Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Policja bada, czy jedna z pracownic DPS w Foluszu dopuściła się fałszerstwa i oszustw na szkodę pensjonariuszy

278

Podrabianie podpisów, nieracjonalne zakupy artykułów spożywczych i odzieżowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, to tylko niektóre z wątpliwości, jakie budzi postępowanie jednej z pracownic ośrodka. Sprawą zajmuje się policja oraz prokuratura. Śledczy badają również, czy w kontekście tej wyjątkowo bulwersującej sprawy nie doszło także do niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo placówki. Część pracowników DPS obawia się, że sprawa może zostać zamieciona pod dywan.

Skąd takie obawy? Odpowiedzią na tak postawione pytanie, mogą być wydarzenia z sesji Rady Powiatu w Jaśle z 17 grudnia ubiegłego roku. Wówczas, starosta Adam Pawluś, dwukrotnie zapytany przez radnego Jana Urbana o sprawę, nie udzielił odpowiedzi na żadne z zadanych pytań. Pytania dotyczyły między innymi tego, czy starosta zlecił kontrolę wewnętrzną w DPS w Foluszu oraz czy znana jest mu sprawa działania jednej z pracownic na niekorzyść przebywających w ośrodku pensjonariuszy. – To jest właśnie prawdziwy obraz zamiatania spraw pod dywan – mówił radny Urban. Pewnym jest, że Adam Pawluś wie o sprawie. Świadczyć może o tym choćby fakt, iż pismo, jakie do dyrektora placówki Karola Adamskiego, we wrześniu 2021 roku, skierowali pracownicy socjalni DPS-u, trafiło również do wiadomości starosty jasielskiego. W piśmie tym, czytamy między innymi, że w sprawie pracownicy, której praca budzi wątpliwości, złożone zostało do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, stosowne zawiadomienie.

O tym, że władze samorządowe Powiatu Jasielskiego, którego jednostką organizacyjną jest DPS w Foluszu, posiadają wiedzę na temat nieprawidłowości, o których mowa, świadczy także odpowiedź starosty jasielskiego na interpelację radnego Jana Urbana. W piśmie z 29 grudnia ubiegłego roku, Adam Pawluś przyznał, że problem jest mu znany. Potwierdził również, że w placówce przeprowadzone zostały „kontrole wewnętrzne mające na celu przestrzeganie procedur obowiązujących w placówce, w zakresie opieki nad mieszkańcami”. Zapewnił jednocześnie, że kontrole te, nie wykazały nieprawidłowości. Zapewnienie to stoi jednak w sprzeczności z treścią protokołu sporządzonego w lipcu 2021 r. przez zespół kontrolny, powołany do zbadania sprawy.

Wątpliwości zespołu kontrolnego

Działania pracownicy zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej w DPS w Foluszu, zaczęły budzić wątpliwości innych pracowników już w pierwszym półroczu 2021 r. W czerwcu, troje pracowników, motywowanych dobrem podopiecznych, postanowiło zgłosić swoje zastrzeżenia kierownikowi Działu Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca. Wątpliwości, o których mowa, dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych z kont depozytowych mieszkańców, co miało polegać na dokonywaniu nieracjonalnych zakupów produktów spożywczych, odzieży oraz wypłat gotówkowych. Jeszcze tego samego dnia o sprawie został poinformowany Karol Adamski – dyrektor placówki. Powołał on czteroosobowy zespół kontrolny, którego zadaniem miało być zbadanie sprawy.

Kontrola, którą zespół przeprowadził w dniach od 25 czerwca do 6 lipca 2021 r. dotyczyła przestrzegania procedury postępowania z depozytami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi mieszkańców DPS oraz procedury dotyczącej zakupów dla pensjonariuszy. Jej efektem było sporządzenie szczegółowego protokołu, do którego udało nam się dotrzeć Analiza dokumentów, w tym operacji księgowych na kontach depozytowych oraz imiennych faktur przelewowych za zakupione artykuły spożywcze i odzież wykazała, w przypadku niektórych mieszkańców, zbyt dużą częstotliwość wypłat gotówkowych. Co więcej, wątpliwości zespołu kontrolującego, wzbudziła ilość artykułów kupowanych dla poszczególnych mieszkańców DPS-u.

Okazuje się, że w okresie od czerwca do grudnia 2020 r. dla jednego z mieszkańców, pracownica, której postępowania dotyczyła kontrola, zakupiła 226 paczek papierosów, 7,8 kg kawy oraz 38 kg cukru. W przypadku innego z mieszkańców, w analogicznym okresie, zakupiono między innymi 341 paczek papierosów oraz 33 opakowania herbaty po 100 torebek. Prosty rachunek wskazuje, że pensjonariusz musiałby zużywać około 18 torebek herbaty dziennie. Wątpliwości mogą budzić także zakupy odzieży.

Sprawdzona kasetka

Skala nieprawidłowości, jakie ujawniono podczas kontroli, skłoniła kierownika Działu Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca do przeprowadzenia bezpośredniego sprawdzenia pracownicy. Skontrolowano zakupy, jakich kobieta dokonała między innymi 6 lipca dla dwojga mieszkańców DPS-u. Okazało się, że jeden z pensjonariuszy placówki, nie otrzymał zakupionej pary butów oraz trzech par koszulek. Z treści protokołu wynika, że nieścisłości było więcej.

Dzień później, a więc 7 lipca, dokonano wypłaty gotówki z depozytu mieszkańca, nad którym opiekę sprawuje pracownica, której dotyczyła wcześniejsza kontrola. Po sprawdzeniu, okazało się, że mężczyzna po powrocie na oddział nie posiadał przy sobie wypłaconych 450 zł. Tego samego dnia dyrektor DPS-u przeprowadził rozmowę z kobietą, w obecności trzech innych pracowników placówki. Została ona wówczas poinformowana o wynikach przeprowadzonej kontroli. Poproszona o wskazanie miejsca, w którym znajduje się pobrana wcześniej z kont depozytowych mieszkańców gotówka, miała stwierdzić, że w kasetce, w której pracownicy socjalni takową przechowują. Po jej sprawdzeniu okazało się, że pieniędzy tych nie ma we wskazanym miejscu. Poinformowała więc, że muszą być w jej biurku, czego jednak nie sprawdzono. Pomimo podejrzeń o niewłaściwe dysponowanie środkami finansowymi mieszkańców DPS-u, nie wezwano tego dnia policji.

Tymczasem, 8 lipca 2021 roku, przeprowadzono dodatkową kontrolę pobranych dzień wcześniej pieniędzy na potrzeby własne mieszkańców placówki, znajdujących się biurku pracownicy. Kontrola wykazała, że brakowało koperty z pieniędzmi jednego z pensjonariuszy, w związku z czym sporządzona została stosowna notatka.

Spore wątpliwości budzi również wątek dotyczący likwidacji lokaty bankowej jednej z mieszkanek DPS-u. W marcu bieżącego roku pobrała ona kwotę 20 tys. zł na wykonanie pomnika nagrobnego, choć w depozycie posiadała wystarczające środki. 22 czerwca za usługę zapłacono 12 tys. zł. Płatności miała dokonać opiekunka socjalna pensjonariuszki. Różnica, a więc 8 tys. zł została wpłacona przez pracownicę placówki na konto bankowe mieszkanki, dopiero 8 lipca. Dzień po odbyciu wspomnianej wcześniej rozmowy z Karolem Adamskim.

Pracownicy DPS-u zwrócili również uwagę na to, że mogło dojść do podrobienia przez pracownicę socjalną podpisów mieszkańców na wnioskach wypłat gotówkowych oraz rachunkach imiennych pensjonariuszy.

Żądają wyciągnięcia konsekwencji  

Pozostali pracownicy socjalni, zatrudnieni w DPS, kierownik Działu Bezpośredniego Wsparcia Mieszkańca oraz kierownicy Zespołów Pielęgniarsko-Opiekuńczych zakomunikowali w piśmie do Karola Adamskiego, datowanym na 12 lipca, że nie widzą możliwości dalszej współpracy z pracownicą, której zachowania dotyczyła kontrola. Wnosili jednocześnie o ukaranie kobiety zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej poprzez jej zwolnienie lub przeniesienie na inne stanowisko pracy, gdzie nie będzie miała ona bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, na szkodę których, ich zdaniem miała działać.

We wrześniu bieżącego roku, pracownicy socjalni, ponownie zwrócili się do Karola Adamskiego z pisemnym pytaniem o kroki, jakie zostały podjęte wobec pracownicy mającej dopuszczać się nieprawidłowości. Okazało się, że z dniem 20 września 2021 r., kobieta, na okres trzech miesięcy, została przeniesiona na inne stanowisko pracy.

Jak udało nam się ustalić, sprawą zajmuje się już Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Funkcjonariusze prowadzą aktualnie dwa postępowania przygotowawcze w sprawie zaistnienia kilku przestępstw: oszustwa (art. 286 § 1 kk), przywłaszczenia cudzej rzeczy (art. 284 § 1 kk), fałszowania dokumentów (art. 270 § 1 kk) oraz niedopełnienia obowiązków (art. 231 § 1 kk). - Jak dotąd w ramach realizowanych czynności procesowych nie wydawano postanowień o przedstawieniu zarzutów konkretnym osobom. Śledczy nadal gromadzą materiał dowodowy i przesłuchują świadków – informuje kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

O komentarz w sprawie, postanowiliśmy poprosić samą pracownicę, która miała dopuścić się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z kont depozytowych mieszkańców DPS w Foluszu. Kobieta odmówiła jednak udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Bez odpowiedzi pozostały również pytania jakie 27 grudnia 2021 r. skierowaliśmy do dyrektora placówki. W piśmie, pod którym swój podpis złożyła Monika Wójcicka – inspektor w DPS w Foluszu, czytamy, że do zakończenia prowadzonego przez policję postępowania informacje w tej sprawie „nie będą udzielane”. 

