Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Wielka woda w Jaśle !! [aktualizacja 06.06 - 23:20]

118
 Wskutek intensywnych opadów deszczu gwałtownie podniósł się poziom wody w rzekach regionu.
W godzinach rannych ewakuowano najbardziej zagrożoną zalaniem część jasielskiej dzielnicy Gądki,
gdzie kilka domów zostało podtopionych.
Podobna sytuacja utrzymuje się w położonych nad Wisłoką Niegłowicach,
Bajdach i Majscowej, gdzie zalany został m.in. budynek szkoły.
Również mniejsze rzeki i potoki niosą zagrożenie;
z brzegów wystąpiły Iwelka podtapiając część zabudowań Grabaniny i Toków,
oraz Bednarka w Osobnicy. W godzinach popołudniowych w Jaśle spodziewana jest fala kulminacyjna.
Nie ma informacji o zamknięciach dróg wojewódzkich i powiatowych.
Na obecną chwilę zamkniętą jest jedynie lokalna droga z Majscowej do Bajd,
trudności w przejechaniu moga mieć też kierowcy udający się z Nienaszowa do Grabaniny,
gdzie woda przelewa się przez drogę.

[aktualizacja 15:00]
Na wodowskazie w Krajowicach Wisłoka przekracza stan alarmowy o ponad 2,5 metra. Synoptycy przewidują dalsze opady deszczu, ale już nie tak intensywne. Sytuacja na rzekach będzie się zatem prawdopodobnie powoli stabilizować.

[aktualizacja 18:00]

Mieszkańcy osiedal Gądki pomimo zarządzenia ewakuacji pozostają w swoich domach celem zabezpieczenia całego dobytku. Pomaga im w tym kilka odziałów Straży
Ze względu na zagrożenie zalaniem ujęcia wody dla miasta, woda została odcięta.
W tej chwili zagrozone zalaniem są obiekty MOSiR a zwłaszcza kryta pływalnia.

[aktualizacja 19:20]
Obecnie strażacy pracują przy umacnianiu wałów i zabezpieczaniu domów. Sytuacja w chwili obecnej wygląda na ustabilizowaną. W kilku miejscach woda już opada niestety prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne i zapowiadane są intensywne opady i to do wtorku.
Droga krajowa nr 73 Pilzno-Jasło, w miejscowości Krajowice została odblokowana. Od kilku godzin trasa ta była zablokowana przez wylaną rzekę Wisłokę.

[aktualizacja 20:20]
W Niegłowicach woda opadła prawie o 1 metr. Niestety w nocy ma przejśc kolejna fala spowodowana intensywnymi opadami deszczu w górach

[aktualizacja 20:40]
Droga do Skurowej od strony Brzostku jest zamknieta nastapiła juz tam ewakuacja mieszkańców. W Zawadce Brzosteckiej przerwało wały powodziowe woda zalewa drogi. W gminie Brzostek stany alarmowe są przekroczone o ponad 2,5 metra. Jest to najwyższy stan wody w tym rejonie od ponad 100 lat.

[aktualizacja 22:40]
W chwili obecnej sytuacja się stabilizuje znaczna częsc miasta ma wode w kranach. Według informacji otrzymanych od harcerzy z HKR woda opada w chwili obecnej jej stan zmniejszył sie o około 1 metr.
Nie posiadamy w tej chwili żadnych potwierdzonych informacji co do nocnej fali. Strażacy, harcerze jak również mieszkańcy miasta nadal pracuja przy umacnianiu wałów i zabezpieczaniu domostw.

[aktualizacja 04:02]
Nocna fala okazała sie niegroźna, woda powoli opada najważniejszą informacją jest to że nie pada i według synoptyków tak intensywnych opadów już nie będzie.

[aktualizacja 11:30]

Na osiedlu Gądki trwa akcja usuwania skutków powodzi.Na miejscu pracuje klikudziesięciu strażaków z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo sciągnięte zostały jednostki z terenu powiatu krośnieńskiego, sanockiego i leskiego.

[aktualizacja 20:30]
Sytuacja wydaje się być ustabilizowana woda powoli opada, prognozy pogody są optymistyczne. Trwa własnie ocena szkód wyrządzonych przez wode.

[aktualizacja 23:20]
Jutro około godziny 10 do Jasła przybędzie pan Premier Ludwik Dorn. Wizyta będzie trwała kilka godzin. Pan Premier odwiedzi tereny zalane podczas powodzi następnie w Urzędzie Miasta odbędzie się konferencja prasowa. Pełna relacja z tego wydarzenia na stronach naszego portalu.


Policja i straż zwraca się z uprzejmą prośbą o nie utrudnianie akcji ratunkowej

|| Fotorelacja by Reebel, Korek,Szopcia, Grzegorz Dąbrowski i Marek Reczek (ostatnia aktualizacja 05.06 - 20:30)||
|| Video by Reebel (ostatnia aktualizacja 19:30)||


|| Radio TOK FM - ewakuacja Jasła ||
|| Radio Rzeszów - sytuacja w Jaśle ||
|| Radio ZET - relacja Beaty Sabały-Zielińskiej, reporterki radia ZET ||
|| TVN 24 - serwis audio ||
|| Kurier TVP3 - wiadomości TVP3 ||
|| Serwis TVP 3 - Podtopione Jasło ||
|| Teleexpress ||
|| Panorama ||
|| Wiadomości ||
|| Video - TVP 3 - Jasło po wielkiej fali ||
|| Stan rzek - wg. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ||


tekst: Ferr & Gołąb
foto: Reebel
Biuletyn informacyjny UM w Jaśle - 05.06.2006r.

Intensywne opady deszczu spowodowały w dniu wczorajszym wystąpienie powodzi na terenie miasta Jasła. Stan wód w rzekach przepływających przez Jasło osiągnął nienotowane od kilkudziesięciu lat poziomy. Najwyższy stan zanotowany na rzece Ropie wyniósł 6,3 m. Dla porównania w ostatnich latach woda nie przekraczała tu nigdy poziomu 5, 7 m.
Rzeki przepływające przez Jasło przekroczyły stan alarmowy na nw. wodowskazach:

 1. rz. Wisłoka (Żółków) 568 cm - przekroczenie o 218 cm,
 2. rz. Wisłoka (Krajowice) 723 cm - przekroczenie o 273 cm,
 3. rz. Jasiołka (Jasło) 583 cm - przekroczenie o 163 cm,
 4. rz. Ropa (Topoliny) 630 cm - przekroczenie o 250 cm.
Akcję ratowniczą prowadzono od godziny 03.00. Na osiedlu Gądki uszczelniano podwyższanie wałów, zabezpieczano domy i inne obiekty. Na osiedlu Niegłowice - zabezpieczano kościół, domy, ułożono rękaw wodny uniemożliwiający przelanie się wody przez jezdnię. W okolicach MOSiR ul. Sikorskiego - podwyższono wał rękawem p - pow. i workami z piaskiem uszczelniano wały p - pow. Na rzecze Jasiołce. Cały czas prowadzono też akcje ostrzegania ludność o zaistniałym zagrożeniu.

 

Prowizoryczne wały na Ropie okazały się jednak za niskie, woda przelewała się przez koronę nasypu. W związku niebezpieczeństwem przerwania wałów i zagrodzeniem dla służb ratowniczych zaprzestano ich umacniania i przystąpiono do ochrony indywidualnej budynków. O godzinie 9.00 ogłoszono i przystąpiono do ewakuacji mieszkańców osiedla Gądki. Przygotowano pomieszczenia w SP 4 i SP 2 oraz 4 autobusy. Skorzystało z nich zaledwie kilka osób, większość ewakuowała się sama. W każdym z podtopionych domów została przynajmniej jedna osoba pilnująca dobytku.

Uruchomiony został na osiedlu Gądki stały punkt pomocy poszkodowanym. Zapewniono im wodę, żywność i - ze względu na konieczne wyłączenia prądu- świece. Zabezpieczono też stałą pomoc medyczną.

Poziom wód w rzekach powoli opada.

Dziś od wczesnych godzin rannych przystąpiono do szacowania strat, usuwania zniszczeń oraz informowania mieszkańców o procedurach odszkodowawczych.

W wyniku wysokich stanów wód na rzece Wisłoce doszło do przerwania wałów p - pow. przy ul. Bieckiej w dwóch miejscach (wyrwy o szerokości 10 i 7m)

Łącznie zalaniu i podtopieniu uległo :

- na os. Gądki 200 budynków mieszkalnych gdzie zamieszkuje ok. 500 osób,

- na pozostałym terenie miasta łącznie 150 budynków gdzie zamieszkuje 350 osób,

- poszkodowanych zostało ok. 450 osób

- ok. 12 zakładów pracy
Straty indywidualnych osób w gospodarstwach domowych -są w trakcie szacowania.

Straty w infrastrukturze komunalnej szacuje się na ok. 3 500 000 zł.

Koszty prowadzenia akcji obciążające budżet Gminy Jasło - ok. 150 000 zł.

Szacunkowe straty w zakładach pracy - ok. 10 000 000 zł.

RAZEM: ok. 13 650 000 zł. (bez gosp. ind.)

Trwa szczegółowe szacowanie strat.

 
W akcji powodziowej brało udział łącznie blisko 300 osób.

* * *

Podczas odbywającej się dziś w UMJ sesji Rady Miejskiej Jasła podjęto uchwałę w sprawie apelu do prezydenta RP, premiera RP, wojewody podkarpackiego i marszałka woj. podkarpackiego i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dotyczącego budowy nowych i modernizacji istniejących obwałowań Wisłoki i Ropy.Radni apelują o przyśpieszenie działań zmierzających do jak najszybszej realizacji wspomnianej inwestycji.

