Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

"W DPS w Foluszu żaden z mieszkańców nie zmarł z powodu Covid-19" – podkreśla dyrektor Adamski

65

W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu na obecną chwilę mieszka 229 pensjonariuszy. Na 170 zatrudnionych pracowników na ten moment gotowych do pracy jest 120, z czego 85 bezpośrednio pracuje z mieszkańcami domu. Jak w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa walczy DPS w Foluszu? Z dyrektorem placówki Karolem Adamskim rozmawia Ilona Dziedzic.

Ilona Dziedzic: W związku z wystąpieniem zachorowań na Covid-19 wśród pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, jakie podjęto kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom zdrowym w ośrodku?

Karol Adamski: Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, DPS stosuje izolację - odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną i podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Pracownicy są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej tj. fartuchy barierowe, kombinezony, maseczki z filtrem FFP2, FFP3, przyłbice, gogole, rękawice. Ponadto, każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy przechodzi przez bramę dezynfekcyjną, ma mierzoną temperaturę ciała. Również, zgodnie z rekomendacjami już w marcu br. wprowadzono zakaz wstępu na teren DPS-u osób z zewnątrz.

ID: Jakie procedury zostały wdrożone w placówce na wypadek stwierdzenia zakażenia koronawirusem?

KA: W miesiącach marcu i kwietniu 2020 r. opracowano i wdrożono następujące procedury: procedura mierzenia temperatury ciała pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Foluszu przed przystąpieniem do pracy, dezynfekcji rąk przez pracowników wchodzących do DPS-u, postępowania z przesyłkami dostarczanymi przez pocztę, firmy kurierskie, ewentualnie inne osoby, w przypadku podejrzenia u mieszkańców choroby zakaźnej Covid-19 w DPS w Foluszu, postępowania z mieszkańcem po hospitalizacji i zewnętrznych konsultacjach specjalistycznych w DPS w Foluszu, procedura korzystania z bramki dezynfekcyjnej, postępowania z nowo przyjętym mieszkańcem, postępowania z mieszkańcem DPS-u wyjeżdżającym na przepustkę - na dzień dzisiejszy w związku z wysokim stanem zakażeń na terenie całego kraju, przepustki wstrzymano do odwołania. Wdrożono również procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na Covid-19 dla pracowników DPS w Foluszu, a także procedurę odwiedzin mieszkańców. Wszystkie procedury były konsultowane i zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle.

ID: Czy badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonano wśród mieszkańców domu oraz pracowników DPS-u?

KA: Wszyscy mieszkańcy placówki zostali przebadani na obecność Covid-19. Na badania pracowników Domu kieruje lekarz rodzinny. O każdym powtórnym badaniu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 decyduje lekarz rodzinny, do którego zgodnie z zasadami ogólnymi, wynikającymi z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zapisani są mieszkańcy Domu. W tym miejscu zaznaczam również, iż w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, związaną z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego, celem szybszej diagnostyki mieszkańców w tym kierunku, wymazy pobierały na ochotnika dwie pielęgniarki zatrudnione w DPS w Foluszu.

ID: Na jakich zasadach odbywa się wydawanie posiłków pensjonariuszom?

KA: W DPS w Foluszu funkcjonują dwie stołówki. Pierwsza obsługuje oddziały IA i IB, druga oddziały IIA i II B. Ze stołówki korzystają jedynie zdrowi mieszkańcy. Pozostali pensjonariusze mają dostarczane posiłki indywidualnie przez personel Domu.

ID: Czy mieszkańcy zostali poinformowani o sytuacji w jakiej się znajdują? Czy wiedzą, że na terenie placówki występują zakażenia oraz czym jest koronawirus i jakie niesie konsekwencje możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2?

KA: Mieszkańcy wiedzą, że na terenie Domu są osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. Zakażony poddany izolacji mieszkaniec jest informowany o przyczynie i przewidywanym terminie izolacji. Ponadto, już na początku pandemii, w marcu zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami, na których poruszono następujące kwestie: co to jest pandemia, czym jest koronawirus SARS-CoV-2, co robić, aby uniknąć zarażenia się wirusem, co robić w razie pogorszenia samopoczucia. Rozmawiano o technice mycia rąk, zasłaniania ust podczas kaszlu i kichania, a także o dbałości o czystość i higienę własną i przedmiotów, których jesteśmy posiadaczami. Ponadto poproszono mieszkańców o nie przemieszczanie się między oddziałami, celem zminimalizowania przenoszenia się bakterii i wirusów. Kolejne spotkania odbywały się sukcesywnie raz w miesiącu. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół i podpięta jest lista mieszkańców w nich uczestniczących wraz z ich podpisami.