MD

Napisany dnia: 04.01.2022, 10:37
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Aneta
dnia 04.01.2022, 10:39
Ocena
komentarza:
72
Adamski wiecznie chory, to myszy grasują
@ Jacek Curski
dnia 04.01.2022, 11:22
Ocena
komentarza:
51
Jak ona pójdzie siedzieć to politycy powinni dostać bilet w kosmos ale tylko w jedną stroną.
@ Widzisz
dnia 04.01.2022, 12:12
Ocena
komentarza:
95
Jak taka pracownice mozna pezeniesc na inne stanowisko.Zlodziej powinien byc postawiony przed sadem.A tutaj...szok. Z jednego miejsca w inne.Biedni sa ci pensjonariusze .Szkoda ze ich rodziny milcza.
@ lolo
dnia 04.01.2022, 12:47
Ocena
komentarza:
56
Sprawa by nie ujrzała światła gdyby nie oszukaną osobą był rodzic sędziego jednego z sądów w środkowej polsce były próby tuszowania ale nic nie dały.
@ Do dragoness
dnia 04.01.2022, 13:17
Ocena
komentarza:
42
O Adamskim to już nawet ptaki nie powinny śpiewać?? Jego pozycja świadczy o decydentach ale wiadomo chodzi ze swoim kumplem na Przemysłową??
@ Stach
dnia 04.01.2022, 13:32
Ocena
komentarza:
39
wiecznie chory, przeczeka kolejna aferę, szok ...
@ Emeryt
dnia 04.01.2022, 14:07
Ocena
komentarza:
21
Moze krysztalowy Banas sprawe wyjasni ?
@ Jacekbalcerzak
dnia 04.01.2022, 15:30
Ocena
komentarza:
29
To jest podobnie jak z księdzem. Jak nawywija w parafii to w nagrodę przenoszą go na inną .
@
dnia 04.01.2022, 16:42
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Olo
dnia 04.01.2022, 17:20
Ocena
komentarza:
8
A co jest na przemyslowej bo ja nie wiem
@ ixi
dnia 04.01.2022, 17:33
Ocena
komentarza:
-3
[Komentarz nie na temat]
@ hieny
dnia 04.01.2022, 18:03
Ocena
komentarza:
16
W każdym zawodzie trafiają się hieny okradające słabszych czy bezbronnych.
Z własnego doświadczenia wiem o przypadku gdy pacjent pojechał do szpitala
(teraz szumne zwanego lecznicą) z dość dużą gotówką, bo wiadomo, że trzeba coś tam dać, by przeżyć - a może nawet na tzw. wszelki wypadek.
Trafiło się, że zmarł, a przy wybieraniu zwłok do pogrzebu nikt nie widział nawet
grosza przy zmarłym. Wszyscy wokół byli bardzo zdziwieni takim zdarzeniem.
Oczywiście, że trafiła się hiena ale rodzina w takim przypadku najczęściej nie ma siły walczyć, bo nikomu nic się nie udowodni.
@ pr.pr
dnia 04.01.2022, 18:10
Ocena
komentarza:
32
Jak nie chory to też grasują, bo im Adamski na to pozwala.
Oczywiście nie wszystkim, tylko niektórym wolno grasować.
@ Yozef
dnia 04.01.2022, 18:48
Ocena
komentarza:
-5
[Komentarz nie na temat]
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 19:27
Ocena
komentarza:
10
Ja myślę, że będzie balanga a nie kosmos.
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 19:29
Ocena
komentarza:
8
Myślę, że będzie balanga a nie kosmos
@ LALA
dnia 04.01.2022, 22:08
Ocena
komentarza:
15
Tam się schodzi Jasielska elita która nic nie robi dobrego dla jasła i trzeba ją przy najbliższych wyborach wysłać w kosmos
@ Gb
dnia 04.01.2022, 22:38
Ocena
komentarza:
29
Powinni tą złodziejkę przenieść ale za kraty
@
dnia 05.01.2022, 00:05
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ Nawyki
dnia 05.01.2022, 07:41
Ocena
komentarza:
18
Za poprzedniej, słusznie minionej, komuszej epoki popularne było powiedzenie:

Tym chata bogata, co ukradnie tata.

Dotyczyło nagminnego wynoszenia z zakładów różnych rzeczy - jako forma dorobienia na boku, do mizernych zarobków. Wtedy wszystko było państwowe, czyli niczyje i osoby tak postępujące uchodziły nawet za zaradnych. Tzw. "moralność" socjalistyczna jakoś to znosiła, bo państwo okradało lud pracujący miast i wsi, a ten lud ratował się w ten sposób, częściowo sobie to odbijając.

Komuna minęła, a nawyki pozostały. Jednak przypadek w DPS jest inny, bo poszkodowanym jest osoba bezbronna, zdana na łaskę "opiekunki" i jest to
nie dość, że karygodne, to jeszcze i obrzydliwe.
@ yozef
dnia 05.01.2022, 08:10
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ yozef
dnia 05.01.2022, 08:12
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ eva
dnia 05.01.2022, 08:35
Ocena
komentarza:
5
No nie wiem , czy nie należy poszukać 170 tyś zł wydanych z publicznych pieniędzy na zakup przez miasto Jasło skomplikowanego urządzenia z którego korzysta około 95% mieszkańców o nazwie - PADOK !!!???
@
dnia 05.01.2022, 09:24
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 05.01.2022, 18:00
Ocena
komentarza:
3
Rodziny potrafią tylko i wyłącznie w samych superlatywach wyrażać wdzięczność personelowi...idealnemu. He he. Tak wygodniej i lepiej .
@ do evy
dnia 05.01.2022, 22:46
Ocena
komentarza:
-6
Przecież każdy z 95% mieszkańców może sobie kupić konia lub wynająć i udać się
na padock, czyli :

"Ogrodzony, piaszczysty albo trawiasty plac przeznaczony do wychowu młodych koni oraz do ich rekonwalescencji po przebytych chorobach i urazach".

W połączeniu z placem zabaw dla psów tworzy się znakomita oferta rekreacji i wypoczynku dla "braci mniejszych".