Podjęto także decyzję o przeznaczeniu z budżetu miasta kwoty 40 tys. zł na pomoc dla powodzian.

Poszkodowane w powodzi gminy dostać mają odszkodowanie z budżetu państwa na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej.
* * *

Na prośbę zainteresowanych dziennikarzy przypominam krótko historię spornego wału na rzecze Ropie.

W 1998 roku społeczność osiedla Gądki, aby zabezpieczyć swoje domostwa przed zalaniem podczas przyborów wody w rzece Ropie i Wisłoce własnymi środkami wykonała nasyp ziemny. Prowizoryczny wał usypany został wzdłuż rzeki Wisłoki – brzeg lewy od mostu drogowego na ul. 3 Maja – o długości 2800 metrów oraz wzdłuż rzeki Ropy – brzeg prawy – odcinek od ujścia do rzeki Wisłoki – o długości 1200 metrów. Usypany nasyp ziemny ma szerokość u podstawy 7 metrów, w koronie 2,7 metra, a wysoki jest na 2 metry.

Ten wybudowany w czynie społecznym nasyp wielokrotnie uchronił mieszkańców osiedla przed zalaniem. Od samego początku jest on jednak powodem sporu. Jeden z właścicieli działek przyległych do niego, już po jego wybudowaniu, zażądał rozbiórki.

Po zgłoszeniu przez niego samowoli budowlanej główny inspektor Nadzoru Budowlanego w 2001 r. nakazał Gminie Miejskiej Jasło rozbiórkę obwałowań na odcinku 80 m. wybudowanych na gruntach miejskich, uznając że wykonany on został niezgodnie ze sztuką budowlaną. GMJ odwoływała się kilkakrotnie od tej decyzji. Godząc się nawet na ewentualne kary finansowe burmistrz A.Czernecki nie podjął decyzji o rozbiórce uznając, że nie może pozostawić mieszkańców osiedla bez tej, nawet prowizorycznej, ochrony przed powodziami. W rezultacie wojewoda podkarpacki w 2002 r., po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego uznał, że do czasu wybudowania obwałowań godnych z przepisami sporny wał ma nadal istnieć, jako tymczasowe zabezpieczenie osiedla Gądki przed powodziami odmówił wstrzymania czynności egzekucyjnych w sprawie rozbiórki wałów.

Równolegle Gmina Miejska Jasło prowadziła działania w sprawie budowy wałów na osiedlu Gądki. W listopadzie 2001 r. Gmina Miejska Jasło podpisała porozumienie z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, zgodnie z którym GMJ zobowiązała się do wykonania i sfinansowania koncepcji budowy obwałowań rzeki Wisłoki i Ropy na terenie osiedla Gądki. GMJ zobowiązała się także do bezpłatnego przekazania pod budowę działek, których właścicielem jest GMJ.

PZMiUW zobowiązał się do wykonania i sfinansowania projektu budowlano-wykonawczego, uzyskania niezbędnych pozwoleń i sfinansowania budowy obwałowań. Termin realizacji zadań określono na lata 2002-2005. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest prawo własności terenu. Pierwszy etap zadania to odcinek obejmujący całość nasypu objętego decyzją o rozbiórce. Realizacja inwestycji wstrzymywana jest brakiem zgody właściciela fragmentu spornego fragmentu nasypu oraz trójki innych, sąsiadujących terenów.Ewa Wawro
Rzecznik prasowy UMJ
Komunikat dotyczący akcji pomocowo - sanitarnej na terenie miasta Jasła (Osiedle Gądki), przygotowany przez Miejski Zespół Reagowania.

1. Uruchomiono stały punkt wydawania pomocy żywnościowej (woda pitna, chleb i inne artykuły spożywcze) na terenie osiedla Gądki (obok sklepu rejon ul. Gądki, Plażowa). Żywność i woda wydawane
są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2. Uruchomiono stały punkt zgłaszania potrzeb dotyczących pomocy osobom dotkniętym powodzią w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Konopnickiej 3. Informacje i potrzeby można zgłaszać telefonicznie pod nr 446 7130.


3. Założono terenowy całodobowy punkt dowodzenia akcją, prowadzony przez służby mundurowe: Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.


Szef Miejskiego Zespołu Reagowania Tadeusz GórczykDodatkowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, można zgłaszać potrzeby dotyczących pomocy osobom dotkniętym powodzią.
Adres: Kochanowskiego 3.
Telefon: (0-13) 44 671 30Wysoka woda [11:40]
Do Jasła zbliża się fala kulminacyjna. Rzeka Ropa przerwała w dwoch miejscach wały przeciwpowodzie. Ogłoszono przymusową ewakuację dzielnicy Gądki. Od rana mieszkańcy wynoszą z piwnic i zabudowań gospodarczych wszystkie cenniejsze przedmioty. Liczyli jednak, że wały na Ropie wytrzymają. Cudu - tym razem nie bedzie przestrzegają władze. W Niegłowicach koło Jasła już wylała Wisłoka. Trudna jest też sytuacja w jasielskich gminach Krempnej, Nowym Żmigrodzie i Skołyszynie. Fala powodziowa już przeszła przez Modliborzyce na Lubelszczyźnie. Zalanych jest blisko trzydzieści gospodarstw. Do niektórych zalanych posesji dojazd był możliwy tylko łodzią.

źródło: polskieradio.pl/trojka
Podkarpacie - zalane drogi [11:55]
Na poważne kłopoty mogą napotkać zmotoryzowani jadący drogą krajową nr 73 krajową Jasło - Pilzno. W okolicach Kołaczyc na blisko półkilometrowym odcinku woda uniemożliwia przejazd, policja kieruje na objazdy.
Problemy mogą być również na krajowej "czwórce" w Klęczanach, między Rzeszowem a Roczycami - tam strażacy walczą ze zbierająca się pod wiaduktem wodą.

źródło: IARLokalne podtopienia na południu [12:00]
Na Podkarpaciu najgorsza sytuacja jest w powiatach południowo-zachodnich: jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim. Tam ogłoszono alarmy powodziowe. W powiecie mieleckim natomiast obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W Gumniskach w powiecie dębickim ewakuowano dwa gospodarstwa, w kolejnych trwają przygotowania do ewakuacji. Na Podkarpaciu najbardziej wezbrały rzeki: Wisłoka, Ropa i Jasiołka. Jak donosi reporter RMF, trudna sytuacja jest w Ropczycach, Sędziszowie Małopolskim i Wielopolu. W Ropczycach ewakuować trzeba było około 20 gospodarstw, a zalanych jest około tysiąca hektarów ziemi - mówi młodszy kapitan tamtejszej straży pożarnej, Bogusław Drozd. Dodaje, że liczba ta może rosnąć, bo deszcz nadal pada i w dolnym biegu rzeki wody ciągle przybywa - 10 cm przez pół godziny.

fot. RMF FM


tekst i foto: RMF FM
Południe Polski zagrożone powodzią [13:42]
Z powodu przelania się w niedzielę przez wały rzeki Ropy w Jaśle, trwa ewakuacja ok. 500 mieszkańców osiedla Gądki. W trzech powiatach woj. podkarpackiego – jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim – są utrzymywane alarmy powodziowe. Wezbrały także rzeki na Podhalu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.
Jak poinformował Stanisław Szynalik z Podkarpackiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, najtrudniejsza sytuacja jest właśnie w Jaśle. Miastu zagraża bowiem rzeka Wisłoka, przez którąprzechodzi teraz fala kulminacyjna w okolicach miasta oraz rosnący poziom rzeki Jasiołki.

Na wodowskazie w Krajowicach Wisłoka przekracza stan alarmowy o ponad 2,5 m. – Fala przechodzi w kierunku Pilzna, a później Mielca. Tam spodziewana jest w poniedziałek – powiedział Szynalik. Dodał, że synoptycy przewidują dalsze opady deszczu, ale już nie tak intensywne. Sytuacja na rzekach będzie się zatem prawdopodobnie powoli stabilizować.

Podniesione poziomy rzek po intensywnych opadach deszczu, które przeszły nad regionem, doprowadziły do wylania lokalnych rzeczek i potoków, powodując podtopienia ok. 120 gospodarstw w powiatach: rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim, jasielskim i dębickim. Woda uniemożliwia także przejazd na kilkunastu odcinkach dróg lokalnych. W Jaśle zamknięto ujęcie wody, zabezpieczając je przed zalaniem. Nie spowodowało to jednak braku wody dla mieszkańców.

W Małopolsce, po ulewnych opadach, stan alarmowy przekroczyły: Biała Tarnowska w Ciężkowicach, Dunajec w Krościenku, Gołkowicach i Nowym Sączu oraz Stradomka. Ponadto Dunajec, Raba, Poprad i Biała Tarnowska w kilku miejscowościach przekroczyły stany ostrzegawcze. Doszło do lokalnych podtopień. Alarm powodziowy obowiązuje w powiatach brzeskim i dąbrowskim, a pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach: nowosądeckim, limanowskim i gorlickim.

Powodzią jest zagrożone także Podhale. Po ulewnych deszczach Niedziczanka w Niedzicy i Dunajec w Nowym Targu przekroczyły stany ostrzegawcze.

