Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Konfederacji Barskiej sprawy ciąg dalszy [Biecz]

0
Moskwie za miasto pod Siepietnice die 5 kwietnia o godzinie 7 z rana, lecz postrzegłszy znaczną liczbę Moskwy do 200 ludzi wynoszącą, co prędzej rejterował się , za którymi Kozaki skoczywszy 15 konfederatów zabili, reszta się ucieczką salwowała. Po tej robocie udała się Moskwa do rabunku, a naprzód Konwent  y  Kościół O.O. Reformatów otoczyli, Kozacy na cmentarz drzwi wyciąwszy uszykowani stali, inni dwoje drzwi do kościoła wystawiwszy wpadli, ztamtąd do cel drzwi wybijali, Zakonników z nich wywłóczyli, bili tłukli, kaleczyli, rąbać, strzelać, kłóć chcieli, aby im pieniądze wydali – drudzy na cmentarzu do okien kościelnych y klasztornych strzelali.


Tak okrutnym więc przymuszeniem uciśnieni Ojcowie otworzyć Zakrysyą i Skarbiec [musieli], tam wpadłszy kufry poodbijali, Pieniądze y depozyta Szlacheckie pozabierali y przy nich wiele kościelnych rzeczy a osobliwie albo solennych, Baldachim obdarli; Groszaki miedziane z worków po ambitach wysypowali, y Reformatom zbierać kazali, a gdy nie chcieli, niemiłosiernie ich batożkowali. Z całego zgromadzenia trzech tylko Zakonników wolnych było od bicia, którzy się schronili, a nawet y chorym pardonu nie dali; Groby nawet sobie otwierać kazali, w Refektarzu kufle y Talerze potłukli, samą nawet od Dobrodziejów wyżebraną zabrali lemozynę, a gdy już nienasycona złość  więcej brać nie miała okna wreszcie powystrzelać doradziła.
    

I tak Ojców ogołociwszy udali się do Miasta y kościoła św. Ducha, jedni rabowali kościół, w którym Najśw. Sakrament z Cyborium wyrzucili, Puszkę, Monstrancyą, kielichy wszystkie, Wota, Ornaty, Kapy, Alby, Firanki y wszystkie mobilia Kościelne do ostatniego płatka wyrabowali. Sepety y Skrzynie Miejskie w schowaniu tam będące potłukli, z nich Suknie, Pieniądze, Perły, Sreberka nic nie zostawiwszy zabrali. Inni miasto  i Mieszczan rabowali, boli, kaleczyli, odzierali, okna wycinali, Panny i Mężatki gwałcili, Dzieci dusili, Pościele rozcinali i pierze na wiatr wysypowali; słowem Domu i miejsca żadnego nie było, którego by nie splądrowali y nie spustoszyli.

 

Obywatele więc patrząc na sromotne Żon y córek swoich gwałcenie, obdarci, skłuci, zranieni, inni krwawemi prawie zlewający się łzami dla żywienia skatowanego ciała z Miasta powychodzili; Drudzy zbyt stłuczeni y pomordowani nigdzie pójść nie mogący u własnych Sąsiadów dla wyżebrania kawałka chleba, z dostatnich ostatni żebracy ręku nadstawiali.
Ciągnie dalej osnowie zajadłość złość Heretycka tym sposobem: Szturmują do Kościoła Farnego Dragoni y dobywszy drzwi naprzód Najświętszy Sakrament z Cyborium wyrzucili. Puszkę wzięli, a na większą hańbę wiary świętej (o Boże jakżeś cierpliwy) komunikanta na drzwiach Kościoła przylepiali. Lampy przecież srebrnej y sukienek na obrazach podobno nie spostrzegli.

 

Po tym obrazy wszystkie z ołtarzów pozdzierali Menzy y Gradusy drewniane porujnowali, Skrzynie, Sepety, Skrzynki Cechowe y Karbony Kościelne połupali, y z nich wszystko pozabierali; Groby wszystkie pootwierawszy zszukali. Passye i Pacyfiki jedne pobrali drugie powywracali. Nareszcie do Zakrystyi żelazne drzwi długim kamieniem z Gradusów ołtarzowych wziętym wybili, wszystkie kielichy , Pateny, krzyż srebrny, Kapę bogatą 100 kosztującą, Ornaty lepsze, Firanki, Obrusy piękniejsze, y co im się tylko podobało zabrali – do Skarbca zaś jednego dobyć się nie mogąc przecież w całości zostawili.