ID: Czy na terenie DPS w Foluszu są przygotowane izolatki dla osób zakażonych lub z podejrzeniem zachorowania na Covid-19?

KA: Na terenie Domu na każdym oddziale są przygotowane tzw. izolatoria, mieszkańcy posiadający pokoje z łazienką izolowani są we własnych pokojach. Dom posiada wiele wewnętrznych drzwi, które dzielą oddziały na części. Dzięki nim możemy w razie potrzeby płynnie regulować wielkość izolatoriów.

ID: Czy mieszkańcy DPS-u od momentu ogłoszenia stanu epidemii w kraju opuszczali ośrodek np. na przepustki?

KA: W Domu Pomocy Społecznej w Foluszu opracowano procedurę przepustek. W okresie od marca do września br. skorzystało z tej możliwości kilka osób. Każda osoba wracająca z przepustki poddana została kwarantannie i badaniu na Covid-19. Jak wcześniej zaznaczyłem – na ten moment, w związku z wysokim stanem zakażeń na terenie całego kraju, przepustki wstrzymano do odwołania.

ID: Czy w okresie od chwili ogłoszenia stanu epidemii w kraju, były prowadzone nowe przyjęcia pensjonariuszy? Czy z momentem przyjęcia odbywali kwarantannę?

KA: Każdy nowo przyjmowany mieszkaniec musi mieć test w kierunku Covid, tylko osoby z wynikiem ujemnym mogą być przyjęte. Osoby te odbywają kwarantannę zgodnie z procedurą postępowania z nowo przyjętym mieszkańcem i poddawane są wnikliwej obserwacji stanu zdrowia.

ID: Jakim sprzętem dysponuje DPS w Foluszu do walki z koronawirusem?

KA: Posiadamy koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, pulsoksymetry, termometry, parownice do dezynfekcji pomieszczeń, ozonatory, wielkopowierzchniowe sterylizatory pomieszczeń, lampy bakteriobójcze UFC, maty dezynfekcyjne, śluzy dezynfekcyjne, brama bezdotykowego pomiaru temperatury oraz urządzenia odkażająco-dezynfekujące.

ID: Czy brał Pan pod uwagę zamknięcie Domu Pomocy Społecznej w Foluszu ograniczając w ten sposób możliwość przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 przez pracowników, którzy mają kontakt ze światem zewnętrznym?

KA: Dyrekcja Domu brała pod uwagę możliwość jego zamknięcia, jednak pracownicy, którzy posiadają rodziny, dzieci itp. Niezbyt przychylnie podeszli do tej propozycji. Z uwagi na możliwość braku kadry nie zdecydowano się na zamknięcie DPS-u. Wprowadzono szereg obostrzeń m.in. pracownicy przychodzący wchodzą bramą nr 1. Pracownicy kończący pracy wychodzą bramą nr 2 tak, aby zminimalizować kontakt pomiędzy pracownikami z różnych zmian. Dodatkowo wprowadzono szereg procedur, o których była już mowa.

ID: Ilu pensjonariuszy DPS w Foluszu zmarło z powodu zakażenia koronawirusem?

KA: W DPS w Foluszu żaden z mieszkańców nie zmarł na Covid-19. Wszyscy mieszkańcy przebywający na terenie Domu są ciężko lub bardzo ciężko chorzy na inne współistniejące choroby. Informację o zgonach na Covid-19 przekazuje Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna.

ID: Czy w związku z apelem o zapotrzebowaniu wolontariuszy do opieki nad pensjonariuszami zgłosiły się osoby chętne do pomocy?

KA: Do chwili obecnej na prośbę starosty jasielskiego, pana Adama Pawlusia zgłosiły się trzy osoby, które zostały zatrudnione na umowę na czas zastępstwa, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez kierowników komórek organizacyjnych DPS w Foluszu.