Na Lubelszczyźnie w gminie Modliborzyce woda, spływająca z położonych na wzniesieniach dróg, zaczyna zagrażać budynkom gospodarskim; wody przybywa także w przepływającej przez Modliborzyce rzece Sannie.

źródło: TVP.pl
Zagrożenie powodziowe: ewakuacja 500 mieszkańców Jasł [15:00]

Z powodu przelania się przez wały rzeki Ropy w Jaśle (Podkarpackie), trwa ewakuacja około 500 mieszkańców osiedla Gądki. W trzech powiatach województwa: jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim, ze względu na przekroczone stany alarmowe na tamtejszych rzekach, utrzymywane są alarmy powodziowe; w powiecie mieleckim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Jak poinformował Stanisław Szynalik z Podkarpackiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, najtrudniejsza sytuacja jest właśnie w Jaśle. Miastu zagraża bowiem rzeka Wisłoka - przez którą przechodzi teraz fala kulminacyjna w okolicach miasta oraz rosnący poziom rzeki Jasiołki.

Na wodowskazie w Krajowicach Wisłoka przekracza stan alarmowy o ponad 2,5 metra. "Fala przechodzi w kierunku Pilzna, a później Mielca. Tam spodziewana jest w poniedziałek" - powiedział Szynalik. Dodał, że synoptycy przewidują dalsze opady deszczu, ale już tak intensywne. Sytuacja na rzekach będzie się zatem prawdopodobnie powoli stabilizować.

Wisłoka nadal przekracza jednak stan alarmowy również w Krempnej - o 8 cm, Żółkowie - o 159 cm; Ropa w Ujściu Gorlickim o 110 cm, Klęczanach o 178 cm, Topolinach o 70; Jasiołka w Jaśle o 25 cm. Rośnie także poziom Wisłoka, ale jego wody nadal utrzymują się w korycie. Poziom pozostałych większych rzek regionu na razie nie budzi niepokoju.

Podniesione poziomy rzek po intensywnych opadach deszczu, które przeszły nad regionem, doprowadziły do wylania lokalnych rzeczek i potoków, powodując podtopienia około 120 gospodarstw w powiatach: rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim, jasielskim i dębickim. Woda uniemożliwia także przejazd na kilkunastu odcinkach dróg lokalnych. W Jaśle zamknięto ujęcie wody, zabezpieczając je przed zalaniem. Nie spowodowało to jednak braku wody dla mieszkańców.

źródło: gazeta.plPołudnie pod wodą [15:00]

Około 500 mieszkańców osiedla Gądki w Jaśle w województwie podkarpackim zostało ewakuowanych. Przelała się tam rzeka Ropa. Ze względu na przekroczone stany alarmowe na podkarpackich rzekach, utrzymywane są alarmy powodziowe w powiatach jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim. Również w Małopolsce istnieje zagrożenie powodziowe. Najpoważniejsza sytuacja jest w Ciężkowicach.tekst i foto: TVN24
Ulewne deszcze powodują powodzie [16:17]
Na Podkarpaciu alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na terenie powiatów jasielskiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. W powiecie mieleckim wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe. Najgorsza sytuacja panuje w rejonie Jasła. Przez miasto przechodzi fala kulminacyjna na Wisłoce. Z zalanej dzielnicy Gądki ewakuowano mieszkańców, ale część odmówiła opuszczenia domów. Rano zamknięto ujęcie wody dla miasta. W Niegłowicach koło Jasła Wisłoka zalała kościół i kilkadziesiąt zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Kilkanaście odcinków dróg w regionie jest nieprzejezdnych, w tym droga krajowa numer 73 w Kołaczycach. Na Podkarpaciu wciąż pada i, zdaniem służb wojewody, może dojść do kolejnych podtopień.

Na Lubelszczyźnie woda zalała prawie 30 gospodarstw w gminie Modliborzyce koło Janowa Lubelskiego. To efekt padającego od kilkunastu godzin w regionie deszczu. Woda wprawdzie ustępuje, ale meteorolodzy spodziewają się dalszych opadów. (aka)

źródło: wp.plPodkarpackie: Alarmy powodziowe [18:00]
Ze względu na podnoszący się poziom Wisłoka w powiecie strzyżowskim i w Rzeszowie w niedzielę po południu wprowadzono alarm powodziowy - poinformowała Krystyna Persak z Podkarpackiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto alarmy powodziowe - ze względu na przekroczone stany alarmowe na tamtejszych rzekach i potokach - obowiązują nadal w powiatach: jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim.

Natomiast w powiecie mieleckim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W kierunku Mielca zmierza bowiem fala kulminacyjna na Wisłoce. Obecnie rzeka ta przekracza jeszcze znacznie stany alarmowe, ale jej poziom powoli opada. Według Persak, w ciągu ostatnich kilku godzin poziom Wisłoki obniżył się w Krajowicach o 6 cm.

Wzrasta natomiast poziom Wisłoka, który w Żarnowej przekroczył stan alarmowy o niemal pół metra, a w Rzeszowie o blisko metr; wody ciągle przybywa.

Stabilna jest natomiast sytuacja na Ropie w Jaśle. Wcześniejsze przelanie się rzeki przez wały doprowadziło do ewakuacji około 500 mieszkańców z tamtejszego osiedla Gądki. Teraz jednak poziom tej rzeki nie zmienia się.

Nieznacznie przybywa wody w Wiśle i Sanie, ale ich stan na razie nie budzi niepokoju.

Według wstępnych szacunków z powodu wylania lokalnych rzeczek i potoków podtopionych zostało około 3 tys. łąk i użytków rolnych oraz 200 budynków mieszkalnych i gospodarczych, najwięcej w powiecie jasielskim i ropczycko-sędziszowskim.

(PAP)Akcja przeciwpowodziowa [20:05]
Od wczesnych godzin porannych zanotowano wzrost poziomu wód na jasielskich rzekach. Przed południem wyjątkowo podniósł się poziom wód na Ropie i na Wisłoce. Do akcji przeciwpowodziowej niezwłocznie przystąpiły jednostki straży pożarnych i strażacy miejscy. Podtopiony został kościół Matki Bożej Królowej świata w Niegłowicach. Tam też jasielcy strażacy uratowali psa, który pilnował placu firmy. Strażacy podpłynęli pontonem i zabrali przemoczonego i zziębnietego psa, któremu tylko głowa wystawała ponad rwącą wodę. W kilku miejscach przerwane zostały wały na ul. Bieckiej i Słonecznej. Jak poinformował mł.bryg. Wacław Pasterczyk z PSP w chwili obecnej tj. godz. 15-ta nadal wysoki stan utrzymuje się na rzece Ropie. Na osiedlu Gądki przygotowywana jest ewakuacja około 500 osób z terenów zalanych. W Szkole Podstawowej nr 4 przygotowywane są dla nich tymczasowe pomieszczenia. W Urzędzie Miasta sytuację z godziny na godzinę analizuje Miejski Zespół Reagowania pod przewodnictwem burmistrza A.Czerneckiego i sekretarza miasta T.Górczyka. Do Jasła przybyła specjalna grupa operacyjna PSP z Rzeszowa. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest na Gądkach. W godzinach popołudniowych spodziewany jest wzrost poziomu wody na Jasiołce.

źródło: WK-TVJasłoPrognozy satelitarne [21:05]
Komunikaty o sytuacji meteorologicznej napływają cały czas do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Tam również, na specjalnych programach komputerowych, obserwowane są chmury deszczowe nad regionem.
Na zdjęciach satelitarnych Europy widać, jak prawie na całym kontynentem kłębią się chmury. Jasnym kolorem zaznaczono te z których deszcz padał najmocniej. Przez ostatnią dobę nie opuszczały one naszego regionu. Wciąż najwięcej powodów do obaw mają mieszkańcy zachodniej części województwa podkarpackiego. Tam może padać do jutra. Najszybciej opady ustąpią nad wschodnią częścią regionu.


źródło: TVP 3Mapa zagrożeń [21:15]

Lokalne podtopienia służby przeciwpowodziowe zanotowały dziś na terenie niemal całego województwa. Najgorsza sytuacja była jednak na południu regionu w powiatach: jasielskiego, dębickim, i ropczycko-sędziszowskim. Od rana obowiązuje tam alarm powodziowy. Po południu ogłoszono go również w Rzeszowie i powiecie strzyżowskim.
Na przejście fali powodziowej przygotowują się mieszkańcy powiatu mieleckiego. Ogłoszono tam pogotowie przeciwpowodziowe. Spośród podkarpackich rzek najbardziej groźne okazały się: Wisłoka, Ropa i Jasiołka. Poziom wody podniół się w nich tak bardzo, że przekroczone zostały stany alarmowe. Miejscami nawet o półtora metra. Mieszkańcom regionu we znaki dały się również małe rzeczki. Tak było na przykład z Wielopolką.
Teraz fala kulminacyjna na Wisłoce z południa regionu przemieszcza się w kierunku Mielca. Spodziewana jest tam jutro nad ranem.