 

Kozacy na Probostwo wpadłszy, naprzód Ludzi Im. Xa. Oficyała zbiwszy pokaleczywszy rozegnali, potem samego Im. Xa. Oficyała y księży trzech nieprzestannie biczowali, Pałaszami płazowali, inni do pistoletów się porywając y kurki odwodząc zabiciem odgrażali. Kluczami kościelnymi Im. Xa. Oficyała tyrańsko do zranienia po głowie tłukli, y spisami kłuć chcieli, jakoż dwiema kapłanom jednemu rękę drugiemu bok przebili, Im. Xa. Oficyała szkaradnie w głowę skaleczyli, y więcej nad 100 razy prócz płazów batożkowali po plecach, y byliby go podobno zabili, gdyby drudzy kapłani na to okrucieństwo patrząc nie bronili, na ostatek tak skatowany ucieczką się salwował, ale innym kapłanom toż samo się dostało, nawet znajdujący się tam dla słuchania spowiedzi OO. Reformatów równie batożkami cięli, policzkowali, płazowali, strzelać y ścinać chcieli, y co może bydź wzgardy y okrucieństwa, wszystko to duchowieństwu bezbożnicy wyrządzali z taką zawziętością, że jedni zmordowawszy się wychodzili, a drudzy następowali y tak z coraz większą  zajadłością do trzeciego razu chodzili na przemiany.

 

Trwał ten obrzydły postępek prawie przez trzy godziny, przez które całe bili, rabowali, troje drzwi do Pokojów officyalskich na trzaski porąbali, Szkatułki Sepety, Skrzynki potłukli, z nich pieniądze y Bielizne wszystką pozabierali. Cukry Korzenie jedli, wysypowali, Dywany i inne Kościelne rzeczy poszarpali,  Papiery także kościelne potargali, Ludziom służącym Barwy pozabierali, konie ze Stayni wyprowadzili, y na nich zaraz powsiadali, skoble, Kłódki do sklepów, Piwnic i Szpiklerza poocinawszy, co tam zastali, brali, pili i rozsypywali. Szkody w samym tylko Probostwie (kościoła nic nie tykając) uczynili na 12.000.  
     

Ichm. Xięży Wikaryuszów podobnież do szczętu zrabowali tyle tylko zostawiając co na sobie mieli do tego jeszcze y okna powycinali. Do kościoła  św. Barbary drzwi wybili, tam wszystko splądrowawszy, a nic nie znalazłszy na kontemt Bożka jakiegoś przystroiwszy na Ołtarzu go postawili i odeszli po tym do kościoła św. Piotra na górę za Miasto, tam drzwi dwoje do Zachrystyi wycięli, Aparaty lepsze pozabierali, Karbony poobijali y Kościół otworem zostawiwszy wynieśli się. Szlachtę mieszkającą na Przedmieściu y samych Przedmieszczan rabowali, gwałcili, Folwark Proboszczowski wyprzątnęli rzeczy pobrali służącym. Wieś Strzeszyn do Starostwa należącą bieckiego zrabowali.    
 

Gdy po zakończonym, rabunku Pułkownicy i Officyerowie Moskiewscy (z których jeden miał być Zieliński drugi Grabowski obydwa Polacy Dyssydenci),- na Probostwo się pozchodzili i jeść i pić sobie dać rozkazali, Jm. Xiądz proboszcz y officyał Biecki żalił się przed niemi o tak niesłychane gwałty. Spytał więc jeden: Czyli ich WMPan poznasz, Odpowiedział: poznam bo mi się dobrze dali we znaki. Pułkownik na to: gdzie jest potyczka tam musi być y rabunek, y skazawszy na portret J. O. Xięcia Jmci Sołtyka Biskupa Krak[owskiego] (który jako prawy Biskup y senator świątobliwie y gorliwie broniąc wiary i Wolności w Moskiewskiej zostaje niewoli), - powiedział: na tego narzekajcie. Gdy mu potem jeden z Duchownych mówił, że nie jest wielka sztuka bezbronnych zabijać  i kaleczyć, on dobywszy Pałasza dawał mu go w ręce mówiąc: oto masz Pałasz tniy się ze mną, co potem w żart obrócono a co się komu dostało to przepadło.
   

Poszli potem Officyerowie (którzy tam kalwini byli), - na kwatery, a Jm. X. Officyał do Kościoła, gdzie postrzegłszy Cyborium wyłupane y Przenajświętszy Sakrament wyrzucony z wielką rewerencyą pozbierał i do Cyborium w Korporale włożył y zamknął,po tym Lampy po kościele pozapalać kazawszy nieco zabawił. A gdy snem zmorzony do domu powrócił, znowu wściekłość Heretycka do kościoła wpadła, Wielki ołtarz poruynowała, Lichtarze, Świece, Passye potłukła, Obrusy, Antependium porozdzierała, a gdy przededniem dała się złość widzieć, poszedł Jm. X. Officyał do Komendy z uskarżzeniem się, ale go warta zamiast puszczenie flintami przywitała. O godzinie 4 z rana ten obrzydły y bezbożny y wściekły lud wymaszerował z Biecza y die 9 eiusdem stanął w Gorlicach gdzie nie zastawszy już Obozu Konfederackiego Kościół i Miasto całe zrabowali. Byli i w Kobylance, tam dwór przetrząśli y o Kościele myśleli lecz będący cudowny tam Pan Jezus tak im rozum pomieszał y oczy zaćmił, że o kościół się pilnie dopytując, po cmentarzu jeździli a do niego trafić nie mogli.