Dziękuję za rozmowę.

Ilona Dziedzic

Napisany dnia: 19.11.2020, 13:25
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ dragoness
dnia 19.11.2020, 13:45
Ocena
komentarza:
7
Nie zostały zadane najważniejsze pytania; Ile osób w DPSie jest zakażonych, ile zmarło? I ile z tych zmarłych było zakażonych Covid 19?
@ truski
dnia 19.11.2020, 13:46
Ocena
komentarza:
-16
przecież jest napisane, że nie zmarły z powodu Covid. Ile jest zakażeń podaje WSSE. Proszę sobie śledzić.
@ dragoness
dnia 19.11.2020, 14:10
Ocena
komentarza:
7
Oczywiście że nie. Zmarły na choroby współistniejące "wspomagane" przez Covid. Nie zmienia to faktu, że najważniejszych odpowiedzi nie ma.
@ elza
dnia 19.11.2020, 14:47
Ocena
komentarza:
6
Wiesc niesie,ze zmarla 52-letnia pielegniarka,zakoazona wirusem.Czy to prawda?
@ do@elza
dnia 19.11.2020, 14:54
Ocena
komentarza:
6
Po proteście?
@ M.
dnia 19.11.2020, 14:55
Ocena
komentarza:
4
To zależy kogo zapytasz.
@ elza
dnia 19.11.2020, 15:19
Ocena
komentarza:
5
w d p s -folusz
@ kama
dnia 19.11.2020, 15:24
Ocena
komentarza:
8
Tak,nie wiem czy to była pielęgniarka, ale pracowała w DPS
Była na zakaznym
@ alvaro
dnia 20.11.2020, 19:55
Ocena
komentarza:
4
Dwa razy koroner z Krosna w kombinezonie przyjechał by stwierdzić zgon.
@ Stary Glina
dnia 19.11.2020, 13:55
Ocena
komentarza:
9
No i co? mleko się powoli wylewa. Covid tu Covid tam Covid ...zrobi nam. Prawda o tym, na ile Covid był groźny a na ile nas wyrolowano w końcu wyjdzie na jaw. Na razie opieka(?) medyczna leży, drenaż budżetu trwa w najlepsze, urzędy udają,że pracują, dzieci zamknięte w domach bez kontaktu z rówieśnikami dziczeją, seniorzy karnie duszą się własnymi wyziewami nosząc szmatki, plexi itp. Dumny Polski Narodzie - sprzedałeś swoją dumę za plusy, które i tak są wyciągane z Twoich kieszeni
@ Strażnik Teksasu
dnia 19.11.2020, 14:08
Ocena
komentarza:
-7
Z jednym się nie zgodzę, gdyby dalej rządziła platforma albo np. lewica, żadnych programów typu plus by nie było, a ten cyrk z covidem i tak trwałby w najlepsze. Ostatnie zdanie jest manipulacją, reszta w porządku.
@ Ja
dnia 19.11.2020, 16:18
Ocena
komentarza:
47
Dlaczego prywatnie pracownicy DPS nie chca rozmawiac na temat sytuacji osrodka. Wyglada na to, ze czegos, kogos, sie obawiaja. Szkoda ze takie pytanie nie padlo. Latwe pytania, latwe odpowiedzi
@ Maliniak
dnia 20.11.2020, 16:48
Ocena
komentarza:
5
Tak myślałem...Adamski dał gotowca Ylonie
@ Zbynio
dnia 21.11.2020, 10:54
Ocena
komentarza:
1
Ale ubekom PiS zabrał emerytury czyli jest jakaś sprawiedliwosc
@ lastor
dnia 19.11.2020, 13:58
Ocena
komentarza:
35
Najpierw kreujecie grozę a potem przeprowadzacie "wywiad", który wygląda jak przepisywany fragment ustawy. Dziennikarstwo level hard.

p.s.