Dodać jeszcze tężnię i planowane, nawet w zimie, łąki umajone i już jest pełnia szczęścia.
@ Fara
dnia 06.01.2022, 00:43
Ocena
komentarza:
20
Znowu Adam Pawluś p wszystkim wiedział i nic nie zrobił żeby chronić swoich , kompromitacja
@ eva
dnia 06.01.2022, 20:50
Ocena
komentarza:
0
do evy- po twoim wpisie łatwo postawić diagnozę - porządnie cię koń kopnął ... Obyś z tych "braci mniejszych" nie jadł kiełbasy czy też rosołu..., niejedna rodzina nie ma możliwości korzystania z rekreacji ...
Weź tabletki i głupot nie pisz o rekreacji " braci mniejszych"
@ Wsiur
dnia 07.01.2022, 15:50
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:13
Ocena
komentarza:
2
Tzw. Kot Garfield.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:17
Ocena
komentarza:
-1
E tam kiedy to Gagarin wypuścił się w orbitę. He he. Dawno było i nieprawda.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:19
Ocena
komentarza:
1
Są złodzieje i dobroczyńcy. Tak samo jak są ludzie i parapety.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:27
Ocena
komentarza:
5
Na Przemysłowej wróżą z fusów. He he. Osad to męty mieszkańców DPS. Kawa to elita , czyli Dyrektorstwo. A śmietanka to Starostwo i inne urzędy spokrewnione z tzw. trzeźwością umysłu. Fajna sprawa i zabawa...
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:29
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Yozef
dnia 15.01.2022, 11:14
Ocena
komentarza:
1
pewno nie na temat .brawo urban rozrabiaj . a dps nie dla ciebie
@ Ttttt
dnia 04.01.2022, 10:42
Ocena
komentarza:
-6
[Komentarz nie na temat]
@ Aneta
dnia 04.01.2022, 11:09
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ Ttttt
dnia 04.01.2022, 10:46
Ocena
komentarza:
94
Wywalić babę i po problemie. Adamski ,albo na rentę albo do pracy. Pensję tylko brać umie i jeść rybki ze starostą.
@ ks. Dobrodziej
dnia 04.01.2022, 11:23
Ocena
komentarza:
33
W kraju z dykty to normalne, polecam do tego przywyknąć
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 07.01.2022, 03:14
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:35
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Lwk
dnia 15.01.2022, 05:13
Ocena
komentarza:
1
Moderator nie masz prawa usuwac komentarza,jest Wolnosc slowa
@ 123
dnia 04.01.2022, 10:48
Ocena
komentarza:
5
Nie na temat, jakież to uczelnie i specjalizację ukończyła kadra medyczna Chciały się zwolnić,ale niestety żaden szpital nie przyjmie po LM
@ Baba
dnia 04.01.2022, 11:27
Ocena
komentarza:
24
Wszystkie znalazły pracę chociaż takie niedouczone teraz przyjmowane są magistry które nie sprawdziły się w szpitalu
@ Www
dnia 04.01.2022, 11:34
Ocena
komentarza:
5
Chyba w Ośrodku rodem z PRL
@ Hmm
dnia 08.01.2022, 00:03
Ocena
komentarza:
9
W DPSie też niektóre się nie sprawdzają.
Kolesie pozbawili chorych opieki medycznej.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:40
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:44
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Bolo
dnia 04.01.2022, 10:53
Ocena
komentarza:
43
Kolejna wtopa pana starosty?
@ Adam Petarda
dnia 04.01.2022, 10:56
Ocena
komentarza:
45
Co tam Liwocz, co tam Folusz , Szpital itd... kasa leci.
@ Do Adama Petardy z Hrubieszowa
dnia 04.01.2022, 13:19
Ocena
komentarza:
29
Kasa leci i Rosół rządzi!!!
@ Fk
dnia 04.01.2022, 11:00
Ocena
komentarza:
51
Redakcjo !!artykuł konkretny !!!to nie to co u Grzywacza.nareszcie sprawa nabiera tempa.trochę długo to trwało.ale to dopieto początek.może być TVN
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:46
Ocena
komentarza:
-2
TVN. będzie jak sobie namalujesz wlasnymy palcem po ścianie. He he
@ leon
dnia 04.01.2022, 11:01
Ocena
komentarza:
29
Podobna afera była w DPS Młodzieszynie tam sprawy nie zamieciono pod dywan ale dopiero po 7 latach zapadły wyroki jak sprawę wyjaśniała inna prokurator wcześniej lokalna prokuratura nic nie zrobiła dlatego by tak nie było należy spraw ę skierować innej jednostki by nie było mataczenia i pruby tuszowania tak ochydnego czynu jak okradanie mieszkańców dps z ich oszczędnośći.
@ do leona
dnia 04.01.2022, 17:53
Ocena
komentarza:
6
Czyn ohydny oczywiście, ale taka sama twoja ortografia.
@ tvn
dnia 04.01.2022, 11:01
Ocena
komentarza:
53
ten prywatny folwark Pana AK i MS już dawno powinien być zlikwidowany nie chodzi o placówkę tylko o pracę tych panów jeden kręci drugim Pan starosta udaje że nie widzi
@ zły
dnia 04.01.2022, 15:54
Ocena
komentarza:
28
Pan starosta kręci z nimi
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 06.01.2022, 02:40
Ocena
komentarza:
11
Jeden kręci drugim. To by się zgadzało. I przekręty były , są i będą. A że już trochę mieszkańców się przekręciło na tamten świat, to bez znaczenia...dla kręcących.
@ Zyg
dnia 04.01.2022, 11:07
Ocena
komentarza:
33
Ta "dobra zmiana" w Polsce jakoś nikomu na dobre nie wychodzi. Tylko pisowskie nierobotne pasożyty wyborcze mają jak pączki w maśle
@ locha
dnia 04.01.2022, 11:14
Ocena
komentarza:
25
jeszcze sprawdźcie na kontach ile straciliście na polskim "ładzie"
@ marysia
dnia 04.01.2022, 11:23
Ocena
komentarza:
44
Pomniki wykonane w Cieklinie zmarłym mieszkańcom DPS to płytka chodnikowa z napisem o wymiarach 50cm x 50cm to należy dokonać kontroli jakie są koszty wykonania takiego nagrobku bo mleko śię wylało i naciski na tuszowanie napewno były i będą Tvn będzie miał doskonały reportaż ,
@ ks. Dobrodziej
dnia 04.01.2022, 12:55
Ocena
komentarza:
-1
Do Vegi zadzwoń, może będzie zainteresowany
@ Mieszkaniec cieklina
dnia 04.01.2022, 13:08
Ocena
komentarza:
-8
do Marysia. Nie pisz głupot jak nie wiesz o co chodzi, płytki te zakupił dps, a pomniki mieszkańców którzy je zrobili za własne pieniądze są w innej części cmentarza.
@ Mum
dnia 04.01.2022, 13:47
Ocena
komentarza:
18
I nic jej nie zrobią !Ma pewnie mocne wsparcie jakiegoś tłustego kota parafialnego.
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 19:23
Ocena
komentarza:
15
kot parafialny nazywa się kopaczka czy coś podobnego
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 00:52
Ocena
komentarza:
0
Pomniki jak to pomniki. Będą... Lecz zastanowiliscie się wszyscy żałosny do cholery ludzie , dlaczego właśnie wszyscy.mieszkancy są pochowani jak te kur... pod płotem. Jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba która mi wytłumaczy ten fenomen to będę wdzięczny. Sam robiłem przy tych grobach co roku i ... smutno mi było z powodu pogardy, nawet po śmierci dla mieszkańca. Ej ludzie...
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:56
Ocena
komentarza:
1
Czyż nie żal Wam że robicie rachunek nad ludźmi którzy umarli. Ja sprzątałem te groby koleżanek i kolegów. I nie wiedziałem kogo nawet bo tabliczki były zardzewiałe i nie wiadomo kto tam spoczywał. Powtarzam że po dzień dzisiejszy wszyscy.mieszkancy pochowani są pod płotem. Tak jak byli traktowani za życia, w takim samym miejscu skończyli...
@ Jaslanin
dnia 04.01.2022, 11:29
Ocena
komentarza:
37
NIK powinien przeprowadzić tam kontrolę ,do prezesa PiS taki artykuł wysłać radni powinni niech zobaczy jak funkcjonuje Państwo Polskie
@ Haha
dnia 04.01.2022, 12:05
Ocena
komentarza:
20
Zapewniam cię, że przeceniasz prezesa PiS. Jak chodzi o przekręty aparatczyków PiS, to palcem nie kiwnie.
@ Jaslanin
dnia 04.01.2022, 12:13
Ocena
komentarza:
13
To nie musi kiwnąć palcem ale niech wie
@ do haha
dnia 04.01.2022, 13:20
Ocena
komentarza:
19
Prezes PIS palcem nie kiwnie bo jest taki sam albo i gorszy!!
@ Do @ Jaślanin
dnia 04.01.2022, 22:31
Ocena
komentarza:
5
Prezes taki sam przekręt
@ Skąd to wiesz
dnia 07.01.2022, 00:32
Ocena
komentarza:
7
Jak byś mądrze opisał jak działają na terenie Jasła Starosta, Pani senator i Unijny europoseł, że ludzie maja ich już dosyć w Jaśle bo nic nie robią pozytywnego dala wizerunku PIS to przy najbliższych wyborach nie było by ich już na listach
@ Ja
dnia 04.01.2022, 11:39
Ocena
komentarza:
38
Już od dawna wiele bardzo ważnych spraw które dzieją się za murami Dps-u w Foluszu ,nigdy nie ujrzy prawdy np dziwnych śmierci.
@ lolo
dnia 04.01.2022, 11:52
Ocena
komentarza:
62
To dlatego stworzyli tylko dla niej stanowisko pracy mąż rozgłasza że jak ją oskarżą to on wszystko wyjawi co się tam się działo sprawa rozwojowa
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 13:20
Ocena
komentarza:
20
To juz dawno powinien być na policji lub w prokuraturze a [...] głupoty
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 06.01.2022, 02:47
Ocena
komentarza:
8
A to przecież śmierć jest bez znaczenia , ważniejsze jest krycie poddanej ( czytaj : pracownicy ) w zakładzie.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 07.01.2022, 03:22
Ocena
komentarza:
-8
No i właśnie. I o to chodzi. Wszystko wiem a i tak nic nie powiem i ,, dziwnych śmierciach " . A dlaczego? Gdyż upodabniam się ( ku rozpaczy swojej ) do Kaczyńskiego i Dudy DPS Folusz . Tak że morda na kłódkę.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:01
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Lwk
dnia 15.01.2022, 05:18
Ocena
komentarza:
3
Szantazysta maz I zona zlodziejka
@ Gal
dnia 04.01.2022, 11:43
Ocena
komentarza:
15
Taki artykuł chyba tylko po to by ludzie na chwilę zapomnieli o podwyżkach cen gazu i prądu.
@ Do @ Gal
dnia 04.01.2022, 16:09
Ocena
komentarza:
21
Nie po to żeby zapomnieli tylko żeby widzieli jak kolesie z PiS
rządzą i robią machloje i kryją łajdactwa
@ @ jas
dnia 05.01.2022, 17:02
Ocena
komentarza:
7
Z tego co mi wiadomo to kierownik jak i cała jego gwardia głowę by oddało za platfusów. Jak nie wiesz to nie pisz głupot i nie manipuluj umysłami.
@ MIKI
dnia 04.01.2022, 11:47
Ocena
komentarza:
10
Marcin zmień daty przy miesiącach. W tym roku jeszcze nie było ani grudnia ani września:)
@ ...
dnia 04.01.2022, 12:00
Ocena
komentarza:
0
_____THX_____
@ Pilne!
dnia 04.01.2022, 12:09
Ocena
komentarza:
47
Moim zdaniem należałoby dokładnie sprawdzić wszystkich opiekunów prawnych którzy są pracownikami tego dosyć!
@ Xxx
dnia 05.01.2022, 17:40
Ocena
komentarza:
6
A znam taka jedna z folusza co sprawuje opiekę nad jedna podopieczna tam kazdy wie jak jest tylko nic nikt nie mówi...masakra
@ Pilne!
dnia 04.01.2022, 12:11
Ocena
komentarza:
32
Moim zdaniem należałoby dokładnie sprawdzić wszystkich opiekunów prawnych którzy są pracownikami tego dpsu
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 12:22
Ocena
komentarza:
-26
Juz sprawdzili i wszystko jest ok nie martw sie
@ zły
dnia 04.01.2022, 15:56
Ocena
komentarza:
19
A kto sprawdził i kiedy ?
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 17:51
Ocena
komentarza:
-18
Jak to kto sad rodzinny
@ pr.pr
dnia 04.01.2022, 18:27
Ocena
komentarza:
14
Nie wyprzedzaj ...
Bo mówią, że Sąd dopiero ma sprawdzać.
@ Ja
dnia 04.01.2022, 12:14
Ocena
komentarza:
51
Na tym Foluszu to wszystkich sprawdzić,jeżeli ta osoba pobierała pieniądze to chyba jej ktoś podpisywał zezwolenie ,a dyrektor to sam powinien zrezygnować ze stanowiska bo przecież on z niczym sobie nie radzi!
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 12:27
Ocena
komentarza:
-45
Tak oczywiście dyrektor powinien stać przy każdej osobie pracujacej w dps to znaczy ze powinno byc 150 dyrektorów w dos folusx. Pracownica prawdopodobnie ukradła a zwolnić kierownika dyrektora i kogo jeszcze ??? Poknij się w czułko
@ Jan
dnia 04.01.2022, 13:27
Ocena
komentarza:
47
Dyrektor i kierownik biorą kasę między innymi za nadzór A tu go zabrakło
@ Do Oooo
dnia 04.01.2022, 16:11
Ocena
komentarza:
41
Dyrektor mając wiedzę co się dzieje powinien zgłosić
sprawę na policję a pracownice co najmniej odsunąć od pracy.
Jego działania to nic innego jak tuszowanie sprawy i krycie przestępstw
a na to też jest paragraf.
@ no tak
dnia 08.01.2022, 00:12
Ocena
komentarza:
8
Tak tak - jest paragraf
dokładnie art.231 $ 1 kk.
@ Prawnik
dnia 09.01.2022, 13:35
Ocena
komentarza:
7
Ja bym powiedział ,że może być ostrzejszy art,231 paragraf 2kk. bo tam może chodzić o korzyści majątkowe.
@ uuuuuuu
dnia 04.01.2022, 13:05
Ocena
komentarza:
43
Do Ooooo
To ty się puknij w czółko i to mocno
Bo Dyrektor odpowiada za całość zakładu i o kradzieży i wszystkim wiedział
I co zrobił ???
Kryje złodziei !!!
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 13:18
Ocena
komentarza:
10
To w komendzie policji w szpitalu starostwie tam też są podejrzenia ze policjanci przyjęli korzyści ze doktor przyczynił się do śmierci i ze starosta nie dochowal procedur i co tez maja ich odwołać bo są podejrzenia to nie jest sprawiedliwość tylko zbiorowa odpowiedzialność a to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwośćia
@ pr.pr
dnia 04.01.2022, 17:22
Ocena
komentarza:
29
jak nie masz pojęcia na temat prawa to się nie wypowiadaj dyrektor popełnił przestępstwo polegające na niepowiadomieniu organów ścigania a sprawca został złapany na gorącym uczynku tj. z łupem
@ ja
dnia 04.01.2022, 13:18
Ocena
komentarza:
37
za takie przekrety tylko i wyłącznie zwolnienie dyscypinarne i sprawa w sądzie! Jak tak mozna !
@ Lwk
dnia 15.01.2022, 05:22
Ocena
komentarza:
2
Zawsze Mozna wezwac telewizje I zrobic reportarz.Tak zrobie ,to dobra sprawa dla dziennikarza
@ Magda
dnia 04.01.2022, 13:26
Ocena
komentarza:
39
jak tak można zamiatać wszystko pod dywan!!! ile jeszcze afer w tym DPS-ie? Gdzie Starosta gdzie PCPR? ktos kontroluje wogóle co tam się dzieje?
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 13:39
Ocena
komentarza:
-17
A niby to jakie afery ???
@ zły
dnia 04.01.2022, 16:00
Ocena
komentarza:
27
Nie udawaj, że nie wiesz największy aferzysto i intrygancie.
Pycha przed upadkiem kroczy
@ Cela plus
dnia 05.01.2022, 20:34
Ocena
komentarza:
12
W Starostwie mówią ściany, że DPS w Foluszu to jest taki słup gdzie można prać brudne pieniądze i to spore.
@ uuuuuuu
dnia 04.01.2022, 13:29
Ocena
komentarza:
43
Do Oooo

