Strona główna

Radni zdecydowali. Będzie referendum [AKTUALIZACJA]

243
Napisany dnia: 15.12.2014, 17:01 , Tagi: Brak

Jedenastoma głosami „za” Rada Miejska Jasła podjęła dziś uchwałę dot. organizacji referendum w sprawie likwidacji miejscowej straży miejskiej. Jego termin został ustalony na 8 lutego. Przeciwko realizacji inicjatywy aktywistów Kongresu Nowej Prawicy było ośmiu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały przygotowany został w konsekwencji pozytywnego zaopiniowania – przez komisję doraźną rady, w składzie: Krystyna Sikora, Urszula Czyżowicz, Krzysztof Czeluśniak oraz Michał Rybka – dokumentacji, jaką w dniu 7 listopada br. przedłożyli ówczesnemu burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu inicjatorzy referendum. Wniosek o organizację przedsięwzięcia, oraz listy z podpisami łącznie 3586 jego zwolenników zostały sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Ważnych podpisów komisja stwierdziła 3162. Mieszkańców zarejestrowanych w momencie składania tego wniosku było 30 265 więc uważam, że jest to wymagana liczba podpisów pod nim. 402 podpisy komisja odrzuciła ze względów różnych – błędny był PESEL, zły adres zamieszkania, osoba podpisana nie istniała w ewidencji ludności. Zweryfikowaliśmy to bardzo dokładnie. – powiedziała podczas sesji radna Krystyna Sikora, przewodnicząca komisji.

Mimo, że inicjatorzy referendum spełnili wszelkie niezbędne dla realizacji ich postulatu warunki ustawowe, stosunek członków rady do tematu nie był spójny.

"Jesteśmy na nie"

Przed głosowaniem nad uchwałą kilku radnych wyraziło swój sprzeciw wobec organizacji referendum i wzięło w obronę instytucję, do funkcjonowania której bezpośrednio się ono odnosi. Straż miejska w tym mieście jest potrzebna (…). Nieprawdą jest, że komenda powiatowa policji przejmie monitoring, tak jak to mówili niektórzy, zbierając podpisy pod referendum. Takiej możliwości, z tego co ja wiem, nie ma. Likwidacja straży miejskiej wiąże się też z utratą miejsc pracy (…). Można poukładać tę straż miejską tak, że będą ludzie zadowoleni. Nie wiemy, czy ludzie pójdą czy nie pójdą do referendum, jednak może ono spowodować to, że będzie likwidacja straży miejskiej. My te pieniądze wolimy przeznaczyć na Czarnych Jasło. – powiedział w imieniu klubu Jaślan jego szef Krzysztof Czeluśniak, niegdyś sprawujący funkcję wiceprezesa ds. finansowych dzisiejszego piłkarskiego czwartoligowca.

Negatywny stosunek do pomysłu likwidacji straży miejskiej wyrazili również Leszek Znamirowski i Jan Pierzchała, radni z ramienia Samorządowego Jasła.

Nie należy patrzeć na straż miejską tylko w postaci restrykcji, ale na działania pożyteczne i profilaktyczne. Zdarzały się przecież takie sytuacje kryzysowe w mieście, że pojawiała się straż miejska i należycie działała (…). Moim zdaniem pełni ona rolę pożyteczną. – stwierdził były wiceburmistrz.

Co w temacie dyskusji miał do powiedzenia jego klubowy kolega?

Zlikwidowanie tej straży miejskiej to przede wszystkim miejsca pracy, ale i przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach, tutaj w mieście. Chcemy mieć porządek. W rodzinach nie ma już jednego samochodu, ale dwa, trzy… Proszę sobie wyobrazić, co działoby się dzisiaj w Jaśle, gdyby nie było straży miejskiej. – powiedział Jan Pierzchała. Radny odniósł się również do kwestii fotoradaru. To my, radni, wydaliśmy pieniądze na ten sprzęt, po to, żeby jakieś to bezpieczeństwo było, żeby było przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Dlatego też nie możemy dzisiaj się pozbyć tych 150 tysięcy, tego fotoradaru, ponieważ komu to przeszkadza? – dodał. Co ciekawe, w późniejszym głosowaniu Jan Pierzchała nie opowiedział się ani za, ani przeciwko referendum. Jeden z najaktywniejszych uczestników dysputy wstrzymał się od głosu.

Podczas obrad przemówił również sam komendant Straży Miejskiej w Jaśle. Ryszard Mastej jeszcze raz podkreślił, że funkcjonowanie kierowanej przez niego instytucji nie sprowadza się jedynie do „łapania” kierowców fotoradarem. Przybliżył on radnym szereg innych kompetencji strażników, które na co dzień są przez nich wykonywane (o obowiązkach straży w szczegółach opowiedział w niedawnej rozmowie z naszym portalem -> LINK).

"Praca straży miejskiej owocuje"

Mastej nawiązał również do budzącej duże emocje wśród poniektórych mieszkańców Jasła, i kluczowej w kontekście przedmiotu referendum, kwestii fotoradaru. Przypomniał, w jaki sposób przed siedmiu laty trafił on we władanie straży i na czym opiera się użytkowanie tego urządzenia.  

To wysoka rada zakupiła fotoradar, celem poprawy bezpieczeństwa na drogach w tym mieście. Myśmy dostali tylko narzędzie i stosowne uprawnienia, które staramy się dobrze wykonywać (…). Wystawiamy fotoradar w szesnastu miejscach na terenie miasta, na dwunastu ulicach. Strefy pomiaru są oznaczone i konsultowane z policją po analizie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiedział.

Zdaniem komendanta "fotoradarowe" działania strażników doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa na jasielskich drogach. Dowodem tego mają być dane z prowadzonych przez instytucję statystyk  ukazujące spadek średniej prędkości jazdy kierowców „wyłapywanych” przez fotoradar oraz liczby wypadków na ulicach, przy których jest on ustawiany. Ryszard Mastej zaznaczył również, że prawidłowość użytkowania fotoradaru przez jego podwładnych została potwierdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Jasła – na podstawie przeprowadzonych w roku ubiegłym kontroli.

Komendant odpiera zarzuty, jakoby praca kierowanej przez niego instytucji była zorientowana na zysk.

Jesteśmy jedyną strażą miejską w Polsce, która daje tak wielką liczbę pouczeń. Uważam, że ten środek oddziaływania wychowawczego przyniósł odpowiednie skutki w Jaśle. Podkreślam z całą mocą, że dochód z mandatów nie jest naszym celem, ale skutkiem popełnianych wykroczeń. Nie jest opłatą za przejazd, jak to niektórzy mówią  twierdzi

Odniósł się również do – jak to określił – „pewnych przekłamań dotyczących przerostów etatów w jasielskiej straży w porównaniu z Krosnem”.

W Straży Miejskiej w Jaśle zatrudnionych jest 28 osób, w tym 23 strażników i 5 osób pracujących w tzw. administracji. Natomiast w Krośnie jest 16 strażników – a mówiono, że 11 – z tym, że nie dopowiedziano, że tam na monitoringu pracuje 7 osób, a fotoradar Krosno ma znacznie szerzej rozbudowany niż my, bo ma 4 stacjonarne i jeden przenośny, a tutaj mamy tylko jedną, tzw. przenośną puszkę. W sumie jakby policzyć te osoby, to w Krośnie pracuje 27, w Jaśle 28. Z tym, że w Krośnie nie ma jeszcze płatnych stref parkowania, które w Jaśle nadzoruje straż miejska, i nie ma profilaktyki szkolnej. Dodam jeszcze, że nasza straż miejska obsługuje 30 kamer w monitoringu wizyjnym w mieście, w Krośnie jest ich 18. Te 30 kamer obsługuje 4,5 etatu, w Krośnie 7 etatów – powiedział. Szczegóły dot. postępującej rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, wspomnianego przez komendanta, przedstawił radnym jego zastępca, Krzysztof Buba. 

"Wypełnijmy wolę mieszkańców"

W pewnym momencie prowadzący sesję Henryk Rak zdając sobie sprawę, że dyskusja toczy się po niewłaściwych torach  przypomniał zgromadzonym, jaki jest faktyczny przedmiot poddawanej pod głosowanie uchwały. Ona dotyczy przeprowadzenia referendum, nie likwidacji Straży Miejskiej w Jaśle. – powiedział przewodniczący rady. My tak dyskutujemy, jakbyśmy już tę straż chcieli tu zlikwidować. – stwierdziła z kolei chwilę później Krystyna Sikora. Zaapelowała również do innych radnych, by w imię demokracji głosowali za referendum. Naprawdę świetnie mi się współpracuje i z panem komendantem, i z wszystkimi strażnikami, często interweniowali też na moim osiedlu, ale nie wyobrażam sobie, by być przy tej uchwale przeciw. Przecież to wystąpiła jakaś grupa inicjatywna i spełniła wszystkie wymogi ustawowe. Szanujmy ludzi, którzy podjęli tę inicjatywę, a potem dajmy społeczeństwu możliwość wypowiedzenia się właśnie w referendum. Będzie ono kosztować, na pewno, ale taka jest cena demokracji. – dodała.

Również zdaniem burmistrza Ryszarda Pabiana obowiązkiem miasta – w zaistniałej sytuacji – jest doprowadzenie do referendum.

Ustawodawca przewidział możliwość wyrażania woli przez mieszkańców nie w innej formie, tylko referendum. Ustawowy obowiązek najpierw przez inicjatorów, ale też przez mieszkańców, został spełniony. Wymagana ilość podpisów została zebrana, co zostało potwierdzone w trakcie prac komisji. Dajmy możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom w tym temacie. Jeśli wyrazili swoją wolę przez złożenie wymaganej ilości podpisów to myślę, że będą świadomi podejmując swoją decyzję  idąc lub nie idąc do tego referendum, lub też wyrażając ją przez zakreślenie w odpowiedniej rubryce krzyżyka. Nie możemy tutaj lekceważyć woli mieszkańców. Po to zostaliśmy wszyscy powołani ich decyzją, aby działać w ich interesie, którym jest także bezpieczeństwo, ale oni niech na ten temat się wypowiedzą. – powiedział. Ze słowami burmistrza w pełni zgodził się Henryk Rak. My nie możemy uciekać od odpowiedzialności. – dodał.

Ryszard Pabian w swojej wypowiedzi podkreślił, że nie opowiada się za całkowitą likwidacją Straży Miejskiej w Jaśle, gdyż będące w jej kompetencjach zadania lokalny samorząd i tak będzie musiał – pod takim bądź innym szyldem – realizować. Burmistrz odniósł się również do kwestii fotoradaru. Jego zdaniem urządzenie to spełnia swoją rolę i jest miastu potrzebne. Zaznaczył też, że przyszłość wzbudzającego duże emocje zakresu działalności strażników może zostać wytyczona przez władze szczebla centralnego. Czy straż nadal będzie miała uprawnienia do przeprowadzania pomiarów prędkości przy pomocy fotoradarów? Nie wiemy. Trwają prace i być może zostanie wyłączona ta możliwość postanowieniami ustawowymi. – stwierdził.


Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, za wyjątkiem Jerzego Węgrzyna i Leszka Zduńskiego: Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Urszula Czyżowicz, Krzysztof Pec, Henryk Rak, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Michał Sołtys oraz Maria Szańca. „Tak” dla referendum wyrazili również dwaj członkowie klubu Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami, Roman Strojek i Lech Polak.

Przeciw, oprócz wspomnianych wyżej dwóch radnych z ramienia PiS, byli wszyscy „klubowicze” Jaślan, tj. Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Józef Kędrek i Alicja Nowosielska, oraz Leszek Znamirowski z klubu Samorządowego Jasła.

Od głosu wstrzymali się Jan Pierzchała (Samorządowe Jasło) oraz Andrzej Dybaś (Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami).

Referendum odbędzie się za niespełna dwa miesiące – 8 lutego 2015 roku. Swój stosunek do jego przedmiotu dysponujący prawami wyborczymi mieszkańcy naszego miasta będą mogli wyrazić w godzinach od 7 do 21, poprzez zaznaczenie krzyżyka na "tak" lub "nie" jako odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za likwidacją w Jaśle straży miejskiej?”.