Niektóre źródła mówią, że od marca w DPS z różnych przyczyn zmarło 15 osób.
@ M.
dnia 19.11.2020, 14:57
Ocena
komentarza:
31
Dokładnie, nagle smiertelnosc w placówce kilkukrotnie wzrasta względem analogicznych okresow, wiec skoro nie z powodu pandemii, to może należy doszukiwać się przyczyn gdzies indziej? Czy ośrodek funkcjonuje w taki sam sposób, czy z powodu braku personelu jego misja nie jest należycie wykonywana, co wplynelo na wzrost smiertelnosci?
@ Andrey
dnia 19.11.2020, 15:30
Ocena
komentarza:
12
Jak u Alfreda Hitchcocka.
@ Strażnik Teksasu
dnia 19.11.2020, 14:08
Ocena
komentarza:
-24
W DPSach ludzie umierają zazwyczaj ze starości.
@ Przyczyny
dnia 19.11.2020, 14:58
Ocena
komentarza:
-8
Potwierdzam, że najczęstszą przyczyną opuszczenia tego padołu jest śmierć.
Z różnych powodów, także ze starości.
Zdarza się, o zgrozo, że umierają nawet lekarze!

Poważniej: z komentarzy zamieszczonych powyżej i poniżej wyziera totalna negacja i niewiara we wszystko co napisane lub powiedziane, nie tylko w sprawie covida.
To już taka nasza, polska specjalność: zerowe zaufanie do władzy cokolwiek by powiedziała lub zrobiła, należy to rozumieć odwrotnie.
Pozostało to po czasach gdy władza była wrogiem, nie wybieranycm tylko narzuconym tj: zaborcy, okupanci, komuna, socjalizm itp.
Teraz władzę się wybiera ale traktuje się ją tak jak narzuconą. Jak kolejnego okupanta.
To się nazywa kapitał społeczny, Dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie aby on zaistniał.
@ Winna władza
dnia 19.11.2020, 15:08
Ocena
komentarza:
14
Wiadomo, że wszystkiemu winna władza: sprowadziła zarazę, zdziadowała szpitale, chce wytruć szczepionkami i zaczipować, chodziła całe lato m.inn. po plaży i w Zakopcu bez masek, kazała ludziom maski nosić pod nosem lub pod brodą, obrażała służbę zdrowia i kazała co lepszym lekarzom i pielęgniarkom jechać leczyć za granicą, zabierała składki w zamian za niby niepłatną służbę zdrowia, namawiała ludzi do łażenia po galeriach, pubach, sklepach, na mecze, na wesela.
To wszystko robiła władza, a ludzie są jej ofiarami.
To wrogi plan: zlikwidować jak najwięcej ludzi aby ZUS opływał w luksusy nie płacąc rent i emerytur, czyli aby nie było długu potężnego publicznego.
@ Na zaraze
dnia 19.11.2020, 14:43
Ocena
komentarza:
-2
Za czym kolejka ta stoi? Po szarość, po szarośc, po szarość
Na co w kolejce tej czekasz? Na starość, na starośc, na starość
Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie
Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie
@ Tutaj wpisz swój pseudonim
dnia 19.11.2020, 14:44
Ocena
komentarza:
3
Nikt nie umarł Oooo rany media głównego szamba umysłowgo płaczą łeee łeee łeeee
@ ixi
dnia 19.11.2020, 15:06
Ocena
komentarza:
-2
Obudzcie się wreszcie ludzie i nie dawajcie sobą manipulować przez przekupnych polityków i hien z firm farmaceutycznych i spekulantów finansowych. Lewica w koalicji z POPIS doprowadzi do bankructwa Polski by nowy światowy pan i władca mógł was wyzwolić za pomocą szczepionki i czipa bez którego nie będziecie mogli pracować, podróżować i funkcjonować.
@ rjs
dnia 19.11.2020, 15:06
Ocena
komentarza:
36
Do słów dyrektorka "W DPS w Foluszu żaden z mieszkańców nie zmarł na Covid-19." można odnieść się tak, bo zmarli w szpitalu. Ten facet powinien wylecieć z dyrektorowania tą placówką.
@ TSA
dnia 19.11.2020, 21:49
Ocena
komentarza:
-7
Jak słusznie zaznaczył osoby które zmarły były chore lub ciężko chore. Gdyby wirusa nie było pewnie też by zmarły. Poza tym mamy sezon grypowy i co roku jest podobna sytuacja ze osoby już osłabione przez chorobę dopada jeszcze gryba a wtedy już niestety...
@ GTX
dnia 19.11.2020, 23:03
Ocena
komentarza:
23
Dyrektor kłamie. Osobiście znam osobę z DPS Folusz która zmarła na covid-19. Akt zgonu z covid, pogrzeb w obostrzeniach covidowych. Dyrektor jest kłamcą i nie ukryje skali problemów w DPS Folusz.
@ Cypisek
dnia 19.11.2020, 15:13
Ocena
komentarza:
-4
Polecam łódzki dodatek do Wyborczej i wywiad z prof. Kuną, pumonologiem: Prof. Kuna: Spokojnie, to tylko koronawirus. Można go oswoić, normalnie pracując, ucząc się, troszcząc się o bliskich