źródło: TVP 3Dramat powodzian [21:20]

To bez wątpienia najgorsza niedziela dla mieszkańców Iwierzyc Zgłobnia, Sędziszowa i Ropczyc. Tam zawiodły prowizoryczne wały, zabrakło też worków z piaskiem. Walka z żywiołem od świtu skończyła się wielką przegraną ludzi. Są więc ludzkie dramaty i jest płacz.
Walka z żywiołem rozpoczęła się o świcie. Mieszkańców Zgłobnia w powiecie ropczycko-sędziszowskim obudziła woda, która przez drzwi i okna wdzierała się do domów.
Wylewanie wody z domów na niewiele się zdało bo poziom wody ciągle się podnosił. Akcja ratunkowa była bardzo trudna, bo miejscowa straż pożarna nie ma łodzi. Z żywiołem walczą mieszkańcy z kilku gmin powiatu. W Iwierzycach koło Sędziszowa wylała Bystrzyca.
Ochotnicy ze straży pożarnej razem z mieszkańcami układają prowizoryczne wały z worków z piaskiem. Nie powiodła się walka o uratowanie jednego z gospodarstw. Woda przerwała wał. Udało się za to ochronić sklep. Pomagali strażacy i sąsiedzi. Udało się, bo prowizoryczne wały stawiane są tu co roku i wszyscy doskonale wiedzą jak bronić się przed wodą.
W Sędziszowie zalało całe osiedle domków jednorodzinnych. Tam woda wdarła się po raz pierwszy. Zaskoczeni mieszkańcy musieli na własną rękę ratować swój dobytek.
Woda zalała kilkanaście lokalnych dróg w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Aby dojść do niektórych gospodarstw, trzeba brodzić po kolana w wodzie.

źródło: TVP 3Podtopione Jasło [21:25]
W Jaśle i okolicy wrogami ludzi okazały się trzy rzeki: Wisłoka, Ropa i Jasiołka. Rano o ponad półtora metra przekroczyły stan alarmowy, a w miejscu , gdzie się łączą - przerwały wał.
Burmistrz Jasła natychmiast nakazał ewakuację mieszkańców z najbardziej zagrożonych terenów.
Około dziesiątej, woda z Wisłoki, w miejscu gdzie łączy się ona z Jasiołką i Ropą, zaczęła przelewać się przez wały przeciwpowodziowe.
Szef sztabu przeciwpowodziowego zdecydował o ewakuacji mieszkańców dzielnicy Gądki , a także części podjasielskich Niegłowic. Wielu ludzi nie chciało jednak opuszczać swoich domów.
Mieszkańcy zagrożonych zalaniem dzielnic liczyli że tak jak w ubiegłych latach wały ochronią ich domy. Jednak około południa woda przerwała umocnienia i to w kilku miejscach. Wały przed kilku laty samowolnie usypali mieszkańcy Gondek. Nadzór Budowlany nakazał ich rozebranie. Te stały jednak do dziś i chroniły przed powodzią. Miasto nie zrobiło nic aby samowolkę zalegalizować bądź usypać nowe wały przeciwpowodziowe. Mimo wysiłku mieszkańców Gondek, kilkuset strażaków i służb miejskich - nie udało się uszczelnić wałów. Woda zalała kilkadziesiąt domów a także kilka zakładów pracy. Strażacy walczyli o uratowanie kościoła w Niegłowicach. Ludzie są w szoku.
Walka z żywiołem trwa.

źródło: TVP 3Ludzie odcięci od świata [4:50]

Podtopione domy i budynki gospodarcze. Odcięci od świata ludzie. Wzdłuż drogi z Rzeszowa do Racławówki, Niechobrza przetaczają się spiętrzone wody rzeczki. Więcej w przegladzie prasy >>klik<<

źródło: NowinyPotop o świcie [4:50]

3 tys. hektarów zalanych gruntów, 180 podtopionych domów, kilkaset osób ewakuowanych. Powódź przetoczyła się wczoraj przez południową część regionu. Więcej w przegladzie prasy >>klik<<

źródło: NowinyGroźne podtopienia
[5:00]

Nieprzejezdne są lokalne drogi, zalane zostały domy mieszkalne i szkoły. Ponad tysiąc hektarów pól znalazło się pod wodą. Jest to skutek deszczu, który padał intensywnie przez cały weekend. W nocy z soboty na niedzielę strażacy ewakuowali kilkanaście rodzin.
Więcej w przegladzie prasy >>klik<<


źródło: Super NowościUlewne deszcze powodowały powodzie - sytuacja się uspokaja [5:05]

Ulewne deszcze były przyczyną powodzi w części Podkarpacia. Z brzegów wystąpiła rzeka Biała Tarnowska koło Ciężkowic w Małopolsce, a na Lubelszczyźnie zostało zalanych wiele gospodarstw w gminie Modliborzyce.

Na Podkarpaciu alarmy przeciwpowodziowe obowiązują na terenie powiatów jasielskiego, dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. W powiecie mieleckim wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

Najgorsza sytuacja panowała w rejonie Jasła. Przez miasto przeszła fala kulminacyjna na Wisłoce. Z zalanej dzielnicy Gądki ewakuowano mieszkańców, ale część odmówiła opuszczenia domów. Zamknięto ujęcie wody dla miasta.

W Niegłowicach koło Jasła Wisłoka zalała kościół i kilkadziesiąt zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Kilkanaście odcinków dróg w regionie było nieprzejezdnych, w tym droga krajowa numer 73 w Kołaczycach.

if (NJB(\'srodtekst\')) { document.getElementById(\'rekSrd05\').style.display=\'block\';} Na Lubelszczyźnie woda zalała prawie 30 gospodarstw w gminie Modliborzyce koło Janowa Lubelskiego.

Stan alarmowy przekroczony był w dziewięciu miejscach, zaś w piętnastu - stan ostrzegawczy.

Woda ciągle przemieszcza się, nie powinna jednak wyrządzić takich szkód jak w górnych odcinkach rzek - twierdzi Roman Skąpski zastępca dyrektora w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Opady, które spowodowały powódź, powoli zanikają. Nie powodują już podnoszenia się stanu wody. Wciąż przelotnie pada na całym południowym wschodzie kraju. Taka pogoda utrzyma się jeszcze przez dwa dni. (aka, bart)

źródło: wp.plPołudnie pod wodą [6:00]

Stabilizuje się sytuacja powodziowa w Małopolsce. Alarmy obowiązują w 7 gminach oraz Nowym Sączu. Obecnie prowadzone są działania związane z wypompowywaniem wody z podtopionych budynków.
Natomiast nadal niebezpiecznie jest na Podkarpaciu, gdzie przelała się rzeka Ropa. Stan alarmowy utrzymuje się nadal w powiatach jasielskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim

źródło: TVN 24Powódź dzielnica Gądki [17:00]

Do akacji usuwania skotków powodzi w dzielnicy Gądki w Jaśle skierowane zostały siły i środki z odwodowych kompani pożarniczych z Sanoka, Krosna, Leska,Brzozowa. Łącznie 21 samochodów przywiozło 30 pomp pożarniczych przystosowanych do wypompowywania wody z zalanych budynków . Na miejscu pracują także jesnostki OSP które pomagają miszkańcom dzielnicy. Na miejscu jest także cały sprzęt Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej z Jasła. Powódź dotknęła także pozostałe gminy powiatu jasielskiego gadzie 55 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wypompowuje wodę z zalanych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Nadawca: mł.bryg. Wacław Pasterczyk

źródło: TV JasłoPomoc dla powodzian {21:23]

Jednorazowe zapomogi z opieki społecznej i zasiłki celowe z budżetu państwa na remonty zniszczonych domów. Na taką pomoc - na początek - mogą liczyć poszkodowani w powodzi mieszkańcy Podkarpacia. Pierwsze pieniądze - ponad 160 tysięcy z rezerwy budżetowej wojewody podkarpackiego - mają trafić do powodzian jeszcze w tym tygodniu. Więcej >>klik<<
Punkty krytyczne [21:10]

Ten scenariusz powtarza się rok w rok. Wystarczy ulewa, albo kilkudniowe deszcze i już kilkadziesiąt miejscowości na Podkarpaciu tonie w wodzie. W komunikatach stale słyszymy to samo: podtopione Jasło, okolice Ropczyc i Mielca. Tak jest i teraz. Za każdym razem ktoś pyta - czy można było zrobić więcej, żeby wygrać walkę z żywiołem? Na przykład naprawić stare, zniszczone wały. Albo zbudować nowe. Więcej >>klik<<Jasło po wielkiej fali [22:00]

Stabilizuje się sytuacja na południu regionu. Opadła woda w rzekach przepływających przez Jasło. Mieszkańcy zalanych terenów wracają do swoich domów i zaczynają szacować starty.
Rzeki Wisłoka, Ropa i Jasiołka w okolicy Jasła powróciły do swych koryt. Mieszkańcy blisko 200 gospodarstw zaczęli usuwać szkody wyrządzone przez powódź. W jednym z budynków, woda wdarła się na parter. Zniszczyła całe wyposażenie mieszkania. Tak samo było w sąsiedztwie. Na zalanym terenie pracują energetycy. Strażacy dowożą powodzianom wodę pitną w beczkowozach. Kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej wypompowuje wodę z zalanych piwnic i studni. Sporo ludzi nadal czeka na pomoc. Zniszczenia są duże, zaś straty tym większe, że wiele domów nie było ubezpieczonych. Jaślanie nie pamiętają takiej powodzi. Samorządy czekają aż teren wyschnie aby dokładnie oszacować straty.