Z szacunków jasielskiego magistratu wynika, że koszt organizacji przedsięwzięcia oscylować będzie wokół 30-40 tysięcy złotych.


POSESYJNY KOMENTARZ RYSZARDA MASTEJA
w sprawie podjęcia przez RMJ uchwały dot. organizacji referendum

Ja nie jestem od komentowania spraw politycznych. To jest decyzja rady  przyjmuję ją z pokorą i szacunkiem, jak każdą inną. Pragnę jednak zauważyć, że bez względu na wynik referendum o losie straży miejskiej i tak zadecyduje rada miasta. Moim zdaniem mogła ona pójść takim tropem jak w Sanoku, gdzie w maju tego roku była podobna sytuacja jak w Jaśle. Przewodniczący rady – wraz z burmistrzem – zaprosił wówczas na sesję tych panów, którzy chcieli referendum. Powiedział: panowie, zarzucacie, że straż miejska dużo kosztuje, że to są nieroby, więc po co robić dodatkowe koszty, skoro i tak wszystko jest w gestii rady? Przyjdźcie na sesję, złóżcie obywatelski wniosek. I tak zrobili. Odbyła się dyskusja, po której rada miasta podjęła decyzję, że straż miejska w takim kształcie jak jest istnieje dalej. I obyło się bez kosztów.

Jakub Hap
jakhap@gmail.com

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ fgfgf
dnia 15.12.2014, 17:06
Ocena
komentarza:
39
To dobrze. Ale nic z tego bo musi być odpowiednia liczba głosujących. A nie będzie bo ludzie nie pójdą. No cóż szkoda.
@ ixi
dnia 15.12.2014, 17:19
Ocena
komentarza:
15
jezzuuu wybacz mi...jak jak nieznosze malkontetow i nalogowych narzekaczy!!! juz mu zle
@ stary
dnia 15.12.2014, 17:36
Ocena
komentarza:
16
może i o to chodzi aby nie było frekwencji i nie zostanie zorganizowane referendum razem z wyborami prezydenckimi,wilk syty i owca cała.
@ Mim
dnia 15.12.2014, 17:55
Ocena
komentarza:
22
Żeby referendum było w ogóle ważne, głos musi oddać ponad 10 tysięcy osób, tj. 30% mieszkańców Jasła uprawnionych do głosowania... Zobaczycie że ci co nie chcą likwidacji nie pójdą głosować aby frekwencji nie było.. Musiałby się chyba cud stać, żeby tyle osób poszło oddać głos.
Według mnie - szkoda naszych pieniędzy.
@ CZARNI JASŁO
dnia 15.12.2014, 18:40
Ocena
komentarza:
-99
lepiej te 100 tysięcy przekazać na nasz klub, a kto chce jakieś referenda niech z własnej kieszeni wybuli...
@ dragoness
dnia 15.12.2014, 18:43
Ocena
komentarza:
48
Miejmy nadzieję, że mieszkańcy staną na wysokości zadania i wykorzystają możliwość zastosowania demokracji bezpośredniej. To i JOWy, to jedyne w tej chwili wybory, w których warto uczestniczyć. Takiej szansy jak 8 lutego nie wolno nam zmarnować, niezależnie od naszych poglądów na istnienie Straży Miejskiej.
@ ???
dnia 15.12.2014, 18:44
Ocena
komentarza:
32
pójdą, pójdą - spoko gościu!
@ Jureczek
dnia 15.12.2014, 18:56
Ocena
komentarza:
-53
Kto przejmie obowiązki SM?Mają zasilić szeregi bezrobotnych i wyjechać za chlebem? Wszyscy wyjadą ??Myślę,że jedynie trzeba zweryfikować zakres ich obowiązków.Referendum żeby kogoś pozbawić pracy???Chore!!Czyżby byli tacy źli i zarabiali krocie??Nie sądze.Jestem przeciw zwolnieniom!!Co do pensji burmistrza to przystał bym na trzykrotność średniej pensji Powiatu Jasielskiego.Im średnia pensja wyższa tym gaża burmistrza również .Może takie rozwiązanie zmobilizowało by do pracy!Pozdrawiam.
@ usmiechnieta;-)
dnia 15.12.2014, 19:11
Ocena
komentarza:
-42
Likidujmy wszystko to bedzie dobże,oni tez mają rodziny,niech w szkołach zobaczą ile jest niepotrzebnych nauczycieli co łażą z łapami w kieszeniach i nic nie robią tu potrzeba cos zrobić;-)
@ xyz
dnia 15.12.2014, 19:24
Ocena
komentarza:
47
Dzięki, ciągle o tym pisze. 70% nauczycieli do wymiany. W niektórych wszyscy.
@ kocica
dnia 15.12.2014, 20:33
Ocena
komentarza:
35
Faktycznie, do wymiany. Zwłaszcza ci co nie nauczyli @uśmiechniętej pisać ortograficznie. A na referendum trzeba iść. Bezwzględnie!
@ uczeń
dnia 15.12.2014, 20:39
Ocena
komentarza:
3
co prawda to prawda... co dragoness ?
@ wladek
dnia 15.12.2014, 21:18
Ocena
komentarza:
8
30 % mieszkańców Jasła uprawnionych do głosowania to mniej niż 10 tysięcy.
@ FAN
dnia 15.12.2014, 21:34
Ocena
komentarza:
21
Teraz ma ruszyć uświadamianie społeczeństwa ile miasto Jasło zyska po likwidacji SM.ile pieniędzy zostanie zaoszczędzone.
Teraz należy zmusić Policję do patrolowania ulic Jasła na piechotę tak jak to występuje powszechnie na zachodzie i nie tylko.
Spisać umowę z firmą ochroniarska na kontrole parkometrów,ale każdy kontrolujący ma mieć swój rewir a nie że sobie chodzą gdzie chcą.na takie Jasło i strefę parkowania wystarczy myślę 2 osoby.
A firmy co się zajmują ochroną ludzi mają zawsze.
Czy problem nie został rozwiązany??.
@ do Czarni Jasło
dnia 15.12.2014, 21:53
Ocena
komentarza:
1
Jesteś marnym prowokatorem bo kibice są za rozwiązaniemstraży wiwjskue
@ do Mim
dnia 15.12.2014, 22:04
Ocena
komentarza:
0
ano szkoda, ale trzeba było wcześniej pomyśleć zanim się pogromcy SM wzięli za to, którym pewnie bardziej o stołki chodziło niż o SM...
@ woj
dnia 15.12.2014, 22:29
Ocena
komentarza:
6
kasa dla czarni jasło śmieszne lepsza by była tam biedronka jak boisko
@ on
dnia 15.12.2014, 22:52
Ocena
komentarza:
32
czarni jasło najpierw zacznijcie coś grać !!! bo z tym co teraz reprezentujecie to 100 tys dla was jest zbędne !!!
@ kiero
dnia 16.12.2014, 08:14
Ocena
komentarza:
-12
Daj chłopakom za treningi i gre 100 tyś.i beda wygrywac wszystkie mecze.Tak tez mozn spojrzec na sprawe.
@ Kibic
dnia 16.12.2014, 09:31
Ocena
komentarza:
5
Proszę nie mieszać klubu Czarni Jasło w temat Straży Miejskiej to dwa różne tematy.
@ FAN
dnia 16.12.2014, 09:59
Ocena
komentarza:
8
KŁAMIESZ Mim 10% z uprawnionych a nie mieszkańców!!! Już jest próba zniechęcenia OBYWATELI!!!

Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa, w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców bądź wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa), bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast)[7]. Odbywa się ono z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie: 10% mieszkańców gminy (powiatu), 5% mieszkańców województwa. Wymagana frekwencja wynosi 30%. W przypadku odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich, minimalna frekwencja wynosi 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu

Mnie tylko zadziwia data referendum?dlaczego? Referendum powinno sie odbyć moim zdaniem 21.12.14r a dlatego że dużo osób które są uprawnione do głosowania przyjedzie a 8 Lutego wiele osób wyjedzie juz za pracom za granice.
I dlatego należy przygotować ulotki informacyjne dlaczego warto puść do referendum o likwidacji SM.
Przedtem też pisali że jakoś nie słychać o referendum,a teraz już co nie którzy namawiają żeby nie iść??
Panowie należy rozwiesić plakaty na słupach informujące o referendum i ulotki rozdawać na ulicach informując jakie są koszty utrzymania SM a jakie były wpływy z jej działalności do kasy miasta? i za co??.
Wszystkie lub większość wpływów na pewno pochodziła z mandatów.
Uświadomić społeczeństwo ile osób musi wziąć udział nie w procentach tylko we liczbie 3tyś czy 4 tyś osób???.
@ antypisuar
dnia 16.12.2014, 11:02
Ocena
komentarza:
0
Niebój żaby nie zlikwidują, tylko przeflagują pod inną nazwę. Tak w tym kraju był o i będzie, jak jedna partia się sypie to cyk pyk i jest nowa pod inną nazwą.
@ gbur
dnia 16.12.2014, 11:21
Ocena
komentarza:
15
Czarni są jeszcze gorsi, niż nic nie robiąca "straż miejska".
Ta banda kopaczy balona, kilkunastu bandytów-kiboli, paru pseudo-działaczy (za pieniądze) - oto Czarni AD 2014.
Wyniki sportowe na poziomie ligi podwórkowej.
Przynoszą tylko wstyd miastu.
ZLIKWIDOWAĆ NATYCHMIAST !!!
@ któś
dnia 16.12.2014, 14:02
Ocena
komentarza:
5
jak mają wyrzucić na czarnych to lepiej niech będzie straż miejska.
@ Do FAN
dnia 16.12.2014, 16:49
Ocena
komentarza:
1
10% uprawnionych do głosowania pod wnioskiem o referendum aby wniosek przeszedł.
30% uprawnionych do głosowania w trakcie referendum aby było ono ważne.
Przeczytaj ustawę ze zrozumieniem, ku*wa jego mać.

Żeby referendum, które odbędzie się 8 lutego było ważne, do urn musi
pójść ok. 9 080 mieszkańców Jasła uprawnionych do głosowania (czyli
nieco mniej, niż podczas II tury wyborów na burmistrza). Dlaczego
mieszkańców Jasła? Bo SM funkcjonuje w Jaśle i działa na terenie gminy
miejskiej Jasło tak więc osoby mieszkające poza tym obszarem nie mogą
oddać głosu.

Żeby pojawiła się jakakolwiek szansa na likwidację, z tych 9 080 osób,
4 541 osób musi opowiedzieć się za tym, że nie chcą tej instytucji w
Jaśle (a najlepiej jak to będzie nieco więcej osób, gdyż w
międzyczasie może przybyć osób uprawnionych do głosowania, np. ktoś
ukończy w styczniu 18 lat).

To, że osoby, które nie chcą likwidacji (strażnicy, ich rodziny,
znajomi) nie pójdą na referendum aby frekwencji nie było jest więcej
jak pewne.

Podejrzewam, że ci, którzy nie chcą likwidacji, ale pójdą
zagłosować, będą stanowili zaledwie garstkę osób.

Tak więc skąd wytrzaśniesz tyle osób, które przyjdą i opowiedzą się
za likwidacją? Pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zebrano w 60 dni
zaledwie 3 125 ważnych głosów. Głosy pozyskiwano na zasadzie "od drzwi
do drzwi", na sępa, tj. chodzono po domach, wystawano pod sklepami i
pytano, czy podpisze się pan/pani pod wnioskiem. Czyli taki głos oddany
"na siłę". Myślicie, że tym osobom będzie chciało się iść teraz
oddać głos? Toż to trzeba wyjść z domu.