Tam jest opisany przypadek zgonu pewnej 63-letnej pacjentki. Daje do myślenia, jak się leczy. Albo i nie leczy tzw. pacjentów covidowych.
@ Xmen
dnia 19.11.2020, 15:23
Ocena
komentarza:
26
Jakie pytanie taka odpowiedź. Powinno być ilu mieszkańców zarażonych koronawirusem zmarło a nie ile zmarło z powodu zarażenia a to zmiana całkowicie postać rzeczy.
@ Life
dnia 19.11.2020, 15:24
Ocena
komentarza:
-5
Jakie należy spełnić warunki, aby zamieszkać w DPS w Foluszu (po epidemii).
@ kama
dnia 19.11.2020, 15:29
Ocena
komentarza:
13
Kasę trzeba mieć no koszt pobytu dość wysoki jak wszędzie zresztą
@ kama
dnia 19.11.2020, 15:28
Ocena
komentarza:
18
Poprostu ukrywają wszystko bo mieszkańcy wsi się boją, A chodzi
Przecież o interes. Ludzie na zakupy jeżdżą że strachu gdzie indziej
@ Rtxg
dnia 19.11.2020, 15:31
Ocena
komentarza:
41
Zmarła 52 pracownica Dps, 2 tyg leżała pod respiratorem.
@ Anonim
dnia 19.11.2020, 15:37
Ocena
komentarza:
-16
Ale chyba nie na covid bo na pogrzebie zakład pogrzebowy był bez żadnych zabezpieczeń.
@ asia77
dnia 20.11.2020, 09:14
Ocena
komentarza:
7
Zmarła na covid. Miała potwierdzony test i jak ktoś już tu zauważył była pod respiratorem i jej stan był na tyle ciężki, że wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej.
@ Nerek N
dnia 19.11.2020, 15:37
Ocena
komentarza:
27
[Komentarz nie na temat]
@ Czytelnik
dnia 19.11.2020, 16:50
Ocena
komentarza:
32
Nikt nie zmarl w DPS w Foluszu wiec czemu na pogrzebie osoby która była mieszkancem DPSuvekipa z zakładu pogrzebowego byla ubrana w kombizony i rękawiczki jednoraziwe
@ Czytelnik 2
dnia 19.11.2020, 16:56
Ocena
komentarza:
-3
Może był zakażony ale kto wie na co zmarł.
@ Hehe
dnia 19.11.2020, 17:14
Ocena
komentarza:
9
Niby te smerfne kombinezony i szmatki, wykonane z materiału jak podpaski, które oddychają przecież :D Mają ochronić przed nano wirusem ? :D Jeszcze mało tego, nieboszczyk normalnie niczym materiał radioaktywny, promieniuje wirusem dookoła. Szok . Monty Python się przy tym chowa.
@ sss3
dnia 19.11.2020, 17:18
Ocena
komentarza:
16
Nikt nie umarł na Covid bo wszyscy byli chorzy też na coś innego. Czyli jak ktoś jest na coś chory to się nie musi przejmować covidem bo nawet jak się zarazi koronawirusem to i tak nie umrze na koronawirusa (tylko na coś innego) ;)
@ 16z
dnia 19.11.2020, 17:25
Ocena
komentarza:
24
"W DPS w Foluszu żaden z mieszkańców nie zmarł na Covid-19. Wszyscy mieszkańcy przebywający na terenie Domu są ciężko lub bardzo ciężko chorzy na inne współistniejące choroby. Informację o zgonach na Covid-19 przekazuje Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna." czy tak było i jest ... należałoby to sprawdzic Panie Starosto bo już nie chodzi oto czy dyr. mówi prawdę, czy kłamie, ale chodzi o bezpieczeństwo ludzi z DPS , okolic, na pogrzebach zmarłych z DPS
@ Czytelnik 2
dnia 19.11.2020, 17:32
Ocena
komentarza:
-9
Być zakażonym covidem a umrzeć na covid to dwie różne rzeczy.
@ 16z
dnia 19.11.2020, 18:25
Ocena
komentarza:
10
O Boże tragedia co ty piszesz szanowny czytelnku, oby dyr. i Starosta nie myśleli podobnie
@ Jaaa
dnia 19.11.2020, 18:22
Ocena
komentarza:
-8
Przecież nikt nie umarł na swiecie na covid19
@ pozdro dla kumatych
dnia 19.11.2020, 18:56
Ocena
komentarza:
-1
Dzczególnie że w tym cudownym i wyjątkowym roku 2020 zachorowalność na zwykłą sezonową grypę spadła o 98 %
@ Czytelnik 2
dnia 19.11.2020, 18:31
Ocena
komentarza:
-6
Jeżeli ktoś ma raka nieuleczalnego na którego choruje w ostatnim stadium choroby i zakazi się covidem to na co umrze ?
@ Juchas
dnia 19.11.2020, 21:20
Ocena
komentarza:
4
Na chorobę zakaźną, Covida. Patrz Poradnik dla lekarzy orzekających o zgonach. Warszawa Listopad 2019. Opracowany na podstawie wytycznych Whu.
@ dragoness
dnia 19.11.2020, 18:57
Ocena
komentarza:
31