Człowieku mylisz pojęcia.
Dyrektor wiedział o przestępstwie i nie powiadomił organów ścigania.
Tyn samym sam popełnił przestępstwo.
@ Gal
dnia 04.01.2022, 14:48
Ocena
komentarza:
-24
O jakim przestępstwie piszesz człowieku? Policja prowadzi działania w sprawie a nie przeciwko komuś od pół roku więc nic tu nie jest tu przesądzone.
@ zły
dnia 04.01.2022, 16:09
Ocena
komentarza:
34
Zastanawiające jest dlaczego Policja prowadzi tak długo to postępowanie a główni świadkowie do dzisiaj nie są przesłuchani.
Sprawa trwa już prawie pół roku
W chwili obecnej powinny być już przedstawione zarzuty, sprawcy przesłuchani a sprawa w Sądzie, bo nie jest aż tak bardzo skomplikowana.
@ Lwk
dnia 15.01.2022, 05:24
Ocena
komentarza:
1
Za sprawa stoi zawsze ktos .Afera nie robi sie bez udzialu czlowieka
@ myślący...
dnia 04.01.2022, 13:46
Ocena
komentarza:
32
A co ze Starostwem Nadzorującym działalność DPSu ???
Kontrola była i nic nie wykryła???
Czy wszystko ukryła ???
Czy Prokuratura i Policja zajmie się tą sprawą ???
Bo przestępstwo zaistniało i to poważne !!!
Czy zamiotą wszystko pod dywan, cytując Radnego Pana Jana Urbana.
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 13:47
Ocena
komentarza:
-14
Cyt z art"Jak udało nam się ustalić, sprawą zajmuje się już Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Funkcjonariusze prowadzą aktualnie dwa postępowania przygotowawcze w sprawie zaistnienia kilku przestępstw: oszustwa (art. 286 § 1 kk), przywłaszczenia cudzej rzeczy (art. 284 § 1 kk), fałszowania dokumentów (art. 270 § 1 kk) oraz niedopełnienia obowiązków (art. 231 § 1 kk). - Jak dotąd w ramach realizowanych czynności procesowych nie wydawano postanowień o przedstawieniu zarzutów konkretnym osobom. Śledczy nadal gromadzą materiał dowodowy i przesłuchują świadków – informuje kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy KPP w Jaśle"
Jeszcze chwila chwileczka i wszystko będzie jasne. Nie wydajmy wyroków za sady wiem ze jesteś najmadrzejsza ale spokojnie winni zostaną ukarani jak są winni
@ pepiko
dnia 04.01.2022, 14:57
Ocena
komentarza:
27
Tak jasne: na układy nie ma rady, chyba że będą konkretni świadkowie i konkretne dowody, a świadkowie mogą się obawiać że jak zeznają prawdę mogą być zwolnieni z pracy
@ nowy
dnia 04.01.2022, 15:24
Ocena
komentarza:
27
I tu w pierwszej kolejności przesunięcie obecnego dyrektora na inne stanowisko a najlepej zwolnić i powołanie nowego i wtedy może sprawa ruszy z kopyta i będą konkretne zarzuty dla konkretnej osoby
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 13:50
Ocena
komentarza:
16
I jeszcze jedno jak będzie winna jestem za pozbawieniem jej prawa wykonywania zawodu
@ myślący...
dnia 04.01.2022, 13:55
Ocena
komentarza:
31
może już znajomości nie wystarczą i sprawiedliwość zwycięży
@ Olo
dnia 04.01.2022, 17:17
Ocena
komentarza:
13
Oby oby ale jakoś nie wierzę
@ Prawda
dnia 04.01.2022, 14:06
Ocena
komentarza:
8
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Magda
dnia 04.01.2022, 14:25
Ocena
komentarza:
29
Mój znajomy miał tam praktykę, podobno przeróżne "cuda" się tam dzieją. Biedni Ci starzy, schorowani ludzie...
@ Bezdomny
dnia 04.01.2022, 14:33
Ocena
komentarza:
-20
Pani Mariolu współczuję, a jeszcze bardziej współczuję rodzinie
@ Tymon
dnia 04.01.2022, 14:50
Ocena
komentarza:
18
Współczuję chyba brak muzgowia
@ Tymon
dnia 04.01.2022, 14:40
Ocena
komentarza:
41
Oj Mariolka Mariolka o byś odpowiedziała za to co robiłaś sroga karą
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 14:50
Ocena
komentarza:
27
Dokładnie tak wszyscy pracownicy są zbulwersowani
@ pytanie
dnia 04.01.2022, 14:52
Ocena
komentarza:
21
A jakie to obraźliwe treści zawierał usunięty komentarz?
Jak wszyscy w okolicy o tym mówią, że tak byli przyjmowani niektórzy pracownicy, nawet sami pracownicy o tym mówili i nadal mówią
@ 997
dnia 04.01.2022, 17:04
Ocena
komentarza:
7
Napewno wzrosła już od dawna Pozdrawiam
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 19:55
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Xxx
dnia 05.01.2022, 18:15
Ocena
komentarza:
6
Tam jest praca za ulotki ... nie ważne kompetencji...
@ sęk
dnia 04.01.2022, 15:13
Ocena
komentarza:
-7
TVN pewnie nie będzie bo dyr. z DPS Folusz to PO
@ zły
dnia 04.01.2022, 15:27
Ocena
komentarza:
24
Jak Dyrektor z PO to dlaczego Pisiory ze starostwa tak zawzięcie go bronią
Inny już dawno by wyleciał za takie machloje.
@ ha ha
dnia 04.01.2022, 16:33
Ocena
komentarza:
9
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ jaśmin
dnia 04.01.2022, 18:42
Ocena
komentarza:
12
nie zawierał obrażliwe treści tylko prawdę a komentarz usunęto
@ Sieka do redakcji portalu jaslo4u
dnia 04.01.2022, 15:50
Ocena
komentarza:
22
Bardzo dziękuję redakcji za podjęcie tematu. Napisałem w komentarzu
do innego artykułu i zbadanie tematu i proszę jaka miła niespodzianka.
@ Sieka
dnia 04.01.2022, 15:52
Ocena
komentarza:
30
Starosta widać dobry nie tylko w organizacji fajerwerków ale i w zamiataniu
spraw pod dywan. Doświadczenie pewnie już w USA nabyte
@ dragoness
dnia 04.01.2022, 16:19
Ocena
komentarza:
20
Ma poważne wspomaganie.
@ Sieka
dnia 04.01.2022, 16:01
Ocena
komentarza:
51
Chryste Panie! Dyrektor powinien wylecieć na zbity pysk jeśli informacje
podane w artykule są prawdziwe. Przecież widać jak na dłoni że jedni chronili
drugich i tuszowali sprawę. Starosta za brak reakcji też powinien polecieć.
@ zły
dnia 04.01.2022, 16:20
Ocena
komentarza:
31
Zgadzam się, już dawno powinien nie być starostą, za taki nadzór.
Kosić trawniki, może to potrafi, tylko wstyd przynosi i krzywdę chorym ludziom.
@ Mix
dnia 04.01.2022, 16:02
Ocena
komentarza:
45
Zgłosimy od Uwagi TVN to się ludzie dowiedzą jak Starosta funkcjonuje
@ Olo
dnia 04.01.2022, 16:02
Ocena
komentarza:
41
A czort wie ile lat trwa takie rzezbienie pacjentów
@ Lolo
dnia 04.01.2022, 16:38
Ocena
komentarza:
26
U prywaciarza już dawno by wyleciała z roboty z papierami i opinia , która by jej ciężko
było poszukać pracy .
@ Lolo
dnia 04.01.2022, 16:39
Ocena
komentarza:
27
Program Uwaga i wszystko wyjdzie
@ rolnik
dnia 04.01.2022, 17:24
Ocena
komentarza:
27
Mariolo Mariolo S cóż ty narobiłaś
@ ren
dnia 04.01.2022, 17:56
Ocena
komentarza:
18
To dlatego kaziulka za rombanie drzewa cygarami płaciła.
@ mieszkaniec
dnia 04.01.2022, 17:59
Ocena
komentarza:
25
Tak to jest, jak się zatrudnia po znajomości ludzi nieodpowiedzialnych ,bez kompetencji i nie uczciwych. A gdzie była kontrola wewnętrzna i nadzór ze strony kierownictwa?
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 18:09
Ocena
komentarza:
7
Przyszła do pracy z 50 osobami w 1997 r
@ pr.pr
dnia 04.01.2022, 18:45
Ocena
komentarza:
19
Przyszliście razem i tak pracujecie dla dobrego imienia zakładu, że już dawno powinniście odejść wraz z dyrektorem- z wielkim hukiem
@ Fik
dnia 04.01.2022, 18:06
Ocena
komentarza:
-9
Pracownicy tam maja ciężka pracę chorzy ludzie niebezpieczni policja nie bierze jak sa agresywni szpital nie przyjmuje na oddział psychosomatyczny a ostatnio pobito pracownika ale i tak tam bardzo ciężko o prace. Strasznie ten covid19 ludzi psychicznie rozwala i myślę ze jeszcze ciężkie czasy przed nami i życzliwości życzę i nie zapominajcie kto jest podejrzany o przestępstwa na pewno nie jest to ani dyrektor ani starosta tylko jedna jedyna pracownica i wszędzie znajdzie się jakas czarna owca. A cierpią tylko uczciwi pracownicy.
@ fiu fiu
dnia 04.01.2022, 19:03
Ocena
komentarza:
6
A skąd wiesz kto jest winny, czy znasz sprawę, jesteś Sądem , czy pracujesz tam.
Niech dyrektor nadal wyraża zgodę na picie alkoholu pensjonariuszom, to na pewno będzie mniej interwencji Policji.
@ Jan
dnia 04.01.2022, 21:07
Ocena
komentarza:
30
Jeżeli to prawda co piszesz to dyrektor ani dnia nie powinien zostać dyrektorem
@ hola hola
dnia 04.01.2022, 18:55
Ocena
komentarza:
31
Do moderatora