źródło:
bparde - TVP 3Ta powódz nas zrujnowała [5:20]

Trwa szacowanie strat po niedzielnej powodzi. Pod wodą znalazło się ok. 8 tys. ha gruntów. W powiatach jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim i rzeszowskim podtopionych zostało ponad 300 budynków...
więcej >>klik<<
Napisany dnia: 06.06.2006, 05:33
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ pawel
dnia 04.06.2006, 12:23
Ocena
komentarza:
0
jak macie jakies wiadomosci to dawajcie znac tu.. co zalene.. jak wysoko woda.. itp.. bardzo mi zalezy bo mieszkam na gadkach.. :(((
@ roman z katowic
dnia 04.06.2006, 14:03
Ocena
komentarza:
0
obserwuje to co robicie z foto i video
działanie prawie on line
gratuluje świetnej roboty
siedzę i czekam na więcej
@ Golab
dnia 04.06.2006, 14:03
Ocena
komentarza:
0
staramy sie jak możemy :) dziękujemy za miłe słowa :)
@ roman z katowic
dnia 04.06.2006, 14:06
Ocena
komentarza:
0
proponuje filmowac i fotografowac szreszy kadr
tak zeby wiadomo było gdzie to sie dzieje
pokazcie tez ludzi
dzieki serdeczne
@ majtynka
dnia 04.06.2006, 14:09
Ocena
komentarza:
0
tak to jeszce u nas nie bylo :( a co najgorsze dalej pada...:( :no::(
@
dnia 04.06.2006, 14:24
Ocena
komentarza:
0
ktoś mówił że ma problemy z otworzeniem filmów...czy inni też mają podobne problemy?
@ dala26
dnia 04.06.2006, 14:26
Ocena
komentarza:
0
heyka.ja teraz przebywam w Anglii lae mieszkam w jasle i tez pierwszy raz widze taka duza wode. jak tam droga na Debowiec zalana?prosze o informacje:no:
@ aaa
dnia 04.06.2006, 14:31
Ocena
komentarza:
0
Podobno droga do Dębowca zalana. Tak słyszalam w radiu.
@ baja
dnia 04.06.2006, 14:32
Ocena
komentarza:
0
ale sensacja<buhehehe>
@ Ferr
dnia 04.06.2006, 14:40
Ocena
komentarza:
0
Do 1200 Dębowiec był przejezdny
@ Lobuz
dnia 04.06.2006, 14:41
Ocena
komentarza:
0
kurna zeby mnie nie zalalo tylko ;]
@ dala26
dnia 04.06.2006, 14:42
Ocena
komentarza:
0
dzieki za informacje. ciekaw jestem co bedzie sie dzialo jak przyjdzie fala nie chce mi sie o tym myslec bedzie bardzo zle dla miszkancow mieszkajacych kolo rzek:(
@ wojnarjaslo
dnia 04.06.2006, 14:48
Ocena
komentarza:
0
ja mam tez problem z odtworzeniem tych filmow
@ Kot B
dnia 04.06.2006, 14:51
Ocena
komentarza:
0
Umnie działają bez problemu ale mam prośbe czy mogli byscie się dowiedziec kiedy jest spodziewana fala kulminacyjna bo mnie to bardzo interesuje. A do informacji osób mieszkających na 17-go Stycznia do szczytu wałów brakuje nie więcej niż 1 metr od lustra wody. Jeśli chcecie sie wybrac na wały to albo załatwcie sobie wysokie gumiaki albo wodery bo miejscami niema jak przejsc pod wałami....
@ Golab
dnia 04.06.2006, 14:52
Ocena
komentarza:
0
fala jest spodziewana miedzy godziną 17 a 18
@ Ferr
dnia 04.06.2006, 14:56
Ocena
komentarza:
0
Pytaliśmy, ale fala nabrała wody w usta i nie chce nic powiedzieć :-)
@ dado
dnia 04.06.2006, 14:59
Ocena
komentarza:
0
Super relacje,pozdrowionka z Sanoka...
@
dnia 04.06.2006, 15:04
Ocena
komentarza:
0
do otworzenia filmików wystarczy najprostszy odtwarzacz wideo i w miare świeże kodeki :)
@ Bies
dnia 04.06.2006, 15:14
Ocena
komentarza:
0
jak tyle wody to poczemu u mnie w bloku jej ni ma:rol:
@ dala26
dnia 04.06.2006, 15:15
Ocena
komentarza:
0
filmiki ida bez zarzutow,dobra kopia no nie ciekawie sie dzieje w Jaśleszkoda ze mnie tam nie ma!! wspolczuje ludziom ktorym zalalo domy:(
@ Bara Bara
dnia 04.06.2006, 15:26
Ocena
komentarza:
0
Nawet nie mówcie że jest wszystko ok. i w ogóle śmiejecie sie z tego, a sami nie wiecie co to znaczy i nie mówcie głupt, bo każdemu sie to może przytrafić... Ja mam cały dom zalany, koło mnie woda jest do ud, ale dzieki pomocy przyjaciół jestem sucha i bezpiecna... Przemyślcie co piszecie!!!!!!!!!!!
[i]
Gołąb edit: rozumiem zdenerwowanie ale prosze pohamować swój język, a innych prosze o więcej szacunku i zrozumienia dla ludzkiego nieszczęścia, postawcie sie w sytuacji tych zalanych ludzi.[/i]
@
dnia 04.06.2006, 15:36
Ocena
komentarza:
0
Basiunia kochanie, ależ przecież nikt się nie zmieje z tego co dzieje się do okoła :/ nie rozumię twojego zdenerwowania..pozdrawiam
@ dala26
dnia 04.06.2006, 15:38
Ocena
komentarza:
0
choc jestem w Anglii jestem duchem z ludzmi ktorym zalalo domy!!!!!!!!jestem z wami bedzie wszystko ok mam nadzieje.:(
@ Mona
dnia 04.06.2006, 15:42
Ocena
komentarza:
0
Bara Bara dobrze napisane. Najlepiej sie nabijac a to jest naprawde powazna sprawa o jak przyjdzie ta fala to bedzie nie ciekawie.
@ aNia
dnia 04.06.2006, 15:57
Ocena
komentarza:
0
Nieciekawie to się może dopiero zacząć wieczorem,jakby nas nawiedziła ta fala. Ludzie jak ludzie zawsze sobie radzili w trudnych sytuacjach ,a więc i teraz dadzą sobie rade!
Napewno będą potrzebowali pomocy.. ! Co do wału na gądkach który jest podobno nielegalnie usypany , co by było dziś .. Gdyby go niebyło ... :no:
@ dala26
dnia 04.06.2006, 16:12
Ocena
komentarza:
0
jak by nie te waly na Gądkach bylo by jeszcze gorzej niz jest teraz a zreszta to by bylo co roku jak woda wylewa, byly by zawsze domy pozalewae a tak ta waly troche chronia ludzi:(
@ Bara Bara
dnia 04.06.2006, 16:19
Ocena
komentarza:
0
Dobra pohamuje sie.. ale spoko ciekawe kiedy to wszystko zejdzie??? Dzieki za otuche:)... nie wiem kiedy do domu wrócę....
@ Bara Bara
dnia 04.06.2006, 16:27
Ocena
komentarza:
0
No gdyby tego wału nie było, co ludzie własnymi siłami go robili itp. to na pewno już co roku pływałabym.I to dzieki ludziom szczególnie z Gądek, nikomu innemu!!! Sorki za to zdenerwownie ale już nie mogę...
@ Bara Bara
dnia 04.06.2006, 16:27
Ocena
komentarza:
0
No gdyby tego wału nie było, co ludzie własnymi siłami go robili itp. to na pewno już co roku pływałabym.I to dzieki ludziom szczególnie z Gądek, nikomu innemu!!! Sorki za to zdenerwownie ale już nie mogę...
@ bies
dnia 04.06.2006, 16:46
Ocena
komentarza:
0
Jezu! i nie bedzie przez trzy dni!! :mad: Gdzie moje wiadra?
@ dado
dnia 04.06.2006, 16:53
Ocena
komentarza:
0
Zbiornik retencyjny na Wisłoce-tylko to może nas uratować..
@ aNia
dnia 04.06.2006, 16:56
Ocena
komentarza:
0
ide na TeleExpres
@ Ferr
dnia 04.06.2006, 16:57
Ocena
komentarza:
0
Bzdura. Aż tak Ci zależy na zniszczeniu kolejnej ładnej doliny w Beskidzie? Na Ropie jest Klimkówka, na Jasiołce Sieniawa. I jakie efekty dają?
@ dado
dnia 04.06.2006, 17:04
Ocena
komentarza:
0
Sieniawa na Jasiołce?Co Ty piszesz człowieku..zapraszam do mapy...a Ropa na Gądkach wylewa,bo przy ujściu do Wisłoki cofa się woda z koryta Wisłoki..a dolinka może i ładna,ale co z tego?Przyjeżdża ją ktoś oglądać?Solina powstała i Bieszczady jak sa piękne,tak były...kolejny pseudo ekolog.I może obwodnica Jasła tez zabiła jakieś śliczne ślimaczki albo żabki?
@ dado
dnia 04.06.2006, 17:05
Ocena
komentarza:
0
jak były piękna tak są...sorki za przejęzyczenie
@ Ferr
dnia 04.06.2006, 17:25
Ocena
komentarza:
0
Sieniawa jest oczywiście na Wisłoku, mój błąd i zawodna pamięć, przepraszam. A co do Ropy i Klimkówki, to chyba i tak zalew jest nieprzydatny, skoro Ropa wylewa nie tylko na Gądkach ale praktycznie na całym końcowym odcinku zaczynając od Biecza. A jeżeli zalewanie Gądek rzeczywiście zależy od cofki, to zamiast zbudować parę kilometrów wałów z prawdziwego zdarzenia lepiej strzelić kolejny zalew, bo taniej i łatwiej, prawda?