Autor tej relacji jest nie znany. Z treści wiadomo, że był on naocznym świadkiem opisywanych zdarzeń. Ów rękopis znajduje się w Bibliotece Czartoryskich. Przedwojenny  biecki aptekarz, Witold Fusek, jego treść zamieścił swojej książce Biecz i dawna Ziemia Biecka.

 

                                                                         Przygotował: mar-k

Napisany dnia: 21.11.2007, 09:54
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Franciszkanie na kwarantannie. Jeden z duchownych zakażony koronawirusem

  - W związku z zachorowaniem na koronawirusa jednego z ojców i kwarantanny mających z nim styczność posługa duszpasterska w kościele została znacznie ograniczona – poinformowali ojcowie z klasztoru Franciszkanów w Jaśle. Jasielski Sanepid szuka osób, które początkiem sierpnia podczas odprawianych mszy przyjmowały komunię świętą.

 • Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 2

   

  W poprzednim artykule dowiedzieli się Państwo, jak ważnym dokumentem w przypadku dochodzenia odszkodowania są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek i zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, przyjrzymy się niektórym wyłączeniom i ograniczeniom odpowiedzialności, z którymi można spotkać się w ubezpieczeniach od skutków powodzi, ale i potencjalnym obowiązkom ubezpieczonego.

 • Oddział zakaźny w Jaśle zamknięty do odwołania. U jednej z pracownic wykryto koronawirusa

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną od 6 sierpnia 2020 r. wstrzymana zostaje do odwołania działalność Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i WZW, Poradni Chorób Zakaźnych, Punktu Konsultacyjnego – czytamy w oficjalnej informacji podanej przez dyrekcję szpitala.

   

 • OSP Tarnowiec z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

   

  Na wyposażenie jednostki OSP w Tarnowcu trafił nowy pojazd. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy służył będzie strażakom ochotnikom głównie do działań związanych z ratownictwem technicznym i powodziowym. 

 • CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak poradzili sobie z nim uczniowie szkół z powiatu jasielskiego?

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W całej Polsce przystąpiło do niego 343 025 uczniów VIII klas szkół podstawowych. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 59 proc. punktów możliwych do otrzymania. W przypadku matematyki jest to 46 proc. Jak na tle uczniów w kraju wypadli ósmoklasiści z powiatu jasielskiego?

 • Trzy nowe przypadki zachorowań na COVID-19 w powiecie jasielskim

   

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała w dzisiejszym komunikacie o kolejnych 33. przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego. Na COVID-19 zachorowało kolejnych 3. mieszkańców powiatu jasielskiego (dwóch mężczyzn i jedna kobieta).

 • Groził pracownikom stacji paliw. Usłyszał prokuratorskie zarzuty

  Sobotniej nocy pracownicy trzech stacji paliw na terenie powiatu jasielskiego przeżyli chwile grozy. Młody mężczyzna grożąc im pobiciem zażądał wydania papierosów. Ostatecznie  został zatrzymany przez policjantów na stacji paliw Grosar w Jaśle...

 • Wakacje z tenisem – zapisy nadal trwają

   

  Dla wszystkich dzieci, które chciałyby aktywnie spędzić wakacje i nauczyć się grać w tenisa ziemnego Fundacja Aktywna Galicja zaprasza do Wakacyjnej Szkółki Tenisowej. Chętne osoby, które nie zdążyły z zapisem dziecka na zajęcia mamy świetną wiadomość!  Zajęcia będziemy prowadzić do końca sierpnia. Gorąco zachęcamy, gdyż pozostało już mało czasu. 

 • Blisko 500 tys. zł na remont drogi KG2

   

  Droga KG2 została oddana do użytku w styczniu bieżącego roku.  Szybko okazało się, że nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 posiada szereg usterek, które zostały usunięte w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót. Teraz, droga wymaga przeprowadzenia kolejnych prac remontowych, w związku ze skutkami czerwcowych nawałnic. PZDW w Rzeszowie szacuje, że koszt przewidzianych napraw wyniesie około 500 tys. zł.

 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazało blisko 2 mln zł do poszkodowanych w wyniku powodzi

  Po czerwcowych nawałnicach, jakie przeszły przez Podkarpacie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej ruszyło na pomoc powodzianom. Oprócz wsparcia rzeczowego poszkodowane rodziny otrzymały środki finansowe. W ramach zbiórki do puszek zorganizowanej w parafiach oraz od darczyńców udało się zebrać kwotę 1 744,800 zł...

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105