Dlaczego usuwacie tak dużo prawdziwych komentarzy, niewygodnych dla Dyrektora , Starostwa, Policji i Prokuratury. Czy stosowane są w stosunku do Was naciski i przez kogo.
Czy jest w Polsce wolność słowa.
Jeżeli na Was są naciski to znaczy, że musi być powiadomione Ministerstwo i TVN.
@ Gal
dnia 04.01.2022, 18:59
Ocena
komentarza:
-18
Pani T. W. może już wystarczy?
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 20:02
Ocena
komentarza:
15
Ktoś się przestraszył ma już pełno w porach, zmień pampers i zażyj prochy
@ pory pory
dnia 04.01.2022, 19:10
Ocena
komentarza:
10
ktoś się przestraszył, ma już pełno w porach, zmień pampers i zażyj prochy
@ ABC
dnia 04.01.2022, 19:24
Ocena
komentarza:
5
Czy wie ktoś o kogo chodzi?
@ Anonim
dnia 04.01.2022, 19:34
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ zol zol
dnia 04.01.2022, 19:40
Ocena
komentarza:
-1
[Komentarz nie na temat]
@ GÓL
dnia 04.01.2022, 20:07
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Yoo
dnia 04.01.2022, 19:27
Ocena
komentarza:
17
Media takie jak "interwencja-państwo w państwie-uwaga itp" powinny się tym zająć!
@ Fit
dnia 04.01.2022, 19:56
Ocena
komentarza:
-21
Co by Dyrektor nie zrobil zawsze jest źle
Wpuszcza odwiedzających-wywalic GO bo pozwala na wnoszenie zarazy,
Nie wpuszcz -wywalic GO bo traktuje ich jak więźniów, zabiera alkohol wywalić GO bo łamie konstytucje, nie zabiera wywalić GO bo pozwala na picie, namawia do szczepienia wywalić GO bo zmusza, nie zmusza wywalić GO bo nie dba o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, itp itd i jak by się nie odwrócił zawsze DUUUUPA.
@ GÓL
dnia 04.01.2022, 20:12
Ocena
komentarza:
28
Wazeliniarz dyrektora
Uważaj żebyś się nie pośliznął bo upadek może być ciężki
@ Inter
dnia 04.01.2022, 20:27
Ocena
komentarza:
-3
[Komentarz nie na temat]
@ dfr
dnia 04.01.2022, 20:31
Ocena
komentarza:
36
pan dyrektor dba tylko o swoich .Zaprzyjaźniona grupa pracowników ma sie dobrze inni pracownicy to plankton
@ no no
dnia 04.01.2022, 20:41
Ocena
komentarza:
15
A w którym miejscu Konstytucja pozwala pić alkohol ludziom chorym psychicznie,
czy nie ma czasem Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, nawet w schroniskach dla bezdomnych nie wolno pić alkoholu.
Nie ośmieszaj się człowieku.
@ Tdi
dnia 04.01.2022, 20:56
Ocena
komentarza:
5
W każdym niestety bo to wolni ludzie.
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 21:03
Ocena
komentarza:
-6
Doczytaj i wtedy pisz google wszystko wiedza
@ Anonim
dnia 04.01.2022, 19:59
Ocena
komentarza:
-8
Generalnie zawsze co by nie robił zawsze ma p...ane.
@ Kadrowy
dnia 08.01.2022, 14:03
Ocena
komentarza:
11
Anonim. Dyrektor nie może w ten sposób prowadzić Zakładu jak ty piszesz. Zakład ma być prowadzony profesjonalnie. Dyrektor ma dbać o załogę traktować ją z szacunkiem sprawiedliwie wynagradzać według wykształcenia na poszczególnych stanowiskach. Dbać o podnoszenie kwalifikacji pracowników . Prowadzić rozmowy z pracownikami co można ulepszyć na poszczególnych działach itd. Taki dyrektor na pewno byłby szanowany przez załogę i wtenczas nie trzeba by było po cichu bezprawnie załatwiać dla dyrektora nagrodę \ PRACODAWCA PRZYJAZDNY PRACOWNIKOM \ to była kompromitacja, a szczególnie zasłużonego działacza St.M.
@ pol
dnia 04.01.2022, 20:52
Ocena
komentarza:
5
Policja w tym trudnym czasie dla DPS dostaje premie ???
@ GÓL
dnia 04.01.2022, 20:57
Ocena
komentarza:
23
Do Tdi
Czy w zakładzie gdzie znajdzie się pracownik nieuczciwy należ go chronić aby ludzie mówili na okolice czy należy się go jak najszybciej pozbyć aby dobro zakładu nie ucierpiało jak toś myśli inaczej to chyba powinien udać się do lekarza a nie pisać takie bzdury
@ Tdi
dnia 04.01.2022, 21:01
Ocena
komentarza:
-23
Do Pani T.W. dopóki pracownik nie zostanie oskarżony prawomocnym wyrokiem sądu jest niewinny. Takie jest prawo niestety
@ Wizioner
dnia 06.01.2022, 14:41
Ocena
komentarza:
9
Do Tdi
Jeżeli w tym przypadku gdzie są niezbite dowody a Sąd by uniewinnił sprawców to sędzia musiał by być na telefon lub z kasty
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 21:02
Ocena
komentarza:
-17
Ale jego nikt nie chroni tylko Twoja chora z zawiści wyobraznia i niedługo się o tym przekonasz i czy wtedy wszystich przeprosisz ???
@ picu [icu
dnia 04.01.2022, 21:11
Ocena
komentarza:
25
Kto przeprosi poszkodowanych mieszkańców i zwróci im pieniądze i kto przeprosi uczciwych pracowników, czy będziesz przepraszał wraz z nią i zwracał im pieniądze bo tego nie zaprzeczysz ,że zostali okradzeni bo są na to niezbite dowody a nie pomówienia
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 21:18
Ocena
komentarza:
-9
Kto przeprosi ??? Ten kto ukradł ten przeprosi i poniesie karę ale Ty nie baw się w sady i nie oskarżaj na lewo i prawo bo to jest poprostu straszne. Młyny sprawiedliwości miela powoli ale sprawiedliwość stanie się za dość jak sa niezbite dowody na to jak piszesz tylko trochę cierpliwosci i umiaru w tym zacietrzewiony PROSZĘ bo wymierzając razy na oslep krzywdzisz niewinnych ludzi
@ picu [icu
dnia 04.01.2022, 21:05
Ocena
komentarza:
21
Prokuratura i Policja powinny bardziej zainteresować się DPS-em to wyszły by tu grube sprawy a tak trzymają ze Starostwem i mamy dziadostwo
@ Darek
dnia 04.01.2022, 21:09
Ocena
komentarza:
-5
[Komentarz nie na temat]
@ picu [icu
dnia 04.01.2022, 21:14
Ocena
komentarza:
20
Do DARKA
To walka z układem który nie dba o pracowników ani o mieszkańców
@ Darek
dnia 04.01.2022, 21:52
Ocena
komentarza:
-8
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 23:22
Ocena
komentarza:
3
Żadne układy. To wszystko na własne życzenie.macie. Nie potraficie dbać o siebie tak jak to jest w każdej porządnej firmie. I po co było załatwiać sobie pracę u Stasia? Po to żeby bać się odezwać i walczyć i swoje. W obawie o utratę pracy najwygodniej i najlepiej milczeć. Wszyscy, bez wyjątku wszyscy.pracownicy DPS Folusz - jeśli czujecie atmosferę terroru , zastraszania i indoktrynacji to. nie pozwalajcie sobie na to. Można popełnić błąd zatrudniając się w tym Domu, lecz wszystko można naprawić. Pamiętajcie że Rządy takie zawsze źle się kończą. Ale to Wam nie da żadnej satysfakcji, gdy się dopiero i tym może Wasze prawnuki dowiedzą.
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 21:12
Ocena
komentarza:
-7
Policja i prokuratura interesuje się nieustannie gdyż jest na bieżąco informowana przez życzliwych i mniej życzliwych i jak się mówi taki mamy klimat
@ picu [icu
dnia 04.01.2022, 21:16
Ocena
komentarza:
4
Siedzisz tam na okrągło i wprowadzasz ich w błąd
@ Darek
dnia 04.01.2022, 21:23
Ocena
komentarza:
-9
[Komentarz nie na temat]
@ Oldboj
dnia 04.01.2022, 21:23
Ocena
komentarza:
24
Oco chodzi...czy to nie o nepotyzm..hehe grubo..jak przyjedzie TVN to dużo wyjdzie przekrętów. Zwłaszcza zatrudnienia pracowników.
@ @ jas
dnia 05.01.2022, 17:15
Ocena
komentarza:
6
Tv nazi nie przyjedzie bo cała załoga to ich wyznawcy od lat.
@ Oooo
dnia 04.01.2022, 21:24
Ocena
komentarza:
-11
Leczenie wskazane.lWszedzie widzisz spisek.Nikt by sobie nie pozwolil ani policja ani prokurator aby ich wprowadzać w błąd i z tego co filmach pokazują to zawsze pojedynczo i bez świadków chyba ze masz swoje służby??? A wtedy zalecam konsultacje na cito
@ picu [icu
dnia 04.01.2022, 21:56
Ocena
komentarza:
5
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ sygnały
dnia 05.01.2022, 12:02
Ocena
komentarza:
3
Mówisz chyba o sobie, bo to co ty wygadujesz na publicznych spotkaniach jak byś się słyszał to tylko kaftan bezpieczeństwa i na sygnale do psychiatry. Zastanów się i podejmij leczenie dobrze ci radzę
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 04.01.2022, 21:31
Ocena
komentarza:
-2
[Komentarz nie na temat]
@ gw30
dnia 04.01.2022, 21:55
Ocena
komentarza:
30
Miejsce złodzieja jest w więzieniu ale nie w Polsce, tutaj jak zlodziej jest osobą zatrudnioną po znajomości w budżetówce to przenosi się go na inne stanowisko. Bardzo surowa to kara... Z tego co wiem to nie ma w KPK takiej kary no ale widać się mylę.
@ Jola
dnia 04.01.2022, 22:01
Ocena
komentarza:
44
Skoro zamiast wywalić złodzieja dyscyplinarnie ktoś chciał sprawę zamieść pod dywan to należy się spodziewać, że złodziejstwa, przekrętów i nieprawidłowości jest więcej i zahaczają o inne osoby na wyższych stołkach.
@ ZCHN
dnia 04.01.2022, 22:30
Ocena
komentarza:
-13
Ludu chrzescijanski w 92%. Po spowiedziach i komuniach Bożonarodzeniowych i Noworocznych zastanów się nad swoim życiem losem i przyszłością bo zaraza jaka nas dopadła to kara za grzechy nasze i jeszcze jest czas aby się na wrócić i żyć zgodnie z wiarą naszych ojców i dziadów. Mowa nienawiści jaka leje się w waszych komentarzach jest niezgodna z nauka Naszego Kościoła i niegodna ludzi wierzących w Naszego Boga. Nienawiśc zawiśc sa jak trad i trawia nasze domy rodziny zakłady pracy i nasza Kochana Ojczyznę a więc opamiętajcie się bo czas sądu ostatecznego jest bliski.
@ Ale jaja
dnia 05.01.2022, 11:22
Ocena
komentarza:
15
Ten co w Woli Cieklińskiej wszedł z buciorami w rodzinne sprawy przygarnął majątek a właściciela dał do DPS-u po załatwieniu z Dyrektorem tak mówią ludzie, ma czelność komukolwiek zwracać uwagę. Niech się zastanowi nad sobą bo wnet trzeba iść na drugi świat i co wtenczas
@ Ciekawy
dnia 04.01.2022, 23:21
Ocena
komentarza:
22
Moze z was ktoś wie bo jestem ciekawa jak wygląda struktura organizacyjna w dps bo szukałam i nie znalazłam i jestem ciekawa kto miał bezposredi nadzor nad tą podejrzana bo dyrektor to wiadomo ale przeważnie jest jeszcze jakiś specjalista naczelnik kierownik ??? Bo to dużo by mi tez wyjaśniło jak dzialal i jak powinien działać nadzór i kontrola nad pracownikami którzy mają dostęp do pieniędzy danych osobowych danych wrażliwych.