Inaczej wyglądałoby to, gdyby referendum przeprowadzono razem z II turą
wyborów. No, ale RM nie zdążyła z weryfikacją, od weryfikacji do
uchwalenia też upływa jakiś czas, a i ustawa określa pewien termin od
uchwalenia do odbycia się referendum. Gdyby panowie inicjatorzy zebrali
podpisy szybciej i złożyli listy wcześniej, może by odbyło się to
tak, jak pierwotnie zakładano. Ale nie oddali, bo ciężko było im te
podpisy zebrać. Kto się miał podpisać i chciał podpisać, zrobił to
na samym początku akcji, później to już było tylko "sępienie o
podpis".

Nie licz więc na to, że to referendum się powiedzie. To nie jest
zniechęcanie ludzi, ale stwierdzenie faktów. Dlatego też uważam, że
szkoda się w to bawić i szkoda na to naszych pieniędzy, które później
(jak już będzie po wszystkim) wrócą do budżetu miasta albo pod
postacią podniesionych podatków albo pod postacią mandatów z fotoradaru.
@ Do FAN
dnia 16.12.2014, 16:59
Ocena
komentarza:
1
3 162 ważnych głosów pod wnioskiem a nie 3 125 - poprawka, tekst pisany na szybko.
@ wow
dnia 16.12.2014, 22:09
Ocena
komentarza:
9
nie chcą referendum ci , co powsadzali swoich do SM
@ werftgyhjklż
dnia 18.12.2014, 10:35
Ocena
komentarza:
0
moze ty bys przejoł
@ :)
dnia 31.12.2014, 11:32
Ocena
komentarza:
0
zaorać i żarówy posadzić
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 16:15
Ocena
komentarza:
0
nie tylko nie pójdą Ci którzy są za SM ale również CI którzy się o Referendum nie dowiedzą wcale. bo jest cisza społeczna. brak bilbordów w mieście w TV DAMI czy OBIEKTYWIE
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:06
Ocena
komentarza:
5
Ważne, że pisowska Rada uchwaliła podwyżkę pensji dla burmistrza. To chyba element kampanii, że czas na zmiany...heheheh, no to zmienili :))
@ ???
dnia 15.12.2014, 17:17
Ocena
komentarza:
8
Jaka ta podwyżka? Ile będzie zarabiał?
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:19
Ocena
komentarza:
7
11 tysi...By żyło się lepiej :))
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:20
Ocena
komentarza:
-1
dostał 2 tysie podwyżki...
@ jozin
dnia 15.12.2014, 17:23
Ocena
komentarza:
9
Ale i tak będzie zarabiał mniej o 1 tyś niż poprzedni burmistrz .
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:29
Ocena
komentarza:
-1
spokojnie, to sama podstawa :)))
@ alo
dnia 15.12.2014, 17:40
Ocena
komentarza:
9
Cos kręcisz jak zwykle Max , skoro ta sama podstawa to skąd twoj tekst o podwyżce ?
@ do maxa
dnia 15.12.2014, 19:10
Ocena
komentarza:
-2
Jak podajesz cyferki to podaj dokładnie

obecna płaca nowego burmistrza to 11090,00 zł ale BRUTTO (na rękę będzie miał mniej) Poprzedni burmistrz to kwota 9831,00 brutto. Podwyżka umotywowana tym, że była to płaca przedostatnia wśród zarobków wójtów i uaktualniona do zarobków starosty.
Dokładniej jak to było można posłuchać tutaj

http://www2.um.jaslo.pl/sesje/7a/3/HerSieFlash.html

inne sesje można odsłuchać tutaj http://www2.um.jaslo.pl/sesje/
@ jarosławianin
dnia 16.12.2014, 08:47
Ocena
komentarza:
2
4500 złotych brutto wyniesie zasadnicza pensja nowego burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha. Do tego 1000 złotych dodatku funkcyjnego, 20 proc. dodatku specjalnego oraz 10 proc. za staż pracy. Wyjdzie ok. 7 tys. złotych brutto. To znacznie mniej od pensji poprzedniego burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego (PiS), który pod koniec swojej kadencji otrzymywał 13 tys. zł brutto.
@ bazin
dnia 16.12.2014, 09:58
Ocena
komentarza:
4
Taaak jozin taaak... Nieważne jakie są fakty ważne, żeby propaganda PiSu była na wierzchu.
@ szejan
dnia 15.12.2014, 17:07
Ocena
komentarza:
62
CK Dyzio głosował przeciw, niech uzasadni swoją decyzję.
@ exman
dnia 15.12.2014, 17:13
Ocena
komentarza:
56
Dyzio nie ma auta - więc mu to obojętne!
@ jozin
dnia 15.12.2014, 17:25
Ocena
komentarza:
52
Dyzio uważa jest mądrzejszy od wszystkich , więc był przeciw temu zeby to mieszkańcy decydowali na co pójda ich podatki
@ xyz
dnia 15.12.2014, 17:27
Ocena
komentarza:
39
A moze to strach , że SM nie zarobi na jego diete radnego :) na te dietę o która tak walczył i 4 lata temu zaraz na poczatku kadencji zagłosował za POdwyzką .
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:29
Ocena
komentarza:
5
dzisiaj radni PiSu ochoczo zagłosowali za podwyżką dla burmistrza Pabiana...bo mu było mało...
@ dyzio
dnia 15.12.2014, 17:30
Ocena
komentarza:
6
Ale i tak zarobi mniej niż poprzednik . To jaka to podwyzka ?
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:44
Ocena
komentarza:
4
z dodatkami ??? nie żartuj...
@ Jaslanin
dnia 15.12.2014, 17:52
Ocena
komentarza:
3
Motasz sie Max jak g... w przerębli . Sam piszesz że podstawa wynagrodzenia pozostaje taka sama jak za burmistrza Czerneckiego a teraz o dodatkach bredzisz .
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:59
Ocena
komentarza:
0
gdzie napisałem, że podstawa jest taka sama ???
@ łodyniec
dnia 15.12.2014, 18:03
Ocena
komentarza:
0
Demencja ? W tym wieku ? Przecież wyżej to napisałeś
@ PIT
dnia 15.12.2014, 18:52
Ocena
komentarza:
10
Da sobie rade - wymyślą mu dodatki : nadgodziny, delegacje, specjalne, specjalne od specjalnych, reprezentacyjne itp. i itd... i to wysokie - zobaczycie na koniec PIT i podzielcie przez 12 miesięcy -na pewno to nie będzie w/w kwota a dwa razy większa. Tak też było poprzednio. Spoko.
@ olo
dnia 15.12.2014, 21:47
Ocena
komentarza:
9
Burmistrzowi dać 2 tysie a nierobowi baniakowi zabrać 2 tysie.