Jezeli zas chodzi o dolinę Wisłoki, owszem, ktoś przyjeżdza ją oglądać. Są ludzie zyjący nie tylko samym Foluszem. I może dzięki właśnie takim ludziom w Beskidzie nie stoi taki ohydny betonowy grzmot jak na Solinie.
@ anka
dnia 04.06.2006, 17:28
Ocena
komentarza:
0
ale przestały być TYMI Bieszczadami.
@ Dado
dnia 04.06.2006, 17:45
Ocena
komentarza:
0
Zupełnie się nie zgadzam,ale to nie miejsce i pora na takie dyskusje,w sumie jest forum od tego..fakt faktem że przy każdych większych opadach zalewa Jasło..i ktos musi pomyślec co z tym zrobic...
@ LOL
dnia 04.06.2006, 18:24
Ocena
komentarza:
0
JA BYM PRZEPUSCIŁ GŁÓWNY NURT PRZEZ PARE URZĘDÓW W JAŚLE I OD RAZU MIASTO BYŁOBY CZYSTSZE :P
@ :|
dnia 04.06.2006, 18:48
Ocena
komentarza:
0
LOL ty serio jestes lol ...
@ dala26
dnia 04.06.2006, 18:57
Ocena
komentarza:
0
czy ktos moze wie czy zalewa osiedle Niegłowice i Kościół bo tam mieszka dziewczyna mojego brata.:(
@ Golab
dnia 04.06.2006, 18:58
Ocena
komentarza:
0
niestety zalewa obecnie trwa tam akcja ratunkowa strazacy ukladaja worki z piaskiem
@ dala26
dnia 04.06.2006, 19:03
Ocena
komentarza:
0
a czy beda jeszcze dostepne zdjecia z tamtego rejonu czy nie bardzo bardzo czekam na dalsze informacje o powodzi.:(
@ Golab
dnia 04.06.2006, 19:06
Ocena
komentarza:
0
będą będą akutalizacja odbywa się non stop gdy tylko wiem coś nowego to publikuje nasi reporterzy są na mieście
@ dala26
dnia 04.06.2006, 19:10
Ocena
komentarza:
0
dzieki za informacje i za stronke jest niezla!!!!!!!!!!! ja mieszkam w jasle ale teraz przebywam w Anglii i dobrze ze jest taka stronka gdzie mozna wszystkiego sie dowiedziec. tak dalej ;):(
@ Sędzia Dred
dnia 04.06.2006, 19:18
Ocena
komentarza:
0
A fontanna na Rynku aby przypadkiem nie wylała naszemu ukochanemu burmistrzowi????
@ PIOTREK :P
dnia 04.06.2006, 19:20
Ocena
komentarza:
0
:rol:JAK JEST JAK NIE MA WODY W JASLE:P:P:P:rol::mad:
@ walashi
dnia 04.06.2006, 19:36
Ocena
komentarza:
0
Kurcze...a nie wiecie kiedy znowu będzie woda ??:confused:
@ Agula
dnia 04.06.2006, 19:36
Ocena
komentarza:
0
hej! musze przyznac ze stronka jest naprawde swietna :) wszytskie wiadomosci sa na biezaca i fajnie opisane...a zwlaszcza obecna sytuacja... zostalo zamieszczone duzo zdjec i opisow z ktorych mozna sie wiele dowiedziec...tylko nie wiem dlaczego nie chca mi sie sciagnac filmiki...:rol: ale coz... pozdrawiam:)
@ Marcin4
dnia 04.06.2006, 19:40
Ocena
komentarza:
0
ja mieszkam na 17 Stycznia i cały czas mam wode tylko, ze w miejszym ciśnieniu
@
dnia 04.06.2006, 19:43
Ocena
komentarza:
0
kliknij w tytuł pliku prawym przyciskiem myszy, następnie wybierz "zapisz element docelowy jako..." wówczas nie powinno byc probllemów z zapisem
@ Marta
dnia 04.06.2006, 19:48
Ocena
komentarza:
0
:bigeek:Jej....strasznie:bigeek:........naszczęście nie ma tak dużo wody umnie w piwnicy ale jeśli ma jeszcze padać przez 2 DNI to ja zwariuje...:upset:
W DODATKU JESTEM CHORA :(
@ Marta
dnia 04.06.2006, 19:51
Ocena
komentarza:
0
Jeszcze jutro przywożę kanarka...bosh....:bigeek:
@ Agula
dnia 04.06.2006, 19:53
Ocena
komentarza:
0
Dzieki Wojtus juz sie wszytsko zapisuje:)
@ victoria
dnia 04.06.2006, 19:53
Ocena
komentarza:
0
jeszcze takiej wody nie widziałam:no::no::no::no:
@ Bara
dnia 04.06.2006, 20:04
Ocena
komentarza:
0
Ja juz mam dośc!!!!!!!!!!
@ Agula
dnia 04.06.2006, 20:32
Ocena
komentarza:
0
Głowka do góry będzie dobrze...
@ gosc
dnia 04.06.2006, 20:53
Ocena
komentarza:
0
Wielkie dzieki dla osob, ktore aktualizuja na biezaco informacje na temat stanu rzek. Dobra robota!
@ matro
dnia 04.06.2006, 20:55
Ocena
komentarza:
0
kiedy ma byc ta fala ?? i kiedy bedzoe woda w kranie ?:o
@ dala26
dnia 04.06.2006, 21:03
Ocena
komentarza:
0
widac po zdjeciach ze woda juz opada to bardzo dobrze,stronka jest zarabista,zdjecia na bierzaco.jestescie super tak dalej;)
@ Henry
dnia 04.06.2006, 21:09
Ocena
komentarza:
0
no, praktycznie jak telewizja na żywo =)
@ Asia - kaczorki
dnia 04.06.2006, 21:25
Ocena
komentarza:
0
uuuuu woda siegaa ..... ;(
@ czyzu9
dnia 04.06.2006, 21:32
Ocena
komentarza:
0
woda juz jest :D
@ anka
dnia 04.06.2006, 21:39
Ocena
komentarza:
0
u mnie byla caly czas, ale teraz jest juz cieplejsza i cisnienie podskoczylo.
polepsza sie ogolnie, mimo deszczu? czy bez zmian?
@ Kaman
dnia 04.06.2006, 21:47
Ocena
komentarza:
0
ejj...bara bara 3maj się tam jakoś ;/ :uhoh:
@ efzet
dnia 04.06.2006, 21:50
Ocena
komentarza:
0
gdzie ta woda w kranach chyba tez opada??????????????
@ JaJa
dnia 04.06.2006, 21:51
Ocena
komentarza:
0
to dlaczego na Kopernika wody nie ma:/:/:upset: no skończyć się można... grrrr
@ Marta
dnia 04.06.2006, 21:51
Ocena
komentarza:
0
Czy jutro też nie będzie wody? Właśnie przed chwilką wróciła do mnie ciepła. Oh.....kiedy będzie ładnaa pogoda? :(
Ps. (do tych co zrobili strone) Fajna strona! Więcej się można dowiedzieć niż na innych stronkach Jasielskich:) Chciałaby mmieć ją na stronę starstową, ale cóż.....głupia neostrada się nie przełancza! (dziadostwo z tej neostrady):shy:
@ efzet
dnia 04.06.2006, 21:58
Ocena
komentarza:
0
i serwis informacji po 20.40 padl aktualizacja co 30 min. smieszne juz po sensacji to po co pisac ????ejjjj... sepy informacji dobranoc czas spac!!!! Ogolnie tak jak we wszystkich mediach finito po sensacji adminy od 7 bolesci . Jutro moze kogos szlak trafi na.....????? to znow bedziecie na fali.
@ damapki
dnia 04.06.2006, 22:03
Ocena
komentarza:
0
efzet, chcesz o tym pogadać? xD
@ anka
dnia 04.06.2006, 22:05
Ocena
komentarza:
0
jak cos to kogos może co najwyżej "szlag trafić" a nie szlak. to raz, a dwa to jakbys nie zauwazyl akutalizacja trwa juz jakis czas, REGULARNIE. daj spokoj, dobranoc.
@ efzet
dnia 04.06.2006, 22:05
Ocena
komentarza:
0
jala masz racje taka prosta informacja dla mieszkancow kiedy bedzie woda w miescie i jak jest sytuacja w wodociagach?!!! Ale dla tych panow (reporterow) to sa niewazne sprawy naprawde brawo tak zwykla sprawa jak nie ma wody >>>>>>>5 z plusem ze zatrybili
@
dnia 04.06.2006, 22:06
Ocena
komentarza:
0
Staramy się jak możemy..cały dzień dziś praktycznie mnie w domu nie było :) aby inni mogli oglądać to co dzieje się w jaśle...pozdrawiam
@ anka
dnia 04.06.2006, 22:07
Ocena
komentarza:
0
efzet -> skoro taki mądry jesteś to sam wstąp w ich szeregi, życzę powodzenia... daję Ci dwa, góra trzy dni i to byłoby wszystko z twojej strony...
@ Henry
dnia 04.06.2006, 22:07
Ocena
komentarza:
0
efzet widac ze jak stałas na moscie albo gdzies to ci jakas kłoda w łep przywaliła =)
@ efzet
dnia 04.06.2006, 22:08
Ocena
komentarza:
0
damapki ok mozemy
@ virtuozi
dnia 04.06.2006, 22:10
Ocena
komentarza:
0
przyglądam się temu z jareniowki i jak do tejpory widzą ze woda zaczeła już opadać (dzieki bogu) teraz tylko módlcie sie zeby ten holerny deszcz przestal padać,