@ Masakra
dnia 05.01.2022, 07:32
Ocena
komentarza:
27
Bardzo dobrze, że to zajście wyszło na światło dzienne. Pytanie, ile afer mniejszych i większych wogole nie wyszło na jaw. Praca tam z pewnością jest ciezka i duża ilość pracowników dobrze wykonuje swoją prace, no ale jak to w budżetówce zawsze jakieś grono wzajemniej adoracji będzie się kryło i zamiatało sprawy pod dywan.
Jest to gotowy material na reportaż.
@ Pracownik
dnia 05.01.2022, 08:05
Ocena
komentarza:
-18
Z tego co wiem to w ubiegłym roku prawie przez pół roku dps był kontrolowany przez pip, UW, SP, Sąd i jakoś nieprawidłowości nie stwierdzono.
@ locha
dnia 05.01.2022, 13:38
Ocena
komentarza:
9
jeżeli lokalny, to nic dziwnego :-D
@ pytanie
dnia 08.01.2022, 01:02
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ Trex
dnia 05.01.2022, 08:37
Ocena
komentarza:
24
To sprawa dla programów typu Uwaga cz Interwencja
Inaczej nic nie zostanie wyjaśnione. Starosta jako nadzorujący nic
nie zrobił, dyrektor wiedział ale w zasadzie poza tym że wie nic nie zrobił
policja też sprawę prowadzi jak Komisja Macierewicza badają 10 lat
i dalej nic nie wiedzą. Przecież powiązania między światem lokalnej
polityki a policja czy sądem istnieją więc co tu oczekiwać
@ wilk
dnia 05.01.2022, 15:19
Ocena
komentarza:
7
tak jest , tak to wygląda , po prostu pisiorkowo
@ Brawo
dnia 05.01.2022, 18:04
Ocena
komentarza:
10
To jeszcze nasz starosta zostanie gwiazdą telewizji!!!
@ Kabaret
dnia 07.01.2022, 22:37
Ocena
komentarza:
9
Brawo; Jak może zostać gwiazdą telewizji. Byli u niego z telewizji to zamknął się w pokoju na wszystkie spusty, bojąc się niewygodnych pytań, podobnie jak na Sesji gdy pytania zadawał mu radny Jan Urban- dostał ścisku szczęk i nie powiedział ani słowa. On już uczy się grypsować może mu się przydać.
@ Wielki
dnia 07.01.2022, 22:50
Ocena
komentarza:
11
Do Trex;
Tu nie trzeba oczekiwać tylko ludzie powinni wżiąść sprawy w swoje ręce dobre taczki i po kolei wywożić nieudaczników z biur na ulice a raczej na śmietnik.
@ pracownik
dnia 09.01.2022, 12:04
Ocena
komentarza:
10
Tylko CBŚ w DPS Folusz a może i w Starostwie
@ Ciekawy
dnia 05.01.2022, 09:38
Ocena
komentarza:
11
W tym dpsie zawsze były jaja
@ Zjawa
dnia 07.01.2022, 22:26
Ocena
komentarza:
9
Do Ciekawy;
Zaczęły się jak dyrektorem został nieudacznik
@ Uczeń podstawowki
dnia 05.01.2022, 11:37
Ocena
komentarza:
10
Jak to cytuje :(policja bada ),bada to lekarz ,policja prowadzi postępowanie
@ antybolszewik
dnia 05.01.2022, 11:46
Ocena
komentarza:
9
Niech żyje prawo i sprawiedliwośc i jego uczciwi i bogobojni członkowie ... chcieliscie no to mata !!
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 05.01.2022, 17:08
Ocena
komentarza:
11
Zachowanie przeważającej części pracowników DPS w Foluszu zawsze kojarzyło mi się z marginesem społecznym i aktywną ukrytą.przestepczoscia, co tylko niekiedy ujrzy światło dzienne. Niestety znowu bezkarnie.
@ Pracownik
dnia 05.01.2022, 19:36
Ocena
komentarza:
-11
Najbardziej namacalnym jest przypadek Pani T. W .
@ Twardy
dnia 05.01.2022, 22:33
Ocena
komentarza:
7
Moderator dlaczego jedne inicjały ci nie przeszkadzają a inne usuwasz
@ Twardy
dnia 05.01.2022, 22:43
Ocena
komentarza:
4
Do pracownika
Najbardziej namacalnym przypadkiem jesteś ty bo cię czuć na odległość
@ Oj oj
dnia 09.01.2022, 12:02
Ocena
komentarza:
9
Proszę nie obwiniać za przekręty i błędy dyrektora i jego pąki większej części pracowników. Bo większa część pracowników jest uczciwa , a panująca tam banda traktuje ich jak murzynów lub Chińczyków co to harują za miskę ryzu.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:34
Ocena
komentarza:
7
Wszyscy jesteście siebie warci. Gdyby to był normalny zakład i firma to nie byłoby między Wami knucia i układów. A układ macie na własne życzenie bo zatrudniając się po znajomości u Stasia doczekaliście się atmosfery i traktowania jakie Wam się należy.
@ królik
dnia 05.01.2022, 21:17
Ocena
komentarza:
10
Pani T.W. proszę się starać z wnioskiem o przeniesienie śledztwa do innej jednostki np: Krosna bo w Jaśle sprawa może być zamieciona pod dywan
@ Plus
dnia 05.01.2022, 21:41
Ocena
komentarza:
13
Królik a raczej szczur przecież to nie jest sprawa Pni T.W. bo ona nie ma nic z tym wspólnego to sprawa dyrektora i Pani M.S z Cieklina oni są podejrzewanymi w tych sprawach i to ich zmartwienie. Ty jeszcze niewytrzeżwiałeś po Sylwestrze więc dobranoc.
@ Gil
dnia 05.01.2022, 23:52
Ocena
komentarza:
5
Czy T.W. to jakiś Tajny Współpracownik jak dawniej?
@ Wizioner
dnia 06.01.2022, 14:03
Ocena
komentarza:
4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ NN
dnia 06.01.2022, 14:09
Ocena
komentarza:
0
Ten komentarz przekroczyl juz wszelkie granice.
@ baca
dnia 06.01.2022, 14:35
Ocena
komentarza:
11
No proszę uderz w stół a nożyce się odezwią.Proszę jak wszyscy odwracają kota ogonem. Pan(pani) plus daliście MINUS co jak co ale wszystkim powinno nam zależyć na wykryciu sprawcy karygodnego czynu jak okradanie osób starszych niepełnosprawnych i chorych psychicznie, uczciwym procesie, a winnych i zaniedbujących swioch obowiazków surowo ukarać, zeby w przyszłości nie było takich zajść, dotyczy to nie tylko pracownicy ale i(góry i tu są wątpliwości) jeżeli będzi to proces w Jaśle, (bo pan(i) plus nie zależy na wykryciu sprawcy tylko umie pan obrażać ludzi i myśli że jak pan (i) pije to każdy pije. Mimo wszysto życzę dużo zdrowia w Nowym Roku. Pan A. jak by był człowiekim honorowym to już by się już zrzekł funkcji dyrektora, albo pan P. powinien go już zawiesić w czynnościach dyrektorskich dla dobra sprawy
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 06.01.2022, 16:03
Ocena
komentarza:
11
Oni wszyscy są zawieszeni ...nad przepaścią sumienia którego nie posiadają.
@ Wizioner
dnia 06.01.2022, 21:26
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Aaaa
dnia 06.01.2022, 22:03
Ocena
komentarza:
-4
Ten komentarz to dno dna
@ Poszkodowany
dnia 07.01.2022, 15:38
Ocena
komentarza:
2
Do królika;
Dlaczego to niby Pani T.W. ma się starać o przeniesienie sprawy do Krosna przecież to nie ją okradli. Jak masz jakieś przecieki albo jest ktoś z poszkodowanych z twojej rodziny to się staraj
@ .....
dnia 07.01.2022, 16:36
Ocena
komentarza:
-5
Trzeba być [...]em aby pisać o ludziach którzy nie żyją nie pamiętam ile ale chyba kilkadziesiąt lat i na dodatek nie mogą się bronić. W piekle będziesz się smażył.
@ Ręce opadają
dnia 07.01.2022, 20:09
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ Menda
dnia 07.01.2022, 21:00
Ocena
komentarza:
9
W piekle to ty będziesz się smażył za Sp. najlepszego dyrektora którego wykończyliście jak był poważnie chory a ty [...]nie wraz z obecnym pseudo dyrektorem przestępcą kopaliście pod nim dołki nasyłając kontrole i pisząc, że jesteście dyskryminowani i za resztę dyrektorów też, dobrze wiesz o co mi chodzi mściwy człowieku
@ mik odpowidz
dnia 08.01.2022, 15:10
Ocena
komentarza:
1
Bo ta Pani pracuje w DPSie , a okradali nie tylko ją ale nas wszystkich podatników
@ Podatnik
dnia 08.01.2022, 19:12
Ocena
komentarza:
8
Jak czujesz się okradziony i masz dobre chody to pokarz na co cię stać i przenieś sprawę do Krosna a może do Warszawy.
@ Podatnik
dnia 08.01.2022, 19:34
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ o litości
dnia 08.01.2022, 22:20
Ocena
komentarza:
2
Podatniku to skierowaine do "podatnika" tu nie chodzi o chody ( jakie ty możesz mieć i u ciebie tylko chody się liczą ) tu chodzi o sprawiedliwość i ludzką przyzwoitość
@ dociekliwy
dnia 05.01.2022, 23:07
Ocena
komentarza:
14
Dlaczego ciągle czepiacie się jakiejś Pani T.W.
Czytałem artykuł.
Artykuł dotyczy Marioli S, Karola A, Stanisława M , Adama P i pracy Policji i Prokuratury.
O co chodzi z Tą Panią T.W..
Macie na jej punkcie alergie czy coś innego.
Czy jest zagrożeniem dla tego układu.
@ NN
dnia 05.01.2022, 23:18
Ocena
komentarza:
-2
Przeczytałem caly artykuł i nic tam nie pisze o Stanisławie M
@ dfr
dnia 07.01.2022, 17:28
Ocena
komentarza:
10
oj jest sumieniem tej szajki Pani TW wiele już im udowodniła
@ Podatnik
dnia 08.01.2022, 20:13
Ocena
komentarza:
14
Słyszałem, że Pani Teresa walczy o pracowników aby miały godne i sprawiedliwe wynagrodzenie i bezpieczną pracę zgodnie zasadami BHP, gdzie są nie przestrzegane bo pracownice podnoszą ciężary grubo ponad 20 kg a norma jest do 29 kg. Są przypadki, że pracują w pojedynkę. W zamian za to dyrektor prowadzi przeciw niej szykany groźby karalne i założył jej sprawę do Sądu ,że pomawia go o nie przestrzeganie BHP. co jest nieprawdą bo ich nie przestrzega pomimo wiele skarg kierowanych do niego przez pracowników, że nie mogą tak pracować to kazał im się zwolnić a na ich miejsce ma pełną szufladę podań. Jak ludzie zaczęli mu się zwalniać to wpadł w panikę i zaczął z powrotem na pół etatu przyjmować emerytów. Taki z niego dyrektor.
@ Podatnik
dnia 08.01.2022, 20:15
Ocena
komentarza:
6
Norma jest do 20 kg - nastąpił błąd w pisowni
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 23:42
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 10.01.2022, 01:14
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Wojak
dnia 05.01.2022, 23:21
Ocena
komentarza:
23
Moderator czy Stanisław Mlicki z Folusza dotarł już do Was i załatwia które komentarze macie kasować. Takie mam odczucie widząc które komentarze kasujecie niewygodne dla niego i spółki
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 06.01.2022, 02:03
Ocena
komentarza:
8