A baniok już wyleciał czy jeszcze grzeje d..ę na stołku ?
@ on
dnia 15.12.2014, 22:56
Ocena
komentarza:
14
DYzio to rzeczywiście powinien mieć diete bo zaniedługo sie nie zmieści w drzwi w UM !!!
@ PIT
dnia 15.12.2014, 22:57
Ocena
komentarza:
3
+ nagrody i premie co miesiąc, pół roku, roczna, absolutoria - to razem ogromna kwota!
@ sosenka
dnia 15.12.2014, 23:50
Ocena
komentarza:
5
Ten Dyzio gdzie chodził do podstawówki?
@ on
dnia 16.12.2014, 11:04
Ocena
komentarza:
0
ZSP nr 1 koło koscioła fary
@ wwo
dnia 23.12.2014, 09:18
Ocena
komentarza:
0
nr 5 a nie 1
@ Jajcarz
dnia 15.12.2014, 17:11
Ocena
komentarza:
13
Jasło tego chciało.Widzicie teraz że PIS mysli o większosci.
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:17
Ocena
komentarza:
-4
ta i dlatego dzisiaj burmistrz dostał 2 tyś podwyżki...
@ Jajcarz
dnia 15.12.2014, 17:26
Ocena
komentarza:
18
Wszędzie tak jest.Radni głosują za podwyżka dla burmistrza,burmistrz zatwierdza podwyżki im.
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:27
Ocena
komentarza:
19
By kolesiom żyło się lepiej :)) Chcieliście Jasła pisowskiego no to je macie...A to dopiero początek...
@ dyzio
dnia 15.12.2014, 17:29
Ocena
komentarza:
-11
mam was wszystkich gdzieś , ja siedze za biurkiem a wy tyrajcie za marne grosze .
@ dragoness
dnia 15.12.2014, 18:39
Ocena
komentarza:
-1
Panie Max, jedną z pierwszych uchwał poprzedniej Rady Miasta było uchwalenie podwyżek... sobie. Gdzie wtedy byłeś?
@ malkontent
dnia 15.12.2014, 21:31
Ocena
komentarza:
-2
Bardzo dobrze, że dostał podwyżkę, będzie miał motywację dla przeprowadzenia modernizacji JDK chyba się nie wycofa.
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 21:50
Ocena
komentarza:
3
myślisz,że JDk będzie jeszcze bardziej marmurowy ???
@ dragoness
dnia 16.12.2014, 06:50
Ocena
komentarza:
3
Panie Max, proszę odpowiedzieć, gdzie Pan był, gdy w 2011 radni podwyższyli sobie uposażenie o ok 40%?
@ bazin
dnia 16.12.2014, 10:01
Ocena
komentarza:
3
dragoness, a jakie to ma znaczenie gdzie i kiedy był Max? Za pisu miało być uczćiwiej i sprawiedliwiej, według waszej zakłamanej propagandy, a jesteście tyle samo warci co PO, PSL i SLD razem wzięte.
@ dragoness
dnia 16.12.2014, 15:24
Ocena
komentarza:
-2
Ma znaczenie, bo siedział cichutko wtedy. A od kiedy to mam tytuł książęcy, żeby się do mnie zwracać w liczbie mnigiej ;-)/ Aha. NIE jestem z PiSu.
@ PiS-man
dnia 15.12.2014, 17:13
Ocena
komentarza:
20
Pan R. Pabian zrealizował pierwszy punkt porozmienia z KNP. Dobrze się stało, że miasteczkiem rządzi człowiek, który dotrzymuje danego słowa!
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:16
Ocena
komentarza:
0
i jest sowicie opłacany :)) Pełna kieszeń = lepsze rządy :))) By żyło się lepiej :)))
@ PiS-man
dnia 15.12.2014, 17:21
Ocena
komentarza:
-6
Phi! Barack Obama to na zachętę dostał Pokojową Nagrodę Nobla, a ty żałujesz tę parę złotych? Populizm z ciebie wyłazi mój mały biznesmenie :D
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:26
Ocena
komentarza:
9
to dawaj mu ze swoich, nikt ci nie zabroni...
@ podatnik
dnia 15.12.2014, 17:45
Ocena
komentarza:
8
Ja daje ze swoich i nie załuję . Stać mnie . A jesli ciebie nie stać to weź sie do roboty , bo siedzisz 24 na dobę na jaslo4u i w kółko wklepujesz to samo .
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:47
Ocena
komentarza:
-4
to nie jest mój burmistrz...
@ prodE
dnia 15.12.2014, 17:47
Ocena
komentarza:
4
Ty maksiu podnosisz ceny sprzedawanych wyrobów , choc z hurtowni bierzesz po starych . To co sie dziwisz ze inni tez chcą zarabiac więcej ?
@ Jaslanin
dnia 15.12.2014, 17:49
Ocena
komentarza:
6
No pewnie Max ze to nie twój burmistrz , bo ty nie mieszkasz w Jasle , zajmij sie POdwyzkami jakie ustanowili sobie w POwiecie . Oni sa twoimi wybrancami wiec ich pilnuj a Jasło zostaw nam .
@ bazin
dnia 16.12.2014, 10:03
Ocena
komentarza:
0
A z was PiS-man co wychodziło jak ten portalik pisał o zarobkach w zarządzie powiatu, których nie podniesiono? Oczywiście według waszej głupawej propagandy nie populizm ale troska o dobro wspólne.
@ kierowca
dnia 15.12.2014, 17:22
Ocena
komentarza:
18
teraz trzeba odpowiednio temat podać do szerokiej publikacji mieszkańcom miasta, tak aby zainteresowani oddali głos
@ lila
dnia 15.12.2014, 17:23
Ocena
komentarza:
24
A mogło byc drodzy panowie z sm inaczej... postępowaliście po chamsku , niezgodnie często z prawem więc mamy nadzieję, że ręka sprawiedliwości dosięgnie i was.
@ ksiądz Mateusz
dnia 15.12.2014, 17:50
Ocena
komentarza:
2
Co ty brałeś, po 1 to dopiero referendum się odbędzie a ty już piszesz jakbyś znał ostateczny wynik a po 2 jeśli miałeś jakieś zastrzeżenia na pracę strażników masz możliwość złożenia skargi do miejscowego prokuratora, zarzucając im łamanie prawa pomawiasz ich tylko, ja na referendum się nie wybieram, mnie straż miejska nie przeszkadza a do maxa ciekawe czy też byś tak ujadał, gdyby radni dali podwyżki Czerneckiemu?
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 17:26
Ocena
komentarza:
10
Dlaczego szanowna redakcja nie napisze o przegłosowanej dziś podwyżce dla burmistrza Pabiana ? Niepoprawnie ?
@ ksiądz Mateusz
dnia 15.12.2014, 17:51
Ocena
komentarza:
5
A gdyby to Czernecki został burmistrzem i dostał podwyżkę to też byś tak ujadał?
@ Sok
dnia 15.12.2014, 17:51
Ocena
komentarza:
0
NIe lubiszjak ktoś zarabia ? Jak czas na czystkę w Ogrótku Jordanowskim
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 23:11
Ocena
komentarza:
1
Lubię i szanuję jak zarabia a nie jak dostaje i to jeszcze z budżetowych...czaisz różnicę ?
@ do udawanego księżulka
dnia 16.12.2014, 10:05
Ocena
komentarza:
2
A gdyby babka miała wąsy, a gdybyś ty byl mądrzejszy itd... Za PiSu miało byc inaczej hipokryci. Czerneckiemu nie podnieśli wynagrodzenia. A Burmistrzowi z PiSu podnieśli mimo, że jeszcze nic nie zrobił.
@ s k
dnia 15.12.2014, 17:52
Ocena
komentarza:
18
jasielscy kolesie... zabieraja sie do roboty
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 18:00
Ocena
komentarza:
6
od czegoś trzeba zacząć :P
@ łodyniec
dnia 15.12.2014, 18:04
Ocena
komentarza:
-1
A wam gul skacze chlopcy POwiatowi ? może i wy byście sięwzięli do roboty a nie tylko trollujecie
@ kaktus
dnia 15.12.2014, 18:05
Ocena
komentarza:
30
Neutralnie głosowało dwóch panów policjantów...
@ h
dnia 15.12.2014, 18:03
Ocena
komentarza:
16
wrescie bedzie referendum!!!
@ łodyniec
dnia 15.12.2014, 18:06
Ocena
komentarza:
3
W Rescie ? a gdzie to jest i co nam Jaślanom do tego . lohohohho
@ sss
dnia 15.12.2014, 18:07
Ocena
komentarza:
1
jaslaki cebulaki jak CBOS normalnie :)
@ nazywam sie(...........................)
dnia 15.12.2014, 18:16
Ocena
komentarza:
18
wiadomosc ktora poprawila mi humor:) tylko czemu az tyle musimy czekac do 8 lutego? kazdy normalny wie ze Jaslo ich nie potrzebuje tylko obywatele,podatnicy ktorzy za***ja po X dziennie na ich utrzymanie,. jeszcze latarnie w Jasle i okolicach sa niech tam ida niech zarabiaja!... wiadomosc naprawde podnosi na duchu jak nie pije tak sie dzisaj naj***ie -w koncu taka okazja nie moze byc inaczej,. chlopcy i dziewczeta ze SM mam nadzieje ze 8 lutego definitywnie powiemy wam goodbye!
@ ...
dnia 15.12.2014, 23:28
Ocena
komentarza:
11
8 lutego będzie środek ferii zimowych, a co za tym idzie, prawdopodobieństwo spotkania człowieka przy urnie w tym terminie będzie hmm... niższe.
@ ja
dnia 15.12.2014, 18:49
Ocena
komentarza:
-14
Zmienić zasady funkcjonowania straży miejskiej. Po co od razu likwidować i pozbawiać ludzi pracy ?
@ Dobry kabaret
dnia 15.12.2014, 19:34
Ocena
komentarza:
12
"pozbawiać ludzi pracy" -> słaby argument
@ inny
dnia 15.12.2014, 21:26
Ocena
komentarza:
12
mnie i innych ilościowo dużo więcej jak zwalniano to nikt się nie martwił i pytał czy będę miał za co żyć to dlaczego mam się martwić o tych nierobów- jeśli ja znalazłem sobie pracę to jeden z drugim pajacem też sobie znajdzie chyba że prawdą jest że teraz w mundurach chodzą nieudacznicy życiowi
@ lee
dnia 15.12.2014, 21:41
Ocena
komentarza:
29
Wiele osób w Jaśle traci pracę,a jeszcze więcej zarabia marne grosze
i jakoś nikogo to nie obchodzi.
Marny argument pana Czeluśniaka.
..
Przeciw byli: Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska (wszyscy z klubu Jaślan), Leszek Znamirowski (Samorządowe Jasło), oraz Jerzy Węgrzyn i Leszek Zduński (obydwaj z klubu Prawa i Sprawiedliwości).
..
Moim zdaniem brak szacunku dla demokracji ,
brak szacunku dla wyborców o których głosy miesiąc temu prosili .
Jak można było zagłosować wbrew woli społeczeństwa?
od którego otrzymali zaufanie i władzę.
@ ooo tak
dnia 15.12.2014, 22:08
Ocena
komentarza:
0
mi zabrali to i niech innym wezmą...cóż za mściwość :)
@ wow
dnia 16.12.2014, 22:19
Ocena
komentarza:
2
to są ludzie "ludzi" ;)
@ do ooo tak
dnia 23.12.2014, 19:14
Ocena
komentarza:
1
Przestań parmazony siać. Likwidowano Massonaid ile ludzi straciło pracę. Zwolnienia w gamracie i pektowinie. Ile zwolniono osób. I nikt się nimi nie przejmował.
@ wqrw
dnia 15.12.2014, 18:51
Ocena
komentarza:
20
Jaślanie, cieszycie się, że nowy burmistrz zaczyna kadencje od podwyżki swojej pensji ??? A kak tam u was w robocie ? Dostaliście jakąś podwyżkę ??
@ kocica
dnia 15.12.2014, 22:16
Ocena
komentarza:
3
Ta podwyżka na początku kadencji to marny pomysł. Szkoda jednak, że malkontenci nie pamiętają o podwyżce z 2011.
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 23:14
Ocena
komentarza:
3
Pamiętamy i wcale nie pochwalamy...
@ po co oni
dnia 15.12.2014, 18:52
Ocena
komentarza:
46
Od głosu wstrzymali się: Jan Pierzchała (Samorządowe Jasło) oraz Andrzej Dybaś (Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami.
Co tacy ludzie robią w radzie... Bez zdania w takiej sprawie co będzie dalej...?
@ ...
dnia 17.12.2014, 12:30
Ocena
komentarza:
2
dla niektórych lepiej że się nie okreslili...:)
@ aa
dnia 15.12.2014, 18:55
Ocena
komentarza:
21
ludzie mobilizacja - likwidacja, na wybory głosować żeby od żłobu ich oderwać
@ John
dnia 15.12.2014, 19:06
Ocena
komentarza:
-24
Czyli pojda w gore podatki i inne oplaty jak miasto nie bedzie zarabiac na strazy miejskiej... czy nikt o tym nie pomyslal ? Ilu takich parkingowych trzeba bedzie teraz zatrudnic za nasze pieniadze zeby sprawdzali te bileciki ? Czy ta inicjatywa kilku niezadowolonych z zycia ludzi naprawde nam sie oplaci ?
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 23:15
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ John
dnia 16.12.2014, 09:15
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ wow
dnia 16.12.2014, 22:22
Ocena
komentarza:
2
to tez będzie miejsce pracy , tyle że będzie nazywał sie parkingowy, a nie straznik
@ olala
dnia 17.12.2014, 22:02
Ocena
komentarza:
1
John, myślę , że jedna miesięczna pensja komendanta, wystarczy na opłacenie wszystkich parkingowych w Jasle
@ mieszkancy
dnia 15.12.2014, 19:17
Ocena
komentarza:
23
To jeszcze zlikwidujmy zarządy osiedli po co to jest ,przewodniczący biorą pieniadze,nic nie robią kluby w domach osiedlowych pozamykane,bo po co otwierać kase i tak biorą siedząc w domu ,młodzież na jednym z osiedli nie mogą sie doprosić otwarcia klubu ,ale zbieramy sie do Burmistrza bo trzeba to zmienić;-)
@ Max Szyderko
dnia 15.12.2014, 23:15
Ocena
komentarza:
3
na ale kasy wtedy dla nich nie będzie...no jak to tak ?
@ do mieszkańcy
dnia 23.12.2014, 19:24
Ocena
komentarza:
1
A może nie wybierać emerytów i ludzi nie nadających się do pracy w UM. Co oni wiedzą o młodzieży. Chyba 60 lat temu wiedzieli!!!
@ jo
dnia 15.12.2014, 19:19
Ocena
komentarza:
6
bardzo dobrze!!!
@ XXL
dnia 15.12.2014, 19:28
Ocena
komentarza:
22
Brawo do urn i koniec straży. Niech zobaczą jak to jest być bezrobotnym zapraszamy do PUP to sie opamietają, ale za pózno niestety bye bye?
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:43
Ocena
komentarza:
-3
Ja mam ważniejsze sprawy na głowie niż chodzenie do jakiegoś bzdurnego referendum, bo garstce oszołomów coś się nie podoba
@ dragoness
dnia 17.12.2014, 08:02
Ocena
komentarza:
2
Księże Mateuszu, mamy okazję bezpośrednio wyrazić swoje zdanie, co niezmierni rzadko się zdarza w warunkach polskiej "demokracji", więc NIE WOLNO z tego rezygnować. Można przecież zagłosować przeciwko likwidacji.
@ ...
dnia 17.12.2014, 12:32
Ocena
komentarza:
-3
tak dragoness... hehe i robić frekwencje? nie dziękuje!!!
mi straż nie przeszkadza!! :)
@ dragoness
dnia 17.12.2014, 14:42
Ocena
komentarza:
-3
Dalej nie rozumiesz... szkoda. TW Bolek jednak miał rację.
@ ....
dnia 17.12.2014, 16:53
Ocena
komentarza:
2
rozumiem aż za dobrze Dragoness... Dlatego piszę jak piszę. I z Bolkiem nie wyjeżdżaj bo to smieszne.
@ dragoness
dnia 18.12.2014, 16:02
Ocena
komentarza:
-3
Jaki był TW Bolek, taki był, ale na pewno docelowo nie śmieszny. Śmieszni to są ludzie co nadal wierzą w wielkość donosiciela.
@ ustawa
dnia 15.12.2014, 19:31
Ocena
komentarza:
6
http://www.arslege.pl/ustawa-o-referendum-lokalnym/k448/
zobacz zanim będziesz komentował ARTYKUŁ 17
USTAWA O REFERENDUM
Art. 17. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem; organ stanowiący jest związany treścią wniosku.
@ jaslanin
dnia 15.12.2014, 20:29
Ocena
komentarza:
43
Dlaczego radny Czeluśniak był przeciw - przecież ma się za głos ludu, a lud chciał referendum a on nagle jest przeciwko?? U tego radnego jest jedna zasada, jak się rządzi to jest się za wszystkim, jak jest się w opozycji to może nie wie za czym głosuje tylko z zasady jest na przeciw!!

