydatkowano pieniądze by utworzyć dobre posady dla swoich.
Może ktoś napisze kto jest zatrudniony w tym GENIE. głośno się mówi na mieście , że rodzinka władz miasta i parlamentarzystów jasielskich.
@ Rado
dnia 21.09.2022, 21:02
Ocena
komentarza:
19
Cyt. Te działania mają poprawić jakość życie mieszkańcow Jasła ...k ..a m.c dajcie spokój przestańcie pisać [...] ...jest żle jak nie było nigdy ..nawet za komuny...i dziwię się że jeszcze ludzie nie wychodzą na ulice..
@ Dana
dnia 21.09.2022, 22:44
Ocena
komentarza:
8
Jedyna ścieżka rozwoju to.do nosa ..
Z czego tu się śmiać umiera Jasło a oni mają to gdzieś byle by hajs się zgadzał dobrze ze człowiek wyjechał kawałek dalej ale dobrze ze praca delegacje to nawet nie odwiedza jasła tak często współczuję wam mieszkańcy Pabian musisz odejść
@ fredek
dnia 22.09.2022, 09:54
Ocena
komentarza:
8
A komu sprzedano ten PBRol?
@ Nick
dnia 22.09.2022, 10:09
Ocena
komentarza:
7
Poczekajcie! Generator nauki wygeneruje taką ilość odkryć i patentów, że Jasło będzie żyło z odcinania kuponów. Nawet na dom seniora nie trzeba będzie rządowej jałmużny. Młodzi! Wszystkie ręce na pokład
@ car
dnia 22.09.2022, 13:35
Ocena
komentarza:
9
Ścieżka,
. A kiedy profesjonalna spalarnia śmieci?
@ do cara
dnia 22.09.2022, 17:52
Ocena
komentarza:
8
Proszę w tej sprawie zwrócić się do Marii K.
Ma teraz ogromną władzę i dostęp do kasy jako, że należy do partii rządzącej.
Ma też lokalizację ale trzyma ją w tajemnicy od wielu lat.
Niszcząc gospodarkę odpadową obiecała nie tylko zagospodarowanie śmieci po śmiesznie małych cenach ale i budowę tego zamierzenia gdzie indziej. Gdzie? To tajemnica.
@ Ktoś
dnia 22.09.2022, 16:02
Ocena
komentarza:
4
Miasto miało rozwijać się pod wezwaniem Karpackiej Troi,i co jakoś nic z tego nie wyszło
@ Defence
dnia 22.09.2022, 17:28
Ocena
komentarza:
1
A propos ścieżek , co się dzieje ze ścieżką rowerową na Czackiego ? Dlaczego zlikwidowana ? Ktoś coś wie na ten temat?
@ Mieszkaniec
dnia 22.09.2022, 19:27
Ocena
komentarza:
-3
Inwestycje są w 100 procentach finansowane z pozyskanych środków więc mieszkańcy nic nie dołożą do tego że swoich podatków. Większą część działań jest bardzo ciekawa. Nie rozumie zazdrośników co krytykują wszystko. Po pierwsze nie z waszej kasy po drugie wy też możecie skorzystać z tego działania są dla wszystkich. Po trzecie jak inaczej zatrzymać młodych jak macie pomysły to piszcie. Lepiej narzekać ciągle a nie robić nic
@ NO
dnia 22.09.2022, 20:00
Ocena
komentarza:
5
Dopóki nie będzie w Jaśle konkretnych pracodawców to będzie tak jak jest.
@ Ewelina
dnia 24.09.2022, 12:47
Ocena
komentarza:
3
Faktycznie inwestycje rozwojowe dla mlodych ha ha,drogi,budynek dworca o dom dla seniorów. A gdzie miejsca pracy???
@ Tola
dnia 25.09.2022, 07:31
Ocena
komentarza:
1
Obecna wladza Jasielska nie jest w stanie madrze zarzadzac grantami ktore otrzymali, lepiej niech wsadza te pieniadze do "zamrarzalki", zeby poczekaly na lepsze czasy.
@ Leopold
dnia 25.09.2022, 09:11
Ocena
komentarza:
1
Ścieżka prowadzi do lasu , przy takich leśnych dziadkach innej opcji nie widzę
@ Kierowca 810
dnia 25.09.2022, 15:50
Ocena
komentarza:
1
Otrzymane pieniądze należy zagospodarować tak by otrzymać pozytywne
efekty rzeczowe. A Generator Nauki urzędujący doraźnie zużywa
pieniądze bezefektywnie na wyimaginowane plany, koncepcje, ścieżki
rozwoju, nie wiadomo dokąd i inne wymyślone szerokie przestrzenie
do działań społecznych. Czyli pieniądze pójdą na rozkurz, nic konkretnie
nie otrzymując. Kto z seniorów będzie z wysiłkiem docierał do stacji
PKP na obrzeże Jasła by porozmawiać z osobami w podobnym
do siebie wieku. Osoby, seniorzy w podobnym do siebie wieku,
potrzebują przede wszystkim codziennej opieki pod względem
medycznym, terapeutycznym i żywieniowym. To jest podstawą
opieki nad seniorem. A o tym się nie mówi. A wydawanie pieniędzy
jest planowane na na różnego rodzaju koncepcje. Kto dopuszcza
do takiego błędnego finansowania opracowania
tylko planów i koncepcji.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Urząd Miasta w Jaśle zamierza oszczędzać pieniądze skracając godziny otwarcia orlików

   

  Jasielski magistrat zamierza skrócić godziny otwarcia boisk sportowych typu orlik na Ogródku Jordanowskim i osiedlu Gamrat. Już wkrótce, obiekty, o których mowa, mają być czynne tylko do godz. 18. Wyjątek stanowić będą wyłącznie zajęcia organizowane przez szkółki piłkarskie i kluby sportowe. Uzasadnieniem dla decyzji podjętej przez urzędników ma być konieczność ograniczania kosztów za zużycie energii elektrycznej. Suchej nitki na pomyśle Urzędu Miasta w Jaśle nie zostawiają mieszkańcy, którzy korzystają z orlików w godzinach wieczornych. Mówią wprost, że hasło „Jasło – klimat do sportu” jawi się obecnie jako ponury żart.