Jaki tam Moderator. Po prostu Kaczyński Placówki DPS ze swoimi poddanymi. I nie dotarł, lecz jest. ON wszędzie obecny jest. Powiem Wam wszystkim że na próżno nasze dyskusje. Zło zawsze zwycięży...w tym żałosnym miejscu gdzie ludzie powołani do opieki nad mieszkańcami, minęli się z powołaniem, uczciwością i jakimkolwiek ludzkim podejściem do biednego i osamotnionego schorowanego człowieka.
@ 997
dnia 05.01.2022, 23:25
Ocena
komentarza:
4
[Komentarz nie na temat]
@ Oj oj
dnia 05.01.2022, 23:34
Ocena
komentarza:
5
Komentarz był na temat dotyczył pracy w DPSie
@ miły
dnia 06.01.2022, 12:34
Ocena
komentarza:
-3
Idąc tym tropem to placówka nie powinna nazywać się DPS lecz DPS-PAM
@ Masakra
dnia 06.01.2022, 12:57
Ocena
komentarza:
19
Boze...te układy wszędzie.
Ale juz nawet pomijając to, jakimi trzeba być ludźmi, żeby okradać osoby starsze, niepełnosprawne i chore psychicznie? To jest po prostu obrzydliwe! A na sumie w niedzielę wszyscy rączki ładnie składają
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 06.01.2022, 16:49
Ocena
komentarza:
-16
I jeszcze do kaplicy chodzą na Mszę św.u modlitwy podczas pracy. Któż w Polsce będzie miał lepiej w jakimkolwiek zakładzie. A i do spowiedzi są ważniejsi od mieszkańców dla których właśnie jest ten ksiądz. Potrafią nawet wypchnąć mieszkańca na inny dzień lub termin do spowiedzi. Pracownicy tak są bezczelni że na wszystko sobie.pozwalaja i gardzą osobami którymi powinni się opiekować, choćby z tego normalnego powodu że to ich obowiązek.Oj komentatorzy na Jasło for you...Wy naprawdę nic nie wiecie, bo skąd.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 23:28
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ Tak działają organy ścigania w Jaśle
dnia 07.01.2022, 12:55
Ocena
komentarza:
20
Nie do wiary !!! We wtorek 04-01-2022 roku mężczyzna dokonał kradzieży kosmetyków na kwotę 650 zł w Jaśle został zatrzymany a Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 2 miesiące, chyba dlatego , że nie bronił go Starosta. W przypadku dyrektora DPS-u i pracownicy M.S. Policja pod nadzorem Prokuratury prowadzi śledztwo i dochodzenie prawie pół roku i do tej pory nie zdążyli jeszcze przedstawić im zarzutów. Tak działa Policja i Prokuratura w Jaśle. Jak by był chłop w gumofilcach to już dawno by siedział. Kierownictwo tych służb do wymiany jak najszybciej bo to wstyd i hańba dla Jasła.
@ tak
dnia 07.01.2022, 16:51
Ocena
komentarza:
14
niestety to prawda: bezradność organów i słabość wymiaru sprawiedliwości w jaśle
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 23:59
Ocena
komentarza:
1
A na Foluszu w myśl powiedzenia : ,, Złapali go u uciekł ". He he. Matko na niebie, normalnie już nawet szok to byłoby szczęście , a nawet gdyby to się skończyło udarem mózgu... to warto by było. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku pracowników dla których byłem koszmarem i wreszcie mają święty spokój i mogą działać legalnie. He he. No bo złoty pierścionek za... Bronek z wystawy.
@ Olo
dnia 12.01.2022, 18:03
Ocena
komentarza:
1
I on okradl potentata a nie bezbronnego chorego czlowieka tym bardziej powinno to byc napietnowane
@ Bankier
dnia 08.01.2022, 17:41
Ocena
komentarza:
9
[Komentarz nie na temat]
@ Bankier
dnia 08.01.2022, 18:54
Ocena
komentarza:
6
[Komentarz nie na temat]
@ Oo Oo
dnia 09.01.2022, 03:18
Ocena
komentarza:
15
Wstyd na cala Polske co sie dzieje w DPSw Foluszu
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 03:24
Ocena
komentarza:
16
A gdzież tam na całą Polskę. Tylko na gabinet Dyrektora Karola A . A że wszyscy się wstydzą , tylko nie on, to już odrębna sprawa.
@ Pisior
dnia 09.01.2022, 12:36
Ocena
komentarza:
13
Jestem za PiSem ale jak tak dalej będzie to PiS w Jaśle przegra w nastepnych wyborach na własne życzenie
@ Jak działa Policja
dnia 09.01.2022, 15:01
Ocena
komentarza:
11
Jasielska Policja działa po omacku. Nie maja rozeznania w terenie, barak konkretnych informatorów, którzy są sprytni i mają dużo wiedzy co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Kierownictwo nie ma pomysłu po prostu śpiochy aby do wypłaty.
@ Oo Oo
dnia 09.01.2022, 17:21
Ocena
komentarza:
-1
Opieka nad pensjonariuszami na Foluszu jest bardzo zla .Zatrudniono tylko opiekunki s niedobre jak wsciekle psy .Za co tyle pieniedzy biora wieksze pobory od pielegniarek i dlatego pielegniarki uciekaja .Dawniej byl jeden pracownik socjalny i pieniadze pacjentom nie kradziono .
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 18:57
Ocena
komentarza:
-11
A guzik prawda. Dyrektorek dzieli równo. Sobie wszystko a pracownikom g...( tutaj powinien być rym ). I tak zresztą pracownicy nie powinni brać żadnych pieniędzy gdyż nie pracują po prostu. Mieszkaniec jest zbędny i niepotrzebny a osoba nim opiekujaca się.ma jeszcze pretensje że on istnieje. To w jakim celu pracownik przychodzi do placówki, I na koniec pytanie : Dzięki komu klasyczny pracownik ma pracę?
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 19:03
Ocena
komentarza:
-8
Pieniądze ( czytaj gotówkę i tak jest chyba trudno ukraść ) . Kilkadziesiąt lat temu nie przelewano jej na konto. Dziś pole do popisu jest ogromne i kradzież błyskawiczna.
@ Wiedzący
dnia 09.01.2022, 17:38
Ocena
komentarza:
11
[Komentarz nie na temat]
@ Wiedzący
dnia 09.01.2022, 18:00
Ocena
komentarza:
11
Prawdy nie trzeba ukrywać jak koś jest bandytą to tak trzeba mówić a kto ukrywa to popiera zło.
@ O7
dnia 09.01.2022, 18:03
Ocena
komentarza:
9
[Komentarz nie na temat]
@ Oj oj
dnia 09.01.2022, 18:04
Ocena
komentarza:
5
[Komentarz nie na temat]
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 20:59
Ocena
komentarza:
5
Za górami, za lasami, za siedmioma górami jest taka miejscowość Folusz co z Placówki słynie. Tutaj każdy pracownik ze swoim powołaniem do pracy się minął i mieszkaniec przez niego się męczy lecz napewno nie zginie. Dyrektorstwo Drogie, Jaśnie Panie Staszku, wyjaśnij więc wszystkim że nie ma złodziejstwa w Waszym pałacu i żeby nie robić już wrzasku.
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 21:41
Ocena
komentarza:
-2
Panie Duda i Kaczyński DPS Folusz pamiętacie lato bez snów. Gdy było tak smutno i źle. Urwij się pracowniku i coś z mieszkańcem zrób. Nie zostawiaj go z kasą, o nie. Żebrząc wciąż o benzynę gnaliscie przez dzień i noc... Do Starostwa. Mieszkaniec rzezi ostatkiem sił. Po to żebyście wszyscy pracujący tam byli słusznie przeklinani. Wszystko jest proste w te dni... Dla Wymiaru Sprawiedliwości również. No cóż, stanie się tak jak przewidywałem. A mówią że mało wiem.
@ ażi
dnia 09.01.2022, 22:17
Ocena
komentarza:
7
Tyle komentarzy to jeszcze nie było a ile usunięto tak około20
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 22:22
Ocena
komentarza:
2
He he. Azi niczemu nie powinieneś się dziwić.Normalka. He he.
@ ile
dnia 09.01.2022, 22:22
Ocena
komentarza:
9
nie 20 a 60 a może więcej
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 09.01.2022, 23:29
Ocena
komentarza:
7
Coście sk... uczynili z tą polską krainą, czyli z DPS Folusz?
@ Ehhh
dnia 10.01.2022, 21:59
Ocena
komentarza:
-1
Tak wszyscy wiedzą kto. Czekamy na powrót hehe powrót z wielkim hukiem...
@ Wszyscy i tak wiedzą kto. He he.
dnia 13.01.2022, 21:02
Ocena
komentarza:
-3
Nie orzypuszczalem że jesteś nienormalny aż do takich skrajnych granic. I tutaj właśnie w tych słowach czuć i każdy normalny człowiek zrozumie aż nadto przerażającą mentalność i pogardę dla człowieka przez pracownika. Współczuję braku godności i zachowania jakichkolwiek cech ludzkich dla człowieka przez pracownika DPS Folusz.
@ Mieszkaniec
dnia 10.01.2022, 11:45
Ocena
komentarza:
20
Proszę na forum publicznym nie uogòlniać.Znaczna część pracoownikòw wkłada wiele serca i trudu wkłada wykonywaną pracę.Nie kaźdy by dał radę i piszę to bo nie mnie mieszkam tu rok a parę lat.
@ Fk
dnia 10.01.2022, 17:54
Ocena
komentarza:
9
[Komentarz nie na temat]
@ Były pracownik
dnia 07.02.2022, 16:32
Ocena
komentarza:
3
Zwracam się do Starostwa Prokuratury i Policji o dokładne zbadanie tej sprawy jak mogą być okradani ludzie których życie tak mocn dotknęło przyszli do DPS w Foluszu aby mogli dożyć spokojnej starości a nie okradania ich czy Stanisław i Karol chcieli by aby ich rodziców w taki sposób ktoś potraktował jeżeli macie dobre serca i mocną wiarę to proszę zwróćcie tym biednym ludziom to co jest ich własnością a widziałem wiele co się tam działo kiedy pracowałem chciał bym aby tą sprawą zainteresowały się media telewizyjne Państwo w Państwie Myślę że tylko w taki sposób prawda wyjdzie i nie zostanie zamienione pod dywan
@ Były pracownik
dnia 07.02.2022, 17:26
Ocena
komentarza:
3
Droga Pani Mariolu ja myślałem że z Pani to bardzo porządną pracownica ale jak bardzo się pomyliłem jak mogła Pani postępować wobec tych błędnych zchorowanych ludzi okradajac ich chyba nie ma Pani serca zapytam Panią gdzie jest Pani zakres obowiązków który na pewno Pani podpisywala gdzie Pani wspolczucie i miłość dla twych biednych zchorowanych ludzi Proszę pamiętać że Pan Bóg nie Rychliwy ale bardzo sprawiedliwy
@ J@
dnia 16.02.2022, 21:06
Ocena
komentarza:
3
Ta kobieta nie ma żadnych zasad moralnych, czuje się bezkarna . Mam nadzieję że jasielska prokuratura przedstawi jej w końcu zarzuty- bo przecież dowody są!!! I może nawet adwokat nie pomoże;)
@ An
dnia 07.04.2022, 18:06
Ocena
komentarza:
2
Jestem w szoku , dzisiaj pochowałam moja mamę która tam była i właśnie dowiedziałam się ze była okradana . Jest śledztwo w prokuraturze i mimo ze nie żyje dalej sprawa jest prowadzona . Skandal !!!
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Znaleźli receptę na szczęśliwe życie małżeńskie. Trzynaście par odznaczono Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