Panie Czeluśniak niech pan wyjaśni dlaczego pan zgłosił pana Burbelke na wiceprzewodniczącego rady - przecież 4 lata temu pana cytat " miejsce lekarzy nie jest w samorządzie"
Co się zmieniło??
@ kocica
dnia 15.12.2014, 20:35
Ocena
komentarza:
40
Punkt widzenia p. Czeluśniaka zależy od punktu siedzenia. Czuje, że mu się grunt pod nogami pali.
@ lee
dnia 15.12.2014, 21:43
Ocena
komentarza:
16
Wiele osób w Jaśle traci pracę,a jeszcze więcej zarabia marne grosze
i jakoś nikogo to nie obchodzi.
Marny argument pana Czeluśniaka.
..
Przeciw byli: Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska (wszyscy z klubu Jaślan), Leszek Znamirowski (Samorządowe Jasło), oraz Jerzy Węgrzyn i Leszek Zduński (obydwaj z klubu Prawa i Sprawiedliwości).
..
Moim zdaniem brak szacunku dla demokracji ,
brak szacunku dla wyborców o których głosy miesiąc temu prosili .
Jak można było zagłosować wbrew woli społeczeństwa?
od którego otrzymali zaufanie i władzę.
@ ....
dnia 15.12.2014, 22:09
Ocena
komentarza:
-2
Pan Czeluśniak jest glosem ludu który akurat nie był za likwicją więc o co chodzi?
@ kocica
dnia 15.12.2014, 22:19
Ocena
komentarza:
21
Ustalmy jedno; głosowanie dotyczyło referendum, a nie zgody na likwidację SM. Pan Czeluśniak i spółka byli więc przeciwko wdrożeniu zasad demokracji bezpośredniej.
@ wladek
dnia 16.12.2014, 00:49
Ocena
komentarza:
18
A kto powiedział czy też stwierdził, że mieszkańcy okręgu wyborczego nr 6 - którego NIESTETY jest przedstawicielem - nie są za likwidacją? Nikt tego nie wie, ale to jest piep**ony obowiazek tego człowieka, żeby uszanował to, że ludzie chcą w tej sprawie zdecydować sami. To - jak słusznie zauważył ktoś wyżej - nie było głosowanie w sprawie likwidacji SM, tylko w sprawie przeprowadzenia referendum..i każdy radny powinien zagłosować ZA, inaczej nie szanuje swoich wyborców. Tyle w tym temacie.
@ ty od stop fotoradarom
dnia 16.12.2014, 01:12
Ocena
komentarza:
-17
przestan bredzic ja chce straz miejska i głosowałem na niego z cała moja rodzina wiec war i płaceniezłe podatki pa
@ wladek
dnia 16.12.2014, 03:08
Ocena
komentarza:
5
Niezła składnia. Wiele tłumaczy.
@ dragoness
dnia 16.12.2014, 07:07
Ocena
komentarza:
-3
@wladek
Np. taki, a nie inny wynik głosowania ;-)
@ piotr
dnia 16.12.2014, 11:57
Ocena
komentarza:
9
Każdy tu pisze o tym Panu Czeluśniaku , więc moje pytanie kim on jest z wykształcenia/zawodu i co w życiu osiągnął??Bo widzę że to guru jasielskiej społeczności:)
@ maggi
dnia 16.12.2014, 12:28
Ocena
komentarza:
2
jak chcesz straz miejska to pojdziesz sobie zaglosowac i o co chodzi nikt Ci nie odbierze glosu! Nie cuduj bedziesz sie mogl wypowiedziec podczas referendum
@ do maggi
dnia 16.12.2014, 13:11
Ocena
komentarza:
0
jak chcesz SM to najlepiej nie idz.. wyjdzie na lepsze. Jak już tak radzisz...:)
@ qvorum
dnia 15.12.2014, 21:21
Ocena
komentarza:
-2
Nici z tego referendum! Nie ma takiej szansy!
@ Jaślanin
dnia 15.12.2014, 21:26
Ocena
komentarza:
9
Mało prawdopodobne że referendum S.M rozwiąże . Każdy powinien iść i zadecydować według własnego poglądu . Wtedy zobaczymy demokracje i poparcie dla S.M. która ciężko pracowała aby mieszkańcy ją znienawidzili . Chodzmy wszyscy na Referendum
@ ola
dnia 15.12.2014, 21:37
Ocena
komentarza:
-6
Jak chcesz to idź, większość Jaślan ma w nosie referendum i nigdzie nie pójdzie.
@ kocica
dnia 15.12.2014, 21:51
Ocena
komentarza:
3
Ty jesteś niby ta większość, @olu?
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:44
Ocena
komentarza:
1
Ja do straży miejskiej nic nie mam
@ ....
dnia 16.12.2014, 12:19
Ocena
komentarza:
1
To ja właśnie NIE PÓJDĘ nigdzie i tym wyraże swoje zdanie na ten temat!!!
Szkoda tylko tej kasy która pójdzie na czyjeś fanaberie.
@ Radni
dnia 15.12.2014, 21:33
Ocena
komentarza:
-15
Nie likwidować, tylko wszystkie pieniądze z mandatów przekazywać na sport młodzieżowy w Jaśle /wszystkie dyscypliny i wszystkie kluby/.
@ Harry Rock
dnia 15.12.2014, 21:57
Ocena
komentarza:
-6
Hmm pomysł dobry ale nie realny
@ _rjs
dnia 16.12.2014, 06:57
Ocena
komentarza:
4
Bardzo dobry pomysł, koszty z fotoradaru powinny iść na inwestycje w Jaśle jak już, a potem tabliczka, że wybudowano za mandaty z fotoradarów.
@ ojciec chrzestny
dnia 15.12.2014, 22:27
Ocena
komentarza:
-8
UWAGA, w PiŚ-le nowa władza zaczyna rządy:
-od podwyżki pensji pisowskiego burmistrza!
-od uchwalenia referendum w sprawie LIKWIDACJI 30 miejsc pracy (bo żaden z pisowskich bez-radnych nie wpadł na pomysł, żeby SM więcej działała dla bezpieczeństwa mieszkańców, lepiej zaorać).
A miało być tak pięknie...
H.Rak: "Zadbajmy o to, aby nasi miejscowi przedsiębiorcy przynajmniej parę miejsc pracy mogli dodatkowo stworzyć. I to będzie nasza przewodnia myśl na tę czteroletnią kadencję – powiedział."
http://www.jaslo4u.pl/ryszard-pabian-bede-wspolpracowal-ze-wszystkimi-newsy-jaslo-17959
@ wladek
dnia 16.12.2014, 00:51
Ocena
komentarza:
11
likwidacja miejsc pracy, co za idiotyczny populizm..

ludzie nie mają szukać pracy w urzędzie miasta czy jego jednostkach!

urzędy nie są od stwarzania miejsc pracy, a urzędnicy i burmistrz mają tworzyć warunki, w których będzie korzystne zakładanie firm tutaj, w Jaśle i powiecie.
@ Max Szyderko
dnia 16.12.2014, 08:01
Ocena
komentarza:
11
spokojnie Wladku, sezon tworzenia miejsc pracy w UM dopiero się zacznie ;P
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:45
Ocena
komentarza:
1
do ojca co chcesz od pisu, to skalski i winiarski i ich kolesie chcieli referendum
@ piotr
dnia 16.12.2014, 12:10
Ocena
komentarza:
3
Podwyżka pensji...chłopie przypatrz się ile wójtowie po wioskach mają a później czepiaj się burmistrza...albo taki starosta...co on robi??przecina wstążki i pozuje do zdjęć, przecież to jest kpina...a radni??ile mają kasiory?? za darmo nie chodzą, jedynie wpadają na kilka godzin w miesiącu ot co!!! A czy kogoś interesowało jak likwidowano wiele zakładów w Jaśle, które zostały sprywatyzowane?? CO Ty myślisz, że wtedy ludzi nie zwalniano?? A może nie jestem zainteresowany płaceniem podatków na opasłych strażników wylegujących się w samochodzie i pilnujących pudełka?? Nie miałbym nic przeciw straży, gdyby faktycznie w Jaśle było dzięki temu bezpieczniej!!! Zatrudnić kilku konkretnych wyszkolonych gości a nie grubasów i jakieś baby, przecież to kpina!!!W głupim Jaśle o godz 18 już kręcą się pijane typki i szukają zaczepki a jak żyję nigdy nie widziałem patrolujących strażników...A co do fotoradaru...jakoś dawno go nie widziałem...czyżbyśmy miesiąc przed wyborami zaczęli jeździć ostrożniej???
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 14:20
Ocena
komentarza:
2
a ja widziałem patrolujących strażników nieraz albo chodzili we dwóch albo razem z policją
@ jaślanin
dnia 15.12.2014, 22:29
Ocena
komentarza:
-4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ do jaślanin
dnia 16.12.2014, 00:47
Ocena
komentarza:
3
...z wyrokami sądowymi za jazdę po pijaku, wypadki drogowe, marychę itd...
@ wladek
dnia 16.12.2014, 00:52
Ocena
komentarza:
8
napisz jeszcze, że większość "jest przestępcami" :) dołączysz do m.in. komendanta Masteja na sali sądowej :)
@ cyk
dnia 15.12.2014, 22:36
Ocena
komentarza:
7
panie Węgrzyn osłabia mnie pan, życzę zdięcia z 17 stycznia w pana tragicznym renault.
@ bolo
dnia 15.12.2014, 22:47
Ocena
komentarza:
4
O czym ty piszesz jakie zdjęcie jeżeli ktoś jeździ przepisowo i bezpiecznie to nie ma problemu. A tak jeszcze krótko miejsca pomiarowe są oznaczone znakami drogowymi gdzie może być fotoradar a tu ludziska mają taki problem bo zdjęciaaaaaa ubierz dobre tylko okulary a będzie dobrze a nie tylko narzekanie.
@ sosenka
dnia 16.12.2014, 00:08
Ocena
komentarza:
5
Od kiedy Pendolino na ul Podzamcze będzie jeżdziło?
@ kKk
dnia 15.12.2014, 23:08
Ocena
komentarza:
2
wici już rozesłane i wszyscy znajomi i ich znajomi pójda na referendum byle wyrobić frekwencję, bo to że straż odwołamy to pewne...
@ tw bolek
dnia 15.12.2014, 23:15
Ocena
komentarza:
6
Nie ważne kto głosuje ale ważne kto liczy głosy. A jeszcze ważniejsze jest stworzyć taką alternatywę dla wyborców aby wybory były zawsze wygrane :)
@ sikorka
dnia 16.12.2014, 01:37
Ocena
komentarza:
-1
cyt... "Osoba podpisana nie istniała w ewidencji ludności"?! Tzn. podpisy sfałszowane, ale lista i fałszerze są OK?
@ wladek
dnia 16.12.2014, 03:10
Ocena
komentarza:
6
A może po prostu podpisał się ktoś spoza Jasła? Może wystarczy trochę pomyśleć, zanim się rzuca oskarżenia?
@ do wladka
dnia 16.12.2014, 10:11
Ocena
komentarza:
-1
Ty wladziu na prawdę takie masz pojęcie o funkcjonowaniu państwa, czy udajesz?
@ kil
dnia 16.12.2014, 01:40
Ocena
komentarza:
20
Jak zlikwidowali zakład pracy mojego męża gdzie pracowało 30 ludziw wieku 40. ,50 lat nikt się nie przejmował że nie będą mieli pracy. Wiadome ze w tym wieku cieszko znaleść. Nikt im nie zaoferował innej pracy. Musieli sami kombinować.
@ _rjs
dnia 16.12.2014, 06:54
Ocena
komentarza:
24
Teraz panie Mastej się tłumaczysz? Jak była dobra posada to fotoradar stał codziennie przy ulicy i łapał tych co mieli 62 km/h. Ja idę na wybory i nawet babcię i dziadzia namówię. Nawet!
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:47
Ocena
komentarza:
2
w mieście jest dozwolone 50 km/h
@ maggi
dnia 16.12.2014, 12:33
Ocena
komentarza:
1
a ja nawet zawoize samochodem całą rodzinę zeby nie musieli isc. KONIEC ŻARTÓW
@ do maggi
dnia 16.12.2014, 13:13
Ocena
komentarza:
2
wstrząsające :D szerokiej drogi
@ Tu i TERAZ
dnia 16.12.2014, 14:14
Ocena
komentarza:
-2
To nasz obowiązek i nie możemy zawieść tych co pracowali dla nas i za nas
@ Minnesota
dnia 16.12.2014, 20:11
Ocena
komentarza:
3
To może zlikwiduj też policje , też łapią jak przekroczysz o pare km
@ olek
dnia 17.12.2014, 06:21
Ocena
komentarza:
2
Tak rodzinę trzeba wozić a jeszcze jak masz dobrą furę oj na nogach nie będą chodzili trzeba na zakupy jednak wozić.
@ do TU i TERAZ
dnia 17.12.2014, 12:38
Ocena
komentarza:
0
Mój obowiązek to wstać rano i iść do pracy... a nie podniecac się bo ktoś wymyslił referendum które mnie nie interesuje.