 • 180 tys. zł powiat przeznaczy na zakup nowego auta dla starostwa

  Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle większość radnych zgodziła się na zabezpieczenie środków w kwocie 180 tys. zł na zakup nowego samochodu do celów służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle. - Mój kierowca preferuje skodę – podkreślił starosta Adam Pawluś.

 • Jako pierwsi pokonali 30 pięter i 800 schodów. Druhowie Bartosz i Tomasz najlepsi spośród 49 drużyn w kategorii OSP

  W minioną sobotę 1 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się IV Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach-Wieżowiec 2022, w których udział wzięło 165 drużyn z całej Polski. Tomasz Kurek i Bartosz Maciejowski, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach po raz trzeci z rzędu byli nie do pokonania!

 • W trosce o dobrą kondycję psychiczną uczniów, jasielskie podstawówki realizować będą program - „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocj

   

  Jasielskie szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji programu, którego celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” to program skierowany do osób w wieku od 8 do 12 roku życia. Kluczowy wpływ na podjętą przez władze samorządowe Jasła decyzję o wdrożeniu programu, miał apel trzech uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, w którym domagali się oni podjęcia aktywnych działań w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści.

 • Powiat inwestuje w kolejną wirtualną strzelnicę. Tym razem powstanie w Zespole Szkół w Trzcinicy

  Końcem ubiegłego roku w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie oddano do użytku pierwszą w powiecie jasielskim wirtualną strzelnicę. W czerwcu br. Rada Powiatu wyraziła zgodę na powstanie kolejnej w liceum w Kołaczycach. To jednak nie koniec. Ostatnio zabezpieczono w budżecie powiatu 50 tys. zł na budowę wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Trzcinicy.

 • Ostatnie pożegnanie Wiktora Barańskiego, wójta gminy Tarnowiec

   

  Rodzina, przyjaciele i kilkuset mieszkańców gminy Tarnowiec towarzyszyło Wiktorowi Barańskiemu w ostatniej drodze. Ciało zmarłego przed kilkoma dniami wójta spoczęło w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Tarnowcu.

 • Kino Helios Krosno zaprasza na kolejną filmową ucztę

   

  Kolejny tydzień repertuarowy w kinie Helios Krosno zapowiada się arcyciekawie. W ramach Projektów Specjalnych, kinomani będą mogli obejrzeć na dużym ekranie między innymi film pt. „Niewierna” z Juliette Binoche i Vincentem Lindonem w rolach głównych.

 • Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów do Krakowa

   

  Od 1 października br. obowiązywać będą zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, którymi mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego podróżują do Krakowa. Ich wprowadzenie wynika z realizacji prac remontowych na linii kolejowej nr 96 (odcinek Tarnów – Stróże). Pociągi PKP IC „Wetlina” i „Bieszczady” kurować będą przez Rzeszów. W przypadku „Hubala” z kolei, na trasie z Jasła do Tarnowa obowiązywać będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

 • WIOŚ przedstawił wyniki badań próbek ścieków i wody z Wisłoki. Kontrola inspektorów wykazała m.in. nieprawidłowości w eksploat

  Początkiem września inspektorzy WIOŚ pobrali do badań próbki ścieków i wody z Wisłoki poniżej kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Wyniki wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń zawartych w ściekach...

 • Mój dom to… Jasło!

   

  Każde miasto szuka swojej ścieżki rozwoju, która poprowadzi je do miejsca, gdzie jakość życia jego mieszkańców będzie na najwyższym poziomie. Dla mieszkających w Jaśle ludzi właśnie to miasto stało się domem, domem do którego zaprasza się z otwartym sercem i ogromną życzliwością, bo to jaślanie są największym potencjałem tego miejsca. 

 • Osiem kilogramów mniej. Kuracja Pani Magdaleny zakończona sukcesem

   

  Wiosenna Metamorfoza w gabinecie dietetycznym Bonne Sante Jasło dobiegła końca. Pani Magdalena wysłała swoje zgłoszenie i wygrała casting do metamorfozy, a dziś przedstawiamy tego efekty.

 • Przywróć sobie piękny uśmiech dzięki leczeniu implantologicznemu

  Leczenie implantologiczne pozwala na skuteczne i przewidywalne odtworzenie utraconych zębów, w sposób najbardziej zbliżony do zębów naturalnych. Dzięki zastosowaniu implantów zębowych możemy odzyskać piękny uśmiech. Zastosowanie najnowocześniejszych metod leczenia gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości i precyzji leczenia. Specjalistycznych gabinetów stomatologicznych nie trzeba daleko szukać. W Jaśle, leczenie implantologiczne oferuje PrecisDENT.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657