   

  Od pół wieku tworzą szczęśliwe małżeństwa. Trzynaście par z Jasła zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dziewięć z nich odebrało je dzisiaj z rąk burmistrza Ryszarda Pabiana w sali lustrzanej Jasielskiego Domu Kultury. Nie zabrakło poczęstunku i tradycyjnego toastu.

 • „… A kultura tu podobno jest”. Krushfestu w tym roku nie będzie

   

  Fani ciężkiego brzmienia mogą czuć się rozczarowani. Krushfest, który przez ponad dekadę gościł na swojej scenie czołowe zespoły polskiej sceny rockowej, punk rockowej oraz heavy i death metalowej, w tym roku niestety się nie odbędzie...

 • Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów

  Od dzisiaj przez trzy dni uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą rozwiązywać testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Z Miasta Jasła do egzaminów przystępuje 515 uczniów.

 • Pani Natalia schudła 24 kg

   

  Poznajcie historię naszej pacjentki, która pod okiem dietetyka Pauliny Sitek w 8 miesięcy zredukowała nadmierne kilogramy i osiągnęła wyznaczony sobie cel. 

 • Kiedy ruszy budowa nowego łącznika na osiedlu Gądki w Jaśle? Projektanci kompletują dokumenty

  Oddany w ubiegłym roku most łączący osiedle Gądki z centrum miasta przyczynił się tego, że na do niedawna spokojnej i cichej ulicy znacząco zwiększył się ruch pojazdów. Miasto przymierza się do budowy nowej alternatywnej drogi. Obecnie są na etapie projektowym.

 • Szukasz pracy za granicą? Legalna praca w Holandii czeka na Ciebie

   

  Rynki pracy państw Unii Europejskiej wciąż głodne są rąk do pracy. Praca czeka na mieszkańców Podkarpacia między innymi w Holandii. Biura pracy Work Centre zajmujące się pośrednictwem pracy u pracodawców w tym właśnie kraju poszukują obecnie pracowników do niemal każdej branży, od rolnictwa, przez logistykę, na produkcji kończąc. Z aktualnymi ofertami można zapoznać się w biurach w Jaśle, Tomaszowie Lubelskim i Opolu.

 • Zgłoś swój projekt – rusza nabór propozycji od mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego

   

  Od dzisiaj rusza nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO) na 2023 rok. Propozycję projektu może zgłosić każdy jaślanin, który ma 13 lat. Na propozycje naszych mieszkańców czekamy do końca czerwca.

   

 • Spędź dzień dziecka w Kinie Helios w Krośnie

   

  Kino Helios Krosno zaprasza na specjalne pokazy z konkursami z okazji Dnia Dziecka. Bogaty repertuar filmów dla najmłodszych, familijnych oraz przygodowych wpisują się w cykl Helios Dla Dzieci. Na specjalne pokazy kino zaprasza 28-29 maja i 1 czerwca.

 • W Sądzie Rejonowym w Jaśle zapadł wyrok w sprawie chirurga oskarżonego o przyjęcie łapówki. Wyrok jest nieprawomocny

  8 marca br. w Sądzie Rejonowym w Jaśle zapadł wyrok w sprawie chirurga oskarżonego o przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 500 złotych. Lekarz został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok jest nieprawomocny. Do Sądu Okręgowego w Krośnie została złożona apelacja.

   

 • Władze województwa zmieniają zdanie. Pociąg do Medzilaborec nie ominie Jasła

   

  „Wojak Szwejk” jednak nie ominie Jasła. Władze samorządowe województwa podkarpackiego zmieniły zdanie w sprawie organizacji wakacyjnego połączenia kolejowego Rzeszów – Medzilaborce. W lutym bieżącego roku UMWP w Rzeszowie poinformował o tym, że realizowane od kilku lat połączenie zostanie skrócone z pominięciem między innymi Jasła i Krosna. Plan ten spotkał się wówczas ze zdecydowaną krytyką środowisk związanych z kolejnictwem oraz poszczególnych samorządów.

 • Kolosalne ceny za budowę krytego lodowiska w Jaśle. Miasto zapowiada ogłoszenie kolejnego przetargu

  Miasto Jasło może przeznaczyć na budowę krytego lodowiska w Jaśle 5 mln zł. Oferty zaproponowane przez firmy, które stanęły do przetargu znacznie przekraczają możliwości finansowe samorządu. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła prawie 13,5 mln zł! Miasto unieważniło postępowanie i zapowiada ogłoszenie kolejnego przetargu.

 • Szpital Medyk w Zimnej Wodzie koło Jasła już przyjmuje pacjentów

   

  Wykwalifikowani specjaliści, nowoczesny sprzęt, zabiegi operacyjne– Centrum Medyczne Szpital Medyk w Zimnej Wodzie koło Jasła już działa i oferuje opiekę medyczną w zakresie ortopedii, urologii, laryngologii dla dzieci i dorosłych, chirurgii, a także badania USG.

 • Poszukujesz nowych wyzwań zawodowych? Chciałbyś współtworzyć innowacyjną firmę w Jaśle? Trade Software & Consult szuka właśnie Ciebie!&a

   

  Trade Software & Consult tworzy innowacyjne rozwiązania IT dla branży budowlanej. Firma posiada oddziały handlowe zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych w internecie, sprzedając między innymi stolarkę okienną, drzwiową, beton komórkowy, meble, artykuły dla domu i ogrodu.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657