a czy czasem do tej powodzi nie przyczyniła się woda wypuszczona z zalewu w
klimkówce i w innych??? bo jakos nikt jeszcze o ty nie wspomnial...
@ JaJa
dnia 04.06.2006, 22:10
Ocena
komentarza:
0
no to kto się kce w czarodzieja zamienić i mi wodę wyczarować...:D:D bo tu pora kąpciu kąpciu a ... właśnie wody brak:D:D naczynia by pasowało umyć:lol::p hihi Pozdroffionka dla reebelka bo dobrą robotę dziś odwalił<loL> HA:P:D
@ efzet
dnia 04.06.2006, 22:13
Ocena
komentarza:
0
NOBEK BRAWO LEB A NIE LEP PODZIWIAM CIE !!!!
@ damapki
dnia 04.06.2006, 22:16
Ocena
komentarza:
0
efzet, "TWÓJ PODZIW MA ZNACZENIE!" ;)
no to jak nadal Cię boli, że ktoś coś robi, a z Ciebie taki truteń? :D
@ Ferr
dnia 04.06.2006, 22:27
Ocena
komentarza:
0
efzet -> Woda nie pociąg, żeby przybywała planowo. Podejrzewam, że nikt nie wie, kiedy pojawi się woda i nikt nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć - chociażby dlatego, że przed odkręceniem rur trzeba zbadac co się tam puszcza. Poza tym nie zapominaj, że jest niedziela wieczór, czyli czas wybitnie nie-newsowy.

Zarzucasz brak informacji. Rozumiem, że mówisz to z pozycji kogoś, kto jest w tym lepszy i je już, pomimo wymienionych wyżej trudności zdobył. Pochwal się, w jaki sposób zdobyłeś informacje - myślę, że załoga będzie mogła się od Ciebie niejednego pożytecznego nauczyć.
@ Bara Bara
dnia 04.06.2006, 22:32
Ocena
komentarza:
0
Dzieki Wam za otuchę... Kaman trzymam siem mam nadzieje ze juz sie polepszy to wszystko...
@ JaJa
dnia 04.06.2006, 22:43
Ocena
komentarza:
0
O a to ci numer... Bara :D:D Basiu ja nie wybieram się jutro do budy... nie wiem jak tam i co tam u ciebie ale grunt że zyjesz... :D
@ wojnarjaslo
dnia 04.06.2006, 23:10
Ocena
komentarza:
0
całe szczęście , że sytuacja się stabilizuje. Mogło być niewesoło
@ Pawel
dnia 04.06.2006, 23:32
Ocena
komentarza:
0
Moja Kasia wlasnie jest pod prysznicem i tez jest z Jasla :)
@ Mistrz
dnia 04.06.2006, 23:33
Ocena
komentarza:
0
tu powazne sprawy a Ty o jakims prysznicu
@ efzet
dnia 04.06.2006, 23:34
Ocena
komentarza:
0
reebel czyli co???
@ Pawel
dnia 04.06.2006, 23:34
Ocena
komentarza:
0
to tez jest wazna sprawa.. bo ja kocham bardzo mocno Kasie :)
@
dnia 04.06.2006, 23:34
Ocena
komentarza:
0
Basiek to twardy gość :D niczym superman
@ tritone
dnia 04.06.2006, 23:42
Ocena
komentarza:
0
"Marta dnia 04 czerwiec 2006 21:51
........Fajna strona! Więcej się można dowiedzieć niż na innych stronkach Jasielskich [Smile] Chciałaby mmieć ją na stronę starstową, ale cóż.....głupia neostrada się nie przełancza! (dziadostwo z tej neostrady) [Shy] " fajna ale ci co ja projektowali zapomnieli ze nie nalezy usuwac stopki z php fusiona :upset::upset: takie sa zasady , bojak widze wszystko obkrojone z fusiona :upset::upset:
@
dnia 05.06.2006, 00:00
Ocena
komentarza:
0
A jednak drogi tritone nie jesteś w pewłni doinformowany. Autor php-fusiona zrezygnował z konieczności eksponowania stopki "powered by php-fusion" więc nie musi być ona umieszczana na stronie, tym bardziej, iż używałem jedynie rdzenia tego cms w budowie portalu...i nie zgodze się z tym że "widze wszystko obkrojone z fusiona" to obraża w pewnym stopniu mnie ;) gdyż wiele pracy włożyłem aby ten portal wyglądał jak wygląda...i raczej nie ryzykowałmbym usunięciem stopki gdyby faktycznie eksponowanie jej było MUSOWE...pozdrawiam
@ tritone
dnia 05.06.2006, 00:26
Ocena
komentarza:
0
zwatracam honor reebel bo od dosyc dawna bylem na to uczulony jak wiele osob nie dawalo swojestopki
pozdrawiam i rzycze udanego rozwoju stronki
ps oby do mnie woda nie dotarla :)
@ tritone
dnia 05.06.2006, 00:27
Ocena
komentarza:
0
sorki mialo byc nie dawalo stopki :smilewinkgrin:
@ bitelz
dnia 05.06.2006, 01:30
Ocena
komentarza:
0
Nikczemnie korzystajac z tego ze wiele osob przeglada tego newsa, zapraszam na forum portalu jaslo.xt.pl:

[b]www.forum.jaslo.xt.pl[/b]
@ Wieslaw Jajko
dnia 05.06.2006, 08:50
Ocena
komentarza:
0
Wszystkiemu winne sa wladze naszego miasta ktore poprostu nie umieja sprawowac wladzy. Najbardziej zalezy im na zgarnieciu kasy. Do szalu doprowadzaja mnie wypowiedzi tego nieudacznika Czerneckiego. Ludzie apeluje zebysmy wreszcie wypedzili z Jasla tych calych burmistrzow i skeretarzy ktorzy nie znaja sie na niczym
@ dala26
dnia 05.06.2006, 12:11
Ocena
komentarza:
0
heyka.ciesze sie ze wszystko juz doszlo do normy.czy beda zdjecia jak przedstawia sie dzisiejsza sytuacja po powodzi.niezla stronka.mam ja jako strone startowa.;)
@ dodus
dnia 05.06.2006, 13:11
Ocena
komentarza:
0
:no:
@ dala26
dnia 05.06.2006, 13:28
Ocena
komentarza:
0
szkoda chcialbym zobaczyc jak teraz to wszystko wyglada po takiej duzej powodzi bo nie mam okazji bo jestem poza granicami polski.;)
@ anka
dnia 05.06.2006, 14:41
Ocena
komentarza:
0
jesli wszystko dobrze pojdzie (w sensie po mojej mysli) to przesle co nieco do admina...
jesli umiesci - beda. jesli nie - to nie.

PS. Znow zaczyna "kropic"!
@ mala
dnia 05.06.2006, 14:43
Ocena
komentarza:
0
kur...czę... no leje no ... leje :/
@ Kosa
dnia 05.06.2006, 14:49
Ocena
komentarza:
0
Ja pierdziele... Byłam z jakąś godzinke temu na Gądkach i w miare sie to ustabilizowało... a tu znów pada :rol:
JejQ ludzie 3majcie sie tam jakos :) Bara bedzie dobrze MUSI być...
@ Beata
dnia 05.06.2006, 15:05
Ocena
komentarza:
0
u mnie nadal LEJE.Dość mam już wody,zwłaszcza w piwnicy.Pozdrawiam
@ itm
dnia 05.06.2006, 15:28
Ocena
komentarza:
0
LEJE...!!!:rol:
@ dala26
dnia 05.06.2006, 17:15
Ocena
komentarza:
0
dzieki Aniu za checi i za zdjecia.u mnie jest piekna pogoda i slonce mocno swieci :bigrazz:
@ Kaman
dnia 05.06.2006, 17:31
Ocena
komentarza:
0
Znowu zaczyna padac....:| Ja osobiście chciałbym podziękować pewnej pieknej niewiaście o tajemniczym imienu "Teresa" którą nosiłem na barana po wałach :shy: A tak poważnie to mam nadzieje,że w końcu przestanie padac ten głupi deszcz...bo wyobrazam sobie co muszą czuć ci ludzie którzy są po pas w wodzie :mad:
~~3majcie się tam wszyscy~~
@ anka
dnia 05.06.2006, 19:55
Ocena
komentarza:
0
dala26 ->
Wysyałam już 15 zdjęć z Osiedla Gądki z dnia dzisiejszego.
Nie pozostaje Ci teraz nic innego jak poczekać... ;)
@ Francesco
dnia 05.06.2006, 20:08
Ocena
komentarza:
0
dzisaj w RMF słyszałem jak sekretarz mówił ze pierwsze co bedą robic to szacowac straty jak woda opadnie i co....???? Szacuja ale chyba w pokojach w ratuszu!!!!! BURAKI!!!!!!!!!!!!! Co z tymi władzami, maja tych wszystkich ludzi gdzieś!!!! Znowu zostali bez pomocy władz miejskich tak samo jak w niedziele jak woda wylała. Przecież burmistrz ma wolna niedziele :rol::@
@ Kosa
dnia 05.06.2006, 20:12
Ocena
komentarza:
0
Eh... normalnie to mi szkoda słów na te nasze władze :|
Za to dziękujmy Straży Pożarnej i wszystkim tym,którzy mieli choć troche serca i pomogli ludziom :)