Nie zostały zadane najważniejsze pytania; Ile osób w DPSie jest zakażonych, ile zmarło? I ile z tych zmarłych było zakażonych Covid 19? Komentarz znikł, a więc jest dla kogoś niewygodny.
@ no
dnia 19.11.2020, 19:00
Ocena
komentarza:
27
No jak to w końcu jest dyr. mówi że nikt z DPS nie zmarł na covid , a tu proszę jednak osoba 52 lat pracująca w DPSie zmarła ktoś tu jednak kłamie
@ Góral
dnia 19.11.2020, 19:08
Ocena
komentarza:
27
Ten dyro przechodzi sam siebie...ładnie ściemnia tylko prawdy w tym za grosz .czas na zmiany dyro do wymiany!!!
@ pensjonariusz
dnia 19.11.2020, 20:50
Ocena
komentarza:
5
Do jakiej wymiany??Co z tego ,że piszesz,że się nie nadaje?? Ustroje się zmieniają, partie upadają,starostowie umierają a dyrektor trwa...ta ta ta !!
@ J23
dnia 19.11.2020, 19:19
Ocena
komentarza:
-12
Zmarła ale kto wie na co?
@ kama
dnia 19.11.2020, 20:12
Ocena
komentarza:
12
Jak by nie covid to by żyła
@ rtr
dnia 19.11.2020, 19:43
Ocena
komentarza:
28
Ze słów pana dyr wynika że jest WSPANIALE tylko dlaczego jest tak żle
@ Odyr
dnia 19.11.2020, 19:48
Ocena
komentarza:
27
Pytania przypominają mi minioną epokę.. Wtedy wspólnie uzgadniano ich treść.. No i odpowiedzi..
@ Wz
dnia 19.11.2020, 19:56
Ocena
komentarza:
6
A co z 52 lata która zmarła?
@ Aaa1
dnia 02.12.2020, 16:22
Ocena
komentarza:
1
Jak,by,nie,zachorowała, na,COVID,to,by,dalej,cieszyła,się,życiem, bo,miała,tylko 52,lata a,tu,jeszcze,kłamią.Zaraz,powiedzą,że,zmarła,że,starości,bo,pracowała,w,domu,starców.
@ Zszkokowany
dnia 19.11.2020, 20:55
Ocena
komentarza:
46
Dyrektorem DPS w Foluszu, Starostwem i Sanepidem jasielskim powinna zająć się
Prokuratura i to nie jasielska tylko na szczeblu wojewódzkim lub centralnym.
I wyjaśnić czy w tej sprawie nie zaistniało przestępstwo: sfałszowania wyników badań i przyczyn zgonów, bądź fałszowania aktów zgonów, bo w aktach zgonów przyczyną śmierci był covid.
Jeżeli dyrektor twierdzi, że nie było zgonów na covid, to dlaczego zmarli nie byli ubierani w normalną odzież tylko wkładani do podwójnych specjalnych worków.
Dyrektor nie wie też o swojej pracownicy, która zmarła na covid.
Sanepid też to zataił, musieli wiedzieć , bo 3 tygodnie leżała w szpitalu w Jaśle pod respiratorem.
Pogrzeby też były w trybie przyspieszonym zgodnym z procedurami covidowymi.
Między innymi świadczy o tym podany we wcześniejszym komentarzu link: https://m.facebook.com/stoey.php ? story-fbid=780796469368853&id=292534321528406
@ Takżetak
dnia 19.11.2020, 22:18
Ocena
komentarza:
13
Wywiad przeczytany. Według mnie wiele on nie wnosi, wiele nie wyjaśnia.
Więcej info człowiek doczyta w komentarzach.
@ icpan
dnia 20.11.2020, 04:22
Ocena
komentarza:
15
Pandemia się kiedyś skończy, ale ludzie będą pamiętać te 'cudowne działania'.
@ dragoness
dnia 20.11.2020, 11:12
Ocena
komentarza:
9
Patrząc na wybory i ich wyniki, ludzie mają bardzo krotką pamięć.
@ Zbynio
dnia 21.11.2020, 11:44
Ocena
komentarza:
1
Przecież po już 8 lat nie rządzi to jak krotka
@ klik
dnia 20.11.2020, 11:24
Ocena
komentarza:
11
"Obojętność jest największą zarazą naszych czasów" św. Maksymilian Kolbe
@ Pensionariusz
dnia 20.11.2020, 12:14
Ocena
komentarza:
13
Pani Ikonka D jako redaktorka i harcerka powinna dać przykład i pomoc nam w trudnym czasie my mieszkańcy potrzebujemy tego
@ Do Dyrektora
dnia 14.01.2021, 11:00
Ocena
komentarza:
1
Dyrektor miją się z prawdą lekko mówiąć. Zmarło 25 pacjentów i 1 osobą z personelu (wspomniana juz kobieta). Co daje śmiertelność na poziomie 10%. Nigdy wcześniej tylu zgonów nie było. Każdy zgon został potwierdzony przez specjalnego lekarza od covid. Ubolewam nad tym, że dyrektor wprowadza ludzi w błąd, a przecież chodzi o utracone życia i tragedie rodzin...
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Rusza kolejny nabór do projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe”