Pracuj i nie bede przyczyniac się do tego by ktos inny tej pracy nie miał. Tym bardziej że praca SM mi nie przeszkadza a wrecz odwrotnie.

Więc prosze mi nie pisac co jest naszym obowiazkiem. Ja sie referndum nie domagam.
@ Minnesota
dnia 17.12.2014, 13:11
Ocena
komentarza:
-2
Taki obowiązek to chyba w Korei ... ja nie ide SM mi takze nie przeszkadza
@ dragoness
dnia 17.12.2014, 14:41
Ocena
komentarza:
-1
Jak się widzi takie podejście do obywatelskich praw i obowiązków, to jedyne co można zrobić, to sparafrazować TW Bolka; macie take władze, na jakąście sobie zasłużyli (składnia i gramatyka tegoż)
@ ....
dnia 17.12.2014, 16:57
Ocena
komentarza:
0
Dragoness przestań bredzić z tym Bolkiem bo to już nudne.

Wiem jakie mam prawa i obowiązki... a to śmieszne referendum moim obowiązkiem na szczęście nie jest.

I to co jest nie jest moją władzą... bo mój głos był inny ale cóż większość wybrała tak i mi zostaje tylko to uszanować.
@ dragoness
dnia 18.12.2014, 16:00
Ocena
komentarza:
-2
Bredzić? Przecież udowodniono, że donosił za pieniądze. A owszem, uczestnictwo w wyborach JEST obywatelskim obowiązkiem. Jak tego nie rozumiesz i nie akceptujesz, to współczuję.
@ ....
dnia 18.12.2014, 18:31
Ocena
komentarza:
1
Nie musisz się wysilać bo nie potrzebuje Twojego współczucia.. współczuć należy ludziom którzy żyją zemsta, złośliwością jak i tym którzy nie maja swojego realnego życia tylko siedząc w ciepłych domkach tylko stukają w klawiatury ...

Ja wyznaje zasadę że żyję i daję żyć innym, i nie szkodzę tym którzy mi nie przeszkadzają.

Dla mnie koniec tematu. Referendum macie i jak chcecie to się wypowiadajcie. Ja nikomu nie zabraniam. Tylko na szczęście nikt nie zmusza bym tam iść...
@ dragoness
dnia 16.12.2014, 07:02
Ocena
komentarza:
12
"Można poukładać tę straż miejską tak, że będą ludzie zadowoleni. Nie wiemy, czy ludzie pójdą czy nie pójdą do referendum, jednak może ono spowodować to, że będzie likwidacja straży miejskiej. My te pieniądze wolimy przeznaczyć na Czarnych Jasło – powiedział w imieniu klubu Jaślan jego szef Krzysztof Czeluśniak." - to się nazywa "spójność i logika wypowiedzi". A raczej jej brak. Z wypowiedzi wynika, że właściwie to jest za likwidacją "za, a nawet przeciw". Gratuluję wyborcom.
@ CDN
dnia 16.12.2014, 09:10
Ocena
komentarza:
4
Ton nasz Miś
Miś na miarę naszych możliwości
A może by tak pomnik Misia w skali 1:1 / ;-)
@ dragoness
dnia 16.12.2014, 15:19
Ocena
komentarza:
0
Cóż... ich problem, mogą nie czytać. A co to ma do tematu artykułu i mojego wpisu? Wielka tajemnica, panie radny. Podobnie jak treść wypowiedzi na sesji.
@ kocica
dnia 16.12.2014, 21:28
Ocena
komentarza:
2
Oj, chyba się zdenerwowali KWW Jaślanie...
@ dragoness
dnia 17.12.2014, 07:59
Ocena
komentarza:
2
A pan radny skasował swój post... ciekawe ;-)
@ kierowca
dnia 16.12.2014, 07:38
Ocena
komentarza:
13
Od momentu powstania pomysłu o referendum i likwidacji straży, nie widziałem fotoradaru, ani pod Hadesem, ani na 17 Stycznia, ani na Krakowskiej(chyba).Pojawiali się tam gdy ludzie jechali do pracy i z pracy zarobić na jedzenie dla swoich rodzin i urzędników . Czy już komendantowi nie zależy na bezpieczeństwie ludzi czy jest taki fałszywy?
@ stary
dnia 16.12.2014, 07:52
Ocena
komentarza:
14
Dziwi fakt, że Szanowna Rada tak dba o koszty a jednak nie ustaliła terminu referendum w dniu, w którym będą wybory Prezydenta Najjaśniejszej RP. Szanowni Radni czyżby chodziło jednak o to aby nie było wymaganej frekwencji i referendum będzie nieważne? Panie Przewodniczący Rady czy może Pan wyjaśnić dlaczego taki termin i czy naprawdę Wysoka Rada liczy się ze zdaniem mieszkańców i FAKTYCZNIE zależy jej na jak najmniejszych wydatkach z naszych pieniędzy czy też jest to taka "GIERKA" z wyborcami?
Mnie osobiście nie przeszkadza radar ALE NIECH BEDZIE USTAWIANY W MIEJSCACH GGDZIE FAKTYCZNIE JEST POTRZEBNY I WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA ale niestety przeszkadza mi to w jaki sposób oceniane jest miasto przez wielu mieszkańców w oparciu o kontakty Pana komendanta z przychodzącymi do niego , ALE AP[OGEUM BYŁO GDY" TVN TURBO" POKAZAŁ JAK WYGLĄDA ROZMOWA z tym Panem Komendantem. I to chyba cały problem. Mogę się mylić ale wystarczy posłuchać co mówią i mówili ludzie w tym większość podpisującyh wniosek o referendum. Jeśli się mylę to z góry przepraszam
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:50
Ocena
komentarza:
3
Jak większość wierzy w to co zmontował tvn
@ do stary
dnia 16.12.2014, 12:21
Ocena
komentarza:
3
Stary, na jakim Ty swiecie żyjesz? Że wierzysz we wszystko co w TV pokazują.
Tam robione jest wszystko tak i po to żeby się ładnie sprzedało... a naiwniacy wierzą w to i się tym podniecają na prawo i lewo.
@ @
dnia 16.12.2014, 15:15
Ocena
komentarza:
3
Czy TVN kłamie , przeinacza to dla mnie nie ma znaczenia bo i tak tego nie oglądam. Fakt jest taki, że po TVN nagle stał się cud i pojawiły się sekundniki na skrzyżowaniu z foto. Teraz jeździ się wygodnie i nie trzeba zastanawiać czy, aby krótkie pomarańczowe nie zrobi ci psikusa i będzie mandacik. Przed TVN-em nie było takie rozwiązanie możliwe, a za to było chwalenie jak to mieszkańcy łamią przepisy i ile z nich ukarano. Myślę, że część zarzutów jest uzasadniona a twierdzenie, że wszyscy ukarani są piratami drogowymi - wielkim nadużyciem.
@ do stary
dnia 16.12.2014, 19:00
Ocena
komentarza:
1
Referendum musi odbyć się w ciągu 50 dni od opublikowania uchwały.
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 17:12
Ocena
komentarza:
0
Jak większość to się cieszę bo większość ma rację i jest w większości
@ zenon sobota
dnia 16.12.2014, 08:30
Ocena
komentarza:
23
Pan Czeluśniak niech nie bedzie teraz taki hojny dla klubu Czarni Jaslo bo przez lata gdy wraz z panem Czerneckim zasiadali u steru władzy w miescieCzarni z roku na rok otrzymywali mniejsza pomoc z miasta i coraz mniej ratusz sie nim interesował nie spełniajac wczesniejszych umów i obietnic. Porownujac 300 000 zł przekazanych przez miasto w roku 2010 do 129 000 na rok 2014 to widac jak pan Czelusniak był zatroskany losem klubu.Prosze teraz nie opowiadac ludziom bzdur,jak pan chce pomóc to przekaz pan swoja dietę i reszty radnych z komitetu jaslanie na potrzeby klubu.Referendum jesli taka była wola mieszkańców powinno sie odbyc bo to jedna z zasad demokracji czy to sie komu podoba czy tez nie.
@ Free
dnia 16.12.2014, 08:56
Ocena
komentarza:
6
W zeszlym roku bylo glosno , ze brak pieniedzy zeby wspomoc klub..teraz nagle radny przeznaczylby 50tys na klub zamiast referendum..idac tym tokiem myslenia to lepsza opcja jest przeznaczenie budzetu przeznaczonego na utrzymanie SM na sport ?
@ xx
dnia 16.12.2014, 09:00
Ocena
komentarza:
2
zliwkidwoać!!
@ jaa
dnia 16.12.2014, 09:17
Ocena
komentarza:
-4
Jak by zlikwidowali SM to w mieście by zostało 2,5mln zł czyli 0,5mln na jks czarni 1910 a 2 mln na drogi chodniki czy co tam i problem rozwiązany W innych miastach SM polikwidowali i z tego co mieszkańcy mówią jest oki
@ pleban
dnia 16.12.2014, 21:16
Ocena
komentarza:
-2
tak, tak, czarni muszą dostać największą kasę po zlikwidowanej SM!!!
@ krosno
dnia 16.12.2014, 09:27
Ocena
komentarza:
0
W Krośnie też biorą się za straż miejską polikwidować !!! kasa na sport !!!
@ wykładowca
dnia 16.12.2014, 09:44
Ocena
komentarza:
-1
Nic tylko likwidować to najprostsza forma myślenia ludzi XXI wieku. A mówiąc językiem zrozumiałym dla wszystkich ta likwidacja to tylko kiełbasa wyborcza zawsze nic tylko Straż Miejska i podbić sobie prestiż kosztem takiej formacji, co tyle roboty robią i to nie łatwą tylko tą najgorszą. Jestem za tym, aby STRAŻ MIEJSKA W JAŚLE BYŁA.
@ 12.358.22.39
dnia 16.12.2014, 10:45
Ocena
komentarza:
-2
straz wiejska nas nie chroni lecz łupi, kasa na sport !!!
@ panicz
dnia 16.12.2014, 14:16
Ocena
komentarza:
3
Łupi co ty mówisz skoro łamiecie prawo to czego oczekujesz cukierka i pogłaskania po głowie jesteś w porządku to nikt ci krzywdy nie zrobi, jakim tokiem myślenia idziecie.
@ ola
dnia 16.12.2014, 18:48
Ocena
komentarza:
3
łupi głupich i rozdaje potrzebującym
@ ...
dnia 17.12.2014, 12:40
Ocena
komentarza:
0
Ola ale że ktoś głupi to i nie zrozumie że to jego wina.. tylko zawze ktos inny winny... :D