Aaa... I jeszcze ja dziękuje pewnemu Kamanowi :D za to,że jest :P i codziennie uprzykrza mi życie :D :rip: :smilewinkgrin:
@ dala26
dnia 05.06.2006, 20:20
Ocena
komentarza:
0
dziekuje Aniu za wyslanie zdjec oczywiscie ze bede czekam moze je pokaza.z gory dziekuje. trzymaj sie cieplutko.buziaczki:smilewinkgrin:
@ marcinosss
dnia 06.06.2006, 16:48
Ocena
komentarza:
0
:POzdrowienia dla Jasła z Dolnego Śląska
@ Fakir
dnia 06.06.2006, 17:52
Ocena
komentarza:
0
pzdr z Wrocławia dla mojego miasteczka! :-)B)
@ KaSiEk
dnia 07.06.2006, 17:40
Ocena
komentarza:
0
=* Już powoli schodzi woda... tzn nie tak powoli... No a było okropnie. Na onecie widziałam komenta od 'Gościa z Wawy' w którym pisało że on nam nie wspólczuje bo powinniśmy sobie wyregulować rzeki tak jak oni Wisłę... no i że w Jaśle mieszka zaledwie 800 osób :rol::rip:... Niektórzy ludzie są z***ani =/ Pozdro =*;)
@ KaSiEk
dnia 07.06.2006, 17:46
Ocena
komentarza:
0
=* Już powoli schodzi woda... tzn nie tak powoli... No a było okropnie. Na onecie widziałam komenta od 'Gościa z Wawy' w którym pisało że on nam nie wspólczuje bo powinniśmy sobie wyregulować rzeki tak jak oni Wisłę... no i że w Jaśle mieszka zaledwie 800 osób :rol::rip:... Niektórzy ludzie są z***ani =/ Pozdro =*;)
@ KaSiEk
dnia 07.06.2006, 17:47
Ocena
komentarza:
0
=* Już powoli schodzi woda... tzn nie tak powoli... No a było okropnie. Na onecie widziałam komenta od 'Gościa z Wawy' w którym pisało że on nam nie wspólczuje bo powinniśmy sobie wyregulować rzeki tak jak oni Wisłę... no i że w Jaśle mieszka zaledwie 800 osób :rol::rip:... Niektórzy ludzie są z***ani =/ Pozdro =*;)
@ martunika15
dnia 13.06.2006, 08:56
Ocena
komentarza:
0
:):)siema ludziska..jestem tu pierwszy raz i nie wiem dokladnie co mam pisac ale mysle ze szybko zapoznam sie z ta stronka i bd gites:) Pozdrawiam cale jeselko i wszystkie "powodzianki" heheh:):):P:p;)
@ xxxx
dnia 23.07.2008, 20:19
Ocena
komentarza:
0
oj mieszkam zara pży rzece miło nie bedzie:uhoh:
@ a
dnia 05.06.2010, 01:16
Ocena
komentarza:
0
NIc nie robią złodzieje i korupcja nic wiecej ..ich nigdy nie zalalo wiec sie zamknac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ mysza
dnia 05.06.2010, 20:04
Ocena
komentarza:
0
Tragedia . Oglądam zdjęcia i nie mogę uwieżyc co przyroda robi.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Strażacy ochotnicy odwiedzili z prezentami pacjentów rzeszowskiej Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

   

  Strażacy ochotnicy z regionu jasielskiego, już po raz czwarty, odwiedzili pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W sobotnie przedpołudnie, wyruszyli z Zimnej Wody do stolicy województwa podkarpackiego z prezentami, których zbiórka prowadzona była od października ubiegłego roku. Dzieci, które każdego dnia toczą walkę z chorobą nowotworową otrzymały zabawki, artykuły szkolne, czy też książki.

 • ERKO doceniło uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle. Młodzież otrzymała wyjątkowy prezent

  Współpraca pomiędzy firmą ERKO a Zespołem Szkół Technicznych w Jaśle jest doskonałym przykładem tego, jak należy budować relacje, łączące lokalny biznes ze szkołami, które konsekwentnie stawiają na praktyczną naukę zawodu. Model oparty na praktykach i stażach zawodowych, daje korzyść nie tylko uczniom, lecz również firmom, które zgłaszają popyt na pracę, szczególnie w perspektywicznych zawodach. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę producent części lotniczych z siedzibą w Czeluśnicy, który ufundował szafki dla uczniów ZST, w szacie graficznej, wykonanej przez artystę Sylwestra Łaskawskiego.

 • Polski Ład – zmiany w zasadach rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dyżur telefoniczny ZUS pod patronatem Jaslo4u.pl

   

  Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz biuro rachunkowe? Chciałbyś się dowiedzieć jakie zmiany wprowadził Polski Ład w rozliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne? 21 stycznia zapraszamy na dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, którzy będą odpowiadać na pytania z zakresu zmian w ubezpieczeniach wynikających z Polskiego Ładu.

 • Coraz dłuższe kolejki do drive-thru. Dyrekcja szpitala wydłuża godziny pracy punktu

  Od kilku dni coraz więcej lekarzy kieruje pacjentów na testy wykrywające obecność koronawirusa w organizmie. W związku z tym zauważalne są długie kolejki ustawiające się do punktu drive-thru. Dyrekcja szpitala informuje, że od jutra wydłużą godziny wykonywanych wymazów. Już nie do 13.00 a do 16.30 będzie otwarty punkt badań drive-thru.

 • Kogeneracja działa. W jasielskiej ciepłowni ograniczono zużycie węgla kamiennego o blisko 90%

   

  W kwietniu ubiegłego roku, Jasło dołączyło do wąskiego grona miast, które mogą pochwalić się nowoczesną instalacją układu kogeneracyjnego, zasilaną gazem ziemnym. Dzięki niej, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, miała być bardziej ekologiczna, przede wszystkim dzięki znacznemu ograniczeniu wykorzystania węgla kamiennego do produkcji ciepła. Okazuje się, że od października do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, do produkcji energii cieplnej, zużyło o 89% mniej węgla, niż w analogicznym okresie, w roku poprzednim. Tym samym, znacznie ograniczono również emisję COdo atmosfery.

 • Emerytowany strażak z KP PSP w Jaśle uległ poważnemu wypadkowi w Holandii. Rodzina i koledzy proszą o pomoc

  Starszy sekcyjny w stanie spoczynku Bogdan Fehr z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle został potrącony przez samochód w Holandii. Jeżeli nie wróci do kraju zostanie umieszczony w domu opieki. Rodzina i strażacy z KP PSP w Jaśle proszą o pomoc dla Bogdana. Potrzebne jest 40 tysięcy złotych, aby mógł zostać przetransportowany do Polski.

 • Dzień Babci i Dziadka na wesoło. Wygraj bilety na spektakl „Gwałtu co się dzieje”

   

  Jasielski Dom Kultury zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej na spektakl pt. „Gwałtu co się dzieje”. Fredrowska komedia jest niespodzianką przygotowaną z okazji zbliżających się dni babci i dziadka. W najbliższy piątek (21 stycznia) na scenie wystąpią aktorzy młodzieżowego teatru, działającego w JDK. Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs, w którym do wygrania są cztery pojedyncze bilety na to przedstawienie.

 • Postaw na grzejniki dekoracyjne SUNERZHA ze stali nierdzewnej

   

  Zastanawiasz się nad zakupem grzejnika do Twojego domu? Wbrew pozorom, wybór może okazać się bardzo oczywisty. Stawiając na dekoracyjne grzejniki wodne SUNERZHA ze stali nierdzewnej, otrzymasz gwarancję funkcjonalności, jednocześnie nadając pomieszczeniom niepowtarzalnego stylu. Grzejniki wodne , wodno-elektryczne i elektryczne, na które producent udziela 20-letniej gwarancji, znajdziesz w ofercie DOMUS Budownictwo & Łazienki w Jaśle.

 • Podczas prowadzonego pościgu radiowóz wpadł do rowu

  Wczoraj około godziny 20. na ul. Mickiewicza w Jaśle policjanci podczas prowadzonego pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej wpadli radiowozem do przydrożnego rowu.

 • Nagroda za całokształt pracy na rzecz kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” trafiła do Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle

   

  15 grudnia br. po raz drugi w formule online ze względu na panującą pandemię odbył się uroczysty finał kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”...

 • Spółka Unimot przejmie jasielskie zakłady Lotos

  Prezes zarządu i dyrektor generalny PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował jakim firmom zostanie sprzedana część Lotosu. Wśród czterech partnerów znaleźli się Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), Grupa MOL, Rossi Biofuel Zrt. oraz spółka Unimot. Ta ostatnia ma przejąć 100 proc. akcji Lotos Terminale, a w tym Lotos Infrastruktura Jasło i Lotos Asfalt.

 • Wieloletni lider rynku samochodów osobowych wraca do gry !

 • Szkoła Podstawowa w Świerchowej do likwidacji

  Rada Gminy w Osieku Jasielskim podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świerchowej. Obecnie do placówki uczęszcza sześcioro uczniów z trzeciej klasy, a w oddziale przedszkolnym jest troje dzieci w różnym wieku. Kolejne dane wskazują, że w przyszłym roku szkolnym nie będzie chętnych do pierwszej klasy.

 • Poszukujesz nowych wyzwań zawodowych? Chciałbyś współtworzyć innowacyjną firmę w Jaśle? Trade Software & Consult szuka właśnie Ciebie!&a

   

  Trade Software & Consult tworzy innowacyjne rozwiązania IT dla branży budowlanej. Firma posiada oddziały handlowe zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych w internecie, sprzedając między innymi stolarkę okienną, drzwiową, beton komórkowy, meble, artykuły dla domu i ogrodu.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105