   

  Uzyskaj dofinansowanie na wybraną Usługę Rozwojową. Nabór kandydatek/ów do projektu odbędzie się w dniach od 17.05.2021r. do 21.05.2021 r. w godz. 12.00-17.00.

 • Punkt szczepień powszechnych w JDK. Miasto nie uzyskało jeszcze decyzji wojewody na jego uruchomienie

  Początkiem maja w poradni przy ul. Szopena oraz w budynku, w którym do niedawna mieścił się rewir dzielnicowych przy ul. Kochanowskiego ruszyły masowe szczepienia zarejestrowanych pacjentów przeciw Covid-19. Mimo, iż miasto przygotowało w centrum miasta trzeci duży punkt i uzyskało pozytywną opinię NFZ, wciąż nie dopuszczono go do wykonywania szczepień.

 • Modernizacja stadionu przy ul. Śniadeckich wkracza w kolejny etap

   

  Od dnia, w którym na stadionie piłkarskim przy ul. Śniadeckich w Jaśle rozpoczęły się prace przygotowawcze w ramach modernizacji płyty głównej z naturalną nawierzchnią, minęło ponad pół roku. Na harmonogram realizacji zadania olbrzymi wpływ miały warunki atmosferyczne. Teraz jednak prace mają nabrać większego tempa. Wykonana ma zostać między innymi nawierzchnia trawiasta boiska.

 • Spróbuj pysznych dań wegańskich u "Wojtka"

   

  Nie samym mięsem żyje człowiek. Coraz częściej w codziennej diecie sięgamy po potrawy wegetariańskie i wegańskie. To nie tylko moda, lecz świadomy wybór.