Jak dla mnie to SM i tak za łagodnie sie obchodzi z łamiącymi prawo.
@ woj
dnia 23.12.2014, 10:36
Ocena
komentarza:
1
Ide takim tokiem myslenia ze niech robią to co mieli robić. Zobaczcie jakie są trawniki [...] moje dzieci nawet nie mają gdzie biegać. Kopernika to jedna wielka kupa.
@ janek
dnia 16.12.2014, 09:40
Ocena
komentarza:
12
śmieszy mnie wypowiedż pierzchały[my radni wydaliśmy pieniądze na zakup fotoradaru.by coś tam poprawić w bezpieczeństwie]. może by podkreślił jeszcze czyje to były pieniądze. następna kwestia <nik już odniósł się co do poprawy bezpieczeństwa za pomocą fotoradarów>... 30265 osób jest zarejestrowanych z <proszę odliczyć od tej liczby pracujących poza jasłem dzieci etc..> ktoś wspomniał już że wystarczy 2-ch ochraniarzy,by sprawdzać karty parkingowe [sm jest tu zbędna i stworzy się 2 m-ca pracy] ktoś wspomni zaraz o psich kupach, za 2-ie pensje jednego strażnika można zakupić parę pojemników na odchody,można wykorzystać wiele pomysłów...
@ janek
dnia 16.12.2014, 09:46
Ocena
komentarza:
11
Ciekawi mnie co radny Węgrzyn ma wspólnego z prawem ,jak również ze sprawiedliwością...HI.hi ha...
@ cyk
dnia 16.12.2014, 22:41
Ocena
komentarza:
3
pan wegrzyn i sprawiedliwość to jak woda i ogień. Podobno ze ma kolegów w sm dlatego nie był za zlikwidowaniem.
@ jaślanin
dnia 16.12.2014, 10:11
Ocena
komentarza:
19
jak zlikwidowali masonite to rada nie płakała 150 osób poszło na zieloną trawke to w2015 jak dołączy straż miejska to nie zaszkodzi
@ ksiądz Mateusz
dnia 16.12.2014, 10:51
Ocena
komentarza:
-5
typowy polaczek zawistny
@ olala
dnia 17.12.2014, 21:45
Ocena
komentarza:
0
strażnik Mateusz?
@ antypisuar
dnia 16.12.2014, 11:12
Ocena
komentarza:
-3
Ciekawe czy tak chętnie pójdziecie do referendum jak tu się wypowiadacie.
A ci co piszą że nagle powstanie wielki chaos i bezprawie to odsyłam do jakiegoś obozu zamkniętego niech tam ustawią sobie swoje prawa typu "co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie".
Niech nasza szanowna władza w końcu zacznie tyjących jaślan zachęcać do przesiadki na rowery, do zdrowego sposobu przemieszczania się to i fotoradary przestaną być potrzebne.
W ilu samochodach jedzie więcej niż jedna osoba ?! I dlaczego w godz 14-15 są takie korki ? Czyżby mało biurokratów w tym mieście ? Może kolejny budyneczek dla ZakładuUtylizacjiSzmalu (ZUS)...
@ usunąć
dnia 16.12.2014, 15:03
Ocena
komentarza:
3
skoro utrzymanie SM to ok 2 mln zł a dochód jaki wnosza to ok 250 tys z fotoradarów to uważam że jest wiele innych potrzeb które to 1,7 mln może rozwiazać. Po co utrzymywac cos co wiecej kosztuje jak zarabia??
@ xxxx
dnia 16.12.2014, 17:08
Ocena
komentarza:
12
Czernecki z dyziem byli jak wojt z Duda z rancza dyzio byl jak ten Duda typowy wykonawca polecen
@ pit
dnia 16.12.2014, 18:42
Ocena
komentarza:
8
Radni powinni wszyscy zagłosować za referendum , ponieważ tylko w ten sposób można poznać zdanie mieszkańców !!! Nie rozumiem podejścia radnych z KWW Jaślanie. Pokazujecie gdzie macie zdanie mieszkańców. Krzysztofie Cz. i reszto jaślan , głosowałem na was...
@ do stary
dnia 16.12.2014, 19:04
Ocena
komentarza:
1
kww to po, ty głupcze..
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 17:21
Ocena
komentarza:
0
czyli Rani KWW Jaślanie złamali prawo! więc winno wyciągnąć się z nich konsekwencje, żaden radny nie powinien działać przeciwko ani wstrzymać się, jeżeli PRAWEM spełnione zostały warunki o REFERENDUM! to została tylko kwestia ustalenia dnia a nie głosowania za czy przeciw PRAWU!!!
@ ja
dnia 16.12.2014, 19:23
Ocena
komentarza:
10
Panie Komendancie SM.
To nie Wasza wina ze dostalioscie to urzadzenie, ale sam Pan widzi, że jest to punk zapalny całej tej "afery". po 1 Pana podwładni rozkładaja go w ten a nie inny sposób czytaj niezgonie z instrukcja obsługi bez tyczki bez mierzenia bach bach i juz stoi n atzw "oko" (a byłem tego świadkiem wielokrotnie na ul Granicznej i Grunwaldzkiej), 2 jak go "pilnuja" czytaj siedze sobie w aucie mam właczony silnik czytam gazetke i szamam jedzonko gadam przez telefon a urzadzenie niech pstryka sobie a czy dobrze czy zle to nieważne 3 w tle płoty banery metalowe konstrukcje ale czy to wazne??? niech kierowca udowadnia jak mandat dostanie 4 całe Wasze podejscie do pracy woła o pomste do nieba. Znajdzcie mi 500 osób na ulicy ktorzy powiedza TAK straz miejska była tam gdzi epowinna wtedy gdy powinna i zrobiła to co powinna!!! 500 tylko 500. I zycze Pany aby Pan si enie rozchorował...
@ omega
dnia 16.12.2014, 22:05
Ocena
komentarza:
3
Oj Oj bardzo dużo zrobiła i nawet więcej jak powinna bo wszystko robi, skoro ktoś pkt. 2 dokonuje pomiaru i stoi fotoradar to ten kto to obsługuje to co ma biegać wkoło radaru.
@ Sydney
dnia 16.12.2014, 19:40
Ocena
komentarza:
12
Pan Jan.P oczywiście stary milicjant to i jest za pozostawieniem straży choć jak pokazał czas w głosowaniu zachował się jak stary milicjant, a co do bezpiecznej jazdy to powinien zacząć od siebie, bo nie zwraca uwagi na nikogo jadąc swoją terenówką.
@ Minnesota
dnia 16.12.2014, 20:14
Ocena
komentarza:
4
Nie ufajcie milicjantom !!
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 16.12.2014, 19:56
Ocena
komentarza:
5
"Żeby referendum było w ogóle ważne, głos musi oddać ponad 10 tysięcy osób, tj. 30% mieszkańców Jasła uprawnionych do głosowania" - teraz wasza rola "wybrańcy ludu" aby przekonać mieszkańców do udziału w tym akcie demokracji bezpośrednie i to nie zależnie od oczekiwanego wyniku. Macie pole do popisu, możliwość wzorowego wypełnienia swoich obowiązków, tego oczekują mieszkańcy, abyście im wytłumaczyli swoje "działania" - jedni już na samym wstępie uznali swoich wyborców za "niepoczytalnych" i nie mogących decydować o sobie, inni rezygnują choć zostali "wybrani" aby decydować - czyżby nie chcieli się narażać...i wreszcie ci na tak, ale nie wskazują konkretnych aspektów pożytku, czy szkody podejmowanej decyzji - czekamy na to... Będzie to swego rodzaju sprawdzian waszej działalności i to: czy i o czym może decydować obywatel w tym chorym kraju...
@ jaś
dnia 16.12.2014, 20:20
Ocena
komentarza:
2
może wystarczyło by zrobić referendum razem z wyborami prezydenckimi a sprawa frekwencji będzie załatwiona ale może o to chodzi by jej nie było ?.
@ do jaś
dnia 16.12.2014, 20:56
Ocena
komentarza:
3
Nie da się tak. Jeżeli uchwała o przeprowadzeniu referendum zostanie niedługo opublikowana (póki co było głosowanie), to na przeprowadzenie referendum jest 50 dni od publikacji. Po przekroczeniu tego terminu inicjatorzy mogą zwrócić się do Sądu, który jeżeli przychyli się do wniosku, również udziela 50 dni na organizację. Natomiast wybory prezydenckie są w kwietniu.
@ CHORE PAŃSTWO!!!
dnia 16.12.2014, 22:17
Ocena
komentarza:
2
Nie chodziło mi tutaj o odfajkowanie "petycji społecznej" - ale o fakt wyjaśnienia mieszkańcom ich decydującej roli w określonej sprawie z wyjaśnieniem wszystkich aspektów za i przeciw, oraz celowego nakładu środków społecznych do rozwiązania kwestii spornej...czy rada weźmie na siebie odpowiedzialność za ew. niepowodzenie ważności referendum przez niedoinformowanie ... może zostało jeszcze coś farby na produkcję bilbordów, czy informację społeczną {tablice ogłoszeń opustoszały}, debaty, spotkania itd...itp... O ile wiem to do powołania SM nie potrzebowano aprobaty społecznej i "rada" zadecydowała za mieszkańców - a teraz co nawet w tak wąskim gronie takie rozbieżności...
@ wróżka
dnia 18.12.2014, 22:00
Ocena
komentarza:
0
i jej nie będzie tej frekwencji . !!!
@ jurciu
dnia 16.12.2014, 20:48
Ocena
komentarza:
-1
Do SM po prtekci to teraz niech szukaja sami roboty za 1300 zl
@ pracowity
dnia 16.12.2014, 21:56
Ocena
komentarza:
1
Kto ma szukać oni mają prace sam widzisz jaką to nie łatwa praca kiedy karze się społeczeństwo co ty myślisz że co ja też pracuję w podobnej branży to dość usłyszę wyzwisk każdy myśli oj oj co oni to mają ubierz mundur to zobaczysz a nie fartuszek.
@ BANIAK
dnia 16.12.2014, 20:49
Ocena
komentarza:
8
Ciekaw jestem ile zarabia komendant SM. Pewno za jego wynagrodzenie miesięczne kilku bezrobotnych miałoby zasiłek.
@ qqq
dnia 17.12.2014, 00:49
Ocena
komentarza:
3
pewnie i tak a paru kontrolerów parkingów prace.
@ Bez prawa jazdy i bez samochodu
dnia 16.12.2014, 21:05
Ocena
komentarza:
11
Gwoli przywołania faktów. Krosno ma 6 odcinków ulic z automatycznym pomiarem prędkości - fotoradar przenośny i 2 skrzyżowania objęte fotaradarem Trafi-Star rejestrującym przejazd na czerwonym świetle, a nie powinna być mierzona prędkość a jest ?
" Wystawiamy fotoradar w szesnastu miejscach na terenie miasta, na dwunastu ulicach. Strefy pomiaru są oznaczone i konsultowane z policją po analizie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – powiedział. Zdaniem komendanta "fotoradarowe" działania strażników doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa na jasielskich drogach" - to co w takim razie robi jasielska drogówka ?.
kierowcy parkują na skrzyżowaniach, trudno wyjechać. Nikogo to nie obchodzi.
@ wl
dnia 17.12.2014, 00:10
Ocena
komentarza:
0
No , właśnie przez ten fotoradar będzie koniec z wami.
@ cccx
dnia 17.12.2014, 11:45
Ocena
komentarza:
1
Już wiemy dlaczego tak dłuuuuuuuuuugo liczyli podpisy przed wyborami, bo liczyły je osoby które są przeciw referendum, pewnie mają znajomych i rodzinę wśród strażników miejskich, wstyd jakie mamy władze, ale mieszkańcy zapamiętają..przyjdą kolejne wybory, się odwdzięczą:)
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 17:28
Ocena
komentarza:
0
Mieli zakaz wyrobienia się przy burmistrzu Czerneckim On był założycielem SM i orędownikiem SM To sami radni założyli SM i tak samo winno być odwołane!!!
@ on
dnia 17.12.2014, 16:04
Ocena
komentarza:
1
Do " ja". To dlaczego nie zglosiles tego na Policjie skoro źle ustawiaja radar Skoro taki znawca jesteś. I jaka tyczka;do czego niby i skoro byłeś świadkiem.pojęcia nie masz o ustawianiu tego urzadzenia
@ król lew
dnia 17.12.2014, 19:30
Ocena
komentarza:
4
mi tam SM nie przeszkadza sądzę ze JEST POTRZEBNA, najlepiej jest interesowac sie samym sobą bo to czy SM zlikwiduja czy nie to nic nam z tego ani nie ubedzie ani nam nie przybedzie, interesuje mnie to żeby rano wstac isc do pracy byc zdrowym i cieszyc sie dniem codziennym a te buraki co chcą referendum nie maja problemów nie maja czym sie zajac to szukaja zajęcia i szumu wkoło siebie...żałosne to jest
@ KENEK
dnia 18.12.2014, 13:51
Ocena
komentarza:
5
1. referendum to prawo do wypowiedzi. nikt nam nie może go zabronić. faktem jest że większość radnych wolałaby aby straż miejska została w jaśle w tej czy innej formie jednak nie im o tym decydować. to my, mieszkańcy o tym zdecydujemy. szkoda że referendum nie odbędzie się razem z wyborami prezydenckimi jednak to też mały test dla nas. jeżeli nie pójdziemy głosować to nie mamy prawa mieć jakichkolwiek pretensji co do istnienia straży miejskiej.

2. uwielbiam to poruszenie radnych jak się im pali pod nogami. "można poukładać tę straż miejską tak, że będą ludzie zadowoleni." - to ją poukładajcie, dlaczego ten pomysł jest dopiero teraz gdy waży się jej być albo nie być? "my te pieniądze wolimy przeznaczyć na czarnych jasło." - to trzeba było je przeznaczyć. nie mówi tego radny dla którego to pierwsza kadencja. "zdarzały się przecież takie sytuacje kryzysowe w mieście, że pojawiała się straż miejska i należycie działała (…)." - co za zdanie :), no właśnie, zdarzały się! i to kryzysowe, a to ma być instytucja która powinna być przykładem bo istnieje z naszych pieniędzy. "zlikwidowanie tej straży miejskiej to przede wszystkim miejsca pracy" - to tak jakby tłumaczyć tworzenie sztucznych miejsc pracy w urzędach tym że jest duże bezrobocie. jak zamykano zakłady pracy w naszym powiecie to gdzie panowie i panie radni byli?
@ Joanna
dnia 18.12.2014, 16:24
Ocena
komentarza:
-2
W całej rozciągłością zgadzam się z wypowiedzią pana Masteja.Po co podnosić koszty.Moim zdaniem Straż Miejska powinna zostać,tylko jej zadania powinny być trochę okrojone.Z tego co wiem , Policjant idący kontrolować pojazdy jest po kilkumiesięcznym szkoleniu zakończonym egzaminem.A jakie szkolenie przechodzi Strażnik Miejski?Straż powinna się zająć parkingami,porządkiem na posesjach i chodnikach.Pilnowaniem właścicieli psów aby ich pupilki nie zanieczyszczały chodników i placów na terenie miasta.O fotoradarach dla Straży Miejskiej niedługo zdecyduje sejm.Dajcie ludziom pracować.Powinni też zajmować się monitoringiem,ale przy zauważonym przekroczeniu przepisów o ruchu drogowym powiadamiać policję.
@ rekinek
dnia 18.12.2014, 18:43
Ocena
komentarza:
-3
straż miejska jest potrzebna, lecz nie na takich warunkach jak sie to odbywa do tej pory, osobiście co dużo jeźdze to nie widziałem patrolu SM od prawie 4 lat, zastawiane są krzyżówki, przejścia dla pieszych , miejsca dla niepełnosprawnych i itp, gdzie straż miejska?, pierwsze lata funkcjonowania i używania "blaszanej Skrzynki" pieniądze z mandatów gdzie poszły, znikły i cudownym trafem nikt nie został za to obarczony żadną winą. do tego funkcjonariusze straży miejskiej są strasznie pyskliwi i rządni swojej wyższości bez kultury do ludzi, i co ważniejsze jak na organizacje pseudo militarną na państwowym utrzymaniu wszelką dokumentacje i przeszkolenia powinny być wporządku a nie są, mimo wszystko uważam ze są potrzebni tylko trzeba reorganizować Straż Miejską,
@ rak
dnia 18.12.2014, 19:21
Ocena
komentarza:
1
srez miejska nie potrzebna przynajmnie w jasle
sam widziałem jak Ci ludzie złapali człowieka jak nie wiadomo za co a po prostu za to ze ujał sie za kobieyta ktura zaparkowałe na hodniku samochod z chorym dzieckiem a t i na tenczas pojawili sie niby Ci stroze ktorzy to szczega pozadku kobiecie grozil mandan ten znajomy podszed do owych strozy i zapytal czy nie maja nic innego do roboty no i sie zav
czeło szkoda słow
jak najszybciej ten stwor zlikwidowac
@ malarz
dnia 18.12.2014, 21:56
Ocena
komentarza:
-1
Jestem za Strażą Miejską aby była i porządku pilnowała a chodnik jest dla pieszych a nie dla samochodów. Po pierwsze nie spiszą to mówią nic nie robią trzeba po samochodach chodzić jak spiszą zwrócą uwagę to źle bo się chycili oj oj litości co tu niektórzy piszą .
@ stonka
dnia 19.12.2014, 10:35
Ocena
komentarza:
3
To już raczej pewne. Strażnicy stracą fotoradary!
1 godz. 39 minut temu

Sejm skierował w czwartek do prac w komisji projekt SLD odbierający strażom miejskim i gminnym możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Takie rozwiązanie poparły wszystkie kluby.

Czytaj więcej na http://motoryzacja.interia.pl/raport-fotoradary/polowanie-na-kierowcow/news-to-juz-raczej-pewne-straznicy-straca-fotoradary,nId,1577492#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
@ emerytowany policjant
dnia 19.12.2014, 15:27
Ocena
komentarza:
3
Straż miejska w jaśle jest potrzebna jak psu buty. Drodzy jaślanie od 10 lat nie ma straży w Stalowej Woli. Bardzo szybko Prezydent Szlęzak rozwiązał ten aparat ucisku nikomu nie potrzebny. Miasta nic nie straciło na zachowaniu spokoju i porządku publicznego. Miasto zyskało, bo kasa została w budżecie na inne wzniosłe cele. Jest normalnie. Prewencja policji wystarcza.Te czarne mędy za byle co karali mandatami biednych i bogatych. Nie było pouczeń za wykroczenia. Powodowało to konflikty między strażnikami a mieszkańcami miasta. Roiło się od skarg mieszkańców na niewłaściwe postępowania strażników do prezydenta. Nie patrzcie na obrońców strażników, iddzcie do urn i zagłosujcie za rozwiązaniem straży. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B.
@ olek
dnia 23.12.2014, 08:55
Ocena
komentarza:
1
Tam w Stalowej Woli nie ma ale ci ludzie pracują w Urzędzie tylko pod inną nazwą o czym mówimy. Straż Miejska w mieście jest potrzebna.
@ ***
dnia 23.12.2014, 12:25
Ocena
komentarza:
0
a ty emerytowany policjancie jak mówisz o sobie... równie czarna menda jak inni mudurowcy, nie karałes mandatami?
@ woj
dnia 20.12.2014, 23:02
Ocena
komentarza:
3
ludzie zróbmy wreszcie jakieś poruszenie w tym mieście bo dalej beda robić z nami tak jak sie im podoba. panie pabian pewnie to jest ostatnia kadencja
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 16:09
Ocena
komentarza:
2
Sesji w sprawie Referendum być w ogóle nie powinno! gdyż zostały spełnione warunki demokratyczne o referendum (no ale cóż,co sesja to KASA)
SM moi Radni mogliście na tej Sesji zlikwidować, co zaoszczędziło by Miastu KOSZTÓW!
Nie było SM i wszystko działało,
ZOSTAŁA POWOŁANA PRZEZ RADĘ to i przez RADĘ winna być ZLIKWIDOWANA
@ ANDRZEJ
dnia 06.02.2015, 17:36
Ocena
komentarza:
1
Nie było Sm i się żyło, są i jest problemów sporo, Komu na nich zależy - problemach oczywiście.
jak w SM są chłopaki OK to w Policji są etaty wolne, tak piszą media, dla zdolnego nic trudnego, praca na nich czeka, (tylko pozostaje im przejść przez badania w tym psychologiczne)
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Przystanki antysmogowe, czyli pomysł na czyste miasto

  Grupa osób z powiatu jasielskiego podjęła inicjatywę budowy przystanku antysmogowego, któremu nadali nadali nazwę Przystanek – Jasło. Zaprojektowany przez nich prototyp ma na celu pokazanie nowych możliwości walki z zanieczyszczonym powietrzem. Czy władze Jasła są zainteresowane tego typu rozwiązaniem? Czy ma on szansę zostać potraktowany na poważnie? Czas pokaże.

 • Z Jasła do Krynicy pociągiem? ANKIETA!

   

  Temat uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Jasło – Krynica Zdrój – Jasło powraca po dwóch latach nieobecności. Dziś otwiera się szansa na to, aby mieszkańcy Podkarpacia mogli odwiedzać to pełne atrakcji miasto korzystając z pociągu. 

 • Rusza inwestycja drogowo-mostowa w Dobrucowej

  W najbliższy wtorek (21 maja br.) zostanie zamknięty most na rzece Jasiołce w Dobrucowej w związku z przystąpieniem do inwestycji drogowo-mostowej. Zadaniem realizowane przez powiat obejmuje modernizację dróg dojazdowych oraz przebudowę mostu. Przedsięwzięcie opiewa na ponad 6 mln zł.

 • Od stu lat pomagają potrzebującymi

  W Jasielskim Domu Kultury odbył się jubileusz z okazji 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Była to okazja do podziękowań dla zasłużonych działaczy Okręgu Rejonowego PCK w Jaśle, wręczenia odznaczeń zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz medali i aktów nadania za wsparcie oraz aktywną działalność na rzecz najstarszej organizacji humanitarnej.

 • Jasło zatańczyło dla św. Jana Pawła II

   

  Na płycie jasielskiego rynku odbył się dzisiaj czwarty w historii miasta FISHMOB. Dla św. Jana Pawła II zatańczyły setki osób od przedszkolaków po licealistów.

 • „Wiem, co zależy od Unii Europejskiej dla Polski”

  W biurze posła na Sejm Bogdana Rzońcy z Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego...

 • Biecz zmodernizował dworzec kolejowy. Kiedy przyjdzie czas na Jasło?

   

  W Bieczu oddano do użytku zmodernizowany budynek dworca kolejowego wraz z centrum przesiadkowym. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 2 mln zł. Inwestycji przyglądał się Ryszard Pabian, burmistrza Jasła. Czy dworzec w Jaśle w przyszłości również doczeka się kompleksowego remontu?

 • Sięgnęli po własne marzenia. Siatkarze MKS-u awansowali do II ligi

   

  To była mozolna i wyboista droga zwieńczona awansem do II ligi. Siatkarze MKS-u „MOSiR” Jasło nie mogą jednak żałować...

 • Praca dla prowadzącego zajęcia żeglarskie

   

  Zatrudnię prowadzącego zajęcia żeglarskie. Wynagrodzenie ok. 2000 zł.

 • Studia podyplomowe

   

  Niepubliczna placówka doskonalenia PROTOTO we Wrocławiu przedstawia najnowszą ofertę studiów podyplomowych (3 semestry = 350 godzin).

 • Bezpłatne badanie wzroku w salonie Visionoptyk

   

  Salon Visionoptyk zaprasza na bezpłatne badanie wzroku 20 i 31 maja 2019 r. Zadzwoń już dziś i umów się na badanie.

 • BEZPŁATNE zabiegi falą uderzeniową w Centrum Zdrowia dr Mastej

   

  Centrum Zdrowia Dr Mastej zaprasza pacjentów z dolegliwościami bólowymi nadgarstka (Zespół Cieśni Nadgarstka w stopniu lekkim i umiarkowanym) na BEZPŁATNĄ rehabilitację z wykorzystaniem fali uderzeniowej w ramach projektu badawczego realizowanego we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Atrakcyjny zawód – szansą na ciekawą pracę

 • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w Liceum Ogólnokształcącym w

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105