 • Mieszkańcy skarżą się, że dostają mandaty. Jak jest naprawdę?

  Nowy most łączący centrum miasta z osiedlem Gądki wciąż nie został oddany do użytku i wzbudza wiele kontrowersji. Mieszkańcy nie zważając na znaki zakazujące poruszanie się przez nową przeprawę korzystają z niej skracając sobie drogę. W końcu pojawiła się w mediach społecznościowych informacja o wystawianych przez policjantów mandatach. Interwencję w tej sprawie podjął radny Jan Pierzchała, który wystąpił do burmistrza Jasła oraz komendanta KPP w Jaśle z pismem w tej sprawie.

 • W gminie Kołaczyce realizowane są ważne dla mieszkańców inwestycje

  Półmetek kadencji do dobry czas na podsumowanie samorządowych dokonań. Z burmistrzem Kołaczyc Stanisławem Żygłowiczem rozmawia Ilona Dziedzic

 • Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącym w Kołaczycach na rok szkolny 2021/2022

   

  Kończysz szkołę podstawową! Zapoznaj się z naszą ofertą, opracowaną z myślą właśnie o Tobie! Oprócz  sprawdzonych  form, mamy dla Ciebie  nowe rozwiązania!

 • Czy zabytkowy parowóz TKt48-102 wreszcie doczeka się renowacji?

   

  Od chwili, w której zabytkowa Lokomotywa TKt48-102 wróciła na swoje miejsce po kilkumiesięcznym pobycie w Chabówce, minął ponad rok. Można ją podziwiać ustawioną na bocznym torze naprzeciw byłego spichlerza. Od chwili, w której po raz ostatni ten pomnik historii kolejnictwa został poddany renowacji minęło już ponad dziesięć lat. Niestety, od marca ubiegłego roku wymagający interwencji parowóz wciąż czeka na remont.

 • Zdewastowali budynek Sekcji Eksploatacji w Jaśle. Trzech nieletnich za swoje czyny odpowie przez sądem

  Wczoraj tuż przed godziną 19. w Tarnowcu doszło do zniszczenia mienia. Trzech nieletnich w wieku 12 i 13 lat dokonało dewastacji budynku tzw. schroniska dla drogowców należącego do ISE w Jaśle. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

 • Przy ul. Kochanowskiego w Jaśle uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych

   

  Wczoraj rozpoczął działalność Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Kochanowskiego w Jaśle. Zaszczepiono już pierwszych chętnych. W dwóch gabinetach każdego dnia może zostać tutaj zaszczepionych aż 300 osób. Od kilku dni Punkt Szczepień Powszechnych funkcjonuje również w przychodni przy ul. Szopena. Na otwarcie wciąż czeka ten zorganizowany w budynku Jasielskiego Domu Kultury. Choć wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, władze miasta nie mogą doczekać się stosownej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Polska 2050 Szymona Hołowni buduje struktury w powiecie jasielskim

   

  Z wyników sondażu opublikowanych dzisiaj na łamach internetowego serwisu dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że Polska 2050 Szymona Hołowni może cieszyć się poparciem blisko 20 proc. wyborców. Oznacza to, że nowa siła na polskiej scenie politycznej plasuje się w tej materii jedynie za Prawem i Sprawiedliwością. Rosnąca popularność ruchu społeczno-politycznego sprawia, że jego struktury rozszerzają się na wiele regionów Polski, w tym również w na Podkarpaciu. Dzisiaj na płycie jasielskiego rynku liderzy polityczni Polski 2050 poinformowali o powołaniu do życia klubu Polski 2050 w Radzie Powiatu Jasielskiego. Jego przewodniczącym został radny Jan Urban.

 • Wizualizacja wnętrza gratis w DOMUS Jasło

   

  Szykując się do remontu łazienki, z reguły najwięcej czasu poświęcamy wyborowi płytek ceramicznych. Nic w tym dziwnego. To one bowiem nadają wnętrzu oczekiwanego przez nas charakteru. Spodziewany efekt można zobaczyć zanim przystąpimy do remontu. Taką możliwość daje swoim klientom DOMUS Jasło, gdzie projektant przygotowuje dla klientów darmową wizualizację.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105